Köp dippen?

Jag tror det faktiskt!

Marknaden smådeppar nu av 3 skäl

1, Sedan majbotten har många börser gått hyggligt, och vinsthemtagningar är relativt enkla om det bara finns en anledning.

2, Många tycker inte att FED är så duviga som man hoppats på. Gärna 50 punkter i juli, och sen vidare sänkningar i september. Nu blir det 25 punkter i juli, och kanske ingen i september om det ekonomiska läget bättrar på sig tillräckligt mycket.

3, Q2 rapporterna är rätt dåliga, och bolagsledningarna ger rätt svag guidance. Jag har länge hävdat att Q2 orna skulle vara dåliga av den enkla anledningen av Q2 inte har varit något starkt konjunkturellt kvartal. Guidance ger jag inte jättemycket för heller. Bolagsledningarna extrapolerar Q1 och Q2 in i 2H19. Jag tror inte Q3 blir så fantastiskt, men redan under Q4 så borde det lyfta då vårens lägre räntor börjar slå igenom. Tittar vi in på 2020 så kan det bli riktigt bra… särskilt med tanke på att det är Presidentvalsår.

Glöm då inte för allt i världen att börsen prisar in framtiden cirka 6 månader innan.

Hur ska man tolka detta? Jo att dåliga nyheter, som ex rapporter, leder till nedställ i det korta, men som sannolikt är köplägen i det lite längre perspektivet. Buy the dips.

Jag noterar att

1, Supriseindex i USA är rejält nedkört

2, Kassa positioner samt exponering mot bonds är på fortsatt höga nivåer

3, Att Empire NY FED PMI kom in på 4,3 mot väntat 2,0 och fg -8,6. Att Philly Fed precis kom in på 21,8 mot väntat 5,0 och fg 0,3. Det är viktiga solglimtar. Särskilt Philly!

4, Att NAHB index kom in på 65 mot väntat 64 och fg 64. Fastighetssektorn är stark, det är bra för konfidens och hushållens balansräkningar.

Det känns taktiskt rätt att köpa. Target på SPX är 3140+ så här långt och det är bra om 2940 området håller. Jag är bullish med strategi buy the dips.

OMX är stökigare, och vissa rapporter har slagit igenom väldigt mycket. Vi har retracerat 50% av maj uppgången idag. Det frestar till köp. Den försiktige avvaktar köpsignal som vi får om vi stänger norr om 1633.

Nedan graf visar med all sin tydighet att börsen inte är nåt Lotto, den prisar in framtida vinster. I år tror jag på flat vinster jmf förra året. Nästa år lyfter de med 10%. Låga räntor, presidentval och att marknaden på nåt sätt har lagt handelskonflikten bakom sig, eller bara slutat bry sig, är några faktorer som skulle kunna förklara detta.

Tänk på att börsen prisar in framtiden. Sluta med nulägesanalys.

———————

Det pratas en del om att svensk bostadsmarknad är stark. Priserna stiger. MEN att konsumtionen är fortsatt svag vilket inte skulle lira ihop. Det gör det visst, det är analysen som haltar. Bostadspriserna stiger för att lånelöftena är generösa. De är generösa för att kalkylräntorna skruvas ner. De skruvas ner för att bostadsoblisarna faller. De faller för att statspapper faller. De faller för att Räntorna världen över går ner. De går ner för att Ecb och Fed har blivit duviga.

Svensk konsumtion går knaggligt för att:

1, de faktiska räntekostnaderna för hushållen inte gått ner. De har inte gått ner för att Stibor inte rört sig och för att bankerna inte justerar sina bolåneräntor

2, för att löneutvecklingen är svag

3, för att jobbskapandet gått ner

4, för att hushåll märker av att deras företag inte andas samma optimism som för ett år sedan, vilket gör att man håller inne på konsumtion

5, eventuellt för att kronan har varit svag och gjort det dyrare att shoppa

Blanda inte ihop de här mekanismerna. De kan gå i samklang, men gör inte alltid det!

————————

Jag har fått lite frågor vad jag tror om amerikanska räntor, och FED.

Jag anser att marknaden prisar in 3 höjningar a 25 bp i Juli, September och December.

Jag anser att Juli är kassaskåpssäker

September blir troligtvis av då datan troligvis inte hunnit bli så bra att Fed kommer hinna guida bort sänkningen och att sänka från 2,0 till 1,75 inte är några problem.

December blir inte av då de låga räntorna får fullt genomslag då i ekonomin vilket borde synas i datan, ungefär som att de höga räntorna i julas har fullt genomslag nu, samt att inflationen kan vara på uppåtgående igen med tanke på löneläget, och mot bakgrund av detta sänka från 1,75 till 1,50 inte är rimligt.

Idag ligger us 2 resp 10-åringen på 1,8 resp 2,0%. De borde röra sig mot 2,0 resp 2,2% när marknaden prisar bort sänkningen i december.

ECB då, kommer de at göra nåt i september? Sänker inte FED i september så betyder det att datan har piggat på sig snabbare än väntat och då tror jag inte ECB gör nåt heller. Men sänker FED i september så är det trots allt troligt att även ECB kommer att agera med en liten sänkning på kanske 10bp. Inte för att det hjälper men för att visa att man inte bara pratar, utan även gör saker. Gör de inget kommer de att uppfattas som hökiga, och då kan euron stärkas och det är det sista de vill. Euron är helt avgörande här. Dvs om Euron är tillräckligt svag i september så kan det också ge dem självförtroendet att låta bli att göra nåt.

Riksbanken då? Ingves rör inte räntan fram till december, och givet läget då agerar han. Dvs ser det lite smårisigt ut i vår omvärld, så rör han inte räntan alls. Ser det okej ut, vilket jag tror, så höjer han. Det senare är beroende av att kronan inte står lägre än 10kr mot euron.

Givet att han höjer i december så borde 3mStibor ligga på c0%. Dvs ungefär som idag. Så hans agerande borde inte påverka räntekostnaderna på våra rörliga bolån.

Fastighetspriserna då? Ja den svenska 5-åriga statsobligationen har senaste halvåret gått från 0% till -0,5%. 50 punkter. Bostadsoblisen har gått från 0,7 till 0,2 under samma tid. Detta har drivit bostadspriserna, och kommer fortsätta att göra det. Men börjar omvärlden att prisa bort sänkning i december så kommer långa räntor röra sig med 20prickar ungefär, och göra så att prisuppgången planar ut. Dock ser de bra ut under hela 2H19. Detta är först en fråga för början av 2020. Sen måste vi ta in de säsongsmässiga aspekterna. juli och augusti kommer att vara starka. Men hösten är en säsongsmässigt svag period. Men säsongsrensat lär den vara stark. Våren 2020 ser tufffare ut, men givet att den är säsonsmässigt stark så lär datan vara okej, fast säsongsrensat svag. Så my take är att priserna toppar ur under hösten, och sen rör sig sidledes.

Svenska bostadsprisers verkligt stora hot är om vi får en riktig sell off på bond markets globalt. Dvs om president året, handelsupplösning samt låga räntor ger en så pass stor push åt tillväxten 2020 att lönerna går mot 4% då lär inflationen gå över 2,5% och då kommer FED att tvingas höja upp mot 3%. I det läget står inte en amerikansk 2-åring i 1,8% utan väsentligt högre. Allt annat lika kommer detta att dra med sig obligationer världen över och så även de svenska bostadsobligationerna. Då kan det bli jobbigt. Rullar sen usa över i recession, vilken Europa sedan ”importerar” via handel- och kapitalföden. Då kan det bli riktigt jobbigt. Även om såklart räntorna i det läget kommer att falla brant som en konsekvens av flight to safety och risk off. Men skadan är redan gjord, snöbollen är kastad.

Men som jag brukar säga… vi tar ett steg i taget.

Nästa stora event är FEDs sänkning i juli.

/Jonas

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Fed kommer att sänka

Inte minst för att

1, marknaden har sedan en tid prisat in en sänkning i juli till 100%

2, det är knappt seriöst att backa från så hård guidning

3, styrräntan ligger på 2,25%. Det finns att ta av. De kan sänka två gånger och fortsätta hävda neutral penningpolitik.

4, En gång i tiden trodde Fed att de kunde höja till 3,0%+ innan det skulle bita på ekonomin. Det var en felaktig bedömning. Det gör att man nu har det lättare att finkalibrera räntan.

Sorry att jag inte varit på hugget, men är på semesterresa och lite av ett vacay mode har infunnit sig.

Förra fredagen kom jobbdata från Usa och den var stark. Den kom in på 224k mot väntat 160 och fg 75. Lika lite som vi borde varit rädda för maj siffran. Lika lite ska vi vara glada för den här siffran. Senaste 3m snittet ligger på 187k, vilket lirar med drygt 2% tillväxt. Dvs den soft patch jag flaggade för över ett år sedan, pga räntehöjningar, är den vi lever i nu.

Ser man till timlönerna så kom de in på 3,1% mot väntat 3,2 och fg 3,3. De är på väg ner och lär nog tappa nån tiondel till. Löner laggar tillväxt, så detta är nåt vi lär känna av under andra halvan.

Löner kring 3% lirar med core pce om 2%. Inflationen lär repa sig mot 2% inom närmaste året. Det är inget Fed tänker på nu, eller rättare sagt bryr sig om. De kan sänka både en och två gånger samtidigt som inflationen repar sig mot 2% utan att det är något problem. Fed behöver inte ligga sömnlösa. De lägre räntorna kommer ge dem stöd, om inte i höst, senast nästa år. 2020 är dessutom valår. Det kommer bli starkt. Sen om det utmynnar i stigande löner, inflation och räntor under 2021, vilket triggar recession 2022. Det tar vi då. Nu känner jag mig rätt positiv. Buy the dips liksom. Target 3140 på SPX.

————-

Vi fick inflation från Sverige. Kärninflationen CPIF ex energy kom in på 1,9% mot väntat 1,8 och fg 1,7%. Givet lönetakten på 2,5% så borde den ge 1,5% inflation. Mellanskillnaden på 0,4 går att härleda till den svaga kronan. Bryter man ner det ytterligare så är det inte importerade varor som driver inflationen, utan det är främst resor som blivit rejält dyrare. Hursomhelst, den svaga kronan lär fortsätta att hålla uppe inflationen ett tag till. Men tror man, som jag, att kronan kan ha bottnat eftersom Riksbanken väljer mellan att höja i december eller att inte röra räntan alls, så kommer den effekten att klinga av nästa år. Givet detta så har kärninflationen toppat ur och lär på sikt röra sig ner mot 1,5%.

Om ni tror att ovan utveckling påverkar Riksbankens räntebeslut så tror ni fel. Riksbanken kan tänka sig att höja i december tror jag. Om de låter bli så beror det på hur omvärlden har utvecklats och hur Fed och Ecb hanterat situationen. Nästa höjning efter det, om den kommer, ligger mest sannolikt ett år senare, dvs december 2020. Givet att inflationen ligger på minst 1,5%. Svensk tillväxt är minst 1% , att kronan inte står under 10eur, samt att omvärlden inte är på väg in i recession. Mycket vatten under den bron tills dess alltså!

———-

Från Usa kom core Cpi in på 2,1% mot väntat 2,0 och fg 2,0. Vissa börjar tro på inflationspöket och att Fed kommer vila på hanen. Snark!!! Fed utgår från Pce inte cpi. Historiskt har skillnaden mellan dem legat på 0 till 0,5. 2,1 pekar alltså på 1,6 till 2,1 på core pce, vilket pekar på löner kring 2,6 till 3,1%. Inga konstigheter. Fed borde vara rätt nöjda med inflationen, inte oroliga. Det här är ingen stor sak.

Zooma ut!!!!

Löner på 4%, pce på 3% och cpi på 3-3,5% kommer tvinga Fed att höja till 3%+. Det är startskottet på recessionen. Vi kommer dit en dag, var så säker! Men inte ännu på ett tag!!

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Ni vill läsa detta!

Om ni bara ska läsa ett inlägg i år, läs det här!

Många är rädda för allt stök runt om i världen just nu… det kanske tvingar in oss i recession. Man har varit rädd flera gånger tidigare senaste åren. Är det inte Kina, så är det olja, Fukushima, Eurokris eller nåt annat. Men det är inte som ni tror. Det är faktiskt precis tvärtom. Många av de här ”kriserna” är troligtvis anledningen till att vi INTE hamnat i recession.

Logiken är följande. (sorry om detta blir lite repetition)

I en konjunktur uppgång växer ekonomin, med den skapas tillväxt, tillväxt skapar jobb, under lång tid är arbetsmarknaden otajt, men efter ett tag blir den tajtare och då börjar lönerna att stiga. Rationella företag vill inte se sin vinst minska och därför höjer de priserna i takt med att lönekostnaderna stiger, stigande priser ger stigande inflation, stigande inflation ger höjda räntor, högre räntor ger högre räntekostnader, högre räntekostnader knuffar undan annan konsumtion och investeringar, tillväxten vänder ner…. snöbollen är kastad, vi går mot recession.

Varje kris, som ger en effekt i form av att tillväxten blir lite lägre (än vad den blivit utan kris) gör att det skapas lite färre jobb (än vad det gjort utan kris) vilket gör att lönebildningen inte tar fart, vilket gör att inflationen inte tar fart, vilket gör att räntorna inte tar fart, vilket gör att räntekostnaderna fortsätter att vara låga, vilket gör att folk har pengar över att konsumera och investera. Recessionen skjuts på framtiden.

Nedan chart visar den 30-åriga bostadsobligationen i USA. Den finansierar långa bolån, och sätter därmed räntan på långa bolån. Man skulle kunna se det som en Proxy för räntekostnaderna i USA för alla belånade. Hushåll, Stat och företag.

Senast vi hade en lågkonja på riktigt så hade den dragit upp till 6,5%. The rest is history. Att det dessutom fanns sub-prime var inte orsaken, men det gjorde det värre. Orsaken var FEDs räntehöjningar innan krisen. De höjde för att inflationen började röra sig uppåt. Inflationen rörde sig uppåt för att deras arbetsmarknad började bli tajt 2005/2006 och lönerna tog fart en bit in på 2007.

I USA har det under många år skapats en hel del jobb och till slut började lönerna röra sig uppåt, som mest till 3,4%. Även inflationen, core PCE, började ta fart. FED svarade i vanlig ordning genom att slopa QE, införa QT och höja inte mindre än 9 gånger.

Den 30-åriga bostadsoblisen steg till som mest 5,3% i november förra året. Det är FRÄMST vad soft patchen i år handlar om. Men även stark dollar och handelstumult. Låt säga att Trump INTE hade börjat stöka med omvärlden och skapa den tumult vi såg under Q4 förra året. Utan allt hade varit mer eller mindre bra, och ekonomin hade tuffat på. Ja då är risken stor att tillväxt, jobbskapande, inflation inte tagit en paus, utan fortsatt upp. Se min svarta linje.

Då mina vänner, då är jag tämligen säker på att vi inte bara sett den soft patch vi är inne i just nu. Nej då hade vi lagt själva grundfundamentet för en recession 2020. Alltså hade 30-åringen fortsatt upp så hade räntekostnaderna gröpt ur plånböckerna på ett sätt som till slut tvingat in oss i recession.

Nu blev det inte så. Nej nu fick vi Q418 tumultet som stökade till allt så i den milda grad att FED övergav sin åtstramningslinje i januari i år och slog på expansionspolitiken för en vecka sen. Räntemarknaden är ju inte dum, utan prisar in förväntningarna i förväg, och därför har den fallit sen i november 2018.

Nu ligger 30-åringen på samma snitt nivå som senaste åren, och därmed skulle man kunna höfta att de belånade i USA har samma räntekostnader som de haft senaste åren. Dvs låga räntekostnader, dvs mer över till annat, dvs ganska gynnsamt för ekonomin. Ungefär som här hemma där vi betalar 1,5% på våra bolån. Ungeför som tidigare. Inte 3%….. som många verkar längta efter. Nej samma låga räntekostnader som innan. Dvs vi läser om handelskriget och undrar var världen är på väg, men faktum kvarstår. När du får in din lön på ditt konto den 25e, och sen betalat dina räntekostnader, ja då finns det en hel del kvar att leva för. Inte så dumt egentligen. Åtminstone inte för ekonomin.

Sen ja…. leder detta till osund utlåning så är det inte bra, och något som man borde åtgärda, annars skapar det problem den dagen räntorna är högre. Ungefär som sub-prime i USA. Dvs Las Vegas stippan i USA som ägde 3 lägenheter på spekulation och inte hade fast inkomst var aldrig några problem så länge som räntorna var låga. Men när de drog under 2006/2007 så skapade dem problem som kulminerade 2008 och skapade recessionen 2009. Så Nej, osund utlåning är inte bra. Men det är inte det jag primärt vill belysa här, utan vad som skapar recession och inte.

Så här med facit i hand så är det min bestämda åsikt att Q418 tumultet med dess efterdyningar i år, har tagit oss bort från recession. Inte närmare den som många tycks tro.

Nu tar det ett tag innan den fallande bostadsobligationen i USA slår igenom i form av faktiska lägre räntekostnader för de belånade, och stigande konsumtion. Men senare i höst borde det kännas av, och inte minst under nästa år. Detta bådar gott. Att folk går runt och deppar nu är en NUlägesanalys, då de är präglade av det som varit senaste 9 månaderna.

I nästa skede, när alla är glada igen.

Då är jag orolig!

Ovan chart visar sysselsättningsgraden i USA, och lönerna.

Som ni vet har inflationen i USA, mätt som Core PCE, vänt ner. Lönerna stiger inte längre men de lirar inte med den lägre inflationen. Detta handlar om att lönerna laggar. Lönerna tror jag kommer vända ner med några tiondelar och till slut konvergera med Core PCE. Så långt är det ingen fara.

Men efter det. När tillväxten tar fart igen, när jobbskapandet börjar kravla upp från i snitt 100k nåt till 200k+. Problemet är att sysselsättningsgraden i USA är hög, och vid nästa ”good times” period så kommer den att tryckas upp ytterligare.

Vad händer då? Optimisten säger att globalisering, digitalisering och ett tiotal andra faktorer kommer att fortsätta att hålla ner lönebildningen. Pessimisten säger att då tar lönerna nästa hopp upp och konvergerar med sysselsättningsgraden i chartet. Då pratar vi löner på 4%. Det lirar med Core PCE på 3%. Tror ni FED sitter stilla i båten då? Nej de kommer raskt gå från att vara duviga, till neutrala, till att på nytt införa åtstramning, guida för 3,5% styrränta osv….. och då vänder den 30-åriga bostadsobligationen upp och därmed räntekostnaderna. The rest, as they say, kommer att vara history.

Eller finns det strukturella krafter som fortsätter att hålla tillbaks lönerna. Jag vet inte!

Hursomhelst, innan jag går på semester vill jag tacka FED som höjde 9 gånger (även om de räckt med 7) och Trump som började bråka med omvärlden. De skapade den soft patch som gjort att inflationen fallit tillbaka, ändrat inriktning på centralbankspolitiken över hela världen, och tryckt ner räntorna på ett sätt som gjort att vi betalar fortsatt låga räntekostnader, som gör att vi troligtvis duckat den svåra recession som förmodligen väntat 2020. Nu blev det istället ett halvdassigt 2019, och ett helt okej 2020. Sen 2021, då får vi se.

Det här sätter också fingret på ett annat faktum. Media och dylikt skriver gärna svartmålande analyser om att vi är på väg in i fördärvet när det har varit krisigt senaste 10 åren. Så fort det ser bra ut, då skriver man att allt är frid och fröjd. Förstår ni inte att det är precis tvärtom. Allt stök har skjutit recessionen framför oss. Alla ”good times”, har tagit oss ett steg närmare. Att konjunkturuppgången senaste 10 åren har varit så 1, Lång rent tidsmässigt och 2, så flack (i termer av genomsnittlig årstillväxt jämfört med historiska konjunkturuppgångar) beror på att vi hela tiden, från tid till annan haft minikriser och anledning att oroa oss. Det har hållit igen tillväxt, jobbskapande, löner och inflation…… och därmed kunnat bibehålla våra räntekostnader på en låg nivå.

Globalisering och digitalisering spelar in här också då de strukturellt hållit tillbaka löner och inflation.

Lågkonjunkturens moder är Högkonjunkturen. Detta samband måste alla förstå!!!! Särskilt i dagar som dessa då det känns osäkert.

Nu glider vi in i en period av Q2-rapporter och de kommer vara dåliga för att Q2 var ingen stark period konjunkturellt. Men de säger inget om framtiden. Tvärtom ser framtiden rätt mycket ljusare ut tack vare att konjunkturen var så svag under Q2. Glöm då för allt i världen inte bort att börsen prisar in framtiden. Men kanske inte just på rapportdagen 😉

Tack Trump!!!

Jag återkommer med jobbdatan imorgon (som lär var rätt dassig)

Fortsatt skön sommar

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Riksbanken fortsätter att guida för höjning

För en tid sedan skrev jag om hur jag tror Riksbanken kommer att hantera de nya inriktningarna från FED och ECB. Eller egentligen bara ECB, men eftersom ECB agerar utifrån FED så gör vi det också. Indirekt.

Att Ingves skulle börja guida för sänkning var i princip uteslutet. Det stod mellan att fortsätta att guida för höjning. Eller börja guida för att INTE höja. Han valde det förra vilket var väntat. Anledningarna är flera.

1, Svensk ekonomi och inflation ser bättre ut relativt Europa. Den ser inte så dåligt ut i absoluta termer heller…

2, Kronan står i 10,50 när ett handelsviktat jämnviktsläge pekar på 10kr. Den är svag!

3, FED bedriver åtstramningspolitik. ECB har noll ränta med inflation strax över 1%. Vi har minusränta med ännu högre inflation än Europa. Vi bedriver den klart mest expansiva politiken av de här tre. Olika utgångslägen helt enkelt.

4, FED och ECB har svängt om innan G20. Okej G20 gav inte mycket till klarhet, men vi slapp tullar och svag Yuan. Detta kan Ingves väga in i den positiva vågskålen.

5, Om Ingves ändrade policy idag, så kanske han kan tvingas tillbaka till räntehöjarspåret senare i år. Det blir ”hattit” och kan uppfattas som oseriöst.

6, Då kan han lika gärna behålla nuvarande policy, och sen guida ner om läget förvärras i höst. Vilket i princip det han säger, när han nämner ”nya risker”.

Det var ett rätt enkelt ”call” för Riks idag med andra ord. Min grundtes är att det blir muntrare toner i höst i spåren av lägre räntekostnader, att vi utan en CNY på 8 och tullar på 300mdr kan se fram emot ett roligare 2020, och att detta gör att Ingves höjer i december.

Men marknaden hade inte väntat sig att de skulle ligga kvar lika obehindrat och ge ett så pass hökigt besked som de gjorde. Kronan stärks såklart…. och fortsätter detta utan några konstigheter, typ att FED inte höjer i juli eller att Trump slutar förhandla med kineserna… så kan vi nog vänta oss att hösten kan erbjuda en fortsatt resa mot 10 kronor blankt.

Alla som de senaste åren beklagat sig över Ingves duvighet och/eller kronans svaghet. Ni kan passa på att ge honom en eloge nu. Eller ni kan bara klaga kanske????

————————————

Mycket man läser nu tar gärna avstamp i att ”börsen har gått bra” och sen radar man upp en massa riskfaktorer. Eller att ”börsen gått dåligt” och en massa faktorer som talar för att man ska ha aktier.

Hur ska man se det egentligen?

Har börsen gått starkt senaste månaden? Eller är det bara en reaktion på maj baissen?

Har börsen gått bra i år? Eller är det bara en reaktion på 4Q18 baissen?

Eller har börsen i princip gått flat senaste 2 åren?

Nej svarar nån, den har ju gått super bra sedan tidigt 2016?

Eller har den? Den har ju gått rätt svagt sedan toppen 2015.

Faktum är att börsen senaste 4 åren är upp 28%. 14% av dem är utdelningar. 14% är prisuppgång. Det är knappt 3,5% om året. Det är fan klent.

Sen kan man direkt slå hål på det genom att säga att börsen i princip handlas på All time high senaste 10 åren. Med och utan utdelningar.

Vad fan ska man tro?

Vilket leder oss in på nästa område…

———————————

Värdering.

Vi skippar sthlm och tittar på SPX istället. Hade du frågat analytiker kollektivet förra sommaren vad de trodde om vinsterna för 2018,2019 och 2020 så hade de sagt: 100,110,120 dollar (tänk att jag indexerat vinsterna för att det ska bli lättare)

2018 års vinst på 100 hade jag inte så mycket att säga om, men jag trodde att räntehöjningarna och stark dollar skulle medföra soft patch 2019 och att vinsterna skulle revideras ner mot 100 (2019) och 110 (2020)…. men att efter FED insett sitt misstag med att höja för mycket skulle man lugna ner sig varpå tillväxten skulle återkomma 2020. Det tror jag fortfarande på.

Jag läste en rapport som visar att vinstförväntningarna i år ligger på ungefär 102 och 113 nästa. I rapporten var man upprörd över att VINSTTILLVÄXTEN för 2020 inte gått ner, utan legat rätt stabilt på 10%ish. Men det är ju inte det som är det väsentliga tänker jag. Det är ju att man sänkt från 110/120 till 102/113. Vinsterna har ju reviderats ner, men YoY% tillväxten ligger i princip kvar. Inte så konstigt.

Jag tror till och med att det finns en uppsiderisk för vinsterna nästa år. Men det är inget vi behöver hänga upp oss vid nu.

Det fina här är att vinsterna hunnit i kapp med verkligheten, och jag tror i runda slängar att de kommer att hålla.

SPX handlas till dagens 102 vinsterna på PE18 ungefär. Det är inte skitbilligt. Men nästa år trillar de ner mot 16,2.

Det är nu det börjar bli intressant.

Earningsyield på 16,2 blir 1/16,2= 6,2%

10-års räntan ligger på c2%

Det blir en aktieriskpremie på 6,2-2=4,2%

Det är fan bra, och historiskt har det visar sig vara ett köpläge GIVET att confidens finns där.

Konfidens i årets fall blir i höst om PMIs börjar lyfta mot bakgrund av att lägre räntekostnader kickar in och handelskonflikten utvecklas i rätt riktning. Då har du de viktigaste drivande faktorerna, och då ska man bara se till att krutet är torrt, och det är det på 4,2%.

Sen är det aldrig ett rakt streck som ni vet…. men det gäller att ha rätt i grunden!

————————-

Inköpschefsindex för tjänstesektorn från USA. ISM Non-Mfg kom in på 55,1 mot väntat 55,9 och fg 56,9. Dåligt vs förväntningar och föregående. Men jag är inte jätteorolig. Vi måste se det i ljuset av 1H19 soft patch… och zooomar man ut nivån så är den inte ens i nivå med 2012/2016. Employment komponenten dippade till från 58,1 till 55,0… lirar typ med 100-150k jobb, som i sin tur lirar med 2% tillväxt. Systersiffran PMI Services kom in på 51,5 mot flash 50,7 och fg 50,9. Tvärtom kan man säga. Dvs bättre än väntat och bättre än sist. Men nivån är lite halvdassig. Ser jag till båda mixat så är analysen ungefär som ovan. USA ser rätt bra ut, och det är egentligen bara en kovändning från Trump och/eller FED som kan paja detta.

Jag noterar att SPX har gap på 2,897 och 2,943…. men att target 3,140 är intakt.

Sthlm kommer korrelera med SPX…. annars är gamla pivot 1,700 som en liten magnet antar jag!

Imorgon har vi jobbdata.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | 14 kommentarer

Vapenvila

Det blir inga tullar på övriga 300mdr i varor, och därför kommer inte Yuanen att försvagas mot 8 heller. Istället säger man sig vilja fortsätta förhandlingarna. Dock utan tidsram. Det är inte dåligt. Men är det så bra? Tveksamt, då en överenskommelse trots allt känns som väldigt långt borta. Men måste man välja mellan bra och dåligt så är det bra, därför att börsen skulle kraschat om CNY gått mot 8. Nu är risken för att den ska göra det obefintlig. Alltså är det inte dåligt, och då måste det vara bra.

Renminbin har stärkts efter helgens händelser, vilket är positivt för börsen. Fortsätter den mot 6,70 så kommer det vara förenligt med stark börs. Jag skulle säga 3,140 target på SPX. Sommarrally alltså! Men fortsätter den att tugga på sidledes, så kommer även börsen att göra det. Svårt att säga vilket det blir…. men en buy on dips strategi lär funka hyggligt över sommaren.

I förra veckan kom kärn inflation från USA i form av Core PCE in på 1,6% mot väntat 1,6 och fg 1,6. Detta är FEDs favvomått och vill de sänka i juli som de guidat för så står alltså inte inflationen i vägen. Dvs de kan alltid säga att de ligger under målet, och med en styrränta på 2,25% så går det att hävda att man bedriver en åtstramningspolitik just nu. Något som inte är önskvärt om man lyssnar på Powell. Trots mötet i helgen, så tror jag på sänkning i juli. Mycket på grund av att man ligger på 2,25 och inte på 1,25.

Chicago PMI kom in på 49,7 mot väntat 53,1 och fg 54,2. Den skvallrar om att ISM kan dippa till rejält i eftermiddag. Men jag tror marknaden tar den med en axelryckning. Dvs man vet att det är oron under juni som präglar siffran, och det är mer intressant vad nästa siffra blir. Känns lite Februari 2016 det här.

China Mfg PMI kom in på 49,4 mot väntat 49,5 och fg 49,4. Caixin Mfg PMI kom in på 49,4 mot väntat 50,0 och fg 50,2. Ganska stabilt trots allt!

Från Tyskland kom Mfg PMI in på 45,0 mot flash 45,4 och fg 44,3. Från Europa kom den in på 47,6 mot flash 47,8 och fg 47,7. Alltså stabilt.

US Mfg PMI kom precis in på 50,6 mot flash 50,1 och fg 50,5. ISM Mfg kom in på 51,7 mot väntat 51,0 och fg 52,1. New Order 50,0 jämfört med fg 52,7. Ärligt talat, jag börjar känna bottenformation. Går vi inte ens under 50 mitt i allt detta stök. Då kommer vi fan garva om ett halvår att vi la så mycket möda och verk på den här handelskrisen. Datan samlades in under juni och då fanns det en klar oro för handelskonflikten. Är det FEDs duvighet som fått vissa inköpschefer att vädra morgonluft. Juli siffran har potential att bli riktigt bra, och då kommer vi ha en liknande situation som under 2016 där datan bottnade samtidigt som börsen i februari.

FED skulle kunna förstöra festen genom att peka på att det inte är nödvändigt med en sänkning i juli, men det tror inte jag att de kommer att göra. Sänkningen i juli kan man se som en korrigering av den felaktiga höjningen i dec18. Man trodde på en neutral styrränta om 3,0-3,5…. det har med facit i hand visat sig vara fel. De 9 höjningarna, var typ två för många. Det har bitit nu under 1H19. Soft patch, vilket jag pratat om i över ett år. Därför sänker man. Därför kan man sänka. Att Trump och Xi börjat förhandla igen förändrar inte den saken. Åtminstone inte i juli.

Vi måste börja bli lite smartare. När vi satt sommaren 2018 så handlades börsen högt och alla var optimistiska. Jag flaggade för soft patch mot bakgrund av räntehöjningar. Nu ett år senare är många pessimister och börserna är i princip flat. Jag tror chanserna är stora att om exakt ett år sitter vi med rätt stark tillväxt mot bakgrund av lägre räntekostnader och hyfsad börs i ryggen. Då kommer alla vara optimister. Vi måste sluta med Nulägesanalysen och tänka framåt. Jag säger inte att det är enkelt, det är förenligt med att ha fel, tyvärr rätt ofta. Men alternativet är sämre.

På onsdag kommer PMIs för servicesektorn, och sen har vi jobbdata på fredag.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

På lördag ska de träffas

Trump och Xi alltså, och förväntansbilden ligger inte på ett avtal. Utan att Trump är så pass nöjd att han håller inne med vidare tullar på de återstående 300 miljarderna. Att de förhoppningsvis lovar varandra att inte röra tullarna på kanske 6 månader, eller mindre, och att man försöker få till stånd ett avtal under den här tiden. Kommer det räcka för att börserna ska bli glada? Vet inte, men jag vet att faller CNY till 6,70 så lär det bli rally. Drar den mot 7 eller högre så blir det kraftig nedgång. Ligger den kvar…. ja då är det tveksamt, låt säga rangebound. Enkelt va!!!

Börserna är inte längre lika överköpta, så om det blir ett sommarrally så finns det krut. Dock har SPX ett störigt gap på 2,897. Magkänslan är marknaden vill upp…. å andra sidan har magkänslan lika ofta rätt som fel.

I tisdags kom statistik över Amerikanska bostadspriser, i form av Case Shiller, in på 2,5% YoY mot väntat 2,6 och fg 2,7. Helt ok. DOCK, tittar man på bostadspriserna i absoluta termer så ser det riktigt bra ut. Fallande räntor senaste halvåret ger stöd åt priserna, TROTS att ekonomin växlat ner något. Detta är positivt. Har svårt att se hur USA ska hamna i en outright recession med ATH på bostadspriserna, dvs ATH på hushållens balansräkningar. Det hade varit första gången i så fall!

Imorgon kommer core PCE och Chicago… to be cont.

Från Sverige kom lönestatistik….

http://www.mi.se/press/nyheter/2019/06/loneutvecklingen-till-och-med-april-2019/

De ligger rock solid på 2,5%. Detta lirar med 1,5% kärninflation. Lägg till lite kronförsvagning och vi hamnar kring 1,6-1,7%. Det är där vi ligger, och vi ska ingen annanstans. Nu börjar förhandlingarna kring avtalslönerna dra igång, vilket berör 2,8m arbetstagare (Av Sveriges 5,1m). Svagare tillväxt hemma och borta, oro i omvärlden, en bygg- och fastighetssektor som går på sparlåga. Senast man satte avtalen så landade strax över 2%. Någon som tror att de kommer bli mycket högre? Några andra tankar kring lönerna:

1, Nominellt rör sig inte lönerna så mycket, men realt har arbetstagarna haft en god utveckling, ur ett historiskt perspektiv, senaste åren.

2, Europa, vår största kund, växer med 1%. Är höga nominella löner rätt väg att gå?

3, Ingves, ponera att jag har facit. Jag säger att lönetakten kommer ligga kvar på 2,5% kommande 3 åren, och därmed kommer kärninflationen snurra runt 1,5%. Det kommer i princip vara omöjligt, annat än kortsiktigt, få upp inflationen till 2%. Om du vet att så är fallet…. vilka konsekvenser skulle det få? Skulle du börja tänka annorlunda?

4, Bygg, målar, elektriker och likn fack… vad händer om man höjer lönerna väldigt mycket samtidigt som företagen ser en vikande efterfrågan?

5, Stora bristen på folk är inom den offentliga sektorn. Missförstå mig inte… jag tycker lärare, poliser och sjuksyrror FÖRTJÄNAR fondförvaltarlöner, och ”typ” tvärtom. Men vad händer om offentliga sektorn är lönebildande och löneledande tror ni? Tänk gärna i termer av att Svenska folket är en kund som köper en tjänst som heter ”välfärd”. Tänk gärna i termer av att maximera kvalitet och minimera kostnad.

————————-

ps. Jag har fått frågor om hur Riksbanken kommer agera i allt det här. Jag har skrivit lite innan men det kan vara värt att förtydliga.

Om FED sänker i juli, och indikerar att man tänker fortsätta att sänka om det krävs (dvs ISM går under 50, dvs Handelsbråket fortsätter, tullar på 300mdr, CNY över 7), så lär ECB känna sig tvingade att sänka i september. Gör man inte det kommer Euron att gå till 1,18 och det vill man inte.

Jag tror Riksbanken är okej med att kronan går till 10kr mot euron. Därför kommer man att tona ner planerna att höja räntan efter ECB sänker sin. Jag tror inte man kommer att svänga om direkt att tala om räntesänkning. Det kommer först om den ekonomiska situationen förvärras under Q4. Då kommer man börja guida för sänkning i december.

MEN jag har en annan variant som jag nästan tror mer på. Det är att FED nu guidat så hårt för en sänkning att man inte kan göra annat i juli än att sänka. Eftersom man dessutom ligger på 2,25 (2,50) och inte lägre så finns det att ta av, så det är inte hela världen. MEN, jag tror att 1, de lägre räntorna under 1H19 kommer att börja ge en boost till ekonomin samtidigt som 2, jag tror det är goda chanser att det inte blir några tullar utan tvärtom ett avtal på nån månads sikt, OCH blir det tullar så är det nästan mer sannolikt med ett avtal där man sen tar bort tullarna.

ALLTSÅ, innan det är dags för septembers räntemöten hos FED och ECB så finns det goda chanser att handelskonflikten börjar vända till nåt positivt samtidigt som låga räntor ger en boost. PMIs vänder upp! Surpriseindex vänder upp. Man börjar lita på vinstprognoserna samtidigt som 10-åringen ligger på 2%… således hög aktieriskpremie. Cash positioner är höga. Risk vs Orisk tillgångar spreaden är på extrema nivåer. Detta gör att FED börjar tona ner behovet av ytterligare sänkningar. Dollarn stärks. ECB kan andas ut och meddelar att man inte behöver sänka….. och vips behöver inte Ingves vara så duvig längre.

För Ingves del kan en sänkning vara long gone om nån månad, och lite beroende på hur ”glatt” det blir till hösten har han att välja mellan att inte röra räntan eller att höja den i december. Om han inte rör den, så skjuter han nästa höjning till april.

Om jag idag, med kniven mot strupen, måste välja så tror jag på höjning i december OM det skapas ordentligt med handelsoptimism i juli/aug. Gör det inte det så tror jag på orörd ränta i december.

Visst är det sjukt…. för ett svenskt hushåll med rörliga bolån, så är deras hushålls ekonomi direkt korrelerad med hur lördagens möte utspelar sig. Snacka om globala krafter!!!!

ds.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Flash PMIs

Jag hoppas ni har haft en fin Midsommar. Börserna inleder lite trevande och det är inte omöjligt att vi ska ner mot 1,600 och samla kraft innan nästa uppgång rent tekniskt. G20 är veckans event. Blir det startpunkten på muntrare toner, eller fortsätter dem att sura? CNY stärktes i förra veckan efter Trumps twitter men studsar as we speak. Optimismen kom av sig lite kan man säga. Det går fort i hockey.

På macrofronten är det ganska tunt. Från USA har vi CaseShiller, Core PCE samt Chicago PMI.

Tyska Flash Mfg PMI kom in på 45,4 mot väntat 44,5 och fg 44,3. En vändning? IFO kom precis in på 97,4 mot väntat 97,2 och fg 97,9. Inte kattskit heller.

Europas motsvarighet kom in på 47,8 mot väntat 48,0 och fg 47,7. Stabilare läge?

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 50,1 mot väntat 50,4 och fg 50,5. Sämre men ändå rätt stabilt. Flash Service PMI kom in på 50,7 mot väntat 51,0 och fg 50,9. Samma typ.

Är ISM lika stabil i nästa vecka i kombination med muntra toner under G20, då vete tusan om FED sänker i juli. Är ISM däremot dålig och G20 suger, då lär de nog sänka i juli. Marknaden prisar in sänkning i juli, vilket är samma sak som att säga att marknaden väntar sig noll och inget från G20. Det bör ni ha i bakhuvudet om det kommer positiva nyheter.

Sänker FED i juli, så lär ECB göra det efter sommaren. Riksbanken har inte lika bråttom då vi kan kosta på oss lite kronförstärkning mot 10kr…. men därefter blir det sänkning även för oss.

Som jag sagt hela våren…. det luktar 2012. Fast kanske med en FED a la 1995?

Känns som att Europas tillväxt taktar kring 1% i årstakt. USA 1,5-2,0%. Får vi inte lite optimism kring handeln så lär inte pmi´s lyfta, och då lyfter inte tillväxten i höst heller. Dvs ”recovery var god dröj”. Utan vänta er samma tillväxt som under 1H19.

SAMTIDIGT kommer vårens låga räntor, koka ner till lägre räntekostnader för många hushåll och företag, som sen med några månaders fördröjning ger en boost åt ekonomin. Det blir alltså en nettodiskussion det här som är rätt knepig, dvs var blir nettoeffekten av att lägre räntekostnader i kombination med minskad handel i världen? Nej jag har inte det svaret. Ingen annan heller. Men jag vet att skulle det komma någon typ av lösning ur handelskonflikten så är det idag oväntat, och skulle föra med sig stor optimism. PMIs etc skulle studsa. Detta samtidigt som hushåll och företag betalar lägre räntekostnader. Rent teoretiskt skulle det alltså kunna sätta oss i en mycket positiv situation, typ den motsatta känslan mot vad vi haft senaste två månaderna. Det i sig skulle också föra med sig en risk-aptit som skulle leda till en sell off av obligationer samt vidare uppgång på världens börser.

Men det är inte vad vi har på bordet just nu. Nej nu har vi en blandning av sött och salt, och då är det svårare att veta hur det kommer att bli. Range bound 1500-1700? Där man säljer in i optimism, och köper in i pessimism kanske?

Eller ligger vi lågt och inväntar G20 och ser hur tongångarna går där istället.

Tills dess, njut av sommaren

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer