Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken lämnar räntan oförändrad på 0% och kör på med QE istället. Det var väntat, och smart.

Negativ styrränta fungerar inte som stimulans, vare sig genom växelkurskanalen eller kreditkanalen.

1, Växelkurskanalen. Om Riksbanken sänker kraftfullare än ECB så försvagas kronan. I teorin ger det allt annat lika ökad export, som ger ökad handelsbalans, som ger ökad tillväxt, som ger ökat jobbskapande, som ger ökad inflation. Men eftersom omvärlden i princip är nedstängd så kommer inte kundtillströmningen att öka. Det enda som skulle hända är att kronförsvagningen skulle göra oss fattigare genom en dyrare import. Det är det sista svenska hushåll behöver nu. Jämnviktspriset för kronan ligger dessutom ner mot 10euro så dagens kurs kring 11eur visar att den redan är strukturellt svag. Det är inte så konstigt att kronan är svag. Vi är en liten öppen exportberoende ekonomi och när det är risk off så är inte kronan out of favor.

‘2, Kreditkanalen. Sänk räntan, så sänker man räntekostnaderna för hushåll så det får mer över till annat. Den kanalen är till viss del trasig vid negativa räntor. Här gäller det att man förstår dynamiken. Sveriges banker har i princip 4 viktiga poster i sin resultaträkning.

1, Pengar man lånat ut (intäkt).. våra bolån

2, Pengar man lånat upp för att låna ut (kostnad)…. Stibor och bostadsobligati0ner

3, Pengar man lånat in (normalt en kostnad)…… våra spar- och lönekonton

4, Inlånade pengar man lånar ut(placerar) (normalt en intäkt)….. våra lönepengar som placeras i kortfristiga riskfria placeringar. Typ Stibor.

Styrräntan ligger förvisso på 0% iIdag men  Stibor 3m ligger på +0,3% (den var tidigare negativ när styrräntan var negativ) som man kan säga är proxyn för korta pengar. För långa pengar kan man titta på den 5 åriga bostadsobligationen som ligger på ungefär samma nivå.

1, Man lånar ut till 1,5% ränta på korta bolån

2, Man lånar upp till +0,3% (kostnad numera, tidigare intäkt när Stibor var negativ)

3, Man lånar in till 0% (räntan på ditt lönekonto)

4, Man placerar våra lönepengar till +0,3% (intäkt numera, tidigare kostnad när Stibor var negativ)

Så en banks räntenetto landar på 1,5 – 0,3 = 1,2% (intäkt) för bostadsutlåning. 0,3 – 0 = + 0,3% intäkt för att hålla våra lönepengar. Totalt 1,2 + 0,3 = 1,5%. Typ

Om Riksbanken sänker styrräntan med 1% varpå Stibor sjunker till -0,7% (+0,3 – 1%) och de tvingar alla banker (genom dekret från Finansinspektionen som reglerar bankerna) att sänka bolåneräntorna till 1,5 – 1 = 0,5%  för att ge en stimulans till ekonomin (då våra räntekostnader sjunker med 2/3 delar från 1,5 till 0,5). Den nya kalkylen för bolånen blir 0,5 – (-)0,7 = 1,2%. Samma som innan. Nemas problemas.

Men vad händer om de måste hålla nollränta på våra lönekonton. Jo det blir -0,7 – 0 =-0,7%. Alltså uppstår en stor kostnad för bankerna att erbjuda nollränta på lönekontot.

Vad händer med nettot då. Jo det blir +1,2 + (-0,7) = 0,5%. Den faller från 1,5% till 0,5%.

Vad tror ni bankerna gör då? Ja dels kan de ju sänka räntan på lönekonton från 0% till -0,7% men vad som händer då är INTE att alla tar ut sina pengar och shoppar upp dem eller köper aktier, utan de börjar spara en större del av sin lön för att täcka upp bortfallet. Svenska banker och Riksbanken har inte viljat gå den vägen med negativa räntor på lönekonton då det bara får en negativ effekt på ekonomin.

Okej så vad kan de göra. Stibor kan de inte göra nåt åt. Bolåneräntorna är den enda faktorn de har makt över. De höjer räntan på bolån från 0,5 till 1,5%. Då blir kalkylen:

1,5 – (-0,7) + (-0,7) – 0 = 1,5%. Oförändrad marginal.

Det är detta som är själva grejen varför negativa räntor inte ger stimulans. Så länge som räntan för kundernas egna pengar måste ligga på noll, så måste de ta igen detta på bolånen. Så att köra med negativa styrräntor som vissa förespråkar ger inte lägre bolåneräntor, och därför ger det ingen stimulans.

Rent teoretiskt skulle man kunna hävda att en räntehöjning ger mer stimulans, om bankerna slapp höja räntan på inlånade pengar, och tog ut intjäningen genom lägre bolåneräntor. Men det funkar inte i praktiken då bankerna aldrig skulle sänka bolåneräntorna om Riksbanken höjer räntan.

I praktiken blir det också lite knepigare då inlånade medel (våra sparkonton) bara är hälften så höga som våra bostadslån. Dessutom skulle en räntehöjning sända fel signaler när tillväxt, löner och inflation inte lirar i samma riktning. Kronan skulle också stärkas vilket inte är önskvärt i en recessionsmiljö.

QE däremot är önskvärt. Som ni alla vet är det inte en kostnad, utan handlar om lån och likviditet. Detta är MYCKET viktigare och effektivare i dagar som dessa.

När det kommer till QE så gäller det att förstå en sak. Säg att det finns 100kr i statsskuld. Staten kör en balanserad budget och ökar inte skulden. Riksbanken trycker pengar och köper upp hela statskulden. Detta gör att den tvingar privata sektorn att köpa en massa andra grejor. Man upprätthåller tillgångsvärden ute i ekonomin. Privata balansräkningar består av en tillgångs sida och skuldsida och eget kapital. Om Tillgångsvärden hålls uppe så hålls Eget Kapital uppe. Men om Tillgångsvärden halveras, eller går upp i rök, så faller eget kapital snabbt (givet att skulderna är oförändrade). När EK blir noll eller negativt för många, då skapas friktion i ekonomin, confidence faller, tillväxt faller, och recessionen fördjupas och förlängs. Genom att Riksbanken köper upp hela statskulden så kan man bidra till att man undviker detta. Om ETT år förfaller 100kr. Riksgälden ska betala Riksbanken 100kr. Man kan i teorin beskatta alla medborgarna på 100kr och betala Riksbanken. Men mest troligt är att man ger ut en ny obligation på 100kr. Antingen köper Riksbanken den igen, dvs man rullar skulden. Eller är det goda tider och då får privata sektorn ta den obligationen för 100kr. Riksgälden får in 100kr och kan betala Riksbanken som makulerar pengarna. Ordningen återställd. Detta är inga problem, då privata sektorn en gång i tiden fick 100kr av Riksbanken när de köpte obligationen från första början. Privata sektorn har ju 100kr. Fast i andra tillgångar. Det är denna typ av QE som Riksbanken ägnar sig åt. Fast nu köper man inte bara Statspapper utan en massa annat också. Men det är ganska problemfritt som jag ser det och fördelarna är stora.

Men det finns en annan variant. Det är om Löfven säger, vi måste rädda svensk ekonomi. Han ringer Riksgälden och säger, jag kommer köra ett ofinansierat budgetunderskott på 1,000kr i år. Ni får sälja obligationer. Okej säger dem. De säljer för 1,000kr och Riksbanken dyker upp som köpare med 1000kr i nytryckta kontanter. Nu har Riksbanken 1,100kr i statspapper istället. Om ett år förfaller dem. De vill ha pengarna och återställa sin balansräkning. Då måste Riksgälden gå ut i privata sektorn och be dem om 1,100kr i cash för att sälja statspapper. Det är rätt mycket pengar. De fick ju bara 100kr för ett år sedan när Riksbanken köpte upp befintlig stock. De fick aldrig 1,100kr. Nej den tusenlappen fick ju Löfven som han spenderade i form av permitteringsbidrag när folk satt hemma och åt lånefinansierad falukorv utan att jobba. Riksgälden kommer ALLTID att få in 1,000kr från privata sektorn. Det handlar bara om att erbjuda dem en tillräckligt hög riskfri ränta så kommer de att nappa till slut. Problemet är inte statspapper. Problemet är alla andra tillgångars värde om de riskfria statsobligationernas ränta stiger. Rent teoretiskt kan vi då få så pass negativ asset inflation att det triggar recession.

För svenskt vidkommande tror jag inte detta är nåt problem. Men ur ett globalt perspektiv så kan ovan bli ett problem. Det är svårt att säga.

Jag skulle säga att Japanisering är i så fall ett troligt scenario. Dvs där världens största statskuld (sett till BNP%) ägs av Japanerna själva. Privata sektorn sitter på en massa statspapper alltså. Istället för att pengarna skulle kunna ”jobba” ute i ekonomin och driva tillväxt. Delvis därför har Japan typ ingen tillväxt, och därför inte heller nån inflation och därför inga räntor heller. Det blir liksom ett låst system där statskulden binder upp de privata pengarna utan att de förräntar sig heller. Sen ska jag tilläga att Japan även har en kass demografi (många gamla) och produktiviteten har varit rätt låg i industrin (de plockade de lågt hängande frukterna på 60-80 talet och sen dess har det tappat samtidigt som Kina seglat upp och USA intog tronen på high end Tech). Så det är rätt komplext. Men det är klart. Hade Japan haft 40% statsskuld som vi istället för 240% eller vad de nu har, så hade det funnits mer tillväxt vänligt kapital.

Men just nu behöver vi inte oroa oss för ovan. Nu gäller det bara att Riksbanken kör What Ever It Takes a la Draghi, säkerställer likviditet, ger stöd åt tillgångsvärden…. så gör de vad de ska göra när ett land är i recession. Att sänka räntan hade inte hjälpt som ni förstår. Det är bara kontraproduktivt.

Man skulle kunna tycka att bankerna kan lätta lite på lönsamheten (1,5% marginalen) och ge lite lägre räntekostnader åt hushållen. Men de säger nej, för de menar att de måste ha god intjäning för att möta kreditförluster i dåliga tider. Kreditförluster. För det första har de i princip slutat med företagsutlåning och blanco/bil lån till hushåll. Det är i princip bara bolån kvar. Lite förenklat. Så de syftar på hushåll som inte kan betala sina räntor och defaultar på lån varpå banken måste erkänna lånet som en kreditförlust enligt gällande regleringar. Men vad är risken? Säg att 10% av befolkningen blir arbetslös. Det är 500,000 pers. Säg att hälften av dem äger sin bostad, 250,000. Säg att de i snitt går 1,5 person per bolån. Det är 167,000 bolån. Men de får A-kassa som täcker säg halva lönen lågt räknat. Räntekostnaderna utgör idag 4-5% av disponibel inkomsterna så jag skulle säga att extremt få som inte ens på A-kassa kommer klara sin räntebetalning. Säg 10%. Det är 16,700 bolån. Säg att varje bolån är på i snitt 1,5mkr. Det är 25mdr i bolån som kan tänkas få problem. Vi har bolån på 3,300 mdr lågt räknat. 25 av 3,300 är 0,75%. TRUST ME. Bankerna kommer inte få problem med kreditförluster som det ser ut nu.

Så länge som räntorna är låga (vilket de är när arbetslösheten stiger) så är inte stigande arbetslöshet nåt hot mot bankerna. Jag har ju tidigare gjort bedömningen att mellan 5-20% av hushållen har för stora lån sett till inkomsten. Där definition ”för stor” är att Svensk ekonomi inte skulle klara en normalisering av styrräntan (2% styrränta när inflationen är 2%) vilket implicit innebär 3,5% ränta på rörliga lån och 4,5% på bundna, dvs en snittränta på ca 4%. 5-20% av hushållen är alltså 5-20X så stor del som hotet av stigande arbetslöshet som nu när det ligger på under 1% av hushållen. Stigande räntor är det svenska banksystemets verkliga hot. Inte stigande arbetslöshet. Det är också därför som jag känner mig rätt komfortabel idagsläget. Arbetslösheten stiger pga Corona… inte för att bolåneräntorna låg på 3,5-4% för ett år sedan vilket nu triggat fram en recession. Då hade vi varit rökta i många år skulle jag säga. Tänk 90-tals krisen modell värre.

De som får problem är blancolånsbolagen där man lånat ut 25,000kr till en 25 åring som jobbar på restaurang, men som fått gå hem. Det är inte räntan på 5% som är problemet egentligen. Det ger en månadsränta på 100kr i månaden. Det kan man ju nästan panta flaskor för att få ihop. Probemet är amorteringstakten på de här 25,000kr. Säg att det är 1 år, då ska man hosta upp 2,000kr per månad utöver räntan. Sen har vederbörande kanske flera sådana här lån. Kanske bor i hyresrätt. Det blir tajt. Men då tänker nån…. amen förläng amorteringstiden. Visst, för vissa kanske det går bra. Men de som lånar ut de här pengarna har en finansieringskälla. Kanske en obligation som förfaller snart. Ägarna av obligationen är inte intresserade av att rulla den vidare utan vill ha pengar. Att ta in pengar från nya intressenter är kanske omöjligt. Man måste tvinga henne att amortera de där 25,000kr… men hon kan inte för hon har inte kvar restaurang jobbet. Där kan du få problem. Man kan ifrågasätta hela den här typen av verksamhet. Men problemet just nu är att hon inte har jobbet. Hade hon haft jobbet hade det inte varit nåt problem. Ska Riksbanken verkligen köpa den här obligationen… ja kanske. Kanske inte. Många är hårda och säger att sån skitverksamhet inte ska hjälpas. Så kan det vara, men de säger det primärt för att de förstår hela kedjan. Säg att ALLA sådan här verksamhet kånkar, obligationer defaultar… det kan leda till ett Lehman event. Dvs där staten ville statuera exemple men förstod inte vidden av spridningseffekterna. Den obelånade advokaten som sitter i sin stora villa med aktieportfölj, kan helt plötsligt vara arbetslös, villan och aktieportföljen har halverats i värde, och även om de ville sälja hus och portfölj så finns typ inga köpare. Likviditeten har gått mot noll…. och allt började med att de dömde ut denna omoraliska verksamhet som man borde låta falla. Jag säger inte vad som är rätt och fel, men måste förstå kopplingarna i dagens kapitalmarknader och varför det är viktigt att både penning och finanspolitik är generös i dåliga tider. Det är inte det som är problemet. Problemet är att den är alldeles för generös i goda tider. Dvs när privata sektorn inte är under hög press och vi riskerar systemkollaps. Då tycker jag tvärtom att man får kosta på sig motsatt stram politik. Där har man varit svag rent politiskt. Det är inte nu man ska vara tuff. Det är fel tajming.  Sen för svenskt vidkommande så anser jag inte att man borde höjt räntan mycket mer. Det hade varit fel sett till tillväxt- och lönetakt i ekonomin. Men man hade kunnat rulla av statsskulden lite snabbare kanske.

Egentligen är det inte Sverige vi ska diskutera utan egentligen bara USA. Först USA, sen Kina och ECB… Sverige är nästintill ointressant. Sorry.

—————————

OMX bryter upp. Halleluja! Känns som att vi vill avsluta april med flaggan i topp. Jag ser Fib50 1580 framför mig, men måste säga att jag inte riktigt bryr mig så mycket om den som jag brukar. om den längre. Dels för att Fib38 inte gav mer än en axelryckning, och dels för att Fib50 inte spelat så stor roll i USA. Snarare är det 1,610 och 1680-1700 som är spännande. Den senare fixar vi inte i april. Det får bli maj månads projekt. Men 1580-1610 kan nog tas ut i veckan så länge som alla gläds åt centralbanksstimulanser och nyheter om öppnande av ekonomier/hävda restriktioner som inplicit innebär att marknaden vågar tro på ett  ”normalt” andra halvår.  Herregud, Kinas återhämtning i april är ju V-shaped så det räcker och blir över, och än så länge har de inte slagit nån ny järnring runt nån stad. Därmed inte sagt ATT hösten kommer att bli problemfri. Bara att marknaden vill uppåt så länge som den tror på detta.

I veckan är det framförallt rapportsäsong. Det är mer intressant ur ett relativ perspektiv. Vilka företag klarar krisen mindre bra, sämre eller sämst. Guidance slopar ju typ alla. Vinsterna kommer vara ner globalt 10-15% i Q1 och typ 70% i Q2. Fine det vet vi. Det diskade vi i feb/mars rörelsen. Hur blir Q3 och Q4… det är vad det handlar om, och det vet inte ens företagen själva. Marknaden gissar på typ flat jämfört med förra året. Det är back to normal med stor N.

I veckan har vi Jobless claims samt Employment cost index, dvs löner för Q1.

Vi har PMI/ISM i USA… lagging

PMI från Kina… V-shaped?

Core PCE från USA… gäsp

FED möte…. whatever it takes, snart öppnad ekonomin. Det fixar sig!

Case Shiller… gäsp

US BNP Q1…. borde vara okej.

ECB möte… whatever it takes, eller göra marknaden lite besviken i vanlig ordning.

To be cont. stay tuned!….

——————–

Från USA kom Q1 BNP in på -4,8% mot väntat -4,0. Vi är i recession. Vi kommer även vara det i Q2. Detta är old news. Om jag räknat rätt så innebär det ett BNP fall i mars månad ensamt på cirka 20%. Inte orimligt.

Med mars -20% som referens, Säg att april är -30%, maj -20% och juni -10%. Då kan HELA Q2 blir -20%. Det skulle lira rätt bra med min vinstprognos om -70% för SPX under Q2.

a, Om  Q3 och Q4 blir 0% YoY tillväxt, då kommer hela året blir -6% BNP. Detta lirar med vinstfall på cirka 25%.

b, Om Q3 och Q4 blir recovery, säg 5% tillväxt (tar ingen knappt hälften av vad man tappat under Q1 och Q2), då blir BPN -4% för helåret. Detta lirar med -15% vinsttillväxt.

c, Om Q3 och Q4 blir rätt stark recovery, säg +10%, då blir BNP tappet knappt 2% och vinstnedgången cirka 10%.

Om vi klarar oss igenom hösten utan restriktioner, och de flesta återgår till sina jobb, så tänker jag mig scenario b.

—–

Case Shiller huspriser kom in starkt i USA. Ny ATH. Datan var dock för februari så helt irrelevant.

I förra veckan hade vi consumer confidence data från USA, dels i form av Michigan och dels från Conference Board. Jag skulle säga att datan i absoluta termer var dålig. Men förändringstakten är positiv. Dvs den amerikanska konsumenten ser inte positivt på tillvaron… men hon ser inte den som sämre för varje dag som går. Snarare har pessimismen planat ut. Det bådar positivt för konsumtionen den dagen restriktionerna släpper och man har ett jobb att gå till.

———————-

Det har kommit PMI data från Kina. Non-Mfg kom in på 53,2 mot fg 52,3. Mfg kom in på 50,8 mot väntat 51,0 och fg 52,0 och Markits siffra kom in på 49,4 mot väntat 50,3 och fg 50,1. Generellt kan man säga att respondenterna tycker att det är ekonomiska läget är lika ljust som förra månaden. V-shaped recovery är alltså intakt mer eller mindre. Detta är intressant, för att om vi utgår från att Corona statistiken inte är att lita på, så måste vi utgå från den ekonomiska datan. Om kineserna inte går till jobbet och/eller inte shoppade för att de är hemma och är sjuka, rädda för att bli smittade eller helt enkelt ordinerade att stanna hemma på nåt sätt, så hade den här datan inte legat kring 50. Så länge som den håller sig i de här trakterna så är det min tro att recoverien är alive n kickin och att Coronas klor inte dragit tillbaka ekonomin på nytt. Det är positivt.

——————

Från EU kom det BNP data som visade att tillväxten i Q1 landade på -3,3% mot väntat -3,1. Lite som i USA. Dock är det ju intressant att datan ändå är så pass bra då Corona restriktioner i Europa generellt legat cirka två veckor före USA och att Europas export tog mycket stryk tack vare Kinas inbromsning i början av året. Beror det på att USAs tjänstesektor är större? Har inte riktigt svaren här. Men tycker nog inte det är så dåligt ändå. Vi får se vad ECB bjuder på i eftermiddag. Å ena sidan är kanske förväntningarna lågt ställda. Å andra sidan har de ju en vana av att prata mer än man levererar.

————-

OMX var nästan uppe och vid 1610. Zoomar man ut lite och tittar på ett antal stora index kan man krasst konstatera att rekylen av Feb/Mars kraschen är mer än väl fullbordad. Så har man en negativ syn på framtiden så är det fullt rimligt att kliva av. Dock har jag en fortsatt positiv syn på marknaden rent tekniskt. Så länge som 1550ish håller på OMX så siktar jag mot 1680/1700 som är mitt taget i den här rörelsen. Det skulle i så fall sammanfalla med att Nasdaq tangerar ATH vilket hade varit surrealistiskt med tanke på vad vi gått igenom. Hur många trodde i slutet på mars att Nasdaq skulle vara tillbaka på ATH i maj? Exakt ingen. Just därför hade det varit så läckert om det hände. Ovanpå detta så hör jag mycket pessimism därute fortfarande. De som positiva säger dessutom att de väntar på en rekyl att kunna köpa i. Därför kan det fortsätta upp, och när ekonomierna börjar öppna upp om några veckor, och det inte finns ett ont ord att säga om framtiden och Corona utan att framstå som ett domedagssiande psykfall… då toppar vi ur! Outright bearish blir jag först när vi bryter 1470/1480. Bryter vi den så har marknaden ändrat tro på hur Corona kommer att spela ut i framtiden.

 

Publicerat i Uncategorized | 29 kommentarer

Buy the rumour – sell on facts

Man skulle kunna tänka sig att den här uppgången kommer att fortsätta enda fram till att antalet smittade och döda blir så lågt att man drar in på restriktionerna, säg lagom till Midsommar.

Rent börsmässigt tänker jag mig då att vi stiger till 1,700 ish (den stora stödnivån i den rekylen vi pratade om i januari/februari innan Corona var på tapeten). När alla (typ Retail) jublar ”Jaaa, Corona är över, Länge Leve ekonomin” och tänker att nu ska det handlas aktier så upptäcker man att börsen bottnade 19 mars (en vecka efter FÖRSTA dödsfallet i Sverige) och stigit 36% sedan dess (1700/1260) och handlas dryga 10% från toppen. Ännu en gång vände börsen när det såg som mörkast ut (26 december 2018 likadant) och prisade in framtiden, och när man väl kunde konstatera att det ser bra ut, så har tåget inte bara lämnat perrongen. Man är framme vid slutstation. Så frustrerande, ändå lär man sig aldrig. Kan det vara att det gjorde för ont i magen att köpa den 19 mars. Man måste vara lite psykopat för att klara det?

Efter 1700ish följer sedvanlig rekyl ner mot 1480 som tänka sig är Fib50 av hela 1260/1700 rörelsen.

Den Amerikanska marknaden är som vanligt favorit och utmanar samtidigt sina ATH nivåer.

Klassisk Buy the rumour…

Ska vi säga att ovan case är  aktuellt så länge som 1470/1480 nivån håller?????

Imorgon kommer Flash PMIs…. tyvärr är de rätt ointressanta och laggande. Först i slutet på juni börjar den typen av data bli intressant igen. Då blir den intressant för att alla väntar sig recovery, men ingen vet hur kraftfull eller hur snabb den blir. Dvs kommer alla permiterade få tillbaka jobbet eller bara hälften. Kommer det ske på 3 månader eller ett år? Då kommer PMIs återigen bli på modet då det trots allt är en hyfsad termometer under normala förhållanden.

Njut av vädret. Hörs imorrn.

 

—————————

Flash PMIs från Europa har kommit. Service sidan kraschar totalt. Inte så konstigt, de gör de överallt, och Europa som är beroende av turism är detta extra painful. Men tittar man på tillverkningsindustrin som ändå är Europas nav så kom den i Tyskland in på 34,4 mot väntat 39,0 och fg 45,4. Från Europa kom den in på 33,6 mot väntat 39,2 och fg 44,5. Svagt precis som väntat, och återspeglar ekonomin som står stilla. Historiskt har börserna vänt när den här datan har bottnat eller åtminstone brutit fallande. Den faktiska siffran för april kommer såklart vara dålig. Men hur blir flash för maj som kommer om en månad. Dålig… men hur dålig? Det känns som att då kommer man ha börjat prata om att lyfta restriktioner men det är tveksamt om det börjar synas på datan. Jag skulle säga att nästa siffra som är intressant är den som kommer i slutet på juni. Den har potential att göra ett lyft från rekordlåga nivåer. Översatt till börsen då? Tja, börsen har ju redan vänt upp sedan länge på ett sätt som säger att andra halvåret kommer att vara okej sett till ekonomisk aktiviteten, vilket i sin tur kräver upphävda restriktioner. Därmed är inte längre PMIs ledande för börsen på nåt sätt. Tvärtom. De laggar.

Som jag lyft fram tidigare. Diskussionen handlar inte längre om att restriktionerna kommer att försvinna. Frågan är vad som händer EFTER vi lyft bort restriktionerna? Kommer viruset tillbaka då… eller klarar vi att hantera viruset i en värld utan, eller mindre av, restriktioner.

Hur kommer börsen att förhålla sig till detta? Kommer den gå dåligt för att den prisar in riskerna i höst. Eller kommer den fortsätta att gå bra för att den gläds åt att vi inom kort kommer börja häva restriktioner?

Som sagt, så länge som 1470/1480 håller…. så gäller den senare analysen.

I eftermiddag kommer Flash PMI från USA och joblessclaims. To be cont.

 

———

Jag trodde länge på större rekyl efter den här 19 mars rörelsen men börjar bli mer och mer övertygad att så länge som marknaden faktiskt tror på att restriktioner världen över kommer börja fasas ut i sommar och sen, vilket är det viktigaste, inte återföras senare i år så kan marknaden fortsätta upp. För OMX tänker jag mig 1700ish. Ändras den här synen så kommer marknaden börja falla och jag har 1470/1480 som viktig stoploss nivå som också är nån form av gränsvärde för när marknaden ändrat sin uppfattning. Väl uppe vid 1700 så kan man tänka sig en Fib38 alt 50 korrektion. Men det tar vi då.

Joblessclaims kom in på 4,4 miljoner jobb. Det borde innebära att arbetslösheten kommer stiga mot 15%. Detta är inom förväntningar och diskat sen länge. Frågan är vad som händer med arbetslösheten under andra halvåret om USA har lyft bort restriktionerna. Det är egentligen den viktiga frågan.

Us flash Mfg Pmi kom in på 36,9 mot väntat 35 och 48,5. Services kom in på 27,4 mot väntat 30,0 och fg 39,8. Corona krisen slår mot service och tjänstesektorn. Det har vi vetat länge. Det är både bra och dåligt. Det är dåligt för att sektorn står för 70%+ av ekonomin, och där finns de flesta jobben, och det är även där det skapas nya jobb. Men det är positivt för att det är relativt enkelt för Starbucks att återanställa en Barista när de öppnar igen, givet att de kan öppna, och givet att de inte gått i konkurs. Det är här stimulanspaketen spelar in. Är de tillräckligt bra så kommer Starbucks överleva och kunna återanställa. Där är jag inte så orolig faktiskt. Det som gör mig sömnlös är om man uthålligt kan hålla öppet så länge som landet inte når någon form av kollektiv immunitet. Tiden lär utvisa detta!

vi hörs snart igen!

 

——————

Har ni tackat Ingves på sistone?

I början av krisen sänkte alla centralbanker sina styrräntor. Obligationsräntor på statspapper föll. Men kommer ni ihåg vad som hände med företagsobligationer och andra mer riskabla papper. De sjönk i pris. Räntorna steg. Spreadarna mot statspapper steg. Även våra trygga bostadsoblisar började stiga. Marknaden lånar gärna ut till staten. De kan alltid trycka pengar och betala tillbaka. Men en bostadsoblis är inte bättre än att svenska folket kan betala sina räntekostnader, och får vi massarbetslös kan det bli ett problem. Speeadarna steg. Men då satte Riksbanken in QE what ever it takes. Räntorna föll tillbaka!

Vad innebär detta?

Jo ni som följt mig ett tag vet att bostadsoblisar sätter kalkylräntan som sätter lånelöften som är den viktigaste faktorn i prissättning av bostäder.

Riksbanken har också gått in med likviditets åtgärder som gör att Stibor håller sig på mattan och därför är dina rörliga räntekostnader fortsatt låga.

Hörde jag ett tack Ingves?

Sen tror jag ändå marknaden kan sätta sig lite pga utbud/efterfråge dynamik, sämre inkomster och arbetslöshet. Men priserna kommer tillbaks om jobben kommer tillbaka och räntorna ligger kvar!

Många är oroliga över bostadspriserna. Va inte det!

Förstagångsköparna behöver inte ta stora lån.

De som byter upp sig betalar mindre i mellanskillnad

De som byter ner sig brukar kunna vänta

De som dör är de stora förlorarna. Eller egentligen deras arvingar som får ett mindre arv, som gör att de inte kan amortera sina lån lika mycket. Vilken tur att bara 1% av svenskarna dör varje år.

Om man är förstagångsköpare eller vill byta upp sig (och får sin nuvarande bostad såld) så är det närmaste tiden man har chans att göra en fin affär… lägg skambud vettje!

God kväll

 

Publicerat i Uncategorized | 31 kommentarer

Fyra perspektiv

Ny vecka nya tag. Tänkte belysa marknaden ur fyra perspektiv:

1, Flöden – lär inte ge nåt automatiskt stöd

a, Retail – på marginalen negativa

Nedgången kom snabbt. Majoriteten av retail är inte så snabba. De med aktieexponering känner sig nog lite lugnare nu. Vissa kanske kan tänka sig att sälja. De med låg risk sitter nog kvar i sina positioner.

b, Blankare – inte längre positivt

De har bidragit till senaste uppgången då de köpt tillbaka aktier. Kan nog tänka sig att börja blanka igen om Corona utsikterna surnar till

c, Aktie Återköp av bolag – inte att räkna med längre

De måste försvara sin likviditet. Kommer inte återköpa som det ser ut nu

d, fonder och Inst pengar – inte att räkna med

Fonderna sitter på stor kassa men är rädda för utflöden. Räkna inte med dem som köpare. Knst pengar har gjort sina automatiska reallokeringar in i aktier, och varit del av senaste uppgången. Inte mycket att räkna med där

Totalt sett ser jag inte hur flöden kan driva detta mycket högre. Sen är pris alltid ett pris. Dvs kommer läget att förbättras på ett sätt som gör att man kan motivera högre priser, så kommer köpare och säljare enas om ”affär” på högre priser. Bara att det ”underliggande flödestrycket” inte per automatik driver aktier uppåt som jag ser det.

2, Den tekniska bilden – blandad

Det finns ett underliggande köptryck i marknaden, som dels har kunnat förklaras flödesmässigt och dels av en allt bättre Corona derivata, gör att vi handlas där vi gör och att det mycket väl kan stå högre om en vecka. Men zoomar man ut lite blir det snarare negativt då de senaste veckornas reaktion är en klassisk rekyl på ABC kraschen, och konsensus väntar sig en topp när som helst… och efter det någon typ av konsolidering mellan topp och fg botten. Det som talar mot detta är väl just att ”alla” konsensus tycker detta!

3, Rapporterna – lär inte ge nåt stöd

Närmaste veckorna kommer en strid ström av q1 rapporter. Under första kvartalets 13 veckor var 10 helt okej. Så aggregerat kommer rapporterna att vara okej. Men guidningen av q2 kommer att vara horribel då vi med säkerhet vet att minst 8-9 veckor kommer att vara horribla. Kanske alla. Vad beträffar andra halvåret så kommer ingen våga sig på en guidning.

Normalt sett har vi stark börs på våren och en bit in i sommaren. Det är logiskt pga utdelningar. En aktie som lämnar utdelning sjunker samma dag lika mycket som utdelningen. Men de flesta utdelningspengar hamnar i återinvesterande portföljer. Om förvaltaren tror att bolaget ska tjäna minst lika mycket pengar i år som förra året så har värderingen gått ner med lika mycket som utdelningen. Alltså tar han utdelnibgspengarna och köper aktien vars pris stiger till samma nivå som tidigare. Därför går vi plus under den här perioden av den här anledningen. Problemet idag är dels att många utdelningar uteblir och dels att vinstprognosen är osäker.

4, Corona effekten – den viktigaste, osäkraste, men potentiellt mest positiva.

Det som ändå kan få marknaden att strunta i flöden, tekniska bilden och rapporterna… är om man tror på goda vinster under q3/q4 och 2021. Särskilt mot bakgrund av låga räntor (TINA/FOMO).

Men som alla förstår kräver detta att vi går tillbaks till nån form av normalläge där folk återfår sina jobb, shoppar och lever som vanligt. Detta kräver i sin tur en värld utan retriktioner. Detta kräver i sin tur en värld där vi inte dör i drivor på sjukhusen. Detta i sin tur kräver kollektiv immunitet, vaccin eller någon effektiv testa/isolerar apparat a la Korea/Taiwan.

Jag tänker inte stöta och blöta argument varför det kan bli på endera sätt. Vi vet ändå inte säkert.  Bara krasst konstatera att får vi en gynnsam utveckling av Corona närmaste veckorna så kan även börsen ignorera allt annat och bara gå vidare på ren optimism.

Goldman tror att vinsterna i Europa ska halveras i år. Jag tror att de ska ner 10-15% i Usa. Något mer i Europa. Ingen har facit. Men bryter man ner det så handlar det om att Goldman måste tro på att vi har tunga restriktioner året ut, medan jag bettar på att vi inte har det. Hur det blir beror på hur Corona utvecklas och där vet ingen av oss hur det blir. Staterna vill såklart få igång ekonomin igen. Det vill alla. Men det går inte i praktiken om vi överbelastar sjukvården.

För mig handlar det INTE om Corona derivatan längre. Social distansering funkar. I mitten/slutet på maj kommer vi se en avsevärd förbättring vad gäller antal sjuka och döda. Då häver man restriktionerna. STORA FRÅGAN är om viruset slår till på samma sätt igen när vi försöker återvända till någon form av normalläge… svaret på den frågan är avgörande om vi kommer stå 30% högre eller lägre på börserna innan årets slut.

Får Goldman rätt så ska vi besöka mars botten igen senare i år. Får jag rätt så ska vi besöka All time high senare i år.

Försöker man ändå se till vad som är inprisat nu så är det nåt i stil med att vi kommer tillbaks under andra halvåret. Vi prisar inte in ett formidabelt 2021 ännu. Vi prisar inte heller in att Corona återvänder med kraft under andra halvåret  och saboterar vinsterna genom nya restriktioner.

Hyfsat osäkert läge får man ändå säga.

Återkommer med Flash Pmi senare i veckan…

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | 36 kommentarer

Svenska bostadspriser

Helt sjukt vad US terminen gick igår. Var det någon som fattade om det var Trumps 3-stegs raket att återställa den amerikanska ekonomin, eller nyheterna kring vaccin som fick det att dra?

De amerikanska börserna har dragit mer än jag trodde. Sverige har inte hängt på som jag trodde. Amazon handlas till ATH. Stockholm har 20%+ kvar till sin ATH. Vad händer nu?

Vissa säger att vi prisar in happy Days a la 2021 just nu. Det köper inte jag. I min optimistiska plan för 2021 ser jag 40% uppsida härifrån. Jag tänker 10-20% högre vinster än 2019, låga räntor, stimulanser, nästan alla jobbar igen, Corona var en 2020 grej. Sen finns det ett case för recession 2021… då ser jag 40% nedsida härifrån.

Vad vi har prisat in nu (I USA) är att Q1 blir okej, Q2 katastrof, och sen återhämtning 2H20 vilket leder till att aggregerade vinster i år blir ca minus 10-15%. BNP 3-5% tapp. Arbetslöshet först upp till 15% sen tillbaks till 7,5%. Typ. Anledningen till att SPX/NDX kan motiveras så högt trots lägre vinster är de låga räntorna.

Men här och nu… hur ska man tänka? Jo först måste man börja med om det ska upp eller ner, sen i andra hand vilket som ska outperforma.

Jag tror vi sjunger på sista versen innan rekyl, men så länge som det inte kommer några dåliga nyheter så vill det inte rekylera… och vill det inte rekylera så kommer det att gå upp! Förstår om det var ett luddigt svar, men jag hoppas ni förstår. Q1 perioden ligger framför oss. Q1 orna kommer att vara bra då det bara var 3 av 13 veckor som egentligen hade Corona påverkan. Q2 kommer vara annorlunda. Minst 8 av 13 veckor är dåliga där, vilket många VDar kommer lyfta fram. Hur kommer marknaden hantera detta är såklart bolagsspecifikt och svårt att säga. Vad det blir på totalen vet jag ej.

Men låt säga att det fortsätter upp. Ska Stockholm komma ikapp Amazon? Den har ju laggat? Jag är väldigt tveksam. Vinstprognosen för 2020 för Stockholm har reviderats ner med 15-20%. Amazons har reviderats upp. Så frågan är om värderingspremien verkligen vuxit. Jag är inte så säker på det!

Min magkänsla är att fortsätter Amazon upp så gör Stockholm det, men att Amazon inte fortsätter att outperforma utan kan ger tillbaka lite, men långt ifrån allt. Faller marknaden med 10% så är jag rätt säker på att Amazon outperformar. I en sättning tror jag marknaden är okej med att värderingspremien växer.

Jag vill också nämna 3 viktiga saker:

1. De 8 största bolagen i Nasdaq står för över 50% av Mcap. De är ett fåtal papper som outperformat i den här uppgången. Median bolaget har inte gjort det.

2. Uppgången i Usa handlar till stor del om att blankare har stängt sina positioner. De börjar ta slut nu.

3. Senaste 10 åren har återköp av aktier från bolagen själva varit den näst största köparen i marknaden. Bolagen kommer nu hålla på cash och vi kan inte räkna med denna köpare i år.

Idag är det optionslösen… och grundregeln är att den senaste rörelsen är den som gäller på lösen, för att sen vända i annan riktning. Marknaden skulle alltså vara stark idag, och svag i nästa vecka…. kaffesump som ni förstår!

——————–

Hox Valuegard presenterade bostadspriser som var ner i mars.

Bostadsoblisen sjönk tillbaka som ett resultat av centralbanksagerande. Ser man till den bör priserna vara flat kommande månaderna.

Dock tror jag att marknaden ändå kan sätta sig en del kommande månaderna. Framförallt för att transaktionstakten typ kommer att dö då nästan alla köpare även är säljare. De som finns kvar är köpare med cash, och forcerade säljare. Dyker priserna ner klart under ”obligationskurvan” ovan. Dvs att obligationsräntorna ändå är fortsatt stabila, så uppstår ett köpläge för det lilla fåtal som sitter på cash. För dig som redan sitter på en bostad låter detta som dåliga nyheter, men icke sa nicke. De flesta byter upp sig, och tappar en marknad 10% så sjunker det dyra objektet mer än det billiga. Dvs så länge som du byter upp dig kommer du göra en fin affär då mellanskillnaden blir mindre. Således blir ditt lån mindre. Det låter väl bra? Problemet är att du inte kan köpa om du inte sålt… och detta kan bli knepigt.

Sen är det klart… tror du på recession hela 2020 och även 2021, med strukturellt hög arbetslöshet osv… då ska priserna ner mer. Lånelöftena baseras ju dels på RÄNTA, och dels på INKOMST. I recession sjunker priserna trots låga räntor.

———————-

Från Kina kom det data i natt. BNP under Q1 landade på -6,8% mot väntat -6,5 och fg +6,0. Givet att Q2-Q4 landar på +6% i snitt så blir total  BNP för 2020 ca 3%. Det är inte bra för Kina…. men det går att leva med. Retail sales kom in på -15,8% mot väntat -10% väntat och fg -20,5. Industriproduktionen kom in på -1,1 mot väntat -7,3 och fg -13,5%. Kinesiska maskinen tuggar igång igen! Det är egentligen bara ett nytt Wuhan som kan stoppa dem nu. Datan pekar inte på det.. tvärtom ser det bra ut. Men datan kanske ljuger?

Jag känner mig rätt optimistisk faktiskt!

I nästa vecka kommer flash PMIs. De kommer att vara dåliga…

Trevlig helg!

 

Publicerat i Uncategorized | 22 kommentarer

Tveksamt läge!!!

Marknaden tvekar. Ska Risk on tillta mot bakgrund av allt bättre Corona data, en positiv syn på ekonomin ”post Corona” som kännetecknas av att ekonomin kanske inte återvänder till 100% men tillräckligt och att nya virusvågor av Corona kommer att hanteras a la Sydkorea. Eller har marknaden underskattat Coronas effekter på realekonomin där en stor del av köpkraften faktiskt är och förblir urholkad vilket kommer sätta långvariga effekter på världsekonomin. Där velar vi!

OMX har stöd i form av 1480, 1400 och sen bottennivån i mars. På ovansidan har vi Fib50 på  1580 och sen lite småmotstånd hela vägen upp till 1700.

Jag tänker mig att antingen hämtar USA lite andrum här närmaste dagarna på nån eller några procent, och sen får vi en rejäl körare uppåt till som framförallt drar med sig laggards. Eller sätter vi en viktigare topp här och nu, och sen är det dags för en större körare nedåt. Vilket det blir beror lite på vad jag skrev om i förra stycket.

Från Kina har vi haft stark handelsdata, export och import, samt stark lånedata i form av social loans och new lending. Även M2 var stark. Jag vet inte om Kina ljuger om Corona. De gör de säkert. Men just nu är det full jävla sprutt i ekonomin igen. Verkligen V-shaped skulle jag säga. Uthålligt? Vet ej.

Senare i veckan kommer Q1 BNP för Kina…. skulle inte förvåna mig om den ändå slår förväntningarna.

I förra veckan hade vi Core CPI från USA… 2,1 mot väntat 2,3 och fg 2,4. Lirar med Core PCE på mellan 1,5-2,0. Alltså detta är ingen rocket science…. överallt sänker företagen priserna. Det spelar inte så stor roll. Problemet idag är inte klassisk lågkonja a la 2009 i USA eller 1992 i Sverige. Det är att folk sitter hemma och drar ner på konsumtion. Inte för att de vill eller för att de är tvungna… nej pga Corona. Att deras räntekostnader är noll och inget och de fortfarande får lön, eller nästan hela lönen (permiterad) spelar liksom ingen roll.  Det är både det positiva och negativa på samma gång. Jag delar än så länge Goldmans syn…. det här är en event driven recession, inte en strukturell. Ni som inte vet skillnaden. Läs på!

I veckan kommer Empire och Philly Fed från USA. US Detaljhandel, NAHB…. samt sist men inte minst… Svensk Inflationsdata.

To be Cont.

—————

Nordea ska ha cred för nedan chart. Tänk er den, dagens låga räntor, företagsvinster som återhämtar sig, och Corona hantering a la Sydkorea i alla länder när vi ska jobba in grupp immunitet utan att sabba ekonomin.

Då kan man tänka sig att vi kommer nå nya All Time Higher nivåer nästa år. Pirrar gött i magen. Sen kommer vi inte prisa in 2021 redan nu… det brukar man först göra i oktober och framåt. Så det kan mycket väl bli så… men att vi ska genomlida en rätt jobbig konsolidering fram tills rallyt börjar. Det är rent utav troligt.

 

 

——————.

Många har hyllat Hessius. Conni är smartare:

 

https://www.di.se/nyheter/eqt-toppen-da-vander-det-optimistiskt-lagd/

 

Från Sverige har det kommit inflationsdata, kärninflationen kpif ex energi kom in på 1,4% mot fg 1,6. Den lär fortsätta ner. Som ni märker sänker företag priserna på alla håll och kanter. Ändå sjunker försäljningen för att de utan jobb inte kan konsumera och de med jobb ökar sitt sparande för rädsla för framtiden. Räkna med fortsatta permiteringar så länge som ekonomin inte vänder upp. Man måste göra detta för att försvara företagens överlevnad.

Många tycker att Riksbanken bör sänka räntan. De förstår inte penningpolitik. Grejen är att sänker de räntan så uppstår en kostnad för inlånade medel, vilket de måste ta ut via lånen. Så den stimulativa effekten uteblir. En annan åtgärd är att stimulera handelsnettot men i rådande läge är 1, kronan redan svag och 2, kunderna är ändå inte i köptagen. Alltså så slår en kronförsvagning bara mot hushållen i form av ökade importpriser. I ett läge där vi vill importera så billigt som möjligt. Riksbanken vet detta! Synd att så många andra inte fattar!

 

——-

Det har kommit lite mer data fr Usa. Först ut var Empire Fed Pmi som beskriver den ekonomiska aktiviteten i den amerikanska epidemins centrum och under lockdown, New York. Den rasade till -78,2 mot väntat -33 och fg -21,5. Historiskt lägsta uppmätta siffran någonsin. Frågan är vad den kommer in på under resten av året… nån som är sugen på att lägga en prognos?

Därefter kom detaljhandelsförsäljning. Den var supersvag, men inte lika svag som under 2009. Faktum är att tar man bort bilförsäljning så upplever jag inte att den var så dålig… men det verkar jag vara den enda som tycker.. sen tror jag det egentligen handlar om att en del bunkrade i mars. April datan kan bli rätt vidrig. Men kom ihåg… allt detta är irrelevant. Hur ser den ut i höst? Svaret handlar om hur arbetslösheten kommer att utveckla sig. Inga jobb – ingen köpkraft… och de som jobbar sparar mer och shoppar mindre. Jobben måste tillbaks!!!!!

Därefter hade vi NAHB som kom in på 31 mot väntat 55 och fg 72. Krasch. Många tittar på den för att förstå nybyggnationen. Det skiter jag i. Det utgör en sån liten del av ekonomin. Jag tittar på den eftersom den även leder priser. Kopplingen är att när priserna väntas stiga så är det fler som väljer och vågar bygga nytt. Så när husbyggarbranschen blir optimister.. ja ni fattar. Grejen är att det har ju tidigare varit låga räntor och generösa banklån som driver byggnation och priser… men räntorna har ju aldrig varit lägre. Så nu handlar det om Corona istället. Vad innebär detta. Jo har vi återgått till någon mer normal situation om några månader så kommer den här att studsa tillbaka och därmed kommer även priserna att vara stabila. Men blir Corona en återkommande följetång där arbetslösheten strukturellt etablerar sig på en hög nivå…. ja då kan vi vänta oss en rätt kraftig prisnedgång driven av en marknad med ett fåtal desperata säljare, några få kassastinna köpare och lågt antal transaktioner. Den analysen delar Usa med Sverige faktiskt….

——-

Från usa har det kommit job less claims.. veckodata. Den kom in på 5,3 miljoner mot förra veckans 6,6m. Dålig fast bättre. 22m jobb senaste 4 veckorna. Det är 14% av alla knegare. Frågan är inte om arbetslösheten ska stiga till över 10% eller om det för med sig problem. Frågan är om och hur arbetslösheten kommer gå tillbaka när restriktionerna hävs…. och när det kommer att ske. Hur ser job less claims ut i juni?

 

Sen kom Philly Fed in på -56,6 mot väntat -30 och fg -12,7. Sämsta någonsin. Så går det när man drar ut sladden. Delkomponenterna Emoloyment, prices och New orders dog. Dvs man anställer ingen, man kickar, man sänker priser, man lägger inga nya beställningar, man betar av lager. Men, intressant nog, så var 6m expectations faktorn upp! Man tror på bättre tider om ett halvår. Det är ju bra om företagarna inte är så oroliga över de långsiktiga konsekvenserna av Corona. Det innebär ju att de har modet att köra igång igen så fort restriktionerna avtar. Det är det viktigaste för mig!

 

viktig kina data i natt!

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer

Hög tid för en paus i USA… men har laggards mer att ge?

SPX har gått upp med knappt 29% sen botten. Marknaden gläds åt att antal smittade i USA ser ut att plana ut kring 30,000 per dag. Om det nu håller i sig, vilket jag inte alls är säker på, så borde det innebära att den kan börja sjunka inom de kommande 2-3 veckorna. Dödsfallen trillar in med två veckors förskjutning så det skulle innebära att i mitten på maj så är dödsfallen nära noll. Det skulle kunna innebära att Amerikanska ekonomin öppnas upp på nytt i slutet på maj.

Joblessclaims trillade in på 7 miljoner. Senaste 3 veckorna uppgår de till 10% av alla knegare i USA. Det är en siffra som beskriver nuläget som inte börsen tar hänsyn till. Det är diskat sen tidigare. Michigan kom in på 71 mot väntat 75 och tidigare 89. Samma typ av analys. Vad marknaden tänker nu är: Om ekonomin öppnar upp i maj, hur kommer datan att bli i juni. Med hjälp av alla paket så finns det goda odds att ekonomin är bra på fötter igen. Glaset är halvfullt… men sånt kan svänga!

Marknaden prisar in framtiden och det finns dem som vågar ta risk tidigt. Därför stiger kurserna. Säljarna verkar inte heller alltför aggressiva. De som vill kliva av har klivit av. Sen finns det många som hade velat kliva av, men som nu skiter i det.

Innan Corona tänkte jag mig vinsterna så här: 2019: 100 (indexerat), 2020: 110, 2021: 120. Nu är det andra bullar. Jag tror vinsterna för 2020 blir 90 (med viss uppsiderisk) och 2021 blir 110 (med stor uppside risk). Det är för tidigt för marknaden att diska 2021 för då skulle vi kunna gå mot ATH rätt enkelt sett till dagens låga räntor. Nej fokus ligger än så länge på 2020 och om nån vecka så börjar Q1orna att rulla in. Q1 kommer att vara bra, man kommer flagga för dålig Q2 (frågan är hur dålig)…. men den stora grejen blir deras guidning för 2020. Många kommer inte våga ge guidning.

Men sett till en vinst kring 90 så känns det som att SPX och Nasdaq inte borde ha långt kvar till en lokal topp. Dessutom är de överköpta och har passerat Fib50. Det borde var hög tid för andhämtning. Botten från mars och denna topp borde sen kunna hålla ett tag kan jag tycka. Åtminstone fram till att marknaden börja diska in 2021 vilket först kommer till hösten. Jag tror man kan tjäna en del pengar på att köpa in i pessimism och sälja in i optimism under den här perioden.

Det som stör mig är att OMX, DAX och många andra index har en bra bit kvar till en snygg topp rent tekniskt. Det lirar illa med att SPX/NDX ska börja rekylera. Jag gör samma analys när jag tittar på vissa individuella aktier. Vissa har ju inte ens kommit upp till Fib38. Allt detta pekar på att det finns mer att ge på uppsidan. Sen har vi det där med tidsaspekten. USA går ju oftast först. Sen kommer laggards. Kan det vara så att Stockholm och laggards i allmänhet ska börja ralla kommande två veckor, samtidigt som USA planar ut, för att sen rekylera ihop? Detta samtidigt som VIX får pyspunka ner mot 30. Eller är det så enkelt att nu väntar rekyl i USA, och då ska allt annat också ner. Synd att det inte gick längre.

Ta säljsignalerna från USA, när de kommer, på allvar. I en kommande rekyl är Fib50 minimum. OMX 1480 är en viktig vattendelare.

Normalt sett brukar jag ha en baissig syn inför långa helger. Vem vill sitta med possar under lång tid och ta risk liksom. Nu är jag mer tveksam. När vi öppnar i nästa vecka så är chansen stor att Corona derivatan ser ännu bättre ut och det startar med rally… då kanske det är klokt att köpa innan. Jaja, det bidde lite kafesump!

Glad påsk

Publicerat i Uncategorized | 19 kommentarer

Glimma av hopp

Mycket av Corona derivatan igår var positiv. 25,000 smittade i USA är lägsta sedan förra tisdagen. Får se om all data kommit in. Marknaden handlas upp. SPX kan på nytt attackera 2,650. Andra marknader lär följa efter. Men det är EN dag. Får vi 35,000 fall i USA senare i veckan så kommer det vända ner igen. Fortsätter det ner mot 15,000 så kan vi bryta topparna.

Men låt säga att antal Corona fall har toppat och kommer nu att börja plana ut, för att sen vända ner. Dödsfallen följer samma kurva med 2 veckors fördröjning. Ja, initialt är detta bra för börsen. Jag tror vi ska sätta nya toppar. Men rätt snart kommer marknaden att fundera på tre saker:

1, Hur snabbt kan ekonomin komma tillbaka? Kan den börja öka direkt eller senare? Hur fort ökar den? Upp till vilken nivå?

2, Vad blir skillnaden från innan, finns det några strukturella skillnader? Som ex att 10% av alla restauranger inte öppnar igen, eller att bara 90% av all permitterad restaurang personal återanställs. Intäkter som fallit bort kommer inte igen i vissa branscher, i andra gör de det. Kunder ändrar beteende. De kanske inte beställer den där utlandsresan.

Den mest positiva analysen av ovan säger att lika fort som ekonomin bromsade in, lika fort kan den komma tillbaka, och även om vi tror att allt förändras, så förändras typ inget. Så om två-tre månader är det full rulle igen. Den mest negativa säger att den här krisen kommer sätta djupa spår som tar lång tid att läka och att vi inte kommer att kunna komma tillbaka på samma sätt igen. Och allt därimellan.

3, När vi väl har landat i en analys ovan, så kanske oron för återfall dyker upp. Vad händer när viruset dyker upp igen. Hur utvecklingen i Kina går är klart avgörande där.

I ett väldigt optimistiskt scenario kan jag lätt se stora index 15-20% högre härifrån. Men att det mest troliga är att vi ändå går in i någon typ av konsoliderande marknad som en reflektion där den nya verkligheten växer i kapp med börskurserna. Sen kan vi mycket väl sett botten, bara att marknaden inte är trendande i sin karaktär utan konsoliderande vilket innebär att man bör sälja in i optimism, och tvärtom.

I veckan är det lugnt på datafronten. Dessutom snart påsk!

 

————————————

Glimma av hopp kan man verkligen säga. SPX/NDX bröt genom sina Fib38 nivåer som hållit som motstånd tidigare. Nu siktar jag på Fib50 2790 men jag kan även se uppgång enda till 2920 om styrkan håller i sig. Svårt att sia om några exakta nivåer. Vix får gärna trilla ner till 30-35. Att vi inte bara kommer fortsätta upp upp upp och sen helt plötsligt närma oss gamla ATH nivåer och hela krisen har blåst över tror jag inte ett skvatt på. Vi bör sätta en viktig topp, gärna lite överslag och gärna ackompanjerad av positiva nyheter och good feeling. Men efter det är det dags för baissetoner igen och jag väntar mig som jag sagt tidigare någon typ av konsoliderande marknad.

Det handlar om Corona derivatan som numera anses vara ett halvfullt glas i media rapporteringen. Jag noterar också den i Italien och ett antal europeiska länder. Men de är oviktiga. Det är derivatan i USA som är viktig. Optimisten menar att derivatan i New York faktiskt börjar se bra ut, men det som oroar mig är att antal smittade igår låg på 30,000 för hela USA. Jag är inte lika säker som marknaden på att den har toppat. Dels för att de ligger efter Europa i cykeln, dels för att många stater ligger efter New York och dels för att deras lock down likt vår är ganska partiell och frivillig. Jag hoppas jag har fel. Jag vill bara se prov på mer data….

 

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer