Dopad detaljhandel håller i sig

Igår fredag kom US Retail sales in starkt på +0,6% MoM mot väntat -0,4 och fg -1,7. För att förstå detaljhandeln så tittar jag hellre på datan i absoluta termer. Det detaljhandlades för 621mdr dollar i juni. Tittar man på en grafen nedan så ser man att den rör sig uppåt i en årlig takt om c4% mellan 1992-2020 . Vilket lirar rätt väl med nominell BNP och löner under den här period. Sen kom pandemin, sen kom återhämtningen. Om man tänker i termer av ”pent up demand” så tappade detaljhandeln cirka 230mdr under Pandemin jämfört med om den aldrig hänt. Å andra sidan har vi Post-C19 återhämtat mer än det dubbla, c470mdr, mot vad som hade varit normalt. Det är stora tal. De senaste månaderna så ligger alltså privatkonsumtionen på cirka 70mdr excess mot det normala per månad. 70mdr är 840mdr i årstakt, eller cirka 4% av BNP. Den här överkonsumtionen går att förklara. Det handlar om Checkar, dvs budgetunderskott, dvs expansiv finanspolitik. Men det handlar också fallande räntor som gjort att lån inte kostar något. De här effekterna kommer att förändras senare i år, och då kommer Retail sales trilla ner mot trendlinjen om cirka 550mdr i månaden.

Prel Michigan index kom in på 80,8 mot väntat 86,5 och fg 85,5. Svagare. Den vill liksom inte ta fart mot pre C19 nivåer på 100+. Det är konstigt när annat data visar att det är sån gas i ekonomin. Jag vet inte vad det handlar om, men kan det vara en oro för att återhämtningen inte är hållbar. Att det inte skapas tillräckligt med jobb. Att 7-8 miljoner amerikaner som hade jobb innan pandemin nu är arbetslösa. Vet inte riktigt. Men nåt är det.

I nästa vecka fäster jag vikt vid Flash PMIs, NAHB index, Valueguard från Sverige. Ännu en rätt lugn sommarvecka med andra ord.

Innan har jag sagt att jag är positiv i det korta perspektivet så länge som vi inte stänger under NDX 14,000. Det är jag fortfarande men flyttar upp den till 14,500 på stängning. Tror fortfarande att vi kan nå 15,600/15,800 närmaste veckorna. Denna uppgång skulle kunna föra med sig OMX till 2,450/2,500.

——-

En premature insikt????

I april/maj förra året, mitt i all skit, började jag skissa på att SPX bolagen kunde tjäna 180usd i år, dvs 2021. Då var jag tidig. Senare kom jag att revidera upp detta till 200usd där vi står idag. Konsensus ligger också nästan där.  Det är ännu tidigt men rapport säsongen har börjat med en rivstart. 92% slår förväntningarna. Fortsätter detta så finns potentialen att FY21 earnings skruvas upp mot 210….. och det skulle inte förvåna mig om året slutar på 220 dollar. Men än så länge ligger jag på 200.

Positiva revideringar är alltid bra för börsen, allt annat lika.

Men i takt med att vi rullar över till andra halvåret, så blir nästa års prognos allt mer relevant.

När jag tidigare stod på 180 dollar för FY21, så låg jag på 200 dollar för FY22. När jag reviderade upp FY21 till 200 så höjde jag till 220, av det enkla skälet att jag ansåg att 2022 kommer bli första normalåret där tillväxt drivs av jobbskapande och stigande löner, inte budgetunderskott och fallande räntekostnader som i år, och där tillväxten i USA landar på 2-3% så genererar detta 10-15% vinsttillväxt. Men så började jag oroa mig för ett antal faktorer, bla skatter, och justerade ner den från 220 till 210.

Så nu står jag på 200usd FY21 och 210usd för FY22.

Om jag senare reviderar upp FY21 till 210 så kommer jag ligga kvar på 210 för FY22. Lyfter jag senare FY21 till 220usd så är risken att jag sänker FY22 till 200usd.

Vad ligger bakom denna dystra prognos utveckling för 2022? Jo en massa olika saker.

Köpkraft stiger med jobb och löner, men också räntekostnader som äter upp köpkraft. Så bolagen vill gärna höja priserna i takt med lönekostnaderna… men kompenseras kanske inte av försäljningsvolymen.

Företagen får inte ut tillräckligt med volym för att kompensera för marginal pressen på höjda insatsvaror

Stigande löner.. visst det ökar köpkraften och skulle kunna innebära ökad försäljning, men eftersom mycket av löneökningarna äts upp av stigande räntekostnader

Stigande räntekostnader… bolagen har skuld trots allt

Stigande skatter, Biden liksom… finns en annan sida av det myntet, dvs Bidens satsningar, men jag är rädd att det ändå har en viss negativ nettoeffekt på resultat.

Men den viktigaste faktorn är ändå att innevarande år blir så inihelvetes bra, så att det naggar av potentialen under nästa.

Marknaden har en tendens att börja snegla på nästkommande år under fjärde kvartalet. Hur börsen går då handlar mer än om bara vinster. Värdering, positionering och prisutveckling är viktigt. Men visst finns det en risk att Festen i år leder till att företagen får svårt att överraska nästa år…. och när marknaden börjar inse detta så kan det bli turbulent.

Mycket pladder här, men min poäng är att det finns underlag för en stökig börs senare i höst. Analytiker i de här sammanhanget brukar inte att vara att lita på då de gärna extrapolerar nuläget. Det kan vara farligt…. Just sayin´

Till nästa gång, njut av sommaren!

——–

NAHB index kom in på 80 mot väntat 82 och fg 81. Svagare men fortsatt stark nivå. Betyder inget egentligen!

Igår hackade det till igen… som det verkar göra nån gång varje vecka. Nu skyller man på Delta varianten, oro för konjunkturutsikterna, att earnings beats inte leder till upprevideringar, att det är få aktier som på sistone deltagit i uppgången. Jag är fortsatt positiv så länge som NDX inte stänger under 14,500….. tycker det är intressant att 10yrs är så svag och har goda chanser att bottna ur. Stigande ränta från låg nivå är bra för aktier i min bok. Även om 14,500 inte håller så tror jag att 14,000 kommer att göra det. Jag skrotar mitt aug/sep bull scenario om inte 14k håller

————

Hox Valueguard kom precis med svenska bostadspriser. Ner en halv procent jmf med månaden innan. Återigen tror jag priserna kan ha toppat ur. Men jag tror de kommer vara rätt flat fram till februari nästa år. Alltså fortsatt starka. Därefter tror jag de börjar komma ner lite, och kommer vara ner totalt 5-7% nästa är. Detta pga att räntorna i världen stiger. Primärt Amerikanska långräntor till följd av tapering, jobbskapapande och begynnande lönetryck, men de här räntorna smittar på omvärlden. Inklusive våra bostadsobligationer som sätter prisbilden på bostäder.

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

Ännu en lugn sommarvecka

Efter att ha varit något överköpt så rekylerade marknaden under typ en dag i förra veckan. Jag tror att det är den typen av börs vi har att vänta oss en bit in i augusti. Dvs uppåt, fast där vi får mellandagar där det sätter sig 2%ish. The big picture visar på 5-8% uppsida, lite beroende på vad man tittar efter. Jag tänker mig NDX kring 15,600-15,800 någon gång mitten augusti till mitten av september.

I veckan fäster jag vikt vid svensk och amerikansk inflation. NY Empire PMI, Philly FED, US Retail Sales och Michigan. Inget livsavgörande…. TBC

Vi hörs snart igen!

——-

Rapportperioden har precis rullat igång, och nästa vecka ökar den i styrka, för att nå sitt max veckan därpå. Kan den vara en riktningstrigger? Absolut! Earnings för SPX i år ligger på knappa 200usd, och 220 för nästa år. Jag tror rapporten kommer in starkt. Både absolut men troligtvis även relativt. Men frågan är om det kommer driva revideringar av FY21/22. Det är mer osäkert, men OM det gör det så lär det driva börsen vidare uppåt… det skulle i så fall lira med min Aug/Sep topp. Jag återkommer i frågan…

———

Torsdag, igår hade vi inflation från Sverige som kom in på 0,9% YoY mot väntat 0,9 och fg 1,2…. inget inflationstryck i Svedala vilket till stor del är kopplat till en stark krona…. Riksbanken är minst pressad av centralbankerna där ute…. lär inte göra nåt innan ECB, vilket gör att kronan är lite småsvag. Dvs man väntar sig fortsatt duvighet både i absoluta termer som relativa. Inget tryck på bostadsoblisen, inget negativt tryck på bostadspriserna…. således fortsatt starka bostadspriser.

NY Empire Mfg PMI som visar på aktiviteten i New York området kom in på 43,0 mot väntat 17,4 och fg 18,0… en av de starkaste uppmätta någonsin. Philly FED kom in på 21,9 mot väntat 28,0 och fg 30,7. A mixed bag, men jag skulle tillmäta Philly större vikt då den toppade ur i april och nu normaliseras. Empire är troligtvis lagging. Philly är inte dålig på nåt sätt utan visar på hur de extrema värdena har normaliseras och rör sig ner mot en nivå som motsvarar ISM kring 55. Alltså en stark ekonomi, no doubt, fast inte lika booming. Det intressanta är om vi ser en normalisering under andra halvåret, vilket jag väntar mig, vad det har för inverkan på jobbskapandet. Allting hänger nämligen ihop.

Tittar man på Sysselsättningsgrad, eller Deltagandegrad, så saknas det ungefär 7-8 miljoner jobb för att nå full sysselsättning, en av FEDs delmål (inflation om 2% är det andra).

Det är skillnad om ekonomin orkar skapa I SNITT 500,000 jobb i månaden eller 1 miljon jobb i månaden framöver. Om det skapas i snitt 0,5m så tar det 14 månader att nå full sysselsättning, om det skapas 1m så tar det 7 månader.

Om vi har full sysselsättning vid årsskiftet, så lär lönerna lyfta mot 3,5%+ givet att konjunkturen är okej under nästa år, vilket rätt snabbt medför att kärninflationen (12m snitt av Core PCE) kommer etablera sig på 2%+ vilket tvingar FED att höja. Typ i april 2023 eftersom Tapering av QE är klart siste mars 2023 om man påbörjar det i januari 2022 med 20mdr reducering i kvartalet. Men om det bara skapas 0,5m jobb i månaden, så når vi inte full sysselsättning förrän i slutet av nästa sommar, vilket gör att första räntehöjningen sannolikt landar i september 2023 eller senare.

Jobbskapartakten kommande 6 månader är den absolut viktigaste makrosiffran om ni frågar mig. När vi sen börjar närma oss Full sysselsättning, så blir det lönesiffran. FED har tidigare sagt att man fäster störst vikt vid Employment Cost index. ECI som kommer kvartalsvis med en månads fördröjning. ECI kommer alltså siste januari, april, juli samt oktober.

Jag tänker mig följande. Om FED tänker höja i September 2023, så kommer man flagga för detta minst 6 månader innan. Dvs under April23 mötet ger man prel besked, för att sen slå fast att man verkligen tänker göra det i juni23. För att ge detta prel besked i april23 så bör ECI visa på så hög löneinflation att man känner sig säker på att den kommer att driva på Core PCE. I detta fall ECI januari 2023. För att ECI ska vara tillräckligt hög (den beskriver löneläget i Q4 2022) så bör vi alltså ha nåt full sysselsättning senast under våren 2022. Alltså måste det skapas minst 500k jobb per månad, helst fler, för att detta ska vara möjligt.

Det är därför som jag säger att jobbskapandet närmaste halvåret till stor del är ledande för NÄR och OM Fed höjer under 2023. Dvs först jobbskapande, sen kommer lönedriv, sen inflatioinsdriv…..

QE har inget med detta att göra. En ekonomi som mår rätt bra, ett land som inte kör kraftiga budgetunderskott, behöver inte QE. Samt att man har lovat att sluta med QE innan första höjningen, gör att man kommer påbörja detta under nästa år. Det ska mycket till för att detta inte ska hända. Jag tror på januari. Detta för att man ska kunna vara klar i mars 2023, och sen ha friheten att kunna höja i april…. eller senare.

Den amerikanska inflationen Core CPI kom i tisdags in på 4,5% YoY mot väntat 4,0 och fg 3,8. En historiskt extremt hög siffra. En stor del förklaras av baseffekter. Men även rensat för dessa är den hög. Men om den är hög, borde inte FED agera. Eller är de behind the curve? Det beror på om siffran är strukturellt uthålligt hög och fångar en förhöjd inflationstakt i ekonomin som kan tänkas ligga kvar om man inte kyler ner ekonomin? För att förstå detta, så måste man förstå bakomliggande.

En stor del handlar om priserna på begagnade bilar. De är höga för att efterfrågan på begagnat varit hög. Detta förklaras dels av komponentbrist som har gjort att nya bilar inte funnits att tillgå. Komponentbristen i sin tur handlar om C19 som skapats flaskhalsar, pent up demand, låga lagernivåer etc. Något som väntas normaliseras. Eller är det någon som tror att vi inte kommer få fram nya bilar givet att efterfrågan finns där. Låt mig vara tydlig…. i många år har tillverkningskapaciteten i bilbranschen vida överstigit den faktiska efterfrågan. Detta har inte förändrats i grunden. Anledningen är att biltillverkarna vill öka sina vinster genom att sälja mer bil. Man har alltid ambitiösa planer för marknadsandelar och sin egen förträfflighet. Men om man summerar planerade marknadsandelarna så överstiger de 100%, vilket naturligtvis inte är möjligt.

En annan faktor som driver core CPI (mer än Core PCE som FED följer) är hyreskostnader. Hyror är en laggande faktor som kommer fortsätta att hålla uppe CPI. Men man måste förstå bakomliggande. I USA där vi inte har hyresregleringar så är hyrorna en funktion av kostnaden för att köpa/äga. Enkelt uttryckt. Så när bostadspriserna stiger, så brukar hyrorna följa efter med en viss fördröjning. Om man då tror på att bostadspriserna ska fortsätta stiga, ja då skulle jag vara den första att hävda att det kommer att finnas ett strukturellt tryck från hyror i inflationen. Men bostadspriserna kommer inte att fortsätta att stiga av den enkla anledningen att räntorna inte kommer att fortsätta att sjunka. Stiger räntorna närmaste åren, så kommer de sätta press på bostadspriserna, som med en fördröjning kommer vara negativt för hyrorna, och därmed kommer den strukturella pressen på inflation att avta.

Powell sa även igår gällande inflationen att den är temporär, mycket pga flaskhalsar, att den kommer från specifika områden, mycket är kopplat till C19… och tittar man på hur räntemarknaden agerar, så håller de med honom.

Jag säger så här…. dagens inflationsdata är ganska ointressant. Det som vi pratar om idag kommer vi inte prata om 12 månader. Det som är intressant är i första hand jobbskapandet, och dess inverkan på Sysselsättningsgrad (25-65år) samt deltagandegrad.

Min enkla fråga till alla som är oroliga för inflation är: hur kan den vara uthållig när dagens nivåer på Sysselsättningsgrad/deltagandegrad är synonymt med ett betydligt lägre inflationstryck. (eftersom en OTAJT arbetsmarknad över tid inte skapar tillräckligt högt lönetryck.)

I min bok är det enkelt. Om stålpriserna bara stiger och stiger, och gör varor dyrare, samtidigt som inte fler kommer i arbete eller får högre lön, så kommer det till slut att säljas färre varor. Av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med pengar att möta de höga priserna med. Dagens prisökningar leder alltså till slut till lägre efterfrågan i volym. Minskar den efterfrågade volymen…. tja då vet ni vad som brukar hända med uppskruvade råvarupriser. (ofta sammanfaller detta även med ökad utbud då tillverkarna kommit igång och vill sälja så mycket till de höga priserna de tror är här för att stanna, samt att lagernivåerna börjar krypa upp igen)

Imorgon kommer Retail sales och Michigan….. tbc

Idag är det paus i RSI lite varstans… men tror att OMX ska fortsätta upp mot minst 2450, kanske 2500, närmaste 1-2 månaderna.

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Lugn sommarvecka

Idag är USA stängt, imorgon kommer ISM/PMI från servicesektorn. Annars inget av intresse.

SPX/NDX har brutit upp ur konsolidering. Dock är det lite överköpt. Kan säkert stiga nån procent till, sen är det dags för RSI att komma ner en bit, innan det drar vidare. Har sikte på SPX 4,540ish och NDX 15,600ish i mitten på augusti. Stopp på NDX 14,000 på stängning.

De stora grejerna som driver långa sticky money, och som enligt mig gjort att vi undvikit en större rekyl i sommar, och troligtvis gör det på kort sikt, är en coctail av:

1, ERP (aktieriskpremie)

Aktieriskpremien är okej, dvs 200usd i vinst för SPX i år (och 210 nästa år) ger PE 21,8 vilket ger earnings yield 4,6% som vid en 10-åring på 1,43% ger ERP 3,2%. Det är inte dåligt. Har toppat ur kring 2,5% tidigare. Finns att ta av. För er som undrar så innebär 2,5% ERP PE25 till dagens räntor.

Notera! att detta är en faktor som funnits med oss en lång tid. Den hindrar inte marknaden för att korra på kort sikt.

2, TINA

Du blir med nöd och näppe kompenserad för långsiktig inflation om du köper en 10-åring. Köper du lägre löptider blir du inte det. Om du har kortare placeringshorisont och inte sitter till förfall så är det dessutom risky då räntorna förmodligen är på väg upp. Notera även här att detta är en trubbig indikator, som inte hindrar marknaden från att korra…

3, Allmänt goda konjunkturutsikter

USA och världen kommer precis ur en recession. Givet att FED inte börjar höja förrän 2023, så lär högre räntor etc inte sätta krokben för konjunktur och vinster förrän tidigast 2025. Börserna diskar förvisso framtiden. Men primärtrenden brukar kunna vara positiv så länge som konjunkturen är det. Likaså här en trubbig faktor.

4, Plenty av cash

Summan av cash i privata sektor där ute slår alla rekord. OKEJ, detta är klart dopat då FED dammsugit marknaden på obligationer och man fått cash i utbyte. Men likförbaskat så yieldar cash inget. Noll yield är bra om man tror att aktier ger negativt…. MEN om man ändå litar på aktier, så är cash inte så kul. Särskilt inte relativt inflation, dvs i reala termer.

5, Average sentiment

Man kan mäta sentiment på lite olika sätt. Jag får rapporter från bla Goldman och Morgan Stanley som båda visar på att sentimentet nu på sistone är kring average. Inte på Euforiska nivåer som man kanske lurar sig att tro givet att börserna handlas på ATH. Börserna toppar sällan ur på average nivåer. Den här är en lika trubbig, utan borde egentligen besvära de som vill se en rekyl på kort sikt.

Jag kan hålla med om att punkterna 1, 2 och 4 är lite av kusiner av samma sak, men De här 5 tror jag håller oss borta från en större rekyl…. som troligtvis kommer i höst då 1, börserna handlas högre vilket slår sönder många av ovan fem argument (typ alla punkter utom trean) och 2, Tapering nyheterna kan få marknaden på fall…..

Tbc…

Njut av sommaren!
———

Ism non-mfg kom in på 60,1 mot väntat 63,4 och fg 64,0. Sämre men fortsatt stark i absoluta termer. Men ändå lite besynnerlig. Employment 49,3 mot fg 55,3….. detta är jävligt konstigt. Det är ju här jobben, typ 7 miljoner ska skapas närmaste året… och alla indikatorer är starka men denna orkar inte över 50! Va fan, handlar det om att efterfrågan inte är så stark egentligen, att kidsen inte pallar jobba, eller bidragen som fortf spökar? Denna siffra går lite stick i stäv med jobbdatan häromdagen… många oroar sig för tapering och stigande räntor… men etter värre är svag tillväxt och efterfrågan. Det är lite som med klassikern: ”vet ni vad som är värre än att vara fattig? Det är att först varit rik och sen bli fattig”

Systersiffran US Service PMI kom in på 64,6 mot Flash 64,8 och fg 70,4. Fortsatt stark men peak momentum. Jag är inte så orolig för tillväxt och aktivitet, vare sig för denna el Ism. Men om det toppar ur nu… vad händer med jobb och köpkraft. Det är kanske inte höga räntor ni ska vara räddda för. Tänk om SPX earnings toppar i år på 200 och landar på 160-180 nästa år… det hade varit värre än högre räntor.. tbc

——————

Många har svårt för att värdera tillväxtbolag.

Ta Amazon som ex. De har ett börsvärde på 1,850 mdr dollar. De väntas omsätta 490mdr i år och göra en Ebitda på 76mdr. De handlas till 24X Ev/Ebitda. Galet dyrt hävdar många, och en klar sälj. Problemet är att har du tittat på multipeln senaste 10 åren så har den varit en galen sälj enligt detta resonemang. Men uppenbarligen har det inte varit så smart att blanka aktien senaste 10 åren.

Hur ska man tänka då? Det finns många metoder, men jag brukar tänka så här:

1, De omsatte 390mdr förra året, och 490mdr i år. Jag tror för enkelhetens skull att de ökar med 100mdr om året kommande 5 år, till 1,000mdr år 2026

2, De hade Ebitda marginal 13% förra året, 15,5% i år. Jag tror de kan nå 20% om 5 år. Skalfördelar etc… dvs 200mdr i Ebitda om 5 år

3, Jag tror att ett fint bolag som Amazon kan handlas till multipel om 15X om 5 år vid ett normalt ränteläge och med risk att tillväxten ebbar ut.

15* 200 = 3000 mdr.

4, Det ger en uppsida på 62% mot dagens börsvärde

5, eller 10% om året i 5 år.

6, 10% årlig avkastning är mycket sett till dagens räntor och risk. 5% är mer rimligt. Det motiverar ett börsvärde på 2,400. (då 3000/2400= 25% uppsida vilket är c5% om året)

7, 2400 / 1850 = c30% uppsida mot idag.

8, det ger target på 4,800 på aktien.

9, Efter att ha konsoliderat i nästan ett år, så har aktien precis brutit upp. Tekniskt target är snarare 4,700…

Poängen är inte att ha rätt i den här analysen… utan bara bara varför Tillväxt stories går att räkna hem torts att de handlas till PE66 på årets vinst.

Jag kan också tänka mig att om en sån här rörelse blir sann, så kommer marknaden hantera andra tillväxt stories på liknande sätt…. vilket skulle kunna ge NDX en ganska rejäl knuff uppåt.

———————-

Jag får många frågor om räntans påverkan på börsen… det finns ingen holy grail här som gäller i alla lägen, men min generella tumregel är följande:

1, en fallande ränta är dåligt för börsen, då det innebär att marknaden köper bonds, och allt annat lika säljer risk, dvs aktier

2, men en låg räntenivå är bra för börsen, då den innebär att alternativ avkastningen för aktier blir sämre, och för att diskonteringsfaktorn för framtida vinster blir lägre, samt att låga räntekostnader ger en boost åt tillväxt, och därmed vinster allt annat lika

3, en stigande ränta är bra för aktier då det innebär att man säljer bonds och köper aktier

4, fast där en hög räntenivå är dåligt för aktier av motsatta skäl som under punkt tre.

enkelt va? Sen finns det perioder där detta inte funkar. Men generellt stämmer det rätt bra.

Nu på sistone har 10yrs fallit från 1,75 till 1,30. Detta borde varit dåligt för aktier… vilket många nog inte tycker stämmer, men faktum är att världsindex, MSCI World, har i princip konsoliderat från april t juni…. Vilket man kan säga är svagt då aktieriskpremien har varit så pass bra att det inte hade varit konstigt om marknaden istället gått upp. Att vi konsoliderat är ett styrketecken då börsen borde gått ner…. Åtminstone om man bara ser till räntan.

Var är vi nu? Ja en låg räntenivå är bra för aktier. Om räntan stiger är det bra för aktier…. Och senaste veckorna har det ju börjat röra på sig uppåt. Frågan är om det håller i sig. Det kan ju även konsolidera… precis som under våren… det är i så fall ett svaghetstecken. Samma sak som i våras, fast tvärtom!!!

——-

10-åringen har troligtvis bottnat på 1,25% nu, och jag tror den kommer röra sig tillbaka mot 1,5-1,6 området. Enligt tumregeln ovan är detta bra för aktier. Value har gått dåligt på sistone relativt Growth… och my take är att Value nu tar över ledartröjan i det korta perspektivet. Stockholm är en klassisk Value börs, så inte omöjligt att vi kan gå hyfsat.

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Fokus på jobbdata

Då är snart juni lagd till handlingarna. Den här anomalin att sista två veckorna av juni är de sämsta på hela året verkar ju inte ha funkat så bra. Första två veckorna av juli sägs vara de bästa. Men vad jag egentligen vill ha sagt, tidsanomalier är opålitliga som fan.

Nåväl, förra veckans Core PCE kom in på 3,4% YoY mot väntat 3,4 och fg 3,1. Inte så mycket att bråka om. Baseffekterna förklarar en stor del. Den kommer vara hög till och med siste september, då Augusti siffran borde visa på nedgång. Månaderna efter det kommer baseffekterna göra att den faller tillbaka. I början av nästa år kommer temporära effekter som ändå håller upp inflationen strukturellt över 2% just nu att pysa ut och lagom till nästa sommar är vi nere under 2% igen. Så stark inflationsdata två gånger till…. och det kanske räcker för att dra igång tapering planerna? 10-åringen tröskar på kring 1,54% och my take är 1,50 +/-20p under närmaste månaderna.

Jag tror som sagt på tapering från och med januari 2022, och första räntehöjningen september 2023. För börsen är det såklart viktigt om 10-åringen står i 1,5% eller 3%. Det är själva skillnaden om Fair value av aktier generellt ska ligga på fwd PE22 eller PE17… dvs den ränteskillnaden gör en värderingsskillnad på 20-25%. Och då har vi inte ens petat i vinstestimaten. Generellt skulle jag säga att om QE ger en press nedåt på räntor och spreadar så gör tapering tvärtom. Men det en grov förenkling. Det handlar även om utbud av statspapper. Dvs om Amerikanska staten kör ett budgetunderskott på 20% av BNP så är det en gigantisk NY försäljning av statspapper. Om de DESSUTOM redan har en statskuld på 100%+ av BNP varpå 1/10 del förfaller varje år och rullas över i nya papper, så kan man säga att 10% av BNP i statspapper ska rullas. 20% i nya och 10% i gamla rullningar ger 30% av BNP i försäljning. Det är maffigt. Men om FED dyker upp med nytryckta pengar och köper för 30% av BNP, då är nettot för privata sektorn inte så mycket maffigare än tidigare. Ur ett prissättnings perspektivt kan man tänka sig att ökar utbudet mot Privata sektorn där man antar att efterfrågan är hyfsat oförändrad (efterfrågan är kopplad till syn på konjunktur och Riskon/off) så borde priset gå ner (ökat utbud).. dvs räntan upp.

Om FED påbörjar tapering i q1 nästa år med att sänka från 120mdr till 100mdr i månatliga köp, för att därefter sänka med 20mdr i kvartalet (80 i q2, 60 i Q3, 40 i Q4) så innebär det att QE programmet nästa år sjunker från 12 månader X 120mdr =1,440mdr (c6-7% av BNP) till 840mdr (c4% av BNP). En minskning med 600mdr eller i snitt 50mdr i månaden. FED som köpare minskar, alltså allt annat lika ökar utbudet av statspapper som Privata sektorn måste finansiera, alltså borde priset gå ner, räntan upp.

Men det är här budgetunderkottsgrejen kommer in. Den kommer minska kraftigt, och ser man utbudet mot PRIVATA sektorn som en funktion av budgetunderskott + FED köp, så kommer nästa år snarare bjuda på ett MINSKAT utbud av statspapper, då de finanspolitiska stimulanserna förvinner. Så man kan nästa bygga ett case för fortsatt låga räntor TROTS tapering. Detta är INTE mitt base case, utan det är fortsatt att tapering innebär tryck på räntorna. Men om jag märker att det inte blir så går det att förklara. Det skulle i så fall kunna ge börsen en rejäl vitamin injektion om den skulle börja ta till sig att ”tapering leder inte till högre räntor”. Det är ju inte riktigt sant det uttrycket heller i så fall, utan det handlar ju egentligen om ”avsaknaden av budgetunderskott ger minskat utbud av statspapper” som i så fall skulle vara den verkliga anledningen. Vad är då potentialen?

Ja om man tänker att vinsten för SPX landar på 210 dollar nästa år, och 10-åringen ligger kvar på 1,5% trots tapering, så kan man i ett glädjescenario räkna hem aktieriskpremier på 2-2,5%. Då pratar vi Earningsyield på 3,5-4%. DVs PE25-28 som sett till vinst på 210 ger SPX target på 5,250-5,880. Känns helt sjukt idag och inte base case…. men bara så att man förstår kopplingarna.

Michigan kom in i fredags på 85,5 mot väntat 86,5 och fg 86,4….. en viss utplaning som är ganska rimlig. Nästa leg upp mot 100 tror jag kommer kräva starkt jobbskapande.

Därför blir veckans stora händelse jobbdatan som kommer på fredag. Men vi har även Case Shiller, CB Consumer Confidence, Kina PMI, samt ISM och PMI från USA och Europa. Riksbanken har också möte. Stora frågan är om även Riksbanken kommer slå an en hökigare ton likt FED? Jag tror det är för tidigt. Särskilt när inflation inte är ett problem i Sverige tack vare den starka kronan….

I Sverige satsar Löfven på nya talmansrundor….. gäsp!

Tbc…

Njut av sommaren kära läsare!

————————-

Igår kom Case Shiller huspriser i USA in på 14,9% YoY mot väntat 14,5 och fg 13,4%. I absoluta termer en ny rekordnivåer för fastighetspriserna i USA. Inte så konstigt egentligen. Den 30-åriga bostadsobligationen bottnade ur i december förra året på 2,80% (kort efter 10-åringen bottnade) och rörde sig sen snabbt mot 3,40 (i takt med att 10-åringen rörde sig upp) i mars. Men sedan mars så har den planat ut och nu senast ligger den på 3,20. Detta är också i linje med hur 10-åringen toppat ur och börjat konsolidera. Detta har inneburit att priserna kunnat fortsätta upp. Hela fenomenet är extremt likt det vi sett i Sverige. Jag räknar ju med att 10-åringen ska hålla sig kring 1,50 +/- 20-30 punkter ett rätt bra tag till.

Ett första test kommer vid tapering nyheter, bryter den loss då? Ett andra test kommer när FED kör igång tapering, bryter den loss då? och så vidare. Detta är viktigt då jag räknar med att om 10-åringen lyfter, så gör även den 30-åriga bostadsoblisen då….. och först då får vi en vändning ner på bostadspriserna. För Svensk del tänker jag mig samma resonemang.

Men kan bostadspriserna stiga även om räntan står stilla? Njae, jag har inte riktigt tittat på amerikanska förhållande specifikt, men rent generellt kan man säga att går räntan sidledes under en lång tid, så bör ju inte bostadspriserna stiga under lång tid. Så uppsidan borde vara begränsad trots allt.

Conference Boards Consumer Confidence siffra kom igår in på 127,3 mot väntat 119 och fg 120,0. Väldigt starkt och tillbaka på Pre C19 nivåer. Lite märkligt hur Michigan och CB målar upp lite olika bilder. CB säger att C19 är helt borta. Michigan säger att vi är typ halvvägs. Vem har rätt? Svårt att säga, men eftersom sysselsättningen inte är helt återställd, checkarna är bakom oss, och C19 restriktionerna inte helt borta, så borde Michigan vara mer korrekt. Men det är svårt att säga. Om CB har rätt så borde sparkvoten inom kort helt normaliseras vilket borde ge en extra push åt andra halvårets privatkonsumtion. Om Michigan har rätt så kan vi inte riktigt räkna med denna effekt.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 50,9 mot väntat 50,8 och fg 51,0. Biz as ususal. Non-Mfg 53,5 mot fg 55,2…. svagare men rätt så Biz as ususal. Kina knallar på liksom.

——————–

Idag är en stor PMI dag…. Kinas Caixins Mfg PMI kom in på 51,3 mot väntat 51,8 och fg 52,0. Sämre men ingen ko på isen….. lite som gårdagens siffra.

Från Tyskland kom Mfg PMI in på 65,1 mot flash 64,9 och fg 64,4. Starkt! Från Europa kom den in på 63,4 mot flash 63,1 och fg 63,1. Också starkt. Återhämtningen i Europa är stark. Dels för att man öppnat upp senare, dels för att man alltid ligger nån bakom usa och kina i den globala cykeln. Andra halvåret ser starkt ut, samtidigt som inflationen inte är ett problem som på annat håll. Det bådar ju rätt gott för Europa ur ett relativ perspektiv. Å andra sidan dominerar Value och Cycliskt i Europa vilket jag tror har gått färdigt, ur ett relativ perspektiv, så frågan är inte om ovan grejor är rätt diskande ändå? Tittar jag tekniskt på ex DAX så ser jag 8% uppsida till mitten av september. Det är bättre än SPX men i linje med NDX…. så det kanske är europeisk value och amerikanska growth som är melodin när vi ser tillbaka om några månader?

ISM Mfg kom in på 60,6 mot väntat 61,0 och fg 61,2. New Order kom in på 66,0 mot fg 67,0. Prices på 92,1 mot fg 88,0 och Employment på 49,9 mot fg 50,9. Ja alltså det är ju full rulle i den amerikanska tillverkningsindustrin, och tjänstesektorn lär ju inte göra nån besviken på måndag…. Priserna är ju full gas och jag viker inte en tum att det är temporära effekter som ligger bakom, men risken är ju att mitt i festen så höjer alla priserna lite för mycket, lite för länge, och sen hux flux räcker inte köpkraften till och då blir det bakfylla, med sämre marginaler, och sämre vinster som följdeffekter. Detta är inget som krisar i år, men kan bli ett stökigt tema nästa år. Vad som i förlängningen känns som ett potentiellt problem är att trots att ångan sprutar ur skorstenen så verkar de inte följa upp med employment. De är precis som om företagen inte litar på den här miljön och tror att den är uthållig och rekryterar inte i den takt som den generella konjunktursituationen borde ha medfört. Detta får konsekvenser för köpkraften längre fram när temporära effekter som checkar och låga räntekostnader längre är YoY% drivare….. Siffran är stark… även om många nog tänker att festen zenit är här och nu, och att man gärna vill se styrka från arbetsmarknaden som kommer imorgon… och tjänstesektorn som förväntas kroka vid i nästa skede då vi bara kan köpa så många robotgräsklippare på Amazon utan måste ut på pub och restaurang i sommar och höst, samtidigt som tjäntesektrorn återfår förtroendet och börjar återanställa unga människor vars statliga stöd försvinner i augusti.

US Mfg PMI kom in på 62,1 mot flash 62,6 och fg 62,1…. samma analys som ovan… inte dålig, men kanske as good as it gets….

Riksbanken gjorde inga ändringar i politiken idag. Det var väl väntat, men det fanns en risk att de kanske skulle flagga för eventuell räntehöjning i Q3 2024, med tanke på att FED numera flaggar för sin första i Q3 2023. Men det gjorde man alltså inte. Hade gjort det skulle det kunna uppfattas som lite mini hökigt, vilket hade stärkt kronan nåt. Men nu uteblev den effekten. Jag skulle säga att det är stört omöjligt att säga OM och NÄR Riksbanken höjer räntan, men i september 2024 så är risken stor att FED sitter på 1,25% styrränta och helt upphört med QE och kör QT, dvs rullar INTE över skuld som förfaller. Hur Riksbanken reagerar i ett sånt läge beror på hur ECB agerat gentemot FED, men uppfyller ECB kriterierna dvs stark tillväxt, tajt arbetsmarknad, stigande löner, kärninflation kring 2% osv, så är det inte orimligt att de kan tänka sig att höja, och då kommer Riksbanken att följa efter. Men man kommer inte göra det om inte de här kriterierna är uppfyllda, för då innebär det bara att euron/kronan blir starkare vilket gör det ännu svårare att uppnå målen. Så det går liksom inte bara att säga att bara för att FED agerar så måste ECB göra det, och därmed Ingves.

Hursomhelst, en styrränta på 0% till hösten 2024, eller rent utav längre bort, innebär att våra räntekostnader för rörliga lån kommer ligga strax över 1% före ränteavdrag under kommande 3 1/2 åren. Det är bra för våra plånböcker, vilket är bra för vår ekonomi. Jag kan tycka att hushåll med hög skuldsättning borde amortera mer, eller i varje fall spara mer för att sen kunna amortera, men det är en different story.

Innebär en låg ränta på rörliga bolån att priserna kommer hålla sig uppe under den här tiden? NEJ och ÅTER NEJ. Räntekostnaden på våra lån är en helt annan sak. Eller i varje fall nästan en helt annan sak. Priserna styrs av lånelöften, som styrs av kalkylränta, som styrs av 5-årig bostadsobligation som styrs av Svensk 5årig statsobligation. Den sistnämnda handlas idag till 0%….. och prissätts idag av en mängd olika faktorer, bland annat det internationella ränteläget. Om jag har rätt kring global konjunktur utvecklas, och FEDs politik, så är risken stor att en 5årig statsobligation stiger från dagens 0% till 1% om 3 år. Om det blir så kommer det ha en stor negativ effekt på Svenska bostadspriser. Detta trots att våra faktiska räntekostnader är EXAKT lika låga som idag.

Ni som inte tror på att de här kan diffa så mycket kan ju fråga er själva. Hur kan priserna stiga så mycket senaste året, samtidigt som våra räntekostnader är tämligen oförändrade? Prissättningen är EN sak, våra faktiska RÄNTEKOSTNADER en annan. De är i bästa fall kusiner. De hade varit ”syskon” om en större del av våra bolån hade varit till lång bunden ränta, men 70%+ av våra lån är satta till 2år eller lägre. Därmed har de en stor koppling till korta räntor som Ingves förfogar över. Prissättningen av bostäder däremot sker till långa obligationsräntor där Ingves har mindre att säga till om, och den internationella utvecklingen är klart viktigare.

—————-

och så kom till sists Jobbdatan. Förra månaden skapades det 850k nya jobb i USA mot väntat 700k och fg 583k (uppreviderat fr 559k). En stark siffra.

Första reaktionen är 1, börserna drar 2, dollarn svagar sig 3, vix faller och 4, räntorna faller.

Hade det inte varit för fallande räntor så hade man kunnat tro på Risk On. Men detta kräver stigande räntor.

Min spontana tanke är att man är glad för tillväxt som jobbskapande medför, men uppenbarligen anser man inte att datan är tillräckligt stark för att man ska tro att FED är behind the curve och tvingas till tidigarelagd tapering och räntehöjningar. Rätt positiv tolkning måste jag säga.

I amerikanska ekonomin är numera 145,7 miljoner sysselsatta, mot 152,5 miljoner pre C19. Det är 6,8 miljoners diff. Skapas det 850k i månaden så tar det 8 månader att nå ful sysselsättning. I februari nästa år alltså. 6-12 månader sedan börjar vi se avtryck i löner och strukturell inflation. Alltså årsskiftet 22/23. Det är möjligt att FED ligger för sent i sin Sep23 höjning. Men om man påbörjar QE i januari 22, vilket jag tror, och sänker med 20mdr i månaden så är man klar siste mars 2023. Det ger dem möjlighet att flytta tillbaka första höjningen till såväl juni 23 som april 23. Marknaden har kanske inte riktigt tagit till sig detta, men det finns såklart en risk vilket innebär att 10-åringen kan börja lyfta igen. Men när är omöjligt att säga. Idag är det inte så iallafall. Och även om den börjar lyfta så är det inte sannolikt att börserna måste börja gå dåligt då de oftast går rätt bra med stigande räntor. Det är inte förrän vi nåt en ”ny nivå” som de börjar hacka. Det skulle kunna betyda att börsuppgången har betydligt mer att ge…. trots oro kring en mer åtstramande centralbankspolitik. Jag har inte svaren…. men det gäller att vara lyhörd och ta signalerna på allvar.

Att siffran blev så stark idag, tror jag till stor del handlar om att många stater har försämrat arbetslöshetsstödet i förtid. Och inte dead line september som tidigare var fallet. Det skulle i så fall tvingat ut fler unga människor i tjänstesektorn, och som talar för att jobbdatan även framöver kommer att bli stark. Det är positivt. Men det innebär också att tapering beslutet närmar sig med stormsteg. FED navigerar ju efter 1, strukturell inflationsmål om 2% och 2, full sysselsättning. Denna målbild kommer att infrias nästa år.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Jag tror vi bygger ett köpläge

10-åringen sjunker till 1,45%…. man köper obligationer

Inflationsförväntningarna vänder ner med kraft (spread mellan real och nominell obligationsränta) trots att realdatan pekar på motsatsen

Dollarn stärks

VIX drar

Value går dåligt relativt Growth (SPX/NDX)…

Defensives går bättre än Cycliskt

Macrosurprises hackar från en hög nivå

I denna RISK off liknande miljö så kan SPX nå 3,950-4,050.

Men där är jag köpare… fast inte av SPX såklart!

För faktum kvarstår:

1, Aktieriskpremien är god (3%+)

2, Cash nivåerna är goda (Privata sektorn sitter på 5,500mdr i cash… 25% av BNP. Vilket såklart är ett resultat av att FED skiftat ut bonds till sin egen balansräkning men ändå)

3, Vinst/konjunktur utsikter är tillräckligt bra för att långa pengar ska våga sitta på aktier. (Nästa konjunkturcykel ska drivas av jobbskapande, inte låga räntor och checkar)

4, Tapering sjösätts tidigast i januari (och annonseras i så fall i september/November), men inte omöjligt med April22. Tapering sjösätts också under en period när budgetunderskottet sjunker. Dvs Treasuries ny försäljning av bonds minskar samtidigt som FED minskar sina nya köp. Därför kan vi inte vara säkra på att tapering innebär en kraftig push på räntorna. Tänk er en graf som visar nettot av Treasuries nyförsäljning minus FED QE köp. Den har ju varit nära nollan, och därmed lyckats hålla nere räntor och spreadar. Om FED kör tapering samtidigt som Treasury drar ner på nyförsäljning så händer inget med den grafen…. och därmed uteblir pushen på räntor och spreadar. 1,60 +/-20bp är fortsatt base case på 10-åringen.

(5), den mest negativa faktorn sett på 12m sikt är nog ändå realräntan. Dvs senaste halvåret steg räntorna, fast inflationsförväntningarna ännu mer. Det betyder att realräntan var ganska aktiepositiv…. och både NDX och SPX handlas ju nära ATHs. Kommande 12 månader tänker jag mig att inflationsförväntningarna vänder ner rejält, samtidigt som tapering sjösätts, vilket potentiellt kan få räntorna att stiga. Stigande räntor och fallande inflation… är samma sak som stigande realräntor, och det är helt klart börsnegativt. MEN, a big MEN, om vi tar hänsyn till punkt 4 ovan så kanske ränteuppgången uteblir, och då faller bara inflationsförväntningarna, och då stiger inte realräntan lika mycket. I min värld behöver det inte bli så negativt kanske…. och faller inflationsförväntningarna samtidigt som räntorna ligger stilla…. ja då ska man nog satsa på Growth igen.

På baissefronten vill jag även påminna om dagarna här fram till siste juni är bland de sämsta på hela året, och att denna enorma optionslösen i fredags är nu bakom oss…

Fast på hausse fronten vill jag nämna att varje gång SPX varit så här översåld i RSI…. så har det varit köpläge…. så greed har många gånger straffat sig. Särskilt om man i grunden är positiv fundamentalt… så man ska vara jäkligt flexi i tanken och inte gifta sig. Drar SPX över 4,230 så…. tvek om man ska vara perma björn i det läget.

I veckan har vi prel PMIs på onsdag, Tyska IFO, US Core PCE samt Michigan….

Såg att vår regering fallit, det är ju smått historiskt. Då blir det väl ny talmansrunda eller extraval. För börsen spelar det ingen större roll…. mer än kanske på marginalen. Dvs Stockholm borde gå dåligt för att

1, Value är out of favor, Stockholm är en klassisk Value börs, med extra mycket Cyclical Value dessutom.

2, Dollarn är stark, dvs kronan är svag. Då vill inte utlandet sitta på våra tillgångar

3, Om inflationsförväntningar och macro surpriseindex faller, så vill du inte sitta på cyclicality…. Sverige är by definition det!

4, OMX har gått starkt en tid…. ge mig en anledning att ta vinst liksom

5, och ovanpå det en regeringskris… inte för att det spelar nån roll, men om allt ser dåligt ut så finns det ännu en anledning.

Men solen skiner i allafalll…. och egentligen letar vi bara köplägen, så det är ju rätt bra ändå!

Ha en fin vecka!

———————-

Från Tyskland kom Mfg Flash PMI in på 64,9 mot väntat 63,0 och fg 64,4. Starkt. Europas motsvarighet kom in på 63,1 mot väntat 62,1 och fg 63,1. Också starkt. Tjänstesektorn kom in väldigt bra, inte så konstigt med tanke på lättnaden av restriktioner. Återhämtningen i Europa är stark, vilket inte är så konstigt då vi ligger sist i C19 cykeln.

Från USA landade Mfg flash på 62,6 mot väntat 61,5 och fg 62,1 samt Service flash på 64,8 mot väntat 70,0 och 70,4…. extremt starkt. Det ångar på i tillverkningssektorn, och även om Service föll tillbaka något så är nivån väldigt god.

Ångan är på topp och vi vet varför… finanspolitiska stimulanser, låga räntor, normaliserande sparkvoter, pent up demand, c19 restriktioner som släpper och så vidare. Alla de här är övergående sett till YoY%, och det kommer en tid när köpkraft styrs av löneutveckling X jobbskapande. Då blir det lugnare.

Som sagt tidigare VINSTEN för SPX 2019 låg på 163 dollar. Den föll till 140 dollar förra året, och väntas bli c200 dollar i år. Men redan nästa år lugnar det ner sig, helt enligt ovan tänk, och vinsten lär inte bli högre än 210 dollar. Och jag kan säga att risken för den snarare är på nedsidan än uppsida. Så länge som 10-åringen harvar på kring 1,5% plus minus nån tiondel så tror jag marknaden med lätthet kan handla SPX till PE20+…. men skulle 10 åringen växla upp mot 2,5-3% så pratar vi en normalisering ner mot PE17-18. Det här resonemanget måste man hålla koll på för att förstå den stora börstrenden. Sen kommer sentiment, positionering, value eller growth osv och allt annat på toppen.

IFO kom precis in på 101,8 mot väntat 100,6 och fg 99,2. Starkt och I linje med gårdagens PMI…. Tyska ekonomin kan sägas ha helt skakat av sig c19 nu och mår väldigt bra!

Imorgon är det Midsommar, men jag återkommer med Core PCE och Michigan mellan sillen och nubben. Core PCE väntas bli 3,4 mot fg 3,0 och Michigan….

Även om vi alltid kan få någon dags setback i marknaden så känns rekylrisken som ganska liten. Så länge som NDX inte stänger under 14,000 så navigerar jag efter toppar i mitten på Augusti och framåt. Tror SPX har potential att nå 4,540ish och NDX 15,700ish. En större rekyl känns som att det får bli en September-November grej…. rent fundamentalt går det att förklara med att sentimentet INTE är på topp trots ATH nivåer. Att korta pengar som väntat sig rekyl inte fått någon rekyl för att långa pengar köper konjunkturutsikter och värdering, och kanske viktigast av allt. De litar på att FED inte förstör festen. Dvs om konjunkturen ser bra ut och SPX vinsterna landar på 200dollar, så är man beredd att betala PE20+ vid dagens räntor och penningpolitik. Men om FED börjar stänga festen… då gör man inte det. Trigger för nästa upgång…. vad sägs om att korta pengar hittar tillbaka? Short covering har ju redan pågått ett tag. Den viktigaste faktorn i allt det här är förmodligen att sentimentet inte är på topp (som hade signalerat eufori och att alla är positionerade) i kombination med att FED inte ger intrycket av att sänka volymen eller ta undan bålskålen.

Jackson Hole är 26-28 augusti…. FED lär inte förstöra festen innan dess. Kom ihåg vad FED säger…. det är inte den temporära inflationsdatan som är viktigt, utan kraften och strukturen i återhämtningen. De vill se ett antal solida jobb rapporter…. då kommer tapering nyheten. Sen om det blir i Jackson, på september eller november mötet är såklart svårt att veta.

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

FED vill se mer jobbdata

FED mötet blev hökigt, räntorna steg och dollarn stärktes.

Anledningen till detta var primärt DOT schemat, som inte är en prognos över vad som ska hända, utan mer en scenario analys. Den visade vid FÖRRA mötet att det blir inga räntehöjningar förrän under 2024. Nu visade den istället att det kan bli två höjningar under 2023, 25 punkter i September och December.

Han har tidigare sagt att lagom till första räntehöjningen ska man vara klar med QE. Varför kan han då inte guida för tapering? Jo dels för att DOT schemat är som sagt ingen prognos. Dels för att han vill ha mer bevis på återhämtningen, och dels för att han INTE behöver.

Han medger att återhämtningen är kraftfull, men att det är tidigt och att det fortfarande finns risker kring C19, tänkt Indien/delta versionen typ.

Men låt säga att han tänker höja i september 2023. Då innebär det att han behöver avsluta QE i Q223 som senast, dvs per den 1 juli 2023. Om man utgår från dagens 120 mdr/mån i QE, och man sänker med 20 per kvartal, så tar det 5 kvartal att ta sig till noll.

Detta innebär att han kan välja att annonsera tapering under september mötet i år och köra igång QE i januari, med 100 mdr i q1 2022, 80 i q2, 60 i q3, 40 i q4 samt 20 i Q1 2023. Det innebär att det är nollat den 1 april 2023.

MEN han kan också välja att annonsera tapering under december mötet i år för att sen dra i gång under Q2, dvs förste april nästa år. Det skulle innebära att han är klar 1 juli 2023. Även det i god tid innan första räntehöjningen.

Båda fungerar!

Så varför vill han inte öppna tapering dörren? Jo, för att höja räntan i september 2023 innebär att arbetsmarknaden måste vara tajt ungefär ett år innan. Dvs i september 2022. En tajt arbetsmarknad innebär alltså, men en viss fördröjning, att löner och core PCE rör sig strukturellt uppåt, för att slutligen nå en nivå där det är lämpligt att börja höja räntor. ‘

Alltså vill han ha en tajt arbetsmarknad i september 2022. Dit bort är det 14 månader. Vad är då tajt arbetsmarknad? Ja det är den nivå där lönerna börjar stiga, och om 2016-2019 får utgöra en guida så behöver cirka 7-8 miljoner komma i arbete fram tills dess. På 14 månader är det 500,000-600,000 jobb per månad i genomsnitt. Förra månadssiffran låg där, men inte den dessförinnan. Bara som jämförelse.

Det verkar som om han tror på att det blir så…. men han är inte säker. Om han tänker annonsera nåt i september, så har han TRE data punkter av jobbskapande fram tills dess. Om han vill annonsera nåt i december så har han SEX. Det är bättre underlag. Båda är okej, givet att han ska bli klar med tapering till första räntehöjningen, och att ekonomin når full sysselsättning på ett sätt som skapar strukturell löne- och prisinflation, som ger underlag att höja.

Vissa har hävdat att jobben inte kommer igång på allvar förrän efter sommaren. Detta för att det blir allt för olönsamt att stanna hemma i augusti, även om man kanske känner för det. Förra hösten fick vi även andra vågen av C19. Det är inte lika sannolikt med tanke på vaccineringarna, men det kan vara bra att ha mer på fötterna. Återigen, C19 Indiska Delta versionen…

Om jobbdatan är riktigt bra fram till Jackson Hole, så kan man tänka sig att han introducerar september ideen redan där. Är datan inte lika övertygande så kanske han hintar att han inte har bråttom, och då gäller december. I båda fallen hinner han bli klar med QE i god tid till första räntehöjningen. Om den nu blir av i september 23. Det kräver ändå full sysselsättning minst ett år innan… och för att få detta till september 22, så måste vi ha cirka 500,000 nya jobb i månaden fram tills dess. En del vatten under broarna där! Jag förstår om han är positiv idag, men jag förstår också om det finns mycket osäkerhet framöver, och mycket som kan gå fel i denna rosaskimrande värld.

Så det här mötet blev en mixed bag, som så ofta förr. Dvs många var rädda att han skulle vara tydligare med tapering, men han har inte ens snuddat vid dörrhandtaget. Utan varit tydlig med att jobben får visa vägen. Det är ju egentligen rätt duvigt. Samtidigt gick de från inga räntehöjningar under 2023, till TVÅ i Dot schemat. Det är fan hökigt vilket ränte- och valutamarknaden tog fasta på.

Han är även tydlig med att nuvarande inflation sannolikt är temporär och inget som driver deras beslut. Samtidigt ser han hur de kommer nå inflationsmålet på lång sikt, men inte pga nuvarande drivkrafter utan mer strukturella som jag redogjort för ovan.

BÖRSEN då?

Först var det rakt ner på att räntorna och dollarn stärktes. Men marknaden kom tillbaka.

För det första vill jag påminna om något jag sagt många gånger.

HOTET MOT BÖRSEN ÄR INTE STIGANDE RÄNTOR, UTAN EN HÖG RÄNTA. Denna nyans skillnad måste man förstå.

Från Augusti förra året till April i år steg räntorna kraftigt. Hur gick börserna? Jo de steg också. Alltså stigande räntor är först och främst en funktion av att man säljer obligationer mot bakgrund av högre inflationsförväntningar och goda tider. Goda tider innebär vinsttillväxt vilket i regel är bra för aktier.

Sen finns det alltid en kombination av 1, vinstprognos och konjunkturutsikter 2, värdering 3, ränta och 4, inflationsförväntningar som skapar en cocktail som kan få börsen att falla eller stiga. Så man ska passa sig för att förenkla. Beviset på detta är att titta på en graf över korrelationen mellan SPX och US10yrs…. den slår mellan -1 och +1. Dvs under vissa perioder så faller/stiger obligationer samtidigt som börsen. Under andra perioder går de emot varandra .

Men försöker man se på det lite sakligt så är 1, vinstprognoserna och konjunkturutsikter hyfsat lovande 12m ut 2, värderingen hyfsat attraktiv sett till aktieriskpremien 3, räntan kan nog ligga kvar kring 1,60 +/-0,2 under en tid till samt 4, inflationen är temporärt hög och väntas komma tillbaka igen. Kokar man ihop detta, så tycker jag det ser rätt lovande ut för aktiemarknaden.

Så mitt case att vi går mot nya toppar i augusti/september känns faktiskt ganska bra.

Frågan är om det ska rekylera ner här i det korta? Givet den starka reaktionen idag så är jag klart tveksam. Lägg till att sentimentsnivån är ganska låg enligt Goldman så finns det gott om Risk of Missing Outs där ute…. SAMTIDIGT är det lösen på fredag och det är först i nästa vecka vi sätts på prov på allvar. Anomalin kring de två sista veckorna i juni har jag också nämnt.

Men samtidigt lär inte rekylen, om den kommer, att bli särskilt djup, typ 5-10%, så man kanske bara ska blunda och skjuta in sig i marknaden igen. Kanske med Stoploss. Stänger SPX under 4190 så kanske vi ändå ska testa 3950 i någon typ av fint, dvs urladdning inför sensommar rallyt…. Brott upp av VIX hade också varit illavarslande. Jag lutar att det ändå ska upp, men jag vill nog avvakta måndag ändå….

Philly FED imorgon…. har den också toppat ut? Tbc…

Trevlig kväll

/Jonas

—————-

Philly Mfg PMI kom in på 30,7 mot väntat 31,0 och fg 31,5. Sämre fast ändå inte samma momentum tapp som Empire. Särskilt jobb faktorn var bra… det är ju kul och väntat. New order var sämre. Kanske inte så konstigt eller… prisindikatorn fortsatt hög, men samma nivå… så momentum avtar där helt klart. Även det rätt väntat eller? Ser man till ISM om några veckor så kommer inte den bli dålig om man ser till de här…. men toppen är nådd om man säger så!

Egentligen handlar allt om aktiviteten i service sektorn nu, och framförallt jobbskapandet. Jobbskapandet är numera #1. Dels ur ett FED perspektiv, dvs räntor och tapering, men det är också från jobb och stigande löner som nästa köpkraftsboost måste komma (och som driver tillväxt och vinster nästa år) när årets engångseffekter som ex låga räntor, stimulus etc klingar av.

Spännande nu om långa pengar tänker dra ner på aktier, i rädsla av FEDs hökighet, vilket därmed skulle kunna trycka ner oss ytterligare i en för många efterlängtad rekyl… eller de korta björnarna börjar de upp pga den relativa styrkan, och börjar stänga sina korta possar….

Tbc….

—————-

Äntligen fredag och strålande väder. Vad mer kan man begära? Jo stigande bostadspriser, vilket vi mycket riktigt fick imorse.

Jag är den förste att erkänna att jag har haft fel. Förra månaden sa jag att jag tror priserna har toppat, men eftersom de steg med 1% i maj så visade det sig vara fel. Ledsen för detta. Dock tror fortfarande att priserna inte ska mycket högre utan plana ut härifrån. De kommer förmodligen ligga kvar på den här nivån fram till februari 2022…. sen tror jag det är dags för avmattning. Hur Stor? Jag gissar på 5-7% under nästa år, men obligationen får visa vägen.

Har ni inget för er i helgen så får ni gärna lyssna när jag poddar med mina vänner, Erik och Jonas.

YouTube

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

FED mötet nästa vecka är avgörande

Svensk inflation, mätt som CPIF ex energi, kom precis in på 1,2% mot väntat 1,4 och fg 1,7. Inte mycket inflationstryck att tala om. Stark krona tror jag är en viktig faktor i detta. Att vi har en stark krona beror i sin tur beror på att 1, kronan i regel går starkt när världskonjunkturens pilar pekar uppåt och 2, svensk finans- och penningpolitik (mindre budgetunderskott och QE) har inte varit lika expansiv som i omvärlden. Att vi har kunnat hålla en så stram politik jämfört med omvärlden beror på att vår ekonomi har gått relativt sett bättre under c19. Det i sin tur beror på att vi kört en annan c19 strategi än omvärlden. Mindre nedstängning helt enkelt. Om det skapade högre överdödlighet per capita än omvärlden vet jag inte. Om det gjorde det, så är det i så fall priset vi betalat för en stark ekonomi.

Core CPI i USA kom in på 3,8% YoY mot väntat 3,4% och fg 3,0. Superhög! När jag räknar på det skulle jag säga att rensat för baseffekten så landade inflationen på c3%, så en stor del är ju baseffekt. Men ändå är den väldigt hög. Förra månadens 3,0 så ansåg jag rensat för baseffekt så låg den på 2,5%. Det är ändå en fortsatt uppgång rensat för baseffekt. Senaste två månadernas 2,5 och 3,0% är alltså historiskt hög om man ser till post-lehman då snittet legat kring 1,5%. Vi vet alla varför den är hög. Det har jag redogjort för så många gånger…. och vi vet att baseffekten kommer börja försvinna i höst. Men frågan är alltså hur den strukturellt kommer att ligga kvar, och hur FED ser på saken. Första reaktion är att räntorna drar något. Börserna fladdrar och har inte visat nån riktning.

Men över till något långt viktigare. Nästa veckas FED möte. Jag tror det kan bli avgörande. Frågan är vilken ton de kommer slå an, och hur de adresserar konjunktur och tapering. Håller de nere tapering tugget till jobbskapandet blir mer solitt (FED har två mål remember, inflation och full sysselsättning, som iofs är kopplade till varandra genom tajt arbetsmarknad och löner), eller kommer de glänta på ”tapering-dörren”? Jag vet inte!

Min karta har sedan slutet på april varit att vi ska ha en korrektion, och sen ska det dra vidare under juli till september. Korrektionen har inte infunnit sig. Å andra sidan har det inte rallat vidare uppåt heller. Varken rätt eller fel…. eller kanske mest fel. Nåja…. det gäller att hela tiden tänka framåt. Så här tänker jag nu:

Varför har rekylen uteblivet, varför har det varit så starkt?

1, det har funnits rejält med cash på sidolinjerna

2, Aktieriskpremien har varit okej, och den blev till och med bättre efter Q1orna som ledde till upprevideringar av Fy21 och Fy22

3, Många långa pengar har tittat på vinst och konjunkturutsikterna 12-18 månader och konstaterat att det ser bra ut och de vill ligga kvar och

4, Många som varit oroliga och funderat på dra ner risken har ändå legat kvar för rekylens potentiella djup och sannolikhet har varit si och sådär samtidigt som det ser bra ut på sikt, varpå man avstått från att sälja. Korta pengar har sålt och tagit ner risk, men givet ovan så har det inte utmynnat i mer än en konsolidering. Vi har underskattat kraften i de långa pengarna.

Var står vi nu?

NDX (Big growth) handlas nära ATH, SPX (Big Value) handlas på ATH, VIX handlas lågt, 10-åringen var under 1,50 igår, inflationsförväntningarna har vänt ner rejält senaste dagarna (sett till spread 5yrs real och nominell obligation) och SHORT covering har på sistone varit rejält (Björnarna vågar inte sitta kvar). I min bok är detta marknadens sätt att säga: VI ÄR INTE RÄDDA FÖR INFLATION, RÄNTOR ELLER TAPERING. VI LITAR PÅ FED. DET KÄNNS BRA.

Så till FED mötet… om de bekräftar denna bild så kan det säkert bryta upp och fortsätta. Om de darrar på manschetten så kan bilden förstöras och det vänder ner.

När man pratar anomalier så känner de flesta till månadseffekterna, och de stora säsongseffekterna. Som att börsen är bäst från oktober till april. Men vad jag inte visste var, som Goldman skrev om igår, att sedan 1950 (jag vet, det är aslångt tillbaka) så är den SÄMSTA 2-veckors perioden PÅ HELA ÅRET sista två veckorna i JUNI. Alltså kommande två veckor typ. Samtidigt är ÅRETS BÄSTA 2-veckors period de två första i JULI. Sjukt va????

Anyhow, Om FED mötet nästa onsdag leder till en kraftig rekyl i resten av juni, för att därefter bottna ur och vända upp redan i juli. Hade ur ett historiskt perspektiv inte varit alls konstigt.

Utifrån detta försöker jag lägga det tekniska pusslet.

Alt 1.

Antingen leder FED mötet till en kraftig rekyl, 7-10%, beroende på vad man tittar på, och som skulle vara i linje med det historiska mönstret. För mig är detta 4an sedan Mars-2020 botten. I juli vänder det upp och vi gör en sista 5a fram till Augusti/September. Därefter höst korrektion och ny trend.

Alt 2.

Är att FED mötet är startskottet på nästa rörelse upp som kommer hålla i sig ända till Augusti/September, och som säger att vi inte alls är i någon 4a utan fortsatt 3an, och 4an korrektionen kommer inte förrän i höst. Efter topp i aug/sep.

Hursomhelst tror jag på bra börs till Augusti/September, och rekyl efter det.

Stora Frågan är om vi ska dippa 7-10% närmaste veckorna, eller det helt enkelt bara ska bryta upp.

I många veckor har jag varit i rekyl lägret, och svaret hade varit enkelt. Alt 1. Nu är jag inte lika säker. Men det faktum att börsen handlas högt, baissarna fladdrar och senaste veckornas short covering får mig ÄNDÅ att tro mer på rekyl.

Marknaden har en fäbless för att förnedra smart money. Bara FED vet…

Några ord om inflationsdiskussionen. I alla tider har det funnits de som extrapolerar inflationsspöket när det dyker upp. Dvs de säger att spöket har kommit för att stanna, det kommer att bli värre, det är nya tider nu. 6-12 månader är läget annorlunda och de fått fel. Jag säger inte att det måste vara så denna gång bara för att det varit så historiskt. Man måste titta på bakomliggande. Men tittar man både på demand och supply sidan så kommer de av findamentala skäl att normaliseras. Detta utöver baseffekterna. Tittar man på den amerikanska kärninflationen så handlar mycket om begagnade bilar. HALLÅ! Behöver jag verkligen utveckla dynamiken kring detta? Det är rätt självklart. Eller är det nån som vill starta en fond som köper Begade bilar… trodde väl inte det! Men det spelar ingen roll vad vi tycker… det spelar bara roll vad Fed tycker och gör! Men det visste ni!

Njut av sommar Sverige!

——————-

Michigan consumer confidence kom i fredags in på 86,4 mot väntat 84,0 och fg 82,9. En ganska oväntad uppryckning faktiskt. Är det inte längre ett problem med att checkarna ebbat ut? Vi har fortfarande en bit upp till pre c19 nivåer kring 100, och därmed en återställd sparkvot och sysselsättning…. men min take är att det kommer närmaste året!

I veckan fäster jag vikt vid, förutom FED mötet såklart, Empire FED-retail sales-NAHB-Philly FED-och från lilla Sverige HOX Valueguard Bostadspriser! TBC…………..

—————–

Från USA kom NY Fed Mfg in på 17,4 mot väntat 23,0 och fg 24,3. Sämre, men ingen dålig nivå utan lirar med ISM kring 55/60…. men det faktum att det är andra månaden sedan den toppade ur pekar på att efterfrågan i tillverkningsindustrin toppar här under försommaren känner nu ganska solid. Från en hög nivå ska sägas, så det är ingen fara i absoluta termer… men jag tänker att den cykliska trejden börjar nå vägs ände.

US Retail sales kom in på -1,3% MoM mot väntat -0,8… men eftersom fg månad reviderades upp från 0,0 till 0,9 så var detta egentligen bara en baseffektsgrej. Alltså detaljhandeln i USA är på en sjukt hög nivå, uppbackad av checkar, C19-uppöppning och pent up demand. Den kommer normaliseras under andra halvåret. Då kommer vi även där kunna konstatera att topp konsumtionen skedde under våren/sommaren när checkarna skickades ut och samhället öppnades upp.

Även HAHB index, ledande husprisindex, kom in på 81 mot väntat 83 och fg 83…. den toppade ur redan för ett halvårsen, samtidigt som räntorna bottnade. Nivån är fortsatt god, men momentum är svagt. Precis som många andra indikatorer. Just nu är festen som roligast. Därmed inte sagt att den är slut på ett bra tag.

Lite profit taking idag…. Ska bli intressant att se hur SPX reagerar kring stöden 4235 samt 4210…det viktiga är imorgon. F.E.D har potential att sätta agendan nu….

My take är fortsatt att så länge som US10yrs ligger kring 1,5% så kan SPX nå Fwd PE på 25X i en haussig marknad. Sen vilket target value man tycker är rimligt beror såklart på vinstprognosen, men för i år ligger min på 200usd, så upp mot 5,000 går att räkna hem! Skulle 10åringen däremot ta raska steg mot 3% så är marknaden inte värd mer än PE18, vilket med samma vinstprognos ger 3,600. Så räntan spelar roll…. dock brukar börsen stiga med räntan (där marknaden säljer obligationer till förmån för risk och mot bakgrund av stark konjunktur). Så även om man tror på 3%…. så kan alltså SPX stiga till 5,000 för att därefter falla till 3,600. ‘

Men nu riktar vi allt fokus på FED, ska de ge marknaden anledning att rekylera 5-10% på kort sikt, eller ska ge startskottet till en sommar hausse…. eller både och…. allt är möjligt! Jag noterar även att det är en gigantisk optionslösen på fredag. Det skulle kunna innbära att marknaden hålls uppe tills dess? Jag noterar även att trots att vi handlas på ATH så är inte sentimentet särskilt uppskruvat, enligt Goldman, vilket skulle kunna innebära att startar Fed nåt så är det många som inte är positionerade. Risk of missing out, istället för Fear of missing out, alltså!

Publicerat i Uncategorized | 13 kommentarer

Lugn sommarvecka

Tror fokus nu egentligen riktas mot FED mötet i NÄSTA vecka. Ska vi få en inledande diskussion kring tapering.

En annan sak som jag dryftade med en vän. När det kommer till aktieriskpremien, dvs inversen av fwd PE minus alternativ avkastning, dvs riskfria räntan, så har jag alltid använt mig av 10-åringen. Dvs jag ställer årsräntan på en lång obligationsinvestering, mot earningsyield för en lång aktieplacering, då aktieplaceringar på kort sikt är lite random walk, så bör man jämföra lång mot lång. Ur ett historiskt perspektiv spelade det inte jättestor roll om man använde kort ränta, typ 3 månaders, eller 10 åring. Den gav ungefär samma signaler. Men min vän menade att korrektioner i stigande trend, tänk typ 10-20%, får man så länge som FED inte aktivt stramar åt, medan när FED stramar åt så blir det problem på riktigt. Den korta räntan, säg en 3 månaders, ligger där FED har sin styrränta, medan 10-åringen är en funktion av inflationsförväntningar, konjunkturutsikter, risk osv. Han menade att allt annat lika så har aktieriskpremien nu, om man använder 10-åringen, drivits ner av ränteuppgången och skulle göra börsen mer sårbar. Men 3 månaders räntan har stått stilla, och ser man aktieriskpremien där så är börsen riktigt köpvärd. Dvs ERP, equtiyriskpremie när man använder 10-åringen är bättre på att skvallra om kortsiktig överköpthet och mindre rekyler, medan 3 månaders är bättre på att säga om börsen ska krascha och inte buy the dip. Jag är tveksam, då jag menar att marknaden är smartare än så. Dvs när 3 månaders börjar stiga, till följd av räntehöjningar, så förstår marknaden att sämre tider lurar runt hörnet, och har börjat reagera långt innan. Så därför är man bättre på bollen med 10-ringen än 3-månaders. Anledningen till att diskussionen är intressant, är att nästa år lär vi få tapering från FED. Inte minst för att ekonomin mår bra, att Bidens budgetunderskott lär vara rätt små och för att FED har som ambition att ha kommit långt i att trappa ner QE innan man börjar sänka räntan. Tapering lär tvinga upp 10-åringen norr om 2%, kanske till och med 3%. Men 3-månaders kommer ligga stilla. Frågan är om man ska vara rädd för marknaden eller inte. Tittar man på aktieriskpremien utifrån 10-åringen så lär man bli det, men inte 3 månaders.

Senast FED höjde, dvs 9ggr, mellan 2016-2018, där huvuddelen låg mellan 2017-2018, så var det snarare 3-månaders som gav en bättre signal. Jag har inte facit, men man kanske ska titta på båda och förstå vad som händer.

Jag tror också man kan komplettera ovan med att titta på värdering kontra yieldkurvan. Dvs nu är värderingen hyfsat hög, men yieldkurvan (säg 10 minus 2) skvallrar inte om sämre tider. Tvärtom. Alltså kan marknaden korrigera, men det är likförbaskat en Buy the dip marknad. Det är inte förrän du har hög värdering, i kombination med en yieldkurva ner mot noll, som du verkligen bör dra öronen åt dig. Det här resonemanget är en kusin till ovan eftersom man använder samma parametrar.

Diskussionen kring inflation har tagit över allt annat. De mest kritiska hävdar att inflationen inte kommer att komma ner då lagom till att de temporära effekterna klingar av, så kommer löner och jobbskapande ta över. Därmed ligger FED behind the curve vilket är det verkligt stora hotet mot börsen. I synnerhet efter att SPX handlas på ATH och PE21. Dvs om vi väldigt snart har högre räntor så kan man inte räkna hem högre än Pe18. På den punkten håller jag med. Dock är jag inte lika säker på räntorna och med själva tajmingen.

Inflationsivrarna får såklart mycket utrymme i tider som de här. Jag vill lyfta fram två saker som man inte pratar lika mycket om. Det ena är sysselsättningsgraden (andel av den vuxna befolkningen som arbetar), som jag pratat mycket om, och sin kusin, deltagandegrad (andel av den vuxna befolkningen som står till förfogande för arbetsmarknaden och vill jobba). Båda är på nivåer som pekar på en rätt otajt arbetsmarknad. I höst menar jag att vi mycket väl kan få en miljö, likt 2010-2016 där det hela tiden strömmar till folk till arbetsmarknad för att det blir mer gynnsamt att arbeta. Effekten av denna tillströmning är lite som att lyfta på locket på en tryckkokare, och därmed skulle lönerna inte vilja lyfta strukturellt.

Jag tillhör fortfarande lägret som tror att dagens diskussion kring oro för inflation och räntor, är den exakta motsatta om exakt ett år. Detta trots att FED smugit igång tapering. Det skulle i så fall inte vara första gången marknaden har fäst sin blick vid en fixpunkt på himlen för att sen x månader senare titta på något helt annat.

Nog om detta. I veckan följer jag NDX, ska det attackera ATH 14,000ish… och i så fall vad händer där, dubbeltopp-ny topp och fint – eller äkta köpsignal. På nedsidan håller jag koll på 13,400. Det känns starkt, och lagom till att man kapitulerar så får man väl fel. Rekylen har än så länge knappast blivit nån rekyl, snarare konsolidering. Vissa kallar det ”rekyl i stark marknad”.

På faktorfronten tror jag Cyckliskt ska man akta sig för. Man ska satsa på Defensives nu. Men frågan är om man ska ha Defensive Growth (typ FAANG) eller Defensive Value (Telia och Swedish Match). Det i sin tur handlar om man tror börsen ska upp eller ner…. och den känns svårare, har ju länge varit inne på kort rekyl, sen upp. Men det är ju så jäkla segt.

På datafronten kommer inflation från US och Sverige, samt Prel Michigan. Stay tuned.

———————–

Mitt base case är fortsatt att vi ska besöka SPX3,950-4,050 innan rekylen är avklarad. Men jag ser ju också vad som händer i marknaden och börjar överväga var gränsen går. Särskilt när jag tittar på NDX. När rekylen inleddes i maj, så började det väldigt fint med 1-2-3 inom A. Kolla gärna NDX. Sen rullade vi över i B som jag fortfarande tror vi är i, och som varit osedvanligt stark, och det borde komma en C ner. Men styrkan i marknaden, såväl den 19-24 maj, men även i fredags är anmärkningsvärd. Dels handlar det om att marknaden är glad över styrkan i makrodatan, typ ISM, Jobb mm, och dels att man inte är särskilt rädd för vare sig inflation, räntor eller tapering vid dagens nivåer… och det här med dagens nivåer är viktigt, för att man anser att värderingsmässigt är aktier köpvärda. Tapering rädslan får liksom inte fäste när aktieriskpremien för SPX är över 3%. Jag har som sagt inte räknat ut en ny vända ner, men jag är ganska beredd att ta upp risken igen. I augusti/september tror jag på ganska fina nivåer… alltså 15,800 på NDX i mitten på Augusti är inte otänkbart!

Publicerat i Uncategorized | 21 kommentarer

Viktig makrovecka

USA har stängt idag, men imorgon kommer PMIs från hela världen, och på fredag har vi jobbdata från USA. Momentum i återhämtningen är i fokus. Men jag antar att bad news fortfarande är good news, för det håller räntorna på mattan. Icke desto mindre tar vi ett steg närmare tapering för varje dag.

Biden meddelade att han vill köra underskott för 800mdr usd kommande 10 år. Detta genom att öka spending med 4,400mdr (jobs and family plan) och öka skatteuttaget med 3,600mdr. 800mdr är 80mdr per år. Det är verkligen peanuts i min bok. Jämför det med att FED köper för 120mdr I MÅNADEN. Sen är underskottet förvisso inte jämnt fördelat varje år utan lite mer framtungt. Detta ska nu stötas och blötas i kongressen. Men min take är att underskottsmässigt är detta inga extrema saker. BNP lär stå 20%+ högre om 10 år, så Public Debt/GDP kommer röra sig nedåt. En stor del av spending kommer gå till grön omställning inom ramen för America Jobs Plan, som är en del av de 3 pakten inom Build Back Better… där de två andra är Family och Rescueplan. Som ni vet gillar jag den här politiken…. men den kommer sannolikt hålla tillbaka vinsterna för SPX nästa år med c5%. Sen som alltid finns det vinnare och förlorare inom en sån här plan…. men om det innebär att superrika blir lite mindre superrika och oljebolagens vinst blir lite mindre, samtidigt som fattiga får bättre sjukvård och skola och man nåt cleantech bolag säljer mer än man gjort utan stimulus… då tror jag det är en rätt bra grej för samhället i stort. Åtminstone långsiktigt!

I förra veckan kom Core PCE in på 3,1% YoY mot väntat 2,9% och fg 1,9. Som jag redogjorde för under Core CPI för nån vecka sen så är inflaitonen hög. JA. Men det är också väldigt mycket baseffekt. Inflationen av ren baseffekt kommer hålla sig hög till och med Augusti/september, och därefter falla tillbaks. Jag följer inflationsförväntningarna slaviskt nu för tiden, dvs skillnaden mellan real och nominell obligationer, och den ser ut att ha toppat ut och vänt ner.

Chicago PMI 75,2 mot väntat 68,0 och fg 72,1. Superstark! Blir lite misstänksam då mycket data rullat över men inte denna. Chicago brukar vara en fin indikator på ISM som kommer imorgon. Låt säga att ISM slår alla förväntningarna. Är good news dåligt då? Kan en sån siffra få rekylen att leva vidare?

Michigan index kom in på 82,9 mot prel 82,9 och fg 88,3. Konsumentförtroendet har mjuknat rätt ordentligt. Jag tänker, checkarna börjar ta slut, jobbskapandet är inte så fantastiskt, prisinflationen ÖVERALLT gör att köpkraften går på knock…. och detta i sin tur ett hot mot tillväxten där framme. Alltså inte recessionsrisk… utan bara att tillväxten kanske inte blir fullt så bra som vissa hoppas på! Företagen kommer lugna ner sig i sina prishöjningarna YoY% om inte efterfrågan hänger med…. och de måsta börja ta tillbaka de 8 miljonerna som hade jobb innan. Så är det!

Frn Kina kom Mfg PMI in på 51,0 mot väntat 51,1 och fg 51,1. Inline. Momentum har planat ut där sen rätt lång tid. Non-Mfg kom in på 55,2 mot fg 54,9. Bra styrka!

Njut av sommaren

TBC

——————-

Från Kina kom Caixin Mfg PMI in på 52,0 mot väntat 51,9 och fg 51,9. Samma som siffran igår. Gäsp!

Från Europa kom Mfg PMI in på 63,1 mot flash 62,8 och fg 62,9. Starkt!!! Tyska motsvarigheten kom in på 64,4 mot Flash 64,0 och fg 66,2. Bättre än flash, men sämre än senast. Jag tror fortfarande på urtoppning…

Vad säger vi om marknaden? Njae, det är lite blandad kompott och jag måste säga att även om marknaderna inte ”tagit sig” någonstans på sistone så tolkar jag det ändå som ett styrketecken, och därför hade man ju kunnat tro på brott upp och stark börs. Men om jag måste välja så väljer jag ändå korrektion närmaste veckorna. Jag tänker 5% på SPX typ. Köpläge, för att vi senare i augusti/september potentiellt står högre. Då är det tapering nyheter som sannolikt kan stöka till det. Tillsammans med mjukare data….

I eftermiddag kommer USA

ISM Mfg kom in på 61,2 mot väntat 60,7 mot fg 60,7. New Order var stark, Employment svag och Prices fortsatt hög. Hmmm, Chicago pekade rätt. Frågan är om de andra är leading el lagging. Jag håller mig ändå till mean reversion landet. Mycket av eftrerfråge faktorerna är övergående, och när de börjar verka ut YoY% så vänder datan ner. Köpkraft från löner och nya jobb kommer först senare.

Mfg PMI kom in på 62,1 mot Flash 61,5 och fg 60,5. Starkt som ISM, och samma analys.

Detta är ju som sagt Good news, och eftersom marknaden vänder ner, så är good news bad news för börsen, vilket i grunden handlar om att FED ligger behind the curve när det kommer till tapering och räntor….. eller är det bara så att marknaden vill bara ha en anledning att korrigera!!!!

På torsdag kommer tjänstesektorn…. den är som vanligt viktigare, men normalt sett inte leading!

—————

ISN non-mfg kom in på 64,0 mot väntat 63,0 mot fg 62,7. Starkt!

Employment faktorn var 55,3 mot fg fg 58,8

US PMI Services km in på 70,4 mot Flash 70,1 och fg 64,7…. starkt!

My take, Service laggar Mfg, så även nu. Det stora uppöppnandet kom igång nu under våren. Mfg har kunnat gasa mycket tidigare.

Precis som inom Mgf kommer Service näringen att toppa ur och vända ner. Europa laggar USA som vanligt.

Men det har varit riktiga good times sen i mars, och kommer fortsätta över sommaren och bit in på hösten. Sen klingar det av. Från en hög nivå!

Next up, jobbdata!

Annars känns marknaden väldigt avvaktande. Jobbdatan imorgon tar pulsen på den verkliga styrkan i ekonomin. Stark data gör det lättare för FED att ta steget mot att presentera tapering. Nästa FED möte är den 15e….. och många undrar nog om de kommer lätta på tapering frågan redan då. Alltså något i stil med att ”innan sa vi att ”we are not even thinking about thinking about tapering” till att ”we are thinking about thinking about tapering”… dvs som ett förberedande steg mot Jackson Hole, för att sen kunna ta beslut i september, och sen börja skala ner på QE nästa år.

Vad beträffar inflationsförväntingarna, dvs skillnaden mellan reala och nominell obligationer, så har de inte rört sig, trots att förra veckans Core PCE var så hög….. inflationstemat känns rätt diskat. Tittar jag på dollarn så tänker jag att senaste tidens försvagning och spelar på sista versen. Lite stark dollar samtidigt som inflationsförväntningarna vänder ner… vilket borde vara förenligt med fallande 10yrs och lite svag börs. Det borde vara huvudspåret.

——————

Idag är allt fokus på jobbdatan.

Annars noterar jag att det är många som upprörs såväl i Sverige som USA över skattehöjningar. Den falangen har ju alltid funnits där. Jag vill inte ge mig in i någon ideologisk debatt där men jag kan bara konstatera hur den saknar djup. Alltså jag förstår att på individnivå så vill egentligen alla betala så lite skatt som möjligt, för då får man över mer till annat kul, samtidigt som man vill ha ett starkt samhälle med poliser, sjukvård och skola och allt det där. Men den diskussionen är ju rätt ointressant. Utan det är den där man ser till aggregerad nivå som är intressant. Jag menar, tänk en ekonomi där man mitt under rådande pandemi, eller under finanskrisen 2008/2009 så hade staten sagt, ”vi tänker inte bjuda upp till dans…. vi tänker 1, hårdnackat köra en balanserad budget, inga budgetunderskott, vilket innebär att vi sänker utgifterna i takt med skatteintäkterna (som sjunker i linje med BNP), plus att penningpolitiken kör vi noll QE och räntesänkningarna blir inte större än vad inflationen medger”. ALLT detta hade gjort att tillväxten blivit lägre i ekonomin, och vinsterna i bolagen klart mindre (eller förlusterna klart större) samtidigt som Asset inflation (typ aktier, obligationer och fastigheter) hade gått riktigt jävla dåligt. Staten hade kunnat hävda att eftersom privata sektorn, hushåll och företag, skördar framgångar i goda tider, så får man helt enkelt ta nedsidan i dåliga tider. Samma mynt, två sidor. Nu gick staten in med fulla artilleriet både med finans- och penningpolitik vilket gjort att många bolag inte bara överlevde, utan även gick rätt bra. Ovanpå fick vi en hög värdering av tillgångspriser. Och de som klagar mest nu över skattehöjningar är de som tjänade mest på den expansiva politiken.

Kritikerna av det här menar att då hade staten ändå haft en kostnad för alla arbetslösa som blivit långt fler, och då är det bättre att värna om ekonomin. De har också en poäng, men då blir nästan valet, extremt förenklat, att staten har en kostnad oavsett vad de hade valt, och den enda kvarstående skillnaden är om de ska gynna kapitalägarna eller ej.

Nu tillhör jag trots allt lägret som tror att totalkostnaden för staten hade blivit högre om man låtit ekonomin falla, eftersom djupa recessioner och kriser tar lång tid att repa sig från. Därför blir de mer kostsamma. En stat ska därför stimulera när privata sektorn är under isen. Men den ska köra en ganska restriktiv budget i goda tider. Det har man inte alltid gjort. Ur ett internationellt perspektiv ser Sverige bättre ut än många andra länder.

Men rent filosofiskt kan man ändå tänka sig att staten hade valet mellan permiteringsbidrag och olika stöd…. och att helt enkelt säga ”privata sektorn – ni får klarar er utan oss, precis som ni gör i goda tider”. Ni kommer att börja varsla vanligt hederligt folk, men de får vi ta hand om via A-kassan…..

Därför hade varit lite ironiskt om Maggan nu sa: Okej, förmögenhetsskatt vill ni inte ha. Okej vi struntar i den, men alla stöd pengar som gått ut till företag senaste året var bara lån, med syftet att folk skulle kunna behålla jobbet och ni inte skulle gå i konkurs. Jag var tvungen att köra budgetunderskott och låna upp pengarna, genom att sälja statspapper. När de statspapperna förfaller, dvs när statens lån förfaller, så måste jag betala tillbaka lånet. Precis som ni brukar göra med era lån när de förfaller. Jag lånade pengar, och lånade i sin tur ut dem till er. Nu tänker jag ta tillbaka dem. Precis som man gör med lån… och jag gör det via skattesedeln mot företagen. Många hade blivit skitarga såklart, men innerst inne förstår alla kedjan (förutom vissa svagbegåvade då, men de kan vi ignorera).

Nu kommer inte Maggan göra detta, utan satsar likt Biden på de rikaste. Jag är inte säker på att det funkar i Sverige.

———-

och så kom jobben, NFP landade på 559k mot väntat 650k (hörde att whispering låg på 700k+ efter gårdagens starka joblessclaims) och fg 278 (uppreviderat fr 266). Vill man vara positiv säger man typ inline, vill man vara negativ säger man miss.

Siffror kring 500k innebär att det tar 16 månader att återskapa alla jobb som försvunnit i samband med Covid, dvs september nästa år nås full sysselsättning. Sen är det många som inte VILL jobba, förrän stöden tar slut. Det betyder att jobben borde ta fart ordentligt i höst.

My take är att vi fortfarande når full sysselsättning till nästa sommar. Att FED kommer påbörja tapering i januari, och har fram till dess att förbereda marknaden på detta.

JAg är inte säker, men jag tror räntorna kan hålla sig kring dagens nivåer så länge som vi inte har tapering. Dvs stigande räntor kommer först nästa år. Detta är börspositivt för i år. Dvs än så länge handlar man SPX till en vinst på 200 dollar och ränta på c1,6%. Nästa år kommer kurserna att handla om en vinst som är högre, fast också till högre ränta. Det blir en utmaning.

Siffran idag, eftersom den kan tolkas som svag, borde ge tapering björnarna på pälsen, och därmed börsen kunna stiga på detta. Dock ska man komma ihåg att 500k jobb under en enskild månad i absoluta termer inte är en dålig siffra egentligen. Tapering kommer.. be sure about it!

Marknadsreaktionen var först rakt upp, men nu har det kommit tillbaka igen. Jag säger sa här… stänger vi över SPX4,230 så är det fortsatt hausse och det vete fan om det blir så mycket mer av den här rekylen. Då får man gilla läget med Too much Cash + To High Aktieriskpremie helt enkelt… eller stänger vi under SPX 4180 och det är marknadens sätt att säga rekylen inte är klart! Jag skulle säga att inflationsförväntningarna får visa vägen…. alltså skillnaden mellan den nominella och reala obligationen.

Trevlig helg

Publicerat i Uncategorized | 10 kommentarer

Roadmap

Veckan som kommer bjuder på Michigan index, Chicago PMI, Core PCE, CB Consumer confidence, Case Shiller bostadspriser från USA samt IFO från Tyskland. Inget revolutionerande.

Förra veckan stängde ganska starkt, vilket var väntat med tanke på lösen i fredags. Veckan som kommer lär bjuda på fortsatt baisse i linje med rekylen. Jag väntar mig bottenformation i denna rekyl närmaste 2-3 veckorna. En rekyl man ska köpa i. Nästa uppgång lär ta SPX upp mot 4450/4500. Jag tänker att Tech/laggards outperformar i den här rörelsen. Detta för att

1, De har laggat på sistone… och speaden känns stretchad till deras fördel. Både spread i pris, och spread värdering.

2, 10-åringen väntas ligga stilla, dvs 1,6% +/-20bp

3, Makro rullar över, inflationsförväntningarna likaså… från 11års högsta

4, Valueaktier är inte attraktiva givet värdering och deras vinsttillväxt aggregerat från 2021:års nivåer kommer vara medioker kommande år (det finns hela spektrat här såklart)

(Exempel. Du vill hellre köpa ett bolag på PE30 idag som dubblar vinsten på 3 år, än ett bolag som handlas på PE15 idag vars vinst är flat om 3 år. Då båda bolag handlas till PE15 om 3 år om priset inte rört sig, vilket alltså inte är troligt för den förstnämnda aktien. Däremot finns det alltid en gräns. Det är inte lika självklart om de handlats till PE60 resp PE10 idag)

Den här rörelsen ser jag rent tekniskt som den 5e och sista i den rörelse vi sett sedan c19 botten i mars-20. Det finns fortfarande mycket cash på utsidan. Finans- och penningpolitiken är stimulerande. Konjunkturutsikterna är goda…. och värderingen sett till att SPX gör en vinst på 200 i år och 210 nästa, och sett till räntan, gör att aktieriskpremien är så pass god att den lockar till sig aktieköp. Man kan till och med räkna hem nivåer upp mot SPX 5,000 (PE25 på 200usd i vinst ger Earningsyield 4%) men jag vågar inte ta det steget här och nu.

Att börsen sedan, efter urtoppning, går in i lugnare fas har med centralbanker att göra. Storleken på nästa sättning är ju en funktion av vilken höjd vi är på. Ligger vi på 5,000 så är det mer än 20% ner till 3,800/4000. Ligger vi på 4,500 blir den mindre.

Jag tror att FED kommer introducera ”tapering” vid Jackson Hole i augusti, för att sedan ta beslut vid FED mötet i september. Tapering inleds i januari 2022. Om jag får ”guesstimera”. FED köper idag för 120mdr i månaden. Om man drar ner med 20mdr i kvartalet, så blir det 100mdr av QE köp i 1q22. Dvs istället för att köpa för 120 per månad, köper man för 100mdr i månaden. Rullar det vidare kan man tänka sig 80mdr i 2q22, 60mdr 3q22, 40mdr i 4q22, 20mdr i 1q23. Sen har man slutat helt att köpa NYA papper. QE är NOLL.

MEN, FED har ca 7,000mdr på sin balansräkning. Enkelt utryckt förfaller 1/10 om året, dvs 700mdr, eller c60mdr i månaden. De här rullas över in i nya papper. Detta är INTE QE. Det är bara rullningar av gammalt. Under våren 2023, efter QE är nere på noll OCH om ekonomin pallar, tror jag man kan tänka sig att ge sig på QT, Quant Tightening, som innebär att man inte rullar över allt som förfaller. Säg att man drar ner de med 20mdr i månaden också. Så en månad när 70mdr förfaller och man får cash av Treasury, så rullar man bara över 50mdr i nya papper, medan 20mdr makuleras lika lätt som man en gång printade dem. Säg att man rullar över 50mdr i 2q23 (dvs QT med 20), 30mdr i 3q23 och sen typ 10 i 4q23. För att sen gå in i 2024 och inte rulla över nåt. Man slutar alltså hela att köpa statspapper i 2024. Hade inte det varit snyggt.

Detta skulle också lira med att man gör sin första räntehöjning i december 2023. För att därefter höja med 25 punkter i kvartalet upp till c1,25% styrränta i december 2024. Mission completed.

Någon kanske minns att jag brukar säga att FED anpassar storleken på sin QE mot hur stort budgetunderskottet är, dvs hur mycket nya bonds Treasury kommer att sälja. Vi vet inte exakt hur stort det blir eftersom Biden vare sig landat sina paket eller skattehöjningar ännu, men om man räknar ihop 100mdr/m i Q1, 80 i q2, 60 i q3 samt 40 i q4 så blir det 840mdr för helåret, vilket motsvarar ett budgetunderskott på c4%. Större än så borde det inte bli kan jag tycka, så FED kommer, trots tapering, ha täckning även där. Räntor och spreadar är känsliga för utbud/efterfrågan som alla andra tillgångsslag, så kör Biden ett underskott på säg 8% av BNP, samtidigt som FED bara köper hälften, då blir utbudet (treasury som säljer) klart större än efterfrågan (vad FED köper) , varpå priset på bonds faller, dvs räntan stiger. Men landar Bidens underskott nästa år på 4% eller mindre, ja då innebär tapering allt annat lika inte en lika stor på räntorna.

Hela den här tapering övningen, dvs där man till slut går till noll QE och sen QT, kommer innebära att 10 åringen pressas upp mot 3%. 5-åringen landar oftast på mellanskillnaden av styrränta och 10-åring. Så tänk 1,5%. 2-åringen rör sig upp 0,75-1%. Dvs medeltalet mellan styrränta och 5-åring.

När FED sen höjer till 1,25% styrränta under 2024 så rör sig 2 åringen mot 1,75 och 5-åringen 2-2,25… medan 10-åringen säkert vänder ner och yieldkurvan börjar signalera sämre tider då den går mot noll från att legat som mest på 200 punkter när 10 åringen når 3% men 2-åringen fortfarande ligger under 1% till följd av att FED inte börjat höja. (Ni kommer väl ihåg att när yieldkurvan 10 minus 2 år går mot noll så väntar dåliga tider) (Precis som när den drar i taket, som nu, så väntar goda tider)

Lite slarvigt brukar man säga att börsen kan stiga när räntorna stiger. Antagandet bygger på att räntorna stiger för att 1, det vankas bättre tider och 2, det beror på att man säljer bonds och köper aktier. Men det är lite mer raffinerat än så. Det handlar om realräntan, räntan justerad för inflation. Det är nämligen så att när räntorna stiger OCH inflationen stiger, så rör sig inte realräntan. Precis som det varit på sistone. Aktier brukar inte få problem så länge som realräntan står stilla. Trots att räntorna stiger. Som nu. Men jag misstänker att vid nästa ränteuppgång så kommer inte vi ha med oss inflationen som senaste tiden. Därmed innebär stigande räntor, fast med hög stillastående inflation, att realräntorna stiger. Detta kommer INTE vara bra för aktier. Så det här med target 5,000 blir tajt om realräntorna stiger. 4,500 tror jag inte blir några problem, då det är rätt mycket här och nu.

Nej tapering och stigande realräntor är ett problem för börsen. Men det handlar om också från vilken nivå… dvs har vi korrigerat från 4500/5000 ner till 3,500…. ja då saknas till stor del nedsidan då korrektionen i sig var marknadens sätt att diska just stigande realräntor.

Logiken bakom realräntor är enkel. Om du får 2% avkastning på en obligation under ett år, så är det ganska förmånligt om priserna ute i ekonomin står stilla. Då kan du handla 2% mer grejor ett år senare. Du blir rikare. Obligationen var ett bra ställe att vara på. Men om priserna stiger 3% under samma år, så är du 1% fattigare om ett år. Obligationen var ett dåligt ställe att vara på. Så när realräntorna står stilla, så vill du äga aktier trots att räntorna stiger. Men om realräntorna stiger så sitter du hellre på bonds.

Inflationsförväntningarna ligger på de högsta på 11 år. I min bok finns det bara en väg. NER. Inte bara för att de är höga utan detta handlar om, och ursäkta för viss repetition, att demand är temporärt, då det bygger på

1, stimulanser som är övergående

2, pent up demand som är övergående

3, tidigare låga räntekostnader som försvinner sett som YoY% effekt

4, Normaliserande sparkvot som är övergående

och Supply är någorlunda temporärt då det bygger på

1, C19 låga lager

2, bottlenecks

3, komponetbrist/råvarubrist

4, politik

5, C19 restriktioner i tillverkningssektorn har gjort att den inte kunnat gå för full kapacitet

Av ren baseffekt kommer core CPI/PCE vara höga fram till i september och därefter börja mjukna och helt tyna bort under kommande 12 månader. Dvs fram till september 2022.

Men eftersom jag tror på jobbskapande från och med september 2021, när Biden-checkarna helt uteblir, så kommer jobbskapande, och senare under 2022 löneinflation, ta över som inflationsbärare under 2022. Så när FED sitter där under 2023 så kommer 12 månaders snittet av Core PCE att ha etablerat sig på 2%+ under ett antal månader…. och detta kommer vara anledning för FED att göra sina första höjning under december 2023. Samtidigt som man använt hela 2022+2023 till tapering av QE och kanske inlett QT. Mission completed.

Kan vi vara säkra på att marknaderna klarar den här mattan av tapering QE/QT??? Nej, såklart inte.

Det finns vissa som tror att det är rådande temporära inflation som kommer tvinga FED till att agera snabbare. Det har fel.

Men det finns dem som hävdar att arbetsmarknaden redan är tajt i USA, och lönerna kommer att börja stiga redan nu. De menar att de 7-8 miljoner knegare är till stor del McDonalds jobbare som hellre sitter hemma med checkar idag, och det är inte dem som gör att arbetsmarknaden är tajt eller ej, och därför är inte lönerna avhängigt om de jobbar eller ej. Det är en intressant tanke som jag inte riktigt delar.

USA har idag en sysselsättningsgrad i nivå med 2014/2015/2016 och då fick vi ingen löneinflation… trots att många pratade om tajt arbetsmarknad i många sektorer. Men den kom aldrig. Det var inte förrän 2017/2018 som sysselsättningsgraden kom upp tillräckligt högt och tillväxten var tillräckligt stark som det hände. Detta talar för att de här 7/8 miljoner amerikanerna måste sättas i arbete.

Det finns också dem som hänvisar till undersökningar där man frågar företag hur svårt det är att få tag i folk, och om de planerar att anställa. De är på höga nivåer, och skulle tala för en tajt arbetsmarknad, och stigande löner i det kort. MEN återigen… de var höga innan 2017, utan att det hände nåt med lönerna. Jag brukar ofta hänvisa till en familj jag känner som är bilhandlare. De brukar gnälla att det är svårt att få tag i bra folk och att de gärna vill anställa. Men när jag frågar om de försöker ”drafta” nån med högre lön från konkurrenter, så svarar de ”Nej för helvete, höja lönerna har vi inte råd att göra”. Att säga att det är svårt att få tag på folk, och viljan att rekrytera är INTE samma sak som löneinflation.

Jag tillhör fortfarande dem som tror att sysselsättningsgraden måste upp till minst de nivåer vi såg under år 2000, 2007, 2019 innan vi uthålligt får stigande löner.

Jobbskapandet är alltid viktigt ur det här avseendet. Den får vi månadsvis. Nästa lönesiffra kommer den siste juli, dvs ECI, som mäter lönerna i Q2. Därefter kommer nästa siste september, efter FEDs möte. Så den siste juli är viktig. För att vara övertydlig. Om lönerna växlar upp redan nu, trots 8 miljoner arbetslösa jmf med pre-C19, så innebär det att den temporära inflation vi ser idag, som FED också bedömer som temporör, inte kommer vara övergående utan fortsätta att vara hög med stöd av lönerna. Att FED inte behöver höja förrän i december 2023 bygger på att core PCE inte uthålligt orkar etablera sig över 2% sett som 12 månaders genomsnitt. Detta i sin tur bygger på att dagens inflation är övergående, och att lönerna inte kickar in förrän senare.

Men som sagt, rekyl att köpa i nu. Därefter uppgång till Augusti/september. Därefter rekyl och konsoliderande börs till följd av stigande real räntor, som handlar om tapering.

Alltså SPX kan handlas till PE 25 om 10 åringen ligger på 1,5%. Det är strechat men det går. Men om 10 åringen ligger på 3% så ger PE 18 samma värdering enligt samma resonemang kring aktieriskpremien. Skillnaden mellan PE 18 och 25 är alltså -28%. Brrrrr…..

Kanske även bör lägga till att ledande makro, som ex ISM mfl, kommer komma ner ganska rejält. Varför? Jo för att nu är efterfrågan synneligen god, samtidigt som företagen med lätthet kan höja priserna. Men när ränteeffekten och stimulanser avtar så avtar köpkraften, och höjer man priserna utan att köpkraften händer med så innebär det till slut att företagen säljer mindre i volym. Det finns alltså inte mer pengar på demand sidan att möta upp de högre priserna på. Alltså avtar volym, och när inköscheferna fattar detta, så surnar de till. Visserligen kommer jobbskapande och löner att ta över som köpkraftsbärare, men det känns som att alla företag tar chansen att höja priserna nu. Det lär komman en svacka när efterfrågan inte räcker till…

Det finns också en risk att när den ”temporära” efterfrågan avtar, och vi går över till de mer sega faktorerna som jobbskapande och löner, så klarar inte företagen att kompensera kostnadsökningarna ut till konsument, och då kan vi marginal press på sina håll, vilket i praktiken innebär att vinsterna inte ökar så fort som marknaden hoppas på. Lägg till Bidens skattehöjningar på det…. och ja, det finns en baissigare case där borta också!

Så många är oroliga för räntor, tapering och inflation just nu. Därför kommer alla dem få fel, som vanligt. VI får en femma upp i höst, och baissarna kommer få på pälsen, och alla retail investerare som bara tror att aktier kan gå upp känner sig superlugna och euforiska. Tänk er Expressen rubriken ”Vare sig tapering, räntor eller inflation kan få börsen på fall”…. detta samtidigt som alla är vaccinerade och firar på krogen. Vad kan gå fel? Jo allt, och då är hela C19 rörelsen avklarad (5 vågor) och det är dags för en större rekyl…… sen konsolidering…. sen får vi se! Om man tänker sig att nästa rekyl blir 38 eller 50% av hela C19 rörelsen…. underbyggt av en aktieriskpremie som tar fasta på en 10-åring på 3%….. ja då finns det nedsida. Men först ska det upp…. jag egentligen ner här och nu, sen upp, sen NER. Hänger ni med?

Time will tell, som vanligt tar vi ett steg i taget!!!!

Fortsatt trevlig helg!

Tbc…

————–

Tyska IFO kom in idag på 99,2 mot väntat 98,2 och fg 96,6. Stark momentum. Snabb take, på senare år är min känsla att den laggar tyska pmi med en månad eller två. Samtidigt är det min tanke att Europa ska utvecklas bättre än USA, av det enkla skälet att Europa alltid laggar USA (och Asien) och att man hävt C-19 restriktionerna långsammare än omvärlden.

Case Shiller huspriser kom in på 13,3% på årsbasis mot väntat 12,3 och fg 11,9. I absoluta termer en ny rekordnivå. Det är de låga räntorna, och låga räntorna på bostadsobligationer som driver detta. Bostadsobligationen i USA bottnade i december 2020, så jag kan tänka mig att priserna toppar ur nån gång i sommar…. sen har inte bostadsobligationen, precis som i Sverige, gått upp särskilt mycket så jag väntar mig ingen jättepress på priserna. Snarare utplaning. Det är inte förrän de långa statsräntorna börjar dra igen, som vi kan vänta oss nedsida på priserna. Precis som i Sverige är detta ett case för 2022.

Conference Board Consumer confidence (syskonsiffra till Michigan) kom in på 117,2 mot väntat 119,2 och fg 121,7….. goda tider men momentum avtar…. precis som checkarna!

Publicerat i Uncategorized | 11 kommentarer