Svenska bostadspriser

Hox Valuegard rapporterade prisdata för oktober som visade på ännu en stark månad för svenska bostadspriser, upp 1,3% på månaden, 10,4% YoY.

Ser man till bostadsoblisen studsade den upp nån punkt från fg månad. Ett stigande räntetryck världen över, till följd av en mer optimistisk syn på konjunkturen nästa år som i sin tur är en effekt av vaccinnyheterna, var anledningen till detta. Dock pratar vi om en fortsatt extremt låg nivå.

Hursomhelst, priserna är nu helt i tandem med obligationsräntan. Följer man grafen rent strikt så bör därför priserna vara stabila härifrån närmaste halvåret.

Det som hade kunnat sätta pris på priserna längre fram är att ex FED ändrar policy vilket skulle göra att amerikanska räntor, typ 10yrs, klättrar vidare. Detta skulle ge en push upp för vår bostadsoblis allt annat lika, och därmed sätta press på bostadspriserna med viss fördröjning. Detta är inget som oroar mig just nu!

Snarare finns det en uppside risk. Dvs att priserna skulle kunna fortsätta högre än vad obligationen motiverar. Detta för att hösten är en säsongsmässigt svag period på bostadsmarknaden, och jan/feb den starkaste, och till och med våren är rätt bra. Detta samtidigt som vaccin börjar delas ut, och tillväxten (pga baseffekt) svingar tillbaka och många permiterade börjar kunna komma tillbaka i arbete. Det som talar emot detta är att det trots allt är obligationen som styr lånelöftena, och de styrt bostadsköparnas betalningsförmåga…. vilket alltså innebär att oavsett hur muntert det är där ute, så kan ingen trolla fram mer pengar än lånelöftena medger.

Summasumarum… jag tror på stabila priser närmaste halvåret, med viss risk på uppsidan.

—————-

Jag får ofta frågan hur jag kan se så positivt på USA nästa år, ÄVEN OM Covid inte längre är ett problem (läs vaccin). Många menar att trots Covid ur vägen är det många branscher och företag är hårt sargade och inte kan komma tillbaks. Det är en lång väg tillbaka, och det kan inte bli som innan låter det ofta. Jag anser att detta är fel.

Anledningen är att jag utgår från efterfrågesidan istället för utbudssidan. Detta är inget nytt utan så har man alltid kunnat räkna. Jag skiter alltså i om alla varuhus gått i konkurs i USA, om alla handlar på Amazon istället. Kinesiska julgransbelysning tillverkare har lika mycket att göra oavsett var och hur varorna säljs. De som levererar glas och plast till tillverkarna bryr sig inte heller. Människorna som är anställda av de här företagen får lön som de köper robotgräsklippare av istället för att boka en semesterresa. Man kan vrida och vända på det, men i slutändan handlar det om konsumtionsutrymme.

Man får också höra att många är arbetslösa och kommer inte tillbaka i arbete. Men det stämmer inte. Cirka 8 miljoner amerikaner hade arbete innan Corona, men inte längre. Det är endast 5-6% av arbetsstyrkan. 95% har fortfarande ett jobb. Amazon sysselsätter många människor i sin varuhantering och de anställer. Vi kan vrida och vända på det men jag tycker det är mycket mer intressant att ställa frågorna:

1, Hur stort är konsumtionsutrymmet där ute och

2, Hur stor andel av detta kommer att de facto gå till konsumtion.

Jag tänker så här.

Det finns bara TVÅ slutkunder, Privatpersoner, dvs hushåll, och staten. Ett företag är ALDRIG en slutkund.

Privata sidan konsumti0nsutrymme består av tre komponenter. Alla som jobbar och deras inkomster, alla arbetslösa och deras ersättning, samt alla pensionärer och deras pension.

Ovanpå det har du staten, som samlar in pengar från privata sektorn, och normalt sett sätter sprätt på ungefär lika mycket, så deras nettobidrag är egentligen noll. Men om de kör budgetunderskott så är det själva bidraget. Här är det också viktigt att tänka på att om man tar lön efter skatt och sociala då kan man addera statens totala utgifter. Men gör man inte det så bör man bara ta med budgetunderskott.

I nästa steg slår man ihop hushåll och staten. Detta är det grundläggande konsumtionsutrymmet i ekonomin.

I nästa steg reducerar man räntekostnader, som såklart förändras med ränta och storlek på lån. Därefter kan man säga att man får fram det disponibla konsumtionsutrymmet.

Allt skulle kunna gå till konsumtion, men gör det inte. Mellanskillnaden kallas för SPARKVOTEN. Det är den som visar hur mycket hushåll och stat valt att de facto konsumera av det man hade kunnat konsumera.

Vad har vi i korten nästa år?

1, Pensionärerna har ungefär lika mycket som innan Covid, give and take.

2, Arbetslösheten är högre än innan Covid, men pga olika stödåtgärder, så har de faktiskt nästan lika mycket som tidigare. Tänk 8 miljoner arbetslösa, dvs 5% av lönerna, fast där de får tillbaka stora delar av sin lön. Vi pratar om max 3% belastning på utrymmet. Många tror att det är denna delen som håller nere utrymmet…. DET ÄR DET INTE.

3, Alla som knegar har fått 2% högre lön i år aggregerat, nästa år får de 2% till. Det är 4%.

Lägger du ihop de här så finns det ungefär samma konsumtionsutrymme bland hushållen nästa år som 2019. Lägg därtill att det kan skapas nya jobb som drygar ut utrymmet ytterligare. Å andra sidan lämnar folk arbetslösheten och stödpengar, så nettoskillnaden blir inte jättestor.

Biden kommer lansera ett paket som innebär att man kör ett rätt maffigt finanspolitiskt stimulanspaket nästa år, läs budgetunderskott. Det viktiga här är att det är större än 2019… vilket det helt garanterat kommer att vara. Lägg detta på konsumtionsutrymmet och det blir väsentligt större än 2019.

Räntekostnaderna för hushåll och stat har aldrig varit lägre någonsin. Vi kan ta en proxy för hela skiten. 30-åriga mortgage lånet i USA. Under 2019 låg det på snitt 4,4%. I år 3,4%. Det är 25% lägre räntekostnader för alla belånade. Ligger den kvar kring dagens 3% under hela nästa år så skulle det resultera i ytterligare 10% lägre räntekostnader. Denna besparing ligger kvar i form av dollarsedlar i folks plånböcker. Detta ökar konsumtionsutrymmet ytterligare. Staten har ökat sin upplåning i år, men har pga detta ändå gjort en stor besparing på räntekostnaderna. Lägg detta på konsumtionsutrymmet och det blir väsentligt ÄNNU större än 2019.

Totalen är alltså väldigt positiv om man ser till utrymmet 2021 jmf 2019. De viktigaste delarna här är ersättning till arbetslösa. lägre räntekostnader, och stort budgetunderskott.

Så i teorin VET vi att det kommer att bli bra. Frågan är vad som händer med Sparkvoten, dvs även om de har rekord mycket utrymme att konsumera för, så gör dem inte det. Du kan leda hästen till vatten men inte tvinga den att dricka liksom. Sparkvoten styrs av konsument förtroende. Detta är ett annat ord för om de känner sig ekonomiskt trygga eller inte.

Ekonomisk trygghet bland folk är ett resultat av deras Balansräkning och Resultaträkning.

På Balansräkningen finns tillgångar som aktier och bostad. Samt skulder och Eget Kapital. Tryggheten växer med Eget Kapital. Skulderna står i princip stilla så det handlar om värdet på bostaden och aktie-obligationsportföljen. Eftersom allt står på topp, så gör även EK det. Därmed står Trygghet på topp här.

Resultaträkningen då? Ja den består av Inkomst, kostnader och vinst. Inkomst är lön. Kostnaderna anpassas efter lön, och de flesta hushåll går plus minus noll på sista raden. Så allt handlar om lön, dvs ditt jobb och om du är orolig över att mista jobbet. Här handlar allt om Covid och dess restriktioner. Restriktioner gör folk oroliga för sitt arbete, dvs sin balansräkning.

På grund av Covid så är folk oroliga. Även bland de som har jobb, för de känner nån granne eller kompis som har påverkats direkt, och då blir även de som har jobb indirekt oroliga. Det är därför Consumer confidence ligger under pre Corona nivåer idag.

Så min take är… staten och hushållens konsumtionsutrymme (de är de enda slutkunderna, ett företag kan aldrig vara slutkund) kommer nästa år vara Väsentligt högre än 2019. Om sparkvoten är på samma nivå som 2019, så kommer också aktiviteten i ekonomin att bli högre än 2019. Eftersom 2020 är tillbakagång jämfört med 2019, så kommer 2021, av ren baseffekt innebära att USA kan växa 5-8%. Givet att sparkvoten 2021 blir den samma som 2019. Det kan vi inte vara säkra på!

The big IF är sparkvoten, hur mycket väljer man att konsumera av det faktiska utrymmet. Den beror på konsumentförtroendet, som beror på Restriktioner, som beror på Covid-19 utbredning, som beror på vaccinet.

Så för att uttrycka det extremt simplistiskt, så kan man säga att får vi ett vaccin på plats, så kommer 2021 blir ett fantastiskt år. Får vi inte ett vaccin på plats så är risken stor att det inte blir det. Man kan även dra det vidare till börsen. 5-8% tillväxt, lirar med 20-35% vinsttillväxt… och givet värdering och räntor, så kan man säga att får vi ett vaccin så lär 2021 bli ett bra börsår… får vi inte ett vaccin på plats så kommer vi inte att få det.

Det finns en miljon nyanser att ta hänsyn till… men detta är the BIG picture, och i stora drag fungerar det så här.

Just nu ser det ju väldigt positivt ut för vaccinet… men seeing is believing.

Ha en fortsatt fin vecka!

————————

Philly FED kom precis in på 26,3 mot väntat 22,0 och fg 32,3. Inte så pjåkigt. Med tanke på att Empire, Michigan consumer confidence och Retail varit sådär, så blir nog marknaden lite glad över siffran. Sen ska man inte bli för glad. Den pekar fortf på en ISM kring 55. Q4 lär bli som Q3 på ett ungefär.

——————–

Rent tekniskt tror jag vi har goda chanser att få ett tomterally i år, men då får gärna SPX 3,540 hålla. I första hand får vi en första signal att detta kan vara i antågande om 3,590 bryts, i andra hand 3,630….. target ligger på 3,850-3,950. Tbc…

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer

Slut på tveksamheter, slut på paus

Börserna rallade på vaccin och Biden… sen vart det lite tveksamheter. Tänk Trump, tänk överköpthet. Nu kan det vara dags för nästa rörelse uppåt. Jag har target 3,900ish på SPX (med teknisk stoploss på 3540 i första hand). Det borde sammanfalla med OMX 2,100. Fed och centralbankerna har sagt att det krävs mer knark. Trump har gett upp. Sånt gillar marknaden. Ja covid härjar fortfarande. Men det är inte som i våras. Q4 vinsterna lär bli som Q3. Istället kommer vi få finanspolitiska stimulanser och dito QE.

Många stör sig på att senaten inte låter Biden härja fritt. Men då missar ni poängen. Storleken på budgetunderskott för de bägge sidorna är ändå inom en ball parc. Det är hur man når dit som är grejen. Republikanerna vill att man samlar in 100 i skatt och spenderar 110. 10 i underskott och stimulanser. Biden vill höja skatteintäkterna till 110 och sätta sprätt på 120, alltså också underskott 10. Men Han vill ta från företag och rika och ge sjukvård till fattiga, typ. Ur ett aktiepersoektiv gillar inte marknaden detta. Senaten kommer släppa fram stimulus, dvs budgetunderskott, men inte skattehöjningar. Det är precis vad marknaden gillar!

I fredags kom preliminär Michigan consumer confidence in på 77,0 mot väntat 82.0 och fg 81,8. Det var komponenten kring framtiden som drog ner. Inte så bra, men jag är inte superorolig. Siffran präglas av hackande börs sen i september, osäkerhet kring valet och den polarisering som härjar och nyvunnen Covid oro (vaccin nyheten fångas inte här). Att hoppas på en stark siffra redan nästa gång är kanske att hoppas på för mycket.. men kanske gången efter det. Consumer confidence är som ni vet oerhört viktigt. Lyfter inte den är risken stor att sparkvoten blir hög, och då hittar inte pengarna ut i ekonomin, och med det blir tillväxten svag, vilket gör att företagens sales samt återrekryteringar blir svag, och därmed även vinsterna, och således börsen. Sen händer inte allt över en natt, men man bör ha koll på detta.

I veckan kommer Retail sales, NAHB, NY Fed pmi samt Philly Fed fr Usa. Hox Valuegard från Svedala.

Covid är fortfarande den gråa svanen som simmar runt där ute!!

Trevlig vecka!

—–

Positiva vaccin nyheter (Moderna) och marknaden skiter i nuläget och handlar på 2021. Inte så oväntat. Value drar på att räntorna drar. Sen spänns gummisnodden, och sen kommer Growth igen, och så kommer det att hålla på. Så länge som vi tror på vaccin, så spelar det typ ingen roll om det blir lock downs nu. Tror man på vaccin så tror man på 2021, och då ska man äga aktier. Så j-a enkelt!

NY Empire Mfg PMI kom in på 6,3 mot väntat 12,75 och fg 10,50. Lite som Michigan ovan… marknaden har baissat på Covid oron för nån vecka sen, val och en fladdrande börs. Om nån månad är det glömt, och då är Empire på banan igen. 6,3 är ingen alarmerande nivå… tänk ISM kring 55.

———-

US Retail sales kom igår in svagare än väntat, 0,3% MoM vs väntat 0,5 och fg 1,6 (nedreviderat från 1,9). Covid-19 har fått genomslag. Tror inte marknaden bryr sig. Allt fokus ligger på 2021 nu, och då handlar allt om vaccin.

NAHB index kom in på 90 mot väntat 85 och fg 85. Ännu ett rekord. Inte så konstigt när Mortgage räntorna är de lägsta någonsin, och de samlade inkomsterna hyfsat oförändrade jämfört med pre Corona…. stark fastighetsmarknad och börs är viktiga drivkrafter i hushållens confidence. Att vi trots detta taktar en bra bit under pre Corona nivåer handlar om Covid. Rullas ett vaccin ut nästa år, släpper restriktionerna, får vi ett finanspolitiskt paket på plats, börjar tillväxt, jobbskapande och vinster öka i maklig takt (även om det bara handlar om baseffekt) så är jag övertygad om att Confidence kan leta sig tillbaka till pre Corona nivåer. Det är lite hönan och ägget här… tillväxt, jobb och vinster är beroende av konsumtion, som är beroende av en återgång av sparkvoten, som är beroende av en återgång i confidence. Samtidigt driver tillväxt etc på utvecklingen i confidence. De är beroende av varandra. Innan vi når dit är det viktigt med finanspolitik, dvs budgetunderskott, som överbrygger skillnaden. Men det lär vi få i januari… sen hur mycket beror på förhandlingen mellan Biden och Senaten. Jag är inte orolig.

————–

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Alla rotationers moder

Om förra veckan var oj-oj, så är denna Herre jävlar!

Biden vann (eller i varje fall är det sannolikt att det blir han) och ovanpå det fick vi positiva Covid Vaccin nyheter. Marknaden blev glad och i en handvändning började man känna conviction inför konjunkturen 2021. Biden kommer innebära stimulativ finanspolitik. Hur mycket beror lite på senaten. Han kommer inte beskatta företag förrän tidigast 2022. Han kommer även sjösätta en Green Deal a 2 trilioner dollar. Hur mycket, när, var, hur vet vi inte heller.. det beror också delvis på senaten. Men vi behöver inte vara oroliga. Stimulativt med råge lär det bli. Pfizer, Moderna och Astra ligger också i pipen med att rulla ut vaccin till alla i riskgrupperna under Q1 nästa år. Det betyder att belastning på sjukvård och dödsfall blir minimal, och därigenom också restriktioner. Covid är i så fall inget bekymmer för ekonomin. Det är numera rätt lätt att tänka sig att 2021 blir ett bra år konjunkturellt. Tänk er 2019 med strössel på. Amerikanska ekonomin kan växa med 5-8%, skapa 5-10 miljoner jobb, och vinsterna lär öka med 20-30%. Det är mumma det!

Den första att fatta detta var räntemarknaden, denna så annars riskaverta skeptiker, varpå US 10 åringen drog mot 0,97%. Detta i sin tur gjorde att framtida vinster blir mindre värda. Det drabbar framförallt företag med stora vinster i framtiden. GROWTH, som åkte på stordäng. Istället gick pengarna till dess motsats, VALUE, som dessutom laggat nåt oerhört, och därmed rallade som attans. Cykliskt fick sig också en slev för de mår dåligt av svag konja, men bra av god. Growth och momentum gick i backen, och allt annat gick starkt. Börserna rörde sig ju en hel del, men det var denna rotation, dvs relativa trade, som var mest uppseendeväckande om ni frågar mig!

Vad tror jag om framtiden. Jag var ju tidigare positiv, men stördes av de tre elefanterna… val, stimulanspaket och Covid. Men de här ur vägen så siktar jag på SPX 3,900 i första hand. Därefter får vi se.

Men hur ska man ligga. I de gamla momentum affären Growth, eller allt annat?

Jag tror på growth av två skäl.

1, Räntan har ett glastak

FEDs nya inflationspolitik innebär att man inte rör räntan förrän Core PCE snittar 2%… dvs rört sig en bit över 2% under en längre tid. Där är man inte förrän tidigast andra halvan 2022. Så man kommer inte röra nollräntan. Det innebär att 10-åringen som högst borde kunna nå 1%. Börjar ändå marknaden pressa den uppåt så kommer FED med tunga artilleriet, sk unlimited QE, och skjuter sönder räntan och pressar tillbaka den igen. Det lär man göra klart för marknaden i december. Man vill att alla belånade har låga räntekostnader, det är bra för ekonomin, jobb och senare löner och inflation. Man vill att räntan är låg för TINA skapar asset inflation, och gör så att alla känner sig rika och fina vilket ger dem konfidens att våga konsumera, investera och satsa på framtiden. Den strategin ändrar man inte på. Så om räntan inte kommer stiga så mycket mer än den nu gjort, då försvinner liksom det främsta skälet varför man ska skifta från Growth till Value…. och därmed är Values rallyt temporärt. Sen tror jag ändå Value kan gå okej, men alltså inte outperforma Growth.

2,

Säg att growth representeras av Nasdaq, och Value och Cyklisk av Stoxx. Nedan är ingen exakt vetenskap utan bara ett exempel hur man kan illustrera skillnaden på de här två.

Säg att den samlade vinsten för Nasdaq var 100 dollar under 2019, och vi handlades till PE 20… dvs 20*1000=2000.(som indexerat värde liksom)

I år blir vinsten 20% upp dvs 120.

Samtidigt är NDX upp 30% i år, från 2000 till 2600.

Om vinsten är 120 så blir det PE 22. Jag tror vinsten nästa år kan bli 20% till, dvs 145 (120×1,2). PE kan växa till sig från 22 till 24 pga FED TINA on Steroids som gynnar just Growth. 24X145=3,500…. det ger 35% uppsida.

Stoxx (den som representerar ”anti traden” till Nasdaq Growth) då? Jo vinsten var även där 100usd under 2019 och de handlades till PE 15, dvs 100X15=1500. (indexerat)

Sen krympte vinsten i år till 70, dvs -30%. (Total vinsten i år ligger på typ minus 15-20% som är en funktion  av vinsttillväxt hos Growth, Flat vinster hos några få defensiva, men vinstkollaps bland övriga)

Stoxx är ner c15%. Från 1500 till 1275. PE gick till 1275/70=18. Det steg för att man ändå prisar att de kommer tillbaka nån gång.

Jag tror att vinsten kan leta sig tillbaka mot 100, dvs i nivå med 2019. Från 70 till 100, dvs 43% (dvs bättre än Grwoth 20% men mycket handlar om baseffekt). Egentligen är det bara en återgång till 2019 års nivå efter ett recessionsår.

Sen de här 43% tillväxt gäller ju inte alla utan gruppen totalt. Men det är en spretig grupp som ni förstår. Där finns allt från Covid påverkade flygbolag och hotell (business travel inte kommer tillbaka), media/retail (som påverkas negativt rent disruptivt av Growth/Faang) osv osv. PE-talet tror jag kommer röra sig tillbaka mot 15 från 18. Dels för att den inneboende tillväxten är låg, och dels för att det blir en sell the news reaktion. PE har stigit på hopp om stigande vinster, och när de väl infrias, så faller PE tillbaka samtidigt som vinsten övertar som performance driver. Vinsten stiger, PE faller, dvs tvärtom som det varit i år. Så då landar vi på PE15X100=1500…. upp från 1275. Dvs 20%.

Detta är ingen exakt vetenskap, de kan lika gärna gå upp lika mycket. Vad jag vill belysa är att den stora rotationen från Growth till Value sannolikt inte har börjat. Men den relativa traden kanske börjar mer plana ut, och det är först längre fram när FED ändrar policy som Value övertar ledartröjan.

Sen är det klart att det studsar till lite då och då..

———————

Senare i veckan kommer lite data… tbc

Be happy, and stay in the market, or at least buy the dips… Jag är inne på att Allt good stuff som kommer nästa år (vi skakade av oss covid, konjunkturen mår bra, vinsttillväxten är stark) kommer prisas in innan vi får nyheterna, och när vi väl får de goda nyheterna nästa år, då är det dags att dra öronen åt sig. Det hade inte varit första gången vi sett det beteendet.

För att vara ännu mer konkret…. vi kan få ett Year end rally som precis har börjat och håller i sig till första halvan av januari… därefter vinsthemtagningar under några veckor, tänk er en ABC, för att därefter fortsätta upp och sätta en klassisk april/maj topp. Sen vete fan!

Rent stockpicking bör man hitta sina Growth Darlings, och köpa dem på dippar. Tänk Fib38/50 och viktiga stödnivåer.

Jag vurmar för den Gröna vågen…. men där talar jag i egen bok, så jag ska inte försöka sälja nåt här. Ni fattar vad jag menar.

Sen måste jag lägga in en passus… skiter det sig med vaccin eller Biden… då är marknaden rökt. Men jag sitter hellre på aktier och tar den risken än tvärtom!

Ha det bäst!

/Jonas

———-

Q3 rapportperioden börjar gå mot sitt slut i usa. Sett till kvartalet så var aggregerad Sales ner 2% yoy och vinsterna med 7%. Detta lirar med ett realt BNP tapp i q3 på cirka minus 3-4% (då sales lirar med nominell bnp som alltså är real bnp plus inflation).

Jag tänker mig att bnp, sales och vinster under Q4 blir ungefär som under Q3. Det innebär att vinsterna för SPX kommer landa på ungefär 137 dollar i år. Ett tapp på c17%.

Nästa år tror jag Bnp i usa kan bli som 2019 med lite strössel på. För att komma in som 2019 behövs ett lyft på 4-5%. Lägg därtill på 2-3% och bnp borde bli 6-8%. Detta ger en vinsttillväxt på 25-35%. Detta ger en vinst per andel på 170-185 dollar.

Jag har target för SPX 3,900 så ger det ett PE på 21-23. Inversen av detta är 4,1-4,7%. Givet att 10 åringen ligger på c1% så är det en aktierisk premie på 3,1-3,7%. Det är synnerligen bra.

Utifrån denna premie går det att motivera högre nivåer. Men om man är pessimist så kan man argumentera mot detta genom att säga att aktiemarknaden aldrig kommer tro på att 1% ränta är långsiktigt uthålligt (vilket jag håller med om) och därför kommer inte marknaden att fullt ut anpassa sig till den nivån heller. Det är ett valid argument. Anledningen till att jag pekar ut 3,900 target har alltså inte så mycket att göra med räntan utan för att det är på dessa nivåer, PE 22, vi har toppat ur tidigare. Om vi ska fullt ut diskontera TINA på steroider så går det att motivera väsentligt högre nivåer. Men vi tar ett steg i taget. Tbc

——————-

Äntligen fredag! Vilken vecka

Det är många som ställer sig frågan till Growth vs Value traden. Att ligga rätt i den under nästa år kan vara helt avgörande om du är en outperformer eller inte. Som jag sagt ovan tror jag båda kan gå bra i absoluta termer. När det gäller relativt har jag en viss förkärlek till Growth av det enkla skälet att jag inte tror att räntorna kommer att fortsätta upp. Men jag skulle inte heller bli så förvånad om Value/Growth grafen rör sig sidledes i någon typ av konsolidering, för att sen under 2022 eller senare bryta upp när FED byter fot.

Jag har vidare några tips på vägen till dig som vill försöka vara vassare än marknaden:

1, Utgå från att Value/Growth konsoliderar, men kastas mellan hopp och förtvivlan. Va motvallskärring. När Growth gått bra och alla älskar FAANG+. Sälj och köp Value. När value gått bra, och alla är skeptiska till Growth. Köp Growth.

2, Valet av Value bolag. Det fina med Value är ju att det är billigt, och det kommer dessutom vara extra billigt när det underpresterat Growth och det är dags att köpa. Men var uppmärksam, för alla value trades är inte bra, trots låg multipel och hög direktavkastning.  Jag råder dig till att ställa frågan, Bolaget i fråga: Tror du att de kommer att ha MINST samma försäljning om några år som idag. Eller befinner de sig i nåt disruptiv situation som gör det svårt att bibehålla Sales. Om du är minsta tveksam. Skit i det. Satsa på nåt annat, billigt, som inte har de potentiella problemen. För även en billig aktie, kommer gå dåligt om verksamheten krymper och vinster och utdelningar pyser ihop i framtiden. Akta dig för Value traps!

3, Valet av Growth. Det fina med growth är att det oftast finns en attraktiv story i bolaget, som utmynnar i hygglig försäljning och vinsttillväxt. Men var uppmärksam, alla growth affärer blir inte bra, även om det generellt är ett köpläge efter att ha underpresterat value och övriga marknaden. Om fördelen med growth är storien, så är oftast problemet värdering. Jag har en tumregel. Ta börsvärdet, säg att det är 100 miljarder, och dela med två. Dvs 50 miljarder. Fråga dig sen, kan de med hyfsad rimlighet ha 50 miljarder i Försäljningsintäkter om 5 år. Om du svara JA, så blir det oftast en bra affär. Är du tveksam skit i det. Leta vidare. Risken är annars att du hamnar i Värderings fälla. Fantastiskt bolag med ofantastisk värdering. Hur vet jag vad de kommer ha i försäljning om 5 år? Det vet du inte. Men om de omsatte 2 miljarder 2019, 4mdr under 2020 och 6mdr väntas 2021  så krävs det ganska rejäl uppväxling för att nå 50mdr. Jämfört med om det omsatte 10mdr 2019, 20mdr 2020 och 30mdr 2021. Om ni förstår skillnaden.

Varför halva börsvärdet. Nej det är väldigt ovetenskapligt… men det funkar ofta. Varför? Jo för att Börsvärdet är 100mdr i dag så vill du bara gå in i aktien om den har chans att ha ett börsvärde om 200mdr om 5 år (c20% årlig tillväxt). Om ett fantastiskt bolag gör den resan är det inte omöjligt att de handlas till en multipel om 20 gånger. 200 börsvärde delat med 20 är 10 i vinst. Ett bolag som växer snabbt åtnjuter ofta konkurrensfördelar och Operational leverage fördelar… vilket gör att marginalen inte behöver vara så dålig. Marginalförsvagning kommer oftast senare. Tänk 20%. 10 i vinst delat med 20% är 50mdr i försäljning. Halva börsvärdet idag. Superförenklat jag vet…. men det tar 10 minuter att bilda sig en uppfattning, och det har oftast varit ett bra filter för mig, innan jag går in och analyserar bolaget närmare.

Ja, det var min take på hur man kan manövrera sig fram under kommande året. Så fråga dig kontinierligt

1, Ska börsen upp eller inte…

2, Ska man ha Growth el övriga

3, Tänk på valuetraps och värderingstraps vid val av aktier.

Enkelt va!

——————

I Sverige kom det inflationsdata igår. Kärninflationen kom in på 1,1% YoY mot väntat 1,0 och fg 0,9%. Lönerna ligger ju strax över 2% så den är där den ska vara. Ingves behöver inte bry sig. Att sänka räntan hjälper inte. Så länge som Euron inte kostar 9kr eller mindre, så kan Riksbanken sitta lugnt i båten och köra vidare med sitt QE. Svensk penningpolitik är så tråkig nu. ..

FRån USA kom core CPI in på 1,6 mot väntat 1,8 och fg 1,7. Lite högre än Core PCE. Där den ska vara. Lirar med lönetakt på strax över 2-2,5%. FED kommer inte att röra räntan på två år om ni frågar mig. Däremot behöver man visa marknaden genom QE att man inte tänker tillåta att långräntorna lyfter. I början av nästa år, när vi vet hur stort budgetunderskott Biden kommer att köra, så behöver de också visa hur mycket QE man kommer köra….. dvs ett program som lirar med budgetunderskottets storlek är att vänta.

I eftermiddag har vi prel Michigan… inget livsavgörande.

Trevlig helg!

 

 

Publicerat i Uncategorized | 11 kommentarer

Oj oj oj vilken vecka

Imorgon är det presidentval. Största risken handlar inte om vem som vinner. De kommer köra massivt budgetunderskott närmaste året (dvs nytt fin pol stim paket) oavsett. Risken ligger i om vi inte har en president 24 timmar efter valet är avklarat. Har vi inte det är risken stor att vi får vänta på en president i flera månader, och det kommer inte marknaden att gilla. Vad det blir? Jag har ingen aning.

Covid oron rasar världen över, och tog effektivt död på den uppgångsfas vi tidigare var inne i. Men jag undrar, i USA dör 800/dag och har gjort så sedan i somras. I våras låg den på som mest 2,400/dag. Är smittspridningen lika omfattande idag som i våras, och om den inte är det, kommer vi få samma belastning på sjukhusen i USA? Om vi inte får det, behöver vi då vara så rädda för national lockdowns?  Får vi inte det, så lär Covid rabatten på börsen försvinna på sikt… men är smittspridningen så aggressiv som vissa tror så lär det snart visa sig på sjukhusen, och då lär covid rabatten på börsen bestå.

I Europa ter sig Covid vara värre. Men Europa leder inte börssentimentet globalt. Dvs om USA handlas 10% högre om en månad, så lär europa vara flat. Handlas USA 10% lägre, så lär Europa ligga 20% lägre. Ungefär så.

Parallellt med det här rullar Q3orna in med högsta hastighet. Det intressanta med Q3:or är inte rapporten i sig, utan vad den får marknaden att tro om nästa års vinster. Ex när Q4 rullar in så är vi redan inne i nästa år så det spelar inte så stor roll. När q1 och q2 rullar in fäster man fortfarande vikt vid innevarande år. Q3:an är unik i det avseendet.

Hur har rapportperioden varit hittills. Vad gäller Europa, där 33% av Mcap har rapporterat, så har 85% av alla bolag rapporterat inline eller bättre jmf med förväntningar. I USA har 43% av Mcap rapporterat och där 94% är inline är klart bättre. Det är en stark period så här långt. Hur ska man tolka in detta?

Ja, släpper Covid oron, får vi en president på plats och får vi ett rejält stimulans paket kort efter det…. ja då utgör Q3:orna är bra grund för att pensla in ett ganska rejält tilltaget vinstestimat (FY21) för nästa år…… Detta vinstestimat ska sedan multipliceras med en multipel som borde vara ganska generös med tanke på FEDs politik (TINA på steroider). Som ni förstår utmynnar detta i ganska goda förutsättningar för börserna närmaste halvåret. Men, som ni förstår, är det fortfarande en del bitar som måste falla på plats innan detta blir en realitet… minst sagt. 

————

Det har kommit lite data.

Tyska Mfg PMI kom in på 58,2 mot flash 58,0 och fg 56,4. Europas motsvarighet kom in på 54,8 mot flash 54,4 och fg 53,7. Industrin går starkt. Än så länge har covid oron slagit mot service sektorerna. Fast från en hög nivå. Vi får väl se hur det blir om nån månad. Jag har svårt att se att vi ska få en repris av våren.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 51,4 mot väntat 51,3 och fg 51,5. Caixin variant, som mäter fler små bolag och färre stora statliga, så kom den in på 53,6 mot väntat 53,0 och fg 53,0. På det hela taget rätt starkt tycker jag. NBS Non-Mfg kom in på 56,2 mot fg 55,9. Tjänstenäringen mår bra. Ingen covid oro där inte.

Senare i veckan har vi PMIs från tjänsesektorn och på fredag US jobbdata,,, tbc

Så länge som 3370-3400 motståndet håller på SPX är risken hög att vi kan nå nya bottnar…

Industriavtalet i Sverige är på plats. Även kallat märket då det brukar utgöra riktlinjen för de avtalsmässiga lönerna. Den hamnade på 5,4% på 29 månader. Vilket är samma som att de årliga löneökningarna blir 2,2%. Typ som sist. Lirar med kärninflation på 1,2%. Ingves kommer kunna ligga på nollränta läääääääääänge! Det enda han behöver tänka på är att matcha QE med budgetunderskott, och de underskotten är en funktion av hur stimulativ finanspolitik är, som i sin tur är en funktion av hur svag tillväxten blir, som i sin tur är en funktion av hur svag omvärlden och vår inhemska ekonomi är, som i sin tur handlar om hur tuffa covid restriktionerna är, som i sin tur är en funktion av Coronas framfart… enkelt va!

Från USA kom Mfg PMI in på 53,4 mot flash 53,3 och fg 53,2. Stabilt. ISM Mfg kom in på 59,3 mot väntat 55,8 och fg 55,4. Så mycket för den oron kring Covid, stimulanspaket och presidentval. Sinnessjukt starkt och representerar både stark lageruppbyggnad och efterfrågan. New Order kom in på 67,9 mot fg 60,2. No comments liksom. Men det är klart, tjänstesektorn står för över 70% av BNP och det är där jobben finns, så den är viktigare och särskilt nu under Corona. Den kommer på onsdag. Men hur ska man tolka detta? Förr i världen guidade ISM med ett kvartal, högst två. Nu skulle jag säga att det guidar en månad typ. Så vi vet sen innan att oktober är hygglig, november likaså efter dagens siffra. Det är möjligt att december blir svajigt med tanke på Corona, men totalt sett borde efterfrågan under Q4 inte bli så dålig. Vi behöver alltså inte sitta och vänta på till i mitten av februari när bolagsrapporterna trillar in, utan vi vet redan nu att Q4 kommer inte bli så pjåkigt. Bolagsrapporter för mig handlar mer om det enkilda bolagets kostnadskontroll och tillväxt, men de stora penseldragen flaggar makro för lååångt innan. Sen är det klart, börjar Covid bli riktigt jobbigt inom några veckor så kommer marknaden att fatta detta, varpå vi inte kan sitta och vänta på ISM i januari för att förstå att respondenterna i dessa enkät undersökningar kommer framstå som deppiga. Makro leder Bolagsrapporterna…. men ett urartat presidentval eller ett skenande virus leder makro. Sen gäller det att kunna skilja på makro och makro… vissa siffror, sk hard data, är lagging, medan mjuka data är leading…. men allt det där kan ni!!! Trevlig kväll!

Vi hörs!!!

—–

Tisdag

Oj vilken risk-on det är. Börserna är upp, dollarn är svag, räntorna stiger, Vix faller…. och SPX går upp och stänger sitt gap vid 3390 och stämmer av det viktiga motstånd och vattendelare som jag skrev om tidigare. Imorgon vet vi om det blir nån president eller ej, samt ISM för tjänstesektorn…. ska vi bryta upp och etablera en köpsignal och krasst konstatera att vi satt en solid dubbelbotten i september och oktober…. eller faller det tillbaks? Redan vid brott av 3,340 så blir jag skeptisk. Sen har vi ju Covid, sweet jesus!

Time will tell…. spännande tider.

By the way… jag fick frågan idag vem av Presidentkandidaterna som jag håller på. Jag svarade så här:

Jag gillar Trump för att han inte beskattar bolagsvinsterna vilket gör att mer går till aktieägarna vilket upprätthåller börserna. Jag ogillar Trump för att hans politik trasar sönder samhället, och han borde höjt skatterna för att finansiera en bättre välfärd för dem som har det sämst ställt.

Jag gillar Biden för att han höjer skatterna så att välfärden kan bli bättre för de som har det sämst ställt. Jag ogillar Biden för att hans skattehöjningar gör bolagsvinsterna mindre vilket är dåligt för börsen.

Jag gillar båda för de kommer att köra ungefär samma budgetunderskott nästa år, och därmed stimulera ekonomin i osäkra tider.

och nej….. jag skulle inte rösta på någon av dem, och jag tycker det är förfärligt att USA inte kan skaka fram bättre presidentkandidater. Men det är väl som det alltid har varit. Europeer förstår inte Amerikansk politik, och Amerikaner förstår inte Europeisk politik… det är bara att acceptera.

Vi hörs imorrn!

————–

Jag borde skriva om valet men det är ju inte klart ännu. Men marknaden verkar inte bry sig, precis som jag var inne på tidigare så är det viktigare att valet är bakom oss än vem som vinner. Det blir stimulativ politik, dvs budgetunderskott, oavsett vem som vinner. Amerikanska börserna bryter upp. Jag ser visst motstånd här kring SPX 3,500. Marknaden kommer säkert tillbaka och samlar kraft och stänger gap vid senare tillfälle. Även om jag är positiv i det långa perspektivet, så är jag klart osäker i det korta.

US Service PMI kom in på 56,9 mot flash 56,0 och fg 54,6. ISM Non-Mfg kom in på 56,6 mot väntat 57,5 och fg 57,8. Den ena klart bättre, den andra klart sämre, men zoomar man ut ser tjänstesektorn rätt stark ut trots oro kring val och covid…. känns okej.

Jag är positivt som fan 6 månader ut… men jag ser en jävla tail risk i det korta:

Det är en coctail av

Biden vinner, men Trump begär omröstning och vi har ingen ny president

Covid tar skruv

Fin Stim paket dröjer

Sentimentet surnar till

Makro vänder ner från hög nivå

Det kan snabbt falla 10%+

Som sagt, tail risk…. jag hoppas nämligen på att vi väldigt snart har en president på plats, därefter ett paket, och trots att Covid ökar så har vi lärt oss att hantera det på ett sätt som inte kräver samma metoder som i våras, så att börsen knappt bryr sig… och att dagens rörelse är början på att en stigande trend ska upptas… och som kan hålla i sig ett tag.

Men fan vet!

Valet är likförbaskat en rysare av stora mått…. som jag får återkomma till när det är avklarat.

På fredag kommer jobbdata….. tbc

——————-

Jag hade hoppats på att avsluta fredagen med att kommentera usa valet… men så kul ska vi inte ha. Pekar på Biden men man kan inte vara säker!!!

Däremot kan man vara säker på jobbdatan. Det skapades 638k jobb i oktober mot väntat 600k och fg 672. Bra siffra tycker jag. Pekar på en sysselsättnings tillväxt på en c5% på årsbasis, vilket enligt historiska samband borde kräva 6% bnp tillväxt. Det sambandet stämmer såklart inte nu…men oktober var ingen negativ marknad i usa sett till tillväxt och sysselsättning, och förmodligen inte bolagsvinster. Jag är som sagt inte säsrkilt orolig för q4… och det verkar inte börsen heller vara!!!

Trevlig helg

Publicerat i Uncategorized | 18 kommentarer

Covid oro från ett översålt läge


Efter att oron kring Covid fått fotfäste igen så var det inte många stödnivåer som höll utan det brallade på söderut istället. Nu är marknaden översåld i det korta perspektivet och vi kan vänta oss en studs. För SPX siktar jag på 3,370-3,410 området ska stämmas av i det korta perspektivet. Men vad händer sen?

Eftersom hela rörelsen bygger på en sentimentsförändring mot risk off hållet, som i sin tur har en koppling till Covid, så är det ju knepig materia. De fundamentala faktorerna är positiva 12 månader ut, men de bygger i sin tur på att Covid inte har någon negativ inverkan rent ekonomiskt under nästa år. Det kan man såklart inte vara säker på. Hur som helst, jag ser tre varianter härifrån.

1, Det var botten vi såg igår… och därmed har vi fått en högre botten än september low sett till SPX. Eftersom vi har en lägre topp i oktober än september, så har vi bildat en triangel som vi kommer konsolidera kring till det kommer ett utbrott, troligtvis uppåt, om några månader.

2, Det var inte botten vi såg igår, utan vi ska ner och dubbelbottna kring 3,200 och sen röra oss uppåt igen. 3200 kommer vara ett köpläge men det kan ta lite tid innan vi bryter upp på riktigt.

3, Inte heller september botten kommer att hålla utan vi ska ner och sätta en ny botten. Troligtvis en mer permanent botten som är köpvärd, fast där det ändå kommer ta lite till att etablera en stigande trend igen.

Vilken av det blir det? Vet ej, då jag inte kan spå det Covid relaterade sentimentet. Men jag tror det är en köpvärd rörelse precis som i våras. För den som vill ha mer livrem och hängslen så avvaktar man brott av 3370-3410…..

När det kommer till Covid är jag rätt förvånad. Smittspridning är ganska ointressant. Nu har det börjat komma in mer patienter till IVA, men det är inte på långa vägar lika kritiskt som i våras. Dödsfallen speglar detta också. Givet att det inte förvärras, så borde inte nationella lock downs vara default alternativet, och får vi inga sådana så borde inte börsen bry sig. Sen kan man ju alltid hävda att det kommer att bli värre. Absolut, men varför just nu. Smittspridningen har ju ökat rätt kraftigt sen i slutet på sommaren utan att det resulterat i en överbelastning på sjukvården. Men det kommer säger man… inte så konstigt med tanke på smittspridningen i så fall. Men jag undrar ändå.. är relationen densamma. Kommer det bli lägre, högre eller samma belastning på Iva?

Case Shiller, dvs bostadspriserna i USA, kom in på 5,2% YoY mot väntat 4,2 och fg 4,1… nytt rekordhögsta och ingen överraskning för oss, då låga räntor, QE och hushåll utan betalningssvårigheter trots att man kanske blivit av med jobbet ger stöd åt den här marknaden.

CB Consumer Confidence kom in på 100,9 mot väntat 102 och fg 101,3…. sämre men ingen ko på isen. Pre Corona låg den på 125,  vilket speglar att hushållen ändå inte repat sitt humör fullt ut, och lär inte göra förrän restriktioner släppt helt, typ inte bär mask längre och Covid inte är en medial issue. Det hindrar inte att 2021 kan bli bra, för det handlar rätt mycket om base effect, och att en stor del av stimulanser kommer med fördröjning. Men ändå…

I eftermiddag har vi US Q3 BNP samt ECB möte. Plus alla rapporter såklart…. men vad spelar en bra Q3 rapport för roll om Covid kommer rasera hela konjunkturen nästa år?

——

Ecb hade möte idag där inget nytt presenterades. Men man är orolig över tillväxten framöver. Covid såklart, och man är beredd att stimulera om så krävs. Med start i december.

Låt mig vara helt tydlig. Om restriktionerna innebär att tillväxten bromsar in som i våras så kommer det att lanseras FINANS politisk stimulus, dvs budgetunderskott, i samma storleksordning som i våras. Om tillväxten bromsar in hälften så mycket som i våras (mer troligt) så kommer stimulus att bli ungefär hälften så stora. I nästa steg kommer penningpolitiken in. Vad gäller räntorna kan man inte göra så mycket, men vad gäller QE så kommer man lansera paket som storleksmässigt är i linje med finanspolitiken. Man kan enkelt säga att kommer man sälja statspapper för 10% av BNP, dvs 10% budgetunderskott, så kommer man se till att det finns qe på minst 10% av BNP. Staten kommer inte behöva bekymra sig över 1, att det inte finns köpare av de här statspapperna och 2, att priset, dvs räntan, inte ska bli tillräckligt låg. Detta säkerställer centralbankerna.

Är detta ett problem? Nej inte nu, men i framtiden när man centralbankerna vill rulla av sin skuld, och privata sektorn måste rulla på den. Detta kallas för QT och kommer leda till asset deflation. I teorin gör det lika ont som det är skönt nu. Så visst är det ett problem men inget vi behöver bry oss om nu. Alternativet att låta världsekonomin trilla in i en covid genererad depression är inte heller så aptitligt. Låntidsarbetslöshet, kriminalitet, utanförskap och segregation kostar också…

Det har även kommit bnp data från usa för tredje kvartalet. +33% mot väntat +31% mot fg -31%. Detta är ju Kvartal över kvartal som sen är årsberäknat. Har aldrig gillat det beräkningssättet. Vad det säger är att bnp under q2 kraschade för att sen göra ett ”normalkvartal” under Q3 vilket då av naturliga skäl blir typ lika starkt som q2 var svagt. Jämfört med q3 förra året är en bättre jämförelse. Då var usa ner 1,8% om jag räknat rätt. Inget höjdarkvartal när man är van vid +2-3% men helt okej givet restriktioner. Q2 var ner typ 9% YoY så det är ju en avsevärd förbättring. Känns som att q4 kan bli en utmaning, men jag skulle gissa på 4-5%. Det skulle innebära att helåret 2020 landar på minus 4-5% jämfört med 2019. Detta i sin tur lirar med vinstnedgång på c20% eller 130-140 dollar per aktie för SPX. Jag hoppas fortfarande 2021 kan bli som 2019 och kanske nåt snäpp bättre. Det skulle i så fall innebära 7% bnp tillväxt, och 30-35% vinsttillväxt. Vinstökningarna bör då komma från Growth bolag som fortsätter att leverera, men även cykliska bolag som i år har riktigt dåliga vinster, som sedan normaliseras nästa år, och därmed gör baseffekten att tillväxten ser stark ut. Allt detta bygger på att Covid inte slår krokben för tillväxten stup i kvarten… något jag hoppas på, men inte kan vara säker på!!!

——-

Äntligen fredag.. lite bits and pieces

I EU kom flash estimatet för bnp under q3 in på -4,3 % yoy mot väntat -7.0% och fg kvartal -14,8%. Klart bättre ån väntat, men sämre än ex Usa. Tuffare restriktioner helt enkelt. Givet vad som händer nu kan vi vänta oss at Q4 blir ungefär likadant…

Core pce, Feds favo mått för inflation, kom in på 1,4% mot väntat 1,7 och fg 1,5%. Lite gäsp faktiskt! Vänta er ingen prisinflation i de här tiderna. Feds nollränta lär ligga kvar under kommande två åren. TINA på steroider…. asset bubbles? Ja kanske… men det fordrar även stöd av vinster, som behöver stöd av tillväxt, som fordrar stöd av finanspolitik och helst en Covid som på sikt ebbar ut på ett sätt där restriktionerna blir måttliga eller obefintliga.

 

Chicago pmi, bästa proxyn för ism som kommer i nästa vecka, kom in på 61,1 mot väntat 58,0 och fg 62,4…. bådar gott

Michigan consumer confidence kom in på 81,8 mot väntat 81,2….. okej, men inte pre corona levels. Påminner om CB cons conf… se fg analys

ECI som följer lönerna i usa kom in på 2,4% yoy under q3. Lönerna håller sig förvånansvärt bra. Lirar med kärninflation på 1,4%. Dvs där core pce ligger. FED behöver inte vara oroliga. Först när lönerna etablerat sig klart över 3% kan de börja hända grejor. Dit är det en bra bit på vägen!!!

Trevlig helg kära läsare!!!

Nästa vecka blir det presidentval, mer data, oro för covid och kommande stimulanser… så länge som vi inte stänger över SPX 3400 så kan vi inte vara säkra på att botten är nådd… men långsiktigt köpläge är det förmodligen!

 

Publicerat i Uncategorized | 25 kommentarer

Höstlovsvecka

Mina skärmar lyser rött av ett svagt Europa. Rädsla för lock down ligger bakom. Vi har ännu inte fått några säljsignaler från USA. Men bryter vi ner så väntar September lows rent tekniskt. Fan, jag som hade hoppats på att de skulle hålla och att vi stod inför post election stimulus relief rally… nu är jag mer tveksam!

Är lock down något att vara rädd för? Lokala utbrott behöver vi inte bry oss om. Nationella är problematiska. Sen är jag skeptisk. Virusspridning är inte anledning till Lock down. Överbelastade sjukhus är. Men virusspridning kan leda till överbelastade sjukhus. Men inte nödvändigtvis. Virusspridningen är idag 4X högre än i våras ur ett globalt perspektiv, men vi har ännu inte sett belastningen på sjukvården med tillhörande dödsfallsfrekvens…. och den ökade spridningen har varit närvarande ett tag utan att detta har hänt.

Ta Frankrike som exempel. Där ligger den dagliga smittspridningen på i snitt 40,000 mot bara som högst 4,000 per dag i våras. Samtidigt dör det ca 100 om dagen mot ca 1,000 i våras. I min värld stänger man inte ner ett land av den anledningen. Sen mäter man såklart annorlunda nu från då… men ändå. Varken befolkning eller regering vill stänga ner i något land. Men får vi överfulla sjukhus, ja då vill alla normala människor stänga ner. My take är fortfarande att Covid inte är nåt hot mot mitt case 2021.

Finns det torrt krut om vi stänger ner hela skiten ännu en gång? Ja det finns det. Man kommer lansera lika stora finans politiska stimulanspaket som i våras om det händer. Det är inga problem, och det hjälper. Skönt va!

Problemet är snarare på längre sikt. Dels när centralbanker, som köpt statspapper, rullar av dem vid förfall och låter privata sektorn ta över statsskulden. Då måste privata sektorn sälja andra tillgångar (alternativt använda cash som de fått när centralbankerna gav dem under QE) för att köpa de här och då får vi omvänd asset inflation. Dvs svaga börser allt annat lika. Ju mer som rullas över, desto mer Asset Deflation. Det finns också en risk att detta pressar upp räntor, och ju högre skuld, desto mer räntekostnader som en statlig budget måste förhålla sig till, vilket kan sätta press på tillväxt.

Sprider sig ränteuppgången till övriga ränteslag, ex bostadsobligationer, så får hushållen högre räntekostnader, vilket också sätter press på tillväxt.

Allt handlar förstås hur snabbt detta händer och vilka belopp. Men jag tycker inte att det är så konstigt egentligen. En stats uppgift är att via finans- och penningpolitik stimulera vid svåra tider, och den stimulansen är ju trevlig på många sätt. När det sen blir goda tider så bör de göra motsatsen och då är det inte konstigare att lika mycket som det hjälpte under dåliga tider, lika mycket ska det stjälpa under goda tider.

Så dagens åtgärder kostar….. men de kostar av framtida ekonomisk tillväxt. Sen ska man inte övertolka detta. Jag är inte rädd för skyhöga räntor a la 70-tal. Är inflationen låg, säg 1-2% när detta ska genomföras så borde privata sektorn vara villig att köpa statspapper på ungefär samma nivå. Bostadspapper nåt högre. Det är inte utan att det får negativ inverkan. Särskilt med tanke på storleken på skulderna. Men det borde vara hanterbart.

Tyska IFO kom idag in på 92,7 mot väntat 93,0 och fg 93,2…. ungefär samma bild som Flash PMI… dvs att återhämtningen är okej, fast där momentum avtagit till följd av Covid oro. Min tes ligger fast. Europa växer med ungefär 0% just nu, kanske nån procent negativt. Inte som i våras. Men inte heller som pre-Corona. Ingen stor sak i min bok. Men det är klart… ska Stoxx index bryta upp ur sitt konsolidernade sen i maj, ja då behöver vi en starkare cykel och visst tryck på räntorna. Först då börjar Value och Cyckliskt gå… vilket dominerar i Europa. Jag tror fortfarande på detta under 2021… fast där startskottet ännu inte har gått.

Veckan bjuder inte på något avgörande på datafronten. US BNP Q3, CaseShiller, Core PCE, Consumer confidence och Chicago PMI från USA. Allt fokus ligger på Covid, presidentval samt stimulanspaket. Rent tekniskt tittar jag mest på SPX. Kommer stöden att hålla, eller kommer vi att bryta ner. Om vi bryter ner… är det en fint, som vi bara om nån månad får äta upp, eller väntar nya lows…. många bollar i luften nu. Tbc….

Ha en fin höstlovsvecka!

Publicerat i Uncategorized | 15 kommentarer

Jag känner mig rätt så komfortabel trots allt

Jag fattar, vi har presidentval, fortsatt smittspridning (men inte stigande dödstal) och oro för utebliven finanspolitisk stimulus, så alla där ute kanske inte vågar trycka på köpknappen. Det är inte helt orimligt. Men detta är övergående faktorer, och alla faktorer som talar för köp (orkar inte rabbla dem igen) talar för att vi ska fortsätta upp längre fram. Rent tekniskt har SPX ett viktigt stöd här kring 3400-3450. NDX har sitt kring 11,600…. och visst kan det finta men jag är övertygad att det vänder här i trakterna. Rekylen är avslutad och jag ser glaset som halvfullt.

Prel Michigan som kom i fredags landade på 81,4 mot väntat 80,5 och fg 80,4. Konsumenten är stabil. Anledningen att vi inte är på pre-Corona nivåer handlar om att arbetslösheten ligger på 8% mot 3,5% före Corona. Det är 4,5 skillnad. Lägg till ytterligare 2% av dem som lämnat arbetsmarknaden och du har 6,5% eller ca 10 miljoner amerikaner som jobbade innan Corona, men inte jobbar längre. Alla de har en familj, grannar och vänner som vet att de inte fått tillbaka jobbet, så när man gör en confidence undersökning så kan det inte bli lika bra som innan Corona. En och annan deppar. Men om man tittar på Retail sales eller annan data så konsumeras det som om alla hade jobb i princip. Det är för att de får pengar. Pengar de handlar för. Det är därför som ISM siffrorna som företagen svarar på är så bra. Men de är fortfarande deppiga över att inte gå till jobbet. Men ekonomin bryr sig om pengarna, och den mår rätt bra av allt Amazon klickande. Att de får pengar handlar om stimulativ finanspenningpolitik. Ca 15-20% av BNP i år. Nästa år då? Ja antingen får de här 10 miljonerna sina jobb tillbaka, eller får vi ett nytt stimulanspaket… eller lite av både och.

Retail sales kom också i fredags och den landade på 5,4%YoY mot fg 2,7%. Klart bättre än väntat.

Idag hade vi även NAHB som beskriver läget i fastighetssektorn och den kom in på 85 mot väntat 83 och fg 83. Högsta uppmätta siffran någonsin. Tacka låga mortgage räntor för det. Tack FED för det. Sen har vi börser nära rekordnivåer. Obligationer också. Tack FED för detta. De har gjort sitt. Men FED påverkar inte företagens försäljningssiffror som lägger ribban för vinsterna. Det gör Finanspolitiken. FED ser bara till att vinsterna värderas rätt, eller högt om ni så vill.

Från Kina kom detaljhandel och industriproduktionen in okej. BNP för Q3 kom in på 4,9 YoY mot väntat 5,2 och fg 3,2%. Helt okej…. det är ju nästan i nivå med pre Corona.

I veckan har vi preliminära PMI siffror på fredag….. annars är det lugnt!

Från Svedala kom det Hox/Valuegard data över bostadspriserna, och de var som väntat bra.

Bostadsobligationen pekar på att det finns viss uppsida kvar, men inte så mycket. Jag skulle säga så här. Säsongsmässigt är inte detta en stark period, utan den tar fart först efter årskiftet. Så min konklusion är att bostadsmarknaden kommer att fortsätta att vara stark åtminstone fram till nästa sommar. Kanske ingen jätteuppsida, det beror lite på hur konjunktur och jobbskapande också tar fart. Men nedsidan är klart begränsad. Stark marknad fram till midsommar, om räntorna och centralbankerna får bestämma.

Jag tycker Annika Winst på Nordea sa det rätt bra…. Riksbanken har i många år varit orolig för att de svenska hushållen tar för stora bostadslån. Något som kan kosta dem själva och svensk ekonomi den dagen räntorna stiger eller konjunkturen går i backen. Fair enough…. men nu är det Riksbanken själva som köper bostadsobligationer för glatta livet, vilket håller nere dess räntor och gör lånelöftena generösa. Det är ganska motsägelsefullt. Om man fick tillfälle att fråga Ingves hur detta går ihop, skulle han bara säga att de gör sitt jobb, dvs stimulera Svensk ekonomi och skapa förutsättningar för inflation (eller snarare se till att vi inte hamnar i lågkonjunktur med deflation) och att det är regering och Finansinspektionens uppgift att införa regleringar som gör att hushållen inte kan överbelåna sig. På ett sätt tycker jag han har rätt. Problemet är inte att vi betalar noll i räntekostnader, det är ju bra för hushållen att de kan sätta sprätt på pengarna på annat håll, eller eventuellt amortera. Roligare än att betala ränta till banken dessutom. Problemet är om det samtidigt möjliggör för stora lån. Jag säger, noll i räntekostnader, fast regleringar som begränsar för stora lån. Då får man det bästa av båda världar. Jag har ju varit inne på Fast skuldkvotstak. Amorteringskraven är också okej. Inte för att de är bra i sig, utan för att de indirekt får hushållen att ta mindre lån.

Men en sak vet jag. Om priserna nu stiger, så är det för att köparna kan betala bra, och det är dels för att de sålt dyrt (som egentligen bygger på en annan köpares förutsättningar) men framförallt för att lånelöftena är generösa. Så man kan ju undra vad som hänt med skuldkvoten i Sverige senaste två åren. Priserna, dvs lånelöftena, dvs skulderna har ju gått upp en hel del, medan inkomsterna på sin höjd vuxit med 2% om året. Å andra sidan är höga räntor och inflation långt borta… så vi behöver inte oroa oss nu. En förtroende kris för Sverige där alla dumpar bostadsobligationer och kränger kronan hade inte heller varit bra. Det känns också långt borta. En global lågkonja av stora mått, som direkt smittar Sverige hade inte heller varit bra. Det känns inte heller troligt… så man kan säga att jag inte är nöjd…. men jag är fan inte orolig heller. Så vi får skjuta på de här frågorna till framtiden. Penning- och finanspoltik ska vara expansiv när privata sektorn deppar… som nu. Det är inte problemet. Problemet är att vi måste göra rätt saker när konjan är okej… där är vi sämre. Inte bara Sverige…. och det kan i förlängningen stå oss dyrt.

Ha en fin vecka

Jonas

———–

Äntligen fredag.

Verkligen varannandags börs där valet och fin stim paket helt står i fokus. Är man positiv så tänker man att snart försvinner de här båda osäkerhetsfaktorerna, och då lossnar marknaderna. Eller är man negativ och tänker att vi inte har en president förrän om några månader då Högsta Domstolen beslutar vem det är typ, och först då kan vi få ett paket på plats…. går liksom inte att prognostisera även om jag tror på det förstnämnda.

Från Europa kom Mfg Flash PMI in på 54,4 mot väntat 53,1 och fg 53,7. Starkt!! Lageruppbyggnaden puffar på. Flash Service PMI var sämre och återspeglar smittspridning och restriktioner. Jag skulle säga att Europa växer runt nollan. Den Tyska motsvarigheten kom in på 58,0 mot väntat 55,1 och fg 56,4. Som Europa fast ännu bättre. Service PMI var sämre, precis som i Europa. Jag är inte orolig. Europa är lite av insomnia mode…. dvs inte recession  a la i Våras, men inte heller växande konjunktur som pre-Corona. Europa behöver ett lyft av den globala konjunkturen, som jag tror kommer nästa år. Givet att smittspridningen inte letar sig in på sjukhusen och leder till överdödlighet.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 53,3 mot väntat 53,4 och fg 53,2. Service kom in på 56,0 mot väntat 54,6 och fg 54,6… det är starka data. Särskilt service sektorn lyfter, och som ni förstår finns det ingen koppling mellan smitt spridning och ekonomisk aktivitet. Bara mellan ekonomi och restriktioner, samt mellan restriktioner och överdödlighet , samt mellan dödlighet och hur belastningen är på sjukvården. Jag kan krasst konstatera att trots att smittspridningen ökar rekordartat på många håll är sjukhusen inte överansträngda på samma sätt som i våras. Är riskgrupperna bättre på att skydda sig själva, är vi bättre på att skydda riskgrupperna.

Gästade Börssnack igår…

Publicerat i Uncategorized | 16 kommentarer

Rekylen är död – Leve haussen!!!!!

Biden leder stort i valundersökningarna, men sittande presidenter brukar ha en fördel bara genom att vara ”sittande”, om landet är i nån form av kris (Covid) och/eller hushållens plånböcker under mandatperioden utvecklas okej (huspriser och börs på ATH). Ur det perspektivet borde Trump kunna ta hem det igen. Men enligt mig spelar inget av det här nån roll. 2021 kommer bli ett år av recovery, där ytterligare finanspolitiska stimulanspaket kommer lanseras, låga räntor får fullt genomslag, QE upprätthåller assetprices och det ser rätt bra ut oavsett vem som vinner. Marknaden visar också att den är relativt oberörd för det här på sistone då styrkan är påtaglig.

Jag förstår FED som säger att de inte behöver göra nåt, utan kräver mer av finanspolitiken. Kopplingen är glasklar. Budgetunderskott driver tillväxt, tillväxt driver vinster och kassaflöden, och QE och nollräntor håller uppe värderingarna av tillgångspriser. Börsen behöver inte tro på framtida värderingar, den behöver tro på framtida vinstnivåer, som är beroende av att bolagen har en god försäljning, som är beroende av köpkraft, som är beroende av tillväxt…. och där finanspolitiken fyller en viktigare funktion än penningpolitiken. Sen förstår jag till viss del även politikerna. Tillväxt, köpkraft och efterfrågan är inte jättedålig idag. Så frågan är hur mycket stimulus som egentligen behövs för realekonomin? That said, oavsett president så kommer det stimulus nästa år.

Börsen speglar detta rätt bra. Korrektionen som pågått i USA sen i september har handlat om Covid våg2, osäkerhet kring valet, höga värderingar och oro för börsrekyl samt förhoppning om mer fin pol stimulus. Covid är ingen grej enligt mig…. smittspridning är en sak, men så länge som sjukhusen inte fylls upp och folk dör som flugor i nån typ av överdödlighet så får vi inte ett nytt mars-maj.

En rekyl rör sig oftast i tre faser, ner-upp-ner. Den första i september var en snygg ABC. Sen fick vi en snygg Fib50 tvåa. Sen rullade vi över i trean som oftast tar oss lägre än ettan. I bästa fall brukar vi få en dubbelbotten i höjd med ettan. Min tidigare plan var att vi skulle bottna trean, dvs hela rekylen, under andra halvan av Oktober. Men styrkan har varit fenomenal, och jag inser att jag har haft fel och måste ändra mig. I grunden har jag varit positiv, men inte sett rekylen som avklarad. Nu ser jag mig slagen av den starka marknaden.

Nu har SPX och NDX brutit över Fas2 nivåerna och vi tar sikte på ATH. För SPX del innebär det 3,590 (+3%) och för NDX 12,400 (+6%) men givet de underliggande faktorerna ska vi fortsätta ännu högre. Detta bullcase är intakt så länge som vi inte stänger under 3,300 och 11,200. Vill man köra med ännu tajtare stop kan man titta på 3,400 samt 11,600 på stängning.

Börsen är smått överköpt här, men jag räknar inte med nåt annat än en dag eller två setback på 1-3% där överköptheten kan pysa ut något. Rekylen är död, och då ska man inte vara rädd för överköpthet. Överköpthet bekräftar en positiv trend.  För OMX del borde vi kunna ta ut ATH kring 1,920 relativt snart. Sen måste jag ändå lyfta fram att SPX och NDX har gap nere kring de här stopploss nivåerna jag talar om…. men jag tänker inte sitta utanför och hoppas på gap när marknaden nu väntas fortsätta upp. Gap stängs oftast, men det kan ta tid. Lååång tid.

Efter valet är avklarat borde marknaden skaka hand med verkligheten i samband med Q3 rapporterna. Jag tror rapporterna i absoluta termer blir rätt bra. Till och med relativt förväntningarna kan det bli hyggligt. Huruvida de orkar stå sig mot värderingarna är väl mer tveksamt, men gällande värderingarna så fokuserar marknaden nu mer på vinstpotentialen för 2021, så totalt sett är jag inte särskilt orolig för Q3:orna.

På datafronten har vi denna vecka inflation från Sverige och USA, en del Kina data, Empire och Philly Fed, Retail sales från USA samt Prel Michigan. Jag tror inte datan kommer föra oss tillbaka till ”rekyl-mode”. Tror den kommer fortsätta att vara hygglig. Tbc…

Oktober brukar vara en månad där vi sett säsongsmässiga bottnar, och startskottet på rallyn som brukar hålla i sig till april/maj, med lokal topp under januari och liten set back i feb/mars. Skulle inte förvåna mig om det blir likadan denna gång.

I övrigt skulle jag verkligen slå ett slag för senaste Börssnack podden med Erik och Jonas där de intervjuar Dhaval Joshi, ChefsStrateg på BCA. En firma vars research jag har tagit del av från och till under åren, och som står över det mesta annat. Framförallt är de INTE, som jag oftast stör mig på, nulägesanalytiker eller extrapolerare av nuläget, och sånt gillar ju jag!

Önskar en fin vecka!

————-

Kärninflationen i Sverige kom in på 0,9% YoY mot väntat 1,2 och fg 1,4%. Stark krona, halvdassig efterfrågan och låg lönebildning, så är det inte så konstigt. Alla vet, ink Riksbanken, att hade de legat på -1% styrränta eller liknande så hade inte inflationen varit mycket bättre. Det viktiga är Europa och omvärlden repar sig nästa år, och Covid utvecklas på ett sätt som inte ger negativt avtryck i ekonomin. Riksbanken sitter stilla i båten… och det är först när euron börjar kosta 9,50ish som de kommer att börja bli nervösa… om ens det.

Från Kina kom de export data som visade +9,9% YoY mot väntat 10,0 och fg 9,5%. Inline och inte too bad. Importen kom in på +13,2 mot väntat 0,3 och fg -2,1. Har inte detaljerna men det är ju positivt att kinesernas aptit växlar upp…..

USA bröt upp med besked och det är inte långt till att vi ska testa ATH nivåerna. Efter viss tveksamhet kring dessa är det dags att sikta mot nya höjder. För SPX tänker jag mig 3800-3900. Det är 10% till och inget vi gör i brådrasket…. men innan nyår. Absolut! Glöm inte Stoploss bara…

De här nivåerna flirtar med mina targets för 2021. Alltså kanske vi hinner med dem redan i år. Betyder det att jag justerar upp targets för 2021? Nej inte nödvändigtvis…. risken är stor att vi tar ut mycket av sötman inför nästa år med en vertikal rörelse i år, vilket gör att när vi väl skakar tass med verkligheten så kan det leda till en större sättning längre fram. Tänk OMX 2H14/1H15 mönster. Vi får ta ett steg i taget här…. men det kan bli en rätt förnedrande marknad som är lätt att förlora pengar i även om fundamenta kommer vara supportive.

Core CPI i USA kom in på 1,7 mot väntat 1,8 och fg 1,7…. gäsp. Betyder inget egentligen. Lirar med Core PCE några tiondelar lägre. FED kommer inte göra nåt förrän de bägge måtten är en bra bit över 2%, har varit där en längre tid, samt ackompanjerat av god tillväxt, tajt arbetsmarknad och tillhörande löneinflation. Då höjer man… jag skulle säga: Tidigast 2023. Gonatt!

————-

Torsdag

Lite andhämtning efter teknisk köpsignal var väntat. Jag tror att SPX vänder någonstans i 3400-3450 området för att inom kort utmana ATH på 3,588… men efter viss paus fortsätter upp mot 3,800-3,900. Håller inte 3400-3450 så blir jag orolig. Därefter får det bli Fib38% rekyl. Sen får vi se… Hur det blir för övriga index kan ni säkert extrapolera utifrån detta.

Empire NY Pmi kom precis in på 10,5 mot väntat 15,0 och fg 17,0… sämre men lirar med en ISM kring 55 så det är ingen fara på taket.

Philly FED kom in på 32,3 mot väntat 14,0 och fg 15,0. Väldigt stark och flirtar med ISM nivåer upp mot 60. På det hela taget okej siffror. Den amerikanska tillverkningsindustrin går starkt, och Q4 kommer inte göra någon besviken.

Men som sagt tidigare, det är inte ens 3 månader kvar på året och 2020 är lagt till handlingarna. Nu riktas allt fokus på 2021, och vilka signaler management ger i samband med kvartalsrapporterna.

För 2019 låg EPS för SPX på 165 usd. I år tror jag det blir 140. Nästa år hoppas jag på 180. Det är optimistiskt, men jag anser att jag har fog för det. I USA smittas 50,000 dagen mot 25,000 i våras…. men det dör i snitt bara 800 dagen jämfört med i våras 2,400. Så länge som detta förhållande består så kommer man inte stänga ner landet…. och givet den stimulativa finans- (budgetunderskott 20% i år, 10% nästa år oavsett vem som vinner) och penningpolitik (låga räntekostnader för alla belånade, Asset inflation pga unlimited QE, Jackson garanterat låga räntor tom 2023 ger TINA på steroider då Equity risk premium blir god)….. ovanpå detta kan man lägga till lite taktiska faktorer som att sentimentet inte är Euforiskt/Greed ännu…. och likvida medel i privata sektorn är på en mycket hög nivå, även beta i hedsgefonder, cash i longonlys samt andel aktier i bland/multistrat fonder, samt att värderingen (återigen ERP) är attraktiv, särskilt med tanke på bnp/vinst tillväxt utsikterna nästa år (även om mycket handlar om baseffekter). Har jag missat nåt? Jo, VIX visar att investerarna fortfarande är rädda för tail risks….. och det kan jag förstå!!! Men det ska inte vara riskfritt att få god avkastning…. det har det aldrig varit!

 

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Trump är tillbaka – är rekylen slut?

Njae, jag tror inte det. Sista tredje fasen känns oavslutad, och jag säger det när jag tittar på en sammanvägning av olika index. Europa är fortsatt i konsolidering, gäsp. NDX behöver etablera sig över 11,600. SPX har gap nere vid 3306. Jag kan ha fel…. men det känns inte klart även om optimismen florerar där ute…

Fortfarande hoppas marknaden på finanspolitiska stimulanser på 1,500-2,000mdr dollar.. dvs c7-10% av BNP. Man har redan satt sprätt på 15-20%. Det betyder att totalt kommer det att spenderas 22-30% av BNP på två år. Under Obama spenderade man 36% på 6 år. Det är mer…. men detta är aggressivare. 11-15% om året i snitt, mot Obamas 6%. Det är finfin motvikt till den privata sektorns inbromsning. Problem med för stor statsskuld? På kort sikt nej, på lång sikt kanske. En enorm skuld blir bara ett problem när räntorna drar, eller om den får en squezze out effekt på privata sektorn, dvs om staten suger upp pengarna till budgetunderskott istället för att de ska gå till utlåning i privata sektorn. Det är ju inget problem eftersom det är FED som via sin limitless QE fixar detta. Höga räntor är inget problem heller då detta kräver väsentligt högre inflation…. och som ni förstår har vi långt kvar dit.

Detta samtidigt som makrodata pekar på att ekonomin faktiskt mår rätt bra…

Igår hade vi PMIs från tjänstesektorn. ISM non-mfg kom in på 57,8 mot väntat 56,3 och fg 56,9. Starkt, plus att jobbkomponenten var stark. US Service PMI kom in på 54,6 mot flash 54,6 och fg 55,0. Det är bra!!! Håller detta i sig, och det skapas 500,000-1miljon jobb i månaden så är USA tillbaka i full sysselsättning i slutet av nästa år. Detta är ganska troligt med tanke på 1, fin pol stimulanser genomslag 2, bostadsräntorna är lägsta uppmätta, ,vilket ger hushållen låga räntekostnader och 3, FED rör inte räntan trots att konjunktur och inflation börjar röra på sig enligt nya Jackson Hole modellen.

Vi hörs

Jonas

————————

Tisdag

Trump kom tillbaka på fötterna och marknaden var glad…. tills han meddelade att det inte blir nåt finanspolitiskt paket förrän efter valet. Marknaden gillade inte detta utan tvärvänder ner. För det första fattar jag inte riktigt marknadsreaktionen. Är det verkligen en sån big deal egentligen. Det lär ju bli ett paket efter valet oavsett vem som vinner, och spelar det så stor roll om det blir nån månad försenat, OCH trodde verkligen marknaden på ett paket innan valet. Jag gjorde inte det. Tycker inte detta är en så stor grej egentligen. Men uppenbarligen gör marknaden det… och marknaden har ALLTID rätt.

Rent tekniskt har jag haft fel. Andra vågen var inte slut häromdagen. Den tog förmodligen slut ikväll. Dessutom var det en riktigt snygg reversal. Hausse vänder till Baisse. Nu tror jag det blir baissigt i två till tre veckor. För SPX tänker jag 3300ish, 3200ish samt 3050ish. Kan inte säga vilken av dem det blir. Beror på hur marknaden hanterar de korta riskfaktorerna närmaste veckorna. Sentimentet styr.

NACKLINJEN PÅ NASDAQ 11,200 ÄR AVGÖRANDE… HÅLLER INTE DEN VÄNTAR 10,700…. SNABBA 5% ALLTSÅ

Det långa caset är fortfarande bullish… där har inget förändrats.

1, Fin pol stim slår igenom med fördröjning, dessutom lär det bli ett paket till, oavsett vem som vinner.

2, Räntekostnaderna har aldrig varit så låga… slår igenom med fördröjning

3, Rensat för Covid, så lär tillväxten bli god nästa år

4, räntorna kommer att hålla sig på mattan, oavsett återhämtning pga Jackson inflationsmålet… TINA har aldrig varit kraftfullare.

Trevlig kväll!!!!

——-

onsdag

svagheten igår, var som bortblåst idag. Börsen är svårtolkad. Känns som en kamp mellan olika sentimentslägen. Är glaset halvfullt eller halvtomt. Nasdaq är fortfarande leader of the pack. Kampen där står mellan 11,200 och 11,600. Så länge som vi harvar på där inne så är det svårt att staka ut nån riktning. Visst, långsiktigt är jag positiv… men det kan bli värre innan det blir bättre. Jag tillhör dem som vare sig tror på fin stim, eller penningpol stim innan valet… det kan bli det som hjälper eller stjälper!

Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer

Biden skrämde marknaden

Såg delar av debatten mellan Trump och Biden… så sjukt. Varför ska de träffas överhuvudtaget? Det är ju en förolämpning mot väljare och demokrati. Men nåväl, det verkar som om marknadens dom blev att Biden vann.

Goldman mfl har tittat på vad Biden tänker göra och det kommer kosta ungefär 10% av Earnings för SPX. Fast först under 2022. Så under nästa år blir det ingen effekt. Detta var en nyhet för mig. Anyhow, att Bidens chanser att vinna översätts alltså till lägre vinster framöver vilket är negativt.

Ser man till den tekniska analysen så ligger SPX i rekylens andra fas, vilket den gjort sen 3209. I andra fasen siktar jag på 3400 +/- 20 punkter. Inte långt där ifrån där vi är nu. Sen väntar tredje och sista fasen, där det kan bli alltifrån gaptäppning 3306, till dubbelbotten 3209 eller Fib38% 3060ish. Kan inte riktigt säga vad det blir. Beror på sentiment i marknaden, vilket beror på Biden, Covid och gud vet allt.

Case Shiller bostadspriser kom in igår på 3,9% YoY mot väntat 3,8 och fg 3,5… oerhört starkt… nästan lite gäsp! Tack FED

Sen kom Conference Boards Consumer Confidence in på 101,8 mot väntat 89,5 och fg 84,8. Den kraftigaste uppgången på 17 år. Jänkarna är inte rädda för vare sig Covid, portföljen, jobbet, valet eller nåt verkar det som…. nej man ligger hemma på locket och klickar ner prylar från Amazon…. OERHÖRT POSITIVT.

Från Kina kom officiella Mfg PMI in på 51,5 mot väntat 51,2 och fg 51,0. Caixin Mfg PMI kom in på 53,0 mot väntat 53,1 och fg 53,1. Stabilt alltså. För Service sektorn kom siffran in på 55,9 mot fg 55,2. Den högsta sen 2013. Det ser bra ut!!!!!

Chicago PMI har historiskt varit en bra proxy åt ISM som kommer imorrn. Den kom in på 62,4 mot väntat 52,0 och fg 51,2!!!!!!!!!!!!!! Så sjukt stark och pekar på en stark ISM Mfg imorgon.

Over n Out

—————————

Torsdag.

Från Europa kom Mfg PMI in mot 53,7 mot flash 53,7 och fg 51,7. Tyskland kom in på 56,4 mot flash 56,6 och fg 52,7. Starkt! Givet datan från Kina och USA så är det ett hyfsat bra tryck som börjar byggas upp. Lirar inte riktigt med rekryteringarna… men det kommer. Antar att en stor del handlar om lager uppbyggnad.

US Mfg PMI blev 53,2 mot flash 53,5 och fg 53,1. ISM kom in på 55,4 mot väntat 56,4 mot fg 56,0. New Order kom in på 60,2 mot fg 67,6. Datan är inte dålig men momentum i uppgången klingar av nu. Tillväxten under q4 tror jag kommer att vara flat jömfört med samma period förra året. Det här kommer inte att döda marknaden… men frågan är om det orkar dra vidare? Datan passar rätt bra med en tredjevåg ner…. å andra sidan är datan ingen ko på isen heller. Företagen är rätt belåtna där ute…

Core PCE kom precis in på 1,6% YoY mot väntat 1,4 och fg 1,4. Jag skulle säga att det är brus. My take på inflationen är att den är begränsad med tanke på att tillväxten är strukturellt låg, att stor del av tillväxten kommer från disrupters som inte höjer priserna, samtidigt som disrupted företag absolut inte kan höja priserna, slacket i arbetsmarknaden är relativt stort, lönebildningen slow….. så säg att kärninflationen kommer ligga kring 1,5% året ut. Under nästa år, första halvåret kommer den förmodligen att stiga. Men det är bas effekts symptom då man jämför med prissänkningar under Covid halvåret. Under andra halvåret kommer inflationen tillbaka, och först under 2022 så kan inflationen röra sig uppåt igen givet att tillväxten var god under 2021, och fortsätter att vara god under 2022, vilket alltså implicit innebär att sysselsättning och löner rör sig i samma riktning, och dollarn är svag (vilket gör att de importerar inflation) då FED fortsätter att vara strukturellt duvig trots att tiderna är ganska goda. Givet att inflationen då stiger under 2022, så kan vi alltså gå in i 2023 med en GENOMSNITTSINFLATION på 2% vilket alltså skulle ge FED skäl att börja höja igen. Men det är långt dit, och det hinner flyta mycket vatten under broarna tills dess….

– ——- 

US Jobbdata kom precis som visade att det skapades 661k jobb i september, mot väntat 850k och fg 1,485 (uppreviderat från 1,371). Dålig siffra som tillsammans med att Trump fått Covid-19 (undrar om han dricker klorin nu?)  och att stimulanspaketet sket sig…. får marknaden att vända ner och gå in i rekylens tredje och sista fas. SPX lär ju utmana 3300-området…. det ska bli intressant att se om det håller! Gör det inte det väntar 3200ish. 

Men är siffran så dålig. 661k nya jobb i månaden är ca 8miljoner om året vilket är 5% tillväxttakt i sysselsättningen. Det är fan inte dåligt! Visst, allt handlar om att 20 miljoner blev arbetslösa (fast med försörjningsstöd)  och att vi börjar fasa tillbaka dem. Men om ekonomin hade varit lika svag som under Q2, dvs minus 9% bnp fall, så hade det sannerligen inte skapats några jobb nu. Inte ens vid minus 5% skapas det jobb. 

Jag tror att den amerikanska ekonomin växer kring nollan YoY. Dvs undefär i nivå med 2019. Det tror jag håller i sig även under Q4. Först nästa år börjar vi ta fart igen (jämfört med 2019) vilket innebär att Q1 och Q2 kommer bli helt fantastiska pga baseffekten, men att tillväxten kommer ner under andra halvåret. Återigen baseffekt. Jag tror USA kan växa med 6-7% nästa år, och vinsterna med 25-30%. Mycket handlar om baseffekt. Jämfört med 2019 ser det mer normalt ut. 

Michigan Index kom in på 80,4 mot prel siffran 78,9 och fg 74,1…. starkt. Som CB siffran häromdagen!!! Samma analys 

Trevlig helg!!!

Publicerat i Uncategorized | 26 kommentarer