Ännu en lugn vecka

Den här veckan är också ganska lugn, även om det ibland har rörts sig rätt mycket veckan efter OPEX.

Flash PMIs typ, som marknaden brukar ta med ro givet att det inte är en stor avvikelse. Vi har även svensk HOX data.

Men nästa vecka är extremt viktig. Antingen bryter vi upp och går mot 4400 eller ner och då väntar 3600.

Viktigast i nästa vecka är Fed mötet och Jobbdatan.

Min syn på de här:

Fed mötet, där man höjer med 25 punkter till 4,50% och säger att man börjar gå i mål. MEN jag misstänker att man kommer ge ett väldigt hökigt anslag av två skäl:

1, så länge som ekonomin växer och skapar jobb, och arbetsmarknaden är tajt så kan Fed inte vara säkra på att lönetakten etablerar sig på 0,2% MoM vilket krävs för att lönetakten på årsbasis ska ligga runt 2,5% och därmed generera en core PCE på 2% eller lägre. Inte strukturellt på lång sikt i varje fall. För att uppnå detta måste arbetslösheten börja stiga…och för detta krävs ett negativt jobbskapande mot idag positivt. Detta innebär inte att man måste fortsätta att höja. Det räcker att ligga kvar på 4,50-5,00 så löser det sig. Varje dag finns det bundna lån som måste läggas om till den högre räntan, och varje dag får en investering avslag på grund av för dyr finansiering. Detta äter sig in i köpkraften och drar ner tillväxten. Tids nog blir den tillräckligt dålig för att slå hål på jobbskapandet.

I inflationskretsar pratas det mycket om den supplydrivna inflationen och rätt lite om löner och att Philips sambandet är dött. MEN lönetakten som historiskt taktat kring 0,2% MoM och som leder till inflation om 1,5-2% har senaste TVÅ åren letat sig upp till 0,4% MoM i snitt vilket leder till 5% årlig lönetakt, och därmed strukturellt inflationstryck om 4-4,5%. Månadstakten hålls uppe av två saker, tajt arbetsmarknad och positivt jobbskapande. Lönetakten måste ner strukturellt, och det klarar man bara om man förstör jobbskapandet.

2, Det finns extremt mycket som skiljer sig idag från 70-talet. Skuldsättning, Globaliserad värld med integrerade supplykedjor, svaga fackförbund etc. Men Fed kommer ihåg att man lyckades inte få bukt med inflationen på riktigt, för att man var inte tillräckligt uthållig. Det misstaget vill man inte göra om. Det innebär två saker. Man börjar inte sänka räntan förrän man är säker, dvs man har inte mot att vara sen på bollen. Och man kommer troligtvis sänka mer försiktigt för att se till att inflationen inte kommer tillbaka.

Uppgången sedan oktober handlar om fallande räntor och inflation. En förnimmelse av en mer duvig regim. Detta kan Fed enkelt slå hål på. Det andra är att datan överraskat, och soft landing narrativet fått fäste. Det kan också börja vackla.

Angående jobbrapporten: den har ändå potential att bli hyfsad..

1 , då Employment faktorn inom olika Ism/pmi inte sackat ihop ännu, vilket i sin tur bygger på att ekonomin är hyfsat stark, vilket i sin tur bygger på att dagens styrka i ekonomin präglas av ränteläget i juli typ.

Hittills har marknaden gått bra på jobben, för de visar på en ekonomi som inte rusar in i recession. Vilket gör att man litar på vinstestimaten. Softlanding = vinster över 200. Recession = under 200 dollar. Men en stark jobbrapport kommer också bekräfta att Fed inte begravt stridsyxan. Så det är inte bara positivt. Egentligen har vi en loose loose situation här. Starka jobb=Fed är inte nöjda. Svag rapport=vi kan inte lita på vinstestimaten.

Men marknaden verkar vara nöjd med inflationsdata och soft landing narrativet. Detta kan fortsätta. MEN vad marknaden inte fattat är att Fed inte bryr sig så mycket om inflationsdatan egentligen. De tittar på underliggande. De måste förstöra soft landing för att strukturellt komma till rätta med inflationen. Det räcker inte med att vi kommer till rätta med den supply drivna inflationen, som kommer ur råvaror etc. Man måste få bukt med den demanddrivna som kommer ur löner och jobb. Annars kan man inte få bukt med efterfrågan, och gör man inte det så kommer inte heller inflationen att gå att lita på.

Eller för att vara ännu mer konkret. Mycket av inflationen kom tidigare av att priserna på Begagnade bilar skenade. De skenade av en mängd skäl som ex leveransproblem, att nya bilar var dyra, övergång från bensin drift till eldrift skapade osäkerhet etc. De faktorerna har vänt, och nuvarande soft landing gör att begagnat priserna faller och drar med sig inflationen ner. Om det BARA handlade om begagnade bilar, så hade nog FED varit nöjda idag. Men det är dom inte, jag tror knappt de tittar på Core Goods inflation längre. Det handlar om lönebildningen… och därför är jobbdatan viktigare än inflationssiffran i sig. Detta har inte marknaden riktigt fattat ännu.

Ha en fin vecka!

—————————

Tysk Mfg Flash PMI kom in på 47,0 mot väntat 47,9 och fg 47,1…. fortsatt soft landing

Europa Mfg Flash PMI kom in på 48,8 mot väntat 48,5 och fg 47,8… fortsatt soft landing

Services kom in hyfsat inline för båda kring 50… soft patch.

Detta är inte så oväntat. Europiska långräntor låg på 1% i somras, och korträntor på 0,5%. Snitt 0,75% så det är ingen stor räntebörda som tynger. Numera ligger räntorna på 2 resp 2,5, snitt 2,25% så det kommer bli svettigare framöver. Men ännu viktigare är att ECB varit sena på bollen och fått ett abrupt uppvaknande kring inflationen, som visserligen handlat mycket om mat och energi, men där inflationen i Europa idag är ganska brett spridd. ECB kommer att höja med 50 punkter nu i februari, och sannolikt med 50 punkter till, dvs från 2% till 3%…. så räntebördan kommer öka ytterligare.

Att energipriserna lugnat ner sig lite mot bakgrund av varmt väder har förmodligen också gjort Europas ekonomin lite gladare. Kanske även några företagare är glada för Kinas öppnande. Europa har trots allt fina kopplingar dit.

Europa är ju lite ointressant som vanligt, då vi bara är en residual på Kina och USA.

I eftermiddag kommer USA. Dom är långt viktigare, även om marknaden visat att de lägger större vikt vid ISM som kommer i nästa vecka…

Min räntekarta är följande:

1, USA, FED höjer med 25 till 3,50% nästa onsdag den 1 feb. Därefter risk för ytterligare 25 i mars om inte datan svalnar. I maj tror jag datan svalnat tillräckligt för att FED ska sluta höja.

2, ECB höjer med 50 till 2,50% nästa onsdag den 2 februari. Man höjer därefter 50 i mars till 3,0%. I maj lämnar man räntan oförändrad alternativt höjer med 25 lite beroende på hur datan kommer in.

3, Riksbanken höjer med 50 till 3,0% den 9e februari. Väldigt tveksamt om man höjer 26 april. I så fall med 25 punkter, och sannolikt för att försvara kronan mot euron. Under mötet 29e juni tror jag inte man höjer, vilket bygger på hur jag ser konjunkturen i sommar.

Mitt tänkt runt penningpolitiken kretsar kring räntorna och hur de får genomslag på köpkraften. Den osäkra faktorn är såklart hur företag och hushåll har strukturerat sin skuld, och hur snabbt genomslaget får. Men denna osäkerhet tror jag inte mana primärt ska översätta till högre styrräntor än de vi har idag, utan snarare att styrräntorna kommer ligga kvar längre än vad jag först tänkt mig, i en värld där lånen prisas om väldigt snabbt.

US Mfg Flash PMI kom in på 46,8 mot väntat 46,0 och fg 46,2

US Service Flash PMI kom in på 46,6 mot väntat 45,0 och fg 44,7

Båda är bättre, men på fortsatt soft landing nivå. Ism anses viktigare. Dollarn är inte särskilt svag så börsen tolkar inte datan som stark, trots att de pekar på soft landing.

Att vi fortfarande har de här nivåerna handlar om att konjunkturen präglas av räntorna i somras då långräntor låg på 3% och korträntor 1,5%. Så det kommer bli värre. Dessutom läggs bundna lån om till ny hög ränta för varje dag som går…

——————-

Onsdag,

Lugnt idag och imorgon. Bolagsrapporter är det viktiga. Hox imorgin, På fredag kommer Core PCE och Michigan.

Nästa vecka avgörande, Duvig FED ger fortsatt svag dollar = bra för börs. Stark jobbdata ger stöd åt soft landing narrativet = bra för börs. Motsatsen är dålig. Bör kunna knuffa SPX åt antingen 3600 eller 4400.

Fundamentalt Target 2800/3000 kvarstår… och jag tror det är högre sannolikhet för en nedgång till 3600 än 4400.

Det har kommenterats lite huruvida jag har haft fel eller rätt. Jag har ofta rätt, och rätt ofta fel. Huruvida jag har haft rätt och fel kring börs tycker jag är ganska ointressant faktiskt. Men tolkning av data och makro scenarior är däremot viktigt.

Jag trodde tidigare att USA skulle vara i recession i Q1 och räntesänkningar redan i sommar. Bakgrunden var min syn på inflation, räntor och belåning, och dess negativa effekter på konsumtion och investeringar, och slutligen dess inverkan på tillväxt och jobb. Där har jag haft fel. Inte för att sambanden inte fungerar, utan sannolikt för att hushåll och företag har varit duktiga på att binda upp sin belåning till de låga räntor vi hade 2020/2021. Detta har inneburit att dagens räntor inte fått det genomslag som jag väntat mig.

Men det innebär också att FED kommer ligga kvar på si styrränta längre än väntat, och för varje dag som går så läggs det om lån till den högre räntan. Så önskad effekt kommer till slut.

Det har inte blivit någon recession i Q1, men det finns goda förutsättningar för detta i Q2 istället. Det innebär också att räntesänkningar i sommar sannolikt kommer skjutas fram till slutet av året.

Översatt till börsen så innebär det att vinsterna under Q1 sannolikt kommer vara hyfsade och det är inte förrän i Q2 som det blir tuffare, fast där 1H23 kommer ändå vara okej, medan 2H23 kommer vara urdåligt. Typ NER 10% YoY under 1H och 30%+ YoY under 2H.

Detta innebär i sin tur att nedrevideringarna inte kommer bli en så börsnegativ faktor som jag först tänkt mig. Samtidigt borde Soft landing miljön göra FED riktigt sur eftersom jobbskapandet inte dyker och därmed känner de sig osäkra kring lönebildningen. Då är de tvingade till att tuta i marknaden att de möjligtvis inte behöver höja så mycket mer, men räkna med fortsatt höga räntor LÄÄÄÄÄNGE till. Detta etablerar långräntorna runt 3-4%, istället för att falla ganska ordentligt under 1H. Räntefallet skulle därmed accelerera först under 2H.

Som sagt, jag är negativ till börsen oavsett…..

Tbc…

——————

torsdag

Hox Valueguard kom med data över Svenska bostadspriser som var ner igen. Svenska bostadspriser är nu ner c15% från toppen. Man talar om att januari visade på viss stabilisering. Det må vara hänt, men är rätt mycket hack i trendkurvan.

1, Säsongsmässigt är detta starka månader, det blir snart sämre igen

2, Thedeen kommer höja till minst 3%, kanske mer. Svag krona pressar honom. Detta gör att bostadsoblisen har svårt att sjunka mer än den gjort. Utlänningarna är dessutom säljare av bostadsobliser vilket håller uppe räntan.

3, Transaktionsvolymerna i bostadsmarknaden har gått ner kraftigt. Hade säljarna gått ner och mött bulken av köparna på deras räntemotiverade nivåer så hade priserna varit ännu lägre.

4, Boende kostnaderna, läs räntekostnaderna, har bara träffat oss med halva handen då vi haft en stor andel bundna lån. Detta läget försämras för varje dag

5, Konjunkturen har bromsat in… men arbetslösheten har inte börjat dra ännu. Detta kommer!

Så jag säger att base case är att bostadspriserna ska ner c10-15% härifrån. Sannolikt innan året är slut. Worse case -25%.

Att priserna nu stabiliseras och inte ska sjunka mer tror jag inte en sekund på…

————

Äntligen fredag…

FEDs favo mått på inflation kom precis, Core PCE kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,2. På årsbasis kom den in på 4,4 mot väntat 4,4 och fg 4,7. Inline. Man kanske kan tycka att 0,3 är lågt och någon tiondel hit eller dit gör ingen skillnad. Men det gör det. Ett inflationstryck på 0,3 i månaden är uppräknat 12 månader i rad 3,6%. Det indikerar en core CPI på c4% och en lönebildning på 4,5-5,0%. Detta är alltså för högt för att FED ska vara nöjda. Det kommer inte innebära någon skillnad i nästa vecka. Man höjer med 25 till 4,50%. Sen får vi se vad det blir i mars och maj, men den stora grejen framöver är inte hur högt de tänker höja, utan hur länge de kommer ligga kvar på sin styrränta. Så länge som de ligger kvar på 4,5-5,0% styrränta så lär långa obligationer ligga på 3-4% vilket gör att ett räntemotiverat PE-tal ligger på HÖGST 15. Helst lägre. Det är inte förrän marknaden får vittring om lägre räntor som vi kan motivera högre PE-tal. Detta kräver att FED börjar tro på ”rätt nivå” på inflationen. Rätt i deras värld är c2% core PCE i årstakt. Eller c2,5% för core CPI, eller c3% för lönebildningen. Det innebär att core PCE måste takta 0,1-0,2 i månadstakt. Eller 0,2-0,3 för core CPI eller 0,2-0,3 för lönerna. Där är vi inte ännu, och jag är rädd att jobbskapandet måste åtminstone Nollas för att vi rent strukturellt ska komma dit. Jobbskapandet nollas när tillväxten är negativ, tillväxten är negativ när konsumtion och investeringar ger vika. Konsumtion ger vika när räntekostnaderna stiger, Investeringar viker när IRR blir dålig, IRR blir dålig när räntan är för hög och utsikterna är svaga. Räntan är nyckeln….

Så dagens siffra om 0,3 är hyfsat låg när man ser till senaste två årens månadssiffror, men den är inte tillräckligt låg för att FED ska känna sig klara. Det kommer de göra klart för marknaden på onsdag.

Dagens siffra lär inte röra om i grytan då CPI redan kom för två veckor sen… så marknaden har koll på detta!

Nästa vecka blir extremt viktig som sagt, på onsdag har vi FED möte och ISM Mfg, och på fredag ISM Non-Mfg samt jobdata. Och lite annat smått och gott! Deras inverkan på dollarn är nyckeln. Fortsatt svag dollar.. ja då kan detta klättra vidare mot 4,400. Börjar dollarn stärkas på allvar. Ja då är det bye bye… Jag är inte säker på nåt, bara att jag köper inte en börs på PE17 med långa räntor på 3,5%. Det är galet. Sen kan sentimentet alltid driva upp detta till 4400 och då kanske man kan vara med på en skvätt… vi får se! Jag hoppas på stark dollar mot bakgrund av hökig FED, som i inlindade ord säger ”vi tänker ligga kvar på 4,5% styrränta till vi skapat recession och negativt jobbskapande. Ni kanske shoppar idag för att ni har jobb och bundna lån till låg ränta, men vi kommer alltid vinna över er, då ni en vacker dag måste betala vår ränta och kanske inte har ett jobb att gå till”.

Don´t fight the FED… kan man inte upprepa tillräckligt ofta!!!!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 30 kommentarer

Transportsträcka

Idag är USA stängt, och hela veckan är förhållandevis lugn. En del rapporter och tal från FED ledamöter. På fredag är det OPEX. Skulle inte förvåna mig om marknaden hålls under vingarna så att alla med skydd inte gör några pengar på sina positioner. På datafronten ganska lugnt… från USA kommer Empire FED, US core PPI, Retail Sales, NAHB index samt Philly FED.

Först näst nästa vecka blir det action med FED möte, ECI och jobbdata, ISM/PMIs mm.

Visst kan vi får ett björnrally in i februari där SPX når 4400. Men det är inte base case. Det skulle bygga på att räntehöjningarna under förra året inte får särskilt stor genomslag fram till sommaren, utan första halvåret tvärtom bjuder på en soft patch med bibehållna vinstestimat och fortsatt svag dollar. Och att det är först under andra halvåret som vinstestimaten börjar surna till. Detta är inte base case av det enkla skälet att jag tror räntorna får genomslag på efterfrågan under första halvåret. Det är allt svagare efterfrågan som har gjort att jobbskapandet kommit ner från 500k+ i månaden mot 250k senaste månaderna, och denna trend kommer att fortsätta. Det är på grund av svagare efterfrågan som råvarupriserna toppade ur förra åert, för att frakt priserna vände ner och flaskhalsar lättats upp. Räntorna äter sig in i köpkraften med en fördröjning och detta kommer att fortsätta.

Köpkraften idag präglas av räntorna i juli förra året. Räntorna toppade ur i oktober förra året så fullt genomslag borde därför vara i april/maj. Därför tror jag inte på soft patch narrativet borde få något större fotfäste under första halvåret. DÄREMOT i april/maj så lär räntorna vara väsentligt lägre än i oktober förra året, så därför ser det bättre ut i oktober i år. Inte för att det kommer vara någon högkonja på nåt sätt. Men momentum i konjunktur nedgången har potential att plana ut under andra halvåret. Börsen gillar ju att diskontera framtiden, och ser gärna till förändringstakten, och sätter vi en botten under första halvåret, så kan andra halvåret börsmässigt bjuda på en ganska stark återhämtning. Tänk 2009. Då rallande börsen för att 1, den hade kraschat 2, för hur marknaden i god tid såg att 2010 blir inte bra, men det blir inte sämre än 2009 och 3, räntorna hade gått i backen för att FED sänkte.

3870-3900 är viktig stödnivå. Bryts den väntar 3600. Bryter vi upp över 4000 väntar 4150 i första hand.

Soft patch narrativet är väldigt kopplat till fortsatt svag dollar. Börjar den stärkas… då kan vi skrota detta!

Ha en fin vecka

Tbc

—————

Recession eller Softlanding.

I min bok så är det många Nulägesanalytiker som tror på Soft landing. De har stöd i låg arbetsmarknad, stark sysselsättning, höga vinstnivåer, hyfsat god tillväxt. Jag säger till dom… Nu ja, men klarar ni att visualisera hur det ser ut om 6-12 månader? Eller bygger er prognosförmåga på extrapolering av nuläget?

Jag har ingen kristalkula. Men för mig är det rätt enkelt.

Om ett hushåll hade 600,000kr i årlig disponibel inkomst och 3mkr i lån, så hade man vid 1% bolåneränta för två år sen 570,000 över till annat. Säg att inkomsten ökat med 5% sedan dess till 630,000kr. Säg att räntan letar sig upp mot 4% så har man 510,000 kvar. Det är en minskning med 10% av konsumtionsutrymmet. Sen kan man alltid laborera med bundna räntor och rörliga, olika inkomster och lån osv. Länder skiljer sig också åt. Men faktum kvarstår. Tillväxt drivs av konsumtion och investeringar. Investeringar upphör när IRR kalkylerna går sönder vilket de gör vid dagens räntor. Konsumtion rör anpassar sig efter disponibel inkomsten, och den faller.

Jag får liksom inte ihop matten hur vi ska klara att undvika recession, givet räntor och skuldsättning.

Räntorna i somras slår genom nu. Det är därför PMIs ligger kring 50 och inte 60+ som tidigare. Efterfrågan har lättat, och det är därför flaskhalsar försvunnit och fraktpriser faller. Räntorna idag slår genom i sommaren som kommer. Hur kan konjunkturen vara bättre i sommar än idag. Om PMI är 50 idag. Vad kommer den att våra till våren då? Hur ser efterfrågan ut då? Hur mycket säljer företagen för då? Hur stora vinster kan de skapa då?

US Empire FED PMI kom precis in på -32,9 mot väntat -9 och fg -11,2. Sinnessjukt dålig siffra! Den har bara varit sämre i mars 2009 och mars 2020. Mår New York bra tycker ni? Soft landing hur då? Eller kan det vara så att höga räntor biter?

Idag handlas SPX till c 4000 vilket ger PE 17x på 230 dollar konsensus vinstestimat. En klar softlanding nivå. Pe17 ger earningsyield om c6%. Historiskt säger man att under 3% aktieriskpremie är dyrt. Över 4% billigt. 3,5% är fair. Så SPX prisar idag in en långränta på 2,5%. Det kan man tänka sig om styrräntan är 1,5% och konjunkturutsikterna är stabila. Detta lirar inte. Visst kan Fed sänka till 1,5% senare i år. Men tror ni dom gör det om det är goda tider? Det tror inte jag. De gör det om arbetslösheten börjar stiga kraftigt. Men hur kan man tro på 230 dollar då? Det gör inte jag. Jag får inte ihop det!!!!!

——————–

Onsdag

NAHB index kom in på 35 mot väntat 31 och fg 31. Första studsen på 12 månader. Fortsatt usel nivå dock. Studsen kan ha att göra med att långräntorna toppade i oktober. Fortsätter därmed långräntorna ner framöver så kan alltså nahb ha bottnat för gott. Vad innebär det? Jo att fastighetspriserna har ett riktigt risigt år FRAMFÖR sig, men att de därefter bottnar ur och vänder upp under 2024. Sannolikt också påhejat av Feds räntesänkningar längre fram… vilket i sig är ett resultat av stigande arbetslöshet vilket i sig är ett resultat av recession. Tror inte en sekund på soft landing. Soft landing är i bästa fall övergångsstadiet mellan hög och låg konja.

US Core PPI kom in på 0,1% MoM mot väntat 0,1 och fg 0,2 (nedreviderat från 0,4). Stark siffra som visar att inflationen i producent ledet försvunnit. Men det är också väntat. Tittar man Ink energi/food så var den negativ, men det handlar ju om energipriserna som svänger. Hursomhelst, inflation är No More…. och denna siffran ger framförallt stöd åt Core Goods Inflation, som vi vet är på väg ner. Så det är egentligen inte mycket till nyhet.

Retail sales kom in på -1,1% MoM mot väntat -0,8 och fg -1,0 (nedreviderat från -0,6). Svagt. Förstår ni siffrorna? Om Detaljhandelförsäljningen tappar 1% i månaden, så kommer YoY siffran ett år senare ligga på -12%. Detta är nominella termer. I reala som tar hänsyn till att man höjt priserna är det ännu sämre. Varuhyllorna förblir välfyllda. Beställningar av nya varor kommer avta. Tycker någon att detta är i linje med soft landing. Särskilt som att trycket från räntorna bara ökar framöver med tanke på att de slår genom med en fördröjning. Jag ser inte ekvataionen bakom soft landing och bibehållna vinster. Om någon har nåt smart att säga här… speak up pls!

—————–

Torsdag,

Den stora grejen på sistone är att US10yrs har trillat ner till nästan 3,3%. Jag tror den kan fortsätta till 3%. Varför?

1, lägre inflationsförväntningar (i takt med att core Goods och core services faller Exkl hyror)

2, lägre tillväxtförväntningar (vi är redan i en soft landing, och nu handlar allt om vi ska rulla över i recession eller inte)

3, FED pivots… dvs man har gått från att höja 75 till 50, och nu väntar man sig 25 i nästa vecka. Detta har bidragit till räntenedgången, och gjort att börsen gått bra sen räntorna toppade i oktober. Efter 25 kommer noll höjningar, och efter det kommer sänkningar. Beroende på om vi får recession eller inte. Definitionen av recession är negativt jobbskapande. Definitionen av soft landing är Noll till svagt positivt jobbskapande.

Att börsen har gått bra handlar alltså om fallande räntor, I KOMBINATION med svag dollar. Svag dollar är själva sinnebilden av Soft landing, och eftersom softlanding är icke negativt jobbskapandet, så är en svag dollar kopplad till jobbskapandet. Slår jobbskapandet om till negativt, så kommer dollarn att stärkas, och tillsammans med fallande räntor så får vi en risk off marknad som innebär att börserna kraschar.

Nästa vecka kommer jobb data… och jag vet inte hur den blir. Den borde inte överraska så negativt för att Emplyment faktorn i ISM har inte kollapsat ännu.

FED mötet i näst nästa vecka är också viktigt. Visserligen höjer de bara med 25. Men de kommer ge ett hökigt budskap, av det enkla skälet att man inte vill bli duva för snabbt. Det blev man på 70-talet och då fick man inte bukt med inflationen. Man kommer hålla i styrräntan så länge som jobbskapandet inte kollapsar. Då tvingas men sänka. Men NÄR… det är den stora frågan.

SPX börjar komma ner till stödnivåer 3870-3890… som sannolikt håller för ett första test. Särskilt när dollarn är svag. Om FED och data kommer in i nästa vecka på ett sätt som håller dollarn fortsatt svag, då är risken stor att köparna kommer in igen och driver upp detta i första hand mot 4100-4150 men 4400 går att nå redan i februari. Detta är inte base case, utan jag tänker att datan riskerar att komma in på ett sätt som stärker dollarn, SPX bryter ner, och vi faller mot 3600. Men det är jämnt skägg.

Även om vi stiger till 4400 så är det bara inom ramen för björnmarknaden. Jag är fortsatt fundamentalt baissad. För att jag ska ändra min syn så behöver jag bevis på att räntorna inte får mer genomslag, och ledande indikatorer börjar ta fart igen. Där är vi inte på långa vägar. Tvärtom!

Räntor som amerikanska 2 och 10 åringar, eller 30 årig bostadsoblis toppade i oktober, och kommer ge fullt genom slag till våren. Om vi sen i vår ligger på väsentligt lägre räntor, så kommer de ge stöd åt konjunktur mot slutet av året. Det innebär att konjunktur och vinster blir riktigt svaga under halvåret. De blir inte bra under andra halvåret heller… men de blir inte sämre än under första halvåret. Detta pekar på botten under vår/sommar… vilket alltså pekar på att svag börs framöver. That said, det hindrar inte marknaden från att handlar upp till 4400 i februari, för att vända ner efter det. Dock inte base case.

Den stora grejen är att jag tror vi går från Högkonja till Soft landing till Recession, vilket i sin tur har att göra med att räntorna har höjts gredvis och därmed fått en gradvis inverkan på demand. Softlanding präglas av räntorna förra våren/sommaren, och då låg ex US10yrs på 2-3%. Till våren kommer konjunkturen präglas av räntor under andra halvåret och då pratar vi 3,5-4%. Det kan tyckas lite… men 4% är dubbelt så högt som 2%, och givet skuldernas storlek relativt inkomsterna, så får det en stor squezze effekt på konsumtion, för att inte tala om investeringar.

Philly Fed i eftermiddag!

Philly FED som är en personlig favorit kom in på -8,9 mot väntat -11,0 och fg -13,8. Bättre än väntat och bättre än sist, men fortsatt på en nivå som är dålig och som pekar på ISM klart under 50.

————–

Fredag…

OPEX idag…

Nästa vecka blir också hyfsat lugn. Veckan därefter kommer FED och en massa viktig data. Tror det är dags för ett brott ner mot 3600 alt brott upp mot 4400. Data som stöder duvig FED och Soft landing narrativ är bra, motsatsen är dålig.

Det är inte en fråga om Soft landing. Vi ÄR i Soft landing nu, vilket ledande data har visat på länge och där även hard but lagging data numera också visar på. Stora frågan är om det rullar över i recession eller inte. FED börjar närma sig slutet på sina höjningar. Styrränta 4,50-5,0%. Den stora frågan där är, kommer vi ligga i en Soft landing ekonomi där FED ligger kvar länge på dagens höga styrräntor, ELLER kommer en recession tvinga dom att sänka.

Pågår Soft landing ekonomin länge så kan vi räkna med att vinstestimaten ligger kvar. Då handlas marknaden till PE17. Men då ligger även styrräntor kvar länge och vi kan räkna med långräntor kring 3-4% länge. 1/17=6% earnings yield och räntor kring 3-4% ger aktieriskpremie på 2-3%. Inte så attraktivt. PE 13-15 är mer motiverat

Rullar soft landing över i recession, vilket jag tror, då pratar vi vinster runt 160-180… dvs PE 22-25, dvs earningsyield 4-4,5%. Givet en fair aktieriskpremie om 3,5% så diskonterar marknaden räntor på 0,5-1%. Dit är det en låååång väg även under ett recessions scenario… så där är marknaden inte attraktiv heller.

Så oavsett hur man vrider och vänder på det så är inte börsen köpvärd. Sen spelar inte värdering någon roll på en månads sikt, och visst kan det gå till 4400 bara på starkt sentiment. Men givet hur nedtryckt VIX och dollar är så tycker jag att oddsen nästa är större för en studs där, och det skulle betyda att marknaden har större chanser att bryta ner.

Hursomhelst, fundamentalt är jag i björnlägret.

Kina som öppnar och låga energipriser i Europa hjälper konjunkturen. Men de här krafterna är underordnade dels räntornas inverkan på köpkraft och investeringsvilja, och förändrar inte Värderingsresonemanget ovan, och därmed inte heller den fundamentala bilden. Sorry! Men de ger uppenbarligen stöd åt sentimentet.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 47 kommentarer

Redan nytt björnrally?

Nej jag tror inte det. I december trodde jag det fanns goda chanser på ett uppställ mot 3900-3950 innan januari skulle bjuda på nya börsfall. Säsongseffekter skulle kunna få en självuppfyllande effekt. Nu blev det inte så utan vi konsoliderande och stängde svagt. Istället bjöd årets första vecka på optimism och nu bryter det upp.

Är detta starten på nåt nytt? Well det är inte ovanligt att marknaden fintar inför en större rörelse. Det ska inte vara lätt att positionera sig. Men det kan även vara starten på ett nytt björnrally. Rent tekniskt tror jag det drar upp mot 3950ish. Sen kommer marknaden komma tillbaka mot 3850-3900 och stämma av taket i konsolideringen. Därefter får vi avgörandet. Antingen faller det vidare och då väntar 3600…. eller bryter det upp och då signalerar det att vi kan nå 4400. Nytt björnrally.

Varför så positiv reaktion i fredags. Dollarn började svagas. Det kan antingen bero på en duvig syn på framtiden, vilket Timlönerna pekade på i NFP datan, och James Bullards (ej röstande men stor hök inom FED) tal i fredags. Eller risk-on vilket handlar om att marknaden tror på Soft landing, vilket det hyggligt starka jobbskapandet pekade på. Jobbsiffran var börsvänlig. Men jobbsiffror är lagging data. Vad som inte är lagging är ISM non-Mfg där underkomponenerna New Orders och Business Activity inte visar på någon soft landing, utan snarare rätt stor risk för recession. SAMTIDIGT som ISM Non-Mfg Prices visar på att högt tryck på priserna i service och tjänstesektorn. Dvs att vi har disinflation inom core goods CPI, det vet vi. Huvudvärken för FED finns inom Service sektorn, och där är trycket fortsatt högt. MEN marknaden väger alltid Jobbdata tyngre än ISM… så det är inte jättekonstigt att marknaden reagerar på NFP. MEN om man nu ska pensla en uppgång till 4,400 och ett fjärde björnrally, så gäller det att datan fortsätter att komma in på rätt sätt. Och det är jag rätt tveksam till.

Många menar också på att Kinas öppnande kommer ge en efterfrågepush åt många råvaror, som tidigare har kommit ner, men kommer studsa tillbaka, och göra så varor återigen blir lite dyrare. Så Kinas öppnandet egentligen leder till importerad varuinflation. Precis när vi räknat ut varuinflationen. Detta skulle kunna Tvinga FED att fortsätta höja med 25 punkter per möte längre än man tror idag. Jag är skeptisk till detta resonemang, av ett enkelt skäl. Kinas öppnande kan visserligen leda till en lokal Demand push, men resten av världen lär samtidigt uppleva en inbromsning av Demend när räntehöjningarna nu börjar sippra ner i realekonomin. Dvs Kinesiska företag kommer se fallande orders från EU/US företag när efterfrågan viker och lagerhyllorna är välfyllda. Om man ställer denna effekt mot det positiva att de släpper Covid restriktioner, så tror jag nettot inte blir så stor uppgång som många tror i varuinflationen. Kontentan: Jag tror INTE att öppnandet av Kina ger en rebound i Globala varuinflation.

I veckan som kommer så är det ganska tunt, men i vanlig ordning är CPI från USA superviktig. Vi har även inflation från Sverige.

Mitt target i denna bear market är fortfarande 2800-3000, och jag anser att man ska hålla låg risk i portföljerna. Samtidigt har jag ambitionen att fånga björnrallyn, och om detta är ännu en så vill man ju vara med eller åtminstone medveten om den, och tagit ett beslut.

Fundamentalt, så går det inte att räkna hem nivåer på 4400…. men det gjorde det inte 4300 i mitten av augusti heller. Kortsiktiga björnrallyn har väldigt lite med värdering att göra. Men att vi är en Björnmarknad rent generellt har ALLT att göra med värdering och vinstutsikter. Det gäller att förstå skillnaderna här.

Tbc…

Ha en fin vecka!

———————

Min syn på FED… som idag står på 4,25% styrränta

Så länge som det skapas jobb, så höjer man med 25 punkter per möte. Vissa skulle säga ”Vadå jobb, det är väl CPI dom tittar på?” Well not really. Inflationen idag är på väg ner. Framförallt pga att Goods inflation avtar. Den andra faktorn är Service inflation, som enkelt uttryckt handlar om löner och hyror. Hyror är starkt lagging, och hyfsat prognosbart så den kan vi lämna därhän. Kvar finns lönerna. När lönen stiger så skickar företagen vidare kostnadsökningen ut mot kund. Lönerna stiger när 1, arbetsmarknaden är tajt och 2, tillväxten är god. Slutar det skapas jobb så faller löneinflationen tillbaka till normala nivåer. Tillväxt och jobbskapande går hand i hand. För att FED ska strukturellt få bukt med inflation, så måste man få ner tillväxt. Det är samma sak som att det slutas skapas jobb. Därför säger jag… så länge som det skapas jobb så höjer man räntan.

Jag tror på 25 punkter i februari till 4,50%. Marsmötet är klart osäkert, och Maj borde inte vara någon höjning. Men det beror på följande:

Så länge som det skapas jobb som idag så höjer man, och QT fortsätter

Om jobbskapandet trillar ner mot Noll, så slutar man att höja. QT fortsätter dock

Om jobbskapandet en enskild månad blir minus 500k+ så sänker man ner till 1,50% styrränta och slopar QT.

Om läget fortsätter att förvärras så sänker man till noll, och sjösätter nytt QE.

Inflation är inget problem under 2023, den stora frågan är soft landing eller recession. Många tror på Soft landing. Jag menar på att de missar att styrränta slår genom med 6 månaders fördröjning i realekonomin. Ekonomin IDAG präglas av räntor för ett halvårsedan. Ekonomin i sommar präglas av räntor idag. Därför tror jag på recession. En annan faktor är att vi har full sysselsättning i USA, en annan är att löneinflationen har toppat. Eftersom nya jobb och löneökning är en nominell köpkraftsbärare, så finns det bara en väg att gå om man ser till YoY%. Nedåt. Dvs den ökningen som varit senaste två åren, och som varit viktig för DEMAND push (utöver låga räntor och budgetunderkott) kan inte upprepas.

Så recessionstemat bygger på

1, Räntorna slår genom med fördröjning

2, Köpkraften JobbXlön klingar av YoY%

3, Obefintliga budgetunderskott (de kommer först om det blir recession)

—————————–

Tisdag,

Powell ska hålla nåt tal kl 1500 idag….

Alla väntar på CPI på torsdag…

Förväntningarna på core CPI ligger på 0,3% MoM mot fg 0,2%.

Det är ju en låg siffra om man ser till senaste året, men rätt inline med det vi sett på sistone.

Vad säger pulsen där ute? Ja tittar man på ISM Mfg Prices kom den in på 39,4 senast mot fg 43,0. Dvs det är fortsatt väldigt deflatoriskt i Goods sektorn, men man kan inte säga att momentum har ökat. Det är lite same same. Tittar man på ISM Non-Mfg PRices kom den in på 67,6 mot fg 70,0. Dvs fortsatt högt tryck i service näringen. Samtidigt känns det inte som om marknaden är överdrivet positiv där ute. 0,2% är i sig en bra siffra, då den pekar på en årstakt om 2,5% vilket översatt till core PCE blir 2%. Dvs inom målet. En siffra på 0,4% är dålig. Kommer siffran inline med 0,3 så har jag ingen bestämt uppfattning om hur reaktionen blir… sen handlar det såklart om sammansättningen. Core goods mot core services…. hyror, begagande bilarf etc….

Spännande här nere vid 3850 om det håller… eller det studsar upp över 3900 igen…

——————-

Jag har sagt det innan, och jag tänker fortsätta att säga det…. för en vacker dag gäller följande:

”Börsen fokuserar aldrig på samma sak i evighet. En vacker dag kommer börsen inte bry sig om inflationsdata längre, utan något annat. En vacker dag kommer inflationsdatan att vara obesvärande låg, och det enda jag vet är att marknaden slutade bry sig om inflation långt innan dess. Den dagen börsen slutar bry sig om inflation, så kommer den att bry sig om nåt annat. Jag tror det är konjunktur och vinster.”

Själva stjärningspunkten blir intressant, för idag tänker alla att dålig konjunkturdata och låg inflationsdata är bra för börsen, men helt plötsligt är det något negativt.

Problemet är att man ser först i efterhand när själva narrativet har ändrats. Då står det mycket klart. Detta tidsgap brukar kosta pengar. För man agerar på det gamla narrativet.

Problemet är att jag inte vet när det kommer hända, bara ATT det kommer att hända. Så jag är inte mycket till hjälp. Sorry för det!

Inflation på torsdag kl 1430…. många tycks tro att siffran kommer in lågt. Understödd av fallande priser på begagnade bilar, mindre hyres höjningar och eventuellt lite lägre lönebildning. I andra ringhalvan har vi de bägge ISM, som inte pekar på någon större överraskning. Jobbskapandet är dessutom starkt, vilket både pekar på hygglig underliggande tillväxt och optimistiska företag. De kanske inte drar sig för att höja priserna….. spännande blir det iallafall!

Torsdag

och Inflation-Day…

Det finns lite blandade signaler i marknaden om hur den ska komma in, men whispering är väl att den kommer in lågt. I månadstakt väntas Core CPI komma in på 0,3% mot fg 0,2%. Jag gissar på att den kommer in inline och det blir en Sell the News reaktion. Även om den kommer in lågt, så tror jag på kort uppställ, och sen Sell the News reaktion. Kommer den in högt blir det Sell direkt.

Men hur ser kartan ut här?

Well, Jag är ju likt många andra i Björnlägret. Jag hade tidigare target på 4084, där jag ”hoppade av”. Marknaden toppade ur på 4100 och vänder ner.

Jag ska försöka att inte göra för mycket efterhandskonstruktion här… men min karta sa sen följande

1A ner till 3800 (vi fick 3760)

1B upp till 3900-3950 (där vi är nu, fast vi slagit över något)

1C 3600ish…

2… 3800ish

3abc 3300 (3250-3350) (1-2-3 är slut)

Från 3300 får vi en ny studs upp mot 3600+, låt kalla det björnrally, sen ner mot 2800-3000. SLUT

Sen nästa uppgångsfas, och detta är sjuuuukt osäker materia såklart, skulle kunna blir från 2800-3000 upp till 3600, sen ner till 3300 igen, och sen upp till 3900….

Vi är nu i 1B och marknaden är stark.

Ovan är fortfarande mitt base case. Men det finns ett alternativt scenario som innebär att ovan inte alls stämmer.

Att Björnrallyt som inleddes på 3490 i oktober ska ta oss till 4,400 och att nedgången från 4100 till 3760 bara var ett hack i kurvan.

Rent fundamentalt skulle detta förklaras av att recessionen tar fart först under andra halvåret, och att de negativa vinstrevideringarna INTE infaller under första halvåret. Därmed fortsätter marknaden att lita på 220-230 dollar i vinst för i år. Detta SAMTIDIGT som man slutar oroa sig för inflation och räntor. Detta då inflationsdatan blir allt bättre, räntorna rör sig nedåt (och dollarn fortsätter att vara svag, vilket är en Duvig reaktion, till skillnad från Stark dollar och fallande räntor som är Risk Off) och sist men inte minst. FED anses bli mindre och mindre hökaktiga, samtidigt som något i ekonomin ”inte gått sönder”. Dvs man tror på narrativet att FED lyckas bekämpa inflation utan att knäcka ekonomin. Soft landing narrativet innebär bibehållna vinstnivåer.

Jag tror inte ett ögonblick på det här. Följande gäller. För att vinsterna ska fortsätta att vara höga så måste företagen har fortsatt god försäljning. För att ha det så måste ekonomin växa. Om ekonomin växer samtidigt som arbetslösheten är låg, som idag, så kommer trycket på lönerna att vara högt. Är trycket på lönerna högt, så kommer företagen att skicka vidare den kostnadsökningen på kunderna genom att höja priserna. Då kommer alltså inte inflationen att strukturellt vilja komma ner. ALLTSÅ: Om du tror på bibehållna vinster, så måste man tro på soft landing, men om man tror på det så kan man inte tro att FED ska sluta höja. De måste höja till nåt går sönder, annars får de inte bukt med inflationen rent strukturellt.

Den vakne kanske frågar då: Amen Jonas, inflationen på månadsbasis har ju kommit ner en hel del och inom Goods inflation slår den ju nästan om till deflation snart. Enligt dig måste något redan vara trasigt? Det är korrekt, men jag hävdar att ISM New orders, båda index, visar på att något är på väg att gå sönder. Men Vinst estimaten bryr sig inte….. så antingen måste New orders upp rejält, eller är det bara en tidsfråga innan vinstestimaten ska ner. Ni förstår ju vad jag tror på!

MEN, vi kan lik förbaskat vara i en fas där marknaden tror på Soft landing + fallande inflation, även om det visar sig senare att det är fel…. vilket gör att ovan scenario där börsen ska ner, inte kommer just nu utan senare, och att vi i dagens optimism, drar vidare mot 4,400. En nytt Björnrally i Björntrenden.

DETTA ÄR DOCK INTE BASE CASE… utan jag väntar mig fortfarande urtoppning och att vi snart tar sats mot 3600…. men det gäller att vara ödmjuk… och dagens inflations siffra ÄR viktig för marknaden.

Tbc

Inflation från USA, Core CPI, kom precis in på 0,3% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,2…. bra siffra sett till senaste året, men inget som gör FED nöjd då 0,3 uppräknat till årsbasis blir 3,6%. Too high. Denna siffra i kombination med jobbrapporten gör att de kommer höja i februari… vilket marknaden väntar sig, men de kommer också göra klart för marknaden att de tänker fortsätta att höja. Vilket såklart marknaden också vet. Men vad jag tror vi behöver är siffror som får FED att vackla kring höjningarna. Detta är INTE sen sån siffra. På årsbasis kom den in på 5,7% mot väntat 5,7 och fg 6,0…

Inklusive Energi kom den in på -0,1% MoM mot väntat -0,1 och fg +0,1… aggregerat sänktes alltså priserna i december i USA. Men det handlar ju alltså om lägre energipriser. Rensat för dom höjer man fortfarande. På årsbasis blev det 6,5 mot väntat 6,5 och fg 7,1.

Jag har inte studerat sammansättningen, dvs core Goods inflation med bagagande bilar etc och Service Inflation med Hyror etc… får återkomma till det.

Först kom terminen ner till 3930 men är nu tillbaka…

Stängning ovan 4,000 pekar på att detta ska vidare… på sikt 4400

Faller det under 3930 är det svagt,

Stängning under 3890 pekar på att det ska vidare ner… på sikt 3600

——————-

Äntligen fredag…

Efter en liten djupgrävning i gårdagens CPI data står det klart att det är Core Goods inflation som fortsätter ner med Begagnade bilar i spetsen. Detta kommer fortsätta. Givet att ekonomin nu bromsat in något, vilket alltså påverkat efterfrågan, så är det inte så konstigt att företagen inte klarar höja priserna på varor som tidigare. De är inte heller forcerade att göra det heller då råvarupriser, fraktpriser och dylikt inte heller sätter den pressen på dyra inköp. Om vi rullar över i recession kan man vänta sig att företagen börjar sänka priserna för att möta efterfrågan. Detta är inget annat än goods deflation, vilket alltså kommer driva core CPI ytterligare nedåt.

När det kommer till core Service inflation är det annorlunda. Där är trycket fortsatt högt. Dels handlar det om att Service sektorn har laggat Goods ända sen Covid för två år sedan. Men det handlar även om att efterfrågan där har fram till väldigt nyligen varit förhållandevis god. Företagen har helt enkelt haft möjlighet att höja priserna men ändå sälja sina tjänster. Men det handlar även om ett kostnadstryck från lönerna. Dels för att lönetakten varit hög, men också för att man rekrylterat mycket folk som ökat lönekostnaderna. Man skickar vidare de här kostnaderna mot kund. Men Service inflation i USA handlar även om stigande hyror. Denna faktorn börjar tappa momentum, och vi ska egentligen inte fästa för stor vikt vid den här då den är den mest laggande faktorn i inflationskalkylen.

Summasumarum, inflationen är på väg ner, och om ett år är den inte längre ett problem. Jag har sagt det innan och säger det igen. Inflation är inte ett problem, och marknaden borde börja ignorera denna variabel.

Dock finns FED variabeln kvar, och som jag skrivit tidigare så är jag inte säker på att de slutar höja för att inflationen kommer ner, utan de kommer att kräva att jobbskapandet kommer ner, annars kan de inte strukturellt brotta ner inflationen. Så räkna med fortsatt höjningar så länge som jobbskapandet är intakt.

Dock borde jobbskapandet att försvinna i takt med att räntorna får genomslag.

Räntemarknaden är smart. Den har redan fattat detta. 10-åringen i USA toppade sannolikt ut på 4,3% och är nu på väg ner. Den faller av många skäl.

1, inflationsproblemet kommer försvinna

2, FED har börjat sänka garden

3, Konjunkturutsikterna är svaga

4, Kapitalet flyr risk och köper bonds… vilket trycker upp priset, ner räntan

10-åringen föll först från 4,3 till 3,4. Sen studs mot 3,9. Nu är vi snart på 3,4 igen. Jag tror den här kommer att brytas och vi fortsätter ner mot 3,0%ish.

Svag ränta… är det bra för börsen? Ja, om dollarn är svag. För det signalerar att marknaden har en duvig syn, men inte nödvändigtvis en negativ syn på konjunkturen. In a nutshell, Softlanding. Så rätt positivt för börsen.

Men om dollarn stärks och räntorna faller, då är det Risk Off, och det är samma sak som att marknaden tror på Recession. Not good för börsen.

Var är dollarn på väg? Tyvärr är jag lite biased här. Jag tror ju på recession caset, så därför blir ju min tolkning därefter. Men tittar man på DXY, dollarindex, så har den stämt av Fib50% av hela den tidigare dollarförstärkningen och är nere på trendlinjen. En studs härifrån hade varit tekniskt väldigt fint. Det jag säger att Dollar står inför en stark rörelse.

Fallande ränta, och stark dollar, är som sagt dåligt för börsen. Ovanpå detta har vi en överköpt börs, samt PE18 på vinstestimat (som bygger på softlanding, och inte recession). Inget köpläge i min bok om man säger så…

Så jag är negativ. Sen är jag medveten om OPEX nästa fredag, och det är möjligt att man vill hålla marknaden under armarna för att ingen ska kunna tjäna pengar på sina korta positioner. Men efter det ser det riktigt mörkt ut.

Brott av 3870-3890 ger mig en signal om att vi ska ner mot 3600. Detta är mitt base case. Största risken att det inte blir så är det det fortsätter upp till 4400 i februari, senaste i mars. Och sen ny Bear market. Fundamenta bakom detta är alltså fallande inflation+rätor, fast fortsatt SVAG dollar, och positiv syn på vinster, dvs en fortsatt tro på Softlanding…. vilket alltså datan och kvartalsrapporter får visa vägen.

Så Svaga rapporter framöver + dålig data…. då överger man sannolikt softlanding och marknaden börjar handlas ner. Starka rapporter och stark data… ja då kommer marknaden att fortsätta upp. Skillnaden är 3600 alt 4400.

Morgan Stanley, bara en av många och som naturligtvis inte behöver ha rätt, tror att många har en övertro på Q4 vinsterna som trillar in nu. Övertron skulle komma av att man tror efterfrågan är okej under Q4 samtidigt som inköpspriserna kommit ner, vilket håller upp bruttovinsterna och gör så att Earnings blir starka. Så kan det bli såklart. Och då har vi kanske 4400 scenariot. MEN, de tror att efterfrågan inte varit så bra som många hoppas på under Q4, och säljer man mindre, så spelar det liten roll om inköpspriset blivit lägre. Bruttovinsterna blir inte så starka, och därför blir inte vinsterna det. Detta hade spelat 3600 caset i händerna.

Jag är kluven… tittar på man ISM Mfg och ISM non-mfg under oktober – december, så har de varit förhållandevis stabila, och skulle inte indikera ett stort tapp på efterfrågan. Även jobbskapandet och löneutvecklingen var stark under Q4, och kvartalen dessförinnan. Så det har funnits nominell köpkraft. Men det handlar om hur vinsterna kommer in relativt förväntningar. Inte hur de blir i absoluta termer.

Hursomhelst… inflationscaset är på väg ut genom dörren, och rapporter och data kommer visa vägen för börsen…. vilket kan ta den mot 4400 alt 3600. Jag hoppade av vid 4084 i december, och jag står fortfarande på sidolinjen och penslar efter 3600. Jag köper inte det här.

En annan intressant faktor är att Europa gått så starkt och även Nasdaq/Growth visat framfötterna på sistone. Europa handlar såklart om gaspriser, och värderingar efter tidigare varit sån laggard, och inte mindre marknaden stora undervikt. Nasdaq handlar mer om räntenarrativet, svårigheter för Growth bolag att levererar vilket manifestierats av uppsägningar i Silicon Valey. Men även där underviktad laggard. Den stora frågan här…. var de här bägge dom sista catch-up tillgångarna att gå bra, innan nästa större nedgång. Eller är deras uppvaknande en början på något nytt, något som kan driva oss ännu högre? Ja eftersom jag är bearish, och därmed biased, så tror jag på en sista catch-up. Nu har liksom allt gått klart…. och då finns det bara en väg att gå.

Men som sagt, nästa veckan kan bli såsig pga OPEX… och det är först efteråt det kan bli lite action.

Sist men inte minst… Svensk inflation kom precis!

Svensk kärninflation, CPIF ex energi kom in på 0,8% MoM mot väntat 0,7 och fg 0,2. I årstakt kom den in 8,4% YoY mot väntat 8,3 och fg 8,0. Ink energi kom den in ännu högre. Detta är sämre än väntat och riktigt höga tal. Sverige har samma problem med inflation som övriga Europa, och vår svaga krona gör saken ännu sämre. Thedeen och Riksbanken kommer att höja med 50 punkter från 2,50 till 3,00 vid nästa möte den 9 februari. Nästa möte är i april, och då tror jag inte det blir någon höjning.

Rörliga bolån kommer ligga kring 4,0-4,5…. bundna 4,5-5,0. Det kostar redan Svenska hushåll, och för varje dag förfaller ett antal bundna lån som läggs till den nya höga rörliga räntan. Räntekostnaderna äter sig in i våra plånböcker. För två år sen belastade våra räntekostnaderna cirka 4% av våra inkomster. I takt med att bundna lån faller, så rör sig denna siffra i snabb takt upp mot 12-13%. Vi kommer inte flytta från våra hem, men vi kommer dra ner på allt annat. Arbetslösheten kommer att öka kraftigt under året. Spänn fast er säger jag. Bostadspriserna kommer att fortsätta ner. Jag skulle säga att nedgången har kommit halvvägs. När vi har kravlat oss ur det här så kommer vi kunna konstatera att värdet på din bostad var ner nästan 30% från tidigare topp nivå innan läget stabiliserades. NÄR, ja det är svårt att säga, men jag har en tumregel. Den 30åriga amerikanska bostadsobligationen toppade i oktober förra året, och kommer nu trenda nedåt. Säg att svenska marknaden vänder med 12 månaders fördröjning. Det skulle betyda att svenska bostadspriser bottnar i oktober i år. Samtidigt har vi den svenska bostadsobligationen, som verkar leda med cirka 6 månader. Den pekar på att priserna bottnar redan i sommar. Så det är svårt att säga. Jag säger botten sker under andra halvåret.

Ja sorry för att jag är så negativ en fredag, men det är vad det är.

Får iallafall önska er en riktigt trevlig helg!

PS. Jag får ju rätt ofta frågor på OMX… som jag inte följer. Men man kan tänka sig följande:

SPX 4400 = OMX 2400+

SPX 3600 = OMX 2040

SPX 3300 = OMX 1800

SPX 3000 = OMX 1600ish

DS

Avslutningsvis…. det känns som att vi vrider ur det sista av inflations-narrativ trasan nu. Nästa narrativ är som sagt Recession eller Softlanding narrativet. KOM IHÅG då en sak. Marknaden diskar framtiden. Om vi är i recession om 6 månader, så kommer det gå ner fram tills dess. När vi sitter där på vårkanten och konstaterar att det ser riktigt dåligt ut. Ja då kommer man också inse att man borde såld/kortat marknaden i januari. Om det inte ser så dåligt ut, dvs vi klarar Soft landing, då kommer också marknaden har duckat nya bottnar. Poängen här är inte det ena eller andra. Utan man måste ta risken att bilda sig en uppfattning om konjunktur och vinst läget om 3-6 månader, för att IDAG positionera sig för stark eller svag börs.

Publicerat i Uncategorized | 45 kommentarer

Nya året rivstartar med viktig data vecka

SPX lär testa 3600 i januari. Jag tror även att risken är stor att vi ska ner till 3250-3350. Men detta kräver en fundamental anledning, typ Data eller nåt.

Case att det ska ner under Q1 bygger på att räntor slår genom med 6 månaders fördröjning och därmed kommer dagens räntor tynga konjunktur, jobbskapande och vinster rejält i vår/sommar. Eftersom börsen diskonterar framtiden med 3-6 månader så är det ner som gäller eftersom börsen handlas till fwd PE 17 på felaktiga vinstestimat, och cirka fwd PE 23 på recessionsvinster. Och sen räntenivåerna på detta.

Det finns ett optimistiskt scenario också. Börsen kan gå bra även om man får rätt i slutändan. Där senaste nedgången från 4100 bara är en rekyl i stigande trend, där första vågen gick från 3490 till 4,100, och att vi står inför en uppgång, ett tredje och sista ben till 4,400 (+14%). Uppgången skulle förklaras av att marknaden börjar se klart lägre räntor till våren, samtidigt som man fortsätter att tro på soft landing och vinstestimat. Och det är inte förrän senare uppe på 4,400 som datan börjar förstöra vinstestimaten. Så egentligen samma case som vi pratat om länge, fast där tajming delen ställer till det. Visserligen handlas marknaden redan till PE17 på årets estimat, vilket jag tycker känns dyrt även om man skulle tro på vinsterna (vilket jag inte gör) och då skulle de pressas upp mot 19-20. Men på kort sikt spelar inte 17 eller 20 någon roll. Många långa pengar ligger dessutom utanför så pain trade är helt klart på ovansidan. Hursomhelst, detta är inget jag tror på. Men det är ett alternativt scenario för att ni ska förstå vad som kan driva marknaden åt andra hållet. En stängning ovan 4,000 skulle göra mig orolig och peka på att vi kan nå 4,400 i februari.

2023 kommer bli året där räntorna sjönk kraftigt, för att företagen slutade att höja priserna och inflationen började droppa, för att sen slå över i recession vilket resulterar i sänkta priser. Eftersom företagen inte kan sänka lönerna, så krymper vinsterna, och man börjar varsla folk, varpå arbetslösheten tar fart. Stigande arbetslöshet gör att löneökningarna tvärdör ner till historiska nivåer. Detta i kombination sänker köpkraften, som sänker BNP. Detta får centralbankerna att sluta höja, och börja sänka räntan. Jag siktar på att FED sänker till 1,50% någon gång i år, som första sänkning. FED brukar göra Alexander hugg när det krävs. 1,50% har de visar flera gånger att de ser som en neutral styrränta. Andra centralbanker följer efter FED med en fördröjning. Detta pressar ner räntorna vilket är bra för börserna genom aktiemultiplarna. MEN, då vi hamnar i recession och vinsterna faller med c20-30% ner till 160-180usd så orkar inte börsen stå emot. Börsen bottnar när allt ser som värst ut. Börsen stiger sedan för att 1, börsnivån är billig 2, börsen prisar in framtida vinster efter recessionsnivåer 3, börsen inser att räntesänkningarna kommer att hjälpa ekonomin på sikt, då höga räntor gynnar konsumtion i framtiden (då de höga räntekostnaderna är pensionsportföljernas ränteintäkter), och låga räntor gynnar konsumtion idag på bekostnad av framtiden.

Det är inte första gången datan under årets första vecka får börserna att reagera starkt.

I helgen kom PMI från Kina,

NBS Mfg PMI 47,0 mot väntat 48,0 och fg 48,0. Sämre än väntat men ingen huvudstupa recession.

NBS Non-Mfg PMI 41,6 mot fg 46,7. Riktigt svag nivå… vilket är kopplat till att man nu skrotat alla Covid regleringar varpå smittspridningen har tagit fart rejält. Det är inte konstigare än någon annanstans. Bara att Kina haft noll-tolerans så länge. Men vi vet att den strategin inte fungerar, för att du kan stänga in viruset, men inte få bort det. Så det är bara en tidsfråga…

I förlängningen är detta rätt väg för Kina att gå, men det är stökigt närmaste halvåret, samtidigt som Europa och USA bromsar in….

Veckans hållpunkter är följande:

Måndag:

Tyska Mfg PMI kom in på 47,1 mot flash 47,4 och fg 46,2…. klar inbromsning i Tysk industri, men ingen recession ännu. Men får LaGarde fortsätta att svinga ränteyxan i kombination med höga elräkningar så borde det snart vara ett faktum.

Europa Mfg PMI kom in på 47,8 mot flash 47,8 och fg 47,1… samma analys som ovan

Tisdag:

Kina Caixin Mfg PMI kom in på 49,0 mot väntat 48,8 och fg 49,4… inline. Något starkare än NBS datan, men i samma ”ball park”… svag tillväxt absolut, men ingen recession.

US Mfg PMI kom in på 46,2 mot flash 46,2 och fg 47,7… helt enligt förväntingar, och inget som flyttar marknaden. Imorgon onsdag blir viktigare…

Onsdag:

FED protokoll

ISM Mfg kom in på 48,4 mot väntat 48,5 och fg 49,0… inline. Ingen recession, men inte heller högkonja. Softlanding förespårkarna får vatten på sin kvarn

ISM Mfg Prices 39,4 mot fg 43,0…. starka disinflatoriska krafter i rörelse. Företagen i tillverkningssektorn höjer inte längre priserna. De behöver inte det. Inköpspriserna stiger inte heller längre. Men vi är inte deflationslägret ännu, dvs där företagen sänker priserna, men det brukar komma med recession.

ISM Mfg Employment 51,4 mot fg 48,4… bättre, men nivån är inte i linje med att företagen anställer folk. Men det har de inte gjort på ett tag. Det är service sektorn som står för detta. NFP på fredag…

ISM Mfg New Orders 45,2 mot fg 47,2… svag, men inte heller alarmerande recession. Men det kommer!

Totalt sett en siffra som visar att inflationen är no more a problem. Det stärker FED i att sänka nivån på sina höjningar. Jag räknar med 25 prickar i februari från 4,25 till 4,50. Sen säger FED att de tänker fortsätta att höja med 25 vid varje möte, fram till recessionen är ett faktum. Det är mer än tajming fråga. Jag är ju pessimist, och tror därför att detta är sista höjningen. Men tror man att recessionen inte är ett faktum förrän till sommaren, vilket det finns en klar risk för (lite beroende på hur räntehöjningarna slår igenom) så kan det bli både en och två höjningar till… dvs 5,0% styrränta är inte omöjligt. Men just nu räknar jag med 4,5%. Tillväxt och vinster då? Ja datan styrker så här långt softlanding, och då penslar marknaden med 220-230 dollar i vinst, och inte 160-180 dollar som jag gör… men enligt mig är inte detta heller en OM från utan en NÄR fråga…. Den dagen New Order faller mot 30… då slår det också om från 220 till 170dollar… och då lär vi får en Risk off marknad med svag börs, VIX mot 30, stark dollar och fallande räntor. Frågan är alltså inte OM, utan NÄR.

Sen även om allt detta är fel, så är jag tveksam till börsen. För blir det ingen recession, så har vi visserligen 220 dollar vinster, men då har vi inte heller räntesänkningar och US10yrs lär ligga kvar kring 3,5%… och då undrar jag varför man vill köpa dagens börs till PE17??????

Det är pest eller kolera i min bok!

Torsdag:

Kina Caixin Service PMI 48,0 mot fg 46,7… bättre men fortsatt svag nivå. Väntas repa sig i takt med att de slopar restriktioner..

US Service PMI kom in på 44,7 mot flash 44,4 och fg 46,2…. vi visste redan vid flash siffrorna att denna skulle bli svag. Det är andra gången i år den är riktigt svag, samtidigt som ISM Non-Mfg inte är det. Detta förbryllar mig… och morgondagens siffra blir därför av stort intresse.

ADP Employment 235k mot fg 182k (uppreviderat fr 127k). Stark!!! Sen är det en dålig indikator över NFP, men visst, nivåerna lirar… dvs om ADP ligger kring 150-250k så gör sannolikt NFP också det. Dvs NFP lär inte komma in på minus 200k.

Styrkan i ADP gjorde marknaden deppig, då en stark ekonomi kommer att få FED att fortsätta att höja med 25 punkter vid varje möte.. Det hela är ganska enkelt. Förutsatt att man tror på vinstestimaten i år, och SPX handlas till PE17, så köper man ju bara denna börs om man tror på en kraftig nedgång av räntorna. Earnings yield på 1/17=6% är ju ingen höjdare om långräntan ligger på 3,7%. Men för att tro på lägre ränta så måste man tro på att inflationen försvinner, dvs företagen slutar höja priserna. Detta kräver att deras inköpspriser blir lägre, och att lönetakten avtar, så att deras kostnadstryck avtar. För att detta ska hända så måste det sluta vara ett tryck på arbetsmarknaden. Det måste sluta skapas jobb. Tillväxt skapar jobb, och nu är den för hög. Därför gillar inte marknaden ADP siffran. Den gör det svårt för FED att sluta höja.

Köparna av denna marknad balanserar på en lina. De vill att tillväxten faller till noll, att det skapas nol jobb, att inflationen faller till noll (på månadsbasis). Då kommer till slut att FED gå tillbaka till en balanserad styrränta om 1,5% vilket gör att långräntorna också kommer ner till 1-2%. Men att det inte rullar över i kraftig recession, som gör att vinsterna inte håller. Dvs man vill ha PE17 med klart lägre räntor. Inte PE23+ vid recessionsvinster. Då spelar det ingen till var räntan hamnar. Jag tror ju inte på detta av två skäl. 1, Dagens styrräntor i kombination med obefintliga budgetunderskott ger en för stor inbromsning på ekonomin 2, FEDs verktyg är inte skapta för att ”fin-kalibrera” ekonomin.

I den andra vågen efter räntor kommer köpkraft. Ta förra året som exempel. Vid ingången av året var cirka 149miljoner människor anställda. Nu med december siffran har den ökat till c153,5. Förra året skapades cirka 4,5m nya jobb i USA. Det är en ökning med cirka 375k i månaden. 4,5m nya jobb innebär en ökning av aggregerade inkomster med cirka 3%. Ovanpå det har alla fått cirka 5% högre lön under förra året. Nya jobb + Löneökningar ger cirka 8% ökning av köpkraften. Det finns 8% mer i plånböckerna. Det har behövts för att företagen har höjt priserna med nästan lika mycket. Så all ökning har i princip slukats av högre priser.

Vad som kommer hända nästa år, om jag får rätt är att jobbskapandet fortsätter ner. Det har ju redan bromsat in om man jämför första halvåret med andra halvåret förra året. Det blir ingen 375k i månad i år. Jag tänker att snittet ska ner mot Noll under första halvåret. Sen negativt under andra halvåret. För att detta ska hända krävs recession. I en recession sparkar företag anställda, och då höjs inga löner med 5% i årstakt. Den faller ner mot snittet 2-2,5% (under åren 2008-2019). Om man gör samma beräkning som ovan, dvs där köpkraften ökar med nya jobb och högre lön, så inser man att den inte kommer öka likt den gjorde 2022/2021. Den kommer minska. Och det är dom här pengarna som ska nå företagens försäljning.

Ovanpå det finns ytterligare faktorer. Under 2022 belastades inte hushållen särskilt mycket av räntekostnader. Detta slår genom fullt ut 2023.

Budgetunderskott låg på 15% av BNP 2020, 12% 2021 och typ 5% 2022. Detta har gett fin gas. Men på senare tid håller man hårt i tyglarna. Inte minst för att inte ge bränsle åt inflation. Denna effekt uteblir under 2023. Eller ska jag säga delar av 2023. Om vi hamnar i djup recession, så sparkas en massa människor, säg 7% för enkelhetens skull (10 miljoner jobb) och då försvinner motsvarande del av skatteintäkterna. Men statens kostnader finns kvar. För poliser, militärer etc…. och man kommer inte börja sparka dom för att ha en balanserad budget. Det gör ingen politiker, och det ska man inte göra enligt läroboken. Läroboken säger att en stat ska gasa när privata sektorn bromsar. Alltså kommer man göra budgetunderskott igen, vid djup recession. För att säkerställa finansiering av underskott, dvs både till omfattning och rätt pris (läs ränta), så kommer FED till undsättning. Dvs man nollar räntan och lanserar ny QE. Detta kräver såklart djup recession, och vi pratar alltså att det försvinner i snitt 500k+ jobb i månaden. Vilket är vanligt under recession.

Men vi är inte i recession ännu…. Både ISM Mfg och Non-Mfg har underkomponenterna Employment som visar på företagens vilja att anställa eller avskeda, och de pekar fortfarande på lågt men positivt jobbskapade. De måste falla kraftigt först, vilket dom gör om efterfrågan dör, vilket kräver att konsumtionen avstannar, vilket kräver att hushållen blir tillräckligt tyngda av räntekostnader. Där är vi inte ännu…..

Fredag:

Flash estimat över inflation i Europa. Inflationen kom in på 9,2 YoY mot väntat 9,7 och fg 10,1. Bättre, men det är tack vare fallande energipriser, Ni har sett olje och gaspriserna. Ex mat och energi kom siffran in sämre och pekar fortfarande på ett förhöjt inflaitonstryck. På månadsbasis dock bara 0,2 vilket lirar med fallande inflation framöver. Europa bromsar in… dock ingen recession ännu. Eftersom ECB ligger lite efter med sin styrränta så lär man fortsätta höja… idag ligger ECB på 2% och höjning till 2,5% är ingen no brainer. Vilket alltså sätter press på Riksbanken som har problem med svag krona, som gör att vi importerar inflation. Samtidigt som tillväxten väntas mattas av när räntekostnader och elräkningar stiger… not fun! Välkommen Thedeen!

NFP Jobben kom in på 223k mot väntat 200 och fg 256 (fr263k)… inline och pekar fortfarande på en ekonomi som växer. Inte stark konjunktur, men klassisk konja tillväxt, tänk 2010-2019 snitt. Man kan se det på lite olika sätt. Antingen är ekonomin är motståndskraftig eller att den bara reflekterar räntor för halvår sedan, då de var väsentligt lägre, och att det bara kommer bli värre. Båda antaganden stämmer.

Timlönerna kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,4 (nedreivderat fr 0,6). Detta är positivt. Ekonomin, trots att den växer, och arbetsmarknaden är relativt tajt skapar inte längre löner på 5% utan det rör sig nedåt. Det borde göra FED glad. Det kan naturligtvis bli lägre, men det kräver surare tider.

På det hela taget en rätt stark siffra, som inte flyttar FEDs planer att höja i februari. Men det kommer sannolikt att räcka med 25 punkter… och att man sedan håller den nivån till något går sönder. Då slutar man… och sen när blodet börjar flyta så sänker man. Som jag brukar säga… det är inte frågan om OM, utan NÄR.

ISM Non-Mfg kom in 49,6 mot väntat 55,0 och fg 56,5…. så jag, nu börjar även service och tjänste näringen att vackla!!!!

ISM Non-Mfg Prices kom in på 67,6 mot fg 70,0…. fortsatt högt inflationstryck här. Vänta er inte för mycket inför nästa veckans CPI. Men det är klart, vacklar efterfrågan så kommer företagen till sluta att höja priserna, och då faller den här! Så länge som lönekostnaderna ökar, vilket de gör med nya anställningar och lönehöjningar, så vill man i service näringen kompensera denna kostnadsökning med höjda priser. Efterfrågan är ledordet här….

ISM Employment kom in på 49,8 mot fg 51,5…. likt ISM Mfg Employment så har man dragit ner på takten, men man sparkar inte folk ännu. Även här så måste efterfrågan vika ännu mer…

ISM Business Activity kom in på 54,7 mot fg 64,7… en rejäl sättning. Nivån är fortsatt god, men det här kan vara början på något ruggigt… fortsätter den att tappa så kommer det sätta sig på Employment och priser.

ISM New Order är den som är mest graverande med ett tapp till 45…. men jag brukar inte rapportera New Orders, som jag ex gör vid ISM Mfg, då New Orders är ganska flummigt när det kommer till den service näringen. Då ser jag Biz Activity som viktigare. Dock ska man komma ihåg att nivåer kring 45 här rimmar med recessionen under 2020 och 2009.

Jag uppdaterar allt eftersom….

Marknaden tycker såklart onsdagens data är viktig, men viktigast är förmodligen fredag. Personligen tycker jag ISM non-mfg är superviktig. Det är i servicenäringen inflationen bråkar, där skapas jobben, 70%+ av ekonomin bygger på den, och det är där räntorna ännu inte fått grepp om den höga aktiviteten. Det är liksom kungen på schackbrädet som ännu står upp….

Ha en fin start på året! Vi hörs

———–

Fredag…

Marknaden, SPX, konsoliderar fortfarande. VIX likaså….datan i veckan har inte tvingat fram någon riktning. OMX är visserligen stark pga svag krona. DAX är stark pga fallande gaspriser, vilket översätts till att energinotan i Europa inte tvingar fram någon omedelbar recession och då kan man gott övervikta utbombade europeer när styrräntan är blott 2%, och index till stor del saknar large cap tech.

Den enda som visar på någon signifikans i min bok är dollarn som börjat stärkas igen. Fortfarande svårt att säga om den ska ner mot par mot euron, vilket borde vara förenligt med svag börs… eller bara konsolidera efter resan 0,96-1,07. Brott av SPX 3780 borde trigga nedgång mot 3600…

I nästa vecka har vi data över Svensk och US inflation… kanske det senare kan sätta riktning?

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

Sista rycket

Hoppas ni har haft en fint julfirande och god fortsättning.

Fyra dagar kvar på året, och rent säsongsmässigt brukar det vara starkt. Men det är såklart inget man kan lita på. Mitt base case är att vi gör ett sista ryck upp mot 3900-3950 där vi stänger året. Sen bjuder januari på en hastig nedgång mot 3600-3700, där det förstnämnda är mer troligt. Alternativet är att det rasar i 4 dagar ner mot 3600-3700 och sen får inledningen av januari bjuda på studs mot 3800-3850. Dock inte base case.

US10yrs kan ha toppat för den här gången, men vi kan också få en sista kortis upp mot 3,85%ish. Sen är min tanke att den drar ner i januari också. Dollarn kan också ha bottnat även om det finns ett alternativ med en sista körare mot 1,08eur. Men även där är tanken att den ska börja stärkas på riktigt i januari. Fallande 10-åring och stark dollar är mitt Bear case för börsen i januari.

Under året har vinnarna 1, legat på cash 2, deltagit i björn rallyn från tid till annan 3, suttit på energi relaterat 4, haft tur med en del hedgefonder 5, eller jobbat med korta positioner. Jag skulle gissa på att mindre än 1% har sett sitt kapital växa. Är du en av dom får jag gratulera.

Jag har fortsatt target 2800-3000 senare i vår. Detta i sin tur bygger på vinster för SPX runt 160-180dollar. Detta i sig kräver recession. Detta i sig kräver att räntorna och de höga priserna får fullt genomslag. Min stolthet bygger egentligen inte på exakt var och när index ska ligga. Utan det fundamentala scenariot där räntorna skapar recession. Gör dom inte det, så har jag missat nåt. Det blir i så fall min lärdom. Jag har ofta fått frågan, vad tror du kan få fel? Well det skulle vara att räntorna inte får genomslag. Dvs en sak är att företag och hushåll inte lånar nya pengar när de är så dyra. Utebliven skulduppbyggnad är en bromskloss i sig, men det skapar inte recession. Recession skapas när befintliga skulder blir för dyra. Men då gäller det att räntorna får genomslag. Många hushåll och företag sitter på bundna räntor. Men även bundna räntor förfaller titt som tätt. De som band för 3 år sen förfaller idag. I Sverige låg hushållens rörliga skulder på cirka 50% för några månader sen, men redan om ett år kryper det upp till 80%. Hur det ser ut i resten av världen, företag och stater inkluderat vet jag inte exakt.

Men om vi sitter här i sommar, och världskonjunkturen har klarat sig ganska bra, då tror jag det handlar om att räntekostnaderna inte stigit så mycket som räntorna egentligen motiverar. Då har också ekonomin klarat sig ganska bra, och då har inte arbetslösheten börjat skena, och börjar inte den skena så lär lönetrycket bestå, och finns det kvar så kommer företagen vilja kompensera för denna kostnad genom att höja priserna, och därmed har vi ett underliggande inflationstryck (särskilt i service näringen) som ligger kvar. Och har vi det….. ja då mina vänner har centralbanker fortsatt att höja och vi har ännu högre räntor idag, vilket alltså innebär att vi aldrig slipper undan recession. Bara misslyckas med att tajma den. Då är också risken stor att vi misslyckas tajma börsen…. och då får portföljen en medioker utveckling.

Jag har ingen anledning att ifrågasätta mitt bear case… jag har inte sett bevis på motsatsen. Men för varje månad som ISM Mfg New Orders eller ISM non-mfg Business activity eller NFP jobbskapande kommer in starkt, så undrar man ju varför räntorna inte biter ner. Visst, dagens aktivitet bygger på räntor från i somras, och den ekonomiska aktiviteten i sommar kommer präglas av räntorna idag. Så det borde ge effekt, och detta är också base case. Men man är alltid lite orolig. Särskilt om man som jag sitter nära skärmarna.

I förra veckan hade vi

Michigan index kom in på 59,7 mot väntat 59,1 och fg 59,1… fortsatt svag nivå som visar på att konsumenternas shoppingplaner är deppiga. Man väntar sig sämre tider och pengarna räcker inte till.

Core PCE kom in på 0,2% MoM mot väntat 0,2 och fg 0,2. På årsbasis ligger den på 4,7 YoY mot väntat 4,7 och fg 5,1. Detta borde göra FED glad. 0,2 två månader i rad…. fortsätter det i 10 månader till, så landar inflationen på 2,4%. Alltså rätt nära målet. Inflationen är alltså inget stora problem i USA på aggregerad basis. Men detta var inga nyheter utan något vi känner till genom CPI som kom för två veckor sen. Bryter man ner inflationen så vet vi att core goods är på väg ner kraftigt, inga problem där. Problemet finns i Hyror och Core Serviceinflation som handlar om löner. Men ledande index för hyror visar att de kommer svänga ner kraftigt under nästa år. Dvs INTE sjunka, men sluta stiga alltså. Kvar har vi det höga lönetrycket som handlar om kombon 1, det är en tajt arbetsmarknad och 2, det skapas jobb i paritet med ekonomins tillväxt. Så länge som ekonomin växer, så kommer det finnas kvar en hög lönetakt, och då kommer det finnas risk för inflationen inte vill komma ner. Det är egentligen det enda som finns kvar som stör FED, och det är också därför som man säger att man tänker fortsätta att höja så länge som tillväxten är god (dvs så länge som det skapas jobb). När det inte längre skapas jobb, så försvinner det jobb. Då slutar FED att höja. My take, är att detta kommer inträffa nu i vinter, tidig vår.

CB Consumer confidence kom in starkt på 108,3 mot väntat 101,0 och fg 101,4. Okej nivån är inte superbra, men siffran är hyfsat stark. Om Michigan lägger krut på shopping, så lägger CB krut på arbetsmarknaden, och givet att det skapas gott om jobb, arbetslösheten är låg, och löneökningarna goda, så är det inte så konstigt att man svarar bra på den här enkäten. Men när jobbskapandet uteblir, så faller lönetakten, och då faller detta index i backen. Det är bara en tidsfråga.

I veckan har vi Chicago PMI samt Case Shiller huspriser. Inget livsavgörande.

I veckan därpå har vi PMIs från hela världen, både Mfg och Service. Men vi har även jobbdata från USA samt inflation från Europa. Det brukar röra om i grytan. Om dom kommer in dåligt så stärker det mitt case med ett svagt januari med stark dollar och fallande räntor. Time will tell.

Tbc…

Onsdag..

Nisserallyt hänger löst nu… men inget går att utesluta.

Case Shiller US bostadspriser kom in igår på -0,5% MoM i oktober mot väntat -1,1 och fg 1,3%. Bättre än väntat. 0,5 i månadstakt är ju knappt 6% i årstakt och jag tror ju personligen att det ska gå snabbare än så, och framförallt ner rätt mycket. Men kurvan är inte spikrak, så det kommer så småningom.

Nu till skolbänken…. för dom som orkar läsa!

Jag har fått frågan, ”Jonas, det är ju inte bara du som tittar efter nivåer kring SPX 2800-3000 nästa år. Är inte risken stor att det bottnar högre om många stirrar på samma nivå? Och att man därmed missar att ta sig in på rätt nivå vilket är väldigt viktigt när det kommer till allokering, som alltid har två ben, dvs man måste ställa sig utanför vid rätt nivå, men lika viktigt är att hoppa in i marknaden vid rätt nivå igen”

Jo så är det, antingen ligger man i marknaden alltid, eller allokerar man ut och in, och gör man det tar man två stora risker, att man säljer vid fel nivå och att man köper tillbaka vid fel nivå.

Men att det skulle bottna vid 3200 bara för att många tittar på 3000 köper jag inte. Det finns en inslag av detta när det kommer till marknadens rörelser på kort sikt, MEN, och detta är viktigt. Anledningen till om marknaden bottnar på 3200 eller 3000 eller kanske 2500 beror på PRIMÄRT på nåt helt annat. Nämligen vinsterna. När jag har tagit ut mitt target på 2800-3000 så räknar jag med att vinsterna ska ner mot 160-180 dollar (mot 230 konsensus idag) och US10yrs på som högst 2,0-2,5%. Då är det rätt nivå. Så visst kan marknaden studsa vid 3200 istället för att falla mot 3000 som frågan lös, men om vinstprognoserna ska revideras ner mot 160-180 så är det sannolikt att marknaden kommer tryckas ner mot 3000. Precis som om vinsterna skulle komma in på 140 så är det inte sannolikt att 3000 håller utan då ska vi ännu längre ner. Vinsterna TRUMFAR ALLT.

Sen ska man vara noga med att säga vinstprognoserna, och inte vinsterna. För marknaden kommer inte sitta och vänta på rullande årsvinst kommer in på 160. Då har botten inträffat för ett halvårsedan och då har börsen fullt upp med att diska kommande 12 månader.

Så det är Vinstförväntningarna/prognoserna som kommer styra. Men dom är inte leading som sagt. Analytiker kollektivet tittar på vad ekonomerna förväntar sig för konjunktur, och so far ligger många av bankerna på avmattning, men inte recession och 10% arbetslöshet i USA. Därför ligger också vinstestimaten på 230 dollar. Ekonomerna studerar makrodata som exempelvis ISM, som verkligen har kommit ner från överhettningsnivåer, men pekar i skrivande stund på avmattning, men inte recession. Och tittar man på SPX som ligger på 3850 och nästa års vinstprognos på 230 dollar så har vi PE17. Marknaden diskonterar inte heller recession, stigande arbetslöshet och kraftigt fallande vinster.

Poängen med det här är inte att jag är tvärsäker på 160-180 dollar vinst, och börsen ska till 2800-3000…. utan att börsen går just dit för att vinsterna går dit. Inte för marknaden väntar sig ditten eller datten. Det spelar roll på kort sikt, men inte i det medellånga. Har jag rätt kring vinsten så är oddsen mycket mycket goda att få rätt i nivån. Hamnar vinsten på 140 så spelar det ingen roll vad haussarna tycker där ute. Marknaden kommer slakta er. Hamnar vinsten på 200 så spelar det ingen roll vad baissarna tycker. Ni kommer missa hela vändningen och sitta på cash och gräma er, och från att varit hjältar 2022 så är ni förlorare 2023. Så det gäller att hamna rätt i gungan här. Inte helt enkelt som ni kanske förstår.

Nu har vi bara Chicago PMI kvar på fredag… sista data punkten för i år.

Fredag…

Chicago PMI kom in 44,9 mot väntat 40 och fg 37,2. Helt klart bättre, men dessvärre är nivån fortfarande risig och indikerar på en ISM klart under 50 mot senaste ISM Mfg som låg på 49,0.

Börsen har konsoliderat i två veckor, och snart kommer ett utbrott. Datan i nästa vecka kan trigga detta. Mitt base case är att det bryter ner, men man kan aldrig utesluta en fint 3900-3950.

Kartan är fortsatt nedgång mot 3600-3700, studs mot 3800-3850, nedgång mot 3250-3350, sista björnrallyt. Sen ny nedgång mot target 2800-3000. Allt detta bygger på vinster för SPX 160-180 och fallande räntor och stark dollar (Risk Off). Detta bygger på ett styrräntor slår genom med 6 månaders fördröjning.

Jag vill passa på att tacka alla läsare för ännu ett spännande år. Tack för alla kloka och intressanta kommentarer. Utan ert engagemang hade det inte varit lika kul att skriva. Gott slut och Gott nytt år!

Bästa Hälsningar

Jonas

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

Julstöket lär fortsätta

Marknaden är översåld, har passerat Fib38 och nästan nuddat vid Fib50, och kommer studsa upp mot 3900-3950. Därifrån är mitt base case att det vänder ner igen med target 3600-3700. Om det fortsätter upp och stänger över 4020 då var senaste veckan av allt att döma en fint, och det kan fortsätta en bra bit till. 4100 toppen lär då utmanas ytterligare en gång, och sannolikt passeras. Detta är dock inte base case.

På datafronten är det lugnt. I veckan har vi NAHB index, Consumer confidence, Core PCE och Michigan index. Inget som flyttar marknaden. I nästa vecka har vi Case Shiller och Chicago PMI. Inget uppseendeväckande heller. Sista dagarna på året brukar vara starka men ingen säsongseffekt jag hade vågat betta på.

Dollarn har varit osedvanligt sedan i torsdags, trots att marknaderna varit ganska kyliga. En del av förklaringen ligger i att Euron varit stark. Detta har i sin tur med att göra att ECB och Lagarde inte höjde till 2,0% men framförallt flaggade för att man på långa vägar inte är klar med sina höjningar utan guidade för höjningar under större delen av nästa år. Marknaden tänker nu att man kommer höja till 3,25%. Jag kan tänka mig att man höjer 50 punkter i februari och 25 i mars, till 2,75% men att det därefter är så pass dåliga tider att man slutar. Men detta bygger på konjunkturen surnar till rejält under första halvåret. Lagarde och ECB är gör inte samma prognos av framtiden som jag… men när hade ECB rätt senast? Har deras prognoser någonsin stämt? I denna kontext vill jag nämna det gamla påståendet ”När USA nyser, så blir Europa förkylda”.

Detta sätter press på Riksbanken som ligger på 2,50% idag (dvs över Europa men ändå problem med svag krona, tack vare vårt exportberoende, fastighetssektorn och belåning). Jag tänkte mig att de kunde höja med 25 i februari och sen ligga stilla. Detta i sin tur bygger på att ECB bara hade höjt med 25 i februari. Men givet LaGardes hökiga hållning så måste Thedeen sätta emot, annars kommer kronan försvagas som attans mot omvärlden, och då importerar vi inflation, i ett läge där vi vill att inflationen kommer ner. Därför är risken nu stor att Thedeen höjer med 50 den 9 februari till 3%. Nästa möte därefter är inte förrän 26 april… och då vete tusan om inte läget är så pass dåligt att han låter bli. Time will tell.

Men om vi går mot 3% styrränta, så kommer rörliga 3m lån ligga på 4,0-4,5% och bundna sannolikt på 4,5-5,0%. En fördyring mot tidigare prognos.

Såg förresten av Svenskarna har ju varit duktiga på att binda sina lån när räntorna var låga, men redan inom 1 år från nu så är mer än 80% av lånen rörliga, och knappt 20% ligger på förfall längre ut. Det gör att stora delar av vår skuldsättning utsätts för de höga räntorna och ger en kraftig broms på konjunkturen. I ett läge där vi kanske vill sänka men måste trots detta förhålla oss till ECB för inte försvaga kronan ännu mer.

Caset är dock inte så nattsvart. Den amerikanska konjunkturen väntas bromsa in kraftigt under första halvåret, detta får FED att sluta höja under våren. Blir det riktigt djup recession under sommaren, dvs tänk er att arbetslösheten ökar med nån miljon i månaden, då kommer FED att börja sänka. Om FED sänker kraftigt, så gör det livet lättare för ECB att inta en mer duvig politik, dvs sluta höja, givet att Europa också är i recession. Om ECB bromsar in, så behöver inte Thedeen och Riksbanken känna sig lika pressade. Första sänkningen från ECB och Riksbanken borde kunna kommer under slutet av nästa år. Detta bygger på recessionsantagandet.

Svenska bostadsmarknaden kommer ha det motigt nästa år. Jag tänker kraftig nedgång till sommaren, och sen utplaning under andra halvåret. Först under 2024 kan den vädra morgonluft.

När FED börjar sänka så tror jag de kommer gå rätt snabbt ner till 1,5% styrränta… den nivå som de såg som balanserade tidigare. Detta kräver att jobben försvinner med par miljoner i månaden. Typ som under 2009.

Hoppas ni får en fin vecka och hinner njuta av julstämningen!

Tbc

Tisdag…

NAHB index kom igår… 31 mot väntat 34 och fg 33…. fastighetspriserna kommer falla off the cliff nästa år i USA….

Imorgon onsdag kommer HOX från Sverige samt CB Cons Conf…

Marknaden är rejält svag….SPX har stämt av Fib50% av det gamla björnrallyt, och gap sedan tidigare är stängt. Så är man fundamentalt positiv och tror på stigande börs, något jag förvisso inte gör, så har man ett utmärkt köpläge nu. Nu kommer det en studs any day mot 3900-3950 men mycket mer än så tror jag inte det blir. Siktar på att det vänder ner därifrån och drar vidare på 3600-3700. Därefter studs mot 3800-3900. Sen är tanken att januari bjuder på nedställ mot 3250-3350. Bryts 4020 nu i det korta så lever fortfarande björnrallyt, och då var senaste veckan en fint, och vi står inför ett par veckors uppgång.

———

Onsdag

Hox Valueguard kom med svenska bostadspriser för november, och de fortsätter ner. De gör även det i december. Brf Sthlm är nu ner 15% sen toppen, och jag tror de ska fortsätta med 10% till under fram till sommaren… sen får vi ta nya tag därifrån.

Annars tror jag utvecklingen kommer bli lite som under 2011… fast med större svängningar. Då höjde Riksbanken räntan, vilket pressade upp räntorna. Men det var ett policy misstag de backade från, sänkte räntan igen, varpå räntorna föll tillbaka. Detta gjorde att priserna aldrig riktigt hann reagera. Nu är ränteförändringen större, och priserna har börjat reagera, men själva poängen att räntorna börja falla kraftig senare under 2023, kommer ge stöd till priserna. Gör dom inte det… då är vi rökta big time!

En relevant fråga, hur mycket behöver räntorna falla för att motivera en prisnivå i linje med pre-covid 2019? Well, tittar man på grafen så borde den 5-åriga bostadsoblisen gå till 1,5%, vilket betyder att den 5-åriga statsobligationen måste gå till 0,5-1,0% (idag 2,3%). Det gör den om Riksbanken sänker tillbaka till cirka 0% styrränta eller strax därutöver. Riksbanken sänker till noll om 1, Sverige hamnar i en lågkonjunktur där arbetslösheten börjar stiga kraftigt 2, inflationen faller till noll, dvs där företagen slutar höja priserna från månad till månad vilket gör att årsdatan efter 12månader går mot noll och 3, samma sak händer i Europa, vilket får ECB att göra samma sak. Detta i sin tur bygger på att FED och världsekonomin gör samma sak.

Så enkelt uttryckt kan man säga så här: Om USA hamnar i recession med kraftigt stigande arbetslöshet, då kommer sannolikt prisnedgången på svenska bostäder att stanna av runt nivåer som gällde pre-covid. Hamnar USA inte i recession, inflationen biter sig kvar, och FED känner att de inte kan sänka räntorna, ja då finns en betydande nedåtrisk på svenska bostadspriser, under pre-covid nivåer.

Så ni som tror på total bostadskrasch i Sverige, måste tro på att USA undviker recession nästa år. Om ni tror på recession, som jag gör, då kommer svenska fastighetspriser klara sig ganska bra.

Sen finns det nyansskillnader, som vanligt, även i den här diskussionen. Säg att USA hamnar i recession, och detta i förlängningen tvingar Riksbanken att nolla styrräntan. Men NÄR… det är en jävla skillnad om man börjar sänka under hösten 2023, eller det kanske dröjer ända till hösten 2024. Tajmingen av detta kommer påverka bostadspriserna som alltså reflekterar räntebilden och ju längre räntorna är höga, desto större sannolikhet att prisnedgången blir större och mer utdragen, än om Riksbanken är snabbare på bollen.

Vilket av dom blir det? Jag tror ju på recession, och det finns många anledningar till det. Men de två viktigaste är 1, den kraftig inverterade yieldkurvan i USA har aldrig haft fel och det finns en logisk förklaring till varför den här rätt. 2, räntorna i USA X skuldsättning gör att de inte borde klara sig.

Sen vet jag att många undrar i siffror vad vi pratar om… Jo antingen har bostadsmarknaden cirka 10% till på nedsidan, dvs till pre-covid nivåer. Eller blir det inte som vi tänkt oss och då har jag räknat fram att nedsidan ligger på 20-30% från dagens nivåer.

Så från toppen kan man säga att bästa scenariot mäter cirka 20-25% nedgång och sämsta där räntorna inte sjunker tillbaka cirka 35-40%.

En annan diskussion som jag hade med en bekant för en tids berörde ämnet om vi någonsin får se nollräntor igen. Motiveringen skulle vara att det skapat problemet vi är inne i nu, och därför kommer centralbankerna inte göra om det. Jag hävdar att detta stämmer inte.

1, Nollräntor har inte skapat inflationen idag. Nollräntor har skapat skuldberget vi har idag i världen. Men det är inte skuldberget som har skapat inflationen. Det är Världens samlade expansiva Finanspolitik under 2020+2021 som gav en Demand push + i kombination med att delar av världen stängdes ner + krig i Ukraina som gav en Supply pull… som skapat inflation. Hade Covid och kriget aldrig hänt så hade vi inte haft inflationen som vi har idag.

2, That said, centralbanker har i 15 års tid jobbat med att få upp inflationen, vilket fått dom att tro att det nästan inte går, och när det går så pressas den upp mot 2-3% som mest. Verkligheten har visat att det visst går att få upp inflationen om man eldar på demand och håller tillbaka supply tillräckligt mycket, och att räntorna direkt anpassar sig till rådande inflation… och DÅ mina vänner är det ett problem om underliggande skulder är för stora. Vilket nollränte-politiken har bidragit till. Så den är inte oskyldig. Men inte på det sätt som många tror alltså. För stora skulder är alltid ett problem, om förhållandet mellan ränta+inkomster inte lirar. Dvs om räntan drar för mycket eller inkomsterna sjunker eller både och. Historiskt har det inte spelat nån roll om det är ett helt land som defaultar på sin statsskuld, eller det är kommersiella fastigheter i Sverige på 90-talet eller bostäder i USA 2008. Skuld-Inkomst-Ränta. Enkelt!

3, Så jag tror att när BNP tillväxten är negativ, företagen sänker priserna, varje månad försvinner X miljoner jobb… då nollar man räntan för att hjälpa ekonomin. Det går inte att motivera att man bara sänker lite. Motivet att sänker man mycket så stiger skulderna håller inte… för det är ingen som lånar i recession. Man sänker inte räntan för att hushåll och företag ska låna. Man sänker räntan för att sänka räntekostnaderna. Bördan på de belånade, så de klarar sina övriga kostnader bättre när inkomsterna tryter.

4, That said, även om jag är 100% övertygad att man nollar räntan så länge som recesionen blir tillräckligt påfrestande, så kommer man sen inte vänta på inflationen likt man gjort historiskt, utan försöker ganska snabbt höja till en balanserad nivå, vilket i USAs fall ligger runt 1,5%. Detta trots att rådande inflation inte motiverar det. Detta kommer vara den stora skillnaden mot åren 2008-2021.

Detta kommer i förlängningen göra att en normal US10yrs ränta kommer ligga på cirka 3% (givet styrränta på 1,5%). 3% har ju annat varit peak level sett till åren 2011-2021. 3% kommer vara the new normal.

Går man vidare och resonerar kring börsen så tror jag även framöver att en normal aktieriskpremie ligger kring 3,0-3,5%. Med 3% US10yrs så ligger Earningsyield på 6,0-6,5%. Detta ger PE-tal på 15-17…snitt PE16 som fair value för börsen på lång lång sikt. Detta tror jag också är sunt.

Sen kan man alltid resonera om vinstnivåerna.

Idag ligger SPX vinsten på 220usd. Låt säga att den krymper till 170usd vid recession.

Låt oss sen anta att den växer med årliga uppgång på 8% om året i 10 år.

Så år 2033 är vinsten 170 X 1,08^10=367dollar

Säg att marknaden värderas till PE 16 om 10 år. Då ska SPX stå i 367 X 16= 5,872.

Så givet att SPX står i 3821 idag och 5872 om 10 år, så är det 54% avkastning. Typ 4% om året. Inte så bra. Säg att SPX tappar till 2800 nästa år, då ökar den årliga avkastningen till 8% om året. Inte så dåligt. Sen anser inte jag att man ska köra Buy and Hold… utan drar börsen i väg mot långsiktigt target, dvs drar ner den årliga avkastningspotential, då säljer man ner portföljen. Utan att veta om det ska upp eller ner dagen efter. Och sen ökar man när den årliga uppsidan ökar. Återigen, utan att veta hur börsen ska gå på kort sikt.

Detta tvingar dig som sparare att gå ur marknaden när alla är som mest positiva, och gå in när alla är som mest negativa.

Nu ska jag sluta prata om långsiktigt sparande, för sparare som vill vara passiva. Denna blogg handlar om aktiva sparare och vad som händer på kort sikt. Tillbaks till verkligheten.

Publicerat i Uncategorized | 35 kommentarer

Lugnet före stormen

Än så länge håller SPX 3900 nivån. I veckan har vi CPI imorgon, FED på onsdag, ECB på torsdag och OPEX på fredag. Sannolikt kommer denna coctail att trigga nästa rörelse som antingen är ny high på 4150 eller brott av 3900 och nedgång till 3600-3700. Oavsett vad det blir lär året stänga runt 3900. Vi har även inflationsdata från Sverige och Europa, Philly FED och Empire, Flash PMIs från världens alla hörn samt Retail sales från USA.

När man talar tomterally så är det egentligen bara årets sista vecka som kan sägas ha någon statisisk tillförlitlighet av att vara stark. Av den anledningen skulle man kunna tänka sig dipp ner kommande två veckor, och sen recovery sista veckan. Samtidigt känns sentimentet rätt surt där ute och pain trade är helt klart på uppsidan. It´s a tough call…

Core CPI väntas komma in på 0,3% MoM, samma som sist. Det är rätt optimistiskt givet datan på sistone. FED höjer med 50 men lär väl knappast vara duvigare än vad man varit… snarare tvärtom. Sett till dom två så väger det mot nedsidescenariot. Eller ser alla vad jag ser, och det blir tvärtom!

Vissa hävdar att marknaden slutat bry sig om inflation/ränte narrativet. Beviset skulle vara att jobbdata, ISM mfl har kommit in på ett sätt som borde få räntorna att stiga och skrämma slaget på marknaden, och istället fick vi sjunkande räntor och en mild vecka av vinsthemtagningar. Det ligger nåt i det. Att 10-åringen åkte ner till 3,4% skulle kunna vara ett bevis på att marknaden 1, inte är orolig för framtida inflation och 2, köper trygghet. Om vi tänker oss att FED höjer med 50 på onsdag till 4,25% och 25 till i februari till 4,50% så skulle det innebära slutet. Att våren bjuder på icke höjningar, för att i sommar eller senast i höst bjuda på sänkningar. FED brukar sänka ganska rejält direkt och min gissning är att man sänker med 300 på punkter ner till 1,50% väldigt snabbt. Detta kräver dock att konjunkturen surnar till rejält, och vi pratar alltså om uppsägningar av jobb med flera miljoner. Arbetslöshet går från 3,5% till 10%+. Utifrån det här scenariot så borde 10yrs gå mot i första hand 3% och sen 1%. Vad är fair value av börsen då? Well, det är upp till vinsterna. Det enda vi kan vara överrens om är att dagens prognos för SPX på 230dollar inte stämmer.

Så här tror jag…. stora långa pengar ligger utanför och de är framförallt intresserade av att vara överviktade obligationer, som givet ovan scenario kommer gå starkt. Samtidigt som aktier går dåligt. Men att under nästa år kommer ett läge när de vill undervikta bonds och köpa aktier. Detta kommer driva den stora uppgången efter botten.

Korta/snabba pengar, spelar gärna på svagare räntor, men bara så länge som marknaden litar på dagens vinstprognoser. Kvitto på optimismen är inte bara svaga räntor, utan även svag dollar. Så fort dollarn blir stark, så är det Risk off, vilket är samma sak som att säga att man inte kan lita på vinstprognoserna. Så jag kan tänka mig att många korta pengar där ute gärna är med så länge som dollarn är svag, men skiftar detta så säljer man. Blankarna återfår också självförtroendet vid en stark dollar.

Om debatten i år handlade om inflation och räntor, så handlar nästa år om vinster och konjunktur.

Hoppas ni får en fin vecka!

Tbc

————

Tisdag

Inflationsdata idag. Väldigt viktigt! Några snabba tankar. Oljan som väger tyngre i USA än Gaspriserna fortsatte vara svag i USA i november. Det är positivt för inflationen men som ni vet är det kärninflation som är det viktiga här. Den går att bryta ner i Core Goods och Core Service inflation. Core Goods har länge varit fallande vilket är positivt. Senaste core PPI siffran, som leder core Goods, var däremot dålig häromdagen. Tittar man på core Services så spelar lönerna in här, och jobb och lönedatan var dålig nu senast. Tittar man dessutom ISM non.mfg Prices så pekade den på fortsatt högt tryck bland tjänstebolagen, samtidigt som ISM non-mfg Business activity var stark vilket visar på stark efterfrågan, vilket är en grundförutsättning för att höja priserna. Andra viktiga delar är hyror och begagnade bilar som enligt andra index visat svaghet vilket är positivt. Detta sammantaget skulle ändå innebära en uppside risk av dagens siffra.

Förväntningarna ligger på en höjning om 0,3% MoM, samma som senast, men det finns en risk att den kommer in högre. Vissa i marknaden menar att kommer den in på 0,4/0,5 så blir börsreaktionen kraftfull på nedsidan. Detta skulle bryta SPX på 3900 och leda den ner mot 3600/3700. Allt annat lika. Sen är jag den förste att understryka att den här typen av analys, med så trubbiga serier, har väldigt stor felmarginal. Det är snarare på ett par månaders sikt som man med tillförlitlighet kan säga att inflationen kommer inte uthålligt att komma ner om inte servicebolagen slutar höja priserna, vilket i sin tur innebär att ex ISM non-mfg Prices måste komma ner från 70 till 50 och lönetrycket måste stabiliseras kring 0,3 MoM eller bättre. Vi hörs 1430, en bra eller dålig siffra kan skicka upp/ner marknaden 5%.

US core CPI kom in på 0,2% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3. Lägsta månadshöjningen sen september 2021. På årsbasis kom den in på 6,0 mot väntat 6,1 och fg 6,3. En väldigt bra siffra. 0,2 i månaden innebär 2,5% i årstakt, och sett till core PCE så landar vi på 2,0. Dagens siffra är alltså i linje med FEDs inflationsmål, och då har inte räntehöjningarna fått full effekt ännu. Sett till headline CPI som inkluderar energi så landade det på 0,1 mot väntat 0,3 och fg 0,4. Också bra. På årsbasis 7,1 mot väntat 7,3 och fg 7,7%.

Inflationen kom in svagt för att 1, goodsinflation faller pga begagnade bilar men även på varor generellt, trots att PPI inte visade samma svaghet. Företagen känner av sämre efterfrågan och har inte kraft att höja fullt ut mot kund. 2, även service inflationen är svag då hyrorna inte stiger så mycket som befarat och för att företagen trots stigande löner inte har kraft att kompensera detta ut mot kund.

Konklusionen av detta är att FED är på rätt spår när de säger att de vill dra ner på takten. De kommer höja med 50 punkter imorgon till 4,25 och sannolikt även 25 punkter till i februari till 4,50 men där toppar det denna gång. Våren lär de ligga still och till sommaren kommer sänkningar. Blir recessoionen tuff som jag tror så hinner man sänka 300 punkter innan årets slut till 1,50%

US10yrs sjunker på beskedet och skulle kunna fortsätta ner mot 3,0-3,3%. Dollarn är också svag. Detta ger bränsle åt börserna. SPX kan gå mot 4150-4200. Men inte mycket mer än så. Jag har redan hoppat av och har en negativ syn. Där har inget ändrats.

Även om jag skulle räkna in US10yrs på 1% vilket jag tror är en nivå vi kan se till sommaren, så är inte börsen rätt värderad här då det kräver vinster kring 200 nästa år, vilket jag inte tror är möjligt. Kom ihåg varför inflationen bromsar in… EFTERFRÅGAN håller på att försämras. Det är själva grundbulten, och då kan inte heller vinsterna framöver bli bra.

Imorgon sammanträder FED för sista gången i år.

Onsdag…

Svensk inflation kom precis in på 0,2% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,9. Mätt som KPIF ex energi. Dvs kärninflation. I årstakt landade den på 8,0% mot väntat 8,1 och fg 7,9. En väldigt bra siffra, som visar att företagen där ute lugnat ner sig med att höja priser. Detta är en konsekvens av att inköpen inte längre blir dyrare och dyrare, men även av att efterfrågan börjar mattas när hushållens räntekostnader och elräkningar stiger. Detta fenomen kommer fortsätta. Visserligen har vi en stor swingfaktor i form av energipriserna som alla vet. Men på medellång sikt funkar höga energipriser nästan som en räntehöjning. Det gröper ut köpkraften. Jag tror Thedeen kommer att höja med 25 punkter den 9e februari till 2,75%. Nästa möte den 27 april så tror jag inte det blir nån höjning alls vilket bygger på att Sverige är i recession, med stigande arbetslöshet.

FED nästa

Onsdag 1430

Inför FED ikväll

a, Han säger att det är läge att trappa ner storleken på höjningar, därför höjer han 50 nu och 25 i februari. Orsaken är att han börjar se tendenser på avmattning i efterfrågan och inflation och att räntorna idag slår genom med en fördröjning, och det stora jobbet är till stor del avklarat. Check

b, men att dom inte känner sig säkra på att de bekämpat inflationen rent strukturellt. Detta behöver de ser mer bevis på, och därför guidar de för fortsatta höjningar om 25 punkter per möte, vid varje möte framöver. Men att de är DATA beroende och skulle inflation och efterfrågan tydligt visa att det inte längre är ett problem, så är man redo att upphöra med höjningar. Dock kan han inte säga NÄR, och därför vill han att marknaden ska utgå från 25 höjning per möte framöver

c, och som konsekvens av b, ovan så kan han inte heller säga när räntan kan komma att sänkas. Men sanningen är att när arbetslösheten drar rakt uppåt, dvs par miljoner jobb ryker i kvartalet, företagen sänker priser MoM% och vi har deflation…. då kommer han att sänka. Men eftersom vi inte ens vet NÄR han kommer sluta höja, så vet vi inte heller NÄR han kommer sänka.

Jag gissar på att Februari är sista höjning, och han sänker redan till sommaren. Även om Powell innerst inne skulle tro på detta, så kommer han inte för allt i världen visa detta för marknaden, då detta skulle kunna ge kraftiga fall på räntorna och underminera hans jobb att bekämpa inflationen.
Jag gissar på att Februari är sista höjning, och han sänker redan till sommaren. Även om Powell innerst inne skulle tro på detta, så kommer han inte för allt i världen visa detta för marknaden, då detta skulle kunna ge kraftiga fall på räntorna och underminera hans jobb att bekämpa inflationen.

Onsdag 2300

Fed höjde som väntat med 50 till 4,25%. Men sen gud vilket tråkigt Fed möte. Inget nytt! Så här ser jag det… Spx 3900 och NDX 11,500 kommer att brytas. Men jag vet inte när. Fram tills dess kan vi nå nya toppar. Perioden vi har kvar brukar vara stark. Men säsongseffekter är opålitliga. Så länge som dollarn är svag finns alltid chans till tomterally… början den stärkas bryter det ihop.

Torsdag..

Idag har vi räntemöte från ECB, Empire FED, Philly, Retail sales…. inget som flyttar marknaden tänker jag, men viktiga datapunkter för mig. Tbc….

ECB höjer med 50 punkter till 2,0%…. inline med experterna. Även dom slår av på takten från 75 till 50. Det är lite samma story som FED, man ser sämre tider framför sig, och räntehöjningarna slår genom med en fördröjning, där man även ser hur man får bukt med inflationen. Samtidigt så vågar man inte guida för att sluta med höjningar och ännu mindre sänkningar. Men om datan kommer in som jag befarar så är det vägen vi måste gå.

Empire FED PMI kom in på -11,2 mot väntat -1,0 och fg +4,5… ingen bra nivå och pekar på ISM under 50, men samtidigt samma nivå som för ett halvårsedan, så inte mycket nytt under där solen där.

Philly FED som är en personlig favorit kom in på -13,8 mot väntat -10,0 och fg -19,4. Sämre än väntat, men bättre än sist, och på en nivå som är dålig och som pekar på ISM klart under 50.

Philly Employment kom in på-1,8 mot fg 7,8…. dassig arbetsmarknad i tillverkningssektorn. Men inget fritt fall

Philly Prices 26,4 mot fg 35,3… en låg nivå som visar att tillverkningssektorn inte längre höjer priserna. Men det vet vi redan från CPI datan

Philly New Orders, mycket viktig, kom in på -25,8 mot fg -16,2…. not good…. pekar på stor nedsida kommande månaderna. Givet att lagernivåerna är goda, vilket dom är.

Retail sales ex bilar kom in på -0,2 mot väntat +0,2 och fg +1,2. Säger att man spenderade ungefär lika mycket pengar i november som oktober. Men givet att priserna är upp så mycket, så är det sålda volymer som är ner. Man får ju mindre för samma dollar jämfört med för ett år sedan. Det blir mer kvar på hyllorna, mindre beställningar, mindre tillverkning, minskad efterfrågan på råvaror osv… men jag vill ju att denna siffra tar ett rejält kliv nedåt, när hushållen betalat räntor och energi priser, så har de på sikt inte lika mycket pengar kvar att konsumera… och givet höga priser, så borde efterfrågan i volym dö… jag har varit för tidig på detta tema. Hushållen är motståndskraftiga. Men deras köpkraft speglas av räntorna i somras, inte nu, så det lär bli värre.

Datan totalt sett är inte bra, men den är inte så dålig att de slutar tro på vinstestimaten ännu.

Räntorna sjunker där ute, och hade det varit en stark dollar ovanpå detta, så hade det varit en klassisk Risk off situation, och då är det bye bye till aktier…. MEN dollarn är svag, och det är detta som förbryllar och gör mig osäker på om det är nu vi ska bryta ner. Såväl SPX som NDX är på tekniskt viktiga stöd nivåer…..

Imorgon kommer flash PMIs och inflation från Europa….

Björnarna ligger sedan länge utanför… inklusive jag själv. Men det kanske finns några som bettar på tomten… svårt att säga.

Äntligen fredag…

Inflation från Europe visade på kärninflation om 0,3% MoM mot väntat 0,2 och fg 0,7. Energipriserna är det som driver ner inflationen denna månad, och kärninflationen är alltså för hög för ECB, och det är just därför som de säger att de tänker fortsätta att höja till att de får bukt med inflationen. Dock kan en kraftig inbromsning i ekonomin effektivt ta dö på prishöjningarna, och då slutar man såklart. Men det är osäkert när. Eftersom ECB ligger på 2% styrränta till skillnad från FED som ligger på 4,25% så finns det såklart att ta av!

Det har även kommit en Flash PMIs idag

Tyska Mfg Flash PMI 47,4 mot väntat 46,3 och fg 46,2. Starkare! Även Service PMI var bättre

Från Europa kom Mfg Flash PMI in på 47,8 mot väntat 47,1 och fg 47,1. Starkare. Även där var Service PMI bättre.

Okej, det är inte starka siffror men de visar motståndskraft. Inga recessions siffror. Men ska vi har recession till sommaren så bör vi nå en tipping point i datan under nästa år, typ q1. Jag förstår om Lagarde måste låta så hökig som hon gör…. och hon kommer göra verklighet av det hon säger så länge som datan kommer in som den gör idag.

Men det är USA som räknas.

US Mfg Flash PMI kom in på 46,2 mot väntat 47,7 och fg 47,7. Sämre, men trots allt kring samma nivåer. Ingen momentum i nedgången utan vi har fastnat här strax under 50, vilket innebär att ekonomin står stilla… dock inga recessions tendenser… ÄNNU.

US Service Flash PMI, som jag numera anser är viktigare, kom in på 44,4 mot väntat 46,8 och fg 46,2… sämre. Men marknadens förtroende för den här är si och sådär. ISM non-mfg har målat upp en annan bild som bättre speglar verkligheten. Det är märkligt att de spretar, och det ska bli intressant att se hur ISM kommer in under första veckan i januari… de kan inte spreat isär för all tid.

Summasumarum är datan dasig, men det visar FORTFARANDE bara att ekonomin stannat av… inte växlat ner på väg in i recession.

Dollarn och räntorna ger inga tydliga signaler ännu…

Däremot är börserna klart negativa.

Rent tekniskt ser jag på det så här,

SPX har brutit ner, och visst kan det vara en fint inför ett kommande Nisserally…

Men Base Case är att vi rätt snart studsar upp till 3900-3930 men att det därifrån vänder ner mot 3600-3700. En klassisk ABC. Sen studsar vi upp mot 3850ish i en våg 2 där vi förhoppningsvis stänger året. Sen inleder vi januari med ett sista ben ner mot 3250-3350. Skulle vi etablera oss över 3900-3930 VÄLDIGT snart, så var senaste dagarnas nedgång bara en fint. Man vet aldrig vad ett Nisserally kan hitta på, och det är konstigt att dollarn inte är starkare om ALLT nu är så dåligt. Uppgången i Tech, NDX/Growth har också varit en besvikelse med tanke på att US10yrs föll från 4,3% till 3,4%. Jag blir misstänksam.

Trots detta måste man välja sida, och base case är att uppgången är avklarad. Senaste björnrallyt blev 3490-4100 drygt 17%. Nu är det sura tider igen.

I nästa vecka har vi NAHB index, Consumer confidence, Core PCE och Michigan index. Extreeemt lugnt…

Trevlig helg och fjärde advent….

Publicerat i Uncategorized | 24 kommentarer

Lugnt inför nästa veckas FED och CPI

Jag är tagen av styrkan på börsen. Vilket man alltid är långt uppe i ett björnrally. Förra veckans hyfsade ISM och starka jobbdata gjorde inte att man blev orolig över FED, utan den stora potentialen av softlanding, dvs goda nyheter. FED tvingar ner inflationen, utan att det påverkar vinsterna. Det bästa av två världar! Räntorna drog inte på datan utan 10-åringen handlas nu på 3,5% mot att tidigare toppat ur på 4,3%.

Zoomar man ut och tittar på Räntan, Dollarn och VIX…. så skulle jag säga att den här uppgången kan inte ha mycket kvar. Jag tänker att SPX kan nå 4150 och NDX 12,400-12,600… men jag siktar som sagt på SPX 3600-3700 nu.

FED höjer med 50 i december och kanske 25 i februari men sen borde man vara klar. Givet att inflationsdatan supportar detta.

Vinsterna i Q4 kommer inte bli så dåliga, men om vi får svagt jobbskapande nästa år, och räntekostnaderna börjar sippra genom ordentligt så borde inte Q1orna bli särskilt bra, och i synnerhet inte Q2orna. Då måste vi komma ihåg att marknaden diskar framtiden. Dvs om vinsterna blir svaga i April/maj så borde marknaden allt annat lika gått bra INFÖR att de kommer.

Det finns en december effekt där många stänger böckerna och vill inte göra stora grejor och marknaderna brukar hålla sig fram till den siste. Så kan det bli även i år. Men sen kan januari bli riktigt blodigt.

Nästa vecka kommer CPI från USA och vi har FED möte… den här veckan blir lugnare.

Från Kina kom Caixin Service PMI in på 46,7 mot fg 48,4…. svagt, och är fortfarande COVID koppling.

Service PMIs från Europa var inte kul heller…. men inget fritt fall ännu

Senare idag har vi US Service PMI och Non-Mfg ISM… väldigt viktigt för mig. Senare i veckan har vi Michigan och US PPI..

Avslutningsvis, 10åring på 3,5%. 2 åring på 4,3%… yieldkurvan -80 punkter… tror ni verkligen på soft landing, när vi ser tillbaka på konjunkturen om ETT år. Jag är inte en av dom. PROBLEMET, är att även om vi känner till detta, så innebär det inte att börsen faller som ett rakt streck ner härifrån ett år framåt. Det bottnar när konjunkturen ser som sämst ut, när FED flaggar för att det är dags att sänka räntan. Sannolikt i sommar. ALLTSÅ borde bear market vara alive and kickin fram till sommaren… Detta är för mig the big picture!

Hela nedgången i år har handlat om stark dollar och stigande räntor. En hökig regim som blev förödande för peak valuation/peak profits. Nästa steg handlar som sämre konjunktur, dvs fallande räntor och stark dollar…. Så det är återigen dollarn vi bör hålla koll på. Så länge som den är svag så lever björnrallyt, men så fort den börjar stärkas igen… så är vi tillbaka i bear market. Men så tänker någon… amen om FED kör en mer duvig hållning, så fortsätter dollarn vara svag. Ja det stämmer… tills det inte stämmer. Jag hävdar att även om FED börjar fasa ut räntehöjningar, en duvig taktik, så kommer det ändå slå över till stark dollar. Tajmingen är det luriga! Just nu lever rallyt för att marknaden tittar på den omöjliga kombinationen av starka vinster, och duvig FED. Det kommer inte bestå!

US Service PMI kom in på 46,2 mot flash 46,1 och fg 47,8… typ i linje med Flash.. så ingen överrasking egentligen. Och svag nivå.. vilket är jättekonstigt relativt ISM Non-Mfg… mer om den nedan!

US Non-Mfg ISM kom in på 56,5 mot väntat 53,5 och fg 54,4… väldigt starkt, oväntat stark!

US non-mfg IMS Employment 51,5 mot fg 49,1… bättre men ingen jättestor, men man anställer fortfarande i tjänste sektorn, alltså känner man fortfarande efterfrågan

Non-Mfg Prices 70,0 och 70,7… fortsatt högt inflationstryck. Vilket är oroväckande! Det handlar om att 1, lönerna ökar vilket man som företag kompenserar sig för genom att höja priserna 2, och höja priserna har man möjlighet att göra för att man känner efterfrågan. Vänta er inga storverk från CPI siffran i nästa vecka! Det här måste störa FED!!!!

Non-Mfg ISM Business activity 64,7 mot fg 55,7… detta är den överraskningen. Istället för att sektorn surar till och faller ner under 50 vilket är en förutsättning för att de ska sluta anställa, höja löner och slutligen höja priser, så LYFTER affärsverksamheten. Detta är grundbulten. FED kan omöjligt tro att de kan brotta ner inflationen strukturellt så länge som inte räntorna biter på tjänstesektorn. Okej att den skapar jobb och knegarna får mer betalt. Om räntorna hyvlar bort köpkraften, så faller efterfrågan, och då försvinner till slut nyrekyteringar och lönehöjningar, och därefter prishöjningarna. Men istället händer raka motsatsen. Not good.

Efter förra veckans jobbdata och makro, samt ovan, så tvekar jag kring marknadens syn på FED. Dvs 50 höjning i december. Men inte så säker att på höjningarna försvinner efter det. Datan måste vika ner sig… räntorna måste börja bita. Annars kan vi inte vara så säker på att inflationen strukturellt kommer ner till historiskt acceptabla nivåer.

Vad händer idag? Vix drog, 10åringen drog, dollar har stärkts något. Börserna föll. Vi har fortfarande ingen säljsignal. Detta kräver brott av 3900-3950…. vi kan fortfarande få en fint på uppsidan… men det ser väldigt fragile ut!

Kan FED säga nåt som ställer sig över datan???? Typ tuta i marknaden att inflationen kommer att komma ner och soft landing möjlig… och att marknaden tror dom? Är inte det sjukt naivt? 3

Fredag…

Senaste veckan har varit baissig. Lite översåldhet borde kunna pysa ut mot 4000-4050. Sen får CPI/FED visa vägen. Antingen brakar det ner till 3600-3700… eller fortsätter det upp till 4150. Året borde kunna rundas av kring 3900. I januari tar vi nya tag mot 3250-3350!

Dålig inflationsdata borde kunna trycka tillbaka 10yrs mot 3,8%ish och sker detta simultant med en dollar som går mot par mot euron… så räcker detta för att trycka tillbaka SPX till 3600. Samtidigt har börsen inte varit så baissig som väntat med tanke på jobbdatan och båda ISM. Så det finns nån typ av styrka där ute. Som förvisso snabbt kan försvinna… men ni fattar. Jag är baissig, men utesluter inte en sista topp, i så fall ledd av NDX mot 12,600. Inget vanligt folk borde jaga… men den här boggens uppgift är att återspegla marknaden, inte hur man ska ligga positionerad som ni vet.

US Core PPI (som mäter priserna i producentledet och har störst koppling till Goods inflation) kom in på 0,4% MoM mot väntat 0,2 och fg 0,1. På årsbasis 6,2% mot väntat 5,9 och fg 6,8. En rätt dålig siffra faktiskt. Den knyter an till den starka jobbsiffran, lönesiffran, ISM Mfg New Orders, ISM non-mfg Biz activity och prices. Samtliga som visar på en ekonomi som bromsat in men mår fortsatt bra och där inflationstrycket är högre än hur FED vill ha det. Sen vet vi, och FED också, att datan idag speglar en styrränta från i somras. Att datan i sommar kommer präglas av räntan idag. Detta vet vi! Men vi måste se till derivatan i datan. Dvs förändringstakten, och den går lite sakta.

Michigan kommer lite senare.

I nästa vecka har vi framförallt CPI på tisdag, och FED på onsdag. CPI borde inte vara så fantastisk sett till att arbetsmarknad och ISM Non-Mfg Prices. FED kommer höja med 50 punkter och flagga för 25 punkter därefter fram till att ekonomin går in i recession och företagen slutar höja priserna.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 29 kommentarer

Viktig makrovecka

Den 29e mars toppade första björnrallyt på SPX 4637. Därefter föll det till den 16e juni till 3639. En nedgång på 22% under 11 veckor. Sen hade vi ett andra björnrally med topp den 16e augusti på SPX 4325. Därefter föll det till den 13e oktober till SPX 3491. En nedgång på 19%. Nu är vi inne i tredje björnrallyt. Det är inte utan att chartisten i mig ser sammanhanget mellan topparna 4637-4325 och nu 4034. Det är 300 punkter mellan varje topp ungefär. Nu betyder inte detta nåt egentligen. Mer än ett intressant sammanhang. Jag tror nämligen att senaste två veckornas konsolidering är en uppladdning inför ännu ett litet ben upp. Jag har ju siktat på 4084 gapet men inser att det kan ta oss hela vägen till 4150. Men knappast mer än så, så risk-reward i marknaden är urdålig. Det är knappast någon nyhet. Men så länge som 3900-3950 håller så lever höstens björnrally.

Sen väntar ännu en 20%ish korrektion. Jag tänker 3250-3350. Sen ytterligare ett björnrally mot 3500-3700, och sen en sista runda mot mitt stora target 2800-3000. Som är den här Björnmarknadens sista. Sen ny börscykel. Uppåt!!!! Det som driver nästa uppgång handlar om låg inflation och stimulerande centralbanker, och vinster som repar sig under 2024. Efter recessions vinsterna 2023. Konsensus ligger på 230dollar nästa år. Jag tror på 160-180. Om jag har rätt så är det negativa vinstrevideringar som driver börsen nedåt nästa år. Detta trots fallande räntor.

I det här läget bör man ta ner risken, ligga på cash, långa bonds, marknadsneutrala lågriskfonder, eller varför inte EFTer som ligger kort. Har man en aktieportfölj med långa high conviction innehav, bör man hedga bort marknadsrisken.

På tisdag kommer Case Shiller huspriser och CB Consumer Confidence, på onsdag PMI data från Kina, Chicago PMI samt Inflation från Europa. På torsdag är det ny månad, och PMI samt ISM från hela världen samt core PCE. På fredag avslutar vi med jobbdata. Jobben är veckans viktigaste datapunkt. Marknaden vill se en ekonomi som bromsar in och som skapar färre jobb….. tbc

Risken är att ex jobben är fortsatt bra, att ISM mfl inte faller som man tänkt sig, och marknaden blir orolig över att inflationstrycket inte ska försvinna i den takt att FED börjar trappa ner. Studsar räntorna och dollarn börjar stärkas…. ja då är det slut på detta björnrally.

Ha en fin vecka!

————–

Tisdag

Gårdagen blev skakig, och många börjar pensla efter att vi tangerat toppen. Well, jag är inte så säker. Både Powells tal imorgon, ISM på torsdag eller jobbdatan på fredag har potential att trigga detta vidare. I båda riktningar. Stark data och hökig Powell nedåt, Svag data uppåt. Sen är det en SJÄLVKLARHET att Powell kommer vara hökig och guida för framtida höjningar, men frågan är…. Kommer du höja med 50 punkter i december? För det är en typ av Pivot..

En annan grej jag vänder mig emot är tolkningen av ”Financial Condition Index”. Dvs om räntorna faller så lättar detta index. Vilket många bedömare menar skapar en vilja hos Powell att prata upp räntorna igen. Problemet i det här resonemanget är att Powell försöker döda inflation genom att skapa lågkonjunktur, och lågkonjunktur faller bolagsvinsterna, vilket skapar en Risk Off marknad. I en sådan marknad så faller alltså inflation och därmed räntor, samtidigt som alla investerare vill äga det tryggaste som finns. Långa statsobligationer. Så man köper bonds vars pris stiger, och RÄNTAN faller. Således Powell vill skapa lågkonja, men med detta kommer fallande långräntor. Det är korträntorna han förfogar över, och det är därför vi får en inverterad yieldkurva (när kort räntor stiger, och långräntor faller). Jag är inte så säker på att han är lika bekymrad över att 10åringen gått från 4,3 till 3,7%.

Vad som däremot stör honom är att det skapades 260k jobb förra månaden och 200k väntas på fredag. Han hade varit mycket gladare om de låg kring nollan. ISM ligger fortfarande runt 50 som pekar på en ekonomin som inte växer, men inte heller på väg mot lågkonja… Powell hade gärna sett ISM ner mot 35. Jag kan fortsätta likadant med Retail sales, den är realt svag, men nominellt väldigt stark. Dvs Amerikanska hushåll konsumerar fortfarande en stor summa pengar varje månad. Han vill att de börjar dra ner på detta. Utlåning hos bankerna får gärna stanna av och bostadspriser tappa 20%. Det kommer! Men det har inte gjort det… och därför är Powell inte nöjd. När detta kommer blir Powell nöjd och då slutar han höja. Jag vet att det kommer för jag förstår vad en styrränta på 3,75% innebär. Problemet är att det slår genom med 6 månaders fördröjning i realekonomin. Således datan idag speglar en styrränta på 1,50%. Därför är datan så stark. Till sommaren kommer datan spegla 3,75% styrränta, därför kommer datan vara så svag….

VIX bildade ett gap igår… de brukar stängas, så vi borde få ett uppställ härifrån. För mig är nacklinjen SPX 3900 och NDX 11,500 extreeeemt viktig. Bryts den väntar korrektion på 10% från topp på kort tid. Risk/reward är dålig…. SAMTIDIGT finns det 10% uppsida härifrån i NDX om marknaden får för sig att tycka om utbombad growth/tech igen…. det enda som inte riktigt funkat i det här björnrallyt. Vi behöver en rejäl nedtryckning i US10yrs för att framkalla denna kärlek… och det kanske är att hoppas på för mycket. Vill bara pensla caset.

RR är dålig, vi är i en Bear market med target 2800/3000… men det finns chans för ytterligare ett ben… Siza med förnuft!

Case Shiller bostadspriser kom precis in på -1,2% MoM mot väntat -1,2 och fg -1,3…. priserna fortsätter att falla… precis som vi varit inne på en längre tid. Gör inte hushållen gladare direkt!

CB Consumer Confidence kom in på 100,2 mot väntat 100,0 och fg 102,5… fortsatt deppigt men ingen katastrof, men det brukar komma med stigande arbetslöshet.

Alla väntar på Powell imorrn, ISM på torsdag och Jobben på fredag… data som gör att räntorna faller och dollarn svagas, kommer tas emot bra av börserna. Det omvända gäller också!

Alla vet att Powell är hökig… att han guidar för höjningar under lång tid… men alla vet att de har ingen aning om hur världen ser ut om nåt kvartal… frågan är om han guidar för mindre höjningar eller inte

————

Onsdag, beige book och tal från Powell kan sätta riktningen. Marknaden var svag igår, MEN några säljsignaler har vi inte ännu!

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 48,0 mot väntat 49,0 och fg 49,2. Sämre. Non-Mfg kom in på 46,7 mot fg 48,7. Klart sämre! Covid restriktioner och stök drar ner, samt sämre efterfrågan från omvärlden. MEN, det är som mörkast före gryning är lite min känsla. Jag säger inte att Kina ska börja gå som tåget. Är USA och Europa i recession så gör man inte det. Men de börjar successivt svänga i Covid policy, då de fattar att det inte är hållbart. Folk är sura, vilket de iofs brukar skita i, men det finns ljusglimtar. Det verkar också som om det kan komma mer stimulanser och stöd till fastighetssektorn. Jag är ingen expert på Kina, men det har baissats så mycket i så många år, och att detta korthus ska falla samman. Jag tror fan inte det. Om några år tror jag vi kommer vara förvånade hur få av ”risk faktorerna” som faktiskt materialiserades. Famous last words!!! Sen kommer dom fortsätta att tjafsa med USA, och vi kan kalla det ”Taiwan” ”Tech War” eller ”trade war”. Men vi är för sammanflätade. Kinas välstånd bygger fortfarande i grunden på att man är världens verkstad. Detta ändrar man inte på i all hast, sen kommer den Kinesiska konsumenten bli viktigare för den inhemska ekonomin, lågkostnadsproduktion fortsätter att flyttas ut till länder som Indonesien, Bangladesh etc, Europa och USA kommer ta hem produktion där det är möjligt och finns en economic rational, ESG och energiomställningen blir viktigare och viktigare… så visst händer det grejor, men på det stora hela så tror inte jag på nån radikal skillnad. Kom också ihåg att Kina är största utländska ägaren av amerikanska statspapper. Och USA är deras största handelspartner. Visst kan man bråka, men är det den du vill gå i krig mot? Famous last words som sagt.

Sista dagen på månaden och en radda data senare… tbc

Från Europa kom Flash estimat över inflation som visade på -0,1 MoM och +0,2 ex mat/energi. Företagen i euroland verkar inte höja priserna längre. I årstakt hamnade siffrorna på 10,0 mot väntat 10,4 och fg 10,6. Bättre men det handlar om energidelen. Att de är höga beror på baseffekten. Ex mat/energi landade de på 6,6 mot väntat 6,3 och fg 6,4. Något högre. Den 15e december är årets sista räntemöte och jag tror man höjer med 75 punkter från 1,50 till 2,25%. Men det kan också bli sista höjningen, vilket såklart bygger på att inflationsdatan kommer in light och ekonomin visar svaghet.

ADP Job, som jag förvisso inte följer då den oftast är dålig guide för NFP som kommer på fredag, kom in på svaga 127k mot väntat 200k och fg 239k. En kraftfull försvagning, om nåt så pekar det mot en svag jobbsiffra på fredag. Det är börsvänligt, då marknaden väljer att tro att 50 punkter i december och 0-25 i februari räcker… mot att de ex kör 75+75, som hade varit riktigt surt.

Jag noterar att den 30-åriga amerikanska bostadsoblisen MBS noterade 6,5% efter toppen på 7,2% i oktober. Den började dra i januari 2021, och cirka ett år senare toppade Svenska bostadsmarknaden ur. Skulle detta stämma även denna gång så bottnar Svenska bostadsmarknaden i oktober 2023. Jag har ju kalkylerat lite på sommaren 2023, och sen sidledes året ut, för att sen gradvis stiga under 2024. Vi får se… detta bygger på kraftiga räntesänkningar under andra halvåret från såväl FED som Riksbanken, vilket i sin tur bygger på att inflationen dör, tillväxten blir negativ och arbetslösheten börjar stiga kraftigt. Recession alltså, där vi nu under hösten har sett en avmattning, men fortsatt stark ekonomi. Men där våren bör bjuda på ruffiga tider, som sen håller i sig året ut.

Chicago PMI, föråkare till ISM, kom in på 36,2 mot väntat 47,0 och fg 45,2….. Håll i hatten. Behöver jag ens förklara? Välkommen Lågkonja. Adjö hökig centralbankspolitik… ni vet var ni läste det först!

Powell menar att det är hög tid att dra ner höjningarna, typ december. Marknaderna har nog inte riktigt trott på detta för att räntorna dyker och börserna rallar. Powell penslar för 50 höjning i december… och sen 25 punkter vid varje möte efter det… tills han får ner inflation och ekonomi. Om jag får rätt.. så väntar 0 til 25 i februari… men inga höjningar efter det. End of an Era!!!

Imorgon har ISM mfl, som om Chicago fortfarande har guiding power, lär bli svag. Mer krut åt narrativet att ekonomin bromsar in -> inflationen försvinner -> räntorna sjunker

Även jobbdatan har potential att bli dålig givet dagens ADP, även om den har svag guiding power.

Det skulle kunna innebära att resten av veckan blir stark. Jag siktar vidare mot topparna.

Sen är jag förstås baissad… inte pga räntorna för de ska ner. Utan för att fallande räntor kommer synonymt med stark dollar…. ett symptom på att marknaden är rädd för svag konjunktur och negativa vinstrevideringar. Ni måste komma ihåg följande: NÄR vinsterna börjar trilla in svagt, då är det för sent för att agera. Då har marknaden redan diskat detta.

Mitt SPX target på 4084 är i princip uppnått. Check! Nu siktar jag på 3600-3700 i första hand. Visserligen kan SPX blåsa iväg till 4150 givet svag data närmaste dagarna. NDX kan gå till 12400-12600. Men i princip är björntrallyt slut för den här gången… och det är dags att ta ner risken i portföljen.

Min karta är

3600-3700

sen 3800-3900

sen 3250-3350

sen 3600-3700

sen 2800-3000

———————-

Torsdag, och PMI mania

Från Kina kom Caixin Mfg PMI in på 49,4 mot väntat 48,9 och fg 49,2… snäppet bättre, men nivån är dassig och tar man in NBS igår så saknar inndustrin momentum. Men inget fritt fall. Covid nedstängning och svagare efterfrågan bidrar här. Inget nytt under solen.

Euro Mfg PMI kom in på 47,1 mot flash 47,3 och fg 46,4… inbromsning, sakta men säkert! Dock inget fritt fall ännu!

Tyska Mfg PMI kom in på 46,2 mot flash 46,7 och fg 45,1…. inbromsning, sakta men säkert! Dock inget fritt fall ännu

US Mfg PMI kom in på 47,7 mot flash 47,6 och fg 50,4… i linje med Flash och ISM. Men starkare än ex Chicago.

ISM Mfg kom in på 49,0 mot väntat 49,8 och fg 50,2… svagare än sist och väntat. Men ingen ekonomi i fritt fall ännu.. men det kommer! Som jag brukar säga ”dagens ISM siffra speglar räntorna för 3-6 månader sedan, om man utgår från att ISM guidar ekonomin med 1-3 månader.

ISM Prices kom in på 43,0 mot fg 46,6… riktigt svagt. Nu pratar vi inte att företagen inte höjer priserna och ligger kvar, utan många företag sänker priserna. Det är inte så konstigt. Om folk inte har råd så måste man möta efterfrågan på rätt nivå. Särskilt om man inte är trängd i ett hörn av höga inköpspriser och råvarupriser.

ISM Employment kom in på 48,4 mot fg 50,0… relativt svagt. Men jag tolkar ändå nivån som att man ”slutat anställa”…. och inte ”börjat avskeda”… men det kommer också. Men med fördröjning.

ISM New Orders kom in på 47,2 mot fg 49,2…. svag siffra, men inte på recessionsnivå. Den visar på en ekonomin som bromsat in och står stilla. När det är dags för recession så brukar den dra ner under 40. Lite som att säga att när den här är på 60 då skapas det 500,000 jobb den månaden. runt 50 cirka 250,000 jobb och på 35 så får flera hundratusen sparken och arbetslösheten stiger. Men om man ser köpkraften som en funktion av räntan i somras, så är dagens data ganska balanserad. Om man ser till dagens ränta, och vad ekonomin befinner sig senare i vår, ja då är det även sämre data som väntar.

FEDs favo mått på inflation, Core PCE kom in på 0,2% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,5. I årstakt kom den in på 5,0% YoY mot väntat 5,0 och fg 5,1. LÅGT och bra för FED. Men ingen nyhet. Marknaden har ju redan gått på detta sen förra CPI siffran. Men man kan krasst konstatera att höjer inte företagen priserna med mer än 0,2 i månaden, så blir inflationen c2,5% ett år senare. Ur det perspektivet skulle man kunna säga att inflationen i princip är i schack. Helt logiskt av FED att trappa ner höjningarna.

Powells duviga guidning igår i kombination med svag data får räntorna att falla, dollarn försvagas (duvig reaktion) men börserna tar det inte lika bra som de brukar. Lite vinsthemtagning från igår och vissa som tror att toppen är nådd eller nära, så det är inte så konstigt. Själv har jag utropat topp i SPX och har ändrat siktet. Redan kring 4030 bör det hålla, och vi får en första lös signal om att toppen kan vara nådd. Men riktig säljsignal har vi inte förrän 3950 bryts. Det finns krut kvar i Nasdaq om de stora FAANG namnen ska göra lite catch-up. Detta går inte att utesluta.

Jag noterar vidare att VIX har nått min målnivå för det här björnrallyt. US10yrs likaså. Dollarn borde bottna ur relativt snart. Så alla detta pekar på toppformation. När rallyt är över kommer VIX att börja stiga och dollarn stärkas. US10yrs bör studsa upp en bit men ska i min bok fortsätta av trenda ner. Svag ränta och stark dollar, dvs risk off, är det som borde driva nästa rörelse nedåt.

Men för att prata riktig kort sikt, så är marknaden svag idag, samtidigt som räntan sjunker och dollarn är svag. Detta talar INTE för att vi nått toppen. Det talar för att det kan fortsätta en bit till…. Jag hade varit mycket mer bekymrad om det var svagt idag, samtidigt som dollarn varit stark. Ska man vara ärlig så var inte datan särskilt bra idag, MEN, den var inte så dålig att man på allvar börjar misstro vinstestimaten. Den äkta Risk-Off marknaden, dvs den som säger nu är recessionen här, kommer inte förrän ISM New Orders sjunker ner mot 35.

Imorgon kommer jobbdata.

NFP visade att det skapades 263k jobb mot väntat 200k och fg 284 (reviderat från 261k)… ännu en stark siffra. Klart bättre än vad ADP indikerar, men väl in line med Employment komponenten i ISM Mfg och Non-Mfg…. så någon supersursprise är det inte. Som jag varit inne på tidigare så har ekonomin bromsat in från en hög nivå, men det är ner till måttlig tillväxt. Ingen recession ännu, och det ska det kanske inte vara då nuvarande ekonomi speglar räntor från i somras. Dagens räntor gör avtryck i vår/sommar. Men det innebär också att FED inser att deras bekämpning av inflation inte är att lita på så länge som ekonomin mår bra, och då är de villiga att höja. Precis vad de säger också. Därför kommer de att höja med 50 punkter i december. Risken är stor att de även höjer i februari,,,, sen är det mer osäkert. Det bygger på att höstens höjning biter, vilket jag tror.

NFP timlöner visade på 0,6% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,4. På årsbasis kom den in på 5,1% YoY mot väntat 4,6 och fg 4,7. För högt, men inget outright lönespiral. Där är jag lugn. Men i en ekonomi som mår hyfsat, där arbetslösheten är låg och det skapas jobb, så är dagens löneutveckling egentligen inget konstigt. MEN, detta stör såklart FED, för rationella företag kommer att kompensera denna kostnadshöjning, genom att höja priserna. Detta kräver såklart att det finns efterfrågan där ute, att varorna och tjänsterna går att sälja till ett högre pris. Men i dagens ekonomi så går det.

Fredag! Alla väntar på jobbdatan… en dålig siffra kan ge börsen en sista knuff upp, och det är NDX som borde ta på sig ledartröjan. Ser man till VIX som är låg, US10yrs som tryckts ner mot 3,5% och den svaga Dollarn så är sentimentet börsvänligt i sak, så givet detta finns det förutsättningar. Problemet är att samtliga dom tre är också på tekniskt stretchade nivåer, och kommer ta på sig ledartröjan vid nästa rörelse ner. Jag tänker att dollarn går mot par mot euron, US10yrs mot 3,8% och VIX mot 27/28. På typ två veckor. Då kan SPX enkelt göra en ABC från topp till (A. 3800-3850)-(B. 3900-3950)-(C. 3600-3700).

Jag måste erkänna att dagens reaktion på jobbdatan är väldigt måttlig, so far. Hade jag bara vetat om jobbsiffran, så hade jag sagt att dollarn kommer stärkas på detta, räntorna stiger och även VIX.. särskilt med tanke på deras nivåer, och detta kommer inte börsen att gilla. Men so far håller sig VIX, faktum är att den är riktigt svag. Ingen som har bråttom att ta på sig skydd här inte… vilket betyder att marknaden är inte säker på att vi ska ner, således vi kan se nya toppar. Dollarn är inte heller så stark som man kunde tro. Även räntans nivå på 3,6% är väldigt måttlig. Så jag förstår varför SPX inte är ner 3%…. men givet datan borde reaktionen vara annorlunda. Jag får faktiskt inte riktigt ihop det. Vissa brukar säga att i en riktigt stark marknad biter inte dålig data, och man tolkar bra data positivt. Och tvärtom förstås… men då får man fråga sig vad marknaden vill tro på? Är det att ekonomin ändå är hyggligt stark att det blir fina vinster nästa år, samtidigt som inflationen ändå kommer tyna bort och räntorna sjunka undan. Det är inte logiskt. Dagens styrräntor när de väl får fullt genomslag klarar inte ekonomin att stå emot. Skuldsättningen är för hög.

Så länge som 3950 håller så kan vi alltid se nya toppar… men jag penslar fortfarande efter 3600-3700 senare i december.

I nästa vecka blir det hyfsat lugnt på data fronten… Service PMIs är viktigast. Veckan efter har vi FED möte och inflationsdata. Kommer inflationsdatan in högt så tror jag inte börserna är lika förlåtande som idag.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 46 kommentarer

Har vi sett toppen?

Nej jag tror inte det. Så länge som SPX 3860 håller så siktar jag högre.

Dollarn ser ut att ha gått klart, och stärks idag. Det är i grunden negativt. Om dollarn stärks och räntorna stiger, så är det en hökig reaktion, där marknaden säger att FED inte är klara på långa vägar. Där förra inflationssiffran var en ”fling”. Detta är negativt för aktier. Om dollarn stärks, och räntorna sjunker, så är det Risk Off, och marknadens sätt att säga att sämre tider är att vänta. Recession och negativa vinstrevideringar. Inte bra för aktier heller. MEN, dollarn har en tendens på sistone att gå tidigt, dvs börserna reagera inte positivt på direkten när den svagade sig. Och de behöver inte heller gå dåligt direkt när den stärks. Jag tittar mer på räntan och VIX där jag ser potential för en körare till, som kan ge kraft till börsen.

Det kom data från HOX över den svenska bostadsmarknaden idag. Priserna var ner 3% i oktober och fortsätter ner i november. Ingen överraskning där inte. Priserna är ner 15% sen toppen, och jag tror de kommer fortsätta 15% till… sannolik botten i sommar, därefter planar de ut under andra halvåret. Men tajming är svårt, och relativt ointressant kan jag tycka. Det enda man behöver konstatera just nu är… priserna ska fortsätta ner!

Det som var intressant är hur den 5yrs bostadsoblisen har studsat från dryga 3,8 till 3,4%. Handlar såklart om att långräntor världen över också har gjort det. US10yrs gick från 4,3 till 3,7%. Det är samma krafter in play. Dvs det här globala inflationstemat börjar nå vägs ände och ersättas av ett globalt recessions tema.

Trots att bostadsoblisen studsade så gör det dessvärre inget åt prisbilden. Det är för stor spread.

Riksbanken kommer höja här i veckan till 2,5%, och då är det egentligen rimligt med en bostadsoblis på 3,5%. Jag tänker 50 punkters skillnad mellan styrräntan och 5yrs statsoblis, och ytterligare 50 puntker mellan stat och bostad. Att bostadsoblisen ligger på 3,4% borde innebära att bundna bostadslån borde ligga på cirka 4,4-5% givet att bankerna ska ha samma marginal som de brukar.

Senare i veckan har vi Flash PMIs…. de får gärna vara dåliga så räntorna trycks ner ytterligare… då slutar marknaden vara så orolig för inflation, och då sjunker även VIX, och gör den det så stiger börsen kanske lite till….

Tisdag… Lugnet före stormen. Imorgon har vi Flash PMIs och FED protkoll från förra mötet. Kan det sätta sprätt på marknaden? Situationen påminner om första veckan i augusti, som var lite av en pain trade för många. Alla hade inte hunnit med att agera på FEDs juli Pivot. Marknaden konsoliderade. Vix var på samma nivå som nu. Marknaden hade ett ben kvar. Vix skulle ner och bottna. Det kan absolut hända igen…. men det kan som sagt även bryta ner under 3860-3910….. och då väntar 3600/3700. Risknivån i marknaden är såklart hög. Men jag hoppas på det förstnämnda.

—————

Onsdag,

Tyska Mfg Flash PMI kom in på 46,7 mot väntat 45,0 och fg 45,1… bättre än väntat och bättre än senast. Europeiska motsvarigheten kom in på 47,3 mot väntat 46,0 och fg 46,4. Samma där. Intressant. Dvs Europa hackar, men försämringen går långsamt. Vi pratar motståndskraft helt klart. Service Flash PMIs visar upp samma sak. Vad handlar detta om egentligen? Well, räntorna har inte börjat slå genom helt ännu, men det kommer. Energipriserna har varit höga men det är först i vinter som konsumtionen går upp (på sommaren är den låg) och då svider räkningarna. Jag tänker också att jobbskapandeXlöner har senaste månaderna ändå varit hyggligt, vilket upprätthåller efterfrågan framåt, och det är först när den vänder ner som vi verkligen får problem med tillväxt. Europa påminner egentligen om USA fast med skillnaden att det handlar mer om Energi och Mat här och i USA mer om inflation i Service sektorn och hyror, att fler har rörliga bolån i Europa, att det finns en fördröjningsfaktor på cirka 6 månader. Tittar man på IFO index, och underkomponenten Expectations, så kommer inte Europa undan recession nästa år.

Ur ett börsperspektiv vill vi ha svag PMI data, helst sämre än ovan. Men inte så dålig att det skapar en Risk Off marknad.

Europa är trots allt en sekundär laggard. Sorry. Börserna rycker också på axlarna åt detta. USA i em är viktigare.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 47,6 mot väntat 50,0 och fg 50,4… svagare

Service Flash PMI kom in på 46,1 mot väntat 47,9 och fg 47,8…. svagare

Båda siffrorna är perfekta för mitt björn rally topp scenario, då de pekar på inbromsning (som gör att FED kan sluta höja) men inte krasch (som skapar Risk OFF miljö) och mycket riktigt ser vi räntorna rör sig nedåt, VIX nedåt och dollarn försvagas…. SPX stiger. Mot 4084 target!

Michigan kom in lite starkare än väntat, men fortsatt låg nivå. Det handlar ju om att amerikanska ekonomin bromsar in från en hög nivå (exemplifierat att jobbskapandet rört sig ner från 500k+ jobb i månaden mot 260k, som fortfarande är en riktigt bra siffra)… men ännu inte fritt fall in i recession (där det försvinner hundratusentals jobb varje månad). Men vi får väl se nästa år…. ni vet var jag står!

Imorgon är USA stängt, halvdag på fredag där många tar klämmis. Nästa stora handelsdag är måndag. Nästa vecka har vi massor av data, och månadsskifte.

Men imorgon har vi även Riksbanksmöte… Ingves sista!

För ett år sen var styrräntan noll och vi betalade c1,5% på vår bostadsskuld om 4,000mdr kronor. Dvs 60mdr. Nu höjer Ingves till 2,50% och rörliga lån kommer ligga på 3,5-4 och bundna 4-4,5 så en blandad kostnad på c4% vilket ger 160mdr i räntekostnader (om alla bundna lån förföll idag)

En ökning med 100mdr på 10 miljoner invånare. Det är 10,000kr per person. Men rensar man bort barn, pensionärer och hyresgäster så hamnar man på 20,000kr per person. Så i ett vanligt hushåll med två vuxna, 40,000kr i ökade räntekostnader. (när bundna lån faller). Det är 7% av disponibel inkomsten som rensats bort. Det känns! Av en hundralapp har man bara 93kr. Å andra sidan har man fått löeökningar senaste två åren av samma kaliber, så man har 100kr kvar. Å andra sidan har allt blivit mycket dyrare så för att ha råd med samma konsumtion som för två år sedan hade man behövt 120kr+ i plånboken. Men det har man inte. Man har 100kr efter löneökning och ökade räntekostnader. Det är detta som sakta ger stop i maskineriet.

Ska läggas till att även om jag tror att FED slutar höja väldigt snart…. så är det långtifrån säkert att nya Erik Thedeen gör det. Hans första möte är i februari, och han är hök. Skulle han låta bli att höja för att senare i sommar ta kritik att han varit för duvig och låtit bli. Trist start på jobbet. Bättre att höja och vara på säkra sidan. Sänka kan man alltid göra när det blir dåliga tider. Det burkar uppskattas… Så om Ingves suttit kvar så hade det nog blivit lite lugnare på räntehöjar sidan nästa år. Men nu gör han inte det, och då lär det bli precis tvärtom!

Nästa FED Minutes…

Fed bekräftar att man vill sänka takten på höjningarna. Dvs det blir 50 punkter i december. Men att man är beredd att hålla på länge…. Well det beror på hur jobb och inflationsdata utvecklas säger jag. Får vi negativt jobbskapande och månadssiffran på core cpi går mot 0,2 eller bättre… då lär de sluta höja.

Marknaden gillade beskedet. SPX är nära target. Vix rejält nerkörd, dollarn i topformation…

Men räntan borde kunna gå ner lite till och det finns ganska så rejäl catch up potential inom Growth. Ndx borde kunna gå en bit till… men det kräver att vissa bolag får lite mer kärlek. Där velar jag faktiskt. Kärlek kan också innebära att de går ner mindre om Spx börjar tappa.

Hursomhelst gäller spx target 4084 (4100) och vi har ingen signal ännu, men när den kommer tar jag sikte på 3600/3700

————————

Torsdag, USA är stängt!

Ingves sista möte efter 17 år på Riksbankstronen. Han höjer som väntat 75 punkter till 2,50%. Är det inte komiskt att när han började jobba på Riksbanken så låg styrräntan på 2%… och nu när han kliver av är den typ samma.

Han flaggar för fler höjningar, även om det inte är hans jobb. Istället blir det höken Theedens jobb.

Deras resonemang kring höjningar är förståligt då inflationen är hög och kommer vara det ett tag till då vi går som USA med en fördröjning, samt den svaga kronan, och där energipriserna lär fortsätta att vara strukturellt höga.

En höjning med 25 till 50 punkter i februari är kassaskåpssäker skulle jag säga.

I april tror jag höjning kan utebli, men det är för att jag är mega skeptisk till världskonjunkturen där framme. Får jag rätt så kommer styrräntan att toppa på 2,75-3,00%. Det räcker i min mening för att sätta krokben på Svensk konjunktur.

Vid den styrräntan kommer våra skulder belastas med en ränta på cirka 4,75-5%. 5% av 5000mdr kronor är 250 miljarder. Vid nollränta betalade vi knappt 100 miljarder.

Sen tror Ingves att man ligger kvar på denna ränta länge…. men om vi trillar in i recession med stigande arbetslöshet, vilket jag tror vi gör. Kanske även fastighetskris om vakanserna stiger, och skuldgivarna inte vill rulla över skuld i kommersiella fastighetsbolag… ja du, då ligger man inte kvar på 3% styrränta.

Räddningen skulle kunna vara att en stor del av lånen där ute är bunda till låga räntor, att USA trillar in i recession och nollställer systemet, och lagom till att långa lån ska refinansieras så har inflation och räntor kommit ner. Det hade sannolikt varit det bästa för Sverige. Hoppas på en global recession alltså. Baksidan av det myntet är att vinsterna kommer revideras ner världen över, och börserna går dåligt. Men det är ingen som tvingat dig till att äga aktier ellerhur.

Om du har ett bundet lån som förfaller så är det jättetråkigt. Men man ska inte binda som du säkert förstår. Lägg det på rörligt. Vid 2,5% styrränta så borde man kunna förhandla det till 3,5%.

—————–

Fredag och halvdag i USA

Om björnrallyt ska ha ett ben till, och kanske till och med övergå i ett Nisserally, eller det ska bli pyspunka totalt handlar till stor del av hur Growth faktorn kommer gå, vilket enkelt uttryckt är Nasdaq NDX kommer gå, vilket enkelt uttryckt är hur FAANG bolagen kommer gå, vilket enkelt uttryckt är hur Amazon kommer gå….

Rent tekniskt ser ju AMZ ut att kunna ralla 10% härifrån rätt enkelt, men även fortsätta ner och sätta ny botten.

Fundamentalt är AMZ knepigt. Å ena sidan är aktien ner 50% sen toppen, handlas till EV/Ebitda 14X årets vinst och som långsiktigt tillväxt case gynnas av fallande räntor.. så det känns ju spännande!

Men problemet är följande:

Förenklat hade man kunnat analysera AMZ så här

2021 Revenues: 470mdr Ebitda 48mdr

2022e Revs 510 Ebitda: 71

23e: Rev 560 Ebitda 87

24e: Rev 610 Ebitda 92

25e: Rev 660 Ebitda 99

26e: Rev 710 Ebitda 107

27e: Rev 760 Ebitda 114

Låt mig tillägga att detta förmodligen är en ganska försiktig serie…. å andra sidan jag är inte nån expert på AMZ så ta min prognos med en stor nypa salt. Jag försöker illustrerar ett exempel här. Jag sysslar inte med aktietips som ni vet!!!!!

MEN, från 48mdr Ebitda förra året till 114mdr om 5 år… en fin tillväxt resa.

Om 5 år, dvs 2027 så antar jag att den prisas på 15X Ev/Ebitda. En moderat multipel för ett fint tillväxtbolag i en normal räntemiljö.

114 X 15= 1,710mdr i EV (Enterprise value är Börsvärde justerad för nettoskuld)

Idag är EV 983mdr.

Uppsida 1710 / 983 = 74% eller cirka 12% om året

Men man ska ha lite riskpremie under 5 år också. MEN 12% uppgång till target borde ju inkludera riskpremie då börsen normalt sett hackar på kring 6-7% över hela börscykler.

Amazon är alltså attraktivt värderad idag sett till en långsiktig placering.

All in köp alltså!!!!

Well, not so fast.

Ebitda 2027 kan mycket väl bli 114mdr…. men prognosen JUST nästa år kan vara tokig. Säg att recessionen sveper som en nordanvind över USA. Många gamla detaljister går under, och Amazon står sig stark. Men det hindrar inte AMZ att göra ett år som förra året med 510mdr i Revs och 48mdr i Ebitda. I sånt fall handlas egentligen AMZ till 20X nästa år Ev/Ebitda och står inför ett år med fallande Ebitda. Inte stigande.

My take är att marknaden kommer inte ta detta med en axelryckning och säga ”jaja men på lång sikt blir det bra”. Nej min tes är att Amazon kommer tillsammans med allt annat följa med denna Bear market ner…. MEN, att det fortfarande är en BUY idag sett på 5 års sikt. Naturligtvis är det en ÄNNU större BUY en bit in på nästa år när den handlas lägre. Det långsiktiga caset har ju inte förändrats.

Vad jag vill belysa med detta är att aktieanalys är komplicerat. Amazon är en köp på lång sikt, men samtidigt en Sälj på kort sikt.

Hela marknaden är förmodligen en helt okej köp på 5-10 års sikt… men på ett års sikt en Sälj….

Detta hindrar inte aktien från att studsa 10% härifrån om optimismen med framtida räntor infinner sig… men det hindrar den inte från att falla vidare heller. Vi kan även få både och….

En annan grej som jag hör om ofta ”vilka köper när utsikterna är så svaga?”

För det första, bakom varje såld aktie finns en köpt, och tvärtom.

Men jag kan tänka några köpare där ute,

1, För det första är det långa pengar som ligger utanför sen länge, de är inte köpare, men de är inte säljare heller. Så egentligen positivt för marknaden

2, Blankare ser risken att det kan ställa upp ytterligare, och vågar inte sälja ännu. Säljer dom inte, så är det positivt

3, De som sitter i blankade positioner och var nöjda för några veckor sen börjar känna pain trade och köper tillbaka… den dåliga affären känns och de vill stänga innan det blir värre. De agerar köpare

4, Taktiska allokerare, som när börsen tidigare satte sig återbalanserar portföljerna genom att köpa aktier. Oavsett utsikter, de agerar mekaniskt

5, Momentum produkter köper när vi är i positiv trend.

6, Många institutioner får inflöden varje månad, och måste vara fullinvesterade, och de köper mekaniskt

7, Korta pengar som tagit en trade sen oktober och vill sitta med så länge som det går upp

8, Korta pengar som rycktes med av optimismen i somras, och köpte high, börjar nu känna sig lite bättre till mods och vill inte sälja

9, Fundamentalister som skiter i börsen, men följer enskilda bolag som de tycker blivit billiga i nedgång och köper

Jag säger inte att det inte kan gå ner… bara att de har fel som säger att det borde gå ner för att ”vem i helvete vill köpa här?” argumentationen. Jag förstår vad dom menar, men det enda jag säger är att det finns alltid köpare där ute. Och säljare för den delen.

Trevlig helg

Publicerat i Uncategorized | 36 kommentarer