ISM Mfg – New Order

Jag förstår om alla svenskar fokuserar på Riksbankens möte på torsdag. Det gör jag med. Men jag tycker ändå att ISM Mfg och dess underkomponent New Orders är veckan viktigaste datapunkt. Antar att jag inte behöver förklara varför vid det här laget. Riksbanken kommer höja med 50bp till 0,75% och flagga för att man är resolut mot inflation, som alla centralbanker idag. Man kommer även höja i september om någon nu undrar. Antingen med 25 om det ser bra ut, 50 om det ser ut som idag. I november tror inte jag man gör nåt.

Men varför är då New Orders viktigare än Riksbanksmötet? De flesta tänker nog att ISMs framtid är viktigare för börserna globalt, än vad lilla Svedalas centralbank hittar på. Det är sant. Men det finns en annan koppling. New Orders är viktig för vad Riksbanken kommer göra i framtiden. Dvs om den dagen New Order dippar ner under 40, den dagen innebär även att ISM siffran totalt kommer bryta ihop med några månaders fördröjning. När ISM backar kommer även BNP tillväxten i USA göra det. När BNP börjar hacka ordentligt i USA så kommer även företagen hamna i en situation där de får det svårt att höja priserna. De kommer inte vara nödgade att göra det heller för att råvarupriserna har också sannolikt vänt ner. När detta händer kommer FED att börja mjukna och med viss fördröjning kommer även Riksbanken att mjukna. Så New Orders siffran i veckan, och framöver, är alltså helt avgörande för hur Riksbanken kommer att agera vid kommande räntemöte. Inte på torsdag då, men till viss del i september och inte minst i november. Ligger New Order kvar på 50+ i november så lär Riksbanken höja även då. Har den trillat ner mot 40 eller mer, då är det osannolikt. Ni vet var jag står! Så även om det känns abstrakt så är alltså New Order helt avgörande för utvecklingen av svenska bostadspriser och hushållens räntekostnader, och i förlängningen den svenska konjunkturen. Sjukt men sant!

Michigan index kom i fredags i USA på 50,0 mot fg 50,2. Sämsta någonsin typ. Men intressant nog var det Current conditions som föll och Expectations som steg. I USA har konsumenten länge svarat att ”läget just nu är väl okej, men framtiden ser nattsvart ut, för att mina pengar räcker inte till trots att jag jobbar som en gris”. Men nu verkar ”botten vara nådd” när det kommer till framtiden, medan det som tidigare var dåliga framtidsutsikter nu börjar bli en del av nuläget och verkligheten. Jag är inte positivt, landet går mot recession, jag bara säger att derivatan börjar plana ut.

Powell pratade också i förra veckan.. hökigt såklart, vad annars, där han inte utesluter 100 höjning i juli, men då krävs nåt extra, men 75 om datan är fortsatt hyfsat inflatorisk, och 50 skulle uppfattas som en lättnad. Han lyfte fram svag löneökning som en deflatorisk kraft, särskilt givet tajthet i arbetsmarknaden, men det handlar om att framtidsutsikter, tillväxt inte är tillräckligt bra plus marginalpress. Lönespiral a la 70-tal har inte på långa vägar infunnit sig. Ni som jämför med 70-tal.. ni har inte gjort hemläxan.. världen skiljer sig på fundamentala sätt.. skuldsättning, globaliserade värdekedjor, energis andel av disponibelinkomst, tjänsteinnehåll som del av arbetskraft och av konusimtionskorgen, fackföreningarnas styrka… och typ 10 faktorer till gör att jämförelsen haltar. ni tror ni är pålästa för att ni vet vad som hände då och varför.. ni är opålästa för att ni är okunniga om hur världen skiljer sig idag. Ni tror på Stagflation som ett permanent tillstånd, ni har fel!!!

I veckan har vi alltså ISM/PMIs från hela världen, men även Core PCE, Case Shiller huspriser, CB Consumer Confidence….. och Riksbanksmöte såklart! Tbc…

Jag noterar att SPX gjort klart sin 1-A rörelse, från 4,178 till 3,636. Ett fall på 13% på rätt kort tid. Nu är vi inne i 1-B som skulle kunna vara avslutad med tanke på fredagens rörelse där vi både stängde gap och nådde upp till Fub50%. Vi har fortfararande ett gap på 4,017 och 3,802 så det kan gå lite hursomhelst. Men vi bör ha beredskap för att 1-C rörelsen kan ta oss till 3,500-3,600. Om inte den gör det så kan sista 3:an göra det.

Jag tror det finns många likvida där ute, både av lång och kort karaktär, som hoppas kunna köpa billigt i Juli, typ 3,500ish…. och göra pengar på detta under andra halvåret. Kanske ingen Buy and Hold investering, för att väntar vinst recession nästa år ska vi lägre ner längre fram. Men åtminstone en rätt fin trade där man köper 1, utbombade papper med hyfsad risk/reward 2, i ett läge där man kapitaliserar på traden att inflation och räntor är yesterdays news… men man kan inte vänta till att detta hänt utan som vanligt måste man positionera sig innan när just problemet med inflation känns allt annat än bakom oss.

Enkelt uttryckt, Var likvid, men våga ta en liten del av kapitalet och sätt i utbombad Tech när SPX står i 3,500 ish och sälj senare i höst när SPX står i 4,200ish… och eftersom SPX gått 20% så kanske du gjort 30%++ på din placering.

Njut av sommaren!

————–

Då var det måndag!

Hur ska man tänka kring börsen framöver? Det finns egentligen bara två drivkrafter just nu som spelar roll, och de går att kombinera på 6 olika sätt

A: Inflations narrativet, ja det vet ni vad det är, det är det som håller uppe räntorna, och som pajat TINA (the is no alternative) och därmed sabbat multiplarna på börsen. Det kan finnas kvar som ett högst verkligt hot, eller försvinna.

B: Tillväxtnarrativet, eller recessionsnarrativet. Det har inte fått fäste, för skulle man på riktigt tro på det så skulle vi börja se kraftiga nedrevideringar av vinsterna.

Så hur kan man tänka 1-4:

1, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxtnarrativet får fäste… puuh den är inte bra alls för börsen

2, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxt får INTE fäste… som nu alltså, sannolikt inte bra för börs

3, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får fäste, sannolikt inte bra för börsen då den följer med nedrevideringarna ner.

4, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får INTE fäste, sannolikt väldigt bra för börsen när man ser hur räntorna vänder ner, samtidigt som vinsterna upprätthålls.

Man kan ju också tänka sig en variant, där vi nu är i tvåan, mellanlandar i 4 an, för att sen rulla över i 3an….. eller lever vi bara kvar i tvåan som nu….. eller går vi rakt in i ettan och allt går åt helvete… ja ni fattar. Den som prickar rätt här har goda chanser att positionera sig rätt.

Imorgon kommer Case Shiller och CB Consumer Confidence.

——————-

Tisdag,

Rent tekniskt har vi nu avklarat 1-A nedgången och tagit oss in i 1-B rekylen. Är den avklarad nu? Svårt att säga, SPX borde komma ner mot 3,800-3,840. Håller den nivån kan vi få en rörelse till på uppsidan och då är inte 1-B klar. Men bryts denna nivå, så kan vi sannolikt konstatera att 1-B är klar, och att 1-C står på tur. Jag siktar på 3,500-3,600 för 1-C innan det är dags för rekyl upp igen i 2:an. 1-C väntar jag mig i juli, men tajming är svårt.

Jag konstaterar att ekonomiska datan varit rätt svag på sistone, dollarn är hyggligt svag, vix trendar ner, och att allt detta gillar börsen. Meeen att oljan börjar återigen röra sig uppåt, att räntorna inte riktigt orkar trycka sig ner under 3%… och detta är inte lika bra för börsen. Vänder dollarn, så kommer det snart ser surt ut igen. Dvs så länge som dollarn är svag, så kan det finnas mer potential i 1-B men så fort dollarn vänder så väntar 1-C.

Case Shiller kom precis in på 1,8% MoM mot väntat 2,0 och fg 2,2… priserna ökade alltså mot månaden innan. Nytt rekord alltså! Det som börjat hända i Sverige har alltså inte hänt i USA, detta trots att räntorna började stiga där först. Det är märkligt. Men som jag sagt tidigare… det kommer!

CB Consumer Confidence kom in på 98,7 mot väntat 100,4 och fg 106,4… svagt! Michigan som mer mäter konsumtionsmönster har varit svagt länge, men CB har hållit tillbaka då det mer fångar konsumenternas syn på jobb och arbetssituation, men det börjar alltså även där vika ner sig, vilket är väntat. Dels är dom väl sura för att arbetsmarknaden inte är lika stark längre, och dels för att de inte får den lön som man vill ha givet kostnadsläget. Detta är en del av nästa års recessionscase. No Doubt.

Datan idag är inte direkt börsdrivande, där vi egentligen bara gör en andhämtning efter senaste tidens styrka. Stark dollar och olja är anledning och 3800-3840 är stöd och vi har nåt 3847 so far…. imorgon onsdag inget, sen har vi Core PCE på torsdag… Feds favo mått över inflation….hur den kommer in och var dollarn/oljan tar vägen avgör om vi studsar upp igen. Det brukar förvisso hålla sig hyfsat vid kvartalsslut. Tbc….

————————

Torsdag

Sista dagen på månaden, på kvartalet, och på första halvåret. Inget vackert halvår… MSCI WORLD i SEK ner drygt 10% i år. Egentligen bara råvaror och energi som funkat.

Köparna dök inte upp kring SPX 3,800-3,840 utan det föll vidare. Inte omöjligt med studs mot 3,850, men det är ett svaghetstecken och därför är det inte osannolikt att vi lämnat 1-B bakom oss, och att vi nu ligger i 1-C vilket i så fall kan ta oss mot 3,500-3,600 området i juli…

Svensk lönestatistik från Mi.se kom idag in för April, som visade på 2,5% YoY och för hela perioden Januari-April som ligger på 2,1% YoY…. vi har ingen löneglidning i Sverige som ni förstår och det är mycket tack vare de avtalsenliga lönerna. Inflationen i Sverige är helt supplydriven, till stor del importerad. Så är det även ute i Europa och på de flesta ställen i världen. Det är egentligen bara i USA där vi sett visst tryck på lönerna. Ett tryck som på sistone avtagit enligt FED. Att lönerna inte krokar fast i den supplydrivna inflationen är egentligen väldigt positivt, och innebär att den utbudsdrivna inflationen till slut kommer falla tillbaka av det enkla skälet att köpkraften inte räcker till…. motsatsen, där vi får en lönespiral slutar alltid i tråkigheter, för det enda som händer är att företagen kommer höja priserna för att kompensera för att stigande lönekostnader.

Riksbanken höjde med 50 punkter till 0,75%. Helt väntat. Kronan i princip oförändrad. Men räntorna faller något och lär nog fortsätta göra det… så någon större kronförstärkning kanske man inte ska räkna med. Riksbanken kör samma retorik som alla andra centralbanker. De kommer fortsätta att höja till efterfrågan sjunker så pass mycket att utbudssidan går från TAJT, till OTAJT, och när det händer så försvinner den Supplydrivna inflationen. Så här är det… så länge som köpkraften (nya jobb + löneökningar) ökar långsammare än Supplysidan (volym X pris) så kommer detta problemet att rätta till sig själv till slut. MEN, centralbankerna snabbar på det genom att dra undan köpkraft genom att öka räntekostnaderna för alla belånade. Framöver så lär Ingves höja även i september, med antingen 25 eller 50 punkter. I november räknar jag inte med några höjningar. Att Riksbanken penslar upp en räntebana har inget med verkligheten att göra, utan för att de måste ge en policy signal. Man kan liksom i praktiken säga att ”vi höjer nog sista gången i september, för att sen avvakta under en lång tid, och sen sannolikt sänka nästa år när vi är i recession”. Även om de faktiskt tror på detta. Dagens styrränta på 0,75% innebär att rörliga 3 månaders bolån ungefär ska ligga på 2,0-2,25%. Höjer man med 25-50 i september kommer de stiga till 2,25-2,75%. Bundna lån ligger avsevärt högre pga hög spread på bostadsoblisen. Svenskarna har 4,000mdr i bolån, där cirka 2,400 är rörigt. De har blivit ca 1% dyrare, dvs en kostnadsökning på 24mdr och lär öka till 36mdr. Det är 2% av våra inkomster. Det är inget som tvingar in oss i recession. Värre är det för bundna lån som läggs om. Men de kommer med en stor spridning, allt från nu till typ 3 år framåt. Men min konklusion är att Svensk konjunktur känner av räntehöjningarna helt klart. Särskilt mot slutet av året och in i nästa år…. men det är inte räntehöjningarna ensamt som tvingar in oss i recession, utan det är en coctail av olika faktorer.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 50,2 mot väntat 50,5 och fg 49,5…. post-restriction recovery har inte slagit riktigt. Å andra sidan blev den inte så djup när det var nedstängt! Non-Mfg kom in starkt på 54,7 mot fg 47,8… vilket är naturligt när man häver restriktioner.

Chicago PMI i eftermiddag brukar vara en god indikator inför morgondagens ISM. Den väntas bli 58,0 mot fg 60,3 (nivåerna med ISM är dock inte samma)

Vi har även Core PCE som är FEDs favomått över inflation….. dock har vi fått CPI för två veckor sen så det brukar inte vara nån kioskvältare.

Vi hörs….

Chicago kom precis in på 56,0 mot väntat 58,0… lirar med ISM ner mot 50-52…. ISM som kommer imorgon väntas bli 54,9 så klar nedsides risk….

Core PCE kom in 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,3… i årstakt låg den på 4,7 mot väntat 4,8 och fg 4,9…. i årstakt har vi alltså toppat ur och trendar nedåt. För sakta om man frågar Powell såklart men ändå. 0,3% i månadstakt lirar med 3,6% i årstakt, och översatt till CPI så landar man på +0,5 dv 4,1%. Så visst är prishöjarläget bland företag fortfarande högt. Jag har inte väntat mig annat.

Pränta in följande: FÖRST faller New Orders, dvs efterfrågan. Sen Faller Priskomponenterna i ISM/PMI som alltså är ENKÄTundersökningar och inte hårddata, sen faller PPI (priserna i produktionsledet) och SIST faller konsumentpriserna, dvs CPI och PCE… och eftersom CPI publiceras två veckor före PCE så är det där vi kommer se det första. Så Core PCE är ju den viktigaste siffran, då det är den FED kalibrerar sin politik efter. MEN den kommer sist i händelsekedjan.

Dollarn har varit stark… men tangerar nu samma 1,04 eur område som tidigare i juni och maj… så det är inte omöjligt med en studs mot typ 1,05… och detta skulle kunna ge SPX en studs upp mot 3,800-3,850… men sen är det nog dags att falla vidare ner mot 3,500-3,600 igen.

Imorgon fredag har vi PMI och ISM… tbc

Fredag…

China Caixin Mfg PMI kom in på 51,7 mot väntat 50,1 och fg 48,1… helt okej, bättre än den officiella siffran häromdagen…………

Tyska Mfg PMI kom in på 52,0 mot flash 52,0 och fg 54,8… inline med flash

EU Mfg PMI kom in på 52,1 mot flash 52,0 och fg 54,6… inline med flash

Ganska anmärkningsvärt att den europeiska konjan håller uppe så bra, men det kommer. Räntekostnader och prishöjningar, matchas inte av köpkraften (nya jobb och löneökningar)

US Mfg PMI kom in på 52,7 mot flash 52,4 och fg 57,0… nåt bättre men fortsatt under ISM

ISM Mfg PMI kom in på 53,0 mot väntat 54,9 och fg 56,1… klart sämre, precis som Chicago pekade på… men det är fortsatt ingen ekonomi i inbromsning, utan snarare utplaning, men det kommer bli värre. Trust me! Marknaden reagerar enligt devisen, dålig data är bra, då man tänker att inflationens stickyness avtar med svagare ekonomi, vilket till slut kommer göra FED mindre hökig. Dock ändrar detta inget inför räntemötet i juli. De kommer höja med 75 alt 50 punkter. Lite beroende på hur jobbdata och CPI kommer in…..

ISM Prices kom in på 78,5 mot fg 82,2… okej, den har toppat ur nu… men det är fortsatt högt tryck där ute. Vänta er inga stora överraskningar den 13 juni när CPI kommer!

ISM Employment kom in på 47,3 mot fg 49,6… amen typ som sist. Jobbdatan kommer komma in starkt nästa vecka… dock inte säkert att den når förväntningarna.

och slutligen, den viktigaste, ISM New Order kom in på 49,2 mot fg 55,1. Såja!!!! Äntligen under 50. Mitt case spelar ut! Jag tillhör ju dom som tror att den ska ner under 40 innan året är slut.

Datan är tillväxt fientlig idag. Får se hur marknaden tar det. Blir man glad för att inflationsnarrativet inte känns lika jobbigt, eller blir man ledsen över att risken för att recession nu ökar. Eller blir man lite både och… och vad blir nettoeffekten av det?

SPX har nu motstånd kring 3,800-3,850…. och visst skulle 1-B kunna ha ett ben till på uppsidan… men jag fäster större vikt vid att vi är på väg mot 3,500-3,600.

I nästa vecka har vi PMIs från tjänstesektorn, men viktigast av allt jobbdata på fredag.

Man är ju sugen på att utropa att vi sett toppen i US10yrs och nu är det en resa ner mot 2% som ligger i korten… men jag har kallat på toppen där två gånger tidigare… både blev fel. Jag säger så här… vi kan ha sett toppen, helt klart. Men CPI siffran och senare FED möte i juli kan snabbt ändra på detta… och trycka upp den mot 3,5 och även 4% igen. Absolut… men jag vågar mig inte på en gissning igen!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Marknaden gillar svagt oljepris

Oljan har kommit ner från 121 dollar till 107 på bara en vecka…. och marknaden som ogillar hög inflationstryck gillar vad den ser. Att vi dessutom handlats ner på rätt översålda nivåer gör det extra enkelt att locka fram köpare. Vi får se om styrkan håller i sig juni ut. Jag räknar med fortsatt svaghet i juli där vi tar ut 3,500/3600 nivån och sätter en botten i årets nedgång. Därefter räknar jag med uppgång mot 4,200 (med möjlighet för överslag mot 4,400). Denna uppgång KRÄVER dock att inflations- och tillväxtdata kommer in lite mjukare. Inte som sist när det sabbade Maj månads bearmarketrally som stannade på endast drygt 10%.

Men vi är fortsatt i en bearmarket vilket jag bygger på att recession och kraftig nedgång in i nästa år. Detta är inte inprisat ännu. SPX handlas till 16X årets väntade vinst. Det är väl helt okej, men det är en klart inflaterad vinstprognos som förutsätter stark konjunktur. Får vi recession pratar vi PE norr om 20 idag. Å andra sidan så kommer räntorna falla tillbaka i detta scenario…. men det räddar inte börsen enligt min mening.

I veckan har vi Flash PMIs från hela världen, Michigan index samt HOX bostadspriser från Sverige. Tbc…

USA är stängt idag, Sverige på fredag… kort vecka alltså

Njut av sommaren!

——————–

Bostadspriser från Valueguard kom imorse och de var ner i hela landet, och Sthlm Brf i synnerhet. Man säger också att fallet har fortsatt första två veckorna i juni. Mäklarna flaggar för att datan underskattar verkligheten då många objekt får in ännu lägre bud som inte accepteras. Utbudet är dessutom rekordtort.

Det som jag flaggade för styvt ett halvår sedan händer nu.

Ser man till grafen nedan så kommer bostadspriserna att krascha. Vi pratar en halvering härifrån. Nu tror jag av olika skäl att det inte kommer hända. I första hand ska vi reversa hela post Covid uppgången… så jag tänker mig att de ska ner cirka 20%. Det är mitt target i första hand. Sen får vi se. Behöver inte pensla mer för tillfället!

Det går att pensla mer på nedsidan, och vi får se hur det utvecklas men varför jag inte säger med säkerhet att det ska bli krasch handlar om att jag inte tror att Bostadsoblisen kommer stanna här utan vända upp under (räntan kommer sjunka) andra halvåret.

En bostadsoblis på 3,7% (samma nivå som för 11 år sedan!!!!) innebär implicit att en 5 årig statsoblis borde ligga på cirka 3,2%. Men det gör den inte. Den ligger på 2,1%. Så är det statsoblisen som ska upp eller bostadsoblisen ner? En 5 årig statsoblis på 3,2% innebär en styrränta på cirka 2,2%. Jag tror inte att Ingves kommer höja till 2%+. Idag ligger han på 0,25% och enligt mig är maximal höjning 50+50 i juni och september. Dvs till 1,25%. Givet att 5yrs statsoblis ligger på 2,1% så är det den som har rätt… och bostadsoblisen fel.

I detta resonemang har jag ANTAGIT normal spread mellan stat och bostad. Dvs cirka 50 punkter. Den ligger idag på 1,6%. Det är alltså väldigt mycket stress, kredit och defaultrisk inbygd i bostadsobligationerna mot vad som är normalt. Marknaden väntar sig stora problem i fastighetssektorn. På kommersiella sidan vet jag inte.. men på privata bostadssidan så borde vi klara det givet att 1, recessionen inte blir för djup 2, inflationen och räntorna lättar under andra halvåret och 3, att Ingves inte hinner med så många höjningar.

Jag tror som sagt att bostadspriserna ska ner 20%+, att vi går mot recession, att våra boendekostnader blir rejält mycket dyrare… MEN inte så dåligt som marknaden penslar just nu.

Jag tror att andra halvåret kommer att innebära att bostadsoblisen vänder ner mot 2,0-2,5% vilket till slut kommer bromsa fallet.

Men har jag fel… dvs fortsätter bostadsoblisen att ligga här, tvingas Ingves till allt större höjningar under längre tid. Då står vi inför en lågkonjunktur likt den vi hade under början av 90-talet. Då kommer det inte se vackert ut. Då ser vi sämre ut än de flesta andra länder där ute. Allt från Lehman kraschen, så har vi både klarat dåliga tider, som bättre tider, bättre än de flesta andra länder. Allt det kommer revertera och gå emot oss i så fall.

Svenskarna bör i detta läge önska sig en bred global recession…. och allt pekar faktiskt mot det!

Vad gäller börsen så kan vi fortfarande få lite varmluft upp mot SPX 3,900ish. Men jag siktar fortfarande mot 3,500 i juli/augusti. Risknivån bör vara låg i portföljen. Det är inget nytt där. Sen kan alltid den snabbfotade opportunisten doppa tårna från tid till annan.

Vi hörs…

————-

Torsdag

Flash PMI har kommit in från Europe. Tyska Mfg Flash PMI kom in på 52,0 mot väntat 54,0 och fg 54,8. Service fortsatte att vara svag. EU Mfg Flash PMI kom in på 52,0 mot väntat 53,9 och fg 54,6. Svag som den Tyska. Även Service var svag här. Framförallt ORDERINGÅNGEN tappar stort vilket är i linje med vad jag tänkt mig. Vi är på väg mot recession. Inventories är återställda. Efterfrågan tappar först. Sen tappar jobben, sen tappar efterfrågan ytterligare, sen kommer lägre råvarupriser, sen lägre priser ut mot kund. Om 6-12 månader är vi i en miljö med stora problem runt tillväxt och små till inga problem kring inflation.

För att vara riktigt Jävla övertydlig. För att inflationen ska börja sjunka, eller snarare sluta stiga, så måste företagen sluta höja priserna. De slutar höja priserna när deras inköpskostnader slutar stiga alt sjunker. Inköpskostnader slutar stiga när tillverkningskostnaden slutar stiga. Den slutar stiga när råvarukostnader slutar stiga eller börjar sjunka. De slutar stiga/börjar sjunka när utbudet av råvaran inte är tajt längre. Utbudet slutar vara tajt när Efterfrågan på råvaran sjunker. Efterfrågan på råvaran sjunker när tillverkarna inte får så stora orders om nya varor, tillverkarna får sämre orders när slutkunden inte köper lika många varor längre i volym. Slutkunden efterfrågar färre varor när deras köpkraft inte räcker till… vilket är en funktion av färre nya jobb, inte så hög lönetillväxt, högre räntekostnader, att man får lägga mer av sina pengar på mat och energi, att varor och tjänster generellt blivit mycket dyrare. Det händer nu… och sist i ordningen kommer priserna.

Många brukar påtala att det är underinvesteringar som är en stor del av dagens inflationsproblem. Det är i regel råvaru och sk supply fokuserade experter som tycker detta. Vill bara säga att det har så jävla fel för att de förstår aldrig hela bilden. Under åren 2010-2019 så var världen typ i balans mellan vad som efterfrågas och utbud. Världen strävar hela tiden efter det eftersom det är fullt logiskt. Logiken är ett man behöver inte utvinna och tillverka mer än vad som konsumeras. Att den är i balans är helt enkelt en optimering. Fullt naturlig. Under 2020/2021 satte man in de kraftigaste stimulanspaketen världen har upplevt, och när Covid bara döda efterfrågan under några kvartal, så blev det istället en DEMAND push av sällan skådad mått. Särskilt riktad blev den mot varor relativt tjänster pga covid. Utbuds apparaten var inte riggad för detta och inflationen kom som ett brev på posten. Lagom till att den började vända ner under Q4 2021 så kom kriget som blev en Supply chock mot mat och energi. Vi hade även en runda C19 reglering i Asien som lök på laxen och utbudet blev därefter. Så trots att Demand började plana ut, så sjönk Supply, och vi fick en ny runda inflation vi nu är inne i. Centralbankerna lastar hela världen med räntekostnader för att döda demand så det lägger sig på rätt nivå av detta tajta supply… och således ska supply sluta vara tajt, varpå inflationen försvinner. Detta kommer att funka. Råvarunissarna skyller på att man inte investerat tillräckligt. Visst, Investerar man inte i ny olja så tappar man 5-10 år senare. Och givet gröna vågen så har vi underinvesteringar där. Vilket inte är så konstigt om vi tror att vi kommer använda mindre olja om 10 år. Men att världen skulle investera i en övernaturlig DEMAND boom, det är bullshit. Det är samma sak som att säga att kollektiv fabriken borde vara rustad för att klara samma belastning dygnet runt som den man erfar under rush hour 0700-0900… detta bara för att rush hour på sistone har varat från 0700-1000. Det är hål i huvudet. Det normala är det som vi behöver vara rustat för, och det normala är normal köpkraft, som definieras som normal sysselsättning gånger normal löneökningstakt. Om vi börjar från DEMAND sidan istället och försöker fatsställa normal köpkraft, så går det också säga hur stor produktionskapacitet vi behöver i världen. För exempelvis bil tillverkning. Gör man denna hemläxa, då vet man att vi har rätt kapacitet idag, och att rådande kaos och leveranstider är en outsider, och när man fattar detta så fattar man varför bil tillverkarna inte ska investera i ytterligare kapacitet. Det är pengaförstörelse och korkat.

Det enda undantaget i denna diskussion är OLJAN. För att slutar man att skjuta CAPex åt ny olja så försvinner dagens produktion om 10 år. Det är en annan femma, och då är vi inne på Energi omställningsdiskussionen, och det mina vänner, får vi ta en annan gång.

I eftermiddag kommer US Flash PMI

US Mfg Flash PMI kom in på 52,4 mot väntat 56,0 och fg 57,0…katastrof, näst sämsta någonsin. Men knappast oväntat!

US Service Flash PMI kom in på 51,6 mot väntat 53,5 och fg 53,4… också svagt.

Senare i år kommer de sannolikt dippa under 40

Q3 YoY bnp tillväxt kommer visa på kraftig inbromsning. recession i Q4 som fortsätter in i nästa år.

Det är bara att tugga i sig

Innan vi stänger butiken för veckan vill jag bara säga… kommer ni ihåg den starka jobbdatan förra gången. den gjorde så att bear market rallyt inte orkade vidare. Detta då Fed inser att så länge som tillväxten är stark så får de inte bukt med inflationen. Dagens PMI skörd har varit svag, och om något är det bra för börsen. Särskilt efter senaste tidens svaghet. Närmaste två veckorna har vi mer PMI/ISM samt jobb data. Svag data kan hålla köparna glada när inflationsoron dämpas. Men senare i juli har vi både cpi data och Fed. Ta inte för stor risk, bli inte för greedy. Det kan vända snabbt. Just nu hoppas jag på SPX 3,900 men säker kan man inte vara!!!

Glad Midsommar

Publicerat i Uncategorized | 30 kommentarer

Nu kan bara FED vända det här!

Inflationssiffran var hög på alla sätt i fredags. Räntorna, VIX och dollarn steg och börserna föll som en konsekvens av detta.

Jag kan bara konstatera att sannolikheten för ett bear market rally har avtagit, och risken för en fortsatt nedgång till SPX 3,500 redan i juli har ökat.

Veckans viktigaste hållpunkt är FED på onsdag. Givet datan på sistone så kan inte FED vara annat än resolut hawkish. Man kommer höja med 50 och flagga för vidare höjningar i den storleksordningen.

Då ska allt bara fortsätta ner eller? Njae, i FED mötet i mars var allt hökigt värre, och FED levererade på sin hökighet, men lyckades samtidigt starta ett två veckor långt rally. Det kan hända igen. Men inget man ska satsa stora pengar på.

Jag tror vi kommer vända här kring SPX 3,800 och studsa upp mot 3,900-4,000 området typ idag eller imorgon. Som en reaktion på senaste tidens nedställ. Sen blir det upp till FED. FED kommer göra att vi antingen brakar ner igen och passerar 3,800 och därmed tar sikte SPX 3,500. Sannolikt redan i juli. ELLER kommer man lyckas med en ”mars” som gör att vi bryter upp genom 4,000 och går mot 4,300 till månadsskiftet. Fullt möjligt, men mindre troligt än det förstnämnda.

På onsdag blir det viktigt att tolka var dollarn, räntorna och VIX tar vägen…

Även om vi skulle gå på det mindre sannolika scenariot och göra en ”mars” så ligger mitt target 3,500 fast.

Så för de mindre riskbenägna och inte så snabbfotade, så handlar det fortfarande om att ha låg risk i portföljen. För alla som sitter med ett ben i marknaden i hopp om rally kanske ska lyfta av en del på nästa uppställ mot 3,950…

Problemet med fredagens inflationssiffra är såklart att den VÄGRAR komma ner, och allt fler börjar tala om STICKY inflation. Dvs en inflation som hänger sig kvar för att förväntansbilden på priser etsat sig kvar på en hög nivå. Något som alltså kräver tuffare tag från centralbankerna än om inflationen INTE varit STICKY.

För det första vill jag säga att så länge som priskomponenterna i ISM/PMI inte kommer ner, så är det något naivt att tro att den verkliga inflationsdatan kommer att göra det. De är fortsatt höga.

Men är inflationen STICKY? Jag skulle säga att det är DEMAND, eller köpkraften som är PERSISTANT, eller typ uthållig, på ett sätt som jag inte har förutsett.

Om vi tittat senaste veckorna så började rallyt hacka redan när ISM/Jobbdata började komma in starkt. Inför datan slog vi fast att svag data sannolikt är bra för börsen. Marknaden inser att så länge som Demand sidan är stark så kommer 1, den supplydrivna inflationen finnas kvar och 2, företagen har pricing power att kunna höja priserna. Vilket sen förra veckans inflationssiffra bekräftade, och börsen bröt ner ur sin konsolidering.

Den amerikanska Köpkraften, i min bok, drivs av jobbskapande X löneökningar, minus räntekostnader. Det är konsumtionsutrymmet privata sektorn har. Den har varit hygglig minst sagt. Återhämtningen av nya jobb har varit god, löneökningarna har varit goda, och räntekostnaderna har inte slagit genom ännu.

Å andra sidan har du supply sidan där priserna höjts snabbare än köpkraften, men diskrepensen är uppenbarligen inte tillräckligt stor för att det ska ge supply sidan en knäck.

Företag höjer priserna för att matcha stigande kostnader. Men de säljer hellre EN vara/tjänst till sämre marginal än Ingen vara/tjänst. Men ett företag säljer också hellre 10 varor/tjänster med god marginal än 15 till klart sämre marginal. Detta är svår materia.

Jag tror inte råvarupriserna kommer först. Jag tror Demand måste visa sig svag först. Så länge som företagen får sina grejor sålda så lägger de nya orders som upprätthåller efterfrågan, och givet ett tajt supply så kommer råvarupriserna fortsätta att vara höga, och således kommer supply driven inflation att fortgå, vilket gör att företagen fortsätter att höja sina priser. Det är när Demand får en knäck, som orders blir mindre, råvarorna börjar falla och vips blir den supplydrivna inflationen lättare. Detta i ett läge där företagen inte heller vill höja priser då de känner av sämre efterfrågan.

Vi vill se en knäck i det jag kallar den uthålliga efterfrågan…. och min nummer 1, där är svag jobbdata. 2, lägre löneökningar…. vilket kommer sippra ner till sämre ISM New Orders, som med viss fördröjning ger lägre ISM Prices.

Jobbdata leds till stor del av ISM Employment som därför är av stort intresse….

Jag ser exempel på det här varje dag… nu senast pratade med en bekant som tittade på att boka en Mallis vecka i sommar. Något de brukar att göra. Han var shockad över flygpriser, hotell och priserna på restuaranger. Som han sa, det brukar inte bli billigt, men klart värt det. Nu är det dubbelt så dyrt för en vecka. Varpå jag svarade, så du bokade inte? Jo för fan…. vi bokade. Men det är riktigt surt. 🙂 Jag anser att detta är ett ”bortskämt” exempel, men själva fenomenet finns i alla länder i alla inkomstgrupper.

Det är när konsumenten säger…. det där tänker jag inte betala, eller det har jag de facto inte råd med. Då händer det grejor. För sannolikt är det många som kommer agera likadant vid samma tillfälle, och då får Efterdfrågan sig en knäck…. och då mina vänner kan ni ta det ”tajta supply” och slänga i papperskorgen… för då vänder allt. Visst, ett flygbolag har höga bränslekostnader som de måste ta betalt för… men om ingen bokar nån flygbiljett, då har de ingen kostnad för bränsle heller. Ta detta ur ett makro perspektiv och energipriserna kommer inte ha en chans. Men vi är uppenbarligen inte där ännu. Men den tiden kommer, och det är tyvärr tajming aspekten som är det svåra.

I veckan har vi alltså FED på onsdag, triple OPEX på fredag, men även Svensk inflation, US Retail sales, US PPI, Empire FED, NAHB index, Philly FED….. Tbc

Ha en fin vecka

—————-

Även i Sverige hägrar inflationen. Inte konstigt, det är ett internationellt fenomen, och inte imhemskt producerat, så det är inte så konstigt. Kärninflationen, KPIF ex energi, kom in på 0,9% MoM mot väntat 0,7 och fg 0,9. Sticky även där, och samma analys som ovan, dvs 1, den supplydrivna inflationen står som spön i backen vilket företagen måste gardera sig emot för att försvara sina vinster och 2, de har pricing power att göra det för uppenbarligen betalar vi konsumenter vad företagen begär för sina varor och tjänster. Visserligen med näven knuten i fickan, men vad fan gör det. Det enda som ÄR INTRESSANT är att vi 1, faktiskt kan betala och 2, fortfarande är beredda att betala, dvs vi tar oss råd, tycker det är värt. Så det här med knuten näve, sorry, men ur ekonomiskt perspektiv är fenomenet helt ointressant. Det intressanta ÄR när vi säger 1, sorry, men jag betalar INTE 100kr för en liter jordgubbar ELLER 2, jag skulle gärna handlat men kan inte för pengarna har gått till mat, energi och räntekostnader och annat som blivit dyrare så jag har faktiskt inte pengar kvar i plånkan att betala med. Då händer det grejor. Knuten näve räcker inte. Ur årstakt hamnade inflationen på 5,4 YoY mot väntat 5,2 och fg 4,5%. Högt såklart, och matchas inte av lönetakten, så vi har realt blivit fattigare. Men månadssiffran är ännu mer alarmerande, 0,9 i årstakt är över 10%!!!!!. Det kommer ju inte att hända. Men bara så att alla förstår magnituden. Svenska 10åringen rör sig kring 1,9%. Ingen stor grej. 2-åringen däremot hoppar upp rejält till 1,6%. Kronan har senaste dagarna försvagats mot euron efter ECB mötet i förra veckan. Men stärks något idag. Ser ut som att många i marknaden börjar tro en på 50punkters höjning i Sverige den 30 juni, istället för bara 25.

Höjer de med 50 i juni och 25 september, så är styrräntan på väg mot 1,0%. Jag räknar fortfarande inte med några höjningar i november+. Ingves känner pressen, 50 punkter i juni är inte osannolikt!

Det betyder att ett rörligt bolån kommer ligga på 2,25-2,50%. (Bundna lån på c3,5% 3-5år).

Det betyder att 5yrs Bostadsobligationen som lägst borde ligga på 2%. Fortsatt press på bostadspriser framöver alltså.

Ränteuppgångar slår igenom i konjukturen med upp till ett års fördröjning. Stigande mat- och energi priser går snabbare. Vi kommer redan i höst känna av detta. Mild recession nästa år extremt sannolik.

US PPI nästa…

PPI kom in på 0,8% MoM mot väntat 0,8 och fg 0,4. Ex food/energy kom den in på 0,5 mot väntat 0,6 och fg 0,2. Fortsatt rätt högt tryck alltså i producentledet, vilket alltså sannolikt kommer pressas ut mot kund, och har pressats ut mot kund. Just PPI reagerar inte så mycket på hur konsument efterfrågan rör sig, utan är väldigt beroende av råvarupriser och dess indirekta effekter i värdekedjan, och givet råvaror, ink mat och energi, utveckling på sistone, så är detta ingen överraskning. Fortsatt inflationstryck således… En normal månadssiffra ligger i snitt på 0,2% +/-0,2. Där är vi inte ännu!

Imorgon har vi NAHB, Retail, Empire och inte minst…. FED kl 2000. Tbc

Som jag skrev igår, så reviderade jag upp FEDs höjningar från 50+50+25 (juni+juli+sep) till 50+50+50…. men det verkar som om marknaden är inne på 75+75+50…. dvs en rätt rejäl upprevidering, vilket alltså förklarar det kraftiga fallet. Det skulle betyda att styrräntan ligger på 2,75% i september istället för 2,00 vilket innebär att 10-åringen kan nå 4% på sikt. Well, that freaks out the market!

En höjning med 50 istället för 75 imorgon skulle kunna uppfattas som duvigt. Vilket skulle kunna bara bra för marknaden, men jag är rädd att likt i maj, så skulle marknaden uppfatta detta som att FED är behind the curve, vilket ger förtroende problem… så det är inte säkert att det ger bra börs heller!

————-

Onsdag

Under hela året har vi varit i bear market för att Real räntorna stiger. Inflationen är visserligen hög, men det handlar om stigande räntor. Stigande räntor är en funktion av ihållande hög inflation. Vi kommer sannolikt inte få en större uppgång förrän räntorna börjar falla, och för att detta ska hända måste FED sänka sin hökiga retorik. För att detta ska hända måste datan komma in softare. Med data syftar jag på både tillväxt och inflationsdata. De hänger ihop.

Detta leder oss in på nästa gren. Morgan Stanley har länge snackat om marknaden ur ett Fire and Ice perspektiv. Båda är egentligen negativt för börsen. Fire innebär att tillväxtdatan är fortsatt stark, men detta upprätthåller inflationen som trycker upp räntor, som trycker ner börsen. Ice scenariot bygger på att tillväxt/demand mattas, och då faller inflationsförväntningar och räntor, men då tillväxten skrivas ner är detta ändå negativt för börs. Loose-loose situation.

Min tro är att andra halvåret kommer erbjuda en övergång från Fire till Ice. Men ice är ju också negativt. Absolut. Men det finns goda chanser att Ice bjuder på två varianter. Den första där tillväxt och inflationsdata mattas på ett sätt så att räntorna vänder ner. Negativt egentligen, men eftersom marknaden blir mest glad över fallande räntor, och inte så orolig för tillväxt, så sjunker räntorna samtidigt som dollarn försvagas. Detta kommer ge ett större rally än de 10% SPX lyckades leverera sist. Beror såklart också från vilken nivå. Från SPX 3,500 kan det bli rejält. Från 4,200 typ inget. Men allteftersom kommer man börja inse att recession lurar runt hörnet, och då börjar dollarn stärkas, och med falande räntor har vi en klassisk Risk Off, och då börjar börsen falla igen.

Men just nu är vi i Fire, och FED lär vara tuff ikväll. Det ska man vara när tillväxten är fortsatt god, samtidigt som inflationen är ett problem… jag tror man höjer med 75punkter från 0,75 till 1,50… man kommer även höja i juli samt september. Hur mycket beror på hur datan kommer in fram tills dess.

Hur marknaden tar emot just ikväll kan jag inte svara på. Viss relief reaktion mot 3,900-4,000 är inte omöjlig. Men det kan också bryta ner genom 3,700 och gå mot 3,600.

Det tekniskt snyggaste i min bok är:

Ettan A: 4,200 till 3,700 (avklarad)

Ettan B: 3,700 till 3,900-3,950

Ettan C: 3,600

Tvåan: 3,900-3,950

Avslutande Trean: 3,500

Bear market rally (nr3): 4,200

Men det blir fan aldrig som man vill!!!

Vi hörs i em!!!!

————

Empire FED som mäter aktiviteten i New York området kom in på -1,2 mot väntat 3,0 och fg -11,6. Indikerar en ISM kring 50, ungefär som sist. Den har ju guidat ner ISM ett tag nu, men det har inte funkat. Dock är jag övertygad att den ligger rätt. Philly senare i veckan också intressant!

NAHB 67 mot väntat 68 och fg 69…. sämre och trenden är nedåt… MEN indikerar fortfarande en styrka i US bostadsmarknad Låååååååååååååååååååååååångt över vad den 30-åriga bostadsoblisen gör. Lite som Sverige… där marknaden alltså är svagare än för några månader sedan… men där den har potential att bli radikalt mycket sämre. I min bok borde den droppa ner mot 10-30… time will tell!

Retail sales -0,3 MoM mot väntat +0,2 och fg +0,7.. klart sämre… och resar man för inflation så är alltså Detaljhandeln realt negativ i dollar. Justerar man för priser, dvs om man tänker sig att detaljhandel i dollar=volym*pris så minskar volymerna nu. Alltså helt i enlighet med hushållens pessimism i Michigan index. Dock inget fritt fall. I nominella termer såldes det varor för 673mdr dollar förra månaden. Den näst högsta någonsin. I min bok så borde den nominella köpkraften minska med färre nya jobb, relativt låga löneökningar, stigande räntekostnader, höga mat och energipriser, utebliven expansiv finanspolitik (små budgetunderskott), varpå det alltså inte borde finnas 673mdr att spendera (oavsett om priser är höga eller låga) utan snarare 573mdr. Alltså ungefär där den låg för 2-3 år sedan… och sen givet att prisnivåerna på varor är 15-20% högre än då, så måste alltså volymerna ner 20% UNDER de som gällde för 2-3 år sedan. Alltså ett extremt volym tapp alltså….. där är vi inte på långa vägar. Men det är detta som bygger caset för recession nästa år. OCH, får vi volymtapp av den magnituden så kommer Orders att falla kraftigt, varpå fabriker världen över får extremt lite att göra, vilket gör att deras efterfrågan på råvaror typ dör, och då är tajt Supply en icke fråga. Alltså man behöver inte ens räkna på sypply, det kommer inte vara tajt. Och då faller priserna. Och vips så har företagarna ingen anledning att höja priserna mot kund för att kompensera för höga inköpspriser. Det är viktigt att ni förstår alla delar här, för det kommer prägla den ekonomiska utvecklingen kommande två år.

Next up…. FED

————————

Torsdag,

Igår höjde FED styrräntan med 75punker från 0,75% till 1,50%. Det var väntat… eller rättare sagt 50 var väntat fram till för mindre en vecka sen då CPI data tryckte upp förväntningarna till 75.

De flaggar för att 75 inte ska ses som en normalhöjning, utan typ max per enskilt räntemöte.

Man visar att vill vara framtung i höjningarna… dvs istället för en linjär linje som innebär att inflationen får fritt spelrum så gasar man rejält NU, och tar det hellre lite lugnare senare.

De ser tillväxten som god, och inflationstrycket som sticky… vilket såklart måste handla om att de egentligen är ganska imponerade över tillväxten.

Fokus är att bekämpa inflationen genom att öka räntekostnader, vilket trycker ner tillväxt… vilket längre bak i värdekedjorna dödar den supplydrivna inflationen när efterfrågan hamnar mer i balans med utbudet. Man tror man klarar detta utan att skapa recession. Jag tror de har fel. De måste skapa recession för att demand ska falla tillräckligt mycket för att ex råvarupriser kollapsar, och därmed faller den supplydrivna inflationen. Problemet är att FED, kan inte säga att de måste skapa recession, för synonymt med detta är att miljontals människor kommer bli av med jobbet. Men det är detta som krävs. Miljontalsmänniskor måste bli arbetslösa för att inflationen ska dö. Punkt!

FED i min ögon, kan som mest höja 75+75 vid juli+sep mötena. Det skulle ta styrräntan till 3%. Som minst kommer man höja med 50+25, dvs till 2,25%. Jag tror inte det blir nån höjning i nov+dec eller 2023.

Kommer datan in dåligt även i juli lär det bli 75, kommer den in lite bättre lär det bli 50.

Kommer sen datan in bra i aug/sep så lär det bli 25, kommer den in dåligt kan det bli både 50 och 75.

FED är data beroende…

Jag tror US10yrs kommer gå som högst till 3,5-4%.

Jag trodde innan på räntenedgång i sommar. Den lär utebli. Det är först när datan kommer in på annat sätt som detta kan hända. Vi behöver ett skifte!

Jag siktar på att hökigheten kring räntesidan lär bestå, och sannolikt göra så bear market rallies får svårt att få fäste. Target SPX 3,500 intakt. Nästa stora uppgång är inte kommer förrän efter detta, givet att datan också börjar komma in på ett sätt som får oss att lämna inflations narrativet.

Vi har en del gap, och inte omöjligt att den översålda marknaden kan studsa mot 3,900-4,000… men jag skulle vara försiktig!

Philly FED imorrn!

Håller inte 3,700…. så väntar 3,600

Då kan man tänka sig

Ettan A: 4,200 till 3,600 (snart avklarad)

Ettan B: 3,600 till 3,840-3,900

Ettan C: 3,500

Tvåan: 3,840-3,900

Avslutande Trean: 3,500-3,600 (dubbelbotten????)

Bear market rally (nr3): 4,200

———————

Jag börjar bli sommarsnurrig, var helt säker på att Philly FED skulle trilla in idag, men den kom ju igår! Ursäkta för det!

Philly FED kom in på -3,3 mot väntat 5,5 och fg 2,6. Svag siffra, helt i linje med ISM på eller strax under 50. Tittar man på underkomponenterna så kom det framåtblickande 6M in extremt svagt. Även New Orders är svag. Pris komponenten är Employment komponenten är hyfsat stabil.

Jag har sagt det innan och säger det igen. 3 punkter att pränta in…

1, Det är INTE inflationen som vänder ner först. Anledningen är enkel. Företag höjer priserna när inköpspriserna är höga. Inköpspriserna är höga när priserna i värdekedjan är höga. Priserna i värdekedjan är höga när råvarupriser är höga. Råvarupriser är höga när Efterfrågan är god.

Slutkundsefterfrågan måste vika ner, innan den supplydrivna inflationen gör det.

Priskomponenten kommer vända ner… fast med fördröjning efter att de tidiga DEMAND indikatorerna gör det

2, Jobb komponenten är också lagging. Företag vågar rekytera EFTER de sett efterfrågan som god under en tid. De jobb som tillsätts IDAG började planeras för en tids sen, och planeringen att rekrytera påbörjades efter en av god efterfrågan. Lite som att säga… det var högtryck i julas… och därför får folk jobb idag.

Sen finns det en leading factor i själva jobben som jag pratar om ofta, och det är att det jobbet som skapas idag, dvs påverkar konsumtion framöver. Dvs tillväxt.

Men Employment factorn är lagging, inte leading.

3, Det är underkomponenter som är leading, som ex new orders och 6m i Philly som är det viktiga, och de pekar på en mörk framtid för ISM.

Slutsats, Recession och Räntesänkningar nästa år. Inget nytt, jag har tjatat om det i ett halvår!

Apropå marknaden igår… riktigt svag! Men det som förvånade mig var att

1, Dollarn var svag

2, Räntorna föll

3, och det var egentligen bara VIX som steg

Svag dollar och fallande räntor är en högst duvig reaktion i min bok och något som är bra för börsen.

Risk/reward börjar bli helt okej i marknaden nu.

Jag har ju penslat för botten kring 3,500 och sen rally till 4,200 (potentiellt 4,300) senare. Men att vi just nu är inne i rekyl men jag börjar undra. Kanske man ska börja våga doppa tårna redan nu….

Triple OPEX idag… och snart helg!

Härifrån tar man inga stora korta positioner… Utanför marknaden alternativt små långa, det är melodin.

Visst, allt är fortfarande inom ramen för en bear market och recession nästa år, så var smart med sizing, men ni fattar!

Recovery mot månadsslutet, och sen ny baisse i juli…. åtminstone fram till viktig data?

Rent datamässigt har vi jobbdata den 8 juli och CPI den 13 juli…. kommer jobbdatan in svagt och CPI lågt, så kan FED sänka ribban till 50 punkter den 26e juli. Således lär aktier gå starkt inför FED mötet. Kommer datan in dåligt, stark jobbsiffra, hög inflationssiffra, då kommer aktier troligtvis fortsätta gå svagt!

Trevlig helg!!!!!

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

I väntan på inflationsdata

Veckas viktigaste datapunkt är US core CPI på fredag. Men vi har även Räntemöte för ECB där man sannolikt kommer flagga för höjning i juli med 25 punkter. Vi har även Michigan index på fredag. Nästa onsdag har vi FED möte där man väntar sig ytterligare en höjning med 50 från 0,75% till 1,25%. Det är inte den stora grejen, utan hur man ser på perioden efter september? Jag hävdar att FED målar upp en bild som sen styr räntekurvan, men den bilden är databeroende, så förändras datan så förändras räntekurvan. Det är inget nytt, så har det alltid varit. Senast man höjde från 0 till 2,25% under 2016-2018 så guiadade man för höjning upp till minst 3%. Det stannade långt tidigare. Därefter sa man att 2,25% var en väl avvägd ränta, men bara nåt kvartal senare så sänkte man till 1,50%. Det jag försöker säga är inte att FED har fel. Man försöker bygga ett framtida scenario och anpassar sin politik efter det. Men framtiden förändras, mycket pga av FEDs agerande, så det blir en feedback loop tillbaka där FED nästan inte kan få rätt eftersom de själva är med och bidrar till att det blir fel.

Rent tekniskt är SPX 4,200 ett motstånd. Bryts detta väntar 4,300 med potentiellt överslag mot 4,450. Stöd 4,000-4,100. Jag hoppas på en sista runda upp i juni. Därefter baisse i juli-augusti. Kort studs i september, och sen ny baisse och botten kring 3,500/3,600 i oktober. Sen förmodligen recovery och studs mot årsskiftet. Skulle inte förvåna mig om vi stänger året kring 4,000-4,200. Men vi tar ett steg i taget. Bryts dagens stödnivåer så kan 3,500 bli aktuellt redan i sommar.

Ha ett fint nationaldagsfirande!

Kina Caixins Service PMI kom in på 41,4 mot fg 36,2… bättre, och det var såklart väntat nu när de börjar lätta på restriktionerna.

—————-

Tisdag,

Lever Björnrallyt?

SPX studsade Fib50% av sin april-maj nedgång knappa 10%, så visst har det varit en rekyl. Men kalla det rally tycker jag inte. Då vill jag ha minst Fib50% av hela nedgången som sträcker sig till 4,300. Syftet med ett björnrally är också att locka tillbaka köparna i marknaden, trots att de borde stå utanför då primärtrenden är fallande. Ungeför som att Bull market corrections har ett syfte att få folk att sälja sina aktier trots att de borde sitta kvar i stigande trend. Därför kan man också räkna med visst överslag på 4,300.

Men istället konsoliderade vi under hela förra veckan. Vad handlar det om? Jo räntorna vände upp och dollarn stärktes igen efter en rätt kraftig försvagnings studs. Vad handlar det om? Jo datan, primärt PMI och jobbdata kom in starkt. Stark data innebär att FED inte får darra på manschetten kring sin hökighet, och detta är inte bra för aktier. Att marknaden ”bara konsoliderade” ser jag nästan som ett styrketecken. Dvs stark data gjorde att vi inte fortsatte upp, men stark data gjorde inte så att vi packade ihop heller.

Börsen kunde lika gärna vänt ner igen. Anledningen till styrkan tror jag handlar om att positioneringen fortfarande är väldigt light där ute. Inte så många som ligger fulltankade och behöver sälja. Men det handlar nog också om att de som köpte low är ganska övertygade att datan kommer surna till om några månader, att inflationstrycket avtar, och att tajming är svårt och att den senaste datan är sista, eller en av de sista, styrke suckarna innan datan kommer visa nåt annat. Glöm inte heller att marknaden diskar framtiden. Dvs NÄR inflationen på riktigt är låg, NÄR tillväxt datan de facto är svag, då ska det by default vara för sent att köpa. Marknaden om den fungerar korrekt ska prisa in fallande inflation innan det händer… Allt detta tycker jag talar FÖR att nästa rörelse är uppåtriktad. Men jag gifter mig inte med scenariot. Stopp kring 4,000.

Om vi får en rörelse upp mot 4,300-4,450 så tänker jag mig att den är synonym med att US10yrs börjar gå mot 2,5%, att dollarn gör ytterligare ett ryck upp mot typ 1,09-1,11 och att VIX drar ner mot 20… uteblir denna rörelse, ja då ska de här indikatorerna gå åt andra hållet. Inte minst dollarn som borde röra sig mot 1,04eur igen…

Inflationsdatan och FED i nästa vecka kommer sätta sin prägel på US10yrs och Dollarn… och de kommer sen styra riktningen på börsen!

——————-

Onsdag..

Lite inflationstugg…

Inflationen världen över drivs nu primärt av stigande matpriser, som i sin tur trycks upp av fertilizer priser som är upp 46% sen i januari. Fertilizers steg även tidigare, men då primärt av att naturgaspriserna gick upp.

Core Goods inflation är till stor del en funktion av 1, hur väl supply kedjorna fungerar 2, frakt rater 3, valutor till viss del och 4, sist men inte minst råvarupriser. Core Service inflation är mycket mer kopplat till hur inhemsk ekonomi mår, dvs jobbskapande X löneutveckling.

Core goods kan mycket väl vara lite sticky ett tag till pga Kinas c19 problem men där har vi sannolikt sett slutet på problemen. Med svagare konjunktur kommer frakt rater och råvaraupriser ner (som är känsliga för demand, och tajt eller otajt supply till stor del är en fråga om demand). core service inflation borde komma ner med tanke på att jobbskapar takten går ner (då den är tajt korrelerad med tillväxt med viss fördröjning) och lönetakten som numera mjuknat rejält.

På fredag kommer US CPI. På årsbasis ligger den historiskt ungefär 0,5% högre än PCE. På månadsbasis är de väldigt lika. Därför är det intressant hur de diffat på sistone. Förra CPI låg på 0,6% MoM medan PCE låg på 0,2%. Det handlar dels om vikter där ex CPI har mer av hyror som är en klart laggande komponent. Laggande för att amerikanska hyror följer med fördröjning bostadspriser, och bostadspriser följer med fördröjning räntorna. PCE har mer av skolavgifter och hälsovård, något som väger tyngre för hushållen i praktiken men där prisutvecklingen varit lugnare. PCE speglar också snabbare vad konsumenterna faktiskt konsumerar. På senare tid har de shoppat mer tjänster, varpå PCE växlar upp vikterna för dessa. Där har inflationstrycket varit lägre. Av detta skälet borde PCE vara mer korrekt, och FED säger själva att det är deras preferred measure. Hursomhelst, på fredag kommer siffran relativt förväntningarna vara av intresse. Man väntar sig core CPI på 0,5% MoM mot fg 0,6. Jag skulle säga att 0,4 eller bättre kommer att tas emot positivt.

—————

Imorgon har vi ECB… som egentligen inte är nån jättegrej för globala börsen. Förväntningarna ligger på att de krattar för en 25bp höjning i juli, men visst kan de höja redan imorgon. Höjning med 50bp vare sig imorgon eller i juli, är inte väntat, och skulle uppfattas som hökigt.

Men visst kan det få viss bäring på börs. Jag tänker så här; hökig ECB –> stark euro –> svag dollar –> stark börs….. och tvärtom!

En hökig ECB spelar också roll för Sverige… då den sätter ännu mer press på Ingves. Dvs om de höjer med 25 imorgon eller 25 i juli, påverkar inte Ingves. Han höjer i juli med 25. MEN om de höjer med 50 imorgon, eller guidar för detta i juli, så ökar risken av Ingves höjer med 50 i juli. Inte base case, men det kan såklart hända. Tror marknaden att han ska börja höja med 50 istället för 25, så kommer räntorna att börja stiga, vilket sannolikt knuffar bostadsoblisen framför sig, och gör nedsidan på bostadspriserna ännu större under andra halvåret. Således, en hökig ECB ger svaga svenska bostadspriser, och tvärtom!

Vi hörs imorrn. Njut av sommaren!

—————–

Torsdag, ECB meddelar att man tänker höja räntan med 25bp i juli. Men också att de funderar på större höjning i september om inte inflation/Tillväxt börjar moderera.

Jag skulle säga att det var ett rätt duvigt besked. Vissa trodde att de skulle höja redan idag. Vissa trodde dessutom på mer än 25 punkter. September då? Jo absolut men det är rätt långt dit.

Man meddelar också att man börjar skala ner QE.

Än så länge inga stora reaktioner i marknaden. Räntorna stiger faktiskt något. Den europeiska 10åringen ligger på c1,5% vilket är fullt rimligt med styrränta på 0%. eftersom man kommer höja med 25 i juli, och säg 25 i september, är det rimligt att den fortsätter upp mot 2%. Kommer det innebära en stark euro? Något kanske, men andra räntor stiger ju också. Ja bortsett från den amerikanska som sannolikt gått klart. Så kanske viss styrka mot dollarn då. och svag dollar brukar vara bra för börsen. Men just i det här fallet ska det inte överdrivas!

Det här var ingen game changer för vare sig börs eller svenska bostadspriser.

Imorgon har vi inflation och Michigan! Det är viktigt… tbc

————–

Äntligen fredag, eller….

Från USA kom CPI in 1,0% MoM mot väntat 0,7 och fg 0,3. På årsbasis 8,6 mot väntat 8,3 och fg 8,3. Klart sämre!

Core CPI, som är klart viktigare, kom in på 0,6% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6. Också sämre men inte lika farligt, och på månadsbasis samma som senast. På årsbasis, som är mer än matematisk grej kom den in på 6,0 mot väntat 5,9 och fg 6,2.

Core CPI har toppat ur på årsbasis. I mars var den 6,4. I april 6,2 och nu 6,0. MEN, a big jävla MEN, inflationstrycket är alltjämnt högt. Om månadsdatan trillade ner mot 0,3 eller bättre, så kommer alltså årsdatan att falla snabbare än vad den gör. Dagens siffra pekar på att inflationen upplevs som STICKY. Och så länge som den upplevs som STICKY så kommer FED vara på krigsstigen… och FED på krigsstigen är i regel inte bra för aktier.

Vad innebär detta? Jo att FED kommer höja med 50 i juni och 50 i juli, och sannolikt även 50 i september. Dvs upp till 2,25%. Sen hur det blir i november, december är för tidigt att säga. Hösten borde bjuda på regn (eller sol för dom som vill ha en mindre hökig FED)…. Men marknaden bryr sig inte om detta nu.

Om jag får säga nåt positivt så är det att VIX och Räntorna inte regerar särskilt negativt. Men Dollarn stärks rätt rejält. Även om man ser till senaste dagarna. Börsen fäster mest vikt vid dollarn och bryter ner.

Just nu känns det mer sannolikt att vi faller ner mot 3,800 än att vi går upp till 4,200. Bearmarket rallyt med sikte på 4300-4450 är helt klart AT RISK.

Snarare är det 3,800 som ska uppsökas, och bryts den väntar 3,500 (som ändå har varit target fast först i höst, och efter ett BM-rally).

Jag har faktiskt inte studerat detaljerna i CPI datan. Dvs om det ex är hyror och shelter som driver upp siffrorna så är det inte så negativt då de är lagging. Men det verkar som om det mesta ligger högt. Får be att återkomma.

Vad jag vill se ikväll för att man ska våra tro på midsommar rally är hur köparna kommer in igen. Gärna supportat av en vändning i dollarn… börserna har ju visat rött i princip hela veckan. Så man vet aldrig… men det är såklart mer önsketänkande. Datan är vad datan är.

Sen rent tekniskt, dvs om vi skiter i datan, så hade det absolut ”snyggaste” varit ett midsommar rally.. vad jag menar är att vi gjort en 1-2-3 där ettan är avklarad med en ABC, och vi nu är inne i tvåan, som borde ta slut när som, för en sista trea upp mot 4,300… men det kanske bara är önsketänkande…

FED på onsdag, med den här datan kommer inte pynta nån duvig bild. Tvärtom, de kommer visa sig ”handlingskraftiga” och säga att vi kommer göra ”whateverittakes” att brotta ner inflationen. Men detta borde inte heller vara nån överraskning för någon. Inte minst marknaden.

Prel Michigan kom in på 50,2 mot väntat 58,0 och fg 58,4. Sämsta mätningen sen recession 2009. Amerikanska hushåll tokdeppar. Varför? Jo för att deras pengar räcker inte till… och det är ju intressant för att inflationssiffran ovan pekar på företagen höjer priserna på varor och tjänster i god takt. Det gör man såklart för att de blivit dyrare längre bak i värdekedjan… men om de inte fått varorna sålda så hade de inte höjt lika mycket. Bättre att sälja en vara med liten bruttovinst, än att inte sälja nån alls. Och frågar man konsumenterna så är de sura för att trots lönehöjning, så har dom inte mycket kvar när de betalat räntan på lånet, mat och energi. Samtidigt som varorna och tjänsterna de vill köpa, utöver mat och energi, blivit dyrare. Det lirar inte.

Men som jag sagt innan…. här handlar det INTE om att vi har fel eller rätt. Jag är rätt säker på att vi får rätt, men tajming biten av det är komplicerad.

Lite som att lyssna på folk som klagar över hur dyrt det är att åka på semester i sommar, typ flyg och hotell, och att det helt vansinnigt. Varpå man frågar, ”okej, så ni stannar hemma hela sommaren? och får svar ”Nej då, vi har bokat en vecka till Mallis”

Man undrar då…. vid vilken punkt tar hushållen beslutet att vi inte har råd och/eller tycker det är värt att åka till Mallis…. för så länge som de bara klagar, men inte ändrar konsumtionsmönster så händer inget. Det är när de tar beslutet att INTE konsumera det man brukar som det händer grejor.

Trevlig helg!

—————–

Under hela året har vi varit i bear market för att Real räntorna stiger. Inflationen är visserligen hög, men det handlar om stigande räntor. Stigande räntor är en funktion av ihållande hög inflation. Vi kommer sannolikt inte få en större uppgång förrän räntorna börjar falla, och för att detta ska hända måste FED sänka sin hökiga retorik. För att detta ska hända måste datan komma in softare. Med data syftar jag på både tillväxt och inflationsdata. De hänger ihop.

Detta leder oss in på nästa gren. Morgan Stanley har länge snackat om marknaden ur ett Fire and Ice perspektiv. Båda är egentligen negativt för börsen. Fire innebär att tillväxtdatan är fortsatt stark, men detta upprätthåller inflationen som trycker upp räntor, som trycker ner börsen. Ice scenariot bygger på att tillväxt/demand mattas, och då faller inflationsförväntningar och räntor, men då tillväxten skrivas ner är detta ändå negativt för börs. Loose-loose situation.

Min tro är att andra halvåret kommer erbjuda en övergång från Fire till Ice. Men ice är ju också negativt. Absolut. Men det finns goda chanser att Ice bjuder på två varianter. Den första där tillväxt och inflationsdata mattas på ett sätt så att räntorna vänder ner. Negativt egentligen, men eftersom marknaden blir mest glad över fallande räntor, och inte så orolig för tillväxt, så sjunker räntorna samtidigt som dollarn försvagas. Detta kommer ge ett större rally än de 10% SPX lyckades leverera sist. Beror såklart också från vilken nivå. Från SPX 3,500 kan det bli rejält. Från 4,200 typ inget. Men allteftersom kommer man börja inse att recession lurar runt hörnet, och då börjar dollarn stärkas, och med falande räntor har vi en klassisk Risk Off, och då börjar börsen falla igen.

Men just nu är vi i Fire, och FED lär vara tuff ikväll. Det ska man vara när tillväxten är fortsatt god, samtidigt som inflationen är ett problem… jag tror man höjer med 75punkter från 0,75 till 1,50… man kommer även höja i juli samt september. Hur mycket beror på hur datan kommer in fram tills dess.

Hur marknaden tar emot just ikväll kan jag inte svara på. Viss relief reaktion mot 3,900-4,000 är inte omöjlig. Men det kan också bryta ner genom 3,700 och gå mot 3,600.

Det tekniskt snyggaste i min bok är:

Ettan A: 4,200 till 3,700 (avklarad)

Ettan B: 3,700 till 3,900-3,950

Ettan C: 3,600

Tvåan: 3,900-3,950

Avslutande Trean: 3,500

Bear market rally (nr3): 4,200

Men det blir fan aldrig som man vill!!!

Vi hörs i em!!!!

Publicerat i Uncategorized | 11 kommentarer

Varm försommarbörs

Dollarn fortsätter vara svag och räntorna håller sig på mattan… och således bröt börsen upp efter 7 röda veckor. I juni har vi Inflation den 10e, FED möte den 15e och Triple witching den 17e. De två första har potential att hjälpa eller stjälpa detta bear market rally, där vi vill se svag trend i räntor, dollar och VIX.

Så länge som SPX 4,000-4,100 håller (en dag eller två andhämtning är bara hälsosamt) så tror jag vi ska besöka 4,300 med chans till överskjutning mot 4,450. Bryts stödet är risken stor att vi sett toppen och Fib50% 3,500 väntar på sikt. Ett target jag alltjämt håller fast vid. I grunden är jag alltså inte positiv som de flesta borde veta vid det här laget. Men vi studsade vid första target Fib38 3,800 och just nu är det försommarrekyl som gäller.

Så här långt har NDX och SPX gått ungefär lika bra. Det förvånar… det är Growth, dvs NDX som borde ta ledartröjan här. Varför vet jag inte… kan bero på att räntorna inte tappat tillräckligt… men det finns gott om triggers för det kommande veckorna. Som sagt, dålig data kan ger bra börs!

Vad som verkligen borde driva den här uppgången, dock inte säkert att det gör det, är att många i marknaden legat utanför, tycker värderingen har hyfsat till sig, många av dagens problem tämligen välkända och därmed diskade, att det inte alls är säkert det blir recession nästa år om centralbankerna får dra i bromsen i höst, och att räntorna nu faktiskt är på väg ner. Stigande räntor har liksom varit den stora huvudvärken för börsen i år, och nu pekar pilarna åt andra hållet. Dessutom är vi 20%+ billigare. Köp!!! Det är detta narrativ som ska driva på det uppåt nu! Vi har bara inte hunnit läsa om det i tidningarna ännu. Men det kommer säkert senare i juni… lagom till att man ska sälja. Sälja till alla som läser tidningen och tror man ska köpa!

Och till er som fortfarande läser och diskuterar inflation där ute… sorry, det är lite som att diskutera C19 under hösten 2020. Det tåget har gått, det är gammalt och ointressant. US10yrs toppade ur 9 maj. För TRE veckor sen. Nu är den på väg ner. Det beror på två saker. 1, inflationsförväntningarna faller och 2, konjunkturförväntningarna faller. Om ett år kommer core PCE/CPI takta kring 0,2 på månadsbasis, och ligga kring 1,5-3% på årsbasis, samtidigt som lönetrycket svalnat rejält ner mot 2,5-3% i takten av icke tillväxt och icke jobbskapande, som ett resultat av en mild recession. DÅ, om cirka ett år, kommer man kunna säga att marknaden började att diska detta redan i tidig maj 2022. Sitt inte och läs extrapolerande nulägesanalyser!!!

Imorgon tisdag har vi Kina PMI, Chicago PMI, Case Shiller, CB Consumer confidence.. och månadsavslutning

På onsdag kommer ISM och PMIs från resten av världen

På fredag dito fast från Tjänste sektorn samt jobbdata…

Vi hörs

———————

Tisdag

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 49,6 mot fg 47,4… en uppryckning, men den stora grejen är att den inte kom in på 45 eller lägre. Momentum ner har tagit avstannat. Det är positivt och handlar såklart om C19 restriktionerna som börjat lätta. Att den inte trillat ner till 35 i denna rörelse handlar om att 1, omvärlden inte varit nedstängt och 2, inventory re stocking. Vilket leder oss in på den verkliga skrällen, NBS Non-Mfg PMI, tjänstesektorn, kom in på 47,8 mot fg 41,9. Bra drag!!!Vi kan krasst konstatera att det värsta är bakom oss. Detta är positivt! Kinesiska aktier borde kunna hänga med hyggligt i detta bearmarketrally.

DOCK, kanske man ändå ska vara försiktig i förlängningen då det trots allt är 1, världens verkstad som kommer hacka om vi andra hamnar i recession, 2, en stark dollar är negativt för Kinesiska aktier, givet att vi går mot recession. Sen har vi fortfarande 1, regulatoriska problem kring Tech, 2, HongKong och Nasdaq listings 3, issues i fastighetssektorn unt så veither… och inte minst, Credit impulsen (real M2 YoY%) har bottnat men inte kommit igång på ett sätt som gör att man har bråttom att köpa ännu. DOCK…. i en pensionsportfölj med 10+ år horisont, så är det min övertygelse att man ska ha exponering mot välskötta fastlandslistade bolag med god tillväxt och rimlig värdering. Dock lär vi får ett bättre entryläge längre fram.

Case Shiller kom in på 2,4% PLUS MoM… samtidigt som den 30 åriga bostadsoblisen ligger på 5,5%… högsta nivån sen 2008. Det är så sjuuuuukt. Men tittar man på NAHB index, som ändå leder priserna med 12-18 månader, så är det bara en tidsfråga! Herregud, även i Sverige har ju priserna varit sticky sett till räntorna… men det kommer! Men det är klart… det är bostadspriserna som till största del förklarar hushållens balansräkning, och så länge som de är höga, så är det upplevda egna kapitalet (värdet på huset minus bolån) högt, och så länge som det är högt känner sig folk rika, och så länge som de känner sig rika så konsumerar dom den lönen dom har (inflation eller ej). Så en del av FEDs strategi, även om de inte säger det rakt ut är att punktera bostadspriserna, få EK att krympa, folk blir surmulna och drar ner på konsumtion, efterfrågan viker och varor och tjänster blir liggande på ”hyllorna”, inköpscheferna lägger mindre orders, efterfrågan på råvaror och insatsvaror dyker, råvarupriser dyker, och sen letar det sig tillbaka i värdekedjan, och vips så får vi mindre utbudsdriven inflation…. händer det i höst? Sannolikt. Senast nästa år!

Chicago PMI kom in på 60,3 mot väntat 55,0 och fg 56,4… klart bättre, och pekar på en stark ISM imorgon. Står i kontrast mot både Philly och Empire… så vi får se. Lirar med ISM 55 nivån. Ungefär där vi ligger, fg Mfg ISM kom in på 55,4. Imorgon väntas 54,5. Ungefär vad Chicago säger… vi får se!

CB Consumer confidence kom in på 106,4 mot väntat 103,9 och fg 107,3.. bättre men fortsatt svag siffra. CB fångar framförallt synen på jobb, dvs anställning och lön, och inte som Michigan som fokuserar på shopping plan. My take… arbetsmarknad är än så länge hyfsat stabil. Dock inte så bra som förra jobbet… men inget djupdyk heller. Det är inte väntat. Det är inte förrän Employment faktorn i ISM börjar falla på som vi kan vänta oss att jobbskapandet försvinner och folk börjar bli oroliga. Där är vi inte ännu… tidigast i höst. Sannolikt nästa år.

——————

Idag onsdag och PMI mania

Kina Caixin Mfg PMI kom in på 48,1 mot väntat 48,0 och fg 46,0…. vinden har vänt, det går bra nu…. läs ovan analys!

Tyska Mfg PMI kom in på 54,8 mot flash 54,7 och fg 54,6… i linje med flash. Som sagt tidigare, industrin håller sig pga högt orderflöde, som bygger på inventory restocking…. men det kommer försvinna i takt med att köpkraften hos konsumenten faller brant, vilket den gör nu. Ta bara energipriserna i Tyskland…. hur mycket har tyskarna över att semestra för när de betalat sin energinota.

EU Mfg PMI kom in på 54,6 mot flash 54,4 och fg 55,5… samma analys som den tyska

US Mfg PMI kom in på 57,0 mot flash 57,5 och fg 59,2…. svagare, och har toppat ur!

US Mfg ISM kom in på 56,1 mot väntat 54,5 och fg 55,4.. bättre än väntat och senast. Rimmar med Chicago, men inte de andra.

ISM Prices kom in på 82,2 mot fg 84,6… momentum har avtagit i prishöjningarna… men fortsatt extrem press. Den här ska ner mot 50 i höst… och väldigt lite har hänt. Oroväckande sticky nästan! Hawkich för FED och räntor. Dåligt för börs!

ISM Employment kom in på 49,6 mot fg 50,9…. typ same same. Arbetsmarknaden är stabil.

ISM New Orders kom in på 55,1 mot fg 53,5…. bättre, men ändå typ samma som sist.

Alltså detta är en siffra som på marginalen är negativ för börsen. Men kan också rullar över rätt obemärkt. Det vi vill ha är 1, Fallande ISM till följd av att 2, prices kommer ner när företagare som slutar höja priser som ett resultat av försämras efterfrågan och 3, new orders som vänder ner som resultat av svag efterfrågan och att inventory cycle toppar ur. New order ska ner mot 40 och Prices mot 50, och detta drar alltså ner huvudsiffran under 50 på sikt. Detta gör så att FED mjukar i höst och avstår från att höja i november. MEN, det händer liksom inte… det är sticky, och tajming är svårt, men som sagt, så här långt kan man vara tvärsäker på 50+50 höjning i juni/juli samt någon typ av höjning i september. Sannolikt stämmer hela resonemanget ovan… jag är bara lite ”tidig på bollen”.

Dollarn stärks – räntorna svajar. Antingen är det Hawkish reaction (stark dollar, stigande ränta) eller Risk Off (stark dollar – fallande ränta). Båda är dåligt för aktier.

Men så länge som 4,100 håller, och till och med 4,000, så skulle jag inte avskriva detta Bear market rally.

På fredag är det både tjänstesektorn och jobb. Det är ännu viktigare. För tidigt för att dra några slutsatser!

Vi hörs!

————–

Äntligen fredag…

Idag kommer en radda data som är viktig

Från Europa kom Service PMI in relativt oförändrat jmf med fg månad. Det är starkt. Man tycker att höga mat, energi och ränteutgifter borde trycka bort ”restaurangbesök”. Särskilt när köpkraft, Nya jobb X löneökningar, inte hängt med i samma utsträckning. MEN, jag antar att detta mer är ett tema för andra halvåret, och 2023 i synnerhet.

US Service PMI kom in på 53,4 mot flash 53,5 och fg 55,6… inline… aktiviteten planar ut. ingen dipp ännu

US Non-Mfg ISM kom in på 55,9 mot väntat 56,4 och fg 57,1… sämre men ändå typ samma nivå. Samma analys som ovan

Non-Mfg ISM Employment kom in på 50,2 mot fg 49,5.. oförändrat

Non-Mfg ISM Prices kom in på 82,1 mot fg 84,6… fortsatt högt tryck

US NFP, dvs jobbdatan, visade på en ökning av jobben med 390k mot väntat 323k och fg 436 (reviderat fr 428k)

Timlönerna kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,3

Man kan säga att ekonomin planar ut på en hög nivå… men har ännu inte vänt ner. Men det kommer.

Och FED måste hålla fanan högt så länge som det inte vänder ner. räkna med 50+50 höjning i sommar, och även nån typ av höjning i september. Typ 2% styrränta till hösten. Vilket implicit innebär långräntor kring 3%.

och det är reaktionen vi ser i marknaden… stark dollar, starka räntor, och det gillar inte aktiemarknaden, som är ner. Men reaktionen är väldigt måttlig måste jag säga, och det är ett styrketecken måste jag säga.

Bear market rally lever….

Nästa vecka är det inflationsdata på fredag! Extremt viktig… särskilt eftersom FED möte kommer veckan därpå!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 27 kommentarer

Avgörande läge där dollarn bestämmer

Dollarn är uppe och tafsar på 1,06eur. Bryter vi upp där så väntar 1,08-1,12. Eftersom långräntorna ganska tydligt toppat ur och är svaga så innebär detta en tydlig DUVIG situation. Detta innebär att vi inom kort kommer utmana SPX 4,100 och bryts denna väntar sannolikt 4,300 med potential till överslag i juni. En rörelse på 13%+ sen botten i förra veckan och ännu ett Bear Market Rally likt det i mars. Problemet är om dollarn inte vill svagas utan vänder ner igen. Då har vi svaga räntor och stark dollar vilket är samma sak som Risk OFF, och då kommer inte SPX få samma utveckling som ovan. Bryts Fib38% nivån 3,800 så väntar 3,500-3,600. Inte otänkbart men jag räknar med detta först senare i år, EFTER en rörelse upp i dollarn.

Veckan är hyfsat lugn, Flash PMIs imorgon, Core PCE och Michigan på fredag.

Alla förstår nu att konjunkturen kommer att bromsa in. Men det många grubblar på är när och hur fort, och hur centralbankerna kommer hantera detta och vad det innebär för räntorna.

Min take är fortsatt att inbromsningen tilltar i höst, och leder till svag recession nästa år. Att FED höjer i juni, juli samt september. Men avstår i november och december, och sannolikt kommer att sänka nästa år, lite beroende på hur tillväxt och jobbskapande spelar ut. Hur mycket man höjer under närmaste 3 gångerna är svårt att säga. Jag gissar på 50+50+25 dvs upp till 2%. Men felmarginalen är stor här. En nyckel för att man ska sluta höja är att core PCE på månadsbasis kommer ner till 0,2% MoM och taktar där under några månader. Gärna parallellt med att tillväxt och jobbskapande mattas påtagligt. Detta indikerar att inflationstrycket i ekonomin ligger på målet och överdrivet åtstramande politik inte är nödvändig. Jag räknar med detta under slutet av året, därav min syn på November mötet. Men jag har haft del förrut och är ofta tidig på bollen.

Fritt översatt till ECB och Ingves så tänker jag mig att Riksbanken höjer i sommar och september med 25 punkter till 0,75%. ECB höjer första gången i sommar.

Vad många missar i debatten är följande: Räntemarknaden diskar framtiden, och därför får de redan genomslag. Bara för att ta ett exempel, Swedbank, sveriges största bolåneförmedlare, har en listränta på ett rörligt 3m bolån på 2,75%. Om man förhandlar kanske man kan få 2,25%. Det är dit snitträntan är på väg. Bankerna tjänar i snitt 125 punkter på sina rörliga lån. Räntan diskar alltså en upplåningskostnad på 1%. På korta räntor kan man säga att de brukar vara styrräntan mer eller mindre. ALLTSÅ, redan idag så betalar svenska bolånetagare en ränta på sina rörliga bolån som motsvarar en styrränta på c1%. Trots att styrräntan idag bara ligger på 0,25%. Detta är bara ett exempel. Vi ser samma mönster överallt. Dvs bara centralbankernas guidance om framtiden får effekt redan idag. Och de vet om det. Det är part of the plan. Sen att Ingves kanske bara hinner höja till 0,75% för att sen nolla räntorna under nästa år. Har han haft fel? Nej, han lyckades prata ner hela ekonomin. FED gör samma sak. FED är nästan ännu mer extremt faktiskt.

Får vi recession nästa år… då kommer sannolikt de här räntehöjningarna att reverseras. Centralbankerna försöker ge en bild av att allt planar ut så vackert, att allt stabiliseras så fint. Jag säger bara… är det nåt jag är helt säker på, så är det att det INTE kommer bli så. Antingen befinner vi oss i recession, ELLER har tillväxt och inflationens stickyness varit utstark och vi är i samma situation som idag fast extremare. Den världen centralbankerna beskriver finns inte på kartan. Men de kan liksom inte kommunicera nåt annat.

En annan grej som stör mig. Vad är den neutrala räntan, dvs den som varken stimulerar till inflation eller bromsar den? De gamla skolböckerna, enkelt uttryckt, pekar på en neutral realränta. Dvs om inflationstakten i ekonomin är 5% så bör räntan ligga på 5%. Då är den reala räntan 0%, något som inte direkt inte manar till sparande, men inte heller konsumtion. Jämfört med om den legat på plus eller minus. Det är detta som ligger till grund för hur många stofiler resonerar idag. Men det bygger också på en ekonomi som inte är särskilt skuldsatt, och därför fungerar det inte. Jag är av en annan uppfattning. Jag utgår istället från skuldkvot, dvs relationen mellan inkomster (som används för att finansiera räntekostnader) och skulden. Vi vet ur ett historiskt perspektiv att när räntekostnaderna gröper ur mer än 10% av inkomsterna så leder det oftast till recession. I Sveriges falla har vi cirka 2,000mdr i bruttoinkomster. 10% av det är 200mdr. Hushållen har cirka 5,000mdr i skulder ex skulderna i bostadsrättsföreningar. 200mdr av 5,000mdr är 4%. Enkelt uttryckt kan man säga att höjer Ingves till 2% så kommer den genomsnittliga räntan på skulden gå till 4%. Därför skulle en neutral räntan ligga på max 2%. Sannolikt något under detta. När FED höjde till 2,25% under 2016-2018 så blev det för mycket. Den neutrala räntan låg snarare på 1,5-1,75%. Där borde den ligga även idag. Oavsett vad inflationstrycket är. Snarare är det så att höjer FED till 2% så är det inflationen som borde kommer ner under 2% med 12 månaders fördröjning. Det är alltså skulder och inkomster som styr den neutrala räntan, INTE inflationstakten.

Snarare är det nu så att räntorna sannolikt har toppat ut i USA. När man fick över 3% för en lång obligation i USA så är det inte så dum avkastning givet att inflationen kommer vara nåt annat om ett år. Lägg till att alternativ avkastningen för aktier och dyl kan vara negativ om ett år. Det är inte så dumt. Och givet att vi är i recession nästa år, där FED nollar räntorna. Ja då kommer ett obligationsinnehav bli en fin placering. Biden vill inte heller stimulera till mer inflation, så han är obenägen att köra stora budgetunderskott, så trots att FED kör QT, vilket såklart är ett drag on demand, så har US Treasury dragit ner på sitt supply jämfört med när de körde stora budgetunderskott under 2020-2021. My take är att US10yrs är på väg mot 2%. Men det kommer inte bli en rak linje! Korta räntor är annorlunda. De laggar då de är mycket mer kopplade till vad FED gör.

Njut av våren!

Tbc…

Tisdag….

Tyska Mfg Flash PMI kom in på 54,7 mot väntat 54,0 och fg 54,6. Europeiska motsvarigheten kom in på 54,4 mot väntat 54,9 och fg 55,5….. Service nåt svagare. Alltså de stiger inte längre, men de är förvånansvärt stabila. Har ingen jättebra förklaring, då europeiska hushåll borde vara tyngda av låg nivå på finanspoltisk stimulans (även om skillnaden är mindre än i USA), stigande räntekostnader (även om de inte slagit genom riktigt ännu), höga mat och energi priser. MEN, om jag får gissa, så vet jag att orderböckerna i europeisk industri är välfyllda, och de har varit extremt gynnade av INVENTORY CYCLE, dvs där man under senaste året, och halvåret i synnerhet, återställd lagernivåerna som var extremt nerkörda under C19 Demand Push. Men att tillverka nåt för att lägga på lagerhyllan, är inte äkta efterfrågan som ni vet….. så vi borde närma oss vägs ände. My take är fortsatt att PMIs ska under 50 i år.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 57,5 mot väntat 57,5 och fg 59,2. Mjukare men fortsatt okej. Inventory cycle säger jag bara. Men det är snart slut på det. Service Flash kom in på 53,5 mot väntat 55,2 och fg 55,6. Svagt, och stigande räntor, mat och energi, gör att tjänsteekonomin tar stryk. Särskilt efter att man höjt priserna så mycket för matcha stigande löner. Men det är slut på det nu. Sakta men säkert gnager vi ner oss mot Sub-50 och inflationen mina vänner kommer vara ett minor problem senare i år. Det är bara extrapolerande nulägesanalytiker som inte fattat det.

Jag har ju pratat om dollar… och den tog ett rejält kliv igår… tycker det börjar lukta Mars läge! Då fick vi en uppgång som varade i 3 veckor… där jag tar sikte på SPX 4,300-4,450 och där vi får bekräftelse vid brott av 4,100…. OCH det var ett jäkla fladdrande i början av mars innan det lossnade. Ni vet vad jag brukar säga… marknaden vill inte att ni ska få hänga med på ett rally. Lika lite som att den vill att ni ska stå utanför rekylerna i bull marknaden. Dvs det ska kännas så pass sunkigt nu att ni skiter i det. I topparna i bull marknaden ska det kännas så bra att man skiter i att sälja. Vi får se…

next up core pce på fredag!

—————-

Äntligen fredag och klämdag för många…

Tittar jag på SPX så är vi i ett avgörande läge. Ser man till korta medelvärden/RSI etc så är det samma läge som 4 maj, då föll vi med c12% på en dryg vecka. Det innebär att vi skulle fall ner till 3,500ish i början av juni. Men läget påminner också om 16 mars. Då steg vi med drygt 7% på två veckor. Det skulle innebära att vi attackerar 4,300. Senaste veckans optimism kommer från att FED säger sig vilja höja med 50 punkter i juni, juli samt september. Därefter är juryn out there. Dvs om tillväxt och inflation lättar så kan de tänka sig att skita i att höja i november. Om de inte gjort det så fortsätter man. De har alltså varit väldigt framtunga i sin politik. OCH marknaden gillar detta… då US10yrs har vänt ner sen två veckor från nivåer där det brukade vända ner. Detta samtidigt som dollarn försvagas. Detta är en DUVIG reaktion, och givet att fwd PE rört sig ner mot 17 så uppskattas detta. Jämfört med tidigare när det vad fwd PE 23 och 10-åringen går från 0,7 till 3,2%. Viss skillnad.

Men jag misstänker att det här duviga beteendemönstret är väldigt avgörande för om vi fortsätter till 4,300 eller brakar ner till 3,500.

En annan mer negativ iaktagelse är att dollar rent tekniskt är lika översåld nu som månadsskiftet mars/april, och att den började stärkas igen, vilket drog med sig alla stora index ner. Så för att översätta. Senaste två veckornas dollar svaghet, innebar kanske att SPX idag handlas nästan på 4,100 och INTE 3,500 som hade varit fallet om dollarn aldrig försvagats utan istället fortsatt vara stark. OCH att om dollarn nu vänder ner för att på nytt testa 1,04eur området så innebär dagens nivåer på SPX inte början på en uppgång, utan slutet, och att nästa rörelse tar sikte på 3,500/3,600. Men som sagt innan… datan kan få marknaden att hålla fast vid sin duvighet, och driva den högre. Dollarn är otroligt avgörande. Jag vill INTE att vi går under 1,06 igen…. då ökar risken för 3,500 betydligt.

En annan viktig indikator, dock lagging, är VIX. Den 16 mars bröt den ner från höga nivåer och föll ordentligt med uppgången. Den 4 maj tog den ett kliv upp trots att nivåerna redan vad höga. Lägg ihop dollarn och hur VIX beter sig så får man en god indikation på om vi går in i ett bear market rally, eller ska besöka nya lows.

Idag har vi core PCE och Michigan… PCE är ur ovan perspektiv inte oviktigt. TBC..

I nästa vecka har vi PMI från Kina, Case Shiller bostadspriser, Chicago PMI, PMIs/ISM från hela världen, Consumer Confidence samt US jobbdata. Jag tänker att dålig data stärker marknadens duviga syn på FED, vilket är bra för aktier. Medan stark data kanske är dålig? Samtidigt innebär svag data i förlängningen svag tillväxt, sämre vinster och nedrevidering av vinster, vilket kommer leda till risk off… vilket sannerligen inte är bra för aktier. Skillnaden mellan Risk off och Duvig regim är inte på räntan, då den sjunker på båda. Skillnaden är dollar… som jag tjatar. Sorry. Så vill vi till 4,300 så bär dollarn fortsätta att vara svag. Blir den istället stark, då blir det knepigt.

Core PCE i eftermiddag är viktig för att det är den FED tittar på när det kommer till inflation. Den är mindre viktig då den kommer två veckor efter CPI som redan gett en god hint vad det ska bli. Tbc

Core PCE kom precis in på 0,3% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3. På årsbasis kom den in på 4,9 mot väntat 5,2 och fg 5,2. Bättre. I likhet med CPI har den nu toppat ur. 0,3 på månadsbasis motsvarar en årstakt på 3,6%. Så det är fortsatt för högt för att FED ska ändra på sig. Jag har tidigare sagt att core CPI behöver ligga på 0,3 på månadsbasis, och core PCE på 0,2 för att FED ska tagga ner. Där är vi inte ännu men inte långt därifrån, och det kommer. Dagens siffra borde innebära att FED i lugn och ro kan höja med 50 i såväl juni som juli. September är mer osäkert. Kan bli alltifrån 0-50, och jag räknar med 25. Det beror på läget där och då. I november lär de pausa. Vi har numera ganska deflatoriska krafter in play.

Så här långt inga stora rörelser i vare sig ränta eller dollar… och det sak bli intressant att se vad som händer när SPX ännu en gång lär attackera 4,100.

Michigan kom in på 58,4 mot väntat 59,1 och fg 59,1…. suger som vanligt, och vi vet alla varför. Analysen är inte ändrats… konsumenter deppar för att deras köpkraft inte räcker till. Således kommer de efterfråga mindre i volym räknat (köpkraft = Volym X pris) varpå det sprider sig längre bak i tilverkarnas värdekedjor… där råvarupriser till slut går i backen, och sen letar det sig tillbaka i värdekedjan och då minskar den utbudsdrivna inflationen. MYCKET ENKELT!

SPX har brutit 4,100…. mycket pekar på en munter juni! Men som sagt, håll koll på dollarn!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Bear market rally nästa?

Missförstå mig inte, jag är fortfarande negativ till börsen och tror på lägre nivåer i år. Men just nu är oddsen goda för ett stundande bear market rally.

Nedgången nu i april-maj påminner rent tekniskt väldigt mycket om den i januari-februari, och vi kan stå inför en liknande rörelse som den i mars. Då gick SPX 12% och NDX 17% och för vissa snabbfotade och riskbenägna så räcker det för att satsa en slant.

Jag vet förstås inte om det bottnat ännu, men I den här potentiella rörelsen, tänker jag mig att SPX kan gå till 4,300 (men hela vägen upp till 4,500 är möjlig) samt NDX 13,500 med potential upp till 14,500.

Senaste veckan har handlat om en stark dollar och fallande räntor. Klassisk Risk OFF. Fortsätter detta är risken stor att rallyt uteblir, och kommer det en studs är risken stor att den blir kort och snarare en fint.

Det krävs nåt annat, och det finns tre alternativ:

1, Räntorna börjar stiga igen, medan dollar börjar försvagas.

Detta är klassisk Risk on och leder garanterat till en stark rekyl upp.

2, Räntorna börjar stiga igen, men dollarn fortsätter att vara stark

Detta är en hökig reaktion, där marknaden primärt INTE är rädd för konjunktur, utan att FED är behind the curve och måste höja mer än man tänkt sig. Givet att fwd PE för SPX kommit ner till 17X på konsensus estimat, så kan man ändå tänka sig att rekylen infinner sig. Men den är bärcklig

3, Räntorna faller vidare, men dollarn börjar försvagas

Detta signalerar Duvig regim, att FED inte alls är behind the curve utan tvärtom så ser marknaden inflationen som övergående och räntorna börjar prisa in ett framtida policy skifte från FED. Detta skulle sannolikt tas emot väldigt positivt också av marknaden. Även om denna fas egentligen är en övergångsfas till kommande recessionsoro.

Så 1 och 3 ger en fin rekyl. Kräver en svag dollar. 2an är värre och om rådande regim fortsätter… ja då är risken att rekylen helt uteblir.

Om jag får gissa/önska/hoppas så tänker jag mig att vi 1, varit i HÖK regim med stark dollar/stigande räntor, utan direkt oro för tillväxt, men som varit negativt för börsen pga hög värdering men där vi 2, nu går in i DUV regim med svag dollar/fallande räntor, där marknaden blir glad för fallande räntor särskilt när börsen kommit ner en bra bit och det är denna regim som nu leder detta Bear market rally, och där oron för tillväxt inte fått fotfäste så länge som vinstprognoserna inte börjar revideras ner, fast där nästa fas kommer relativt snabbt, och som kännetecknas av 3, stark dollar igen/fortsatt fallande räntor, dvs Risk OFF miljö där aktier återigen faller och där fokus riktas mot sämre tider och fallande vinster vilket alltså är att problem när börsen och värderingarna studsat upp en bit. Denna fas tar SPX till target 3,500

Vi ska alltså vänta oss fallande räntor närmaste månaderna. Men det finns en skillnad mellan räntor som faller för att investerarna köper obligation för att de är rädda för framtiden OCH för att fallande räntor indikerar lägre framtida inflation. Denna skillnad manifesteras med dollarn, där stark dollar pekar på det förstnämnda, och svag dollar det sistnämnda.

Rent flödesmässigt är det intressant då långa pengar i stor utsträckning är utanför sedan lång tid (bortsett från alla som bara kör buy and hold i alla tider) samtidigt som korta pengar senaste veckorna tagit sig ur marknaden. När både långa och korta pengar lämnat marknaden, ja då finns det inte mycket säljtryck kvar… och detta bidrar alltså till uppgången.

Nyckeln till allt det här är såklart att dollarn vänder…. SEN måste jag säga. Det är inte säkert att Dollarn är ledande. Dvs vi kan inte sitta och vänta på dollarn. Det är möjligt att den inte börjar försvagas långt senare än börsen. Ibland leder den, ibland inte. Det går inte att lita på.

Tbc

——————

Michigan index kom in på 59,1 mot väntat 64,0 och fg 65,2…. SVAG, konsumenterna surar för att pengarna inte räcker till…. vi vet alla hur detta kommer spela ut. Särskilt nu efter lager uppbyggnaden har kommit rätt långt.

I nästa vecka har vi NAHB index, US Retail, Empire PMI, Philly FED från USA… och HOX Valueguard bostadspriser från Sverige.

Trevlig helg!

———————-

Måndag

Senast Empire kom in var den superstark och stod i kontrast till såväl Philly som övriga PMIs. Den grumlade till spelplanen. Nu precis kom siffran för maj och den visade att förra var en outlier. Empire kom in på -11,6 mot väntat 17,0 och fg 24,6. En kraftfull tillbakagång och den är nu i linje med mars siffran. Fladder alltså. Dagens nivåer pekar på ISM strax under 50 och det är dit jag räknar med att vi är på väg. Något som är helt i linje med att ”god tillväxt fast hög inflation” narrativet slår om till ”fallande och svag tillväxt och avtagande inflationsproblem” narrativet. Något som kanske långa räntor lite försiktigt börjar ta höjd för.

Tisdag

Detaljhandeln kom in på 0,9 MoM mot väntat 0,9 och fg 1,4. Retail ex autos kom in på 0,8 mot väntat 0,4 och fg 2,4. Alltså oavsett om vi pratar 0,8 eller 0,9 i månatlig ökningstakt så talar vi alltså upp mot 10% i årstakt. Dvs klart över inflationen, och därmed är det fortfarande REAL tillväxt i detaljhandeln. Naturligtvis har starkt jobbskapande och starka löner gjort att man kan fortsätta att konsumera friskt i reala termer. TROTS stigande räntekostnader, TROTS minskat fläsk från finanspolitiskt håll, TROTS att mat och energi borde ge mer squezze out. Jag är imponerad. MEN jag överger inte min tro… då jag tror att:

1, lönetakten har toppat ur

2, de bästa jobbskapandet har vi bakom oss, inte minst för att det råder i princip full sysselsättning

3, att tajtare finanspolitik kommer få genomslag, då Biden gång på gång säger att han menar allvar med att bekämpa inflationen och ser det som sitt största problem… och då är inte budgetunderskott melodin

4, att räntorna visserligen bottnade hösten 2020, och ger först genomslag 12 månader senare… men där den riktigt stora ränteuppgången började i december 2021 och börjar således inte ge fullt genomslag förrän december i år och framåt.

5, att mat och energipriserna tog det där extra språnget i samband med kriget och ger fullt genomslag med några månaders fördröjning.

Så JA, retail siffran visade på god aktivitet. Även realt. Vilket tvingar FED att hålla fast vid sin politik… men senare i höst så tror jag den kommer börja bli riktigt dåligt. Primärt i reala termer, men även nominella.

NAHB index, som leder bostadspriserna i USA, kom in på 69 mot väntat 75 och fg 77. Den toppade ur redan november 2020, alltså sjukt längesen, i samband med att US10yrs vände upp. Men den har ändå hållit emot ganska bra, precis som med bostadspriserna. Vilket är rätt märkligt med tanke på hur räntorna, särskilt den 30yrs bostadsoblisen MBS, utvecklats. Men nu kanske det börjar ta fart. Det borde göra det. Jag siktar på nivåer ner mot 50 inom 6 kanske 12 månader. Rätt kul hur den svenska marknaden väldigt mycket påminner om den amerikanska utvecklingen. Detta är ju å andra sidan fullt logiskt då det är samma makro faktorer som driver underliggande, dvs C19 och Ukraina inflation, penningpolitisk agenda osv….

——————

Torsdag

Efter fyra dagar av svag dollar, och således positivt börsklimat, så vände dollarn igår, vilket fick börserna på fall rejält. Fortsätter dollarn att vara stark, så lär det negativa sentimentet ligga kvar och vi kan rent av se nya bottnar. Börjar den svagas igen, och gå mot 1,06EUR då kommer vi väldigt snart få se en ny attack mot SPX4,100 och sannolikt även ett brott och fortsatt uppgång mot 4,300.

Vilket blir det då? Ja rent tekniskt hade man ju kunnat säga att efter 4 dagars försvagning var en rekyl inte så konstig. Och då är frågan, kommer dollarn att hitta tillbaka till sin starka trend efter lite rekyl. Eller var de 4 dagarna med svag dollar egentligen bara en rekyl på senaste tidens starka dollar, och det är EGENTLIGEN är stark dollar som är normalläget. Ja det i sin tur handlar om marknadens syn på FED. Igår sa Powell att han höjer med 50 punkter i juni, men 75 och 100 punkter i juli/september är inte otänkbart så länge som det inkommer data som pekar på annat. Hökiga tongångar håller dollarn stark, och detta är inte bra för börsen. Och motsatsen.

Efter att SPX i princip stämt av Fib38 (ligger på 3,814) och NDX Fib50, dollarn ser tekniskt överköpt ut, konsensus är baissade på många sätt, sentimentet klart negativt, så vill jag ju se en rörelse upp. Givet att jag ändå hoppas på detta, så måste jag tänka att dollarn snart är på 1,06EUR och inte segar sig ner till 1,04EUR. Vi har Philly i em, samt Flash PMIs nästa vecka. Tveksamt om de gör det. Core PCE kommer nästa vecka… det är FEDs favomått över inflation. Men vi har ju redan fått CPI så frågan är hur annorlunda det kan vara. Men visst, den är inte oviktig. Sen har vi OPEX imorrn, och jag inte vad gamma sagt inför detta. Men grundcaset är fortsatt Bear market rally in i juni. SPX 4,300. Jag har taget 3500-3600 senare i år. Men inte nu….

HOX Valueguard kom med priser imorse. Priserna var ner -0,5% i riket under april. Brf i Sthlm hela 0,9%. Vi har alltså sett toppen och min syn är att den ska ner till Pre Pandemic nivåer, dvs c20-25% nedsida inom 12 månader.

Min syn är vidare att Ingves höjer i sommar samt september med 25 punkter åt gånger, dvs till 0,75%. Sen är november/december mer osäkert. Detta borde ge en 5yrs bostadsoblis på cirka 2%. Alltså klart under där vi är idag. Men det lirar med mitt case, där dagens räntor tvingar ner priserna, men där sämre tider och ett skiftande inflationsnarrativ får räntorna globalt sett att vända ner (långt innan centralbankerna intar ett mindre hökigt policy läge) vilket gör att boprisfallet kommer bromsas upp i ett senare skede. Har jag fel kring tillväxt/inflations narrativet, dvs att dagens räntenivåer är uthålliga, och kanske ska upp ytterligare. Då är det verkligen godnatt för svenska bostadspriser. Nedsida på 20% är alltså en positiv tolkning. Senast bostadsobligationen var på dagens nivåer kring 2,8% då var bostadspriserna hälften så höga. Bara så ni förstår, 50% nedsida härifrån. Sen var det nästan 10 år sen och inkomsterna är c30% högre idag än då, vilket påverkar lånelöften en hel del.

I min värld går det liksom inte att göra nåt åt saken. Om en bostadsoblis ligger på 3%, så måste bankerna ligga på 4% på en bunden femåring för att åtminstone hålla kvar sina räntenetton på en okej nivå över tid. Detta gör att kalkylräntan automatiskt tvingas upp, och förändras inget annat radikalt, som ex inkomster, kvar-att-leva-på beloppen eller marginalpåslaget på det bundna bolånet som ger kalkylräntan, så måste lånelöftena justeras ner ordentligt. DÄRFÖR kommer också bostadsköparna ha mindre på fickan… och då blir priserna därefter. Kan inte se vad som skulle kunna förändra detta…

Det tragikomiska i det här är att om du som bostadsägare vill ha fortsatt höga bostadspriser och låga räntekostnader på lånet, så borde du hoppas på att den globala recessionen kommer. Helst förr än senare.

Jag kan även ställa upp ett exempel:

Hushåll idag innan räntorna drog.

Två personer tjänar medellön 35,000+35,000=70,000 brutto i månaden.

50,000kr efter skatt.

Lånelöftet säger att de måste ha 30,000 att leva på.

Således 20,000 att betala räntor för max.

20,000 X 12 månader = 240,000 om året

Kalkylränta tidigare.

Bostasoblis på 0,5% plus bankernas intjäning 100 punkter = 1,5% Bundet bolån

Kalkylränta = bundet bolån 1,5% + marginalpåslag 300 punkter = 4,5%

Lånelöfte 240,000 / 4,5% = 5,3mkr

Hushåll för 10 år sedan:

Tjänade 27,000 + 27,000 (löneinflation med 2,5% om året)

Totalt 54,000

Efter skatt 38,000

Behövde leva på 23,000

Kvar till räntor 15,000 eller 180,000 om året

Då låg bostadsoblisen på 2,5%, påslag 1% = 3,5 plus 300 ger 6,5 kalkylränta

180,000 / 0,065 = 2,7mkr

2,7mkr jmf med 5,3mkr. Halva från idag. Priserna har dubblats på 10 år.

Sticker du sen in dagens 3% bostadsoblis ränta i samma kalkyl som högst upp, och får 7% kalkylränta (3% + 100 vinstpåslag + 300 marginalpåslag) så sjunker lånelöftet från 5,3 till 3,4mkr. Dvs 35% nedsida….. men som sagt, jag tror bostadsoblisen vid senare tillfälle kommer svänga ner med en 100 punkter (vilket är ungefär samma som jag tror om US10yrs) och då stannar prisnedgången på 20-25% för svenska bostadspriser.

Philly FED kom in på 2,6 mot väntat 16,0 och fg 17,6… riktigt svag, precis som Empire, och indikerar ISM ner mot 45-50. Precis enligt plan. Ska bli intressant att se om Flash PMI bekräftar detta i nästa vecka också. Så här långt tar marknaden det med ro. Undrar om marknaden tänker ”åhh vad skönt att tillväxten börjar komma ner, så FED i förlängningen inte behöver vara så brydda över inflation, och därmed lika hawkish”… eller marknaden tänker ”usch stagflation är förvisso ett övergående stadium, men när vi väl är inne i det så är det inte aktier man ska ha”. Rätt avgörande för om det ska ner ytterligare, eller vi ska få in lite varmluft på nytt. Så här långt glider räntorna ner, vilket de ska göra när marknaden fattar att vi är på väg mot lägre inflation/tillväxt. Det som avgör är om räntorna faller och dollarn stärks eller svagas. Stärks den, är det risk off, not good for börsen. Svagas den, så är det en duvig reaktion, vilket är bra för aktiemultiplar. Särskilt nu när de kommit ner! Dollarn is da shit!

Publicerat i Uncategorized | 42 kommentarer

Allt fokus på US Inflation på onsdag

Den enskilt viktigaste makrodatan just nu är inflation, och eftersom det är USA som håller i taktpinnen så är det US inflation som är viktigast. FED tittar på måttet Core PCE, men den kommer först om två veckor. Core CPI däremot kommer först, och är därför mest intressant. Historiskt följde de här två varandra med c50 punkters skillnad. Så har du core CPI så kan man enkelt extrapolera core PCE utan att hamna alltför fel.

Core CPI har senaste två månaderna legat på 6,4% resp 6,5% och nu på onsdag väntas den bli 6,0% YoY. Man kommer alltså med mycket hög sannolik kunna konstatera att Amerikanska inflation toppade förra månaden. Detta är till stor del en ren baseffekt som kommer att tillta under året.

Det intressanta är månadsdatan, dvs hur mycket höjde företagen priserna jämfört med månaden innan. Det som var väldigt intressant med förra månaden är att den kom in på 0,3% MoM hämfört med fg månads 0,5%. Detta är lågt. Inte lågt i absoluta termer. Om företagen höjer med 0,3 varje månad i 12 månader så hamnar årsinflationen till slut på 3,6% vilket såklart är högt ur ett historiskt perspektiv. Men senaste året har vi varit vana vid höjningar på 0,5-0,6 per månad. Det är också därför vi har de årstaktstalen som vi haft på sistone. På onsdag väntar sig marknaden 0,4%. Det motsvarar c5% på årsbasis vilket är lägre än inflation upp mot 6%+ som vi har nu. Så vi disinflatioriska tendenser redan idag av två skäl, dels det baseffekts mässiga, och dels att månadshöjningarna nu är lägre än de varit och om det håller i sig innebär att inflationen om ett år är lägre än den idag.

Men ur ett FED perspektiv så skulle jag säga att 0,3% och uppåt fortfarande indikerar för HÖG inflation jämfört med målet. En månadsdata på 0,2% ger c2,5% på årsbasis om ett år, och tänker man att CPI ligger 50 punkter högre än PCE så hamnar den på 2%. Alltså på målet. En månadsdata på 0,2% innebär alltså att inflationstrycket INTE är för högt, och skulle därför tvinga FED att ändra sin kommunikation. Vilket sannolikt skulle få räntorna att falla kraftigt.

Jag är övertygad om att vi kommer nå data kring 0,2 senare i år, och därmed skiftar narrativet från problem med inflation till problem med tillväxt, och sannolikt en Risk off marknad med fallande räntor och stark dollar. Jag tror ju på 0,2 eller bättre redan i höst, och därför tror jag november/december höjningarna uteblir. Time will tell.

Men vi är inte där ännu.

På onsdag, om datan kommer in på 0,4 eller högre, så tror jag att marknaden blir rädd att FED är behind the curve, att 75-100 höjningar i sommar kan bli aktuellt, och då kan nog börserna falla vidare. Nya bottnar således. Det som talar för att inflationen fortfarande är hög är att priskomponenterna i PMI/ISM fortfarande ligger kvar på höga nivåer. Den dagen företagen slutar höja priserna (för att de märker att efterfrågan inte mäktar med det, och det börjar ligga varor kvar på hyllorna, eller halvfulla restauranger, och man börjar resonera att det är bättre att sälja EN vara med lite lägre marginal, än NOLL varor med god marginal) så kommer de i PMI enkäterna svara att de inte planerar att höja priserna och då borde ex US Mfg PMI Prices falla rätt snabbt ner mot 50 från idag 80+ och med någon månads fördröjning så kommer vi se det i inflationsdatan. Detta har ännu inte hänt, och pekar på fortsatt högt inflationstryck. Servicesektorn utgör en stor del av amerikanska ekonomin, och med ett högt lönetryck, som är den stora kostnadsposten i sektorn, så vill företagen kompensera för denna kostnadsökning med höjda priser. Men återigen… gapar stolarna tomma på restaurangerna så får det samma effekt som välfyllda hyllor med varor.

Kommer den in lägre än 0,4 så tror jag vi kan få samma reaktion som i onsdags efter FED mötet. Dollarn svagades och räntorna dök… och Growth bolag gick ur starkt. Sannolikt kommer Maj att då präglas av en ganska stark rörelse. Varför? jo för att 0,3% MoM innebär 3,6% på årsbasis 12 månader senare, eller c3% för core PCE… blott 100 punkter över 2%-målet. Då kommer det räcka med 50+50 punkters höjning i sommar, och kanske nåt mer i höst. Och detta är redan inprisat. Då ska inte räntorna högre än vad de är idag. Det skulle upplevas som en lättnad, och peka på att FED är rätt på bollen. Vi hade dessutom timlönerna i fredags som visade på mindre lönespridning från inflationen. Det verkar också som att priserna på begagnade bilar kommit tillbaka rejält, vilket har varit en stor förklaringsfaktor under hela uppgången.

Jag är inte positiv till börsen som ni vet. Utan jag tror vi är på väg in i en miljö med svag tillväxt, fallande räntor och stark dollar (risk off). Men även inom en bear market går det starkt från tid till annan. Som i onsdags när räntorna föll men dollarn svagade sig. Dollarn är nyckeln här och stark börs borde vara synonymt med en dollar som går mot 1,10-1,12 euro.

Nu är positioneringen tunn, sentimentet negativt, och det råder väldigt mycket konsensus kring den fundamentala bilden. De flesta fattar att inte ens PE18 är billigt för SPX när US10yrs ligger på 3%+ och det råder osäkerhet hur högt räntorna kan gå, samtidigt som vinstprognoserna för i år och nästa är klart bräckliga. Detta vet ALLA, och just därför kan det dra. Men det krävs en anledning, och inflationssiffran har potential att skapa den här situationen.

I veckan har vi även inflation från Sverige, PPI från USA samt Michigan. Vi har en hel del tal från FED ledamöter, som alla kommer vara hökiga. Men det är sekundärt, de är i slutändan slavar under inflationsdatan.

Ha en fin vecka… tbc

————————-

US Core CPI kom in på 0,6 mot väntat 0,4 och fg 0,3 MoM%. Sämre! Att den kom in så högt trots att begagnade bilar hade en väldigt svag utveckling i april är lite märkligt. Jag gissar att det handlar om rätt mycket prishöjningar i servicenäringen, som en effekt av att lönerna har klättrat så, och eftersom de utgör största kostnadskällan, så kompenserar företagen för den kostnaden genom att höja priserna. Nu vände timlönerna förvisso ner i april, men prishöjningar kommer med viss fördröjning så det bygger på tidigare löneuppgång.

0,6 höjning i månaden, 12 månader i rad, indikerar alltså en inflationstakt på över 7%. Så siffran visar INTE på deflatoriska tendenser. Tvärtom. Alltså kan siffran på nytt göra marknaden rädd att FED är för duviga med 50+50 punkters höjning i juni+juli och de kommer tvingas att brassa på med mer. Stigande räntor…. således svag börs.

Dollarn stärks på beskedet… men räntorna indikerar ner. Detta är Risk off regim. Dvs marknaden är rädd att ju fler och större höjningar som FED tvingas till, desto större sannolikhet för recession. Recessions rädsla ger Risk off. Risk off är dåligt för aktier.

På årsbasis kom den in på 6,2 mot väntat 6,0 och fg 6,5 YoY%. Sämre, men man kan slå fast att inflationen toppade ur i mars på råsbasis och nu är på väg ner. Men den kommer inte vara radikalt lägre om ett år om inte månadsdatan mjuknar… men det kommer den att göra.

När jag tittat närmare på detaljerna, så är Goods inflation faktiskt NEGATIV i april. Man sänkte priset på varor. Det är ju mitt tema som börjar värka. Service inflationen var särskilt hög, och inte minst inom Transportation… vilket tros vara drivmedelspriser som driver upp kostnaden för detta. Så kvaliten på den höga siffran är låg, och det är kanske därför marknaden tar det så bra. Men det hade ju varit bättre om den kom in på 0,2 istället för 0,6. Men det kommer!

Vi får se vad det här tar vägen… spontant skulle jag säga att det är negativt. Om jag tvingas till att tänka positivt så skulle en tolkning kunna vara att senaste veckans nedgång har varit ett sätt för marknaden och diska detta, dvs en sell on rumours, buy the fact situation. Eller att innehållet i siffran inte pekar på så inflatoriska effekter.

Sen såklart, mitt case är att tillväxten är på väg ned, lönerna har bromsat in, råvarupriserna kommer mean reverta, så att tids nog är inte inflation ett problem. Det saknas köpkraft för att möta dagens priser, och efterfrågan kommer att vika. Det är bara en tidsfråga innan inflationen på månadsdata börjar segna ner, och narrativet börjar ändras. Men vi är kanske inte där ännu….

SPX är nära sin Covid-mars20 Fib38 kring 3820, och NDX är nära sin Fib50 kring 11,800. Skulle inte förvåna mig om de ska stämmas av innan säljarna är klara och en större uppgång kan ta vid…

————————-

Torsdag

Jag noterar att US10yrs inte stiger längre, trots allt hökeri. Den var uppe i c3,2% för en vecka sen men tarvar kring 2,8%. Har den toppat ur, precis som med inflationen, och börjar sin resa mot c2%. Dels för att inflationen kommer röra sig nedåt, dels för att tillväxten rör sig nedåt, och som en funktion av att marknaden börjar gå från hökig regim (stark dollar – stigande ränta) där man är brydd över inflation och räntor men inte tillväxt, till en Risk off regim (stark dollar – fallande ränta) där man inte är så rädd för inflation men väldigt rädd för tillväxt. Tajming är svårt… men visst är det detta narrativ jag tror på framöver….

Jag noterar även att Nassen i princip betat av sin Fib50%…. viktig teknisk nivå för mig… och det är min övertygelse att vi står inför en studs anytime soon. Hur långt ska vi i en studs… inte så långt om dollarn är fortsatt stark kring 1,05…. väldigt långt om dollar svagas mot 1.10-1,12…. vi får ta ett steg i taget.

Från Sverige kom kärninflationen in på 0,9 Mom% mot väntat 0,8 och fg 1,0. Det är ett extremt inflationstryck vi ser i Sverige idag. Det kommer inte från löner direkt, utan det är den utbudsdrivna inflationen som härjar. Ungefär som i USA fast med ett halvårsfördröjning. Svensk inflation lär vara hög ett tag till innan den vänder ner av den anledningen. På årsbasis ligger den på 4,5% mot 4,5 väntat och fg 4,1. Som ni förstår har inte Ingves problem att höja räntan. Nuvarande 25 punkter kommer höjas både i sommar och september. Sen är det mer osäkert. Det betyder att styrräntan ska till 0,75-1,0%. Han gör såklart inte detta för att han tror han kan påverka råvaurpriser och den utbudsdrivna inflationen utan för att döda efterfrågan så att ekonomin får det jobbigt, vilket framför allt gör att priserna inte sprider sig in i lönebildningen. Avtalsmässiga löner står för ungefär hälften av alla löner. De ska förhandlas nästa år. Då kommer vi vara i mild recession, dels för att 1, omvärlden är det som slår mot vår export 2, för hushållens köpkraft försämrats tack vare stigande räntekostnader + utbudsdriven inflation 3, och inte minst confidence problematiken kring fallande bostadspriser. Ovanpå detta säger facken redan idag att de högaktar inflationsmålet om 2%. Så givet recession kommer man landa på 3% fackliga löner vilket resulterar i 2% kärninflation i långa loppet. Ingves höjer till 0,75-1,00 men tvingas troligtvis reversera hela höjningen under nästa år…. Dom här slutsatserna är väldigt ICKE konsensus idag!

US PPI, alltså inflationen i producentledet, kom in på PPI ex food/energy 0,4 MoM% mot väntat 0,6 och fg 1,2. Klart deflatoriska tendenser alltså… och det är ingen no brainer att Goodsinflation inom Core CPI kommer fortsätta ner, och med viss fördröjning även sprida sig till Service inflation givet att lönebildningen tar det lugnt. Vilket den gör om 1, tillväxten mattas 2, varuinflationen mattas. Så vi kommer se hur Core CPI kommer svalna. Men hur fort det går och när är svårare att sia om. För att FED ska sluta höja så är det min övertygelse att vi behöver core CPI på månadsbasis på 0,2 eller bättre under ett par månader. Senast i höst borde detta vara fallet, och därför är november höjningen i min bok fortsatt ur spel. Däremot ligger juni/juli/september fortsatt på bordet…

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

FED höjer med 50bp till 0,75% på onsdag

Fullt fokus på FED mötet på onsdag, där de kommer att höja med 50 till 0,75% och flagga för ytterligare höjningar samt introducera QT med 95mdr i månaden fördelat på 60mdr i statspapper och 35 i bostadspapper. Detta är inga nyheter på nåt sätt utan väl diskat i marknaden. Kanske hålls börserna nere fram till FED, och sen blir det relief efteråt. Nästa vecka är det CPI som sannolikt bekräftar att vi passerat peak inflation. Jag tycker det är hög tid att vi börjar lämna inflationsnarrativet, och tar oss mot inbromsningsnarrativet. Amazon kvartalsrapport i förra veckan + Q1 BNP visade på sämre drag i amerikansk ekonomi. Nu kommer det! Jag utesluter inte att US10yrs kan gå högre, men den har faktiskt planat ur här kring 3% senaste veckorna. Förbyts narrativen så är det min syn att den vänder ner. GROWTH relaterade sektorer har chans att studsa med tanke på hur svagt de gått på sistone.

FED har möte sen i juni, juli, september, november och december. Det är svårt med tajming men om mitt case spelar ut med svagare tillväxt och låga månadshöjning sett till CPI/PCE så upphör de att höja redan i november. Det betyder att de höjer 3 gånger till efter onsdag. Minimalt höjer man med 25, maximalt med 50. Det skulle i så fall innebära att styrräntan kan gå till 1,50-2,25% i år. Detta motiverar en 2-åring på 2-2,75%. Korträntorna borde därför gått färdigt redan nu…

My take är att US10yrs kommer pressas ner mot 2% redan under andra halvåret, medan korträntorna ligger kvar. Detta inverterar yieldkurvan och varnar för recession om 1-1,5 år. När FED sen börjar prata om att man inte ser problem med inflation, och höjt färdigt, då kommer även korträntorna att falla.

Rent tekniskt vet jag inte om vi sett botten, men bryter SPX 4,300 väntar test av 4,400/4,500 i maj. I sommar riktar jag fortfarande in mig på 3,800.

Nu på morgonen kom Tyska Mfg PMI in på 54,6 mot flash 54,1 och fg 56,9. Samma från Europa kom in på 55,5 mot flash 55,3 och fg 56,6. Stabilt med tanke på Ukraina, men knappast uthålligt.

Senare i eftermiddag har vi ISM/PMI fr USA

US Mfg PMI kom in på 59,2 mot flash 59,7 och fg 58,8… tror den laggar ISM faktiskt!

US Mfg ISM kom in på 55,4 mot väntat 57,6 och fg 57,1… sämre men ingen superdålig siffra… ännu!

ISM Employment kom in på 50,9 mot fg 56,3.. kraftig nedgång, och den som påverkade huvudsiffran mest. Tror det är en kombo mellan fallande efterfrågan, och det faktum att det är svårt att hitta folk idag.

ISM Prices kom in på 84,6 mot fg 87,1… sämre men fortsatt hög nivå. Har svårt att se CPI månadsdata trilla ner mot 0,0-0,2 när den är så hög. Men det räcker att den kommer in som sist, dvs 0,3 för att inflationsnarrativet ska börja bli naggat i kanten, för nu är det årsbasis siffran som börjar ställa till det.

ISM New Orders kom in på 53,5 mot fg 53,8… inte samma kraft på nedgång som sist, och jag väntar mig ingen spikrak linje ner… men det är bara en tidsfråga innan den är under 50. Inventories steg något så ration mellan dom studsade lite, men pekar fortsatt på en fallande huvudsiffra.

På onsdag, förutom FED möte, har vi även Service PMIs och avslutningsvis på fredag har vi Jobbdata.

Dollarn är superstark, och i kombination med fallande räntor i framtiden, så skapar det en Risk off situation som driver aktier nedåt. Men vi kan även ha en temporär situation där dollarn kort försvagas med fallande räntor, och då är det marknaden som säger att vi ser framtida duvighet från FED, men inte nödvändigtvis så svag tillväxt…. detta skulle i så fall gynna Growth.

Ha en fin vecka

Tbc….

———

FED höjer med 50 punkter… inline, på snudden till duvigt, då många var rädda för 75bp

QT med 47,5mdr fördelat på 17,5 Bostad/30 stat i 3månader sen 95 fördelat på 60stat/35bostad… på snudden duvigt då man trodde på 95 direkt. 95mdr verkar vara ett tak, som alltså kan understigas. Detta i sin tur beror på hur mycket som förfaller. FED har alltså inte som avsikt att direkt sälja i marknaden, utan som tidigare väljer man att inte rulla över bonds som förfaller. Det gör volymen QT beror på hur mycket som förfaller varje månad. För statspapper spelar detta inte så stor roll, men för bostadspapper verkar det spela roll. QT gör alltså att privata sektorn nu får gå in som finansiär. Det ska inte vara några problem då likvida positionen är extremt stor. Dvs tidigare satt privata sektorn på bonds, som FEDs QE program skiftade över till cash. Nu blir det cash till bonds genom QT. Sist man gav sig på QT så fick det en stor effekt på aktiemarknaden då marknadens alltså dräneras på cash.

På det hela taget som väntat, på snudden lite duvigt. Särskilt när de säger att 75bp höjning inte finns på ritbordet. Det är samma sak som att säga att man är oroad för inflation, men inte SÅ oroad.

Jag tror man höjer med 50 i juni, 50 juli och 25sep… men bettar på uteblivna höjningar i november och december. Styrräntan ska till 2%. FED flaggar för 50 i juni/juli…. men vår syn går isär för September, November och December… för att inte tala om 2023. Time will tell!

Mitt case bygger på fallande inflation och tillväxt…. något FED, även om de trodde på det, inte kan kommunicera till marknaden i nuläget.

Får jag rätt så borde us2yrs gå mot 2,5% och jag tror us10yrs 2%. inverterad yieldkurva och recession nästa år….

FED är också bunden att säga att deras höjningar INTE leder till recession…. well, vad ska de säga!

Vi får se vad de säger under press konferens… men blir det en sell the fact duvig reaktion på räntorna så borde aktier studsa upp, särskilt growth……

tbc

——————-

Torsdag

PMIs för den kinesiska tjänstesektorn kapsejsar. 36,2 mot fg 42,0…. så går det när man stänger ner!

ISM non-mfg kom in på 57,1 mot väntat 58,5 och fg 58,3… sämre men ingen ko på isen. Prices 84,6 mot fg 83,8…. ingen lättnad där inte. Vilket handlar om höga löner, vilket handlar om lönespirals effekter, vilket handlar om höga priser på varor, som handlar om höga råvaru- och energipriser längre bak i värdekedjorna…. och ni vet alla varför… dvs tidigare Demand push och krig. Men vi vet alla hur FED kommer döda demand så det handlar i samklang med Supply, och även döda lönespirals kopplingen, så tids nog faller råvaru- och energipriser, som sen sprider sig i värdekedjan, som sen gör att den utbudsdrivna inflationen avtar, lönerna lättar, och vips är läget annorlunda… Nästa narrativ kommer att vara svag tillväxt, bort från stigande inflation. Jag vet att jag tjatar…. men så är det!

US Non-Mfg Employment försvagades ytterligare 49,5 fr 54,0…. nu har vi alltså svaga employment i både mfg och service… det handlar om att arbetsmarknaden är tajt, svårt att hitta folk. Men det innebär att jobbsiffrorna kommer att börja kommer in sämre om några månader. Sämre för köpkraften. Det innebär också att lönetrycket kommer att avta, men det kräver också sämre tillväxt och fallande CPI… och då menar jag inte fallande priser, utan att höjningarna avtar. Men det kommer.

US Service PMI kom in på 55,6 mot flash 54,7 och fg 58,0. Bättre än flash, men sämre än sist. Påminner om ISM. Tjänstenäringen har också toppat ur.

Kontentan är att Mfg kommer tids nog falla under 50. Non-mfg sannolikt ett snäpp högre. Priskomponenten och tids nog Employment faktorn kommer vara drivande i nedgången. Mfg leder Non-Mfg… New order/Inventories leder huvudsiffran.

Next up… jobben imorgon fredag.

————–

Äntligen fredag!

Det skapades 428k jobb i USA i april mot väntat 390k och fg 431k (uppreviderat fr 428k)… en stark siffra där många nog hoppats på under 300k för att få bekräftelse på att ekonomin inte är så stark längre utan har påbörjat sin resa mot svalare breddgrader. Jobbskapande kring 400k i månaden är i årstakt c5miljoner, som alltså är en sysselsättningsökning på c3% vilket brukar lira med c4% BNP tillväxt. Så det är en stark siffra. Styrkan i rapporten kan alltså skapa oro för att FED är behind the curve och för duvig och kan tvingas till betydligt större höjningar i sommar, alltså från 50bp höjning i juni och juli till 75-100bp per månad. Vi pratar alltså om en styrräntan från dagens 0,75 till 1,75% vid 50+50 höjning alternativt 2,75% vid en 100+100. I det förstnämnda fallet så är 3% för en 10-åring rimlig. Alltså där vi är idag. I det senare fallet så är vi uppe på 4%…. och då är dagens nivåer inte toppnivåer längre. Då förstår ni kanske varför marknaden är orolig!

MEN, Timlönerna kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,4 (uppreviderat från 0,3). Löner som växer med 0,3 i månaden ger en årstakt på 3,5%… växer de med 0,4 så landar du på 5%. Rätt stor skillnad. Det förstnämnda pekar faktiskt på att lönerna kan ha toppat, att lönespiralen inte är lika stor längre då lönetakten på 0,3 vida understiger inflationstakten. Detta är väldigt viktigt för FED. De vill inte ha lönespiraler då det är samma sak som att säga att inflationsförväntningarna rör sig uppåt. Över målet. Nu för tiden handlar mycket om stark efterfrågan, tajt utbud och utbudsdriven inflation… Men en lönetakt på 3,5% har historiskt utmynnat i kärninflation på c2-2,5%. Så timlönerna pekar på väldigt lite lönespiral faktiskt. Något USA faktiskt har haft tendenser av…. till skillnad från Europa.

Så för att sammanfatta så ger jobbskapandet hökarna vatten på sin kvarn, dvs ekonomin är stark, inflationen kommer inte försvinna så länge som DEMAND klarar av de höga priserna, och det är FEDs jobb att skyndsamt döda DEMAND så det understiger Supply och därmed dödar den utbudsdrivna inflationen. Genom att höja räntorna så höjer man räntekostnaderna för alla skuldsatta och uppnår detta mål tämligen enkelt. MEN lönebildningen ger duvorna vatten på sin. Dvs vi ser inga tecken på lönespiral och därför är FEDs plan fullt tillräcklig.

Alltså blandad kompott. Så här långt verkar det som om räntorna vänder ner och initiala börsreaktionen var positiv. Men nu verkar det bli svalt igen.

Nyckeln för mig blir nästa veckas inflationssiffra. Kommer Core CPI in på 0,3 MoM eller bättre (det låg på 0,3 sist) så indikerar det en inflationstakt på 3,5% i årstakt. Det betyder att Core PCE ligger på c3%. Det är 1, lägre än den inflation vi sett senaste året, och det är 2, inte så långt från målet på 2%. Kommer siffran in på 0,3 eller lägre så innebär det att hökarna där ute har fel, och FED inte kommer behöva känna sig pressade att höja med 75-100 punkter i sommar…. kommer den in över 0,3… alltså typ 0,5-0,6 där den var tidigare när det var som värst… ja då har hökarna rätt i att FED agerar för sent och för klent, och kommer tvingas att agera tuffare redan i sommar, vilket kommer att pressa upp räntorna… och det lär inte börsen gilla.

Som sagt, jag är ju inflations optimist och tillväxt pessimist i grunden… så jag anser att det bara är en tidsfråga innan vi får se de låga månadssiffrorna… men om det blir på onsdag eller inte låter jag vara osagt. Givet hur nerkörd marknaden är så räkna med rejält uppställ på låg siffra… medan en hög siffra snarare kan elda på nedgången.

Rent tekniskt är SPX 4,300 nu en viktig vattendelare. Så länge som inte den bryts så finns det egentligen inga stödnivåer.

Jag vill ju också tro rent tekniskt att April nedgången går mot sitt slut och att vi vill se en rörelse upp. Där är jag rätt säker på faktiskt… men var botten är, det är svårare säga. Finns visst stöd kring 4030-4060 och sen 3960. Men det är egentligen först vid 3,800 som är på riktigt. Men den nivån hade jag inte tänkt att vi ska ta ut redan.

Önskar er alla en fin helg!

Publicerat i Uncategorized | 17 kommentarer

Riksbanksmöte på torsdag!

I veckan har vi Riksbanksmöte på torsdag. De kommer inte att höja, men sannolikt flagga för höjning i juni och sen ett pärlband av höjningar efter det. Jag är ju pessimist så jag tror på två höjningar i år. Juni och September. Kärninflationen i Sverige ligger på 4% vilket är högre än målet. Inflationen har överraskat på uppsidan. I början handlade det om en DEMAND shock världen över orsakad av extrem finanspolitik världen över i kombination med Supply problem i termer av C19-lock downs, komponent brist och frakter. Det var meningen att den skulle börja avta i slutet av förra året, början av detta. Men två saker kom i mellan. Kriget i Ukraina, som gör att Supply av många råvaror försvann, vilket tryckte upp råvarupriserna på nytt. Samt att många företag satt med låga lager till följd av 20/21 problematiken och verkar ha valt att inte bara möta efterfrågan utan på sistone även återställa lager. Centralbanker har inte som mål att hålla börs eller konjunktur under vingarna utan att inflationen håller sig kring 2%. Det gör den inte nu, och så genom att inleda en serie av räntehöjningar så ökar de räntekostnaderna för alla belånade, och på så vid trycker undan annan konsumtion vilket dödar tillväxt och jobbskapande. Detta gör att efterfrågan svalnar, råvarupriser kommer att till slut falla och genom värdekedjorna så avtar inflationen. OM de hade varit säkra på att lönerna inte kommer att röra på sig, så hade de inte behövt göra nåt alls, för den supplydrivna inflationen gör oss realt fattigare, vilket i sig slår mot tillväxt, och senare inflation. Men deras rädsla är att eftersom arbetsmarknaden är hyfsat tajt, särskilt i USA, och tillväxten god, så sprider sig den supplydrivna inflationen till lönerna. Detta orsakar i så fall en lönespiral där löner och priser turas om att driva upp varandra. Detta leder till slut till att systemet havererar och centralbanker kan få ett förtroendeproblem. Deras värsta fiende. Eftersom pengar är inte värt mer än pappret de är tryckta på, så allt bygger på att samhället är överrens att en hundralapp är värd en hundralapp. Detta gör att FED mfl nu höjer tonläget. Betyder detta att de kommer höja 10 gånger? Nej, de kunde lika gärna sagt att de tänker höja 100 gånger. Innebörden är att de tänker höja vid varje möte fram till att inflationen inte anses vara ett problem. Jag tror vi når den punkten redan mot slutet av året. Men det är svåra saker att tajma.

I veckan fokuserar jag på CAse Shiller bostadspriser i USA, CB Consumer Confidence, Core PCE, ECI Employment Cost Index, Chicago PMI, Michigan index… rätt mycket data men inga kioskvältare.

Nästa onsdag 4 maj är det FED möte. Då höjer man 50 punkter och berättar om planerna för QT. Det är nästa riktigt viktiga. Onsdagen efter det har vi Core CPI (som egentligen är underordnad core PCE men tack vare att den kommer två veckor innan så blir PCE rätt ointressant) som är superviktig. Var det peak inflation vi såg förra månaden? Nästa vecka har vi även ISM (vad händer med New Order/Inventories) samt Jobbdata. Maj blir kul!

Vi är fortsatt inne i en regim som kännetecknas av stark dollar och stigande räntor. Det jag kallar HÖK regimen. Denna kännetecknas av fokus på inflation, och dess följdeffekter på räntor och TINA. Det är inte fokus på svag tillväxt. Aktier måste inte gå dåligt i denna regim men eftersom värderingarna är höga så kommer detta på kant med TINA. Nästa större övergång är när man släpper inflaitonsoron och börjar oroa sig för konjunkturen. Då är dollarn fortsatt stark, men räntorna faller. Då är det Risk off. Då går aktier generellt dåligt. Det finns en öppning för en situation där vi släpper oron för inflation, men inte direkt oroar oss för tillväxt (ännu). Som en övergång fram till att vi börjar oroa oss för tillväxt. Den typen av regim hade varit börspositiv.

Om jag får ägna mig lite åt teknisk kaffesumps analys så ser jag på läget så här:

I januari toppade SPX ut på 4,820. Första vågen ner var en klassisk kraftfull ABC som tog oss till 4230. Därefter studsade det i andra vågen till 4590, och sen ett sista tredje ben ner till 4120. Rekyl slut! Därefter skedde ett kraftfullt bear market rally i mars upp till 4640. Jag trodde att detta rally skulle få tre ben, men så blev inte fallet. Anledningen är att om vi är i en Bear market så är det inte rekylerna som är rekyler. De är ju riktningen. Det är bear market rallies som är rekyler. Men nu blev det inte så. Nu är vi inne i en ny 1-2-3, där vi för tillfället är inne i 1:ans ABC, eller ”C” för att vara konkret. C kommer att bottna i det närmaste. I bästa fall snuddar den vid 4,200 i sämsta fall drar den till 3950. Därefter kommer andra benet att ta oss mot minst 4,400. Någon gång i maj. Sen inleds sista benet, sannolikt ner mot 3,800 i sommar. Som sagt, jag har ofta fel med tajming, så ta det med en nypa salt.

Min syn är att långa pengar ligger hyfsat utanför marknaden. Dvs de som redan funderat på att ligga cash, bonds eller guld redan är positionerade. De som måste vara fullinvesterade har redan köpt defensives. Därför har de gått bra och är högt värderade. Och de som inte säljer med köper annat skydd till portföljen har redan gjort det. Hur börsen går handlar om korta pengar. Det var nog många inkl jag som bara för en vecka sen trodde bear market ralliet hade ett ben kvar på uppsidan och tagit position för detta, men snabbt fick stoppa ur sig. Alla hann inte med detta och det är sannolikt dom som kommer trycka ner börsen lite till. Men väl där nere kommer det vända upp snabbt när korta pengar är ute och återigen ser ett läge för uppställ. Min syn är att det framförallt är korta pengar som driver denna marknad, då långa i princip parkerat sig. Vi måste ner en bra bit till om vi ska locka fram dom.

Ha en fin vecka

Tbc

———–

Onsdag

Igår kom case Shiller in starkt, IGEN. Nya rekord priser på Amerikanska bostäder. De är nu 50% dyrare än under förra toppen 2007. Hela situationen är väldigt lik den i Sverige. Bortsett från att Amerikanska hushåll aggregerat har mindre lån. Men det är inte jättestor skillnad. Deras 30 åriga bostadslån ligger på 5,20%. Upp från 2,7% hösten 2020. En uppgång med 2,5%. Ungeför som den svenska som steg från typ 0% till 2,3%. Hösten 2020 när den låg på 2,7 så låg US10yrs statsoblis på 0,7%, så spreaden på drygt 200 punkter verkar hålla i sig. Senast 30 åringen var där var november 2018. Sen får man gå tillbaks till pre-Lehman om man vill hitta högre nivåer. Efter 30 åringen steg till samma nivå som idag under hösten 2016 till hösten 2018 så innebar det att prisutvecklingen på bostäder stannade av under 2019. Den gick aldrig ner. Betyder det att den inte kommer gå ner nu heller? Svårt att säga. Problemet är att priserna är 36% högre idag än november 2019. Så Nej, jag tror detta kommer få ett negativt genomslag till hösten och nästa år. Precis som i Sverige.

CB Consumer Confidence kom in på 107,3 mot väntat 108,0 och fg 107,6. Ljummen siffra. CB siffran belyser framförallt konsumenternas syn på arbetsmarknaden, medan Michigan är mer inriktad på konsumtionsplaner. Siffran visar att momentum i arbetsmarknaden börjar avta. Det är i linje med hur mina tankar går. Dels för att företagen känner försämrad efterfrågan, dels för att USA är relativt nära full sysselsättning och det inte riktigt kan skapas jobb med flera hundratusen i månaden i snitt going forward… och förmodligen för att många företag kanske tar det lite lugnare med att rekrytering då de delar synen på risker i horisonten. Inte minst när Powell sätter sig bostavligen på bromsen!

Imorgon sammanträder Riksbanken… marknaden verkar vänta sig en höjning. Tror ändå risken är rätt stor att den uteblir… då borde kronan försvagas.. å andra sidan har den försvagats en hel del på sistone, så man undrar ju vad som egentligen är inprisat.

—————

Torsdag,

Konsumentförtroende världen över är på låga nivåer. Anledningen är enkel,

1, höga energi och matpriser tränger undan restaurangbesök och shopping

2, priser i ren allmänhet har ökat snabbare än inkomsterna

3, våra räntekostnader väntas öka en hel del framöver.

Detta behöver jag inte berätta, det fattar var och en. Detta kommer innebära att konjunkturen bromsar in.

Vad folk inte fattar är

4, att tillväxten senaste tiden varit så god till stor del handlar om lageruppbyggnad, men den kommer också ta slut snart, vilket är negativt för tillväxt

5, att tillväxten varit så god som den varit handlar till stor del om fiscala stimulanser, som fortfarande är rätt kraftiga även om de inte är i paritet med 20/21… men de kommer falla ur och bidra negativt till tillväxt, och de kommer inte öka igen förrän vi är i recession. Typ 2023.

Detta sammantaget gör att tillväxten kommer mattas rejält. Men eftersom efterfrågan gör det, så kommer även råvarupriser göra det, och sprida sig i värdekedjan till allt annat… så även inflationen kommer att komma ner.

Att folk fortfarande inte är deppigare än vad de är beror på att de flesta har jobb att gå till och värdet på bostaden och värdepappersportföljen är nära ATH. Detta kommer tids nog också att förändras…

————-

Teknisk update

Var det botten i SPX vi såg i tisdag på 4150? Fullt möjligt. I så fall skulle första benet vara avklarat. Men jag är inte säker, utan ser gärna att 4,300 bryts. Då siktar jag på 4,400-4,500 som del två i denna rörelse. Sannolikt i maj. Efter att tvåan är avklarad väntar trean i sommar med sikte på 3,800.

—————–

Ingves höjde med 25 punkter och flaggar för en utfasning av QE. Räntemarknaden hade diskat detta. Enkätundersökningar gjorde det inte. Kronan stärks till 10,25…. dvs där den var för en vecka sen. Givet ECB relativt duvighet lär den fortsätta mot 10 spänn.

Ingves höjer till 0,25 och flaggar för 2-3 höjningar till i år. Dvs Juni, September och November. Jag tror det blir juni och september, men inte november. Men det är för att jag så negativ som ni vet. Under 2023 så har vi inga problem med inflation, utan tillväxt, så då räknar jag inte med några höjningar alls.

Så Ingves går från 0 till 0,75% i år.

Det innebär att ett rörligt 3m bolån borde gå till c2%.

Det innebär att den 5 åriga statsoblisen borde ligga på c1,5% och 5yrs bostadsoblis c2%, och 5 årigt bolån på c3-3,5%.

Jag har gjort lite efterforskningar och det verkar som om rörliga lån inte utgör 80% av stocken, utan snarare ner mot 50-60%. Säg 50%

En blended cost för våra lån borde då ligga på c 2,5%. En dubbling från c1,25% när de var som lägst.

Vi har 4,000 mdr i bolån, som tidigare kostade oss ca 50mdr om året. Nu kommer de kosta 50 mdr till. Totalt 100mdr.

Sen har vi 1,000mdr till i skulder, bilån, blanco lån och annat skit. De kostade 30mdr tidigare (3% av 1,000) och borde också stiga med c1,25%, dvs med c10mdr till 40mdr.

Så hushållens räntebörda borde gå från 50+30=80mdr. 4% av bruttoinkomsterna. Till 100+40=140mdr dvs 7% av brutoinkomsterna.

Det känns, no doubt, men det krävs 10%+ för att skapa recession, i teorin.

Men det finns två aspekter till, en bra och en dålig.

Den bra är att, som en av bloggens följare upplyste mig om, att många faktiskt har bundna lån och de har visat sig öka rätt rejält senaste åren. Det betyder att räntekostnadsuppgången som jag räknar på ovan inte blir så… istället för 80 till 140 så kanske det blir halvvägs till 110. Från 4% belastning av inkomsterna till 5,5%. Effekten på svensk ekonomi är försumbar gissar jag…

Men nu till det negativa…

1, Ingves ränta framtvingar en bostadsoblis på 2%. Den handlas redan över den nivån, och i takt med att bankerna justerar upp sina bundna räntor, så kommer lånelöftena justeras ner, och med fördröjning kommer nedgången på fastighetsmarknaden. Enligt Valueguard började det redan i April. Faller priserna med 20-30% till nästa år…. ja då lär det sätta sig på Confidence vilket i sig slår mot svensk ekonomi…

2, Svensk ekonomi är inte bara hushållens konsumtionsförmåga. I BNP kalkylen ingår handelsnetto, som är skillnaden mellan import och export. Import är dåligt för svensk tillväxt (bra för landet vi importerar från) och export är bra för tillväxt. Om omvärlden hamnar i recession, och svenska hushåll klarar sig hyfsat pga bundna lån, så faller handelsbalansen allt annat lika… vilket är negativt för tillväxt. Faller tillväxt, faller jobbskapande… och tids nog blir det negativt för hushållet… TROTS bundna lån.

Så på totalen ser det kanske inte så kul ut.

Men då kan jag glädja er med att en eventuell recession under 23/24 sannolikt leder till att centralbanker reverserar sin poltitik… dvs sänker räntan igen… och sen med fördröjning blir allt bra igen! Kanske lagom till att de bundna lånen ska läggas om 🙂 Vi kan ju alltid hoppas!

Ha en fin kväll!

———————

Lördag…

Igår kom en hel del viktig data.

Core PCE, FEDs favomått över inflation, kom in på 0,3% MoM. Samma som core CPI för två veckor sedan. På årsbasis kom den in på 5,2 YoY mot väntat 5,3 och fg 5,3. Förmodligen peak inflation… nästa stora inflationsdata punkt är den 11 maj när CPI kommer….

ECI, Employment Cost Index, som FED också tittar på, och beskriver lönerna i USA, kom in på 1,4% i 1Q22 jämfört med kvartalet innan. Man hade väntat sig 1,1 och fg kvartal lyfte lönerna med 1,0. Sett till årsbasis så ökade lönerna i USA med 4,5% i Q1 jämfört med samma kvartal förra året. Under Q4 förra året låg lönetakten på 4%. En lönetakt med 4,5% ger en inflationstakt på cirka 3,5%. Så vad vi ser är hur lönerna ökar, och i en utsträckning som innebär att inflationen kommer ligga klart över målet. Visserligen ökar lönerna inte lika snabbt som inflationen som ligger upp mot 6%. Så realt blir löntagarna fattigare. Men det är uppenbart att pga den tajta arbetsmarknaden och hyfsade tillväxten så finns det stora inslag av löneglidning i USA. Sverige och Europa har inte detta problem ännu, vilket såklart handlar om att tillväxt är lägre och arbetsmarknad inte lika tajt, men även att arbetsmarknaden i Europa är strukturellt annorlunda, inte lika dynamisk och med större inslag av fackförbund och avtalsmässiga löner. Så givet 5,2% kärninflation och 4,5% lönetakt så är det inte konstigt att FED bokstavligen kommer sätta sig på bromsen. Nu på onsdag höjer man med 50 punkter till 0,75%. Man kommer också göra klart för marknaden att man kommer fortsätta att höja så länge som man ser inflationstendenser som idag.

Marknaden verkar prisa in att FED ska höja upp mot 2,5% bara i år. Om vi ser tillbaks på deras förra höjarcykel under 2016-2018 så höjde man från 0 till 2,25%. Det visade sig bli för mycket. Jag har inte räknat på räntekostnadsbelastningen i USA som jag gjort i Sverige…. men det verkar som att skuldsättningen i USA gör att styrräntor över 2% ger en för åtstramande effekt, och att en styrränta kring 1,5% borde räcka. Powell borde veta om detta. Men i nuläget måste han brösta sig för att visa att menar allvar med att bekämpa inflationen. Precis som med Ingves.

Chicago PMI kom in på 56,4 mot väntat 62,0 och fg 62,9…. svagare. Pekar på att ISM i nästa vecka inte blir så bra….

Det är mer och mer uppenbart att Centralbanker kommer igång med sin åtstramning lagom till att tillväxten börjar bromsa in.

Michigan kom in på 65,2 mot väntat 65,7 och fg 65,7. Fortsatt svag alltså… vilket handlar om att konsumenterna är sura för att pengarna i plånboken inte räcker till lika mycket längre.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 47,4 mot väntat 48,0 och fg 49,5. Sämre. NBS Non-Mfg kom in på 41,9 mot fg 48,4. Supersvagt. Caixins Mfg PMI kom in på 46,0 mot väntat 47,0 och fg 48,1. Allt handlar om C19 lockdowns…. När de öppnar upp igen kommer vi se massiva stimulanser från statligt håll. Rätt intressant hur Kina kommit i sån ofas jämfört med Europa och USA. Hur blir det nästa år? Ska konjunkturen blomstra i Kina samtidigt som USA är i recession?

Nästa vecka är superviktig med FED möte och viktig data…

Jag fick frågan vad som krävs för FED att byta riktning och tänka sig att upphöra med höjningar… det finns ingen exakt definition, men jag skulle gissa på att när core CPI/PCE kommer på 0,2 MoM eller lägre, typ tre månader i rad. Då har inflationstakten i ekonomin normaliserats och det bara är en tidsfråga innan vi lägger oss på 2% eller mindre i årstakt. Detta skulle kunna inträffa redan i höst…. Nuvarande månadstakt på 0,3 är INTE tillräckligt uppenbarligen. En annan faktor skulle kunna vara när lönerna i årstakt hamnar på 3% eller lägre. Allt detta kommer, bär det händer, pressa ner räntorna.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer