Inflation på onsdag

I veckan fäster jag vikt vid inflation på onsdag, PPI på torsdag och inflation från Sverige.

Dollarn konsoliderar, och VIX fortsätter att gå ner, och då väljer marknaden att glädjas över fallande råvaror och att inflationsnarrativet håller på att dö. Visst, FED lär mot bakgrund av inflationsdata och jobbdata vilja höja rätt ordentligt i september, 50-75 punkter, men det är också sannolikt det sista man gör.

Recessionsnarrativet, dvs klart lägre vinster i framtiden, är något man inte bryr sig om just nu. Det är roligt att räntorna faller. Särskilt 10yrs som föll från 3,5 till 2,5 är något som drivit multiplarna. Vinstestimaten har inte förändrats mycket. Just nu studsar 10yrs och som mest lär den gå till 3,0-3,1. Men sen är det är fallande räntor igen. Så länge som dollarn håller sig på mattan finns det köpare av aktier, men skulle den börja stärkas igen, så är det nog tack och godnatt. Något jag räknar med i augusti och in i september. Ner till 3,920 borde gå i blixtens hastighet. Men jag får erkänna att tajming är svårt, och jag trodde aldrig vi skulle gå högre än 4,000. Nu tangerade vi 4,200 idag.

Varför är det så starkt? Njae… marknaden tycks ha bestämt sig att inflation och höga räntor är ett minne blott, och detta tänk kommer hålla i sig så länge som råvaru- och energipriser faller eller i varje fall inte stiger. Då kvarstår frågan, kan vi lita på vinsterna, vilket är samma sak som att säga kan vi lita på konjunkturen, och JA, så länge som vi får jobbdata som vi fick i fredags så väljer marknaden att tro på underliggande styrka i ekonomin, då det enkla sambandet ”det skapas bara jobb i en växande ekonomi – och en växande ekonomi upprätthåller vinster” gäller… vilket det gör so far!

Om jag tittar tillbaka från tidigare i våras, så trodde jag att vi kunde få ett sånt där övergångsläge, dvs där inflationsnarrativet dör, räntorna faller, men recessionsnarrativet ännu inte fått fäste, vilket totalt sett skulle vara bra för börsen. Mitt problem var att jag trodde vi skulle ner till 3,500 och att man därifrån kunde rida på en Fib38 (ca 4,000) alt Fib50 studs (4,150). Nu tror jag fortfarande på att vi ska ner till 3,500 men det är långt ifrån att vi får den typen av studs därifrån. Av det enkla skälet att det är recessionsnarrativets uppgång som tvingar ner oss till 3,500 och att studsen därifrån blir klart måttligare, i storleksordningen typ 3,850 (10% studs). Svårt att säga, det tar vi då!

Jag skulle aldrig för livet äga aktier, utan Cash alt Bonds är melodin. Men så här långt är det en pain trade, inte bara för mig.

Lyssnade precis in på UBS call om inflaiton… de lyfter fram

1, bottlenecks lättar ordentligt nu, särskilt inom halvledare, som varit en stor anledning till Goods inflation. Vilket i grunden handlar om att efterfrågan avtar så att utbudet matchas bättre. Detta är en avanledningarna till att råvaror faller… de reagerar på små förändringar i Efterfrågan helt enkelt

2, Inventory cycle. Inventory build up just nu är den kraftigaste som någonsin har gjorts, och innebär att den upplevda efterfrågan från företag är god. Denna build up kommer i spåren av att inventiry levels var den lägsta någonsin uppmätta, vilket såklart handlar om pandemin. Det som är intressant är att inventory levels har fortfarande en bit kvar till historiska medelnivåer. Därför kan denna build up fortsätta ett tag till och alltså förlänga ”efterfrågan” längre än om de här nivåerna varit höga. Så ni fattar, slutkunds efterfrågan dyker, men kanske kompenseras av lageruppbyggnad, så att vi inte ser hur dålig slutkundsefterfrågan är…. ännu.

3, Det finns fortfarande ganska rejält med pent up demand inom services. Alltså på goods sidan så har vi köpt dom trädgårdsmöblerna vi behöver… men på service sidan finns det mer att önska hos konsumenten. Sen är det frågan om de har råd att köpa det dom vill, givet prishöjningar och stigande räntekostnader. Ex. Tänk dig en familj som inte varit på utlandssemester sedan 2019. De vill gärna åka, men när de räknar på vad det kostar, och vad de har över när räntekostnader är tagna, så kanske de inte har råd. Varför spelar detta roll? Jo för att givet att de har råd, så kommer de boka resan. Om de bokar resan så kvarstår efterfrågan. Eftersom lönerna ökar hyfsat fort, och löner är den stora grejen inom Services, så kommer företagen där ute ha självförtroende att fortsätta att höja priserna. Detta är i så fall en viktig faktor till att inflationen inte vill komma ner i den sektorn, som alltså slår mot total inflation. Detta kan innebära att inflationen inte kommer ner så fort som vi hoppas på. Slutar vi däremot att konsumera tjänster. Då känner företagen av det, och kommer inte att våga höja priserna, och därmed kommer inflationen att vända ner snabbare.

Några tankar om räntehöjningar.

Räntehöjningar börjar slå genom efter 6 månader, och en höjning sipprar sen genom ekonomin i ytterligare 6 månader. Give and take. Så FEDs första höjning på 25 punkter. i mars i år kommer börjar kännas i september, för att sen värka genom till mars nästa år. Men detta är relativt lite. Höjningarna på 50 i maj, 75 i juni och 75 i juli kommer första börja slå genom i november-januari, och sen hålla i sig till nästa sommar.

Vad jag försöker säga är att hösten behöver inte bli särskilt ”räntetung” för hushållen i praktiken. Sen är det klart många hushåll som förstår hur tung den blir nästa vår, och kanske börja lägga om konsumtionsmönster redan nu, men point being, det är först mot jul och framåt som det börjar bli riktigt jobbigt.

Vad innebär detta? Jo att Q3 inte behöver bli så dåligt att kvartal som många tror. Att Q4 med stor risk blir recessionsliknande (sett till YoY% BNP och jobbskapande) men inte så illa som många tror, och det är först Q1 som lär bli riktigt jävligt.

Av den anledningen så tror jag fortfarande på FED höjning i september med 50-75. Att november och framåt inte bjuder på några höjningar. Att man i mars flaggar för sänkning, och att Maj-23 bjuder på den första sänkningen. Men detta är knepig materia, som ni förstår, och även om man får rätt i sak, så kan man få tvärfel med tajming…. och sen ska man försöka lista ut hur marknaden förhåller sig till allt detta. Det är som dömt att få fel….

Apropå rapportperioden… i början så slog Sales sina estimat, medan Earnings inte gjorde det. Nu när 84% av bolagen rapporterat så har både sales OCH earnings slagit sina estimat, och den där marginalpressen vi tidigare talade om, den är inte längre relevant. Detta gör att FY22 earningsestimaten ute på stan ligger kvar kring 225-230usd för SPX. Jag tror fortfarande att Q3 kan bli hyfsat, då 1, efterfrågan inte dyker så fort som många tror 2, kostnadspressen avtar något. Q4 ser däremot sämre ut, då efterfrågan sannolikt får sig en törn. Dock tror jag att FY22 kan landa på 210-215. Väsentligt bättre än jag trodde i början av året då jag penslade efter 180-200. Innevarande års Earnings brukar hålla uppe marknaden fram till oktober sen börjar fokus riktas mot nästkommande år. Jag tror ju nästa år blir riktigt risigt, men sannolikt kan optimismen över årets vinster hålla i sig ett tag till.

Trots detta handlas SPX till 4,150 / 225 = 18X vilket är dyrt givet räntor och utsikter. Sänker vi Earnings till 210-215 så landar vi på 19-20X. Det är INGEN köpvärd börs idag. Sen driver inte earnings börsen kortsiktigt, men det skapas en ”anledning” åt endera håll. Att tro på en 15% korrektion i marknaden är inga konstigheter, och värdering är ett skäl, men det krävs en trigger.

Inflationsdata imorgon… Core CPI MoM% väntas komma in på 0,5% mot fg 0,7.

——

Onsdag,

Jag får ofta frågan, du tror på att inflation är ett icke problem, om 12 månader. Vad är största risken till att det inte blir så? Då skulle jag svara, LÖNERNA. Att de inte faller tillbaka från nuvarande 5% YoY takt till historisk 2,5% YoY. Kommer dom inte tillbaka, så lär företagen fortsätta att kostnadskompensera för detta, och då kommer inflationen hänga kvar. Även om energi och råvarupriser faller i backen. Det som talar för att löner inte kommer gå tillbaka är

1, arbetsmarknaden är tajt

2, arbetstagarna är sura för att reallönerna varit så otroligt svag senaste 2 åren, och kommer inte gå ner i löneanspråk förrän lönen räcker till lika mycket som tidigare. Dvs även om inflationen i ekonomin stannar av. Så har prishöjningarna gjort det dyrt, och vi vill ha mer lön så vi får råd. Även om priserna inte längre höjs i ekonomin i stort.

Det som talar mot att lönerna ligger kvar är:

1, När den supplydrivna inflationen försvinner, dvs när vi märker att priserna där ute inte längre höjs, så kommer våra löneanspråk att lugna ner sig. Dvs en variant av punkt två ovan, fast som leder till annan slutsats

2, Recession, när företag börjar gå dåligt så slutar de först anställa, sen kickar dom. I denna miljö sitter INGEN och argumenterar för högre lön.

3, Tajt arbetsmarknad har visat sig bara bita på löner, om det sker i KOMBINATION med stark tillväxt. Blir det recession, så spelar det noll roll om arbetslösheten ligger på 0% eller 10%. För lönerna alltså.

Jag tillhör dom som tror att lönerna ska ner mot 2,5% i årstakt nästa år.

Jag tillhör också dom som inte tror att inflation är en monetärt fenomen. I teorin ja, men i praktiken nej.

Inflationen idag kommer av att penning- och finanspolitiken la in den högsta växeln någonsin under 2020 och 2021. 2021 var helt onödigt. Inte ens under 2020 hade man behövt brassa på så mycket. Sen hade vi pandemi relaterade supply issues. Sen vart det pent up demand. Sen var det krig. Extrema förhållande helt enkelt. Många tror att det handlar om extrem penningpolitik sen 2008 Lehman. Det tror inte jag. Däremot har skulduppbyggnaden i världen sedan Lehman gjort att centralbankerna kommer kunna döda tillväxt och inflation väldigt enkelt. Vi gav dom en broms och gaspedal, som de ex inte hade under 70-talet eller 90-talet. Då var dom nästan marginaliserade. Idag sitter dom själva i cockpit.

Snart kommer CPI…

och där kom core CPI in på 0,3% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,7…. klart lägre än väntat. 0,3 varje månad i 12 månader ger en inflationstakt på 3,6% så det är jättebra. Indikerar core PCE ner mot 3% eller 0,2-0,3 per månad. Sjunkande efterfrågan, mindre flaskhalsar, fallande frakt och råvarupriser börjar bita…. det borde göra FED nöjd. Jobbrapporten och lönerna låg högt men givet dagens CPI siffra så stannar nog höjningen vid 50 punkter, från 2,25 till 2,75%. Håller den här datan i sig under hösten, samtidigt som tillväxt datan mjuknar, primärt jobbskapande, så blir det nog inte mer räntehöjningar den här gången. Sett till årsdata YoY% så kom core CPI in på 5,9 mot väntat 6,1 och fg 5,9. Den siffran är ju mer matematisk då den beror på värdet för ett år sedan. Det viktiga här är 0,3… att det är tillräckligt lågt. Sen vän av ordning, så måste jag ändå säga att Mars siffran i år, också låg på 0,3% MoM, men sen började det dra igen. Men då hade vi inte samma stöd av räntehöjningar, fallande råvarupriser, mjukare ledande indikatorer etc. Så dagens siffra har mer substans.

Ser man till headline siffran, som är mindre relevant, så kom den in på 0,0% mot väntat 0,2 och fg 1,3 MoM%. Det betyder att priserna totalt sett inte ökade i amerikanska ekonomin från juni till juli, och vi får gå tillbaka till oktober 2020 för att se något liknande. Detta handlar ju såklart om att råvarupriserna gått ner. Primärt drivmedel. På årsbasis kom siffran in på 8,5 mot väntat 8,7 och fg 9,1. Återigen så är det en månadssiffra. Om, teoretiskt, månadssiffran ligger kvar på 0,0 i 12 månader så har vi till slut 0,0% inflation i USA på årsbasis.

Räntemarknaden reagerar som väntat, och räntor faller. Dollarn försvagar till 1,035 euro. En nivå jag stakat ut tidigare som tekniskt viktig. Jag tror räntorna ska fortsätta ner. Dels pga lägre inflationsutsikter, dels pga recessionsoro, som ännu inte fått genomslag pga stark jobbrapport och starka kvartalsrapporter. Det är laggade grejor och säger inget om framtiden. Men marknaden har tagit fasta på detta.

Så om räntorna faller, och dollarn fortsätter att svagas, så är detta en signal om att man tror på en duvig FED, och det är positivt för börsen. Men det är också det börsen handlats på sedan mitten på juni. Om dollarn däremot skulle vända ner och börjar stärkas så är det en Risk Off signal, marknaden är orolig för konjunkturen och givet värderingar, så är det INTE bra för börsen. Dollarn är vattendelaren.

Eftersom jag är kritisk till konjunktur och vinster, så tror jag inte dollarn kommer fortsätta att vara svag. Den har motstånd här vid 1,035-1,04 och vänder den ner därifrån så väntar rekyl på börsen och sannolikt baisse. Bryter den upp och fortsätter mot ex 1,08 så kan börsen fortsätta att vara stark, och det är samma sak som att säga att vinsterna kommer fortsätta att vara höga, både i år och nästa. Hur det skulle vara möjligt med dagens räntor, som ännu inte fått genomslag i plånböckerna förstår inte jag.

Men jag är inte optimist här…. som ni kanske har förstått. Men tajming är svårt!

Imorgon har vi PPI och på fredag Svensk inflation…

———–

Vad ska driva kommande nedgång?

1, Att FEDs hökighet inte försvinner i brådrasket, det lär vi bli varse i september.

2, Att jobbskapandet kommer vända ner tvärt nu när marknaden är i full sysselsättning, och med den tillväxt och vinster. Börsen går före vinstrevideringar. Recession fear lurar på riktigt runt hörnet.

3, Att Dollarn börjar stärkas igen… som med fallande räntor är en del i Risk off

Vad ska driva uppgången vidare?

1, Att dollarn fortsätter att försvagas mot bakgrund av fallande amerikanska räntor

2, Att negativa vinstrevideringar dröjer, och att marknaden istället fortsätter att lita på vinstprognoserna

3, Att tillväxten ligger kvar på en hög nivå längre än många trott…

I eftermiddag kommer PPI… den borde vara bra eftersom CPI var det och den är ännu mer känslig för råvarupriser.

US Core PPI kom precis in på 0,2% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,4. Bra. Som CPI siffran igår så visar den på deflatoriska tendenser. Sen vän av ordning, igen, så var månadssiffran nere där redan i Feb22 och Sep21. Dock är förutsättningarna bättre nu. Företagen känner alltså av ett minskat tryck på kostnaderna, och det kommer såklart smitta på priserna ut mot kund i förlängningen. På årsbasis hamnade siffran på 7,6 mot väntat 7,6 och fg 8,4. Headline siffran kom in på -0,5% MoM (alltså MINUS) mot väntat +0,2 och fg 1,0. Handlar såklart om att fallande energipriser slår genom. Minus, dvs att priserna aggregerat sjönk har vi inte haft sen Covid våren 2020. Det är positivt. Men här handlar det om att priset på energi, och olja i synnerhet, är svagt.

Min syn är Ukraina krisen ger en premie på c40 dollar på oljan. Så går vi mot recession ska den ner mot 70-80 dollar per fat. Vilket är positivt för inflation är räntor. Men då har vi recession på halsen. Får vi inte recession, samtidigt som kriget finns kvar. Då är nedsidan rätt begränsad. Det är ju bra att vi slipper recession, men då kanske vi har en överdrivet positiv syn på var räntor och inflation ska ta vägen?

Känns som att FED höjer med 50 i september. Sista rycket. Visst finns det risk att de höjer med 25+25 i november/december. Dom gör det om konjunkturen är tillräckligt stark, om det skapas jobb och lönerna inte kommer ner. Om inflationen är sticky. Men eftersom jag är konjunktur pessimist, så tror jag vi slipper höjningar. Det är bra för räntor, som är bra för börsen. Men det kommer vara negativt för vinstrevideringarna som är negativt för börsen. Värdering av börsen blir vattendelaren för börsen. Ni vet var jag står. PE18X+ just nu….. just sayin´

Imorgon kommer Svensk inflation. Vi hörs!

—————

Äntligen Fredag!

Svensk inflation, CPIF ex Energi, kom in på 0,4% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,7. Trots att den är inline så borde det göra Riksbanken glad då företagen nu höjer priserna i mindre utsträckning än vad de gjort under året. Rätt trend med andra ord. Dock, en höjningstakt på 0,4 är ju nästan 5% i årstakt så det är fortfarande för högt. Därför höjer Riksbanken i September. Sannolikt med 75 punkter upp till 1,50%. Men mer blir det inte tror jag. Dels för att inflationen kommer att fortsätta att trenda ner, dels för att tillväxten kommer försvagas, och dels för att omvärlden säger till honom att han kan ta det lugnt. På årsbasis kom siffran in 6,6% YoY mot väntat 6,6 och fg 6,1.

Headline siffran, som alltså handlar om energi faktorn, kom in på 0,1% MoM mot väntat 0,3 och fg 1,4%. Klart förbättring vilket handlar om att energipriserna inte längre rusar.

Inflationscaset handlar alltså till stor del om energi, mat och råvarupriser håller sig på mattan. De måste inte falla. Vilket iofs är bra för inflationen, men det kommer i så fall vara ett resultat av tapp i demand som går att spåra till kommande recession. Nej, det viktiga nu är att de inte börjar rusa igen. Typ att oljan håller sig runt 100usd. Inte drar till 120+. Givet min syn på recession, så tror inte jag på det såklart. Däremot kan man inte utesluta att Xyz händer som får oljan att dra temporärt. Det hade sannolikt pajat dagens syn på att inflation inte längre är ett problem.

Händer inget oväntat, vilket det förvisso gärna gör, så kan man vänta sig att Sverige och Europa följer samma utveckling som USA, med en twist, med ett halvårs fördröjning. Vän av ordning säger då att Riksbanken även borde höja några gånger till efter att FED slutat. Men givet skuldkvoten i Sverige (lån/inkomst) så kommer det räcka med 1,5% styrränta då våra c5,000mdr i hushållens skulder (varav 4,000mdr i bolån, där 2,400mdr ligger på rörlig ränta) kommer sannolikt bli 100mdr kr dyrare i räntekostnader (c20,000kr/år per arbetande Svensk, det dubbla för ett vanligt hushåll), vilket räcker för att dra i handbromsen för Sverige AB.

I eftermiddag kommer Prel Michigan… inga underverk väntas där.

Jag penslar fortfarande efter att marknaden ska ner… men måste erkänna att uppgången i både tid och storlek överraskat. Särskilt efter FED mötet i juli, som blev en Pivot för marknaden. Hursomhelst, jag tänker att dollarn ska toppa ur och ner mot par-1,01eur och detta kommer vara förenligt med topp och nedgång. Helst mitten slutet september. Vi får se!

Import priserna i USA sjönk förra månaden med -1,4%. Klart lägre än väntat och negativa för första gången sedan Covid våren. Säg efter mig, Världen känner av lägre efterfrågan-råvarupriserna faller-tillverkare slutar höja priserna och till och med sänker för att sälja-inflationen faller i alla led. Check. Inflationen är död-räntorna faller-och alla är glada- welllll hur var det med efterfrågan och köpkraft…. vad är nästa steg? Ja ni fattar!

Michigan kom in på xx mot väntat 52,5 och fg 51,5. De är fortsatt sura som attans, men siffran är bättre än väntat. Det är sammansättningen som är intressant. Current Conditions kommer in rejält sämre än väntat. Men Expectations kommer inte klart bättre. Dock fortsatt svag nivå. Vad handlar detta om? Jo att för medelamerikanen idag så är det skitsura om nuläget för att trots att ekonomin uppvisar full sysselsättning så räcker inte lönen till när man tar hänsyn till prisökningar på allt, stigande räntekostnader och så vidare. Man har jobb, ekonomin går hyggligt, men man känner sig rejält fattig. Men det intressanta är att derivatan om framtiden vänt. Dvs man väntar sig fortsatt tufft framöver av samma skäl, men något mindre tuffare än månaden innan. Dvs man börjar känna av att priserna inte höjs på samma sätt längre, att FED lugnat sig något och att räntorna vänt ner. Att Biden & Co riktar åtgärder mot inflation. Det är fortsatt mörkt, men något mindre mörkt än tidigare.

Jag siktar fortfarande på 3,500 i första hand, och 2,800-3,000 i Q1 nästa år. Men allt detta bygger på ett recessionscase. Uteblir det så lär jag få fel.

Min grundtes kring recession, är att köpkraften=(Nya jobbXlöneökning)+(budgetunderskott)+(-räntekostnader) kommer att vara på dekis. Primärt genom stigande räntekostnader. Den köpkraften ska sedan möta ett utbud av varor och tjänster. Det hade varit på gränsen till okej om priserna på de här varit oförändrade senaste två åren. Men det är dom inte. Det är rejält dyrare. Så minskad köpkraft möter rejält dyrare varor och tjänster. Något måste ge vika, och i min värld blir det volym. Då Köpkraft = Pris X Volym på varor tjänster. Om den tidigare var 100 = 10 X 10 och sen idag är 90 = 12 X Volym…. då blir volym 7,5…. en nedgång på 25%. Ni fattar att sifforna i sig inte betyder nåt, bara för att illustrera. Men Volym tappet kommer tvinga in världen i recession. Det är min tes.

Nästa vecka har vi Empire, Philly, Retail sales, NAHB… inget livsavgörande.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 18 kommentarer

Nu blir det Baisse

Oj vilken vecka vi har haft!

Vi fick ett bear market rally i Juli som inte jag såg komma. Efter Juni sättning, och sen studs, så trodde jag juli skulle bjuda på baisse och resan mot 3,500 skulle fortsätta. Visst kunde den sena juni studsen få ytterligare ett ben in i juli, men ALDRIG så här.

Jag trodde på stark konj data, dålig inflationsdata, stark dollar och hökig FED i slutet på juni och som underlag för min baissiga syn in i juli. Fick rätt så rätt, men det struntade börsen i. Vad börsen gillade var att räntorna aldrig steg TROTS detta. Räntorna sjönk. Varför, jo för att råvarupriser och ledande indikatorer började sura. Räntemarknaden fattade vad detta innebär för inflation i förlängningen. Och sen krönte FED haussen i slutet med ett relativt duvigt budskap. Neutral styrränta är nu uppnådd, och de är inte längre på autopilot för att höja, utan 110% data beroende. Vilket i teorin skulle kunna innebära att man inte tänker höja mer om kommande data motiverar detta.

Haussen var också möjlig för att alla stod utanför marknaden, och hedgefonder låg tokkorta. De fick bråttom att stänga. Men detta var aldrig anledningen. Det gjorde det bara möjligt!

Euron har konsoliderat mot Dollarn under nästan två veckor.. nåt kommer hända! Visst kan det bli endagsavstämning mot 1,035-1,04… men sen väntar stark dollar igen. Inte pga stigande räntor och hökig FED….. utan för att Recessionsnarrativet nu börjar ta plats, och då håller inte Aktieriskpremien i marknaden.

Fortsätter dollarn mot 1,08 har vi nåt annat i görningen, och då kommer börserna sannolikt gå starkt. Men det skulle kräva att FED på nåt sätt totalt börjar duva sig, typ säga att det inte blir fler höjningar alls. SAMTIDIGT som ECB stärker upp sin hökighet ytterligare. Hur rimligt är det? De gnäller båda över energipriserna?

DXY däremot har försvagats, men kan vara inne i sin sista tredje våg. Snart förstärkning av dollarn igen är mitt tema…

OMX känns så klar… jag penslar efter 1,700 i September nu!

SPX 3,500. Först 3,920 väldigt snart. Bryts den bekräftas resten av resan.

NDX 10,000-11,000. Det senare om räntorna faller. Det första om räntorna är någorlunda starka.

Baisse i Augusti… botten i September… en månad innan lågpunktsmånaden Oktober, som tvärtom kan bjuda på studs upp!

US10yrs är rejält översåld (på räntan, överköpt på pris) och kan säkert studsa nåt men är nu på väg mot 2,3% i första hand. 1,8-2,0 i andra hand. Åtminstone så länge som inflationsnarrativet fortsätter att försvinna och recessionsnarrativet tar mer plats… sett till datan.

Dollarn var inte svag under juli och ändå gick marknaden starkt. För att räntorna sjönk. Har räntorna mer betydelse än dollarn nu? Tror inte det, men det är samspel, och det gäller att förstå varför. Dvs om räntorna faller vidare så tänker nån ”amen det gav bra börs i juli”. Men om de faller för att man tänker recession, och dollarn på allvar stärks vidare, då är det inte bra för börsen.

Jag ser gärna US10yrs på 2,50 om några veckor där dollarn handlas under par mot dollarn… det är min recept för baisse.

VIX är lika översåld som i april, kommer studsa tillbaka mot 27ish. Men sen är det frågan, blir det baisse så kommer den fortsätta upp. Men skulle det mot förmodan mer hausse så är inte 15 konstigt. Där var vi förra året.

Brent oljan har tryckts upp mot 110usd. Rätt överköpt. Den borde vara klar snart och dra sig mot 100usd igen. I ett recessionsnarrativ så är den på väg mot 75usd. Oavsett konflikt.

På måndag har vi PMI data från hela världen (börjar i Kina i helgen)

På onsdag kommer PMI från tjänstesektorn.

Som vanligt blir det intressant att se på underkomponenterna. Jag tänker på New Orders som guidar framtida konjunktur, och prices, som guidar inflationen.

Veckan avslutas med jobbdata från USA

Min gissning är att datan rent generellt fortsätter att i maklig takt döda inflationsnarrativet, och föda recessionsnarrativet.

Visserligen toppade US10yrs ur i juni, men Juli-22 kommer gå till historien när marknaden la inflationsnarrativet på sophögen. Där ute i verkligheten kommer det dröja ytterligare ett halvår innan det blir konsensus. Då kommer man börja prata om recession och dåliga tider. Något börsen i vanlig ordning redan diskonterat i ett halvår. När sen världen står i lågor och alla är livrädda. Då bottnar vi ur och då ska man köpa på riktigt.

Ha en fin vecka… tbc

————-

I SEB morgon brev läste jag att skillnaden mellan en SVENSK 10 och 2 åring nu är negativt, för första gången sedan Lehman kraschen 2008. Den spreaden följer inte jag, utan den amerikanska. Då guidade den rätt, dvs recession infann sig 6 månader senare, och det kommer den sannolikt även göra denna gång. Dock behöver inte börsen gå svagt i närtid bara för det. Även om jag tror börsen ska ner i Augusti… nuvarande styrka kan dock hålla i sig en vecka till. Jobbdatan på fredag är viktig. SEB poängterar också att SKEW index indikerar att SPX borde söka sig under 3,000. Vilket jag också tror är korrekt. Fast det dröjer till Q1 nästa år.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 49,0 mot väntat 50,4 och fg 50,2… Caixin Mfg PMI kom in på 50,4 mot väntat 51,5 och fg 51,7… sämre, pekar på ett försämrat läge men ingen krasch. En omvärld som lägger lite mindre beställningar och hur man hanterat pandemin tror jag påverkar. NBS Non-Mfg PMI kom in på 53,8 mot fg 54,7. Känner också av motvinden.

Tyska Mfg PMI kom in på 49,3 mot flash 49,2 och fg 52,0. Från EU kom den in på 49,8 mot flash 49,6 och fg 52,1. Samma analys som vid Flash, dvs lamporna börjar blinka rött.

USA kommer i em

US Mfg PMI kom in på 52,2 mot flash 52,3 och fg 52,7… rätt inline!!!!

US Mfg ISM kom in på 52,8 mot väntat 52,0 och fg 53,0… bättre än väntat men sämre än sist. Men the devil is in the details skulle jag säga…

ISM Prices kom in på 60,0 mot fg 78,5…. sådär ja!!! Som Philly visade för en veckan sen. Nu faller priskomponenten, och det lär i nästa steg synas i PPI, och därefter i CPI/PCE. Om detta stämmer så borde inflationen falla mot slutet av året och in i nästa, och medverka till att FED inte känner sig nödgade att höja i november.

ISM Employment kom in på 49,9 mot fg 47,3… viss uppryckning, men nivån är fortsatt dålig.

ISM New Orders kom in på 48,0 mot fg 49,2… den här är viktig och tillsammans med Inventories som STEG så guidar detta nu för en rejäl försvagning av headline siffran framöver. Att siffran kom in lite bättre än väntat idag är INGET jag hänger i granen. Tvärtom!

Vad betyder detta? Jo inflationsnarrativet kan fortsätta att dö med tanke på ISM Prices, och delvis New Orders…

Men att inflationsnarrativet dör är inte längre en nyhet. Jag skulle säga så här, grundläget i marknaden är att den är glad över inflaitonsnarrativet och vill handla upp börsen, och detta läge manifesteras genom svag dollar. Men det kan närsomhelst övergå till recessionsoro, som förvisso innebär fallande räntor, men STARK dollar. ISM New Order/Inventories är för mig samma sak som recession under q4 och nästa år, men det bryr sig inte marknaden om. Dollarn är svag och börsen är stark!

Jag tror att dollarn är svag (börsen är stark) upp till 1,035-1,040 Euro…. sen blir det inte mer!

PMI för tjänstesektorn nästa…

———–

Onsdag, PMIs från tjänstesektorn i Europa kom in hyfsat starkt måste jag säga. Inbromsningen tar tid, men det handlar också om att räntekostnaderna inte slagit genom fullt ut, och energinotan slår ordentligt först till vintern. Det kommer!

Från US kom service PMI in på 47,3 mot flash 47,0 och fg 52,7… svag som flash

ISM non-mfg kom in på 56,7 mot väntat 53,5 och fg 55,3… oväntat starkt!!! och diffar rejält mot PMI ovan….

ISM employment kom in 49,1 mot fg 47,4… bättre än sist men inget drag direkt. På fredag kommer jobbdata!

ISM Prices kom in på 72,3 mot fg 80,1…. likt ISM Mfg Prices så börjar även trycket komma ner i tjänstesektorn. Det är positivt.

Det som håller uppe siffran är andra parameterar, dvs new orders och biz activitiy. Men varför säger ISM att den blivit så bra, när PMI Services inte gör det. Blir inte riktigt klok på detta.

Både SPX och NDX ser ut som om de kan ha gått klart, samtidigt kan jobbdatan ge en sista push åt dollarn mot 1,035+ och VIX dippar ner under 20, vilket i sig kan ge börsen en sista push. Men annars är det min syn att vi står inför några veckors svag börs. Jobbdatan kan också trigga igång hela rörelsen.

Jobbdata imorgon fredag.

Idag kommer jobbdata från USA

NFP kom in på 528k jobb mot väntat 250k och fg 398 (uppreviderat från 372k). En superstark siffra som visar att någon inbromsning i amerikanska ekonomin har inte skett. Egentligen har ju inte PMI siffror visat det heller, även om de har planat ut. Det är ju snarare New order och de framåtblickande som pekar nedåt längre fram, men inte nu. Men jag den här siffran överraskar. FED, som numera är fully databeroende, kommer inför mötet i September, inte vara särskilt duvig. Logiken är att så länge som ekonomin är stark och det skapas jobb, så kommer företagen känna att de har pricing power mot kund och vågar höja priserna, och därför kommer inte inflationen ner. Därför känner FED att deras jobb är att fortsätta att höja hushållens räntekostnader fram till att företagen känner av vikande efterfrågan och deras prishöjningar upphör. I bästa fall skulle jag säga att FED höjer med 50 i september. Det kan även bli 75 igen. Men min syn är fortsatt att det ska surna till under hösten och november inte bjuder på några höjningar. Men vi får se. Ett steg i taget. Dagens siffra kan vara det sista vi ser av den här högkonjan också! Amerikanska arbetsmarknaden är tveklöst i full sysselsättning.

Timlönerna kom in på 0,5% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,4 (uppreviderat från 0,3). Därmed lirar lönetrycket kring 5% i årstakt, och numera i samkland med ECI som kom häromdagens. Lönetrycket är hårt, men inflationen är fortfarande högre, så en klassisk spiral har vi inte. Dock har vi mer lönesprial i USA än någon annanstans. FED är data beroende, räkna med en hökig FED.

10-åringen drar rakt upp på datan, och dollarn stärks kraftigt. En riktigt HÖKIG reaktion, bort från den smått duviga situation som pågått i några veckor. Jag räknar med att marknaden inte kommer gilla detta.

Jag har inte ändrat mig i sak. 10-åringen toppade ur i juni på 3,5%. Råvaror kommer fortsätta ner, och PMI new orders visar på sämre tider. Inflationsnarrativet är yesterdays news…. men givet senaste tidens börsutveckling, som bygger på ”minskad oro för FED och inflation” så är dagens data ett hack i kurvan.

Än så länge har SPX inte visat på nån större rörelse, men jag tänker att dagens data ändå kommer innebära att vi ska ner mot 3,900-3,950 i nästa vecka!

Nästa veckas kioskvältare är US CPI på onsdag…

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 26 kommentarer

FED på onsdag

Allt fokus på FED. Marknaden väntar sig 75 punkter, och så kan det mycket väl bli. Men om man tittar på datan som kommit in, och tänker sig att FED är ”data dependent” så är inte 100 punkter orimligt. Den data som visar på inbromsning är framförallt sentiementsdata, och inte hård data, och historiskt har FED inte fokuserat så mycket på den. Man har höjt i en stege så här långt, 25/50/75 och nästa steg skulle då vara 100, men många FED ledamöter har sagt att det inte är nödvändigt med så aggressiv höjning, och man ska komma ihåg att räntehöjningar biter först med fördröjning på 6-12 månader. Så man ska inte blanda ihop data idag med räntehöjningar idag. På onsdag kväll vet vi.

US10yrs är återigen nere vid ett stöd kring 2,70 och bryts detta fortsätter resan söderut. Det är fullt möjligtom FED ger en mindre hökig bild på onsdag, och skulle sannolikt försvaga dollarn mot 1,035-1,04Eur. Detta är sannolikt positivt för börsen. Ser jag SPX så finns det alltid chanser att ta ut 4,100 men längre än så tror jag inte på. Så länge som 3,850-3,900 håller så finns där en positiv underton. Bryts denna väntar sannolikt 3,500ish, som alltjämnt är target.

Kvartalsrapporterna rullar på. Case Shiller, CB Consumer konfidens, Chicago PMI, Prel Michigan, Core PCE samt ECI Emloyment Cost Index. De två sista är alltid intressanta. Även om det är historiska data.

Hur går marknaden beroende på vad FED gör? Svårt att svara på, blir ju sjukt spekulativt, men jag tänker så här att marknaden ändå blir lite glad vid 75punkter och handlar upp den de sista procenten, för att sen toppa ur och gå tillbaka in i sin trend. Vid 100 punkter tror jag marknaden kanske blir besviken och slår på den direkt.

—————-

Rapportperioden har bara precis börjat, men rapporter jag läst så verkar det som om Top Line Sales verkar slå förväntningarna, vilket verkar handla om att de inte säljer mer i volym, utan analytikerna verkar ha underskattat förmågan att höja priserna ut mot kund. Så långt verkar ju allt frid och fröjd. Men icke, på vinstnivå har man inte lyckats slå förväntningarna så här långt. Så Sales är bättre än väntat, men vinst är tvärtom. Alltså kraftig marginal press alltså, vilket alltså handlar om att företagen höjer priserna mot kund, men lyckas inte höja dom tillräckligt mycket för att kompensera för kostnadsökningarna. Detta kan ju inte komma som en överraskning för någon.

Som jag sagt tidigare, jag tror inte Q2orna generellt kommer leda till någon jätte nedrevidering av Fy22 Earnings. Det kommer komma först med Q3orna (i oktober) och särskilt med Q4orna (i januari). MEN, innevarande år brukar vara ganska ointressant i samband med Q3orna utan då börjar man på allvar handla marknaden baserat på FY23…. och det kommer sannolikt inte se så vackert ut.

———–

CB Consumer Confidence kom in på 95,7 mot väntat 97,2 och fg 98,7. Svagt, och i linje med pandemin. Michigan som fångar shoppingplaner, så fokuserar CB mer på jobbsituationen. Återigen tror jag det handlar om att lönerna inte hänger med i prisutveckling, och det faktum att det kanske inte är lika enkelt att hitta jobb längre. Samtidigt är värden kring 90 i nivå med 2015 så det är ingen kris ännu. Under 2008 hade vi värden runt 40…. men det är sannolikt dit vi ska nästa år.

Case Shiller, Amerikanska huspriser, steg med 1,3% MoM i maj, mot väntat 1,5 och fg 1,7. Sjukt, ny rekordnivå….. well, ni har sett NAHB index, så vi vet vad som kommer att hända.

——————-

Torsdag

FED höjde med 75 punkter, lika mycket som i juni, från 1,50% till 2,25%. Samma styrränta som vid senaste räntehöjarcykeln. Man anser sig nu ligga på en Neutral styrränta, dvs en nivå som vare sig främjar eller bromsar inflation. Man är inte heller tydlig i sin guidning över framtida höjningar utan det får datan utvisa. Mötet kan sägas vara en milstolpe. Framöver är en annan femma. För FED har det varit viktigt att snabbt komma upp till denna ränta. Nu är det mer osäkert, vilket marknaden tolkade som relativt duvigt. Dvs framtida höjningar kan både blir mindre i storlek, och färre, dvs helt utebli. FED anser fortfarande att inflationen är ett stort problem, och tillväxt och arbetsmarknad som robust, men att de snabba höjningarna upp till 2,25% kommer ge önskad effekt down the road. Vilket dom såklart har rätt i. Räntor slår genom med en fördröjning. Många i marknaden tror på 50 punkters höjning i september, och sen 25 vardera i november och december. Jag tror också att det kan bli 50 i september, lite beroende på datan, men att november och december sannolikt uteblir. Men man får vara ödmjuk, datan bestämmer.

Med tanke på hur ledande indikatorer börjat komma in svagt, fallande råvarupriser etc, trög löneinflation etc… så borde vi gå mot duvigare tider. Är detta positivt? Jovisst gillar marknaden när alternativ avkastningen, dvs US10yrs, ligger på 2,7% istället för 3,5% och kan fortsätta ner. Jag tror dessutom att den är på väg ner mot 2%ish. Problemet är vinsterna…. inte här och nu, men på sikt.

SPX på 4,023 och Earnings på 228usd ger PE 17,6… earnings yield 1/17,6=5,7%. Vid en ränta på 2,7 är det 3% i aktieriskpremie… vid en framtida ränta på 2% är det 3,7%. Inte too juicy. Sen har vi ju vinsterna nästa år… men det är än så länge inte ett problem

Jag köper inte den här marknaden. Jag tror att den här rörelsen som pågått sen mid-june är på väg mot sitt slut. Vi har max 2-3% kvar på uppsidan. Bryts 3,910 så har den sannolikt börjat. Dollarn har än så länge inte uppvisat den svaghet som krävs för att jag ska tro på att denna uppgång är nåt annat och mer uthållig. Visst kan dollarn göra ett sista ryck mot 1,035-1,04, och det i sig ger en sista knuff upp. Men i stort sjunger vi på sista versen. VIX är nere på nivåer där det brukar vara smart att kliva av. Augusti borde bli trist.

Jag är baissad, att magkänslan ger en positiv känsla när man tittar in på marknaderna brukar vara en sälj signal i sig.

Imorgon kommer det data… vi hörs

—–

Äntligen fredag,

Lönerna i Sverige visade på 2,7% YoY i maj. https://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

Inte mycket till lönetryck där, särskilt med tanke på att arbetsmarknaden får ses som rätt tajt. Handlar mycket om hur lönerörelsen går, och det ser lovande ut där de flesta facken anser att man ska hålla sig till inflationsmålet. Industrifacket brukar också se till konjunkturutsikterna i Europa, som ni förstår inte ser så bra ut. Om ett år har Sverige noll procent problem med inflation. Ingves kanske höjer med 75 nästa gång i september till 1,50% men lär sänka nästa år.

US Core PCE kom in 0,6% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,3… högt, som CPI, och som FED har addresserat, men som dom tror att de kommer få bukt med över tid tack vare sina höjningar. 0,6% i månaden motsvarar alltså en årspristakt kring 7-8%. Högt alltså. FED säger ju också att de är data beroende, och så länge som den här siffran fortsätter så här, så kommer de fortsätta att höja. Men vi vet ju också att råvarupriserna vänt ner, att Philly FED prices vänt ner rejält, och det bara är en tidsfråga innan PPI gör det. Både CPI och PCE gör det också om dom gör det, med viss fördröjning.

På årsbasis kom den in på 4.8% mot väntat 4,7 och fg 4,7… ändå hyfsat inline.

Chicago PMI kom in på 52,1 mot väntat 55,0 och fg 56,0… stark indikator som visar att nästa ISM inte kommer att bli bra. Det barkar mot recession, och det är inte underligt att råvaror faller. Inflation är inte längre ett problem.

Michigan index kom in på 51,5 mot fg 51,1… fortsatt super deppigt. Konsumenterna är inte shoppingsugna, för pengarna räcker inte till.

ECI kom in på 1.3% i Q2 över Q1 mot väntat 1,2 och fg 1,4. Sämre än väntat men ingen stor sak. På årsbasis, dvs lönebildning i Q2 i år jmf förra året ligger på 5,1%. Förra kvartalet låg den på 4,5% i årstakt. Så det är högre. Samtidigt ökade inte lönerna lika snabbt under Q2 som under Q1. Så det är ris och ros. Men lönetakten är hög, helt klart. Dubbelt så högt som ex Sverige. Så mer löneglidning där är här… men den ligger samtidigt under prisökningstakten så även där får konsumenterna det realt sämre. Jag är inte super orolig. Arbetstagarnas pricing power vid lönediskussioner är snart ett minne blott. Men visst kommer det bli en rejäl höjning i september. Jag räknar med 50 punkter.

Nästa vecka blir det ISM och jobbdata mm.

Trevlig helg!!!!

——————–

Publicerat i Uncategorized | 20 kommentarer

Lugn vecka med fokus på rapporter

På makrofronten är det rätt lugnt i veckan. NAHB index från USA, Philly FED på torsdag, Flash PMIs på fredag samt ECB möte på onsdag där man kommer att höja med 25 punkter. Hox Valueguard från Sverige.

Rent generellt tror jag rapporterna kommer vara bra. Företagen har haft hyfsad pricing power under kvartalet. Räntekostnaderna hos kunderna har inte hunnit börja svida ännu. Inventory cykeln var rätt okej under kvartalet. MEN, det finns risk i hur de guidar andra halvåret. Man behöver inte vara Einstein för att inse att det ser rätt mörkt ut om man tittar en bit bort. Q3 blir sämre, Q4 kan bli katastrof. Ser man till FY22 Earnings för SPX har de hållit upp fint, men granskar man detaljerna så är det Energy och Commodity bolagens vinster som håller en fin revideringstakt senaste månaderna, samtidigt som övriga är ner, så den där total siffran är ett mynt med två sidor. Jag säger så här: Jag tror negativa revideringar i bolag generellt kommer fortsätta, och sen när recessionen slår till så faller priserna på energi och råvaror, och då kollapsar vinsterna även i de här bolagen, och då faller den totala Earnings siffran ihop som ett korthus.

Empire FED förra veckan var rätt stark, lirar typ med ISM 55, men på frågan om hur New York företagen ser på konjan 6 månader ut är de tvär negativa. Typ 100% säkra på recession. Lite som ISM Mfg New Order signalerar, och som kanske Industrimetaller och Kopparn så sakteliga börjar ta in. Kanske också därför som US10yrs obligationen inte är uppe och nosar på 3,5% trots senaste tidens data. Inflations- och konjunkturutsikter lockar in köparna i bonden, vilket håller ner räntan. FED är inte klara ännu, 75-100 i juli, och ett snäpp lägre i september. Detta kommer hålla uppe korträntorna. För Sverige och Ingves perspektiv så tampas vi också med internationell inflationstryck, och svag krona är lök på laxen. (redan dyra importerade varor blir ännu dyrare om kronan är svag). Så räkna med 50-75 punkter i september från Riksbanken.

Men börserna har hållit sig rätt starka. Det hade sett annorlunda ut om datan drivit upp US10yrs mot 3,5% samtidigt som dollarn varit så här stark. Då hade det varit baisse. Nu har vi haft svag ränta, stark dollar. Vilket förvisso är Risk Off, men som marknaden bortsett från. Man har helt enkelt varit glad för låg ränta, vilket handlar mer om att inflationsförväntningarna kommit ner (ISM New order -> Industrimetaller) än om recessionsoro.

Jag tror så här, håller sig räntan på mattan, och dollarn börjar rekylera mot 1,04Eur då är chansen stor att SPX bryter upp och testar sitt motstånd kring 3,900 och sannolikt bryter det för att fortsätta upp mot 4,000-4,050. (gap 4,017). MEN, mer blir det inte, jag tror fortfarande att vi ska ner mot 3,500. Och risken är att denna rörelse upp också helt uteblir. Så rätt klen risk/reward alltså!

Många FED ledamöter är ute och guidar lite olika i sin syn på räntehöjningar. Jag tror det är viktigt att bena upp argumenten.

Det som talar för 100bp höjning nästa onsdag är:

1, datan som visar hög tillväxt och hög inflation

2, att FED gärna vill vara framtunga i sina höjningar, inte linjärt.

3, då det är bättre att höja för mycket nu och senare sänka än att inflationen börjar bita tag i lönerna och blir ett långsiktigt problem….spiral stickyness

4, Höjer man med 100 så landar man på 2,5%. Senaste cykeln så höll ekonomin för 2,25% även om man fick sänka senare till 1,5%. 2,5% lär inte ge radikalt annat utfall. (men denna går att vända på, se punkt 2 nedan)

Det som talar emot höga höjningar är

1, räntehöjningar slår genom i ekonomin med 6-12m fördröjning. Så oavsett hur mycket man höjer nu så påverkar man inte inflation i närtid. Different put, hade du velat få bukt med inflationssiffran för två veckor sen, då hade du behövt höja för ETT år sedan. Du måste tro på fortsatt hög inflation om 6-12 månader om du höjer kraftigt idag. Det finns ingen koppling mellan räntehöjningar idag och inflation idag. Media har låg förståelse för detta när de skriver om inflation vilket rör ihop det för många.

2, Vid senaste räntehöjarcykeln så höjde man från 0 till 2,25 vilket var lite mycket så man fick sänka till 1,50%. Givet underliggande skulder och inkomster (skuldkvot) i ekonomin så var det senare mer lagom. Eftersom mängden Skulder och inkomster i ekonomin inte har förändrats extremt mycket sedan dess kan man anta att 1,50% är rätt lagom nivå även idag, och givet att vi idag ligger på 1,50% kommer det att visa sig vara rätt bra för inflationen och ekonomin bara man väntar ut den i ett år. Så att höja kraftigt härifrån innebär bara att det ger en FÖR kraftig inbromsning om ett år, som man sen får backa tillbaka ifrån. Folk blir arbetslösa i onödan nästa år med andra ord. Men det är svårt att för centralbanker att chansa.

Jag tror på 100 nästa onsdag, som minst 75, och sen 75 alt 50 i september. Det beror på datan! Ingen höjning i nov eller dec. Alltså från dagens 1,50 till 2,75-3,25%. Hårdhandskar, och sannolikt för mycket men man vågar inte chansa. Efterfrågan måste dödas för att företagen ska sälja mindre i volym, och då efterfråga mindre råvaror, som sjunker i pris. Men även för att Arbetstagare, oavsett hur tajt arbetsmarknaden är, har svårt att ställa krav på högre löner hos arbetsgivarna om ekonomin bromsar in och företagen börjar gå dåligt. Då går man ofta från att ”hota med att byta jobb om inte bättre lön” till ”man är glad om man får behålla sitt jobb”.

Sen tror jag man börjar sänka redan nästan sommar och ligger sannolikt på noll redan innan årets slut!

Ska man vara helt krass så handlar det om felaktig politik. Dvs hade man börjat höja redan för ett år sen (samt dra bort QE och inte kört budgetunderskott, dvs expansiv finanspolitik) så hade vi inte haft samma situation som idag. Nu gör man ett policymisstag igen, då man höjer för mycket, vilket skapar recession nästa år, och som leder till sänkningar. Men det är lätt med facit i hand, och det handlar om att man hamnade fel i gungan redan från början.

Hade man höjt 4ggr a 25 förra året, och 3ggr 25 i år, dvs upp till 1,75%… så hade det räckt, och vi hade inte haft problemen som vi har idag. Men det är lätt för mig att säga nu!!!! Jag var en av många som ansåg att inflationen var övergående, då den dels var en DEMAND push av engångskaraktär (budgetunderskott) och dels kom främst från SUPPLY sidan (råvaror och energi) och inte löner, och borde därför rullat tillbaka. Men Demand överraskade, Inventory rebuild blev starkare än jag trodde och Krigets inverkan på mat och energi…. #lättmedfacit

Ha en fin vecka

NAHB kom in på 55 mot väntat 65 och fg 67…. EN SÅN JÄVLA PUNGSPARK, nu slår räntorna genom även i fastighetsmarknaden… den har varit onaturligt sticky måste jag säga, så det kom ju inte oväntat men inte den här Ketchup effekten hade jag aldrig väntat mig. NAHB guidar ner priser med 6-12 månaders fördröjning. Så räkna med väsentligt lägre bostadspriser i USA nästa år.

Från EU kom det inflationsdata, som jag normalt inte följer så noga. Men intressant är att headline kom in 0,8% MoM (8,6 YoY) med CPI ex mat, energi, alkohol och tobak kom in på 0,2% MoM (3,7 YoY). Man ska passa sig för att rensa en hit och en dit, men det är tydligt att i Europa handlar inflationen nästan uteslutande om stigande råvarupriser på energi, mat och andra råvaror, och inte om löner och så mycket annat. Dvs Europa är verkligen 100% en supplydriven grej, och rädslan för att det skulle bli en spiral och inflationen biter sig kvar på höga nivåer länge, är förhållandevis lite. Lite dåligt konja, råvaropriser faller tillbaka (redan börjat) och vips så kommer inte Europa ha ett problem med inflation längre. ECB kommer dock höja med 25 på torsdag.

En diskussion som det pratas rätt lite om är de långsiktiga effekterna av inflationen. Dvs även om inflationen trillar ner till typ noll nästa år så kommer inte från det faktum att priserna justerats upp relativt köpkraften. Enkelt uttryckt. I nästan 20 år växte typ lönerna med c2,5%/år. 100kr i lön blev 164kr. Samtidigt steg priserna med cirka 1,5% i snitt, så Varan som kostade 100kr steg till 135kr. Vi blev realt rikare och kunde handla mer saker. Samtidigt sjönk räntekostnaderna som andel av inkomsterna, skatten likaså samtidigt som kvaliteten på varan i många fall steg. Vi fick det bättre. Men senaste tvår åren så steg priset på varan med 20% från 135kr till 162kr, samtidigt som lönerna bara steg med 5% till 172kr. Så vi har blivit realt fattigare. Man kan säga att den reala köpkraftsökningen vi haft under 20 år, i princip har ätits upp under senaste 2 åren. Kommande 20 åren kan vi göra samma sak som innan, dvs lönerna ökar med 2,5 och inflationen 1,5, och så är vi tillbaka i samma situation som för två år sedan. Men vi kommer inte från att det köpkraftstappet som hänt går inte att ta tillbaka. Alltså vi kan inte hålla 10% löneökningar, för då kommer vi sannolikt hamna på 15% inflation. Alltså måste vi ha låg lönebildning, men vi kommer inte ha strukturell deflation på varor och tjänster, för då krymper vinsterna för företag, de börjar varsla folk, tillväxten vänder ner, och vi är i lågkonja. Så det går liksom inte att lösa. Den enda lösningen är om lågkonjunkturen blir så svår, att råvarupriserna faller så mycket, att företagen i princip sänker priserna till samma nivå som gällde innan. På lite sikt skulle det återställa köpkraften. Dock är företag väldigt obenägna att sänka priser, vilket är kopplat till att de strukturellt under lång tid inte kan sänka kostnaderna. Primärt löner. Löner stiger, och blir lönekostnader ett problem, så sänker man genom att säga upp folk, och då hamnar vi i regel i recession. När löner normalt sett stiger, så anpassar företagen priserna på sina varor och tjänster för att möta kostnadsökningen och bibehålla vinsterna, och där har vi klassisk Demand driven inflation. Jag har inte facit, men det ska bli intressant att se var priserna tar vägen.

———–

Fått frågan ang var vi är tekniskt. Jag tycker det har varit aningens svårt att urskilja, men jag skulle säga att 1ABC är klar, med otydlig 1B. Sen tvåan är också avklarad, och att vi är inne i nån form av sista trea. Jag inser att den inte varit så svag som jag tidigare tänkt mig utan snarare konsoliderande på många håll. Den kan ha ett sista ben på nedsidan. Alternativt bryter vi upp och då är den klar, och då är vi inne i nån typ av bear market rally, som förvisso inte behöver ta oss längre än till SPX 4,000ish för att den ändå ska varit en 10% rörelse sen 3,650 i mitten på juni. Därefter är det ny nedgång, sannerligen med ny botten där jag fiskar efter 3,500. Så för att summera:

1, 3,900 nivån håller och vi inom kort vänder ner, i första hand mot 3,650-3700 men sen ny botten.

2, 3,900 bryts och vi går upp mot 4,000ish+, för att sen vända ner mot 3,500.

Min gissning är att FED nästa onsdag kan ha ett finger med i spelet.

Next up… Philly och ECB möte på Torsdag, Flash PMIs på fredag.

————

Onsdag

Hox Valueguard kom precis med data över svenska bostadspriser, som visade på en nedgång med 3,8% i riket, och 4,5% för bostadsrätter i Sthlm. Låter som en kraftig nedgång, och visst det är det sett till en enskild månad men priserna ligger fortfarande på September 2021 års nivåer så de är fortsatt höga i absoluta termer och kommer att komma ner.

Bostadsobligationen 5yrs ligger på 3,1%. Kommit ner en bit sen toppen 3,8%. Faktum är att den har varit nere på 2,7% för nån vecka sen. Det svänger snabbt där.

Scenariot spelar ut rätt väl. Priserna faller och kommer fortsätta att göra det. Räntorna kommer tids nog att toppa ur om de inte redan gjort det. Kommer sannolikt ligga kvar på en relativt hög nivå fram till att FED börjar svänga på kappan, och varpå internationella räntor kommer att reagera, och sen kommer vi i Svedala med eftersläpning.

Jag tror ju att Riksbanken höjer med 75 i september, till 1,5% och sen får det vara bra. Jag tänker mig att en 5yrs statsoblis i denna miljö kan stabiliseras kring 2% och en bostadsoblis till slut kring 2,5%. Jag tror inte på spreadar mellan dom på 150 punkter är här för att stanna utan kommer normaliseras på det historiska snittet 50bp. Så räkna med en bostadsoblis på 2,5-3% under andra halvåret.

Detta pekar såklart på att priserna ska ner ytterligare. I första hand till Pre Covid nivåer… sen får vi se. Vi pratar alltså 20% till….

Ni noterar säkert att marknaderna bröt upp ur sin konsolidering. Jag säger så här, Dollarn är svag för att räntorna håller sig på mattan. Räntorna håller sig på mattan för att det finns ett köptryck efter obligationer. Det finns ett köptryck eftersom man inte är lika oroad över inflation som tidigare. Man är inte oroad över inflation eftersom priserna på olja, metaller och andra råvaror sjunker. Vissa är även oroade över recession, de köper också obligationer.

Jag tror inte uppgången är här för att stanna. Jag tror dollarn kommer bottna i första hand kring 1,035-1,04. För att den ska fortsätta krävs nåt nytt, nåt nytt från FED. Jag tror inte FED kommer att överraska marknaden nästa onsdag. De är oroade över styrkan i ekonomin och nivån på inflation. Vid senaste räntehöjarcykeln landade man på 2,25%. Nu ligger man på 1,50%… det finns utrymme! I den miljön tror jag inte dollarn fortsätter att försvagas, och gör den inte det, så tror inte jag börserna klättrar vidare. Jag räknar med topp här kring SPX 4,000 vilket såklart kan sträcka sig mot 4,100.

Kanske är det så enkelt att det fortsätter upp fram till FED, och sen är det bye bye?

If Anything… Sell the Rip.

———————

Torsdag..

ECB slog till med en dubbelhöjning på 50 punkter från noll till 0,5%. Det var mer än väntat och man hade kunnat tänka sig att räntorna skulle lyfta på beskedet och därmed stärka Euron. Men räntorna sjönk såväl i Europa som USA, och det blev inga stora rörelser på valutamarknaden. Tidigare i juni var den Europeiska 2-åringen uppe i 1,3% och 10-åringen på 1,9%. På bara några veckor har de tappat 90 punkter till 0,4% samt 1,0%. Marknaden är inte rädd för inflation i Europa. Den är tar höjd för recession. Nästa möte är den 9 september.

Philly Fed kom in på -12,3 mot väntat 0 och fg -3,3. En riktigt svag siffra som indikerar ISM strax under 50. Den här gången var det bredd på det negativa, då 6m Biz oulook var extremt svag, Employment faktorn likaså. Men med intressant tycker jag är hur Prices paid komponenten nu för andra månaden i rad faller kraftigt. Fallande priser på råvaror i allmänhet gör att företagen inte känner prishöjarpressen i lika stor omfattning, samtidigt som efterfrågan från kunderna mattas.

Q3 kommer att vara en inbromsning, både såväl tillväxt och till viss del inflation, men det är framförallt i Q4 som risken nu är väldigt stor att USA rullar över i recession, och inflationsnarrativet tvärdör. Alla mekanismer pekar på detta.

Tyska Mfg Flash PMI kom in på 49,2 mot väntat 50,6 och fg 52,0… svagt

Europeiska motsvarigheten kom in på 49,6 mot väntat 51,0 och fg 52,1… också svagt

Service indexen var också svaga.

Krigets inverkan på mat och energi priser skapar recession i Europa… så är det.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 52,3 mot väntat 52,0 och fg 52,7… inbromsningen är där, men det går långsamt. Lirar inte riktigt med Empire och Philly!

Service Flash PMI kom in på 47,0 mot väntat 52,6 och fg 52,7…. riktigt svagt, och jag tror det handlar om att när amerikanerna betalat räntan på sitt bolån, mat och energi räkningar, så finns det helt enkelt inte så mycket kvar längre till annat… typ service och tjänster. Men det är i huvudsak där jobben skapas, och känner de här branscherna av inbromsningen så kommer de sluta rekrytera, och skapas det inga jobb så bromsar köpkraften in… och bromsar den in, ja då är det recession nästa. Inflation är inget framtida problem.

Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer

US CPI på onsdag

På onsdag kommer alltså inflationsdata från USA för juni.

CPI väntas öka 1,1% MoM mot fg 1,0

Core CPI, som är den mest intressanta, väntas bli 0,6% MoM mot fg 0,6%.

Det är alltså inga stora förbättringar som väntas. Det lär det inte bli. Tittar man på ex ISM Mfg Prices, eller ISM non-Mfg Prices så ligger de fortfarande extremt högt.

Ekonomin mår dessutom bra, det visade inte minst jobbdatan i förra veckan. Så länge som ekonomin mår bra så kommer företagen har stake att höja priserna. Det är när konsumenterna sviker som de börjar vackla i sina beställningar och kvarnhjulen kan börja snurra åt andra hållet. Där har vi ISM Mfg New Orders som vikt ner, men det tar tid innan det slår genom i alla led. Ni som följer industrimetaller och Co ser att de också vänt ner och kan ha toppat ur. oljan är ingen bra leader utan våldigt mycket en här och nu indikator.. jag räknar med att den håller sig kring 105 dollar +\- 10 en tid framöver.

Hade jobbdatan kommit in på säg 0-100k jobb så kan man tänka sig att FED hade varit nöjda i sitt jobb att döda efterfrågan, men givet siffran i fredags, så är det nog sannolikt att de höjer med 75 punkter, från 1,50 till 2,25%, i juli. Har svårt att se att inflationssiffran ska komma in så lågt att de bara höjer med 50. 0 eller 100 punkter är uteslutet.

I september tänker jag 25 punkter lägre än vad de höjer med i juli, så 50 om de nu höjer med 75, men det är också för att jag väntar mig att datan börjar komma in en riktning som gör det möjligt. Jag penslar fortfarande efter icke höjning i november och december, mot bakgrund av att USA då befinner sig i recessionsliknande tillstånd. Exemplifierat av typ NOLL nya jobb i månadsdatan, och/eller 0,2% MoM eller lägre inflation data…

vad gäller konjunktur och vinstrevidringar tänker jag mig att q2orna nu blir rätt okej och INTE leder till några nedrevideringar, utan det är först i oktober med q3orna som detta blir aktuellt. något som sen accelerar för varje kvartal.

Vi har även svensk inflationsdata på torsdag. US PPI på torsdag är också intressant! På fredag har vi Empire FED, Retail sales samt Prel Michigan.

Jag noterar att Dollarn nu handlas på par mot Euron. Mäktigt! Rent tekniskt hade det inte varit konstigt med en studs i dollar från ett överköpt läge. Normalt är detta synonymt med stark börs. Annars räknar med fortsatt stark dollar… åtminstone fram till inflationsnarrativet dör.

Optimismen i marknaden har på sistone drivits av fallande räntor. Visserligen har det varit fallande räntor-stark dollar, som per definition är Risk Off, som normalt är dåligt för aktier. Men det har inte stämt, och anledningen är att börserna i år har handlats ner pga inflationsnarrativet, stigande räntor – stark dollar… och när räntorna nu föll tillbaks, visserligen på recessionsoro i datan, så gillade marknaden detta. Även om det var en Risk off situation. Det hade varit MYCKET bättre med fallande räntor och SVAG dollar… för det är Risk On. Det bästa för aktier. Så jag är lite förvånad över styrkan. Men US10yrs ligger inte på 2,75 längre, stödet höll, utan 3,05…. och nu är det upp till inflationsdatan!

Jag utesluter inget,, både NDX och SPX har gap ett snäpp högre. Så visst kan det lyfta nån procent till, men jag ritar fortfarande efter en sista körare nedåt till SPX 3,500…. tänk 10% ner. Men detta drivs INTE av oro för recession, för det gillade ju marknaden nyligen. Utan FED oro…

Sen är tanken att vi ska få lite varmluft längre fram när inflationsnarrativet dör. Då ska US10yrs bryta ner genom 2,75% och dollarn svagas…. och VISST är jag medveten om att vi aldrig kommer få uppleva 3,500, utan nästa rörelse har redan börjat. Time will tell.

Ha en fin vecka!

—————

Det är ju ett speciellt läge vi har nu. Dollarn har varit stark, men ändå har börserna orkat stå emot. Får vi en studs i dollarn, innebär det fortsatt styrka på börserna, eller är det tvärtom marknad. Sen ovanpå detta har vi dagens inflationsdata. Förväntningarna ligger högt. Kommer den svagt så borde dollarn försvagas. Annars inte….

SPX på 3,800 och Vinst på 230 i år ger PE 16,5X. Inte superlågt om man tänker a, 10-åring på 3% b, att vinsten 230 kanske inte håller när Q3/4 börjar rulla in svagare och c, recession nästa år. Därför känner jag mig trygg med target 3,500. Men vägen dit…

I SEB morgonbrev skriver Robert Bergqvist om Inflationsdebatten ute i världen, där man försöker hitta syndabockar. Men han radar vackert upp skälen till dagens situation

a, Överexpansiv finanspolitik under 20/21 gav en Demand push

b, Covid störde produktionskedjor på olika sätt, och gjorde att det blev tajt givet Demand pushen.

Det var de här två som kickade igång inflationstrenden vi upplever idag… sen kom

c, Putin, vilket blev en Supply Pull, där oljan skuttade upp från 70-80usd fatet, till 100+, samt Food inflation vi ser idag.

d, för långsam exit av penningpolitiken… dvs om man dragit tillbaka QE och nollräntor redan förra året, så hade vi sannolikt inte varit i samma sits idag. (eftersom ökade räntekostnader trycker undan konsumtion -> tillväxt -> jobbskapande -> köpkraft

Att det skulle vara giriga företag som passar på att höja priserna är bullshit. De har som uppgift att bibehålla avkastingen på eget kapital, dvs vinster. Gör dom inte det utan motsatsen, dvs går med förlust, så innebär det till slut att 1, de måste säga upp folk till skillnad från att anställa 2, och avstå investeringar som ger framtida försäljning och konkurrenskraft. Om alla företag skulle gå med förlust så blir även skatteintäkterna, dels från skatt på vinst, men även skatt på arbete lägre, och således skulle staten få krympa sin budget för att anpassa den till lägre intäkter (Bulken av statens inkomster är Moms, Skatt på arbete, dvs inkomstskatt och arbgiv avgifter) och därmed skulle vi också få mindre resurser till välfärden.

Vissa menar att företagen tar smällen för inflation då PPI (inflation i producent ledet) ät dubbelt så hög som CPI (inflation i konsumentledet). Men det är skulle jag säga är bullshit.

EX. Ett företag som säljer en vara för 100kr köper in den för 50kr, och gör 50 i vinst. Om inköpspriset stiger med 20% från 50 till 60 så måste företaget höja den från 100 till 110 för att fortsätta göra 50 i vinst. Således 10% i konsument ledet. Att PPI är dubbelt så hög som KPI är alltså fullt normalt.

Inflationen kommer i eftermiddag… och min magkänsla säger att dollarn varit stark, förväntningarna på dålig siffra ligger högt… och att vi kanske kan överraska positivt på nåt sätt, vilket ger börsen en knuff uppåt. Men att denna uppgång blir hyfsat kortvarig och att det snart vänder ner igen. Ta nu detta med en rejäl skopa salt, för detta är mer en killgissning…

och där kom inflationen

cpi kom in på 1,3% MoM mot väntat 1,1 och fg 1,0.

i årstakt 9,1% mot väntat 8,8 och fg 8,6

core cpi kom in på 0,7% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6.

En på alla sätt svin inflatorisk siffra, som tillsammans med den starka jobbsiffran lär skrämma skiten ur Fed.

För några veckor sen tänkte jag att Fed mötet i juli kunde bli 50-75 punkter, lite beroende på datan. efter jobbdatan trodde jag 75.

Nu tror jag man enkelt kommer höja med 100 från 1,5 till 2,5%

Stigande räntor – stark dollar

3,500 nästa!!!!

Vid senaste räntehöjarcykeln gick man från 0 till 2,25%. Då blev det lite för mycket och man tvingades sänka till 1,50%. Om man höjer med 100 i juli till 2,50 så är man där. Men man lär höja även i september. Hur mycket beror på datan. Fortsätter datan som idag så kan det bli 100 till. Börjar den fixa till sig kan det bli 25… och allt därimellan. Det innebär styrränta efter september på 2,75-3,50. Den innebär tre saker… 1, att november höjningen uteblir 2, att sannolikheten för recession är extremt hög nästa år då räntor slår genom med 12m fördröjning och 3, risken är hög att korträntor som US2yrs går mot 3,25-4,0%. Om Us10yrs hänger med är svårt att säga… om räntemarknaden tror på recession så kommer den att stå stilla och därmed invertera yieldkurvan…

———————-

Torsdag

Från Sverige kom inflationen, KPIF ex energi, in på 0,7% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,9. Klart högre än väntat men lägre än sist. På årsbasis kom den in på 6,1% mot väntat 5,8 och fg 5,4.

Tittar man på KPIF alt KPI så visar dom också en klart inflatorisk miljö.

Sverige har inflation av samma anledning som resten av världen.

Riksbanken kommer att höja med 50 alt 75 punkter vid nästa möte den 19e september. Från dagens 0,75% till 1,25 alt 1,50%.

Detta innebär att räntan på rörliga bolån borde ligga på c2,5% till 3,0%… de kommer pressas uppåt från dagens nivåer.

Tittar man svenska statsobligationer så studsar de upp en hel del, men kronan stärks inte jättemycket. Jag tänker att Europa utstår samma typ av inflationstryck och räntespreadarna rör sig inte jättemycket, och därför gör inte kronan det heller.

En 5årig statsobligation ligger på 1,7% och en 5årig bostadsoblis borde därför ligga på cirka 2,2% i ett normaltillstånd. Det bundna 5 års lånet borde därför ligga på c3,5-3,7%.

Givet dagens räntor ska bostadspriserna NER, men just dagens inflationssiffra lär inte få något särskilt avtryck.

Givet att vi har 60% rörliga lån, och 40% bundna så borde en viktad bolåneränta ligga kring 3%. På en bolåneskuld på 4,000mdr är det 120mdr. Att jämföra med 50mdr när den var som lägst. 70mdr känns i plånböckerna. Sen kommer inte allt på en gång då bundna lån förfaller vid olika tidpunkter. Sen har vi svenskarna 1,000mdr till i lån, främst billån, som borde kosta c4%, dvs 40mdr till så totalt 120+40=160mdr. Givet bruttoinkomster på c2,000mdr är det 8% i räntekostnader. Det kommer att kännas, dock inte tillräckligt mycket för att tvinga in oss i djup recession. Å andra sidan kommer vi importera recession från omvärlden, och prisnedgången på tillgångar, aktier och fastigheter, slår mot confidence, så det ser inte kul ut nästa år. Köpkraften är dessutom försämrad med tanke på att jobbskapande och löner inte hänger med i våra kostnader, som räntor, energi och mat. Men det har vi vetat länge nu!

När jag har räknat baklänges hamnar Sverige i ränteskapad recession vid 2% styrränta och högre. Givet att hösten surnar till i världen, så blir det ingen höjning i november och framåt. Därmed skulle vi klara just den gränsen. Men vi får ta en månad i taget….

I eftermiddag kommer PPI från USA… tbc

—————-

Äntligen fredag

Marknaden kan knappast sägas vara stark, den är ner senaste veckan, men med tanke på att dollarn stärkts till par mot euron, datan varit stark, och en 75bp höjning i juli upplevs som light och 100bp är i farozonen, så är marknaden knappast så svag som många säkert väntat sig givet nyhetsflödet.

Jag tror så här, brentoljan handlas under 100usd, koppar och industrimetaller är svaga, och alla förstår att när detta får verka genom värdekedjorna så är detta en deflatorisk kraft. Dollarn är stark, men räntorna 2yrs och 10yrs harvar på kring 3%, istället för att återta och passera gamla highs på 3,5%. Kanske är det snart tid för den kraftigt överköpta dollarn att studsa tillbaks mot 1,04eur. Två av FED ledamöterna var dessutom ute igår och sa att 100 punkter är för mycket. 75 räcker. Varför har inte de blivit fullt så upprörda av senaste tidens data? Att det finns många i marknaden som tror på recession och inte vill äga aktier, utan istället köpa en us10yrs på 3% för att göra pengar på när FED sen sänker räntan och inflation inte är ett problem, är såklart ett skäl till varför räntorna inte stiger på långa papper. Det innebär också att yieldkurvan kan fortsätta att invertera. I sig en recessions signal.

Vad FED ledamöterna säger är inte att de vet att inflation kommer vara ett minor problem om 6-12 månader. För det kan de inte veta säkert. Även om de faktiskt tror det. Precis som jag. Vad de säger är att räntehöjningar, och sänkningar, tar c12 månader innan de får full effekt i ekonomin. Så även om man höjer med 10% nästa gång, så är nästa månads inflationssiffra dålig. Dvs effekten kommer nästa år, och har man piskat upp sig själv att höja för mycket så tvingas man till större sänkningar längre fram.

Sist FED var i en räntehöjarcykel så höjde man från 0 till 2,25%. Det blev för mycket, även om de aldrig erkände det rakt ut. Därför tvingades dom att sänka till 1,50%. Idag ligger vi på 1,50% styrränta och man lär höja 75-100 i juli, samt 25-75 i september. Vi pratar minst 2,5% ränta efter september. Kanske även 3,25%. Believe me, det kommer att räcka. Man kommer INTE behöva höja i november eller december, och man kommer sannolikt att behöva sänka nästa år. I ett första steg för att hantera inbromsning, i ett andra steg ner till noll för att på sikt hjälpa ekonomin ur recession.

Jag penslar fortfarande efter 3,500. Trots studsande dollar, trots att räntorna inte stiger, trots svagt olje och kopparpris. Anledningen är att långa pengar knappast köper marknaden här, den är för dyr. Vid 3,500 är den också rätt dyr, men om 10yrs tvingas ner från 3% till 2% så kommer det visa sig att marknaden var köpvärd i ett bear market rally från 3,500 till 4,000+. Så för att vara övertydlig, 3,500 är min targetnivå för den utgör Fib50%. Den är egentligen inte köpvärd, mer än att aktier då handlas till PE 15X på innevarande års vinst. Förvisso starkt inflaterad, då 2H22 sannolikt leder till nedrevidering, och 2023 ser mörkt ut. Men ändå. Men framförallt för att jag tänker mig att US10yrs kommer tvingas ner mot c2%. Detta räcker inte för att ta oss ur Bear market, men det räcker för Bear Market Rally. Skillnaden är att när räntan faller mot 2% och dollarn är stark så är det risk OFF och då är vi i Bear market, men ibland faller räntan och dollarn är svag, och då är vi i Bear market rally.

Det enda som kan få 3,500 att vara en långsiktig botten, är om vi inte går in i recession nästa år. Men gör vi inte det, så kommer inflationen fortsätta att vara ett problem, och då väntar fortsatta räntehöjningar. Det går liksom inte att ta oss ur detta. Stark konja – bibehållna vinster – fortsatt inflation – fortsatt räntehöjningar ELLER svag konja – fallande vinster – ingen inflation – inga räntehöjningar och senare räntesänkningar.

Får vi recession och vinstfall nästa år, så är det sannolikt inte long term BUY förrän under 3,000 men dit når vi inte förrän under q1 nästa år… och innan dess kommer vi med mycket hög sannolikhet få ett bearmarket rally.

US PPI ex food/energy kom in på 0,4% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6. Not too bad. Stora PPI kom förvisso in på 1,1 mot väntat 0,8 och fg 0,9… så man kan säga att mat och energi priserna drar, och sipprar ner till CPI med fördröjning, men rensar man för dom så ser det faktiskt lite lovande ut. Lägg till oljan, koppar och industrimetaller, och något kan vara på gång. Det borde vara på gång givet ISM New Orders svaghet etc….

För att tro att CPI/PCE ska leta sig ner mot FEDs inflationsmål, så MÅSTE PPI månadsdata ner till 0,2 och hålla sig där. När den väl gör det kommer Prices komponenten inom ISM/PMI också falla från dagens 80+ nivåer till 50ish. Då dör inflationsnarrativet i marknaden. Då är det över.

I eftermiddag har vi Empire, US Retail samt Michigan….. tbc

Empire FED kom in på 11,1 mot väntat -2,0 och fg -1,2… starkt. Visst, det är bara en siffra, och det kan vara hack i kurvan. Men den är stark. I nästa vecka kommer Phille och Flash PMIs. Empire indikerar ändå en ISM kring 55. Det är starkt.

Retail sales kom in på 1% MoM mot väntat 0,8 och fg -0,1. Starkt! Även ex autos/gas var stark. US Retail taktar på 8% i årstakt, vilket är en nominell siffra, så i real termer, dvs volym sålda, så är det kring nollan, men det är fortsatt starkt. Jag förstår de FED ledamöterna som säger att 75 punkter räcker eftersom höjningarna slår genom med 6-12 månaders försening, men jag förstår Powell och de andra som säger att det är bättre att höja för mycket nu, och sen tvingas sänka senare, än att höjt för lite och konstatera att man inte får bukt med inflationen, eftersom man inte lyckats dämpa tillväxt/demand tillräckligt mycket. Jag tror på 100 punkters höjning i juli, till 2,5% och sen kanske 75 till i september. Det beror på hur datan kommer in…. surnar datan till kan det såklart bli mindre.

Amerikanska ekonomin, datamässigt, är för stark. I den miljön kan företagen fortsätta att höja priserna, och så länge som det är så får vi inte bukt med inflationen. Vi måste döda tillväxt/demand, för att priserna längre bak i värdekedjorna ska börja falla, och när de väl gjort det kan vi få lägre priser i konsumentledet längre fram.

Michigan kom in på 51,1 mot väntat 49,9 och fg 50,0… bättre men felräknings-decimaler. Siffran indikerar fortsatt att konsumenterna är skitsura. Vilket är intressant med tanke på dagens retail siffra. Dagens retailsiffra visar att konsumenterna köper give and take lika mycket i volym som innan. Men att allt blivit dyrare, så de måste spendera mer för att få samma som tidigare. Köpkraften, nya jobb + löneökningar, möter inte upp detta… så snart måste de spendera sina pengar, och få mindre i volym. Tänk typ att du köper och gör allt som du brukar… men du inser att semsterresan till sommaren får tillbringas hemma istället för på Kreta, och utlandsresan i till Kanarieöarna ställs in… och robotgräsklipparen kan vänta. Lite så….

Räntorna faller…. och dollarn är lite svag… dvs Duvig reaktion på marknaderna idag, och SPX och NDX blir glada och handlas upp… visst, det är klart att vi kan rulla vidare mot 3,950-4,050… men jag köper inte detta… TARGET 3,500 intakt!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 20 kommentarer

Regimskifte

Dollarn bryter upp och är den starkaste på 15 år enligt DXY. Jag tittar oftast mot Euro men den visar samma sak. Dollarn är urstark. Men även om nivåerna är nya, så är styrkan inget nytt. Trenden har varit stark i över ett år. Men då har det varit i kombination med stigande räntor. Stark dollar – stigande räntor = Hökig regim, som framförallt är marknadens oro för inflation och högre räntor. Inte konjunktur och vinster. Men sedan två veckor är räntorna US10yrs fallande, så vi har alltså synnerligen stark dollar i kombination med fallande räntor och det mina vänner är risk off regim, och då är man alltså INTE rädd för inflation (tvärtom faktiskt) utan rädd för svag konjunktur och vinster. Risk Off är inte bra för aktier. Nästan oavsett värdering eller ej.

Vad händer nu? Jo jag tror att denna regim kan driva ner SPX mot 3,500. Mitt target sen länge.

Sen beror det på tre saker,

1, jobbdata på fredag som fångar rådande tillväxt i ekonomi och lönebildning (löne-inflations-spiral risken)…

2, CPI nästa vecka, där inflationen sannolikt är hög om man får tro Pris indikatorerna i PMI, men det är relativt förväntningarna som är intressant

3, rapportperioden Q2 som börjar rulla igång.

Att räntorna börjat falla beror egentligen på att marknaden inte varit så orolig för inflation längre, och börjar mer oroa sig för vinster. Då köper man obligationer vars ränta då anses vara okej givet att man tror på lägre inflation i framtiden och för att ex aktier är opålitliga när man inte känner till vinsterna, varpå priset på obligationen stiger, och räntorna faller.

Jag tror nog att jobbdatan på fredag kan bli hyfsad, och lönerna håller sig på mattan. Jag tror att inflationsdatan fortfarande är dålig, dvs hög. MEN, jag att bolagsrapporterna som börjar rulla ut fortfarande är helt okej. Det är inte förrän Q3orna kommer som analytikerna ligger för högt. Det är inte förrän i oktober. Q4orna lär vara riktigt risiga, men då pratar vi januari/februari.

Jag är ödmjuk inför datan, men en scenario gissning är att rådande klimat driver ner SPX mot 3,500, särskilt om CPI datan är dålig. Där bottnar det och vänder upp inför en uppgång som lär hålla i sig till slutet av augusti/september. Uppgången sporras av låg nivå på index, men även att rapporterna är rätt bra, och marknaden invaggas att bolagen ganska stabilt tjänar pengar. Men en bit in i september börjar man återigen oroa sig över framtida intjäning. Jag tror ärligt att inflationsnarrativet sjunger på sista versen, och om US10yrs bryter ner under 2,70% så är det en startsignal om att vi ska gå mot 2,0% i senare skede… vilket alltså är marknadens sätt att säga. Skit i inflationen. Ungefär när den slår i 2% så kommer data in som visar att inflationen är ett minne blott. Men då är det för sent att köpa obligationer, Hur börsen går här, är som vanligt, beroende av dollar. Är den stark, så är det risk off, dvs oro för konjunktur och vinster, och då går börsen dåligt. Är dollarn svag, så studsar det upp.

Men som sagt, jag väntar mig att vi tar ut SPX 3,500…. där vänder det någonstans.. och sen sätter jag target 4,000 med risk för överslag mot 4,200. Det som driver detta är 1, avtagande risk för inflation med fallande räntor och 2, men inte så stor rädsla för recession, vilket alltså kräver en svag dollar.

Så stark dollar nu till 3,500 och sen vänder börsen med dollarn, och är stark till dollarn ger upp sin svaghet. Då är det slut. Igen!

Idag kom Service PMIs från Europa, som jag inte direkt följer. De är laggards och inte så viktiga för börser. Men de var inline m Flash datan, hyfsat svag egentligen, men håller uppe bättre än många trott med tanke på problemen i Europa, inte minst med mat och energipriser. Man undrar… hur fan har Europeerna råd att köpa nåt annat?

Imorgon kommer Service PMI data från USA

US Service PMI kom in på 52,7 mot flash 51,6 och fg 53,4… bättre, men flash var extremt dålig. Mer inline med ISM nu.

US Non-Mfg ISM kom in på 55,3 mot väntat 54,3 och fg 55,9… sämre än sist, men bättre än väntat. Absolut nivå som ändå visar att tjänstesektorn håller sig hyggligt, men den är å andra sidan lagging Mfg sektorn.

Employment faktorn kom in på 47,4 mot fg 50,2.. klart sämre, och det är här jobb huvudsakligen skapas. Pekar på att den fina jobbdatan vi sett i år kommer röra sig nedåt under andra halvåret. Detta slår mot köpkraft, som alltså drivs av nya jobb + löneökningar.

Prices kom in på 80,1 mot fg 82,1… prisökningarna har toppat ur men är historiskt högt. Även ISM Mfg Prices visar på samma sak, och tyder på att vi inte ska vänta oss alltför bra CPI data framöver. MEN, råvarupriser, som ex industrimetaller och olja, har börjat röra sig nedåt. Så rörelsen är inledd så att säga. Men inflationsdatan kommer vara svag i närtid och risken är mycket stor att FED höjer med 75bp i juli, från 1,5 till 2,25. Även i september lär de höja, med antingen 25 el 50. Men vi ska inte ta ut svängarna innan jobbdata på fredag och CPI i nästa vecka. Men detta är magkänslan just nu.

Här tittar jag inte på New Orders… då servicesektorn inte har samma behov att planera för framtida efterfrågan som tillverkningssektorn. New Orders för mig där är nästan att nyanställa. Dvs om en hårsalong tror på mer kunder i framtiden så anställer dom väl fler frisörer… att beställa hem mer schampo löser väl inte problemet.

Tbc…

Imorgon fredag väntas 268k nya jobb mot fg 390k

Löneökningarna väntas ligga på 0,3% MoM mot fg 0,3.

Viktigt detta!!! Tbc

Marknaden verkar glad över att räntorna trycks ner, VIX/Olja osv gör det också… men givet dollarns styrka är jag inte säker på hur långvarig denna styrka blir. SPX har motstånd uppe vid 3,950 men kan röra sig hela vägen upp mot 4,050-4,100… jag ser det som att vi fortfarande är i 1-B och att förr eller senare väntar 1-c med target 3,500. Med det finns även en alternativ bild där vi redan gjort 1a-1c och är inne i 2an just nu och efter den kommer 3an. Som sagt, visst kan det gå någon procent till, men jag vill ändå se 3,500ish botten i juli.

Den Amerikanska 10åringen bottnade under Covid och började stiga sent på året. Cirka 18 månader senare så ser det surt ut för Svensk Bostadsmarknad. Dvs ränteuppgången i USA smittar till slut på Sverige, och med fördröjning slår det genom på svensk bostadsmarknaden. OM, jag säger om för jag vet inte, US10yrs toppade för nån vecka sen på 3,5% och nu påbörjat sin trend söderut, så skulle man med samma resonemang kunna säga att vi bör se ljusglimtar i Svensk bostadsmarknad om 18 månader. Dvs årsskiftet 2023/24. Ett annat sätt att säga det på är att det kommer se surt ut i hela 18 månader till innan det ”vänder”. Som sagt, jag tror på rejält lägre svenska bostadspriser från dagens nivåer. Vi pratar pre covid nivåer, dvs cirka -25%. Får jag gissa på botten så skulle jag säga vår/sommar nästa år.

———-

fredag

nfp, nya jobb i juni kom in på 372k mot väntat 268 och fg 384 (nedrev 390k) superstarkt!!!!

Lönerna kom in 0,3% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,4 (upptev fr 0,3)… fortfarande hyfsat lönetryck men inte spiralvarning!

datan är stark och risken är nu stor att Fed drar till med 75 punkter nästa gång, istället för 50.

räntorna borde stiga, dollarn borde fortsätta vara stark, och börserna borde få det tufft att dra vidare. growth dvs ndx borde kunna ge tillbaka senaste uppgången. 3500 target intakt!!

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

ISM Mfg – New Order

Jag förstår om alla svenskar fokuserar på Riksbankens möte på torsdag. Det gör jag med. Men jag tycker ändå att ISM Mfg och dess underkomponent New Orders är veckan viktigaste datapunkt. Antar att jag inte behöver förklara varför vid det här laget. Riksbanken kommer höja med 50bp till 0,75% och flagga för att man är resolut mot inflation, som alla centralbanker idag. Man kommer även höja i september om någon nu undrar. Antingen med 25 om det ser bra ut, 50 om det ser ut som idag. I november tror inte jag man gör nåt.

Men varför är då New Orders viktigare än Riksbanksmötet? De flesta tänker nog att ISMs framtid är viktigare för börserna globalt, än vad lilla Svedalas centralbank hittar på. Det är sant. Men det finns en annan koppling. New Orders är viktig för vad Riksbanken kommer göra i framtiden. Dvs om den dagen New Order dippar ner under 40, den dagen innebär även att ISM siffran totalt kommer bryta ihop med några månaders fördröjning. När ISM backar kommer även BNP tillväxten i USA göra det. När BNP börjar hacka ordentligt i USA så kommer även företagen hamna i en situation där de får det svårt att höja priserna. De kommer inte vara nödgade att göra det heller för att råvarupriserna har också sannolikt vänt ner. När detta händer kommer FED att börja mjukna och med viss fördröjning kommer även Riksbanken att mjukna. Så New Orders siffran i veckan, och framöver, är alltså helt avgörande för hur Riksbanken kommer att agera vid kommande räntemöte. Inte på torsdag då, men till viss del i september och inte minst i november. Ligger New Order kvar på 50+ i november så lär Riksbanken höja även då. Har den trillat ner mot 40 eller mer, då är det osannolikt. Ni vet var jag står! Så även om det känns abstrakt så är alltså New Order helt avgörande för utvecklingen av svenska bostadspriser och hushållens räntekostnader, och i förlängningen den svenska konjunkturen. Sjukt men sant!

Michigan index kom i fredags i USA på 50,0 mot fg 50,2. Sämsta någonsin typ. Men intressant nog var det Current conditions som föll och Expectations som steg. I USA har konsumenten länge svarat att ”läget just nu är väl okej, men framtiden ser nattsvart ut, för att mina pengar räcker inte till trots att jag jobbar som en gris”. Men nu verkar ”botten vara nådd” när det kommer till framtiden, medan det som tidigare var dåliga framtidsutsikter nu börjar bli en del av nuläget och verkligheten. Jag är inte positivt, landet går mot recession, jag bara säger att derivatan börjar plana ut.

Powell pratade också i förra veckan.. hökigt såklart, vad annars, där han inte utesluter 100 höjning i juli, men då krävs nåt extra, men 75 om datan är fortsatt hyfsat inflatorisk, och 50 skulle uppfattas som en lättnad. Han lyfte fram svag löneökning som en deflatorisk kraft, särskilt givet tajthet i arbetsmarknaden, men det handlar om att framtidsutsikter, tillväxt inte är tillräckligt bra plus marginalpress. Lönespiral a la 70-tal har inte på långa vägar infunnit sig. Ni som jämför med 70-tal.. ni har inte gjort hemläxan.. världen skiljer sig på fundamentala sätt.. skuldsättning, globaliserade värdekedjor, energis andel av disponibelinkomst, tjänsteinnehåll som del av arbetskraft och av konusimtionskorgen, fackföreningarnas styrka… och typ 10 faktorer till gör att jämförelsen haltar. ni tror ni är pålästa för att ni vet vad som hände då och varför.. ni är opålästa för att ni är okunniga om hur världen skiljer sig idag. Ni tror på Stagflation som ett permanent tillstånd, ni har fel!!!

I veckan har vi alltså ISM/PMIs från hela världen, men även Core PCE, Case Shiller huspriser, CB Consumer Confidence….. och Riksbanksmöte såklart! Tbc…

Jag noterar att SPX gjort klart sin 1-A rörelse, från 4,178 till 3,636. Ett fall på 13% på rätt kort tid. Nu är vi inne i 1-B som skulle kunna vara avslutad med tanke på fredagens rörelse där vi både stängde gap och nådde upp till Fub50%. Vi har fortfararande ett gap på 4,017 och 3,802 så det kan gå lite hursomhelst. Men vi bör ha beredskap för att 1-C rörelsen kan ta oss till 3,500-3,600. Om inte den gör det så kan sista 3:an göra det.

Jag tror det finns många likvida där ute, både av lång och kort karaktär, som hoppas kunna köpa billigt i Juli, typ 3,500ish…. och göra pengar på detta under andra halvåret. Kanske ingen Buy and Hold investering, för att väntar vinst recession nästa år ska vi lägre ner längre fram. Men åtminstone en rätt fin trade där man köper 1, utbombade papper med hyfsad risk/reward 2, i ett läge där man kapitaliserar på traden att inflation och räntor är yesterdays news… men man kan inte vänta till att detta hänt utan som vanligt måste man positionera sig innan när just problemet med inflation känns allt annat än bakom oss.

Enkelt uttryckt, Var likvid, men våga ta en liten del av kapitalet och sätt i utbombad Tech när SPX står i 3,500 ish och sälj senare i höst när SPX står i 4,200ish… och eftersom SPX gått 20% så kanske du gjort 30%++ på din placering.

Njut av sommaren!

————–

Då var det måndag!

Hur ska man tänka kring börsen framöver? Det finns egentligen bara två drivkrafter just nu som spelar roll, och de går att kombinera på 6 olika sätt

A: Inflations narrativet, ja det vet ni vad det är, det är det som håller uppe räntorna, och som pajat TINA (the is no alternative) och därmed sabbat multiplarna på börsen. Det kan finnas kvar som ett högst verkligt hot, eller försvinna.

B: Tillväxtnarrativet, eller recessionsnarrativet. Det har inte fått fäste, för skulle man på riktigt tro på det så skulle vi börja se kraftiga nedrevideringar av vinsterna.

Så hur kan man tänka 1-4:

1, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxtnarrativet får fäste… puuh den är inte bra alls för börsen

2, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxt får INTE fäste… som nu alltså, sannolikt inte bra för börs

3, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får fäste, sannolikt inte bra för börsen då den följer med nedrevideringarna ner.

4, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får INTE fäste, sannolikt väldigt bra för börsen när man ser hur räntorna vänder ner, samtidigt som vinsterna upprätthålls.

Man kan ju också tänka sig en variant, där vi nu är i tvåan, mellanlandar i 4 an, för att sen rulla över i 3an….. eller lever vi bara kvar i tvåan som nu….. eller går vi rakt in i ettan och allt går åt helvete… ja ni fattar. Den som prickar rätt här har goda chanser att positionera sig rätt.

Imorgon kommer Case Shiller och CB Consumer Confidence.

——————-

Tisdag,

Rent tekniskt har vi nu avklarat 1-A nedgången och tagit oss in i 1-B rekylen. Är den avklarad nu? Svårt att säga, SPX borde komma ner mot 3,800-3,840. Håller den nivån kan vi få en rörelse till på uppsidan och då är inte 1-B klar. Men bryts denna nivå, så kan vi sannolikt konstatera att 1-B är klar, och att 1-C står på tur. Jag siktar på 3,500-3,600 för 1-C innan det är dags för rekyl upp igen i 2:an. 1-C väntar jag mig i juli, men tajming är svårt.

Jag konstaterar att ekonomiska datan varit rätt svag på sistone, dollarn är hyggligt svag, vix trendar ner, och att allt detta gillar börsen. Meeen att oljan börjar återigen röra sig uppåt, att räntorna inte riktigt orkar trycka sig ner under 3%… och detta är inte lika bra för börsen. Vänder dollarn, så kommer det snart ser surt ut igen. Dvs så länge som dollarn är svag, så kan det finnas mer potential i 1-B men så fort dollarn vänder så väntar 1-C.

Case Shiller kom precis in på 1,8% MoM mot väntat 2,0 och fg 2,2… priserna ökade alltså mot månaden innan. Nytt rekord alltså! Det som börjat hända i Sverige har alltså inte hänt i USA, detta trots att räntorna började stiga där först. Det är märkligt. Men som jag sagt tidigare… det kommer!

CB Consumer Confidence kom in på 98,7 mot väntat 100,4 och fg 106,4… svagt! Michigan som mer mäter konsumtionsmönster har varit svagt länge, men CB har hållit tillbaka då det mer fångar konsumenternas syn på jobb och arbetssituation, men det börjar alltså även där vika ner sig, vilket är väntat. Dels är dom väl sura för att arbetsmarknaden inte är lika stark längre, och dels för att de inte får den lön som man vill ha givet kostnadsläget. Detta är en del av nästa års recessionscase. No Doubt.

Datan idag är inte direkt börsdrivande, där vi egentligen bara gör en andhämtning efter senaste tidens styrka. Stark dollar och olja är anledning och 3800-3840 är stöd och vi har nåt 3847 so far…. imorgon onsdag inget, sen har vi Core PCE på torsdag… Feds favo mått över inflation….hur den kommer in och var dollarn/oljan tar vägen avgör om vi studsar upp igen. Det brukar förvisso hålla sig hyfsat vid kvartalsslut. Tbc….

————————

Torsdag

Sista dagen på månaden, på kvartalet, och på första halvåret. Inget vackert halvår… MSCI WORLD i SEK ner drygt 10% i år. Egentligen bara råvaror och energi som funkat.

Köparna dök inte upp kring SPX 3,800-3,840 utan det föll vidare. Inte omöjligt med studs mot 3,850, men det är ett svaghetstecken och därför är det inte osannolikt att vi lämnat 1-B bakom oss, och att vi nu ligger i 1-C vilket i så fall kan ta oss mot 3,500-3,600 området i juli…

Svensk lönestatistik från Mi.se kom idag in för April, som visade på 2,5% YoY och för hela perioden Januari-April som ligger på 2,1% YoY…. vi har ingen löneglidning i Sverige som ni förstår och det är mycket tack vare de avtalsenliga lönerna. Inflationen i Sverige är helt supplydriven, till stor del importerad. Så är det även ute i Europa och på de flesta ställen i världen. Det är egentligen bara i USA där vi sett visst tryck på lönerna. Ett tryck som på sistone avtagit enligt FED. Att lönerna inte krokar fast i den supplydrivna inflationen är egentligen väldigt positivt, och innebär att den utbudsdrivna inflationen till slut kommer falla tillbaka av det enkla skälet att köpkraften inte räcker till…. motsatsen, där vi får en lönespiral slutar alltid i tråkigheter, för det enda som händer är att företagen kommer höja priserna för att kompensera för att stigande lönekostnader.

Riksbanken höjde med 50 punkter till 0,75%. Helt väntat. Kronan i princip oförändrad. Men räntorna faller något och lär nog fortsätta göra det… så någon större kronförstärkning kanske man inte ska räkna med. Riksbanken kör samma retorik som alla andra centralbanker. De kommer fortsätta att höja till efterfrågan sjunker så pass mycket att utbudssidan går från TAJT, till OTAJT, och när det händer så försvinner den Supplydrivna inflationen. Så här är det… så länge som köpkraften (nya jobb + löneökningar) ökar långsammare än Supplysidan (volym X pris) så kommer detta problemet att rätta till sig själv till slut. MEN, centralbankerna snabbar på det genom att dra undan köpkraft genom att öka räntekostnaderna för alla belånade. Framöver så lär Ingves höja även i september, med antingen 25 eller 50 punkter. I november räknar jag inte med några höjningar. Att Riksbanken penslar upp en räntebana har inget med verkligheten att göra, utan för att de måste ge en policy signal. Man kan liksom i praktiken säga att ”vi höjer nog sista gången i september, för att sen avvakta under en lång tid, och sen sannolikt sänka nästa år när vi är i recession”. Även om de faktiskt tror på detta. Dagens styrränta på 0,75% innebär att rörliga 3 månaders bolån ungefär ska ligga på 2,0-2,25%. Höjer man med 25-50 i september kommer de stiga till 2,25-2,75%. Bundna lån ligger avsevärt högre pga hög spread på bostadsoblisen. Svenskarna har 4,000mdr i bolån, där cirka 2,400 är rörigt. De har blivit ca 1% dyrare, dvs en kostnadsökning på 24mdr och lär öka till 36mdr. Det är 2% av våra inkomster. Det är inget som tvingar in oss i recession. Värre är det för bundna lån som läggs om. Men de kommer med en stor spridning, allt från nu till typ 3 år framåt. Men min konklusion är att Svensk konjunktur känner av räntehöjningarna helt klart. Särskilt mot slutet av året och in i nästa år…. men det är inte räntehöjningarna ensamt som tvingar in oss i recession, utan det är en coctail av olika faktorer.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 50,2 mot väntat 50,5 och fg 49,5…. post-restriction recovery har inte slagit riktigt. Å andra sidan blev den inte så djup när det var nedstängt! Non-Mfg kom in starkt på 54,7 mot fg 47,8… vilket är naturligt när man häver restriktioner.

Chicago PMI i eftermiddag brukar vara en god indikator inför morgondagens ISM. Den väntas bli 58,0 mot fg 60,3 (nivåerna med ISM är dock inte samma)

Vi har även Core PCE som är FEDs favomått över inflation….. dock har vi fått CPI för två veckor sen så det brukar inte vara nån kioskvältare.

Vi hörs….

Chicago kom precis in på 56,0 mot väntat 58,0… lirar med ISM ner mot 50-52…. ISM som kommer imorgon väntas bli 54,9 så klar nedsides risk….

Core PCE kom in 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,3… i årstakt låg den på 4,7 mot väntat 4,8 och fg 4,9…. i årstakt har vi alltså toppat ur och trendar nedåt. För sakta om man frågar Powell såklart men ändå. 0,3% i månadstakt lirar med 3,6% i årstakt, och översatt till CPI så landar man på +0,5 dv 4,1%. Så visst är prishöjarläget bland företag fortfarande högt. Jag har inte väntat mig annat.

Pränta in följande: FÖRST faller New Orders, dvs efterfrågan. Sen Faller Priskomponenterna i ISM/PMI som alltså är ENKÄTundersökningar och inte hårddata, sen faller PPI (priserna i produktionsledet) och SIST faller konsumentpriserna, dvs CPI och PCE… och eftersom CPI publiceras två veckor före PCE så är det där vi kommer se det första. Så Core PCE är ju den viktigaste siffran, då det är den FED kalibrerar sin politik efter. MEN den kommer sist i händelsekedjan.

Dollarn har varit stark… men tangerar nu samma 1,04 eur område som tidigare i juni och maj… så det är inte omöjligt med en studs mot typ 1,05… och detta skulle kunna ge SPX en studs upp mot 3,800-3,850… men sen är det nog dags att falla vidare ner mot 3,500-3,600 igen.

Imorgon fredag har vi PMI och ISM… tbc

Fredag…

China Caixin Mfg PMI kom in på 51,7 mot väntat 50,1 och fg 48,1… helt okej, bättre än den officiella siffran häromdagen…………

Tyska Mfg PMI kom in på 52,0 mot flash 52,0 och fg 54,8… inline med flash

EU Mfg PMI kom in på 52,1 mot flash 52,0 och fg 54,6… inline med flash

Ganska anmärkningsvärt att den europeiska konjan håller uppe så bra, men det kommer. Räntekostnader och prishöjningar, matchas inte av köpkraften (nya jobb och löneökningar)

US Mfg PMI kom in på 52,7 mot flash 52,4 och fg 57,0… nåt bättre men fortsatt under ISM

ISM Mfg PMI kom in på 53,0 mot väntat 54,9 och fg 56,1… klart sämre, precis som Chicago pekade på… men det är fortsatt ingen ekonomi i inbromsning, utan snarare utplaning, men det kommer bli värre. Trust me! Marknaden reagerar enligt devisen, dålig data är bra, då man tänker att inflationens stickyness avtar med svagare ekonomi, vilket till slut kommer göra FED mindre hökig. Dock ändrar detta inget inför räntemötet i juli. De kommer höja med 75 alt 50 punkter. Lite beroende på hur jobbdata och CPI kommer in…..

ISM Prices kom in på 78,5 mot fg 82,2… okej, den har toppat ur nu… men det är fortsatt högt tryck där ute. Vänta er inga stora överraskningar den 13 juni när CPI kommer!

ISM Employment kom in på 47,3 mot fg 49,6… amen typ som sist. Jobbdatan kommer komma in starkt nästa vecka… dock inte säkert att den når förväntningarna.

och slutligen, den viktigaste, ISM New Order kom in på 49,2 mot fg 55,1. Såja!!!! Äntligen under 50. Mitt case spelar ut! Jag tillhör ju dom som tror att den ska ner under 40 innan året är slut.

Datan är tillväxt fientlig idag. Får se hur marknaden tar det. Blir man glad för att inflationsnarrativet inte känns lika jobbigt, eller blir man ledsen över att risken för att recession nu ökar. Eller blir man lite både och… och vad blir nettoeffekten av det?

SPX har nu motstånd kring 3,800-3,850…. och visst skulle 1-B kunna ha ett ben till på uppsidan… men jag fäster större vikt vid att vi är på väg mot 3,500-3,600.

I nästa vecka har vi PMIs från tjänstesektorn, men viktigast av allt jobbdata på fredag.

Man är ju sugen på att utropa att vi sett toppen i US10yrs och nu är det en resa ner mot 2% som ligger i korten… men jag har kallat på toppen där två gånger tidigare… både blev fel. Jag säger så här… vi kan ha sett toppen, helt klart. Men CPI siffran och senare FED möte i juli kan snabbt ändra på detta… och trycka upp den mot 3,5 och även 4% igen. Absolut… men jag vågar mig inte på en gissning igen!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 8 kommentarer

Marknaden gillar svagt oljepris

Oljan har kommit ner från 121 dollar till 107 på bara en vecka…. och marknaden som ogillar hög inflationstryck gillar vad den ser. Att vi dessutom handlats ner på rätt översålda nivåer gör det extra enkelt att locka fram köpare. Vi får se om styrkan håller i sig juni ut. Jag räknar med fortsatt svaghet i juli där vi tar ut 3,500/3600 nivån och sätter en botten i årets nedgång. Därefter räknar jag med uppgång mot 4,200 (med möjlighet för överslag mot 4,400). Denna uppgång KRÄVER dock att inflations- och tillväxtdata kommer in lite mjukare. Inte som sist när det sabbade Maj månads bearmarketrally som stannade på endast drygt 10%.

Men vi är fortsatt i en bearmarket vilket jag bygger på att recession och kraftig nedgång in i nästa år. Detta är inte inprisat ännu. SPX handlas till 16X årets väntade vinst. Det är väl helt okej, men det är en klart inflaterad vinstprognos som förutsätter stark konjunktur. Får vi recession pratar vi PE norr om 20 idag. Å andra sidan så kommer räntorna falla tillbaka i detta scenario…. men det räddar inte börsen enligt min mening.

I veckan har vi Flash PMIs från hela världen, Michigan index samt HOX bostadspriser från Sverige. Tbc…

USA är stängt idag, Sverige på fredag… kort vecka alltså

Njut av sommaren!

——————–

Bostadspriser från Valueguard kom imorse och de var ner i hela landet, och Sthlm Brf i synnerhet. Man säger också att fallet har fortsatt första två veckorna i juni. Mäklarna flaggar för att datan underskattar verkligheten då många objekt får in ännu lägre bud som inte accepteras. Utbudet är dessutom rekordtort.

Det som jag flaggade för styvt ett halvår sedan händer nu.

Ser man till grafen nedan så kommer bostadspriserna att krascha. Vi pratar en halvering härifrån. Nu tror jag av olika skäl att det inte kommer hända. I första hand ska vi reversa hela post Covid uppgången… så jag tänker mig att de ska ner cirka 20%. Det är mitt target i första hand. Sen får vi se. Behöver inte pensla mer för tillfället!

Det går att pensla mer på nedsidan, och vi får se hur det utvecklas men varför jag inte säger med säkerhet att det ska bli krasch handlar om att jag inte tror att Bostadsoblisen kommer stanna här utan vända upp under (räntan kommer sjunka) andra halvåret.

En bostadsoblis på 3,7% (samma nivå som för 11 år sedan!!!!) innebär implicit att en 5 årig statsoblis borde ligga på cirka 3,2%. Men det gör den inte. Den ligger på 2,1%. Så är det statsoblisen som ska upp eller bostadsoblisen ner? En 5 årig statsoblis på 3,2% innebär en styrränta på cirka 2,2%. Jag tror inte att Ingves kommer höja till 2%+. Idag ligger han på 0,25% och enligt mig är maximal höjning 50+50 i juni och september. Dvs till 1,25%. Givet att 5yrs statsoblis ligger på 2,1% så är det den som har rätt… och bostadsoblisen fel.

I detta resonemang har jag ANTAGIT normal spread mellan stat och bostad. Dvs cirka 50 punkter. Den ligger idag på 1,6%. Det är alltså väldigt mycket stress, kredit och defaultrisk inbygd i bostadsobligationerna mot vad som är normalt. Marknaden väntar sig stora problem i fastighetssektorn. På kommersiella sidan vet jag inte.. men på privata bostadssidan så borde vi klara det givet att 1, recessionen inte blir för djup 2, inflationen och räntorna lättar under andra halvåret och 3, att Ingves inte hinner med så många höjningar.

Jag tror som sagt att bostadspriserna ska ner 20%+, att vi går mot recession, att våra boendekostnader blir rejält mycket dyrare… MEN inte så dåligt som marknaden penslar just nu.

Jag tror att andra halvåret kommer att innebära att bostadsoblisen vänder ner mot 2,0-2,5% vilket till slut kommer bromsa fallet.

Men har jag fel… dvs fortsätter bostadsoblisen att ligga här, tvingas Ingves till allt större höjningar under längre tid. Då står vi inför en lågkonjunktur likt den vi hade under början av 90-talet. Då kommer det inte se vackert ut. Då ser vi sämre ut än de flesta andra länder där ute. Allt från Lehman kraschen, så har vi både klarat dåliga tider, som bättre tider, bättre än de flesta andra länder. Allt det kommer revertera och gå emot oss i så fall.

Svenskarna bör i detta läge önska sig en bred global recession…. och allt pekar faktiskt mot det!

Vad gäller börsen så kan vi fortfarande få lite varmluft upp mot SPX 3,900ish. Men jag siktar fortfarande mot 3,500 i juli/augusti. Risknivån bör vara låg i portföljen. Det är inget nytt där. Sen kan alltid den snabbfotade opportunisten doppa tårna från tid till annan.

Vi hörs…

————-

Torsdag

Flash PMI har kommit in från Europe. Tyska Mfg Flash PMI kom in på 52,0 mot väntat 54,0 och fg 54,8. Service fortsatte att vara svag. EU Mfg Flash PMI kom in på 52,0 mot väntat 53,9 och fg 54,6. Svag som den Tyska. Även Service var svag här. Framförallt ORDERINGÅNGEN tappar stort vilket är i linje med vad jag tänkt mig. Vi är på väg mot recession. Inventories är återställda. Efterfrågan tappar först. Sen tappar jobben, sen tappar efterfrågan ytterligare, sen kommer lägre råvarupriser, sen lägre priser ut mot kund. Om 6-12 månader är vi i en miljö med stora problem runt tillväxt och små till inga problem kring inflation.

För att vara riktigt Jävla övertydlig. För att inflationen ska börja sjunka, eller snarare sluta stiga, så måste företagen sluta höja priserna. De slutar höja priserna när deras inköpskostnader slutar stiga alt sjunker. Inköpskostnader slutar stiga när tillverkningskostnaden slutar stiga. Den slutar stiga när råvarukostnader slutar stiga eller börjar sjunka. De slutar stiga/börjar sjunka när utbudet av råvaran inte är tajt längre. Utbudet slutar vara tajt när Efterfrågan på råvaran sjunker. Efterfrågan på råvaran sjunker när tillverkarna inte får så stora orders om nya varor, tillverkarna får sämre orders när slutkunden inte köper lika många varor längre i volym. Slutkunden efterfrågar färre varor när deras köpkraft inte räcker till… vilket är en funktion av färre nya jobb, inte så hög lönetillväxt, högre räntekostnader, att man får lägga mer av sina pengar på mat och energi, att varor och tjänster generellt blivit mycket dyrare. Det händer nu… och sist i ordningen kommer priserna.

Många brukar påtala att det är underinvesteringar som är en stor del av dagens inflationsproblem. Det är i regel råvaru och sk supply fokuserade experter som tycker detta. Vill bara säga att det har så jävla fel för att de förstår aldrig hela bilden. Under åren 2010-2019 så var världen typ i balans mellan vad som efterfrågas och utbud. Världen strävar hela tiden efter det eftersom det är fullt logiskt. Logiken är ett man behöver inte utvinna och tillverka mer än vad som konsumeras. Att den är i balans är helt enkelt en optimering. Fullt naturlig. Under 2020/2021 satte man in de kraftigaste stimulanspaketen världen har upplevt, och när Covid bara döda efterfrågan under några kvartal, så blev det istället en DEMAND push av sällan skådad mått. Särskilt riktad blev den mot varor relativt tjänster pga covid. Utbuds apparaten var inte riggad för detta och inflationen kom som ett brev på posten. Lagom till att den började vända ner under Q4 2021 så kom kriget som blev en Supply chock mot mat och energi. Vi hade även en runda C19 reglering i Asien som lök på laxen och utbudet blev därefter. Så trots att Demand började plana ut, så sjönk Supply, och vi fick en ny runda inflation vi nu är inne i. Centralbankerna lastar hela världen med räntekostnader för att döda demand så det lägger sig på rätt nivå av detta tajta supply… och således ska supply sluta vara tajt, varpå inflationen försvinner. Detta kommer att funka. Råvarunissarna skyller på att man inte investerat tillräckligt. Visst, Investerar man inte i ny olja så tappar man 5-10 år senare. Och givet gröna vågen så har vi underinvesteringar där. Vilket inte är så konstigt om vi tror att vi kommer använda mindre olja om 10 år. Men att världen skulle investera i en övernaturlig DEMAND boom, det är bullshit. Det är samma sak som att säga att kollektiv fabriken borde vara rustad för att klara samma belastning dygnet runt som den man erfar under rush hour 0700-0900… detta bara för att rush hour på sistone har varat från 0700-1000. Det är hål i huvudet. Det normala är det som vi behöver vara rustat för, och det normala är normal köpkraft, som definieras som normal sysselsättning gånger normal löneökningstakt. Om vi börjar från DEMAND sidan istället och försöker fatsställa normal köpkraft, så går det också säga hur stor produktionskapacitet vi behöver i världen. För exempelvis bil tillverkning. Gör man denna hemläxa, då vet man att vi har rätt kapacitet idag, och att rådande kaos och leveranstider är en outsider, och när man fattar detta så fattar man varför bil tillverkarna inte ska investera i ytterligare kapacitet. Det är pengaförstörelse och korkat.

Det enda undantaget i denna diskussion är OLJAN. För att slutar man att skjuta CAPex åt ny olja så försvinner dagens produktion om 10 år. Det är en annan femma, och då är vi inne på Energi omställningsdiskussionen, och det mina vänner, får vi ta en annan gång.

I eftermiddag kommer US Flash PMI

US Mfg Flash PMI kom in på 52,4 mot väntat 56,0 och fg 57,0…katastrof, näst sämsta någonsin. Men knappast oväntat!

US Service Flash PMI kom in på 51,6 mot väntat 53,5 och fg 53,4… också svagt.

Senare i år kommer de sannolikt dippa under 40

Q3 YoY bnp tillväxt kommer visa på kraftig inbromsning. recession i Q4 som fortsätter in i nästa år.

Det är bara att tugga i sig

Innan vi stänger butiken för veckan vill jag bara säga… kommer ni ihåg den starka jobbdatan förra gången. den gjorde så att bear market rallyt inte orkade vidare. Detta då Fed inser att så länge som tillväxten är stark så får de inte bukt med inflationen. Dagens PMI skörd har varit svag, och om något är det bra för börsen. Särskilt efter senaste tidens svaghet. Närmaste två veckorna har vi mer PMI/ISM samt jobb data. Svag data kan hålla köparna glada när inflationsoron dämpas. Men senare i juli har vi både cpi data och Fed. Ta inte för stor risk, bli inte för greedy. Det kan vända snabbt. Just nu hoppas jag på SPX 3,900 men säker kan man inte vara!!!

Glad Midsommar

Publicerat i Uncategorized | 30 kommentarer

Nu kan bara FED vända det här!

Inflationssiffran var hög på alla sätt i fredags. Räntorna, VIX och dollarn steg och börserna föll som en konsekvens av detta.

Jag kan bara konstatera att sannolikheten för ett bear market rally har avtagit, och risken för en fortsatt nedgång till SPX 3,500 redan i juli har ökat.

Veckans viktigaste hållpunkt är FED på onsdag. Givet datan på sistone så kan inte FED vara annat än resolut hawkish. Man kommer höja med 50 och flagga för vidare höjningar i den storleksordningen.

Då ska allt bara fortsätta ner eller? Njae, i FED mötet i mars var allt hökigt värre, och FED levererade på sin hökighet, men lyckades samtidigt starta ett två veckor långt rally. Det kan hända igen. Men inget man ska satsa stora pengar på.

Jag tror vi kommer vända här kring SPX 3,800 och studsa upp mot 3,900-4,000 området typ idag eller imorgon. Som en reaktion på senaste tidens nedställ. Sen blir det upp till FED. FED kommer göra att vi antingen brakar ner igen och passerar 3,800 och därmed tar sikte SPX 3,500. Sannolikt redan i juli. ELLER kommer man lyckas med en ”mars” som gör att vi bryter upp genom 4,000 och går mot 4,300 till månadsskiftet. Fullt möjligt, men mindre troligt än det förstnämnda.

På onsdag blir det viktigt att tolka var dollarn, räntorna och VIX tar vägen…

Även om vi skulle gå på det mindre sannolika scenariot och göra en ”mars” så ligger mitt target 3,500 fast.

Så för de mindre riskbenägna och inte så snabbfotade, så handlar det fortfarande om att ha låg risk i portföljen. För alla som sitter med ett ben i marknaden i hopp om rally kanske ska lyfta av en del på nästa uppställ mot 3,950…

Problemet med fredagens inflationssiffra är såklart att den VÄGRAR komma ner, och allt fler börjar tala om STICKY inflation. Dvs en inflation som hänger sig kvar för att förväntansbilden på priser etsat sig kvar på en hög nivå. Något som alltså kräver tuffare tag från centralbankerna än om inflationen INTE varit STICKY.

För det första vill jag säga att så länge som priskomponenterna i ISM/PMI inte kommer ner, så är det något naivt att tro att den verkliga inflationsdatan kommer att göra det. De är fortsatt höga.

Men är inflationen STICKY? Jag skulle säga att det är DEMAND, eller köpkraften som är PERSISTANT, eller typ uthållig, på ett sätt som jag inte har förutsett.

Om vi tittat senaste veckorna så började rallyt hacka redan när ISM/Jobbdata började komma in starkt. Inför datan slog vi fast att svag data sannolikt är bra för börsen. Marknaden inser att så länge som Demand sidan är stark så kommer 1, den supplydrivna inflationen finnas kvar och 2, företagen har pricing power att kunna höja priserna. Vilket sen förra veckans inflationssiffra bekräftade, och börsen bröt ner ur sin konsolidering.

Den amerikanska Köpkraften, i min bok, drivs av jobbskapande X löneökningar, minus räntekostnader. Det är konsumtionsutrymmet privata sektorn har. Den har varit hygglig minst sagt. Återhämtningen av nya jobb har varit god, löneökningarna har varit goda, och räntekostnaderna har inte slagit genom ännu.

Å andra sidan har du supply sidan där priserna höjts snabbare än köpkraften, men diskrepensen är uppenbarligen inte tillräckligt stor för att det ska ge supply sidan en knäck.

Företag höjer priserna för att matcha stigande kostnader. Men de säljer hellre EN vara/tjänst till sämre marginal än Ingen vara/tjänst. Men ett företag säljer också hellre 10 varor/tjänster med god marginal än 15 till klart sämre marginal. Detta är svår materia.

Jag tror inte råvarupriserna kommer först. Jag tror Demand måste visa sig svag först. Så länge som företagen får sina grejor sålda så lägger de nya orders som upprätthåller efterfrågan, och givet ett tajt supply så kommer råvarupriserna fortsätta att vara höga, och således kommer supply driven inflation att fortgå, vilket gör att företagen fortsätter att höja sina priser. Det är när Demand får en knäck, som orders blir mindre, råvarorna börjar falla och vips blir den supplydrivna inflationen lättare. Detta i ett läge där företagen inte heller vill höja priser då de känner av sämre efterfrågan.

Vi vill se en knäck i det jag kallar den uthålliga efterfrågan…. och min nummer 1, där är svag jobbdata. 2, lägre löneökningar…. vilket kommer sippra ner till sämre ISM New Orders, som med viss fördröjning ger lägre ISM Prices.

Jobbdata leds till stor del av ISM Employment som därför är av stort intresse….

Jag ser exempel på det här varje dag… nu senast pratade med en bekant som tittade på att boka en Mallis vecka i sommar. Något de brukar att göra. Han var shockad över flygpriser, hotell och priserna på restuaranger. Som han sa, det brukar inte bli billigt, men klart värt det. Nu är det dubbelt så dyrt för en vecka. Varpå jag svarade, så du bokade inte? Jo för fan…. vi bokade. Men det är riktigt surt. 🙂 Jag anser att detta är ett ”bortskämt” exempel, men själva fenomenet finns i alla länder i alla inkomstgrupper.

Det är när konsumenten säger…. det där tänker jag inte betala, eller det har jag de facto inte råd med. Då händer det grejor. För sannolikt är det många som kommer agera likadant vid samma tillfälle, och då får Efterdfrågan sig en knäck…. och då mina vänner kan ni ta det ”tajta supply” och slänga i papperskorgen… för då vänder allt. Visst, ett flygbolag har höga bränslekostnader som de måste ta betalt för… men om ingen bokar nån flygbiljett, då har de ingen kostnad för bränsle heller. Ta detta ur ett makro perspektiv och energipriserna kommer inte ha en chans. Men vi är uppenbarligen inte där ännu. Men den tiden kommer, och det är tyvärr tajming aspekten som är det svåra.

I veckan har vi alltså FED på onsdag, triple OPEX på fredag, men även Svensk inflation, US Retail sales, US PPI, Empire FED, NAHB index, Philly FED….. Tbc

Ha en fin vecka

—————-

Även i Sverige hägrar inflationen. Inte konstigt, det är ett internationellt fenomen, och inte imhemskt producerat, så det är inte så konstigt. Kärninflationen, KPIF ex energi, kom in på 0,9% MoM mot väntat 0,7 och fg 0,9. Sticky även där, och samma analys som ovan, dvs 1, den supplydrivna inflationen står som spön i backen vilket företagen måste gardera sig emot för att försvara sina vinster och 2, de har pricing power att göra det för uppenbarligen betalar vi konsumenter vad företagen begär för sina varor och tjänster. Visserligen med näven knuten i fickan, men vad fan gör det. Det enda som ÄR INTRESSANT är att vi 1, faktiskt kan betala och 2, fortfarande är beredda att betala, dvs vi tar oss råd, tycker det är värt. Så det här med knuten näve, sorry, men ur ekonomiskt perspektiv är fenomenet helt ointressant. Det intressanta ÄR när vi säger 1, sorry, men jag betalar INTE 100kr för en liter jordgubbar ELLER 2, jag skulle gärna handlat men kan inte för pengarna har gått till mat, energi och räntekostnader och annat som blivit dyrare så jag har faktiskt inte pengar kvar i plånkan att betala med. Då händer det grejor. Knuten näve räcker inte. Ur årstakt hamnade inflationen på 5,4 YoY mot väntat 5,2 och fg 4,5%. Högt såklart, och matchas inte av lönetakten, så vi har realt blivit fattigare. Men månadssiffran är ännu mer alarmerande, 0,9 i årstakt är över 10%!!!!!. Det kommer ju inte att hända. Men bara så att alla förstår magnituden. Svenska 10åringen rör sig kring 1,9%. Ingen stor grej. 2-åringen däremot hoppar upp rejält till 1,6%. Kronan har senaste dagarna försvagats mot euron efter ECB mötet i förra veckan. Men stärks något idag. Ser ut som att många i marknaden börjar tro en på 50punkters höjning i Sverige den 30 juni, istället för bara 25.

Höjer de med 50 i juni och 25 september, så är styrräntan på väg mot 1,0%. Jag räknar fortfarande inte med några höjningar i november+. Ingves känner pressen, 50 punkter i juni är inte osannolikt!

Det betyder att ett rörligt bolån kommer ligga på 2,25-2,50%. (Bundna lån på c3,5% 3-5år).

Det betyder att 5yrs Bostadsobligationen som lägst borde ligga på 2%. Fortsatt press på bostadspriser framöver alltså.

Ränteuppgångar slår igenom i konjukturen med upp till ett års fördröjning. Stigande mat- och energi priser går snabbare. Vi kommer redan i höst känna av detta. Mild recession nästa år extremt sannolik.

US PPI nästa…

PPI kom in på 0,8% MoM mot väntat 0,8 och fg 0,4. Ex food/energy kom den in på 0,5 mot väntat 0,6 och fg 0,2. Fortsatt rätt högt tryck alltså i producentledet, vilket alltså sannolikt kommer pressas ut mot kund, och har pressats ut mot kund. Just PPI reagerar inte så mycket på hur konsument efterfrågan rör sig, utan är väldigt beroende av råvarupriser och dess indirekta effekter i värdekedjan, och givet råvaror, ink mat och energi, utveckling på sistone, så är detta ingen överraskning. Fortsatt inflationstryck således… En normal månadssiffra ligger i snitt på 0,2% +/-0,2. Där är vi inte ännu!

Imorgon har vi NAHB, Retail, Empire och inte minst…. FED kl 2000. Tbc

Som jag skrev igår, så reviderade jag upp FEDs höjningar från 50+50+25 (juni+juli+sep) till 50+50+50…. men det verkar som om marknaden är inne på 75+75+50…. dvs en rätt rejäl upprevidering, vilket alltså förklarar det kraftiga fallet. Det skulle betyda att styrräntan ligger på 2,75% i september istället för 2,00 vilket innebär att 10-åringen kan nå 4% på sikt. Well, that freaks out the market!

En höjning med 50 istället för 75 imorgon skulle kunna uppfattas som duvigt. Vilket skulle kunna bara bra för marknaden, men jag är rädd att likt i maj, så skulle marknaden uppfatta detta som att FED är behind the curve, vilket ger förtroende problem… så det är inte säkert att det ger bra börs heller!

————-

Onsdag

Under hela året har vi varit i bear market för att Real räntorna stiger. Inflationen är visserligen hög, men det handlar om stigande räntor. Stigande räntor är en funktion av ihållande hög inflation. Vi kommer sannolikt inte få en större uppgång förrän räntorna börjar falla, och för att detta ska hända måste FED sänka sin hökiga retorik. För att detta ska hända måste datan komma in softare. Med data syftar jag på både tillväxt och inflationsdata. De hänger ihop.

Detta leder oss in på nästa gren. Morgan Stanley har länge snackat om marknaden ur ett Fire and Ice perspektiv. Båda är egentligen negativt för börsen. Fire innebär att tillväxtdatan är fortsatt stark, men detta upprätthåller inflationen som trycker upp räntor, som trycker ner börsen. Ice scenariot bygger på att tillväxt/demand mattas, och då faller inflationsförväntningar och räntor, men då tillväxten skrivas ner är detta ändå negativt för börs. Loose-loose situation.

Min tro är att andra halvåret kommer erbjuda en övergång från Fire till Ice. Men ice är ju också negativt. Absolut. Men det finns goda chanser att Ice bjuder på två varianter. Den första där tillväxt och inflationsdata mattas på ett sätt så att räntorna vänder ner. Negativt egentligen, men eftersom marknaden blir mest glad över fallande räntor, och inte så orolig för tillväxt, så sjunker räntorna samtidigt som dollarn försvagas. Detta kommer ge ett större rally än de 10% SPX lyckades leverera sist. Beror såklart också från vilken nivå. Från SPX 3,500 kan det bli rejält. Från 4,200 typ inget. Men allteftersom kommer man börja inse att recession lurar runt hörnet, och då börjar dollarn stärkas, och med falande räntor har vi en klassisk Risk Off, och då börjar börsen falla igen.

Men just nu är vi i Fire, och FED lär vara tuff ikväll. Det ska man vara när tillväxten är fortsatt god, samtidigt som inflationen är ett problem… jag tror man höjer med 75punkter från 0,75 till 1,50… man kommer även höja i juli samt september. Hur mycket beror på hur datan kommer in fram tills dess.

Hur marknaden tar emot just ikväll kan jag inte svara på. Viss relief reaktion mot 3,900-4,000 är inte omöjlig. Men det kan också bryta ner genom 3,700 och gå mot 3,600.

Det tekniskt snyggaste i min bok är:

Ettan A: 4,200 till 3,700 (avklarad)

Ettan B: 3,700 till 3,900-3,950

Ettan C: 3,600

Tvåan: 3,900-3,950

Avslutande Trean: 3,500

Bear market rally (nr3): 4,200

Men det blir fan aldrig som man vill!!!

Vi hörs i em!!!!

————

Empire FED som mäter aktiviteten i New York området kom in på -1,2 mot väntat 3,0 och fg -11,6. Indikerar en ISM kring 50, ungefär som sist. Den har ju guidat ner ISM ett tag nu, men det har inte funkat. Dock är jag övertygad att den ligger rätt. Philly senare i veckan också intressant!

NAHB 67 mot väntat 68 och fg 69…. sämre och trenden är nedåt… MEN indikerar fortfarande en styrka i US bostadsmarknad Låååååååååååååååååååååååångt över vad den 30-åriga bostadsoblisen gör. Lite som Sverige… där marknaden alltså är svagare än för några månader sedan… men där den har potential att bli radikalt mycket sämre. I min bok borde den droppa ner mot 10-30… time will tell!

Retail sales -0,3 MoM mot väntat +0,2 och fg +0,7.. klart sämre… och resar man för inflation så är alltså Detaljhandeln realt negativ i dollar. Justerar man för priser, dvs om man tänker sig att detaljhandel i dollar=volym*pris så minskar volymerna nu. Alltså helt i enlighet med hushållens pessimism i Michigan index. Dock inget fritt fall. I nominella termer såldes det varor för 673mdr dollar förra månaden. Den näst högsta någonsin. I min bok så borde den nominella köpkraften minska med färre nya jobb, relativt låga löneökningar, stigande räntekostnader, höga mat och energipriser, utebliven expansiv finanspolitik (små budgetunderskott), varpå det alltså inte borde finnas 673mdr att spendera (oavsett om priser är höga eller låga) utan snarare 573mdr. Alltså ungefär där den låg för 2-3 år sedan… och sen givet att prisnivåerna på varor är 15-20% högre än då, så måste alltså volymerna ner 20% UNDER de som gällde för 2-3 år sedan. Alltså ett extremt volym tapp alltså….. där är vi inte på långa vägar. Men det är detta som bygger caset för recession nästa år. OCH, får vi volymtapp av den magnituden så kommer Orders att falla kraftigt, varpå fabriker världen över får extremt lite att göra, vilket gör att deras efterfrågan på råvaror typ dör, och då är tajt Supply en icke fråga. Alltså man behöver inte ens räkna på sypply, det kommer inte vara tajt. Och då faller priserna. Och vips så har företagarna ingen anledning att höja priserna mot kund för att kompensera för höga inköpspriser. Det är viktigt att ni förstår alla delar här, för det kommer prägla den ekonomiska utvecklingen kommande två år.

Next up…. FED

————————

Torsdag,

Igår höjde FED styrräntan med 75punker från 0,75% till 1,50%. Det var väntat… eller rättare sagt 50 var väntat fram till för mindre en vecka sen då CPI data tryckte upp förväntningarna till 75.

De flaggar för att 75 inte ska ses som en normalhöjning, utan typ max per enskilt räntemöte.

Man visar att vill vara framtung i höjningarna… dvs istället för en linjär linje som innebär att inflationen får fritt spelrum så gasar man rejält NU, och tar det hellre lite lugnare senare.

De ser tillväxten som god, och inflationstrycket som sticky… vilket såklart måste handla om att de egentligen är ganska imponerade över tillväxten.

Fokus är att bekämpa inflationen genom att öka räntekostnader, vilket trycker ner tillväxt… vilket längre bak i värdekedjorna dödar den supplydrivna inflationen när efterfrågan hamnar mer i balans med utbudet. Man tror man klarar detta utan att skapa recession. Jag tror de har fel. De måste skapa recession för att demand ska falla tillräckligt mycket för att ex råvarupriser kollapsar, och därmed faller den supplydrivna inflationen. Problemet är att FED, kan inte säga att de måste skapa recession, för synonymt med detta är att miljontals människor kommer bli av med jobbet. Men det är detta som krävs. Miljontalsmänniskor måste bli arbetslösa för att inflationen ska dö. Punkt!

FED i min ögon, kan som mest höja 75+75 vid juli+sep mötena. Det skulle ta styrräntan till 3%. Som minst kommer man höja med 50+25, dvs till 2,25%. Jag tror inte det blir nån höjning i nov+dec eller 2023.

Kommer datan in dåligt även i juli lär det bli 75, kommer den in lite bättre lär det bli 50.

Kommer sen datan in bra i aug/sep så lär det bli 25, kommer den in dåligt kan det bli både 50 och 75.

FED är data beroende…

Jag tror US10yrs kommer gå som högst till 3,5-4%.

Jag trodde innan på räntenedgång i sommar. Den lär utebli. Det är först när datan kommer in på annat sätt som detta kan hända. Vi behöver ett skifte!

Jag siktar på att hökigheten kring räntesidan lär bestå, och sannolikt göra så bear market rallies får svårt att få fäste. Target SPX 3,500 intakt. Nästa stora uppgång är inte kommer förrän efter detta, givet att datan också börjar komma in på ett sätt som får oss att lämna inflations narrativet.

Vi har en del gap, och inte omöjligt att den översålda marknaden kan studsa mot 3,900-4,000… men jag skulle vara försiktig!

Philly FED imorrn!

Håller inte 3,700…. så väntar 3,600

Då kan man tänka sig

Ettan A: 4,200 till 3,600 (snart avklarad)

Ettan B: 3,600 till 3,840-3,900

Ettan C: 3,500

Tvåan: 3,840-3,900

Avslutande Trean: 3,500-3,600 (dubbelbotten????)

Bear market rally (nr3): 4,200

———————

Jag börjar bli sommarsnurrig, var helt säker på att Philly FED skulle trilla in idag, men den kom ju igår! Ursäkta för det!

Philly FED kom in på -3,3 mot väntat 5,5 och fg 2,6. Svag siffra, helt i linje med ISM på eller strax under 50. Tittar man på underkomponenterna så kom det framåtblickande 6M in extremt svagt. Även New Orders är svag. Pris komponenten är Employment komponenten är hyfsat stabil.

Jag har sagt det innan och säger det igen. 3 punkter att pränta in…

1, Det är INTE inflationen som vänder ner först. Anledningen är enkel. Företag höjer priserna när inköpspriserna är höga. Inköpspriserna är höga när priserna i värdekedjan är höga. Priserna i värdekedjan är höga när råvarupriser är höga. Råvarupriser är höga när Efterfrågan är god.

Slutkundsefterfrågan måste vika ner, innan den supplydrivna inflationen gör det.

Priskomponenten kommer vända ner… fast med fördröjning efter att de tidiga DEMAND indikatorerna gör det

2, Jobb komponenten är också lagging. Företag vågar rekytera EFTER de sett efterfrågan som god under en tid. De jobb som tillsätts IDAG började planeras för en tids sen, och planeringen att rekrytera påbörjades efter en av god efterfrågan. Lite som att säga… det var högtryck i julas… och därför får folk jobb idag.

Sen finns det en leading factor i själva jobben som jag pratar om ofta, och det är att det jobbet som skapas idag, dvs påverkar konsumtion framöver. Dvs tillväxt.

Men Employment factorn är lagging, inte leading.

3, Det är underkomponenter som är leading, som ex new orders och 6m i Philly som är det viktiga, och de pekar på en mörk framtid för ISM.

Slutsats, Recession och Räntesänkningar nästa år. Inget nytt, jag har tjatat om det i ett halvår!

Apropå marknaden igår… riktigt svag! Men det som förvånade mig var att

1, Dollarn var svag

2, Räntorna föll

3, och det var egentligen bara VIX som steg

Svag dollar och fallande räntor är en högst duvig reaktion i min bok och något som är bra för börsen.

Risk/reward börjar bli helt okej i marknaden nu.

Jag har ju penslat för botten kring 3,500 och sen rally till 4,200 (potentiellt 4,300) senare. Men att vi just nu är inne i rekyl men jag börjar undra. Kanske man ska börja våga doppa tårna redan nu….

Triple OPEX idag… och snart helg!

Härifrån tar man inga stora korta positioner… Utanför marknaden alternativt små långa, det är melodin.

Visst, allt är fortfarande inom ramen för en bear market och recession nästa år, så var smart med sizing, men ni fattar!

Recovery mot månadsslutet, och sen ny baisse i juli…. åtminstone fram till viktig data?

Rent datamässigt har vi jobbdata den 8 juli och CPI den 13 juli…. kommer jobbdatan in svagt och CPI lågt, så kan FED sänka ribban till 50 punkter den 26e juli. Således lär aktier gå starkt inför FED mötet. Kommer datan in dåligt, stark jobbsiffra, hög inflationssiffra, då kommer aktier troligtvis fortsätta gå svagt!

Trevlig helg!!!!!

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

I väntan på inflationsdata

Veckas viktigaste datapunkt är US core CPI på fredag. Men vi har även Räntemöte för ECB där man sannolikt kommer flagga för höjning i juli med 25 punkter. Vi har även Michigan index på fredag. Nästa onsdag har vi FED möte där man väntar sig ytterligare en höjning med 50 från 0,75% till 1,25%. Det är inte den stora grejen, utan hur man ser på perioden efter september? Jag hävdar att FED målar upp en bild som sen styr räntekurvan, men den bilden är databeroende, så förändras datan så förändras räntekurvan. Det är inget nytt, så har det alltid varit. Senast man höjde från 0 till 2,25% under 2016-2018 så guiadade man för höjning upp till minst 3%. Det stannade långt tidigare. Därefter sa man att 2,25% var en väl avvägd ränta, men bara nåt kvartal senare så sänkte man till 1,50%. Det jag försöker säga är inte att FED har fel. Man försöker bygga ett framtida scenario och anpassar sin politik efter det. Men framtiden förändras, mycket pga av FEDs agerande, så det blir en feedback loop tillbaka där FED nästan inte kan få rätt eftersom de själva är med och bidrar till att det blir fel.

Rent tekniskt är SPX 4,200 ett motstånd. Bryts detta väntar 4,300 med potentiellt överslag mot 4,450. Stöd 4,000-4,100. Jag hoppas på en sista runda upp i juni. Därefter baisse i juli-augusti. Kort studs i september, och sen ny baisse och botten kring 3,500/3,600 i oktober. Sen förmodligen recovery och studs mot årsskiftet. Skulle inte förvåna mig om vi stänger året kring 4,000-4,200. Men vi tar ett steg i taget. Bryts dagens stödnivåer så kan 3,500 bli aktuellt redan i sommar.

Ha ett fint nationaldagsfirande!

Kina Caixins Service PMI kom in på 41,4 mot fg 36,2… bättre, och det var såklart väntat nu när de börjar lätta på restriktionerna.

—————-

Tisdag,

Lever Björnrallyt?

SPX studsade Fib50% av sin april-maj nedgång knappa 10%, så visst har det varit en rekyl. Men kalla det rally tycker jag inte. Då vill jag ha minst Fib50% av hela nedgången som sträcker sig till 4,300. Syftet med ett björnrally är också att locka tillbaka köparna i marknaden, trots att de borde stå utanför då primärtrenden är fallande. Ungeför som att Bull market corrections har ett syfte att få folk att sälja sina aktier trots att de borde sitta kvar i stigande trend. Därför kan man också räkna med visst överslag på 4,300.

Men istället konsoliderade vi under hela förra veckan. Vad handlar det om? Jo räntorna vände upp och dollarn stärktes igen efter en rätt kraftig försvagnings studs. Vad handlar det om? Jo datan, primärt PMI och jobbdata kom in starkt. Stark data innebär att FED inte får darra på manschetten kring sin hökighet, och detta är inte bra för aktier. Att marknaden ”bara konsoliderade” ser jag nästan som ett styrketecken. Dvs stark data gjorde att vi inte fortsatte upp, men stark data gjorde inte så att vi packade ihop heller.

Börsen kunde lika gärna vänt ner igen. Anledningen till styrkan tror jag handlar om att positioneringen fortfarande är väldigt light där ute. Inte så många som ligger fulltankade och behöver sälja. Men det handlar nog också om att de som köpte low är ganska övertygade att datan kommer surna till om några månader, att inflationstrycket avtar, och att tajming är svårt och att den senaste datan är sista, eller en av de sista, styrke suckarna innan datan kommer visa nåt annat. Glöm inte heller att marknaden diskar framtiden. Dvs NÄR inflationen på riktigt är låg, NÄR tillväxt datan de facto är svag, då ska det by default vara för sent att köpa. Marknaden om den fungerar korrekt ska prisa in fallande inflation innan det händer… Allt detta tycker jag talar FÖR att nästa rörelse är uppåtriktad. Men jag gifter mig inte med scenariot. Stopp kring 4,000.

Om vi får en rörelse upp mot 4,300-4,450 så tänker jag mig att den är synonym med att US10yrs börjar gå mot 2,5%, att dollarn gör ytterligare ett ryck upp mot typ 1,09-1,11 och att VIX drar ner mot 20… uteblir denna rörelse, ja då ska de här indikatorerna gå åt andra hållet. Inte minst dollarn som borde röra sig mot 1,04eur igen…

Inflationsdatan och FED i nästa vecka kommer sätta sin prägel på US10yrs och Dollarn… och de kommer sen styra riktningen på börsen!

——————-

Onsdag..

Lite inflationstugg…

Inflationen världen över drivs nu primärt av stigande matpriser, som i sin tur trycks upp av fertilizer priser som är upp 46% sen i januari. Fertilizers steg även tidigare, men då primärt av att naturgaspriserna gick upp.

Core Goods inflation är till stor del en funktion av 1, hur väl supply kedjorna fungerar 2, frakt rater 3, valutor till viss del och 4, sist men inte minst råvarupriser. Core Service inflation är mycket mer kopplat till hur inhemsk ekonomi mår, dvs jobbskapande X löneutveckling.

Core goods kan mycket väl vara lite sticky ett tag till pga Kinas c19 problem men där har vi sannolikt sett slutet på problemen. Med svagare konjunktur kommer frakt rater och råvaraupriser ner (som är känsliga för demand, och tajt eller otajt supply till stor del är en fråga om demand). core service inflation borde komma ner med tanke på att jobbskapar takten går ner (då den är tajt korrelerad med tillväxt med viss fördröjning) och lönetakten som numera mjuknat rejält.

På fredag kommer US CPI. På årsbasis ligger den historiskt ungefär 0,5% högre än PCE. På månadsbasis är de väldigt lika. Därför är det intressant hur de diffat på sistone. Förra CPI låg på 0,6% MoM medan PCE låg på 0,2%. Det handlar dels om vikter där ex CPI har mer av hyror som är en klart laggande komponent. Laggande för att amerikanska hyror följer med fördröjning bostadspriser, och bostadspriser följer med fördröjning räntorna. PCE har mer av skolavgifter och hälsovård, något som väger tyngre för hushållen i praktiken men där prisutvecklingen varit lugnare. PCE speglar också snabbare vad konsumenterna faktiskt konsumerar. På senare tid har de shoppat mer tjänster, varpå PCE växlar upp vikterna för dessa. Där har inflationstrycket varit lägre. Av detta skälet borde PCE vara mer korrekt, och FED säger själva att det är deras preferred measure. Hursomhelst, på fredag kommer siffran relativt förväntningarna vara av intresse. Man väntar sig core CPI på 0,5% MoM mot fg 0,6. Jag skulle säga att 0,4 eller bättre kommer att tas emot positivt.

—————

Imorgon har vi ECB… som egentligen inte är nån jättegrej för globala börsen. Förväntningarna ligger på att de krattar för en 25bp höjning i juli, men visst kan de höja redan imorgon. Höjning med 50bp vare sig imorgon eller i juli, är inte väntat, och skulle uppfattas som hökigt.

Men visst kan det få viss bäring på börs. Jag tänker så här; hökig ECB –> stark euro –> svag dollar –> stark börs….. och tvärtom!

En hökig ECB spelar också roll för Sverige… då den sätter ännu mer press på Ingves. Dvs om de höjer med 25 imorgon eller 25 i juli, påverkar inte Ingves. Han höjer i juli med 25. MEN om de höjer med 50 imorgon, eller guidar för detta i juli, så ökar risken av Ingves höjer med 50 i juli. Inte base case, men det kan såklart hända. Tror marknaden att han ska börja höja med 50 istället för 25, så kommer räntorna att börja stiga, vilket sannolikt knuffar bostadsoblisen framför sig, och gör nedsidan på bostadspriserna ännu större under andra halvåret. Således, en hökig ECB ger svaga svenska bostadspriser, och tvärtom!

Vi hörs imorrn. Njut av sommaren!

—————–

Torsdag, ECB meddelar att man tänker höja räntan med 25bp i juli. Men också att de funderar på större höjning i september om inte inflation/Tillväxt börjar moderera.

Jag skulle säga att det var ett rätt duvigt besked. Vissa trodde att de skulle höja redan idag. Vissa trodde dessutom på mer än 25 punkter. September då? Jo absolut men det är rätt långt dit.

Man meddelar också att man börjar skala ner QE.

Än så länge inga stora reaktioner i marknaden. Räntorna stiger faktiskt något. Den europeiska 10åringen ligger på c1,5% vilket är fullt rimligt med styrränta på 0%. eftersom man kommer höja med 25 i juli, och säg 25 i september, är det rimligt att den fortsätter upp mot 2%. Kommer det innebära en stark euro? Något kanske, men andra räntor stiger ju också. Ja bortsett från den amerikanska som sannolikt gått klart. Så kanske viss styrka mot dollarn då. och svag dollar brukar vara bra för börsen. Men just i det här fallet ska det inte överdrivas!

Det här var ingen game changer för vare sig börs eller svenska bostadspriser.

Imorgon har vi inflation och Michigan! Det är viktigt… tbc

————–

Äntligen fredag, eller….

Från USA kom CPI in 1,0% MoM mot väntat 0,7 och fg 0,3. På årsbasis 8,6 mot väntat 8,3 och fg 8,3. Klart sämre!

Core CPI, som är klart viktigare, kom in på 0,6% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6. Också sämre men inte lika farligt, och på månadsbasis samma som senast. På årsbasis, som är mer än matematisk grej kom den in på 6,0 mot väntat 5,9 och fg 6,2.

Core CPI har toppat ur på årsbasis. I mars var den 6,4. I april 6,2 och nu 6,0. MEN, a big jävla MEN, inflationstrycket är alltjämnt högt. Om månadsdatan trillade ner mot 0,3 eller bättre, så kommer alltså årsdatan att falla snabbare än vad den gör. Dagens siffra pekar på att inflationen upplevs som STICKY. Och så länge som den upplevs som STICKY så kommer FED vara på krigsstigen… och FED på krigsstigen är i regel inte bra för aktier.

Vad innebär detta? Jo att FED kommer höja med 50 i juni och 50 i juli, och sannolikt även 50 i september. Dvs upp till 2,25%. Sen hur det blir i november, december är för tidigt att säga. Hösten borde bjuda på regn (eller sol för dom som vill ha en mindre hökig FED)…. Men marknaden bryr sig inte om detta nu.

Om jag får säga nåt positivt så är det att VIX och Räntorna inte regerar särskilt negativt. Men Dollarn stärks rätt rejält. Även om man ser till senaste dagarna. Börsen fäster mest vikt vid dollarn och bryter ner.

Just nu känns det mer sannolikt att vi faller ner mot 3,800 än att vi går upp till 4,200. Bearmarket rallyt med sikte på 4300-4450 är helt klart AT RISK.

Snarare är det 3,800 som ska uppsökas, och bryts den väntar 3,500 (som ändå har varit target fast först i höst, och efter ett BM-rally).

Jag har faktiskt inte studerat detaljerna i CPI datan. Dvs om det ex är hyror och shelter som driver upp siffrorna så är det inte så negativt då de är lagging. Men det verkar som om det mesta ligger högt. Får be att återkomma.

Vad jag vill se ikväll för att man ska våra tro på midsommar rally är hur köparna kommer in igen. Gärna supportat av en vändning i dollarn… börserna har ju visat rött i princip hela veckan. Så man vet aldrig… men det är såklart mer önsketänkande. Datan är vad datan är.

Sen rent tekniskt, dvs om vi skiter i datan, så hade det absolut ”snyggaste” varit ett midsommar rally.. vad jag menar är att vi gjort en 1-2-3 där ettan är avklarad med en ABC, och vi nu är inne i tvåan, som borde ta slut när som, för en sista trea upp mot 4,300… men det kanske bara är önsketänkande…

FED på onsdag, med den här datan kommer inte pynta nån duvig bild. Tvärtom, de kommer visa sig ”handlingskraftiga” och säga att vi kommer göra ”whateverittakes” att brotta ner inflationen. Men detta borde inte heller vara nån överraskning för någon. Inte minst marknaden.

Prel Michigan kom in på 50,2 mot väntat 58,0 och fg 58,4. Sämsta mätningen sen recession 2009. Amerikanska hushåll tokdeppar. Varför? Jo för att deras pengar räcker inte till… och det är ju intressant för att inflationssiffran ovan pekar på företagen höjer priserna på varor och tjänster i god takt. Det gör man såklart för att de blivit dyrare längre bak i värdekedjan… men om de inte fått varorna sålda så hade de inte höjt lika mycket. Bättre att sälja en vara med liten bruttovinst, än att inte sälja nån alls. Och frågar man konsumenterna så är de sura för att trots lönehöjning, så har dom inte mycket kvar när de betalat räntan på lånet, mat och energi. Samtidigt som varorna och tjänsterna de vill köpa, utöver mat och energi, blivit dyrare. Det lirar inte.

Men som jag sagt innan…. här handlar det INTE om att vi har fel eller rätt. Jag är rätt säker på att vi får rätt, men tajming biten av det är komplicerad.

Lite som att lyssna på folk som klagar över hur dyrt det är att åka på semester i sommar, typ flyg och hotell, och att det helt vansinnigt. Varpå man frågar, ”okej, så ni stannar hemma hela sommaren? och får svar ”Nej då, vi har bokat en vecka till Mallis”

Man undrar då…. vid vilken punkt tar hushållen beslutet att vi inte har råd och/eller tycker det är värt att åka till Mallis…. för så länge som de bara klagar, men inte ändrar konsumtionsmönster så händer inget. Det är när de tar beslutet att INTE konsumera det man brukar som det händer grejor.

Trevlig helg!

—————–

Under hela året har vi varit i bear market för att Real räntorna stiger. Inflationen är visserligen hög, men det handlar om stigande räntor. Stigande räntor är en funktion av ihållande hög inflation. Vi kommer sannolikt inte få en större uppgång förrän räntorna börjar falla, och för att detta ska hända måste FED sänka sin hökiga retorik. För att detta ska hända måste datan komma in softare. Med data syftar jag på både tillväxt och inflationsdata. De hänger ihop.

Detta leder oss in på nästa gren. Morgan Stanley har länge snackat om marknaden ur ett Fire and Ice perspektiv. Båda är egentligen negativt för börsen. Fire innebär att tillväxtdatan är fortsatt stark, men detta upprätthåller inflationen som trycker upp räntor, som trycker ner börsen. Ice scenariot bygger på att tillväxt/demand mattas, och då faller inflationsförväntningar och räntor, men då tillväxten skrivas ner är detta ändå negativt för börs. Loose-loose situation.

Min tro är att andra halvåret kommer erbjuda en övergång från Fire till Ice. Men ice är ju också negativt. Absolut. Men det finns goda chanser att Ice bjuder på två varianter. Den första där tillväxt och inflationsdata mattas på ett sätt så att räntorna vänder ner. Negativt egentligen, men eftersom marknaden blir mest glad över fallande räntor, och inte så orolig för tillväxt, så sjunker räntorna samtidigt som dollarn försvagas. Detta kommer ge ett större rally än de 10% SPX lyckades leverera sist. Beror såklart också från vilken nivå. Från SPX 3,500 kan det bli rejält. Från 4,200 typ inget. Men allteftersom kommer man börja inse att recession lurar runt hörnet, och då börjar dollarn stärkas, och med falande räntor har vi en klassisk Risk Off, och då börjar börsen falla igen.

Men just nu är vi i Fire, och FED lär vara tuff ikväll. Det ska man vara när tillväxten är fortsatt god, samtidigt som inflationen är ett problem… jag tror man höjer med 75punkter från 0,75 till 1,50… man kommer även höja i juli samt september. Hur mycket beror på hur datan kommer in fram tills dess.

Hur marknaden tar emot just ikväll kan jag inte svara på. Viss relief reaktion mot 3,900-4,000 är inte omöjlig. Men det kan också bryta ner genom 3,700 och gå mot 3,600.

Det tekniskt snyggaste i min bok är:

Ettan A: 4,200 till 3,700 (avklarad)

Ettan B: 3,700 till 3,900-3,950

Ettan C: 3,600

Tvåan: 3,900-3,950

Avslutande Trean: 3,500

Bear market rally (nr3): 4,200

Men det blir fan aldrig som man vill!!!

Vi hörs i em!!!!

Publicerat i Uncategorized | 11 kommentarer