Väntans tider

På lördag höjer USA tullarna på Kinesiska varor värda 250mdr dollar. Från 25 till 30 procent. Så det är tariffer på 0,05*250=12,5mdr. Ingen kioskvältare i sig…. men det är inte vad marknaden vill ha. Marknaden vill ha nån typ av uppgörelse innan dess. Vad blir det? Sorry, ingen vet! Rent statistiskt pekar det på höjda tullar. Vilket ger svagare Yuan, vilket ger fortsatt svag världshandel, vilket ger svag industriproduktion. Europa mår sämst av detta. I synnerhet Tyskland. Kina lite bättre, och bäst mår nog USA, även om deras tillverkningssektor också hackar. Ljuset så här långt är tjänstesektorn, så väl i USA som övriga världen. Även utvecklingen av Aggregerade disponibelinkomster (som styrs av jobbskapande X löneutveckling) minus räntekostnader (som styrs av räntorna, såklart) ser bra ut. Det finns pengar att shoppa för. Än så länge!

Från Sverige kom det inflation idag. Kärninflationen, dvs KPIF ex energi kom in på 1,6 mot väntat 1,5 och fg 1,6. Gäsp lönetakten ligger på 2,6% så inflationen är exakt där den borde vara. Nej vi är inte på målet, men är vi i recession? Nope. Vi växer med 1-1,5% och skapar jobb på rullande 12m på cirka 25,000/m. Jobbskapandet under 2010-2019 har legat på i snitt 70,000m. Det är en ekonomi som känner av inbromsningen i Europa samt en sämre byggkonja, men i övrigt helt okej. Men tar det fart i Europa, så kommer det att ta fart här. Faller Europa in i recession, inte bara Tyskland, så är risken stor att vi gör det. Men det blir en importerad recession som vi allt annat lika kommer klara bättre än om vi skapat den själva genom en finans- och fastighetskris. Jämfört 90-talet med Lehman typ.

Ingves då? Ja trillar Europa in i recession så kommer han inte kunna höja. Sänka gör ingen skillnad heller. Då blir det expansiv finanspolitik för hela slanten. Vilket många felaktigt tror är att öka spenderbyxorna. Men det är inte så det fungerar. Skatteintäkterna faller med BNP för att folk blir av med jobbet, och då slutar inkomstskatter och sociala avgifter att trilla in i skatte kistan. ÄVen moms, för att folk handlar mindre. Men i detta läget bibehåller man välförden. Dvs man skickar in hem sjuksyrror, dagisfröknar eller poliser. För de behövs även i dåliga tider. Kontentan är budgetunderskott. Skolboksexempel för Expansiv finanspolitik. Men får vi inte recession i Sverige, vilket jag inte tror. Utan att läget är som nu ett tag till, för att sen vända upp med Europa nån gång nästa år. Behövs verkligen real räntor på minus 1,85% (Styrräntan -0,25 minus kärninflation på 1,6)???? Nej absolut inte. Så om vi lyckas undkomma recession, vilket alltså i mångt och mycket är en fråga om hur handelskrisen fortskrider och dess biverkningar, så borde Ingves egentligen höja. Sen kan man alltid diskutera tajmingen…. och där är det allt troligare att han bör invänta mer positiva nyheter som stärker caset……

Från USA kom core CPI in på 2,4% yoy mot väntat 2,4 och fg 2,4. Lirar med core PCE om 1,9 och löner på c2,9%. Ungefär där de ligger. USA ligger på inflationsmålet, och lär fortsätta göra det om de växer med 1,5-2% då det skapar 100-150k nya jobb i månaden, vilket tillsammans med tajtheten i arbetsmarknaden utmynnar i c3% löneinflation, vilket alltså lirar med 2% inflation. Ingen överhettning, ingen kris. Någonstans mittimellan vilket alltså fordrar en neutral styrränta, vilket är när styrräntan ligger i paritet med kärninflation…. ungefär som nu! Inga konstigheter.

Men det är klart, tvingar handelskonflikten in oss i recession nästa år….. negativ BNP tillväxt YoY samt negativt jobbskapande 12m rullande genomsnitt. Ja då kommer bilden förändras… och då kommer FED tids nog nolla styrräntan. Detta tror inte jag på. Men det går såklart inte att utesluta.

Rent tekniskt…. SPX har inga öppna gap bakom sig. Allt är stängt. Vilket gör mig lite nervös. Just sayin´. Det är inte osannolikt att handelssamtalen slutar i en axelryckning av marknaden, men om det INTE gör det så räknar jag med OMX 1700 vid en positiv reaktion på kort sikt, och 1480/1500 vid en negativ reaktion. En partiellt avtal som gör att marknaden inte ser ytterligare tullar inom ett år, tror jag kommer tas emot positivt. Ett möte som inte slutar med nåt, samt införda tullar på lördag, föranleder en negativ reaktion. Om jag får gissa….

Trevlig kväll!

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Äntligen fredag

OMX stämde av Fib50% igår. Får se om den håller eller vi även ska testa 1550ish. Köp med stop!

SPX har stängt sina gap på nedsidan, men skapat ett nytt på ovansidan 2939 som lär stängas i nästa rekyl.

ISM non-mfg kom in på 52,6 mot väntat 55,0 och fg 56,4. Mycket svagt. US Service PMI kom in på 50,9 mot flash 50,9 och fg 50,7. Bättre.

Vad är mina takings:

1, De amerikanska bostadsräntorna hade kommit ner en bra bit från nov18 till mars19, och borde idag, sex månader senare, börja ge en rätt så stimulerande effekt. Det ser vi inte här, vilket skulle kunna tolkas som om trade war väger tyngre än räntenedgången. Det är negativt!!! Det skulle också betyda att datan framöver inte behöver lyfta trots att räntenedgången kommer ge en allt starkare påverkan åtminstone fram till våren 2020.

2, Tittar man på ISM mfg och non-mfg så handlas de i nivå med 2012 och 2016. Ingen recession, men väl soft patch. Att tro att börsen ska krascha förutsätter kraftiga vinstfall. Det kräver betydligt svagare tillväxt än vad ISM indikerar idag.

3, I exemplet jan16 så vände marknaden upp när ISM bottnade. Men att den bottnade där visste vi först i efterhand. Detta sagt, det intressanta är inte dagens data egentligen, utan om ISM står i 40 eller 60 om ett år. Det enda dagens siffra säger är att Q4 kommer vara konjunkturellt svagt. Liksom vinsterna. Men det säger inget om konjunktur och vinster 2020. Att siffran är svag idag betyder inte att den måste vara svag under hela nästa år. Men det betyder inte att den måste vara stark heller.

4, Datan har ökat sannolikheten för räntesänkningar i såväl oktober som december. Detta sätter indirekt press på ECB, som sätter press på Ingves. December höjningen känns avlägsen nu, trots att jag tycker att hab borde höja.

5, Jag noterar att marknaden också har ett negativt bias. Dvs man lyfter gärna fram den svaga datan, eller svaga underkomponenter. Men man lyfter inte fram att datan stabiliserats i Asien och Europa. Att vissa lokala PMIs, som empire och Philly, pekar på högre nivåer. Eller att New order komponenten höll sig samtidigt som Inventories är låga. Jag bara säger att negativa tolkningar har företräde, och historiskt har det varit smart att vara motvallskärring i sådana lägen. Dock är det ingen naturlag.

Min konklusion, givet den svaga datan, är att marknaden måste få en fingervisning på nåt sätt att det kommer bli bättre, innan det förmodade rallyt kan inledas. Betyder det att marknaden kommer fortsätta att falla om det inte kommer nån ”fingervisning”? Kanske, kanske inte. så länge som 1550 håller så finns det anledning att vara positiv. Det säger jag för att jag inte tror att Trump kan vinna valet med 1% BNP tillväxt. Men även här kan man ju ha fel.

—–

Jobbdatan NFP kom in på 136k mot väntat 145k och fg 168k (uppreviderat från 130k). Starkt tycker jag. Snitt på c150k återspeglar att ekonomin växer med c2% i årstakt. Börjar divergera med ISM helt klart. ISM är framåtblickande, det är inte jobbdatan. Å andra sidan är jobbdatan riktig data, medan ISM är enkät undersökningar. Fler jobb, betyder ökad köpkraft…. det är ju inte negativt. Tvärtom! Detta lär FED ta in i det positiva lägret. Vi får se hur räntemarknaden reagerar idag.

Lönerna kom in på 2,9% mot väntat 3,2 och fg 3,2. Lite av en skräll faktiskt. Konvergerar med ECI, som kommer den siste oktober. Väldigt intressant det här. Lirar med 1,9% kärninflation. Lönerna är juy laggande då de är en effekt av tillväxt, och nu verkar det som om årets inbromsning börjar märkas. Ur ett FED perspektiv så betyder det att de inte behöver oroa sig över inflationstrycket. De kan agera rätt så fritt.

Ni som följt mig vet att jag anser att lönetakten är helt avgörande på lång sikt. Dvs jag har väldigt svårt att se hur vi kan undslippa recession med lönetakt på 4% och högre. Då detta pressar upp inflation och räntor vilket stjälper konjunkturen. Men på samma sätt har jag svårt att tro att vi landar i recession UTAN att lönerna dragit iväg mot 4%+. Nej då tror jag de senaste 10 åren tjänat som guide, dvs vi har många gånger stått inför kriser, Fukushima 2011, Eurokris 2012, Kina/olja/highyield 2015/2016 osv… och visst har de gett negativt avtryck i tillväxt, och rejäla börsfall på upp mot 20%…. men recesion… icke sa nicke! Detta är ju jävligt avgörande, då de som ropat Buy on dips har outperformat såväl Buy and Holds samt de som sålt pga recession fears. Den sistnämnda är faktiskt den stora förlorarkategorin, inte sällan uppbackad av smarta människor.

Totalt sett borde jobbsiffran ändå stå lite i kontrast till allt negativt som varit på sistone!

——-

I nästa vecka ska USA och Kina träffas. Ser man till Yuan/Us10yrs så skvallrar de inte om något positivt. Om det blir pannkaka av mötet så är risken stor att FED tvingas sänka i oktober. Trots att jobbdatan indikerar en ”2%-ekonomi” som verkligen inte fordrar en expansiv penningpolitik. Alltså skulle en sänkning i oktober handla om att FED är rädd att ”2%-ekonomin” inte är uthållig….

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

ISM har hjälpt oss med gapen

För några dagar sedan var jag inne på att man ska köpa aktier i den här dippen. Men det fanns fortfarande en del gap att täppa till på nedsidan. Tack vare den svaga Ism Mfg siffran igår så tilltog nedgången och de här gapen är numera stängda. Ur ett tekniskt perspektiv är det välkommet. Särskilt om man tror på uppgång. Vi öppnade till och med ner idag på ett sätt som bildade ett gap på ovansidan. Då känns det rent tekniskt ännu bättre.

Översätter man till OMX har vi stöd vid 1570 samt 1550. Håller dem för test så är jag väldigt positiv ur teknisk bemärkelse.

Men det är den tekniska bilden. Hur ser den fundamentala ut? Ja, stämmer man av med media så knyter det sig i magen. Svag ISM, en global industrikonjunktur som befinner sig på randen till recession och att det bara är en tidsfråga innan hushåll, tjänstenäring och privatkonsumtion dras med i den negativa spiralen. Detta trots låga räntor. De negativa följdeffekterna av en svag tillverkningsindustri och varuhandel går inte att hejda är mantrat. Jag är inte lika säker!

Ism var svag, nya exportorders var svag. Men inventories är också svag. Man ska inte underskatta kraften i pent up demand i kombination med små lager. Men det krävs en gnista för att tända brasan.

Imorgon fokuserar jag på Ism non-mfg och us pmi services. Följer tjänstesektorn med ner? På fredag kommer jobbdata. Siffran kommer inte att bli jättebra. September var ingen stark månad konjunkturellt. Men om tjänstesektorn dras med ner i fallet så borde jobbskapandet gå mot noll. Allt över 100k visar att den inte gör det. I nästa vecka är det möte mellan Kina och Usa. Jag är inte naiv. Men lik förbaskat är det möte. Ser man till Yuan och räntemarknaden så väntas inga positiva nyheter what so ever. Är det verkligen noll procent chans att det inte kommer nåt positivt?

I januari 2016 låg ISM på ungefär samma nivå som idag. Hösten 15 hade kantats av kinafrossa och oljekris. I Usa hade vi en high yield kris på obligationsmarknaden. 2016 blev ett kasst år konjunkturellt. ECB stimulerade. Brexit omröstning under sommaren. Trump vann valet hösten 16. Det var stökigt. Börsen då? SPX bottnade i januari 16 och steg med c50% under två år. Det fanns INGEN som trodde det i januari 16.

Läget idag är annorlunda. Men En viktig lärdom är att när det ser mörkt ut är det ofta ett köpläge. Men det är ju inte köpläge bara för att det ser mörkt ut. Nej just i det här fallet var det inte så mörkt som alla trodde. Historiskt har riktigt mörker oftast inte infunnit sig förrän räntekostnadernas andel av inkomster, ebitda el liknande blir tillräckligt höga. Den situationen har inte varit aktuell sen 2007. Då fick vi 2008/2009. Det var mörker man skulle akta sig för. Ironiskt nog var det inte många som såg det mörkret då. Sedan dess har marknaden sett mörker oftare. Men det har inte varit så mörkt att det kulminerat i recession och 30% vinstfall med slopade utdelningar på bred front, samt negativt jobbskapande. Även om många flaggat för just detta!

Visst, handelskonfliktens följdeffekter kanske kan tvinga in oss i nåt svårare än bara soft patch. Riktigt mörker. Men än så länge känns det som den upplevda risken är högre än den faktiska. Så har det varit många gånger senaste 10 åren.

Om några veckor rullar q3orna in. De kommer inte vara bra, för att q3 var inget bra kvartal konjunkturellt. 2019 börjar numera bli history. Prognoserna för 2020 betyder allt. Men hur tror ni management kommer guida? Precis, svagt! Men vet ni vad… hur tror ni management guidade under q4orna i jan16?

Vi får se hur datan rullar in helt enkelt…

stay tuned

Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer

Viktig makrovecka

Den här veckan är synnerligen viktig ur makrosynpunkt. Vi har en radda inköpschefsindex samt jobbdata från USA. Normalt sett är detta viktig data ur ett börsperspektiv, men det är inte bara därför.

1, En viktig fråga som många söker svar på är, kommer tjänstenäringen, som står för 70% av USAs BNP och är den primära jobbskaparen, att påverkas NEGATIVT av handelskonflikten. Dels pga av att tillverkningssektorn har det motigt, dels för att omvärldens inbromsning smittar och dels för att det osäkra läget gör att hushållen börjar spara mer och konsumera mindre. Eller har servicenäringen utgjort ett ankare under året, som gör att tillverkningssektorn klarar att repa sig när de lägre räntekostnaderna börjar få positiv effekt?

2, Nästa FED möte är i december. Ska de sänka från 1,75(2,00) till 1,50(1,75) eller låta bli? Om de tänker låta bli så är det hög tid att datan börjar slå förväntningarna.

Handelssamtalen fortsätter. Senast igår var det lite positiva tongångar men jag noterar att Yuan ligger kring 7,14… inte direkt så att man slår kullerbyttor!

Michigan Index, som mäter konsumentförtroendet i USA, kom i fredags in på 93,2 mot väntat 92,0 och fg 89,8. Om alla är så oroliga och deppiga över handelskonflikt och inbromsning, ja då verkar i varje fall INTE Michigans undersökning fånga det. Tvärtom är konsumenterna rätt glada, uppbackat av okej arbetsmarknad, stark börs och höga fastighetspriser.

I natt kom Mfg PMIs från Kina. Den privata kom in väldigt starkt på 51,4 bättre än både väntat och sist. Den officiella kom in på 49,8. Inte så dåligt heller faktiskt. Ingen vändning i sikte, men det blir inte värre. 6% tillväxt liksom!!!!

Från Sverige kom det lönestatistik i morse. Lönerna för årets första 7 månader mäter 2,6% i årstakt. För juli ensamt ligger den på 2,7% YoY. Det är faktiskt en uns högre än det varit tidigare i år. Men samtidigt har ju jobbskapandet varit rätt uselt på sistone. Hur ska man tolka detta? Jo löner är något så komplicerat som både lagging och leading. Dvs de är leading när man tänker ur perspektivet att företag höjer priser för att kompensera för högre lönekostnader. Men de är lagging ur perspektivet att det krävs först hög ekonomisk aktivitet, och i det läget vågar företagen satsa rekrytera och höja löner. Dvs jag tolkar Julis lilla uppryckning som en konsekvens av tidigare stark svensk ekonomi. Men att dagens lite mer ljumma läge kommer ha en mer återhållsam inverkan på lönebildningen under nästa år. SAMTIDIGT så har årets löner förmågan att påverka priserna framöver. Snurrigt eller? Egentligen inte. Dagens löner kan eventuellt ge en liten push på priserna nästa år, vi pratar nån tiondel. 2,6/2,7 lirar ju med 1,6/1,7 kärninflation. Men att lönetakten inte borde fortsätta upp, utan kanske kommer ner igen, som ett resultat av den svagare ekonomin. Därför borde inte heller inflationen dra mycket högre utan som mest mot 1,7 för att sen kanske stabiliseras kring 1,5 igen. Detta allt annat lika alltså. Kronan påverkar också såklart. Svensk tillväxt lär också repa sig om resten av världen kommer igång, och då lär ju även jobbskapande och löner påverkas i vanlig ordning. Det här låter som stora saker….. men rent inflationsmässigt så är läget rätt stabilt. Vi ligger stadigt strax under målet.

Rent tekniskt är det rätt bra gas i många index. Samtidigt kom det från en rätt översåld nivå, samt att vi har en hel del gap bakom oss. Lite osäker faktiskt. Vill se hur data kommer in också…

——————–

Från Europa kom Mfg PMI in på 45,7 mot flash 45,6 och fg 47,0. Tyska siffran landade på 41,7 mot flash 41,4 och fg 43,5. Analysen är inte annorlunda sen sist. Europa ser ut att växa med strax under 1%. Tyskland strax under 0%. Vinsterna lär komma in flat i år jmf med förra. Kanske några procent minus. Utdelningarna kommer vara hyfsat beständiga. Vi får se, Stoxx600 är uppe vid gamla toppar. Svårigheten ligger inte i om vi kommer handlas väsentligt högre om några månader, vilket jag tror. Utan att veta om vi första ska ner en runda och samla kraft först.

US Mfg PMI kom in på 51,1 mot flash 51,0 och fg 50,3. Stabilt

US Mfg ISM kom in på 47,8 mot väntat 50,1 och fg 49,1. New order 47,3 mot fg 47,2. Svagt, men i nivå med 2016. Intressant att se att New Orders inte leder med nedåt. Intressant att new order/inventories också är bra. Intressant att lokala index men även US PMI idag pekar högre än ISM. Intressant att Kina och Europas Pmi är rätt stabila, men Ism är så svag. Spill over effects?

Normalt skulle jag säga att ISM siffran är både dåligt i absoluta termer OCH relativt förväntningarna, så det kan inte bli annat än en negativ tolkning. Dvs börsen ska ner på detta. MEN, bilden är för spretig, för att ge ett entydligt svar.

ISM non-mfg, PMI service samt jobbskapandet som kommer senare i veckan är nu MYCKET viktiga siffror. Dvs står marknaden och väger så blir synen på servicesektorn, jobbskapandet och hushållens humör mycket viktig!!!!

Vad som är nytt den här gången är att aldrig tidigare har fallande räntekostnader stått och balanserat mot lägre världshandel på detta sätt. Det är unikt, och därför inget mönster som går att hitta i några grafer. Historiskt har tjänstenäringen varit relativt stabil, på gränsen till tråkig, Sen har tillverkningssektorn och varuhandeln stått för ”swingfaktorn” tack vare valutor och konjunktur. Därför är Mfg PMI nummer ett i analyser…. men läget vi har nu är tämligen nytt. Jag säger inte att DÄRFÖR har Mfg fel och non-mfg rätt, bara att det är ett nytt läge och gamla samband kanske inte håller.

Marknadens reaktion är än så länge inte så negativ, men tänk på att vi inte är så översålda längre och att vi fortfarande har gap bakom oss. Det finns att ta av! Med tanke på det förmodade 2020 rallyt, hade det varit välkommet att göra det utan gap bakom oss.

Dagens Ism siffra ökar sannolikheten för Fed sänkning i december… men det ska flyta en del vatten under den bron innan dess.

————————-

Såg ett chart som visade årets nettoflöden till olika tillgångsslag. Vet ni vilket som lockat in mest pengar? jo Money market funds. Cash alltså! Fram till i maj låg alla på rätt jämnt skägg, sen tog cash fart. Dvs när handelsdispyten vände i maj så har man börjat bunkra cash globalt. Ni vet vad slutsatsen av detta är såklart…. men för att vara helt övertydlig, Om dagens oro (som bäst manifestieras av räntemarknaden där en 10-åring står 1,7% när styrräntan är 1,75% och där 10-åringen snarare borde stå i 2,75% om marknaden hade en normalt positiv syn på framtiden) vänder till nåt annat, mer positivt. Då finns det gott om cash på sidlinjen för att trigga ett 6 månaders rally, ett FOMO, fear of missing out rally. Notera att jag säger OM, inte ATT. Även om jag hoppas och tror på det senare!

————————————-

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Buy the dip

Det är lite Risk off känsla i marknadssentimentet. Använd den till att köpa!

Rent tekniskt hade ju SPX gått rätt starkt fram till för en vecka sen och var smått överköpt. Dessutom lämnat en del gap bakom sig. Nu är vi på väg ner för att stämma av konsolideringsintervallet från Augusti uppifrån, och även stänga gapet på 2,938. Vi har även gap på 2914 och ett litet på 2890. Jag tror att man ska använda den här kraftsamlingen till att köa. Rent säsongsmässigt har oktober många gånger bjudit på Pivot bottnar… som man kunnat rida på ända till i maj nästkommande år. Jag hoppas på detta även denna gång.

Översatt till OMX så har vi stöd kring 1600. Det är ingen dum entry Point. Även 1570 kan testas, lite beroende på vad SPX gör. Där bör det senast vända upp, och där bör man även sätta stopp i så fall.

Varför nu? Tja dels för att marknaden var lite överköpt och vi lämnat en del gap efter oss. Men trigger är ju annars Trumps hot om riksrätt, och det faktum att Yuanen numera försvagas. Marknaden vill gärna tro på nåt konstruktivt kring handelsavtalen i oktober. Jag har ju ingen aning om vad som händer med handelsavtalen. Men det hade varit så coolt om ett avtal sammanföll med börsbotten, och Trumps ”vinna-valet-kräver-ett-börsrally” strategi.

Man skulle ju gärna vilja sammanfatta, lite konspiratoriskt:

1, oktober, lågpunktsmånaden Nr1
2, okt-maj, bästa börsperioden
3, handelsavtal i oktober alt senast december, taktiskt inför president valet
4, pmi´s bottnat ur, och vänder upp i USA, vilket pekar på recovery från och med 1Q
5, Låga räntorna får fullt genomslag från och med Q1
6, Trump behöver en stark börs/konjunktur under 2020 för att vinna valet
7, Börsen prisar in framiden…
(8), Det är INTE inprisat. SPX handlas till PE18 på årets vinst. Men om vinsterna lyfter med 10% nästa år, till följd av recovery, så landar vi på PE16. Ta det relativt 10-åringen på 1,7% (som stod i 3,2% för ett år sedan) så går det att räkna hem 20% uppsida rätt lätt.

Just sayin´

Men för att vara fair, i andra ”ringen” har vi

1, Omvärldens svaga tillväxt smittar USA med fördröjning
2, Tillverkningssektorns inbromsning i USA sätter sig på consumer confidence vilket får folk att spara för att de är osäkra. Alltså, ISM Mfg drar med sig Non-Mfg ner…
3, Det är inte bara ”upp till Trump” att få till ett avtal. Det bygger även på att Kineserna sajnar och de kanske vägrar av whatever reasons…
(4), SPX handlas nära ATH… det är typ är diskat

Notera att Nr 8 och 4 står på bägge sidor, lite hur man väljer att resonera!

Tyska IFO kom igår in på 94,6 mot väntat 94,4 och fg 94,3. Lite bättre. Samtidigt var det Current conditions som höll den uppe, inte expectations. Tyskland är på väg mot en grund recession, och det är egentligen bara en kraftfull återhämtning av den globala världshandeln som kan få tillbaka dem till 2% tillväxt. Huruvida det blir så nästa år eller inte ligger utanför deras påverkan som ni förstår.

CaseShiller kom in på 2,2% YoY. Huspriserna stiger och är i absoluta termer rekordhöga i USA. Inte så konstigt med tanke på jobbskapande och räntor. Detta är bra för consumer confidence.

Apropå consumer confidence. Jag följer de två som regelbundet publiceras, Michigan Index samt Conference Board. De har varit rätt flattish senaste åren, men på en absolut nivå som historiskt är mycket hög. Stark börs, låga räntekostnader, höga bostadspriser, låg arbetslöshet spelar såklart in. Detta är i sin tur förklaringen till varför BNP växer med 2% och ISM non-mfg ser bra ut. MEN många, inklusive jag, är oroliga för att det finns en risk att de dippar till om handelskonflikten inte får en vändning. Detta spelar roll för att även om hushållen mår bra, och kommer må ännu bättre i takt med att räntekostnaderna blir lägre, så finns det en risk att man SPARAR mer för att man känner ”unconfidence” kring handelskonflikten. Man håller i pengarna helt enkelt. På så sätt kan handelskonflikten ”smitta” hushållen och tjänstesektorn. Detta är inte base case idag. MEN, vi kommer framöver hålla öga på de consumer confidence indexen. Så här långt är det ingen ko på isen, men vi vill inte att de börjar tappa för mycket.

Have a nice one!!!

————.

US core Pce kom precis in på 1,8% YoY mot väntat 1,8 och fg 1,7. Konvergerar lite med core cpi, och ska bli intressant att se var löner NFP och ECI tar vägen framöver. Fed noterar det här, men det ändrar inte policy, ÄNNU. Om jag får rätt så tilltar tillväxten nästa år. Det kommer göra att Fed överger sin duvighet och börjar höja igen i dec-20. Beroende på vilken push vi får på löner och inflation under 20/21 så kommer det styra deras politik. Jag tror på höjningar under hela 2021 och kanske 2022. Blir de tillräckligt höga, typ 3%+ styrränta, så lär det resultera i recession under 2023. Eftersom börsen bottnar under recession, så lär den toppa ur under 1H22 alt 2H21. Men dit är det två år. Två år av stark börs… minst 20% troligtvis 30%. Det vill inte jag missa!

Trevlig helg

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Flash PMIs

Det har kommit flash pmi’s idag, och det känns som jag är den ende i hela världen som är lite positiv till datan.

Vi börjar med det negativa,

Tysk Mfg flash Pmi kom in på 41,4 mot väntat 44,0 och fg 43,5….mycket svagt och det är numera troligt att Tyskland kommer vara i recession, dvs negativ tillväxt YoY, under Q4.

Euro Mfg flash Pmi kom in på 45,6 mot väntat 47,3 och fg 47,0. Även det svagt. Inte recession, men tillväxt mellan 0,5-1,0%. Klar försämring från fjolåret, vilket många ser varje dag på jobbet. Men ingen recession ännu!

I eftermiddags kom Usa:

Flash Mfg Pmi kom in på 51,0 mot väntat 50,4 och fg 50,3. Bättre

Flash Service Pmi kom in på 50,9 mot väntat 51,5 och fg 50,7. Nådde inte upp till förväntningarna, men bättre än sist.

Jag säger så här… i absoluta termer är inte datan bra, men derivatan börjar vända.

Jag tror att det sämsta kvartalet kommer bli Q4a i Usa och redan i Q1 blir det bättre. Kanske kan q4 till och med bli bättre än q3, även om det är osäkert!

Jag tror ju Fed har sänkt färdigt, men risken är att Fed måste fortsätta sänka så länge som bnp inte visar ljusglimtar. Därför finns risken att de sänker i december trots att annan data blir bättre. Base case är ingen sänkning, men det är för att jag är data optimist, och för att jag inte anser att Fed bör sänka. De skiter såklart i vad jag tycker!!

Europa är ju helt beroende av Usa och Asien, och brukar ändå alltid följa USA med nåt kvartals fördröjning, så om USA vänder upp under första halvåret nästa år, så borde Europa göra det senast under andra halvåret.

Börsen prisar in sånt här ett halvår innan. Är det inprisat?

Tja, SPX handlas i stort sett till ATH så spontant hade man kunnat säga att börsen Diskar stora delar av detta. Men njae… skiter man i räntorna så har vi kanske 10% uppsida, tar vi de låga räntorna i beräkningen, då ser jag 10% till. Totalt 20% uppsida givet att recoverien kommer med besked….

Nu fattas bara att ISM fattar detta också…

Idag sket marknaden i ovan. Yuanen försvagades och räntor sjönk. Man gillade tydligen inte att kineserna åkte hem lite tidigare….

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Hox Valuegard

Hox Valuegard kom in starkt. Räntorna har vänt upp i Usa och bla dragit med sig svenska bostadsoblisar, som vänt upp från svagt negativa till positiva. Rent modellmässigt pekar de fortfarande på uppsida i marknaden på c5%.

Hösten borde alltså fortsätta att bjuda på en stark marknad. Men om Fed avstår från att sänka i december så borde räntorna fortsätta upp. Om de drar med sig andra räntor så kommer även svensks bostadspapper göra det. I ett sånt läge kan vi rulla in i 2020 med en marknad i balans mellan priser och räntor. Vi får även se hur Ingves gör i december. Höjer han så kanske priserna till och med kommer ner igen under 2020. Vi får anledning att återkomma till det här helt enkelt.

————-

Philly Fed kom in på 12 mot väntat 10,5 och fg 16,8. Bättre, och diskrepensen till ISM Mfg kvarstår. Vet inte vad jag ska tro faktiskt. Vissa av underkomponenterna var svaga

I nästa vecka kommer Flash Pmi’s…

Nu är jag mest intresserad av att surpriseindex ska fortsätta att stiga. Liksom räntorna. Kan handelsavtalen i oktober utmynna i nåt oväntat?

Trevlig helg!

Bild | Posted on av | 3 kommentarer