Ingves höjer inte på många år

Ja det är vad helgens artikel i Svenskan handlar om.

https://www.svd.se/toppekonomer-kan-droja-flera-ar-innan-riksbanken-hojer-rantan

poängen är att han inte höjt och snart är vi recession, och då kan han inte höja. Så vi får snällt vänta och detta är ett stort misstag.

Det är två saker jag hänger upp mig på i artikeln.

1, vi är på väg in i recession.

Jag skulle vilja veta mer vad de grundar detta på.

Ur ett historiskt perspektiv brukar världen inte gå in i global recession utan att vi har haft en period av stark konjuktur – tajt arbetsmarknad – stigande löner och inflation – stigande räntor och räntekostnade. Dvs recession är en naturlig konsekvens av högkonjunktur, av det enkla skälet att högkonjunktur leder till ökade räntekostnader, som i sig är skälet till sämre tillväxt och tillgångsvärden.

Nu tror man alltså att recession ska inträffa utan att detta händer. Det skulle jag vilja veta mer om.

Europa ser ut på samma sätt som vi. Usa däremot kör mer klassiskt mönster.

Tänker man sig att Usa rullar över i klassisk recession, vilket tack vare dess  storlek och omvärldensberoende, gör att vi alla andra hamnar i recession? Ja det är fullt möjligt faktiskt!

Det blir i så fall en rätt behaglig recession för vår del då vi slipper fastighets- finans kris, vilket är 10ggr värre. Anledningen till att vi slipper detta är för att räntorna är låga. En klassisk finanskris kräver högre räntor.

2, Marginell effekt

Det pratas alltid om att Ingves kan höja för att det ger bara marginell effekt. Men nästan aldrig någon förklaring.

Det många ekonomer tänker på är kronan. Den förväntas inte stärkas så mycket, och därför påverkar de inte exportföretagens försäljning eller inflation genom lägre importpriser när kronan stärks. Jag är nästan beredd att hålla med om detta. Men de missar nåt annat. Jobben!!!

Jag tänker så här.

Ingves höjer med 50 punkter. Alla marknadsräntor stiger lika mycket, ink bolånen.

Om Sveriges BNP är 4,600 mdr och den ökar med 2% så är det en ökning med 92mdr.

Om hushållens skulder ligger på knappt 4,000mdr (ex Brf)och räntekostnaderna ökar med 50 punkter så ökar räntekostnaderna med 20 miljarder. Låt säga att de får en direkt effekt på minskad konsumtion.

sverige kan då inte växa med 92mdr utan 72mdr. Eller tillväxten sjunker från 2% till c1,5%

Det finns en koppling mellan tillväxt och jobbskapande. Över tid verkar det vara sysselsättning = bnp – 1%. Dvs 2% bnp leder till 1% fler jobb.

antal sysselsatta i Sverige ligger på ca 5,5m människor. 1% ökning är 55,000 nya jobb.

Om tillväxten sjunker från 2% till 1,5% så sjunker sysselsättning från 1% till 0,5%. Det motsvarar 27,500 nya jobb.

Så den där marginaleffekten alla talar om… som är så liten att man kan strunta i den tydligen… kan motsvara 27,500 jobb som aldrig skapas om Ingves väljer att höja räntan med 50 punkter. Det lär inte bli lättare att få löneinflation då, men framförallt för att vi går miste om jobben!

Det tycker jag är rätt synd särskilt som det är ytterst oklart vad en höjning för med sig för positiva effekter. En effekt vet jag. Det är nämligen alla besparingar svenska folket har insatt på banken. Tror det är ca1,500mdr i cash på ett ungefär. De har 0% ränta på dem, men bankerna deponerar dem till en kostnad om cirka 0,5% (dvs 3m Stibor). Så det kostar bankerna 7,5 mdr om året. Den kostnaden kommer de att slippa. Svårt att se fördelen med det! En annan fördel är lånelöftena krymper med den stigande kalkylräntan. Det gör att hushållen lånar mindre. Det är bra! Men det hade man enkelt kunna lösa på annat sätt. Ex genom skuldkvotstak.

Många tror att Riksbanken ser rent tekniskt på inflationen, när de säger att de inte vill höja. Vad Ingves borde säga istället för att gnälla om inflationssiffran är att: ”Eftersom vi inte ser några överhettningstendenser i Sverige så är vårt uppdrag att verka för att skapa förutsättningar för så hög tillväxt och så många nya jobb som möjligt. Att då motverka att det skapas 20-30,000 nya jobb lirar inte med vårt uppdrag och vad som borde ligga i samhällets intresse”. Då kanske fler hade fattat vad deras politik strävar efter.

Inflation är bara en parameter som visar på sambandet mellan tillväxt, jobbskapande och resursutnyttjande..något alla inte riktigt verkar ha fattat.

I veckan träffas Fed för att höja räntan. Det mest intressanta med mötet är huruvida framtida höjningar är starkt beroende av att  tillväxt, jobbskapande, löner och inflation upprätthålls… eller de kan tänka sig att fortsätta höja enligt plan även om de börjar svika?

 

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

CPI, Bostadspriser och En insikt.

Hox Valuegard kom precis med data för bostadspriserna. Bostadsrätter i Stockholm, som leder resten av Sverige, kom in -0,6% jmf månaden innan. YoY ligger de på -10%. Man kan säga att priserna nu har stabiliserats. Amorteringskravet infördes formellt 1 mars, men jag tror inte de kommer få så stor påverkan på nästa siffra. Bankerna har redan börjat tillämpa det.

Så hur ligger vi till?

Det är inte så mycket att snacka om. Den 5-åriga bostadsobligationen är stabil, och pekar snarare på att priserna ska upp 7-8%. Å andra sidan kan man hävda att dagens bostadspriser diskonterar en 5-årig bostadsobligation kring 1,0% (mot idag 0,43%). Det är inte orimligt utifrån det normaliserade spread resonemanget där det ska vara 50 punkters skillnad mellan en 5-årig statsobligation och en 5-årig bostadsobligation. Samt att de bör vara ca 100 punkters skillnad mellan en 5-årig Statsoblis och Styrräntan.

Om man sedan lägger på faktorer som:

(-) Stökigt kring bostadsutvecklare

(-) Troligtvis ingen bostadsbrist, åtminstone inte bland de som får banklån

(-) Att banker gärna ser att man säljer först och köper sen

Så kanske best guess är att priserna bör vara stabila härifrån.

Från USA kom det inflationsdata igår. Core CPI kom in på 1,8% mot väntat 1,8 och fg 1,8. Reaktionen blev att dollarn försvagades något. Man är alltså inte rädd för inflation, och det är framförallt Core Services CPI (75% av korgen) som inte lyfter vilket vissa tycker är märkligt givet styrkan och optimismen i ekonomin. Samtidigt var det många som noterade att 3m/3m rörelsen är på väg upp.

Låt mig vara helt tydlig, Vi har vetat i över ett halvår att Inflationen ska öka något under våren till följd av den svaga dollarn, telefonitjänster mm som försvinner ur jämförelsedatan. Lönerna förra året snittade kring 2,5%, vilket lirar med Core PCE om 1,5% och Core CPI om 2%. Senaste lönedatan ligger på 2,7% så det skulle lira med 1,7/2,3 om den håller i sig på den här nivån. Dvs det kan inte komma som en överraskning för någon att Core PCE ska upp mot 1,8% och Core CPI 2,3% under våren. Det är simpel matte.

Detta vet FED också om, därför kommer vi få en höjning i nästa vecka till 1,50% och troligtvis en i sommar till 1,75%. I September är jag mer osäker. Finns mer risker då. Först och främst likviditetsaspekten där QT kommer väga rätt tungt. Europa kan börja vackla som ett resultat av stark Euro. Men även Trumps handelskrig kan spela roll. Men framförallt för att jag förstår inte varför FED känner sig nödgade att höja väsentligt mer om kärninflationen ser ut att plana ut kring 1,8%. I min värld är det hål i huvudet att höja 4ggr i år, till 2,25%, och sen 3ggr till 2019, till 3,0%. Det är att be om recession!!!!

Nu ska jag ge er en INSIKT, som jag delvis skrivit om många gånger, men som tål att repeteras i tider som de här.

Många har varit rädda för stigande inflation, räntor och mer hökiga centralbanker i många många år. Man är rädd för detta då man vet hur det påverkar asset prices generellt.

Men man missar the BIG Picture. Kom ihåg följande 3 punkter.

1, Svag nominell tillväxt.

Sedan Recessionen -09 har USA vuxit realt med ca 2% om året. Inflationen har legat på knappa 1,5%. Det ger en nominell tillväxt om 3,5%. Pre Lehman, eller snarare före år 2000, så var det vanligt med 4-5% real tillväxt i expansiva faser. Inflationen låg ofta på 2-3%. Det kokar ner till en nominell tillväxt om 7%. DUBBELT SÅ HÖG DE SENASTE 7 ÅREN.

2, Inte längre en sluten ekonomi

Innan år 2000 kan man konstatera att länder var ganska slutna i termer av handel och kapitalflöden. Globaliseringen hade inte tagit fart. Digitaliseringen hade precis börjat.

Okej, om man frågar någon på gatan som inte grubblar på sådan här saker:

Vilket land har störst förutsättningar att få hög inflation; Land A (dvs Usa före år 2000) som är slutet och växer nominellt med 7% om året. Eller Land B (dvs Usa senaste 7 åren) som växer med 3,5% och som är öppet och drivs starkt av globaliseringen och digitaliseringens effekter.

Då är svaret ganska uppenbart eller hur?

3, Om jag sedan lägger till det faktum att Land A bara har hälften så hög skuldsättning som Land B. Där skuldsättning mäts som Hushållen + Statens skulder / Bruttoinkomster (då det är löntagarna som pröjsar för räntorna på statsskulden).

Vilket alltså innebär att endast vid en liten inflation, och ränteuppgång, så ökar räntekostnaderna för Land B på ett sätt som direkt hämnar tillväxt.

Då skulle troligtvis vilket idiot som helst kunna konstatera att Land B har rätt tuffa förutsättningar att få väsentligt högre inflation och räntor…. medan Land A är precis tvärtom!

Detta är ju starkt generaliserande, men det finns många där ute som ändå går och väntar sig högre räntor i framtiden. Dvs en återgång till det normala. Givet deras räntesyn har de en viss syn på andra tillgångsslag. Hittills har de haft helt fel, och det är inte säkert att de framöver kommer få rätt. Tvärtom faktiskt.

Tillbaks till bostadspriserna… kraftigt stigande räntor skulle med all säkerhet få följande effekter:

1, lägre bostadspriser då lånelöftena skulle bli lägre

2, kraftig inbromsning i ekonomin till följd av stigande räntekostnader.

Men frågan kvarstår alltjämnt, vad är förutsättningarna för högre räntor… eller ska jag säga, vad är förutsättningarna för att inflationen ska stiga kraftigt???

Vill ni bli lite smartare förresten? Se nedan med Lars Bern, en av de klarsyntaste herrarna i vårt land. Men typ portad från debatten då han tycker fel.

 

Jag undrar vad han tycker om medborgalön/basinkomst?

Det kom även svensk inflationsdata idag. Cpif ex energi kom in på 1,5%. Samma som sist och lägre än vad Riksbanken tänkt sig. Hur svårt kan det vara? Titta på lönetakten så förstår du inflationsläget. Vsserligen kan den svaga kronan göra att vi får högre inflation framöver. Å andra sidan ser det ut som om ekonomin bromsar in just nu vilket är deflatoriskt. Ur Ingves perspektiv är det enkelt. Höj när ECB gör det. Frågan är om ECB kommer göra det… verkar ju inte så!

041EBCCF-7C89-4822-8493-DB8843275D04

I usa kom kärn PPI in på 2,5% mot väntat 2,5 och fg 2,2. Det handlar  mycket om en svag dollar. Frågan är om de lyckas trycka ut det till slutkund…. tror det är svårare än vad många tror. Känns som allt är så jäkla konkurrensutsatt. Förrut var det en självklarhet att bolagen alltid kompenserade för högre kostnader. Istället för höjda priser är det mindre i förpackningen. Sen hoppas dem att vi inte märker nåt. Typ Gevalia kaffe, samma pris fasr mindre i förpackningen.

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | 16 kommentarer

Lönedata

Idag är det en mycket viktig dag. Jag har talat i drygt 5 års tid om kopplingen mellan löner-inflation-räntor-tillgångspriser. I drygt 3 år har jag diskuterat Philips sambandet. I min första Fill or Kill intervju för drygt två år sedan pekade jag ut Amerikanska löner som den enskilt viktigaste siffran för Tillgångspriser Globalt. Förra siffran kom in på 2,9% och skakade om marknaden. Dagens siffra väntas bli 2,8%. Revideringen av förra siffran är också intressant. Nu ska sägas att en löneinflation kring 2,8-2,9% inte pekar på högre Core PCE än 1,8-1,9%. Så inflationsmålet om 2% är inte under attack, ännu! Men lönenivåer kring 2,8-2,9% är högre än tidigare. Man kan säga att Amerikanska löner taktade c2% under 2010-2015. Från 2015 har de taktat kring 2,5%. Nu är frågan om de är på väg att etablera sig på en nivå högre?

Jobbdatan kom precis. Det skapades 313,000 jobb i februari mot väntat 200k och fg 239k (uppreviderat fr 200). En synnerligen stark siffra. Om man extrapolerar siffran på årsbasis så innebär det över 3m nya jobb vilket är samma som en sysselsättningsökning på 2%+ i årstakt. Det lirar med 3% BNP Tillväxt. Det är alltså en siffra som pekar på att vi kan vara på väg mot 3% tillväxt. Något många optimister hoppats på!

Men vad hände med lönerna då? De är viktigast! Lönerna kom in på 2,6% YoY mot väntat 2,8% och fg 2,8% (nedreviderat från 2,9%). Okej alla inflation och ränteivrare som skrämde skiten ur marknaden för en månad sen. Vad säger ni nu? Ok, en löneökningstakt kring 2,6-2,8 är nåt högre än förra året. Men det är fortfarande svagt och visar inga tecken på acceleration. Det finns inga tecken på att den ska växla upp över 3% under kommande månader. Jag säger inte att det inte ska hända. Bara att den här datan inte pekar på det. Löneökningarna är super klena ur ett historiskt perspektiv. De lirar med Core PCE kring 1,6-1,8%, något vi ändå hade tänkt oss givet dollarn, telefonitjänster etc.

Powell höjer med all säkerhet styrräntan till 1,50% i nästa vecka, troligtvis även 1,75 i juni/juli. Men sen är det klart osäkert mot bakgrund av dagens data.

STARK EKONOMI, MEN INGET INFLATIONSHOT!!!!! Det är kontentan!!

Om förra siffran skrämde marknaden, så borde dagens siffra göra marknaden glad. Vi vill se starkt jobbskapande utan löneinflation, inte tvärtom som vid förra siffran! Därför var förra siffran ”börs ovänlig” och den här ” börs vänlig” allt annat lika!

2-åringen bör kunna söka sig mot styrränta 1,75 (dvs två höjningar) +50=2,25%. Typ där vi är idag, och 10-åringen mot 1,75+150=3,25% dvs ca 35 punkter till. Det är inte mycket. Samtidigt som inflationen bör kunna stiga framåt våren med nån tiondel. Det är inte mycket till reala ränteökningar det. Fortsatt svag dollar och okej börs? Detta är temat så länge som vi inte bryter ner under Eur/Usd 1,21. Något som inte är troligt givet dagens data.

Deutsche lyfte fram nedan bild. Den visar hur Budgetunderskott och Arbetslöshet brukar gå i samklang. Men tills nyligen spreadat isär.

Det finns en logik här, som Deutsche missar i sin analys. Nämligen, när det är goda tider och det skapas jobb så sjunker arbetslösheten. Jobbskapandet skapar skatteintäkter som gör att underskotten blir små. Det är inte som vänstern ofta säger att höjda skattesatser leder till mer skatteinkomster, och tvärtom. Nej faktum är att 1, inkomstskatterna 2, arbetsgivaravgiften samt 3, momsen står för 80% av det samlade skatteuttaget i Sverige och de flesta andra länder. Lönerna ligger till grund för nästan hela skatteuttaget. Om ett land vill ta ut så höga skatter som möjligt ska de först se till att så många som möjligt arbetar och att de har en god löneutveckling. I nästa steg kan man diskutera hur hög skatten ska vara i %. Kopplingen mellan bnp och skatteinkomster är alltså bnp tillväxt – ger jobbskapande och stigande löner – dvs ökad köpkraft – ger allt annat lika större skatteuttag. När lågkonjunkturen slår till, så blir folk av med jobben, och med dem sjunker skatteintäkterna. Men av tradition så har inte USA (och många andra länder för den delen) dragit åt svångremmen på offentliga sektorn, utan den har fått tugga på som vanligt. Skälen är två: Skola, polis och sjukvård kan inte stänga. Och det är bra om staten kan gasa när privata sektorn bromsar.  Kostnaderna blir större än Intäkterna, och underskott skapas. Mellanskillnaden lånas upp. Statsskulden växer. Detta är fullt logiskt. Det som är intressant den här gången är inte att underskotten ökar utan varför. Många tror det handlar om Trumps program. Trumps program står bara för en liten del av underskottet. Den stora grejen de närmaste åren är räntekostnaderna på statsskulden. Tidigare ökade de lönerelaterade skatteinkomsterna snabbare än räntekostnaderna på statsskulden i goda tider. Nu är statsskulden så stor att när räntorna höjs så ökar räntekostnaderna mycket snabbare än skatteinkomsterna.

Usa har en statsskuld på knappt 21,000 miljarder. Efter nästa veckas höjning så har man höjt med 1,5%. Det är ca 300mdr i ökade räntekostnader.

Eftersom de samlade skatteinkomsterna ligger på 3,300mdr

https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_budget

så skulle de behöva öka med nästan 10% bara för att kompensera för de ökade räntekostnaderna. Det går inte ihop. Allt annat lika förändras skatteintäkterna med nominell bnp. Säg att usa växer med 2,5% och har 1,5% inflation. Då växer skatteintäkterna med 4% av 3,300. En ökning med 130mdr. 130mdr på en statskuld på 21,000 är 0,65%. Det går liksom inte!

Vid en recession kan vi  hoppas på att räntorna faller undan, och gör så att budgetunderskotten blir mindre än vi historiskt varit vana vid. Därför kan vi inte ta gift på att det här sambandet kommer att hålla framöver. I Sveriges fall är detta sambandet fortfarande intakt.

SEB är bearish mot kronan, men konstaterar samtidigt att räntespreaden pekar på att försvagningen inte har långt kvar…

Draghi var ute igår och gjorde klart för marknaden att QE slopas i september, eller senaste december. ECB tror på 2,4% tillväxt i år, och 1,9% nästa. HICP inflationen väntas blir 1,4% i år och samma nästa år. Småhökig handling vid första anblick, men han var snabb att bli duvig efter det. Europa mår så pass bra att extraordinära åtgärder som QE inte är nödvändiga. Check! Men resursutnyttjandet är extremt lågt, och det finns inga inflationstendenser what so ever. Till och med i Tyskland, som är den klarast lysande stjärnan så saknas det både löne- och inflationstendenser. Mot bakgrund av det finns det ingen anledning för Draghi att höja räntan på ett sätt som stärker Euron ytterligare och ökar räntekostnaderna för Europeiska företag och hushåll. Det är att be om lägre tillväxt och färre jobb i ett läge där det helt saknas överhettningstendenser. Tvärtom. När ECB höjer räntan är omöjligt att sia om. Börjar kärninflationen stiga mot 1,5, uppbackat av löner och inte bara svag euroeffekt, så är det nog dags. Det kan vara i mars, eller inte. Inte ens Draghi vet. Men kan Europa växa med 2,5% om året så kommer vi tids nog dit.

Vad ska Euron och euro räntor ta vägen härifrån då? Tja med slopat QE så borde en Tysk 2 årig Bund ligga på 0,5% (idag -0,55) och 10-åring på 1,5% (idag +0,65%) om du frågar mig. Det är en uppgång på 100 prickar. Om inte kärninflationen rör sig så är det en real ökning med 100 prickar också. På frågan om var Eur/Sek och Eur/Usd ska ta vägen så får man fråga sig detsamma i Sverige och USA. I Sverige ligger 2-åringen på -0,43 (den borde ligga på ca 0,0%) och 10-åringen på +0,82 (den borde ligga på c1,0%). En nominell uppgång på 20-40 punkter.  Svensk inflation ligger på 1,5% idag och kan nog ligga kvar där, givet lönerna och den allmänna inbromsningen tillväxtmässigt. Så realt även 20-40 prickar. Det betyder att Euroland kan erbjuda en större ökning realt, vilket stärker euron, dvs försvagar kronan. Allt annat lika. Sen är det frågan vad som är inprisat? Troligtvis är en hel del taget som SEBs chart ovan visar. Skulle Ingves höja räntan senare i år, eller svenska löner ta fart, ja då ritas kartan om.

Trump annonserade straff tullarna. Mexico (usd 104mdr handelsunderskott) och Kanada (55mdr) är undantagna. Hans fokus i den här handelskrigskampanjen riktas mot Kina (USD 327mdr underskott), Euroland (170mdr) och kanske Japan (63mdr). Vi får se var det slutar. Inte omöjligt att han bara vill locka utländska företag att investera i USA.

 

I nästa vecka höjer Powell räntan med 25 punkter till 1,50%. Det har vi vetat länge och är väl inprisat. Det som jag hade tycker är intressant är om vi får lite färg på följande:

1, Efter 3 alt 4 höjningar i år har räntor generellt stigit med 225 punkter från botten (9 höjningar a 25 prickar). Vilket effekt förväntas detta få på ekonomin, mot bakgrund av statsskuld och hushålls skulder. 225 prickar är inte så mycket ur ett historiskt perspektiv, men då var skulderna mindre. Rejält mindre.

2, Likviditetsaspekten, givet Trums paket, stigande räntekostnader enl ovan och QT som faktiskt blir ganska tilltaget under 2H18.

3, Räntehöjningar sägs ge effekt med 6-18 månaders fördröjning. Är FED inte rädda att höja för mycket, utan borde avvakta effekterna istället.

4, Jobbskapande och lönebildning, pekar fortfarande på en ekonomi med ganska låg tillväxt och låg inflation. Hur rimmar det med FEDs prognoser.

Mitelman har skrivit en artikel om hur den svaga svenska kronan gör oss fattiga!

https://www.di.se/analys/henrik-mitelman-ingves-och-lofven-gor-svensken-fattigare/

Jag undrar? Ena sekunden skriver han att Sverige går så fantastiskt bra att det är hög tid att höja räntan. Nu säger han att vi är så otroligt fattiga och det är synd om oss pga den svaga kronan, och vi bör höja. Hmm, hur är det nu. Går det bra, eller är vi fattiga och det är synd om oss? Lösningen tycks vara att högre räntor?

Jag kan meddela att svensk ekonomi går bra TACK vare en låg ränta, inte TROTS låga räntor. Höjer Ingves räntan med 2%-enheter så kommer kronan att stärkas kraftigt. Blir vi rika och glada då? Nej tvärtom faktiskt. Hushållens räntekostnader kommer att stiga kraftigt. Tillväxten faller i bästa fall till 0-1%. Jobbskapandet tvärdör. Dagens små löneökningar kommer bli ännu lägre. Exporten vänder ner pga stark krona, Fastighetspriser, Aktier och Obligationspriser kommer att falla kraftigt.

Kronan kommer vara starkare och det gör by defintion utlandsresan och importerade varor billigare. MEN vi kommer känna oss väsentligt fattigare då ekonomin går väsentligt sämre. Resandet idag är på rekordnivåer, trots en strukturellt svag krona. Inte tvärtom.  Det är ren matte och sunt bondförnuft.

Men vi har ett problem att hushållens skulder ökar i 7% i årstakt när inte disponibelinkomsterna gör det. Det håller inte. Framförallt handlar det om grupper som tar större lån än 5X sin bruttolön. De bygger upp en systemrisk. Detta måste regleras. Räntevapnet är sämsta tänkbara. Fi har tagit på sig den här rollen. Men politikerna är sena och sega på bollen även om de är bättre idag än för några år sedan. De drivs av populism, och att bli återvalda. Problem som ska lösas idag, inte imorgon. Inte planera för framtida bränder. En framtid där de kanske inte ens har jobbet kvar. Då är det tydligen inte värt att kämpa för!!!!

Trevlig helg!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer

Lönedata på fredag

Efter botten i början av februari så repade sig OMX ganska fint. Från 1,488 till 1,595. Så viss rekyl var att vänta. Men det blev inte bara en rekyl. Det föll på mycket mer än jag hade föreställt mig och nu är man urstoppad. Rädsla för Trumps protektionistiska ideer? Svårt att säga. Det krävs en hel del för att påverka en världskonjunktur. Mer än lite ståltullar om du frågar mig. Men faktum kvarstår, jag rycktes med av SPX och OMX styrka. Det blev fel. Jag borde sneglat på DAX istället som inte var lika övertygande. OMX har ett gap på 1,548 som borde täppas till. DAX har en jäkla massa gap på båda håll. Den enda lärdomen av de senaste veckorna är när det ser dåligt ut, och börsen är ner, då ska man köpa, och tvärtom! Det kan mycket väl fortsätta. Det innebär också att all styrka och potentiella köpsignaler, riskerar att vara falska, och tvärtom. Till dem inte är det 🙂 Jag avvaktar tills vidare då jag gärna vill se att DAX levererar. SPX är opålitlig då dollarn spelar in för mycket.

US Service PMI kom in på 55,9 mot flash 55,9 och fg 53,3. Systemsiffran ISM non manufactoring kom in på 59,5 mot väntat 59,0 och fg 59,9. Det är starka siffror som visar att det fortfarande är goda tider i den Amerikanska tjänstesektorn. En svag dollar har hjälpt dem helt klart. Men sen undrar man, när och hur biter ränteuppgången? Är löneinflationen på G? Vad är nettot av löneökningar och räntekostnadsökningar? Många hoppas att USA ska växa med 3% i år. Det kräver starka konsumtionssiffror, då 70% av ekonomin kommer därifrån. Detta kräver i sin tur 1, stark consumer confidence och 2, stark köpkraft. Consumer Confidence är en funktion av huspriser, börs och jobbskapande. Enkelt uttryckt. Köpkraft beror på jobbskapande och löneinflation.

Räntan är som ni förstår en viktig parameter här. I nästa vecka lär Powell höja från 1,25% till 1,50%. Det är redan inprisat. Men dessförinnan har vi jobbdata på fredag, och nu ska det bli intressant att se om Januaris siffra var en outlier eller ej. 2,9% löneinflation är synonymt med 1,9% core PCE. Så en lönetakt i det området motiverar 3 höjningar i år upp till 2%. Time will tell!

Vad beträffar Trumps protektionism, och oro för handelsunderskottet, så hade det nästan varit lättare om han försatte landet i recession då handelsunderskottet brukar minska då. Istället för att köra budgetunderskott borde han kanske satsat på kraftiga överskott istället. Det hade nästan varit enklare för att uppnå samma sak!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Öppen fråga till PPM

Hej PPM,

Ni har ju föreslagit att massa åtgärder, där många är bra. Men där jag vänder mig emot tre regler, nämligen

1, minst 3 års historik

2, minst 50% av AUM utanför PPM

3, minst 500mkr i AUM

Det är möjligt att ni sorterar ut en del svaga fonder med hjälp av de här. Men ni sorterar även ut bra fonder. Vad som är etter värre är att ni trots de här reglerna lämnar efter er fonder som inte presterar.

Vet ni vad nedan fonder har gemensamt?

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

AMF Aktiefond Mix

AMF Aktiefond Världen

Amundi Fds Eq Global Concentrated AU-C

Amundi Fds Eq Global Conservative AU-C

AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc

BGF Global SmallCap A2

C WorldWide Global Equities 1A

C WorldWide Global Equities Ethical 1A

Danske Invest Alloc Hori. Aktie SA

Danske Invest SICAV Gl Stockpicking A

Fidelity Global Opportunities E-Acc-EUR

Folksam LO Världen

Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD

GodFond Sverige & Världen

JPM Global Dynamic D (acc) EUR

KPA Etisk Aktiefond

Länsförsäkringar Global Hållbar A

Lärarfond 21-44 år

NN (L) Global Eq Impt Opps P Cap EUR

NN (L) Global Sustainable Eq P Cap EUR

Nordea Global

ODIN Global C

Pareto Global B

Pictet-Global Megatrend Sel R USD

Pictet-Security R USD

SEB Aktiesparfond

SEB Dynamisk Aktiefond

SKAGEN Global NOK A

SKAGEN Vekst NOK A

Skandia Global Exponering A

Skandia SMART Offensiv

SPP Aktiefond Stabil A

Swedbank Robur Aktiefond Pension

UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc

UBS (Lux) KSS Global Eqs $ EUR P-acc

ValueInvest LUX Global A Cap

Öhman Hjärt-Lungfond

Jo samtliga är Globalfonder och finns med i PPM. De har 3 år på nacken och minst 500mkr i AUM. De tillhör fondbolag som anses hela och rena och de kommer sannolikt finnas kvar efter PPM gjort sin utrensning.

Men vet ni vad? Samtliga har gått sämre än MSCI World Net Total Return Index senaste 3 åren. Kan PPM förklarar för mig varför de ska få vara kvar?

Samtidigt ska ni veta att de har drygt 420 mdr kronor i förvaltat kapital. Okej, långt ifrån allt ligger ju inte i PPM… men ändå!

Gör man samma körning på Sverigefonder, Blandfonder etc så uppvisas samma mönster.

Sen kan man ta två fonder, Didner&Gerge Global och Solidar Flex 100 som troligtvis inte klarar ”cutten” pga för mycket PPM i procent av AUM. De har slagit index senaste 3 åren, OCH såklart fonderna ovan. Jag tycker det rimmar rätt illa.

Hörde att http://www.smaspararguiden.se/ lyft fram argumentet med låga avgifter. Dvs om max avgiften i PPM skulle vara 0,2% så skulle det bli självsanerande. Jag förstår hur ni tänker och spontant känns det ju rätt. Men två problem uppstår:

1, För stora feta fondbolag så kan de jacka på PPM som grädde på moset. Medan mindre förvaltare, kanske skickliga sådana, som startat eget för att de är skickliga, inte kan överleva på 0,2%. Alltså får de lämna PPM därhär tills de vuxit till sig, och då allt annat lika har svårare att uppvisa god avkastning.

2, Vissa fonder, ex Emerging markets el High Yield som har en dyrare förvaltningsapparat struntar i PPM. Vilket till slut drabbar kundernas valmöjligheter.

Risken är stor att fondtorget kommer att domineras av stora och dåliga, samt lågkostnadsförvaltnings fonder.

Fonder med höga avgifter är ofta bara dyra. Men ibland är de inte det. Fonder med låga avgifter är ofta bra, men inte alltid. Det är liksom inte riktigt så enkelt.

Sen undrar jag, för att konstla till det ännu mer. Varför pengarna ska in i AP7Såfa?

MSCI World Net Total Return är upp 25,1% senaste 3 åren. (per den 6 mars). Detta till en standardavvikelse om 12,6%.

Ap7 är upp 32,8% under samma period till 14,9%. Givet att AP7 jobbar med belåning och för att jämföra äpplen och äpplen så kan man enkelt justera AP7 till samma risktagande som MSCI WORLD genom att ta (12,6/14,9)X32,8=27,7%. Det innebär att AP7 till samma risktaganade som MSCI World slog index med  27,7-25,1=2,6%. Dvs med 0,87% om året. Det är inte mycket. Det är klart mer än många andra globalfonder. Men att kalla den överdrivet framgångsrik. Det stämmer inte.

Någon kanske svarar. Det där är en lek med siffror. Jag har fått nästan 33%, dvs 11% om året. Jag är nöjd. Till alla ni svarar jag…. hur nöjda är ni när börserna världen över nästan halveras i nästa krasch, och AP7 är ner 60%+. Är det fortfarande en lek med siffror.

Tillbaks till en fond som ska uteslutas, Didner&Gerge Global. Den har senaste 3 åren avkastat 34,2% till 11,8% standardavvikelse. För att göra samma beräkning som ovan (12,6%/11,8%)X34,2=36,5%. Här pratar vi en överavkastning om 11,4% på 3 år. Eller nästan 4% om året.

Den har gått bättre än AP7 senaste 3 åren

Den har lägre riskprofil än AP7 och lär utvecklas bättre i en fallande marknad

Varför ska den fonden uteslutas och pengarna gå in i Ap7?

Enkel fråga!

 

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Sportlovskoll

Tajmingen av mitt tekniska köp var inte den bästa. Ska bli intressant om det vänder upp snart. Jag noterar att Euron studsade på 1,215 mot dollarn (och att dollarindex DXY touchade 91 igår). Att amerikanska räntor handlas ner. Visserligen har inte Dax visat styrka som den borde, och OMX har retracerat sin Fib50%. Men summa sumarum är ändå att säljarna inte fick övertaget som de skulle och att rekylen är avslutad, och därmed borde köparna komma in när som helst. Särskilt när de inte besväras av valuta och räntor. Men vi får se!

Trump tänker införa tariffer på importerad stål och aluminium. För någon månad sen straffade att import av solpanel. Det ligger i linje med hans protektionistiska agenda. Några viktiga tankar:

1, Protektionism är inte en one man show. Länderna som drabbas ger igen med samma mynt. Detta lär alltså slå tillbaks på ett sätt som kan missgynna honom.

2, men han har trumf på hand. Länder med handelsunderskott har i teorin alltid mer att vinna på den här typen av åtgärder än länder med överskott

3, men det där med att vinna och förlora är knepig materia. Rent generellt är det ett loose loose game. Grejen är att det landet som gör en vara billigast och bäst, borde göra det och sälja till alla andra. För exportintäkterna borde de köpa/importera varor de behöver som någon annan gör bättre. Om alla gjorde detta så leder det till win-win då vi alla kan köpa varor av högsta kvalitet till lägsta pris. Därför har de senaste 20 årens globalisering, i motsats till vad många tror, varit så lyckosam

4, det som inte fungerat är fördelningen av globaliseringens frukter. Usa är en av de största vinnarna. De har bara inte lyckats fördela frukterna, vilket är ett av skälen till att Trump är president. Många är arga!

Amorteringskravet är numera infört! Fastighetsmarknaden hoppade till och priserna har mjuknat. Många trodde nog att FI och Thedeen var nöjda. Men vi som följer datan över utlåning har noterat att den kommer inte ner. Den ligger fortfarande en bra bit över disp inkomsternas utveckling sett till årlig tillväxttakt. Jag misstänkte att Thedeen inte skulle gilla detta och mycket riktigt är han inte nöjd. Nu vill han adressera nästa åtgärd. Fastighetsskatt.

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/nya-amorteringskravet-racker-inte

Några råd Erik:

1, du visste från början att kravet inte skulle beröra så många och därför är effekten försumbar

2, Bostadsobligationerna har inte rört sig. Därför är lånelöftena fortsatt generösa. Detta är grundbulten till varför lånen växer och det vet du!

3, har du koll på kompositionen? Dvs det är helt ok om lånen växer med 7% om ingen har högre skuldkvoter än 5X. Det är ett jävla problem om lånen växer med 3% men där var fjärde lån är till högre skuldkvot än 5X.

4, Varför är du så pigg på åtgärder som rycker tusenlappar från hushållen. Det minskar deras betalningsförmåga när räntorna stiger. Ett rent skuldkvotstak påverkar inte hushållens likviditet

5, Fastighetsskatt säger du. Vad säger du till pensionärerna som bor med sjötomt och inte kan sälja pga hög reavinsskatt och pga liten pension får det ännu mer knapert när de ska betala F-skatt?

6, Avvakta lite. Ingves kommer tids nog börja höja och då stiger räntorna på bostadsobligationerna, och då lånar bankerna ut mindre. Så det rättar nog till sig! Eller går i rätt riktning!

Det har kommit en massa PMIs

Från Europa kom Mfg PMI in på 58,6 mot flash 58,5 och fg 59,6. Tyska motsvarigheten kom in på 60,6 mot flash 60,3 och fg 61,1. Fortsatt rätt starkt med tanke på Euron!

Från Usa kom Mfg PMI in på 55,3 mot flash 55,9 och fg 55,5. Njae. Sen kom storebror, ISM Mfg kom in på 60,8 mot väntat 59,0 och fg 59,1. New order. Kom in på 64,2 mot fg 65,4. Mycket starkt!! Jag tänker spontant

1, är 3% tillväxt i år möjligt med tanke på datan, givet vad en svag dollar och Trumps stimulanser för med sig? Ja kanske!

2, vinsterna blir bra i år om datan håller i sig

3, Fed, givet datan så måste de känna sig bekväma med deras prognos på 2% core PCE, och därmed med att höja 3ggr

4, var förra lönesiffran en outlier, eller kommer det mer? Särskilt om ekonomin accelererar med vinster i täten.

5, men kan den här festen få ett abrupt slut med tanke på hur mycket

a, räntekostnader stiger för alla låntagare

b, Trumps budgetunderskott ink ökade  räntekostnader, sätter press på räntor och spreadar

c, QT under 2H18, och likviditetsaspekten

eller blir det som jag varit inne på tidigare, först fest, sen baksmälla. Frågan blir då snarare vad som är inprisat…

nedan charts borde vi iallafall ha ögonen på

 

Avslutningsvis kom det data från ECB, preliminärdata över kärninflationen visade på en takt om 1% mot väntat 1,1% och fg 1,0%. Okej, ta bort QE i höst. Men att höja räntan. Why? Så tänker nog Draghi också. Särskilt när en stark Euro ligger där i vassen som en gammal gädda!

Njut av snön alla sportlovsfirare!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack Jay, då kör vi!!!

Fed chefen Jay Powell ska tala i kongressen i veckan som kommer! Men Fed har redan publicerat den rapport som skickats till kongressen inför mötet.

I den bekräftar Fed att de är nöjda med den ekonomiska situationen och tänker på fortsätta på inslagen väg med 3 höjningar, från 1,25 till 2,0%, i år. Det viktiga i den här rapporten är att de anser inte att senaste tidens data har fått dem att tro på ännu högre inflation än vad de tidigare räknat med. Således finns ingen risk för fler och större höjningar än vad de tidigare sagt. Detta uppskattas av marknaden, då det skapar kontroll över var räntorna ska ta vägen. Vet man var räntan ska ligga, ja då vet man på ett ungefär vad börsen är värd, och då vågar man sitta på aktier.

Usa stängde starkt och som det ser ut nu så köper jag på måndag. Jag lyfter min taktiska syn till köp, med target Omx 1900-2000, stopp 1550. Dax har ännu inte gett sama signaler, vilket handlar om valutaeffekter.

Fundamentalt står jag fortfarande utanför.

Vad är det Fed menar egentligen? Jo man tror att Core Pce kommer lyfta under året mot c2%. Lyftet är ren matematik, från dollar, telefoni och hälsovård och indirekta effekter av oljepriserna. Men till viss del för att lönerna pekar på högre inflation idag. I den här miljön är det rimligt med en neutral politik, och då känns inte 2% orimligt.

Vad Fed säger är att de ser inga bevis på att lönerna ska galoppera iväg som gör att inflationen stiger till 2%+ och tvingar dem till en ny typ av politik, en åtstramande.

Fed inser också att QT från och med q2 ligger på 30mdr/månaden, dvs 360 mdr i årstakt, och som sen stiger till 40/480mdr i q3 och 50/600mdr i q4. Det är inte småpotatis som måste absorberas av marknaden i ett läge där budgetunderskottet redan växer pga Trumps skattesänkningar och ökade räntekostnader. Det riskerar sätta press på realräntorna vilket inte brukar vara så bra för tillväxt, jobbskapande och löner.

Jag tror på höjning i mars och troligtvis i juni. Mer osäker kring 2H18.

Nåväl med en styrränta på 1,75-2,0 så kommer 10-åringen gå till 3,25-3,50 som högst. Det borde vi klara börsmässigt så länge som marknaden tror på goda vinster 2018/2019, vilket jag tror. Recession och vinstkrasch kommer ju inte förrän 2020 😉.

So far so good eller? Njae det finns en svan som simmar runt där ute. Lönesiffran. Fredagen den 9 mars kommer NFP och då får vi en revidering av förra siffran och en ny för februari. Drar dem över 3% då är risken stor att Fed får rita om kartan, då inte ens Fed vet hur lönerna kommer utvecklas. Men om det skulle komma in högt så är det stor risk att vi rekylerar igen och då sätter vi en ny topp, en lägre topp än den förra ATH, och då kan chartisterna börja skissa på en fallande trend. Not good. Men den tiden, den sorgen.

sen vill jag ännu en gång lyfta fram en grej som Credit Suisse har belyst länge. Nämligen att lönelyft är inte dåligt för ekonomin. Men stigande räntekostnader är. Dvs först stiger lönera, vilket ökar köpkraft och tillväxt. Sen stiger inflationen med en fördröjning. Sen höjs räntorna och efter ett tag kokar det ner till ökade räntekostnader, vilket skadar ekonomin. Det sker inte synkront, det sker med en fördröjning. Det är därför ekonomin först går bra, typ 18-19, sen går den dåligt. Börsen väntar dock inte på att det ska bli dåligt utan prisar in högre räntor och lägre tillväxt, långt innan. Därför kan börsen toppa ur redan i år. De här sambanden måste man ha klart för sig. Det är också därför ingen säljer, utan snarare köper efter en urtoppning, då den första nedgången handlar om multipelkontraktion mot bakgrund av högre räntor. Vinsterna ser ju fortsatt bra ut, och givet att det blir billigare med fortsatt bra vinster så vill man inte sälja. Det är inte förrän i nästa runda när vinsterna vänder ner som lägre vinster driver ner kurserna. Det är de här två momenten som fullbordar en krasch. På samma sätt vänder kurserna upp för att marknaden  inser att centralbanken tänker sänka räntan, villet leder till multipelexpansion. Det var det som hände mars-2009. Långt senare kommer vinsterna som kursdrivare. Bara så ni är med på hur det hänger ihop!

Från Europa kom det kärninflation i fredags. Den kom in på 1% mot väntat 1% och fg 0,9%. Snark! Visst, de kan ta bort QE i september. Men räntehöjningar… njae inte ens jag vågar prognostisera dem. Med en styrränta om 0% så bör 10 åringen gå mot 1,5%. Men inte mer. Det gör att värderingsmultiplarna borde kunna ligga högt. I Europas fall handlar det mer om var tillväxt och vinster tar vägen. Jag tänker på stark euro och urtoppande PMIs. Tyska IFO kom i veckan,  115,4 mot väntat 117,0 och fg 117,6. Stark euro?

I sveriges fall har vi klen lönebildning, klen kärninflation och en bostadsmarknad som kan tvinga ner tillväxten mot 2%. I den miljön, samtidigt som det är extremt osäkert när ECB kommer att höja gör det svårt att veta om Ingves överhuvudtaget kan och vill höja i år. Det är ju egentligen bra nyheter då höjningar tvingar upp bostadsobligationsräntorna, vilket pressar ner priserna.

Ha en fin vecka!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 14 kommentarer