Fokus på inflation

I veckan har vi US inflation data på tisdag. Man väntar sig att core CPI är upp 0,3% MoM, samma som fg månad. CPI väntas komma in 0,1 mot fg 0,0 MoM. Handlar såklart till stor del om energipriserna där.

När det kommer till CPI så har vi i den positiva vågskålen

1, timlönerna kommer ner

2, råvarupriser är svaga

3, PMI Mfg priskomponenten pekar på nedsida

4, stark dollar är deflatoriskt

5, begagnade bilar och energi priser driver inte på lika mycket längre

I den negativa vågskålen;

1, jobbskapandet är fortsatt starkt, vilket innebär att det finns en optimism ute i företagen som också ger dom självförtroende att höja priserna. Hade efterfrågan signifikant försvagats så upphör jobbskapandet. Där är vi inte ännu, och därför är det för tidigt att ropa hej kring inflationen

2, ISM Non-Mfg pris komponenten har INTE kommit ner. Dvs i service näringen, som förvisso brukar vara fördröjd, så ser vi inte ännu att inflationstrycket börjar försvinna. Detta trots att lönerna inte ökar lika snabbt

3, hyror, väger tungt i CPI och de lär vara fortsatt tryck där

UBS har ett big data lab som pekar på 0,2%. Det hade marknaden gillat. Cleveland Fed har en InflationNOW mätning som visar på 0,5%. Det hade skrämt skiten ur marknaden.

Men i princip så kan man säga att inflationstrycket i USA inte längre är nåt stort problem, och då måste man ju fråga sig varför FED ändå säger motsatsen, och är så hökiga? Svaret på den frågan har kopplingar till en annan fråga man ofta hör, nämligen ”kan USA tvinga ner inflationen samtidigt som man undviker hårdlandning?” Jag, och FED även om de inte säger det, hävdar att frågan är felställd. Istället borde frågan vara ”Krävs det en hårdlandning för att strukturellt få ner inflationen?”. Mitt, och FEDs, svar på den frågan är tvetydligt Ja. Det är stark efterfrågan som i grunden skapat dagens inflation (genom supplydriven inflation, som aldrig hade kunnat skapats om efterfrågan hade varit strukturellt svag) och därför är det svag efterfrågan som kan ta bort den.

Recession för mig är negativt jobbskapande i kombination med negativt BNP tillväxt YoY%. Oftast går de hand i hand. I den miljön överlever inte inflation. Dvs arbetstagare kan inte förhandla upp löner när folk blir varslade om uppsägning. Råvaror faller i pris när efterfrågan dyker under utbud. Företag höjer inte priserna när efterfrågan faller. De rear ut varor, ta två betala för en, kampanjer och prissänkningar. När FED känner sig övertygade om att vi är på väg dit, så kommer de sluta höja. De kommer börja sänka när vi är mitt i brinnande recession. Dvs när jobbsiffran, NFP, kommer ner mot NOLL så slutar de höja. När den är kraftigt negativ så sänker man räntan.

Den stora risken att nedgången inte blir av är att sentimentet inte är särskilt positivt, att många står utanför, att datan kommer in på ett sätt som gör dollarna svag. Men som sagt, jag penslar efter en dollar mot 0,96eur. Då spelar det inte så stor roll om räntorna stiger (hökig reaktion som är negativ för multiplar) eller om räntorna faller (risk off och rädsla för recession). I min bok är inflationen på väg ner även om det inte är en rak linje. Så länge som räntorna är höga så innebär det stigande realräntor, som nästan alltid är negativt för aktier. Senast räntan föll från 3,5 till 2,5 så föll alltså realräntan och gav ett rally åt aktier. FEDs pivot i juli (som sen visade sig inte vara en pivot) krönte det här. Nu har räntorna varit starka ett tag, och ligger alltså bakom denna nedgång, som jag tror fortsätter. Parallellt med detta borde 10-åringen kunna drivas tillbaka mot 2,3-2,5…. och detta kommer sen kunna skapa ännu ett bear market rally. Ett bear market rally som jag tänker mig går från 3,500 till 3,900.

På onsdag kommer infationsdata från Sverige. KPIF ex Energi väntas komma in 0,5% MoM mot fg 0,4.

Från USA kommer även PPI, Empire, Philly FED samt Retail sales.

På fredag är det OPEX.

SPX har i princip stämt av sitt 4100 område, även om vi kan få en sista körning upp måndag/tisdag. Men nästa steg är alltså 3650-3700 området. Alltså jag ser 10% nedsida härifrån i det korta perspektivet!

FED mötet den 21a lär bli en viktigt pivot.

Många bulls där ute hänger upp sitt case på att inflationen snart är ett minne blott, centralbankerna kommer mjukna och räntorna kommer trenda nedåt kommande 12 månader. Det ironiska är att de har rätt. Det tråkiga är att de kommer få fel runt börsen, som kommer att falla med negativa vinstrevideringar och hög värdering. Bullsen brukar kontra med att jag inte kan vara säker på recessions vinsterna. Då brukar jag svara… om jag har fel om vinsterna, så har ni fel om inflation och räntor!

Fortsatt trevlig helg!

———————

Måndag… marknaden är stark och rent tekniskt hade det varit snyggt med en topp här. Hur det tar sig beror på vad som händer med dollarn och räntorna, som såklart är kopplade till CPI siffran imorgon. Jag får frågan ”Om CPI kommer in svagt, kan uppgången fortsätta?”. Det är en högst relevant fråga. Jag tror visst det kan ge en sista push upp, men sen är det södra breddgrader som väntar. Anledningen handlar om att 1, varför CPI i så fall börjar komma in svagare, och det handlar om att efterfrågan viker där ute. Dels återspeglas det i lägre inköpspriser som såklart är en bra sak, men även lägre slutkundsefterfrågan, vilket egentligen är samma sak, men det är inte så bra…. och 2, värderingen av börsen på 4100 är inte attraktiv. Så kanske en sista push, men detta är inte ett läge att vara lång i. Tvärtom!!!!

och en sista tanke nöt… senast core pce kom in låg den på 0,1 MoM. Core cpi låg på 0,3. HAAALLLÅÅÅÅ, inflationstrycket har redan kommit ner. Visst, det kan vara en outlier, den kan komma tillbaka och det var bara en månad. MEN det intressanta är att marknaden såg detta men brydde sig inte. Det handlade i sin tur om stigande ränta och dollarstyrka. Vad handlar detta om? Jo Feds hökighet sedan augusti. Vad handlar den om? Ser de inte datan? Jovisst, men jag tror att så länge som tillväxten är stark är de rädda att inflationen kan komma tillbaka. De fortsätter att höka TROTS att inflationsdatan kommer ner, för de vill även se hur tillväxt och efterfrågan mattas… och marknaden följer Fed. Det skulle i så fall innebära att trots att cpi kommer in svagt imorgon så kan styrkan utebli…

———————–

Tisdag

Core CPI kom in 0,6% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3. På årsbasis, som är rätt Ointressant då det bara är en matematisk basfunktion och ett annat sätt att uttrycka 12 månaders datapunkter på, kom in på 6,3 mot väntat 6,1 och fg 5,9. CPI ink energi kom in +0,1 mot väntat -0,1 och fg 0,0. Klart högre inflationstryck i amerikanska ekonomin än väntat.

Förra månaden kom core CPI in på 0,3 och core PCE 0,1. Vi var nåt deflatoriskt på spåren, men dagens siffra omkullkastar detta. Varför? jo för att om företagen höjer priserna med 0,3 varje månad i 12 månader, så landar inflationen på typ 3,6 efter ett år. Inte så farligt långt från målet som ligger på 2% mätt som PCE och som brukar motsvaras av CPI på 2,5%. MEN, om de höjer med 0,6 så är det 7,2% på årsbasis och då är inflationen ett lika stort problem som tidigare.

Precis som att 0,3 var en datapunkt, som det visade sig vara dumt att glädjas över, så kan också 0,6 vara EN datapunkt som sen inte visar sig vara symbolisera pristrycket där ute. Time will tell. Nästa stora siffra är core PCE, som kommer om 14 dagar. Den kom in på 0,1 sist. Ska den också komma in högt? Svårt att säga.

Det som är intressant är att fundera över dagens siffra.

Vi VET att råvarupriser har börjat komma ner, och sätter mindre press på inköpspriserna för varutillverkarna där ute. Vi vet också att efterfrågan på varor generellt har dippat. Man ser detta på ex ISM New orders. Vi vet även att priserna där är på väg ner genom ISM Mfg Prices m.m.

Dagens inflationssiffror handlar INTE om den supplydrivna inflationen i goods sektorn. Den har toppat ur och trendar ner.

NEJ, dagens inflationssiffra handlar om den stora pjäsen i Amerikansk ekonomi. Tjänste- och service näringen.

1, Den delen av ekonomin mår tämligen bra. ISM Non-Mfg och ISM Non-Mfg Biz Activity visade för nån vecka sen stark data, som pekar på att det går bra. Efterfrågan är god. Om man som företag vill höja priserna så krävs det i grunden GOD efterfrågan från kunderna. Det som gjort mig förvirrad är att US PMI Services, systersiffran, varit så svag. Vi kan konstatera att den fångar miljön sämre än ISM. CHECK

2, Service näringen har inte flaggat för att de slutat höja priserna. Det visade ISM non-mfg Prices senast, då den fortfarande harvar på 70-nivåer, i motsats till ISM Mfg Prices som kommit ner mot 50.

3, Jobbskapandet är synnerligen gott. 500k+ jobb i juli, 300k+ i augusti. Det säger två saker, det skapas köpkraft, köpkraft som sen konsumeras på tjänster och 2, företag primärt i servicenäringen är tillräckligt positiva för att rekrytera folk.

4, Lönerna. Här finns två viktiga saker. Lönerna har höjts rejält vilket primärt drabbat företag i servicenäringen då det är deras största kostnad. Det är därför rimligt att de är benägna att höja priserna för att kompensera för denna kostnad. MEN, lönerna på månadsbasis, har vi de senaste mätningarna kommit ner, och håller dom i sig, så kommer löneinflationen ligga lågt om 12 månader. Detta talar för att inflationen i service näringen kommer att komma ner tids nog.

5, Jag har inte studerat CPI i detalj, men hyror väger tungt, och hyror är en av de mest laggande komponenterna. Dvs först sjunker räntorna, sen stiger bostadspriserna, sen stiger hyrorna. Det tar tid innan den vänder, även om vi haft stigande räntor länge nu.

Vad får detta för komplikationer?

1, FED kommer höja med 75bp vid mötet i nästa vecka. Från 2,25 till 3,00. I min bok, givet den privata och publika skuldsättningen så räcker det för att sätta krokben för den amerikanska ekonomin med 6 månaders fördröjning. Dvs primärt nästa år. Men jag har svårt att se att FED vågar gambla kring detta. Man höjer hellre för mycket än för lite.

2, Det innebär att september höjningen inte är den sista. Som jag trott väldigt länge. Risken för höjningar i November och December ökar med dagens siffra. Kanske 50 i november och 25 i december. Alltså till 3,75% styrränta. Detta faktum trycker upp räntorna idag, och ner aktiemultiplarna. Dollarn stärks.

3, Men FED liksom jag är data beroende. Jag tror ju på recession i Q4 så vi får väl se om det verkligen blir 50+25 till…. datan som framöver är superviktig är:

a, NFP Jobbskapande…. detta måstet ner till noll.

b, NFP timlöner… de måste fortsätta visa på att vi inte har någon spiral

c, ISM Non-Mfg Biz activity… den måste dippa (lite som ISM Mfg New Orders). Med andra ord…. amerikanerna måste sluta köpa tjänser, sluta gå på restaurang. Då slutar också företagen i den sektorn att höja priserna.

d, ISM Non-Mfg Prices, måste likt ISM Mfg Prices, dippa ner mot 50.

Detta kommer att komma! 100% säkert. Men tajmingen är svår, och dagens siffra pekar i en annan riktning.

Dagens siffra, innebär alltså höga räntor och stark dollar…. således en hökig regim, som givet dagens multiplar inte är gynnsamt. Jag tror US10yrs kan fortsätta mot 3,75%. Då kan ni ju fråga er vilken aktieriskpremie som är rimlig. Jag säger minst 3%. Då krävs en Earnings yield på 6,75%. Det motsvarar PE15. Sen kan ni fundera över vinsterna. PE15 på SPX idag på 4,000 är 267 dollar i vinst. Konsensus idag ligger på 225 dollar. En vinstnivå jag dessutom tycker är inflaterad och kommer se annorlunda ut om några månader…. ni kanske har noterat vinstvarningarna som börjat rulla in inför Q3orna. Ett kvartal som jag ändå är lite halvoptimistisk kring… i Q4 blir det värre. Jag ser ingen logik till att köpa idag…

Någon svara kanske… amen detta är sista sucken för inflation och räntor… om några månader ser det annorlunda ut. Absolut, jag håller med. Men varför är det så, och vad händer med vinsterna då? Ni kan inte både ha kakan och äta den!

Jag tar sikte på 3650-3700 i första hand… inget har ändrats där!

FED möte nästa Onsdag!

Tbc.

———————-

Onsdag

Svensk inflation kom precis. Kärninflationen KPIF ex energi kom in på 0,6 mot väntat 0,6 och fg 0,4. Den är hög men inline. Lirar med en inflationstakt på 6-7%. I årstakt kom den in på 6,8 mot väntat 6,9 och fg 6,6. Sverige är där USA var för ett halvårsedan. Men i Sverige är det inte löner som driver på alls. Utan det är mat och energipriser, samt höga importpriser. Här spelar även den svaga kronan in. Inflationen kommer att falla rejält nästa år, men i nuläget har inte Ingves något annat val än att höja nästa måndag med 75 punkter till 1,50%. Precis som i resten av världen måste vi skapa en recessionsläge som dödar efterfrågan, och med den priserna. Den rena KPI siffran, som är hyfsat ointressant är ännu högre, då den drivs upp av stigande räntekostnader och höga energipriser.

Eftersom inflationen i Sverige laggar ex USA, och för att kronan är så svag, så väntar jag mig en höjning även på nästa möte i november på 50 punkter, till 2%. Detta kommer innebära att svenska hushållens räntekostnader ökar med cirka 100 miljarder. Detta är ca 10% på bruttoinkomstnivå. Högre på netto. Historiskt har detta varit förenligt med foten på bromsen i Svensk ekonomi…. 100 miljarder slår inte till direkt, då hälften av lånen delvis är bundna… men c70mdr borde slå till inom kort. Egentligen från Q4 och framåt.

Jag märker att många missar det här med inflationens olika lägen. Om företagen slutar att höja priserna. Alltså inte sänker dom, utan bara slutar höja, så kommer KPI månad över månad bli 0%. Vad den blir år över år, handlar om värdet för ett år sedan. Om sen företagen inte höjer, men inte heller sänker, priserna på 12 månader, så kommer till slut årssiffran blir 0% YoY, och då kommer centralbanker världen över hävda att inflationen är död, och då kommer de att sänka räntorna i syfte att stimulera ekonomin så att företagen återigen börjar höja från månad till månad. Deflation har vi när YoY siffran är negativ, vilket kräver att företagen börjar sänka priserna från månad till månad. Problemet, som många inser, är att om företagen slutar höja priserna, utan bibehåller dom, så kommer centralbankerna down the road vara nöjda. Men problemet för hushållen är att priserna ligger kvar på en hög nivå, och lönen räcker fortfarande inte till. Det är fortfarande dyrt där ute, trots att inflationen gått mot noll. Visserligen är det bättre än att företagen fortsätter att höja, för det hade gjort det ännu sämre. MEN, point being, om ett år lär inflationen vara nere mot 1-2% och då är centralbankerna dyra, men vi tycker fortfarande det är jobbigt då priserna i vår värld ligger kvar på en hög nivå, och vi kommer fortsätta att känna att pengarna inte räcker till lika mycket som tidigare.

tbc

US core PPI kom precis in på 0,4% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3… sämre men fortsatt okej. PPI är ju producentpriser och de berör primärt goods inflation, då de är tajt sammankopplade med råvarupriser och import etc. Datan är inte skitbra, men den är helt okej. Min syn är oförändrad… inflationen som går att härleda tillbaks i varuledet och tillverkning är på väg ner. Det som håller uppe inflationen handlar om service sektorn, och det handlar om jobbskapande, löner och efterfrågan på service och tjänster. Det är den som måste få sig en ordentlig uppercut för att vi ska råda bot på inflationen totalt sett.

Imorgon kommer ytterligare data;

Empire FED Pmi kom in på -1,5 mot väntat -13,00 och fg -31,3… bättre än väntat. Siffran lirar med ISM Mfg kring 50… men det är att förra siffran pekade på fritt fall i New York ekonomin, men den studsar tillbaka denna månad. Har inte detaljerna… men värt att kolla vidare på!

Philly Fed kom in på -9,9 mot väntat 2,8 och fg 6,2… sämre än väntat och i linje med ISM Mfg kring 45-50. Den var riktigt svag för två månader sedan, men repade sig förra månaden, men nu faller tillbaks igen.

Philly 6m Biz kom in på -3,9 mot fg -10,6… bättre men fortsatt svag. New Orders var riktigt svag.

Philly Employment kom in på 12,1 mot fg 24,1…. sämre men nivån är inte alarmerande.

Philly prices kom in på 29,8 mot fg 43,6. Precis som med ISM Mfg PRices så normaliseras prissättningen i hela tillverkningssektorn.

Svårt att dra någon bestämd slutsats, men min magkänsla är att tillverkningssektorn bromsar in, men det är ännu inte fritt fall. Jobbskapandet är inte mycket att räkna med. Man har i princip slutat höja priserna. Man känner såklart inte samma tryck från råvarupriser, insatsvaror och andra inköp längre. Samtidigt som efterfrågan från kund också mattas.

Historiskt har alltid Goods market legat före Service market. Inom allt, dvs tillväxt, priser, jobb u name it. Så även denna gång. Att vi dessutom överkonsumerade varor under 20/21 gör att vi nu under 21/22 överkonsumerar tjänster förstärker detta.

Sammantaget är jag av den bestämda uppfattningen att Service inflation/activity kommer gå samma öde till mötes som Goods. Inget snack om saken. Men svårt att säga när och hur. Detta är jobbigt, för när spelar väldigt stor betydelse för hur FED agerar, och hur FED agerar kommer vara avgörande för hur börserna går….

US Retail Sales kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,0 och fg -0,4. Ex Autos kom den in på -0,3% mot väntat 0,1 och fg 0,0. I årstakt ligger den på 10%. Utan att gräva för mycket, kan man säga att detaljhandeln i USA säljer för 10% mer nu än samma period förra året. I dollar… i volym oförändrat med tanke på att priserna är högre. Ser man till månadstakten så ligger den kring nollan vilket betyder att årstakten ligger ner mot 0%. Dvs samma i dollar, men i volym mindre. Det är också därför som råvarupriser vänt ner och Mfg PMI index svajar. Efterfrågan i volym har vikt ner sig. Det som är intressant är att man i dollar shoppar på som vanligt. Dels handlar det om att amerikanska ekonomin har skapat gott om jobb, och de får ganska okej löneökningar, samt att de höga räntorna inte börjat bita ännu. I takt med att räntorna börjar bita + jobbskapandet faller, och vinterns elräkning dimper ner, så kommer även konsumtionen i dollar att falla. Givet att priserna ligger kvar på dagens nivåer, så kommer volym få sig en ännu större knäck än den fått hittills. Det är därför som jag tror att ISM mfg på sikt når 35-40 nivåer….. att dagens vinstnivåer hos företagen inte är beständiga nästa år…. att börserna ska ner en bra bit till…. det har bara börjat! Detta innebär också att hög inflation och räntor inte heller är ett problem om ett år… men vinstfallet kommer väga tyngre. För att inte tala om börsens värdering!!!!

Imorgon är det OPEX… man brukar tala om att marknaden i samband med detta handlas onaturligt högt, och faller veckan efter…. eller otaurligt lågt och studsar upp veckan efter. Men jag har aldrig riktigt fått kläm på när och hur detta gäller. Någon som vet?

Även Michigan kommer

Tbc….

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

Dollarn stärks igen

Efter PMI (Mfg) data som visade på okej New order och Employment och jobbdata 315k, SAMTIDIGT som ISM Prices föll och timlönerna sjönk ytterligare till 0,3% MoM som pekar på deflatoriska tendenser så är det inte orimligt att börsen söker stöd och har potential att studsa efter att ha tappat 10% på kort tid, och numera vara rätt översåld. Samtidigt har dollarn börjat stärkas igen efter hökiga signaler från centralbankerna.

USA är stängt idag, men jag sannolikheten är stor för att 3,900 området kommer att hålla, och en 5% studs mot 4100 är att vänta. Det här är ingen långkörare utan borde kunna rivas av relativt snabbt, och därefter väntar ny attack mot nacklinjen 3900, som jag utgår från att den kommer brytas, och därefter ny botten kring 3700.

Veckans agenda präglas av ECB möte på torsdag där 75 punkters höjning är att vänta från 0 till 0,75%. Riksbanken kommer höja med 75 punkter från 0,75 till 1,50 den 19e och avslutningsvis kommer FED höja den 21a med 75 punkter från 2,25 till 3,0%. Allt hänger ihop. Europa är den del som har mest problem med kommande konjunktur och minst problem med inflationsstrukturen. Väldigt mycket handlar om energipriser där. Sverige har ett lite bättre läge och får därför ligga i framkant. FED har den mest dynamiska ekonomin och har haft störst problem med inflation. Min tes är fortsatt att FED borde kunna avstå från att höja i november/december. Dels för att 3% styrränta kommer ge ett stort genomslag nästa år och dels för att inflationstrycket redan avtagit rejält (löner och cpi/pce MoM). Det som saknas är att jobbskapandet måste gå i backen, och där är vi inte ännu.

Mitt November call är som sagt ”at risk”. För att man ska avstå från att höja i november, så behöver man börja guida för detta i oktober. För att man ska börja prata om det i oktober så behöver jobbdata komma in dåligt, och nu senast var jobbskapandet starkt, ISM Employment stark, och även New Orders håller sig. Men jag står fast vid mitt call… men det vacklar.

Europa och Sverige laggar USA både inflationsmässigt och cykelmässigt, så jag räknar numera med att Ingves höjer i november med 50 punkter till 2%. ECB lär också höja med 50 punkter till i oktober till 1,25. Sen i december med ytterligare 25/50 till 1,50-1,75. Sen borde dom också kunna vila på hanen. Särskilt om FED stannat av samt att inflations och tillväxt datan motiverar detta. Tajming är svårt!

Med en styrränta i Sverige på 2% så kommer rörliga bolån att ligga på 3,0-3,5%. På senare tid har deras marginaler krympt mot 100 punkter, vilket är i det nedre intervallet historiskt sett. Hur dom ska gå framöver vet jag ej. Räkna med rörligt på 3,0-3,5 och bundna 50 punkter högre. Svenskarnas räntenota går från 100 mdr till 200mdr, dvs en ökning med 100mdr där 50mdr slår här och nu, och sen kommer de övriga 50mdr lite i taget då de är av mer bunden karaktär. Det tillsammans med elräkningarna kommer nypa i skinnet.

Samtidigt säger regeringen att de vill lätta på Putin/Ringhals effekten med 90 mdr. Det kommer såklart att hjälpa. Ungefär som med Pandemibidragen. 90mdr är 2% av BNP och kan ses som ett budgetunderskott, vilket är fullt normalt i dåliga tider, när konjunktur och skatteintäkter viker. Jag är helt för detta stöd. Problemet är väl snarare utformningen. Man vill ju att det ger incitament till att dusch a och tvätta mindre, och det går mer till hushåll med svag ekonomi än dom som klarar elräkningen oavsett. Vattenfall som har billig elproduktion, men kan sälja den dyrt pga av marginalsystemet där det dyraste energislaget (i detta fall Tysk gas) sätter priset för allt, kommer göra feta vinster. Eftersom staten (vi) äger Vattenfall så kan man ju se det som att Vattenfall bara delar ut vinsterna till oss medborgare. Då drar vi full nytta av att ha billig svensk vattenkraft.

Inbromsningen under första halvåret nästa år, när ränte- och energinotan på riktigt börjar bita i kinden bland hushållen, borde bana väg för kommande räntesänkningar. Jag har sagt Maj för FED men det är stor osäkerhet kring denna. Det beror på hur hårt recessionen slår till och när. Mitt problem är inte primärt att få rätt, det är att veta när. Oavsett så borde Europa och Sverige haka på FED med 3-6 månaders fördröjning.

Nu på morgonen kom Kina Caixin Service PMI in på 55,0 mot fg 55,5. Inte så pjåkigt ändå. På det hela taget är jag imponerad över motståndskraften i Kinas ekonomi trots alla motvindsfaktorer.

Annars är det inte mycket data i veckan, förutom Tjänste-PMI från USA, som är väldigt viktig. Det är tjänstesektorn jobben skapas, och slutar det skapas jobb, så kommer FED tids nog sluta höja. MEN, om det fortsätter att skapas jobb, så skapas det köpkraft, som gör att inflationstrycket på nytt kan ta fart, vilket gör att FED inte vågar sluta höja. Det är jobbskapandet allt handlar om nu… om det dör så finns det inte mycket som pekar på att core PCE/CPI på månadsbasis ska börja dra igen. Dvs företagen slutar höja från månad till månad, och gör dom bara det tillräckligt länge, så kommer även YoY% datan att automatiskt fixa till sig.

I nästa vecka har vi även Inflation från USA på tisdag, och OPEX på fredag. FED mötet den 21a är dock den stora grejen i september.

Jag tror dollarn kommer fortsätta att stärkas, och det kommer inte vara bra för börsen. Antingen stärks den för att FED är hökig och/eller för att vi är i en Risk Off marknad… spelar inte så stor roll. Därmed inte sagt att det kan studsa i veckan till SPX 4100…. men the big pic säger NER!

Ha en fin vecka… tbc

—————

Tisdag

US Service PMI kom in på 43,7 mot Flash 44,1 och fg 47,3… riktigt jävla svag och bekräftar min syn på vad som händer. Men marknaden bryr sig bara om ISM…. som kommer strax. Märkligt att de har spretat isär så mycket!

US Non-Mfg ISM kom in på 56,9 mot väntat 55,1 och fg 56,7… bättre än väntat, bättre än senast, och hyfsat stark nivå

Biz activity kom in på 60,9 mot fg 59,9… starkt!

Employment kom in på 50,2 mot fg 49,1… ingen förändring sen tidigare

Prices kom in på 71,5 mot fg 72,3.. ingen deflation här… märkligt med tanke på att löner börjar lätta i tryck, vilket är service sektorns största kostnadspost.

Jag misstänker starkt att den här datan är lagging jämfört med annat, och stark data är ett rop från ”the past”…. men jag har inte belägg för det.

Siffran förvånar mig då den går lite stick i stäv med det vi ser på annat håll. Den säger att pristrycket är fortsatt högt, att sysselsättningen inte förändras, att affärerna rullar på… och det ser vi inte direkt på annat håll. Så det är märkligt. Jag läste någonstans att den här siffran var sen sist under covid 2020 på att guida ner, och man inte ska fästa för stor vikt vid den. Å andra sidan säger många att PMI siffran är inget nån följer utan det är ISM som gäller. Så det är smått confusing faktiskt!!!

Vad vi ser idag är hur dollarn är stark-räntorna stiger… dvs hökig reaktion som borde vara dålig för börserna. VIX är upp och Bitcoin faller… så kontentan är att det är börsnegativt.

Men SPX håller än så länge 3900 nivån även om det inte känns övertygande. En studs upp härifrån är mitt förstahandsval. Sen ska det ner igen. Alternativet är att det inte orkar, att det närmaste dagarna bryter ner ytterligare och sen gör en mindre studs upp. Svårt läge…. hursomhelst siktar jag fortfarande efter 3500 nivån i slutet på september/in i oktober.

———

Efter att räntorna gått upp kraftigt, us10yrs från 2,5 till 3,35% och dollarn stärkts, som en reaktion på Feds hökighet, så fick marknaden nog. Idag vände både räntor och dollar, och då dök aktie köparna upp igen. Tror vi är på väg mot spx 4100, som sämst 4050. Därefter ska vi ner till 3650, i bästa fall 3700. Därefter upp till 3900 och sen ner till 3500… och allt detta inom 4 veckor. Enkelt va!!!

Jag tror räntan nu är på väg mot 2,3%. Så länge som dollarn är svag så är det bra för börsen, men så fort dollarn börjar stärkas igen, vilket jag tror då den är på väg mot 0,96eur, så blir börsen sur igen. Trots fallande räntor…

ECB imorgon…

Ecb höjde med 75 till 0,75%. Helt väntat. De säger att det finns stora nedsiderisker vad gäller tillväxt, och motsatsen när kommer till inflation. Också väntat…. Beslutet borde inte ha någon större inverkan.

Nästa stora grej är US core CPI…

jag tror fortsatt på 4050-4100

Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer

Powells tal i JH sabbade FED juli pivot

Marknaden konsoliderade i somras fram till FED mötet i juli… då FED sa att vi har uppnått neutral styrränta, nu höjer vi inte på autopilot, nu bestämmer datan, varpå marknaden såg detta som en FED Pivot, ett fundamentalt skifte, blev jätteglad, och bröt upp ur intervallet, och rallade från 3920 till 4320 (c10%) på några veckor. Pain Trade för många. Jackson Hole i fredags sa Powell, marknaden tolkade mig fel i juli. Jag är fortsatt superhökig, tror jag måste framkalla recession för att få ner inflationen även om jag inte säger det rakt ut… varpå börserna föll. De hade förvisso redan toppat ur en vecka innan, men ändå.

Nu är marknaden inte längre överköpt, tvärtom, och visst kan det bottna redan idag kring 4,000-4,020 för att studsa upp mot 4120. Men jag tror risken är överhängande att det ska ner mot 3920, och att vi därefter studsar mot 4120. Svårt att säga exakt.

3920 är ju en gammal nacklinje rent tekniskt, och det som skiljer FED duva från FED hök, gör att vi ska ner under den igen eftersom marknaden inte längre ser FED som en duva.

Jag penslar efter brott av 3920 i september, ner mot 3720 (eller egentligen hela intervallet 3600-3800) och sen studs avstämning mot 3920 igen. Sen i slutet av september, början av oktober, ska vi ner mot 3500 target. Sen från 3500 ska vi upp mot 3920 igen. Sen vete fasen!

Marknaden kommer följa sentimentet, och dollarn och räntor är viktiga saker. De i sin tur påverkas av data.

Imorgon har vi Case Shiller och CB cond conf, på onsdag Chicago PMI samt Kina PMI… inte superviktiga saker. Först på torsdag börjar det bli viktigt med PMI/ISM och sen avslutas veckan med Jobbdata.

I september har vi CPI den 13e och FED möte den 21a.

———-

Det börjar koka hos vissa fackförbund. De vill se reala höjningar i lönerna. Tidigare lät det annorlunda. Det var främst det tongivande industrifacket som ansåg att man måste stå fast vid Riksbankens inflationsmål. I 20 år har man fått ca 2,5% när inflationen låg på 1,5%. Det blev reala höjningar under lång tid. Gött för många!! och därför måste man nu kunna acceptera reala löneminskningar. Eller? Dvs ett avtal på såg 3% tar inflationsmålet i beaktning, inte senaste tidens höga inflation. Det är enkelt för industrin att resonera så här, eftersom den är konkurrensutsatt från omvärlden. Vad som händer om lönerna ökar för myclet är antingen 1, företagen tvingas höja priserna mer än omvärlden varpå de säljer mindre, och får varsla folk för att hantera kostnaderna eller 2, låter de bli att höja priserna, men tack vare de ökade lönekostnaderna, kommer de varsla folk för att hantera kostnadsökningen.

För målare, snickare och kommunalt anställda är det annorlunda. De är inte konkurrensutsatta på det sättet. Det är därför dom nu kräver högre löner.

Men frågan är vad de menar med kompensation för inföation egentligen. När avtalsrörelsen drar igång i vår är det recession, snickare och målare kommer ha det svårt jobbmässigt och inflationen kommer vara väsentligt lägre. Kanske fackförbunden måste anpassa sig till den värld som råder då och därför blir avtalsrörelsen inget problem. Det är skillnad om man spikat ett avtal i nästa vecka!

Historien visar att hög inflations som jagas av höga löner är ett dåligt recept. 70/80-tal. Med dagens skuldkvoter är det stenkorkat, då höga löner bara ger ännu högre inföation som pressar upp räntor och dess räntekostnader, kostnader som äter upp löneökningen då lånen är långt större än inkomsterma.

Låt lönerna ligga på 2,5-3 och låt Riksbanken göra sitt jobb så har vi snart inflation under 2%. Visst, vi blir realt fattigare under en tid, men belöningen är när räntorna faller tillbaka, och räntekostnaderna lättar igen.

Va inte så kortsiktiga!!!

Löneökningar stora som små kommer alltid kompenseras av företagen genom höjda priser…

——-

Läste att regeringen vill se över, dvs slopa, amorteringskravet. Såklart, när räntekostnader och energipriser drar så gör inte amortering det lättare att dra runt hushållsekonomin. Staten vill hellre att du konsumerar i dåliga tider, än spara, dessutom. Man ska tydligen även se över skuldsättningsgraden, 85% regeln, men där lär man inte göra nåt.

Jag har sedan det infördes sågat båda två. Missförstå mig inte. Amortering är jättebra sparande. Men det ska vara frivilligt, där hushållen ges möjlighet att amortera när räntorna är låga och pausa när de är höga. 85% regeln gör heller ingen nytta, bara stänger ute förstagångsköpare, som tvingas låna dyrt eller köra svart kontrakt. Dessutom djupt orättvist då det gör skillnad på barn med rika och fattiga föräldrar. .

Huvudargumentet är att hålla nere skuldsättningen med de här två. Jag är inte för överskuldsättning. Tvärtom. Men det går att enkelt lösa på annat sätt. Genom ett reglerat skuldkvotstak som gäller alla. Det är bättre med ett litet lån som är amort-fritt och 100% av bostadens värde, än ett för stort lån med amortering och 85%.

Då brukar jag höra att lånet inte kommer att räcka till för att köpa en bostad. FEL!!!! Det är lånen som bestämmer priserna, inte tvärtom. Marknaden hade anpassat sin prissättning efter skuldkvoterna, och utlåningen hade utvecklats i linje med lönerna. Inte som nu när de utvecklats dubbelt så snabbt som inkomsterna i 20 år.

men detta har inte hänt… primärt för att bankerna inte vill ha det så, för deras vinstnivåer och vinsttillväxt hade sett mycket sämre ut. Svenskarna fattar inte heller, då de är upptagna att glädjas över värdet på huset och deras EK… så de glömmer att deras storlek på lån/inkomst är den högsta någonsin!

—————

Onsdag,

Case Shiller huspriser steg med 0,4% mot väntat 1,0 och fg 1,2…. en av de svagaste månadssiffrorna på väldigt länge. Men likförbaskat steg priserna och satte ett nytt rekord. Visst, jag köper att uppgången nu planar ut…. men givet ränteläget och NAHB index så borde priserna likt Sverige börja tappa och jag ser 20% nedsida härifrån. Får vi recession i USA nästa år, så borde detta sammanfalla. Ett nytt 2009 helt enkelt. Men till dags datum har det gått sjukt segt. Givet att räntorna började stiga hösten 2020, alltså för 2 år sedan, och vi satte ett nytt prisrekord förra månaden. Det lirar inte. Nedgången borde vara minst ett år gammal. Men det är den inte… men jag är övertygad att det kommer!

CB Consumer confidence kom in på 103,2 mot väntat 97,7 och fg 95,3. En stark siffra. DOCK, är nivån fortfarande bara snäppet högre än under Covid våren 2020. Michigan fångar hushållens shoppingplaner, medan CB fäster större vikt vid jobb situationens olika aspekter. Ur ett optimistiskt perspektiv kan väl sägas att USA i princip återanställt alla sen C19, och att sysselsättningen i princip är den hösta någonsin. Att det skapats mycket jobb under året, att det är lätt att få jobb, att lönerna taktar kring 5% vilket är dubbelt så högt som senaste 20 åren…. men ur det negativa perspektivet är att många är rädda för framtiden, och trots jobb och löneökning, så blir folk realt fattigare.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 49,4 mot väntat 49,2 och fg 49,0…. ändå okej. Inte fritt fall som vissa tycks tro. Non-Mfg kom in på 52,6 mot fg 53,8…. sämre men ändå okej. Inte så pjåkigt ändå med tanke på allt snack kring nedstängningseffekter och krisande fastighetsbolag etc…

I eftermiddag har vi

Chicago PMI som kom in på 52,2 mot väntat 52,0 och fg 52,1…. Indikerar att ISM imorgon blir okej. Stark ISM imorgon innebär att marknaden kan fortsätta tro på vinsterna.

Imorgon har vi

Kina Caixin Mfg PMI som kom in på 49,5 mot väntat 50,2 och fg 50,4…. Sämre och kina tampas med en rad problem som ni vet men det är inte fritt fall.

Tysk Mfg PMI kom in på 49,1 mot flash 49,8 och fg 49,3… sämre, men fortfarande inget fritt fall. Men min tes är att det ser rätt mörkt ut kommande 12m. Svensk ekonomi är ju inte helt oexponerad mot den Tyska.

EU Mfg PMI kom in på 49,6 mot flash 49,7 och fg 49,8… samma som tyska…

US Mfg PMI kom in på 51,5 mot flash 51,3 och fg 52,8… inline

US Mfg ISM kom in på 52,8 mot väntat 52,0 och fg 52,8… starkt. Ekonomin är motståndskraftig!

ISM Mfg Employment 54,2 mot fg 49,9.. oväntat starkt!

ISM Mfg Prices 52,5 mot fg 60,0…inflationstrycket har verkligen normaliserats, vilket vi också sett i core PCE/CPI

ISM Mfg New Orders 51,3 mot fg 48,0…. Min tes har länge varit att q3 är någotlunda starkt för att räntor och energipriser ännu inte slagit genom fullt ut. Att efterfrågan är hyfsat stark och att kostnadstrycket på bolagen lättar något. Men att q4 börjar det sura till ordentligt. Men då är det hög tid att den här börjar röra sig nedåt 40…. Dagens siffra var ovanligt stark!! Huruvida det var sista sucken från högkonjan eller ej är svårt att säga.

På fredag kommer;

US NFP som kom in på 315 mot väntat 300k och fg 526 (reviderat fr 528k)… stark siffra även om vi sett toppen. Men tes är att den ska ner mot noll… men frågan är när

Lönerna kom in 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,5… väldigt bra, vilket borde göra Fed glad. Slår hål på argumenten om löneinflationsspiral

———

Jag har tidigare varit inne på att Ingves höjer med 75 i september, men att det inte säkert blir nåt i november. Efter Ingves senaste uttalanden känner jag mig rätt säker på att han höjer med 50 i november. Sen tror jag på en lång paus.

jag tror att han höjer för att kronan är så pass svag, att inflationen inte vänder ännu som i ex usa utan laggar och för att han tidigare flera gånger sagt att 2% styrränta klarar svenskarna av.

2% styrränta innebär att rörliga bolåneräntor kommer ligga på drygt 3%, bundna ca 50 högre, och sen bil- och blanco lån ytterligare lite högre. Svenskarna med c5,000 mdr i skulder kommer betala c4% ränta på denna stock, dvs 200mdr. Eller cirka 10% av inkomsterna på 2000mdr. 10% har historiskt varit en vattendelare. Dock kommer det inte göra så att vi duckar recession. Fallande fastighetspriser och export gör sitt.

När styrräntan låg på 0% så låg räntekostnaderna på 100mdr. Så det är en dubbling av kostnaden.

Dock är detta en sanning med modifikation. Hälften av lånen är bundna. Så den omedelbara fördyringen ligger på c50mdr där övriga 50 trillar in i jämn takt närmaste 2,5 åren, så med 5mdr i kvartalet ungefär… så visst kommer det att kännas!!!

Det blir recession, inte depression!

Publicerat i Uncategorized | 24 kommentarer

Björnen har vaknat

Kan såklart inte veta säkert att vi sett toppen, men tror det är mycket sannolikt. Mycket pga att jag är fundamentalt baissad. Tänker mig nu att SPX ska gå följande väg 3800-4000-3500 med trolig botten i september/oktober. Där första benet 3800 borde kunna bli en 4000-4100-3800 på ett ungefär…. håller koll på US10yrs/Dollar/Olja/VIX här…

HOX Valueuard kom med bostadspriser som visade att de var ner 2,9% i Sverige. Förvånar säkert ingen.

Räntan på bostadsobligationen har likt räntorna världen över stabiliserats och faktiskt vänt ner. Men indikerar fortsatt stor nedsida på priserna. Från dagens nivåer så tror jag fortfarande på minst 15% nedsida på brf sthlm. Därifrån får vi se.

En styrränta i Sverige på 1,5% borde utmynna i 5års bostasdoblis på c2,5%. Så det är min tro att den räntan ändå ska ner 50 punkter härifrån. När FED sen senare i år börjar bli duvig på riktig, och recessionsoron sätter klorna i långa räntor så kan de falla ytterligare, och det borde även dra med sig svenska statsobligationer, och därmed svenska bostadsobligationer. Detta tror jag till slut kommer bromsa boprisfallet. Men från vilken nivå och när är svårt att säga. För att inte säga när Ingves kommer tvingas till att sänka, dels för att FED gör det, och dels för att vi är i recession, så kommer detta ge stöd längre fram. Då talar vi 2024 alltså. Här och nu tror jag på minst 15% nedgång in i nästa vår.

Från Tyskland kom Mfg Flash PMI in på 49,8 mot väntat 48,2 och fg 49,3… bättre men knappast bra

Från Europa kom Mfg Flash PMI in på 49,7 mot väntat 49,0 och fg 49,8… samma som ovan.

Service PMI var båda svaga. Europa går mot recession. Inte minst när medborgarna har betalat sina elräkningar i vinter. Make no mistake. Men just nu går inbromsningen något långsammare än väntat.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 51,3 mot väntat 52,0 och fg 52,8… sämre men fortsatt okej nivå trots allt. Men det kommer bli sämre. Inventory upbyggnadscykeln har varit den starkaste on record. Inte så konstigt när man nollade lager under covid, men när lager nivåerna, som INTE är på rekordhöga, börjar plana ut för att man märker av den fallande efterfrågan, då avstannar inventory build up orders, och då har vi dom här nere på 40. Det är faktiskt lite vad ex New Order/inventory i ISM indikerar.

Den ännu viktigare Service Flash PMI kom in på 44,1 mot väntat 49,2 och fg 47,3. Katastrof. Detta ska också jämföras med ISM Non-Mfg som senast låg på 56,4. Jag tror mer på den här. Visst, man har hela tiden sagt att under Covid åren 2020/21 så shoppade man till VAROR, för att man hängde hemma och var bunden till detta. När man sen släpptes fri under 2022 så fanns det ett pent up demand av att konsumera tjänster, vilket var bra för det var där jobben primärt skulle skapas. Så blev det till stor del också. MEN, jag insåg att när räntekostnaderna, mat, energi och annat livsnödvändigt stiger i pris, snabbare än nya jobb och högre lön kompenserar för, så kommer det också bli mindre över till tjänster. Service och tjänster, som tyvärr, också hamnar ganska långt ner på prio stegen när snaran dras åt. Tänk resor och restaurangbesök. Det är detta som händer nu. Ordentligt. Det kommer även innebära att det kommer att sluta anställas folk i denna sektor. Då går det snabbt från arbetstagarens marknad till arbetsgivarens och då brukar löneinflationen komma ner. Färre nya jobb och lägre lönetakt, ger lägre köpkraft framöver. Det ger sämre tillväxt, som mina vänner kommer rulla över i recession. Sannolikt i Q4 i år, men annars nästa år. I en miljö med recession, dvs där ekonomin krymper och jobb försvinner, så sjunker företagens försäljning, och med lite Operativ Leverage på det, så sjunker även vinsterna. Normalt för SPX 25-30%. Det skulle innebära att vinst per unit nästa år kommer landa på 160-180 dollar. (140 dollar var det under 2020, men justerar man för återköp av aktier så landar man på c160). Vilken multipel tycker ni SPX ska handlas till för att vara fair då??????

Okej, detta är ju bra för inflation, såklart, och därmed bra för räntor… och mycket riktigt sjönk räntan och dollarn försvagades på det här. Duvig reaktion, som börsen brukar gilla. Särskilt när den inte är lika överköpt längre.

Detta hindrar inte FED från att höka i Jackson Hole, det hindrar dom sannolikt inte från att höja 75 till 3,0% den 21 september. I bästa fall 50punkter. Men i november kommer det vara andra bullar. Detta är såklart bra, och kommer innebära att räntor trendar nedåt, och det är bra för aktiemultiplar.

MEN, ganska snart inser man att de negativa vinstrevideringarna kommer…. och då börjar dollarn stärkas igen…. och då har vi en risk off situation i marknaden där du inte vill hålla aktier.

Jag penslar fortfarande efter SPX 3,500….

Core PCE nästa

Tbc

—————-

Äntligen fredag, med core PCE, Michigan och tal i Jackson Hole

Jag kalkylerar efter:

3800-4000-3500 där första benet är 4000-4100-3800

men jag ser ett alternativ till, nämligen

3900-4100-3500 där första benet är 4100-4200-3900

Om det är den senare så ska vi stämma av 4200ish inom kort och sen rasa ner till 3900. Är det den första så kan vi också stämma av 4200 inom kort fast sen bara tappa ner till 4000.

Alltså det ska ner… men om det vänder redan vid 4000 så ska det studsa till 4100max och sen ner igen. Vänder det inte förrän 3900 så tar studsen oss också till 4100 för att sen vända ner.

Således, nedgång till 3900-4000,,, studs till 4100… sen ner igen!

Många är laddande inför Jackson Hole ikväll… inför detta möte har jag en fundering. Diskussionen verkar vara huruvida man ska klara av att få ner inflationen och samtidigt göra en soft landing som upprätthåller vinsterna. Det är INTE hur jag ser frågeställningen, utan snarare ”hur ska FED få ner inflationen om de inte skapar recession, dvs varför skulle prishöjningarna upphöra om vi INTE hamnar i recession?”

Inflation kommer ur TRE källor,

1, att företagen ser stark efterfrågan från kunderna

2, att företagens inköpspriser stiger

3, att företagens lönekostnader stiger.

Eller en kombo av ovan.

Det första är rätt given, dör efterfrågan, så dör kundernas efterfrågan.

Den andra handlar om råvarupriser, de är höga för att tillverkarna lägger stora orders som gör att supply blir tajt. Tillverkarnas orderstorlek handlar om företagens orders, och deras orders handlar om slutkunden. Så samma som nummer ett. Slutar slutkunden köpa så faller till slut råvarorna, och då blir inköpspriserna till slut lägre.

Den tredje handlar om en kombo av tajt arbetsmarknad och stark tillväxt. Där tillväxt, så orkar inte lönerna växa.

Således går alla tre att härleda till efterfrågan, och för att döda efterfrågan så måste folk ha mindre över i plånboken att handla för. Prisuppgångar som inte matchas av fler jobb och högre lön, dvs fallande real inkomster, är en automatisk broms. Men ovanpå det har du skulders räntekostnader,,,,, dvs räntan.

FED, om de vill få bukt med inflation, måste döda efterfrågan, dvs skapa recession, för att få bort inflationstrycket. Det går inte på nåt annat sätt! Sorry!

Men det är en rätt känslig grej att säga, dvs vi måste skapa recession, dvs se till att miljontals människor blir av med jobbet, för att få bort inflaitonen. Dvs det krävs massa tråkiga mänskliga missöden för att få bort inflation. Tyvärr!

FEDs favo mått på inflation kom precis, Core PCE kom in på 0,1% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,6. Det är bra!! Det är lägsta sen februari 2021. Rent teoretiskt kan man säga att höjer företagen priserna med 0,1 varje månad så landar vi på en inflation 12 månader senare på 1,2%. Siffran är bra, sen är det inte 100% överraskning då core CPI också har flörtat med det här. Vi vet också att FED inte heller kommer ta en månadssiffra och säga ”tjohhoo vi har gått i mål”. De kommer sannolikt höja med 75, i bästa fall 50, i september. MEN, fortsätter månadsdatan att trilla in så här under resten av året, samtidigt som jobbskapandet mjuknar… ja då har vi ett annat läge vid räntemötena i november/december. På årsbasis, som är ren matte, så kom inflaitonen in på 4,6% YoY mot väntat 4,7 och fg 4,8… trenden är alltså nedåt sen februaris high på 5,4%. Headline siffran som är väldigt beroende av energipriserna kom in minus -0,1% MoM… prissänkning alltså. Första sedan covid 2020…. men det handlar helt sonika om energipriser. Vad beträffar energipriserna så är min karta att de är på väg ner mot 70-80 för att återspegla den fallande efterfrågan en recession skapar…. å andra sidan ska man ta det här med en nypa salt då swing faktorn är stor utifrån vad som händer med supply och hur kall vintern blir, vilket är kopplat till kriget.

Michigan index kom in 58,2 mot väntat 55,2 och fg 55,1… klart bättre! Både current conditions och expectations lyfter… nivån är fortfarande superdålig men det är olika grader i helvetet. Men här är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. Konsumenterna är inte glada, de är mindre ledsna. Det handlar i grunden om två saker. Att det inte råder brist på varor längre och att företagen slutar höja priserna så förbannat. Detta ser dom som positivt. Men vi rullar över i ett läge, där jobbskapandet blir negativt, räntekostnaderna börja äta sig in i plånboken, och det blir recession på riktigt. Shoppingplanerna blir inte bra av detta… så man ska inte ha för stora förväntningar framöver. Nästa vecka kommer CB Cons Conf, som mer fångar jobb situationen… det ska bli intressant!

Sen blir det tal från Powell i Jackson hole. Min gissning är han kommer att säga att ”vi har gjort mycket” men vi kan absolut inte veta ”om det räcker” och datan får visa hur man bör agera framöver, men kommer datan in dåligt (ie inflationen är sticky, jobbskapandet starkt) så kommer man fortsätta att höja fram till att den ger vika. Oavsett hur högt man behöver höja, oavsett hur länge man måste fortsätta, och oavsett om det skapar recession eller ej. Recession är sekundärt. (jag hävdar ju att recession är nödvändigt för att nå inflationsmålet, och det här med soft patch är en icke diskussion, då soft patch sannolikt inte kommer få ner inflationen strukturellt, utan bara ett resultat av att man höjt för lite)

I nästa vecka kommer Case Shiller, CB Cons Conf, PMIs från hela världen, ISM samt jobbdata… busy week med andra ord!

Trevlig helg!

————

Powell har precis hållit tal i Jackson Hole… Message is clear; Dom är jävligt hökiga och orubbliga i sitt mål att slå ner på inflationen.

Dollarn stärks och börserna faller!

Vad betyder detta?

1, Att dom höjer med 75 i september, till 3%.

2, Betyder det att de automatiskt höjer i november och december? Man kan ju tro det med tanke på den retoriken.

Min prognos har varit att de INTE höjer i november. Men det är egentligen ingen prognos på själva FED, utan den grundar sig på tre saker.

1, Att räntehöjningarna från i somras får en negativ på konsumtion från Q4 och framåt..

2, Under 2017/18 räknade jag på skuldsättningen i USA, alltså skuldkvoter (lån/inkomst) och kom fram till att ”neutral ränta” borde ligga kring 1,5%. Ändå höjde FED ända upp till 2,25 och pratade om neutral ränta kring 3%. Jag ansåg att de hade fel, att vid räntor över 1,5% så skulle räntekostnadernas undanträngande effekt på konsumtion bli så stor att den slår för hårt mot ekonomin och därmed inflation. Neutral ränta, så att alla förstår, är den räntenivå som varken stimulerar eller bromsar inflation. Otroligt svårt att veta var den ligger såklart… men det visade sig då att man inte höjde till 3% utan stannade redan vid 2,25… för att sen sänka till 1,50 under 2019. Så jag kanske inte hade så fel ändå. Att FED nu höjer till 3% kommer enligt mig ge önskad effekt från och med Q4 och fram till nästa sommar.

3, Att tillväxten surnar till ordentligt under Q4, vilket gör att jobbskapandet faller till noll. Kanske även negativt. Dvs stigande arbetslöshet

4, Att inflationen fortsätter att harva på kring låga nivåer året, dvs som idag. Där månadssiffran landade på 0,1% vilket EGENTLIGEN är en takt som ligger under FEDs mål…. FAST det kräver att den ligger kvar där.

Så ovan fyra punkter är EGENTLIGEN vad jag försöker prognostisera, och givet att de kickar in, Så tror jag att FED kan avstå från att höja. Har jag fel om ovan 4 punkter, ja då lär de fortsätta att höja. Men jag bryr mig inte så mycket om att jag prickar in höjning eller inte rätt… utan ovan punkter. Tajming är svårt! Det är sambanden jag vill få rätt.

SPX mot 3900/4000 nu…. target 3500 intakt

Publicerat i Uncategorized | 41 kommentarer

Har dollarn toppat?

Dollarn var uppe i 1,037euro. Var det toppen och nu är det styrka som gäller igen? I mars hade vi björnrally på SPX, då gick dollarn från 1,08 till 1,12. Sen blev det dollarstyrka och baisse igen. I maj hade vi också ett litet björnrally, och då gick dollarn från 1,04 till 1,08. Och nu senast har vi haft ett björnrally sen mitten på juni, det största och längsta så här långt, samtidigt som dollarn gått från par 1,00 till nästan 1,04. Är det dags för dollarstyrka igen, och ny baisse.

Visst, svårt att träffa exakt topp och så och visst kan dollarn få sig ett sista ryck och dra med sig SPX upp 2-3% till. Tekniskt ser det ju nästan ut så. 3

Men om man målar med den stora penseln så sjunger vi på sista versen.

Eller, vissa hävdar att FED Pivot i mitten på juli ändrade allt. Dvs vid de senaste björnrallies så avlöstes dom av dålig data och hökig FED, som tvingade in oss i björnmarknaden igen. Nu har FED vänt på klacken, och inflations och tillväxt data pekar mer i rätt riktning. Så visst kan dollarn tvingas ner mot par igen, men styrkan är i prinicip slut och man borde kratta efter fallande räntor och svag dollar… dvs om man zoomar ut lite så ser man 1,08/1,12 osv…. och om detta händer så kommer aktier, efter viss Fib38/50 rekyl av juni uppgången återvända till hausse. Baissen är slut.

Jag vänder mig mot detta. Inte minst för att värderingen är FUCKED.

Men även för att jag tror på recession, och det bara är en tidsfråga innan dålig data – bra börs slår om till dålig data – dålig börs. Dålig data fram till nu har varit bra för att svag tillväxt, ger lägre beställningar på varor, ger lägre efterfrågan på råvaror, råvaror faller, tillverkningen blir billigare, inköpen blir billigare, företag slipper höja priserna, inflationen går ner, centralbanker kan tagga ner lite, räntorna faller… och aktier blir intressant igen. Absolut, allt annat lika är det bra för värderingsmultilplarna när räntorna faller. Vilket jag tror de kommer fortsätta att göra. Men värderingsmultipeln måste sättas samman med en vinstprognos, för att få en börskurs. Den vinstprognos kommer må dåligt när tillväxten bromsar in. Därför kommer till slut dålig data ge dålig börs.

Kommer vi däremot få bra data, vilket jag inte tror, så betyder det att köpkraft finns kvar. FED kommer inse att företag höjer priser så länge som kunderna ser hungriga ut… och då kommer inflationsnarrativet tillbaks i marknaden. Så det är enligt mig en loose loose sitaution.

Jag tror att råvarupriser ska ner under andra halvåret. Det har redan börjat. Stök med Ryssland i vinter kan dock temporärt tvinga upp energipriser, och göra inflationen sticky…. detta kommer inte göra saken bättre.

Recessionsoro, på riktigt alltså, ger alltid fallande räntor och stark dollar. Jag tror på båda dom här.

OCH återigen… Fel värdering idag.

Eller kan man vända på det och säga att SPX nivå idag implicit innebär en US10yrs på 2% när den ligger på 2,85%. Tro mig, vi är på väg mot 2% men jag tror att marknaden kan ha överskattat hur snabbt och friktionsfritt det blir. Dagens index nivåer öppnar inte upp för att inflationsnarrativet gläntar på dörren, även om det så är ytterst tillfälligt!

Marknaden är överköpt och trots att det finns 2-3% kvar på uppsidan så står vi inför rekyl.

Uppgången sen juni har varit en riktig pain trade. De som legat på aktier låg även på aktier för ett halvårsen när SPX stod i 4,800 enkelt uttryckt. Och de vill lika lite som då sälja idag. Det kan vara att man har 10 års horisont. Att man inte vill köpa/sälja billigt/dyrt för man inte tror man kan tajma marknaden, att man är passiv by nature, att man faktiskt inte tror på VINST recession… och de som VILL sälja idag har inget att sälja för då de stod utanför marknaden i juni, med sikte på lägre nivåer längre fram. Det som drivit upp marknaden är stängda blankningspositioner, och andra snabba pengar. Ett riktigt björnmarknadsrally, men också en riktig pain trade.

Tycker inte det ser kul ut när jag tittar in i september/oktober. Men jag har inte mycket at sälja! Tyvärr! Den här trejden, vi kan kalla den för ”bye bye inflation”, hade jag tänkt svinga in mig i från 3,500. Nu ser det inte ut så. Om vi når 3,500 så har den redan varit, och risken är att studsen därifrån blir mycket beskedligare då recessionsnarrativet börjar bita sig fast.

I veckan har vi OPEX på fredag (optionslösen), NAHB index, Retail Sales, Philly och Empire. Vi har även Jackson Hole i nästa vecka. Hökiga centralbanker kan få dollarn att stärkas!

Ha en fin vecka!

Tbc…

Empire PMI, som mäter aktiviteten i New York området kom precis in på -31,3 mot väntat +5 och fg +11,1. Den kraschar och visar på KRAFTIG avmattning. Typ ISM Mfg i nivå med 40-45. Siffran är inte lika dålig som Covid 2020 men väl i nivå med Lehman 2008. New York kommer vara i recession innan årets slut. Mark my words!!!!!

NAHB index kom in på 49 mot väntat 55 och fg 55…. det rulllar!!!!!! Fastighetspriserna kommer vara helt jävla annorlunda om 12 månader. Samma grej som i Sverige, fast lagging.

——————-

Goldman har tittat på Bear markets, och mer specifikt björnmarknads rallyn senaste 45 åren.

De vara i snitt 40 dagar. De uppmäter i snitt 13%. Cycliskt går bättre än Defensivt. Det är jämnt skägg mellan Growth och Value, EM vs DM, Small cap vs Large Cap samt att US10yrs har ingen statistisk förändring. Dvs det går inte att säga att US10yrs alltid går upp eller ner vid ett rally.

Så nu vet ni…. imorgon kommer Retail Sales!

————

Torsdag,

Retail Sales kom in 0,0% MoM mot väntat 0,1 och fg 0,8. Ex Autos kom den in på 0,4 mot väntat -0,1 och fg 0,9. Vad vi ser nu är hur detaljhandeln börjar snurra runt 0% i årstakt, mot tidigare 5-10%. Givet inflation där ute, så kan man säga att tidigare låg real detaljhandel kring nollan, dvs man sålde lika mycket i volym som tidigare korrigerat för priserna, men nu börjar den reala så sakta gå mot negativ. Dvs man säljer färre i volym, fast multiplicerat med höga priser, så blir det okej i nominella termer. Den fallande volymen är alltså det vi ser i ex ISM Mfg New Orders, eller svag Empire här i veckan. Det är detta man känner av i Asien som leder till fallande råvarupriser. Detta kommer fortsätta, så länge som köpkraften inte lyfter och kompenserar. Men det ser mörkt ut, för det kräver att jobben fortsätter komma in starkt, att lönerna fortsätter klättra, att räntorna vänder ner med kraft och Biden börjar köra kraftfull finanspolitik. Inget av detta är sannolikt.

Idag kommer Philly, som var svag sist, och givet Empire i veckan, så borde den bli svag!

Philly FED kom precis in på 6,2 mot väntat -5,0 och fg -12,3. Bättre än väntat, men nivån är fortsatt i paritet med en ISM under 50 skulle jag säga. Sammansättningen är stark då 6m Biz, New Orders, Capex och employment allt stiger. Medan prices sjunker. Snabbanalysen är, vi står inför en inbromsning i amerikansk ekonomi, men kanske blir den inte så snabb som många tror. Många tror på recession (YoY%) under Q4. Jag tror på det, men det kanske är för pessimistiskt? I så fall betyder det att efterfrågan inte faller tillbaka så snabbt som många hoppas på och då kommer företagen känna att de har princing power mot konsument, vilket skulle kunna göra att inflationen INTE vill komma ner så snabbt som ex FED vill…. denna siffra, tillsammans med gårdagens detaljhandelssiffra, senaste jobbdatan är alla sådana som pekar på 75 punkters höjning i september. Men det är långt dit…. jag tror inte man ska övertolka dagens siffra.

Personligen tror jag att vi står inför recession, och i slutet kommer räntorna att börja slå genom med full kraft och då går det snabbt. Men data kommer inte försämras månad efter månad utan det är såklart en krokig väg nedåt.

Många verkar tro att inflation och räntor kan pysa ihop, samtidigt som bolagsvinsterna ligger kvar. Jag har fortfarande inte sett eller läst något djupare härledning av detta… och så länge som jag inte gör det så avfärdar jag det helt. Jag hävdar nämligen att ytterst handlar inflationsnedgången om att efterfrågan har vikt ner. Om detta fortsätter så är det såklart bra för inflationsutsikterna, men hur kan det vara bra för vinsterna? Det går liksom inte ihop!

Jag tror vi står inför en urtoppning sen blir det baisse fram till mitten på september/mitten på oktober.

I nästa vecka har vi Jackson Hole, flash PMIs, Core PCE samt Michigan… tbc

————–

US10yrs toppade på 3,50 och sen föll tillbaks till 2,50 i takt med att råvarupriser föll tillsammans med en del ledande indikatorer, svagare inflationsdata och inte minst för att FED sa i mitten på juli att man nu är nöjd med sin styrränta. Men räntan började stiga för man inser att även om FED inte är på autopilot att höja, så är man ändå kvar i det hökiga lägret. Räntan steg till 3% och tangerade Fib50. Jag tror rent tekniskt att vi står inför en svagare ränta nu….

Dollarn har också stärkts från 1,04eur till nästan par. Den är visserligen ganska överköpt nu, och kan göra en kort studs, men på det hela taget tror jag trenden är intakt där jag tror vi är på väg mot 0,96ish.

Summasumarum, så tror jag 10yrs kommer toppa ur och börja gå mot 2,50 samtidigt som dollarn går mot 0,96eur. Detta är risk-off i min bok, och givet överköpta börser så är vi på väg mot en större nedgång. Detta är inget nytt, jag har varit baissig sedan juli och legat helt fel och såg inte uppgången senaste veckorna. Jag var inte superförvånad över FED mötet, men jag förstod aldrig hur marknaden skulle ta det. Anyhow… när vi stänger september månad så tror jag inte folk är lika positiva som nu!!!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 33 kommentarer

Inflation på onsdag

I veckan fäster jag vikt vid inflation på onsdag, PPI på torsdag och inflation från Sverige.

Dollarn konsoliderar, och VIX fortsätter att gå ner, och då väljer marknaden att glädjas över fallande råvaror och att inflationsnarrativet håller på att dö. Visst, FED lär mot bakgrund av inflationsdata och jobbdata vilja höja rätt ordentligt i september, 50-75 punkter, men det är också sannolikt det sista man gör.

Recessionsnarrativet, dvs klart lägre vinster i framtiden, är något man inte bryr sig om just nu. Det är roligt att räntorna faller. Särskilt 10yrs som föll från 3,5 till 2,5 är något som drivit multiplarna. Vinstestimaten har inte förändrats mycket. Just nu studsar 10yrs och som mest lär den gå till 3,0-3,1. Men sen är det är fallande räntor igen. Så länge som dollarn håller sig på mattan finns det köpare av aktier, men skulle den börja stärkas igen, så är det nog tack och godnatt. Något jag räknar med i augusti och in i september. Ner till 3,920 borde gå i blixtens hastighet. Men jag får erkänna att tajming är svårt, och jag trodde aldrig vi skulle gå högre än 4,000. Nu tangerade vi 4,200 idag.

Varför är det så starkt? Njae… marknaden tycks ha bestämt sig att inflation och höga räntor är ett minne blott, och detta tänk kommer hålla i sig så länge som råvaru- och energipriser faller eller i varje fall inte stiger. Då kvarstår frågan, kan vi lita på vinsterna, vilket är samma sak som att säga kan vi lita på konjunkturen, och JA, så länge som vi får jobbdata som vi fick i fredags så väljer marknaden att tro på underliggande styrka i ekonomin, då det enkla sambandet ”det skapas bara jobb i en växande ekonomi – och en växande ekonomi upprätthåller vinster” gäller… vilket det gör so far!

Om jag tittar tillbaka från tidigare i våras, så trodde jag att vi kunde få ett sånt där övergångsläge, dvs där inflationsnarrativet dör, räntorna faller, men recessionsnarrativet ännu inte fått fäste, vilket totalt sett skulle vara bra för börsen. Mitt problem var att jag trodde vi skulle ner till 3,500 och att man därifrån kunde rida på en Fib38 (ca 4,000) alt Fib50 studs (4,150). Nu tror jag fortfarande på att vi ska ner till 3,500 men det är långt ifrån att vi får den typen av studs därifrån. Av det enkla skälet att det är recessionsnarrativets uppgång som tvingar ner oss till 3,500 och att studsen därifrån blir klart måttligare, i storleksordningen typ 3,850 (10% studs). Svårt att säga, det tar vi då!

Jag skulle aldrig för livet äga aktier, utan Cash alt Bonds är melodin. Men så här långt är det en pain trade, inte bara för mig.

Lyssnade precis in på UBS call om inflaiton… de lyfter fram

1, bottlenecks lättar ordentligt nu, särskilt inom halvledare, som varit en stor anledning till Goods inflation. Vilket i grunden handlar om att efterfrågan avtar så att utbudet matchas bättre. Detta är en avanledningarna till att råvaror faller… de reagerar på små förändringar i Efterfrågan helt enkelt

2, Inventory cycle. Inventory build up just nu är den kraftigaste som någonsin har gjorts, och innebär att den upplevda efterfrågan från företag är god. Denna build up kommer i spåren av att inventiry levels var den lägsta någonsin uppmätta, vilket såklart handlar om pandemin. Det som är intressant är att inventory levels har fortfarande en bit kvar till historiska medelnivåer. Därför kan denna build up fortsätta ett tag till och alltså förlänga ”efterfrågan” längre än om de här nivåerna varit höga. Så ni fattar, slutkunds efterfrågan dyker, men kanske kompenseras av lageruppbyggnad, så att vi inte ser hur dålig slutkundsefterfrågan är…. ännu.

3, Det finns fortfarande ganska rejält med pent up demand inom services. Alltså på goods sidan så har vi köpt dom trädgårdsmöblerna vi behöver… men på service sidan finns det mer att önska hos konsumenten. Sen är det frågan om de har råd att köpa det dom vill, givet prishöjningar och stigande räntekostnader. Ex. Tänk dig en familj som inte varit på utlandssemester sedan 2019. De vill gärna åka, men när de räknar på vad det kostar, och vad de har över när räntekostnader är tagna, så kanske de inte har råd. Varför spelar detta roll? Jo för att givet att de har råd, så kommer de boka resan. Om de bokar resan så kvarstår efterfrågan. Eftersom lönerna ökar hyfsat fort, och löner är den stora grejen inom Services, så kommer företagen där ute ha självförtroende att fortsätta att höja priserna. Detta är i så fall en viktig faktor till att inflationen inte vill komma ner i den sektorn, som alltså slår mot total inflation. Detta kan innebära att inflationen inte kommer ner så fort som vi hoppas på. Slutar vi däremot att konsumera tjänster. Då känner företagen av det, och kommer inte att våga höja priserna, och därmed kommer inflationen att vända ner snabbare.

Några tankar om räntehöjningar.

Räntehöjningar börjar slå genom efter 6 månader, och en höjning sipprar sen genom ekonomin i ytterligare 6 månader. Give and take. Så FEDs första höjning på 25 punkter. i mars i år kommer börjar kännas i september, för att sen värka genom till mars nästa år. Men detta är relativt lite. Höjningarna på 50 i maj, 75 i juni och 75 i juli kommer första börja slå genom i november-januari, och sen hålla i sig till nästa sommar.

Vad jag försöker säga är att hösten behöver inte bli särskilt ”räntetung” för hushållen i praktiken. Sen är det klart många hushåll som förstår hur tung den blir nästa vår, och kanske börja lägga om konsumtionsmönster redan nu, men point being, det är först mot jul och framåt som det börjar bli riktigt jobbigt.

Vad innebär detta? Jo att Q3 inte behöver bli så dåligt att kvartal som många tror. Att Q4 med stor risk blir recessionsliknande (sett till YoY% BNP och jobbskapande) men inte så illa som många tror, och det är först Q1 som lär bli riktigt jävligt.

Av den anledningen så tror jag fortfarande på FED höjning i september med 50-75. Att november och framåt inte bjuder på några höjningar. Att man i mars flaggar för sänkning, och att Maj-23 bjuder på den första sänkningen. Men detta är knepig materia, som ni förstår, och även om man får rätt i sak, så kan man få tvärfel med tajming…. och sen ska man försöka lista ut hur marknaden förhåller sig till allt detta. Det är som dömt att få fel….

Apropå rapportperioden… i början så slog Sales sina estimat, medan Earnings inte gjorde det. Nu när 84% av bolagen rapporterat så har både sales OCH earnings slagit sina estimat, och den där marginalpressen vi tidigare talade om, den är inte längre relevant. Detta gör att FY22 earningsestimaten ute på stan ligger kvar kring 225-230usd för SPX. Jag tror fortfarande att Q3 kan bli hyfsat, då 1, efterfrågan inte dyker så fort som många tror 2, kostnadspressen avtar något. Q4 ser däremot sämre ut, då efterfrågan sannolikt får sig en törn. Dock tror jag att FY22 kan landa på 210-215. Väsentligt bättre än jag trodde i början av året då jag penslade efter 180-200. Innevarande års Earnings brukar hålla uppe marknaden fram till oktober sen börjar fokus riktas mot nästkommande år. Jag tror ju nästa år blir riktigt risigt, men sannolikt kan optimismen över årets vinster hålla i sig ett tag till.

Trots detta handlas SPX till 4,150 / 225 = 18X vilket är dyrt givet räntor och utsikter. Sänker vi Earnings till 210-215 så landar vi på 19-20X. Det är INGEN köpvärd börs idag. Sen driver inte earnings börsen kortsiktigt, men det skapas en ”anledning” åt endera håll. Att tro på en 15% korrektion i marknaden är inga konstigheter, och värdering är ett skäl, men det krävs en trigger.

Inflationsdata imorgon… Core CPI MoM% väntas komma in på 0,5% mot fg 0,7.

——

Onsdag,

Jag får ofta frågan, du tror på att inflation är ett icke problem, om 12 månader. Vad är största risken till att det inte blir så? Då skulle jag svara, LÖNERNA. Att de inte faller tillbaka från nuvarande 5% YoY takt till historisk 2,5% YoY. Kommer dom inte tillbaka, så lär företagen fortsätta att kostnadskompensera för detta, och då kommer inflationen hänga kvar. Även om energi och råvarupriser faller i backen. Det som talar för att löner inte kommer gå tillbaka är

1, arbetsmarknaden är tajt

2, arbetstagarna är sura för att reallönerna varit så otroligt svag senaste 2 åren, och kommer inte gå ner i löneanspråk förrän lönen räcker till lika mycket som tidigare. Dvs även om inflationen i ekonomin stannar av. Så har prishöjningarna gjort det dyrt, och vi vill ha mer lön så vi får råd. Även om priserna inte längre höjs i ekonomin i stort.

Det som talar mot att lönerna ligger kvar är:

1, När den supplydrivna inflationen försvinner, dvs när vi märker att priserna där ute inte längre höjs, så kommer våra löneanspråk att lugna ner sig. Dvs en variant av punkt två ovan, fast som leder till annan slutsats

2, Recession, när företag börjar gå dåligt så slutar de först anställa, sen kickar dom. I denna miljö sitter INGEN och argumenterar för högre lön.

3, Tajt arbetsmarknad har visat sig bara bita på löner, om det sker i KOMBINATION med stark tillväxt. Blir det recession, så spelar det noll roll om arbetslösheten ligger på 0% eller 10%. För lönerna alltså.

Jag tillhör dom som tror att lönerna ska ner mot 2,5% i årstakt nästa år.

Jag tillhör också dom som inte tror att inflation är en monetärt fenomen. I teorin ja, men i praktiken nej.

Inflationen idag kommer av att penning- och finanspolitiken la in den högsta växeln någonsin under 2020 och 2021. 2021 var helt onödigt. Inte ens under 2020 hade man behövt brassa på så mycket. Sen hade vi pandemi relaterade supply issues. Sen vart det pent up demand. Sen var det krig. Extrema förhållande helt enkelt. Många tror att det handlar om extrem penningpolitik sen 2008 Lehman. Det tror inte jag. Däremot har skulduppbyggnaden i världen sedan Lehman gjort att centralbankerna kommer kunna döda tillväxt och inflation väldigt enkelt. Vi gav dom en broms och gaspedal, som de ex inte hade under 70-talet eller 90-talet. Då var dom nästan marginaliserade. Idag sitter dom själva i cockpit.

Snart kommer CPI…

och där kom core CPI in på 0,3% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,7…. klart lägre än väntat. 0,3 varje månad i 12 månader ger en inflationstakt på 3,6% så det är jättebra. Indikerar core PCE ner mot 3% eller 0,2-0,3 per månad. Sjunkande efterfrågan, mindre flaskhalsar, fallande frakt och råvarupriser börjar bita…. det borde göra FED nöjd. Jobbrapporten och lönerna låg högt men givet dagens CPI siffra så stannar nog höjningen vid 50 punkter, från 2,25 till 2,75%. Håller den här datan i sig under hösten, samtidigt som tillväxt datan mjuknar, primärt jobbskapande, så blir det nog inte mer räntehöjningar den här gången. Sett till årsdata YoY% så kom core CPI in på 5,9 mot väntat 6,1 och fg 5,9. Den siffran är ju mer matematisk då den beror på värdet för ett år sedan. Det viktiga här är 0,3… att det är tillräckligt lågt. Sen vän av ordning, så måste jag ändå säga att Mars siffran i år, också låg på 0,3% MoM, men sen började det dra igen. Men då hade vi inte samma stöd av räntehöjningar, fallande råvarupriser, mjukare ledande indikatorer etc. Så dagens siffra har mer substans.

Ser man till headline siffran, som är mindre relevant, så kom den in på 0,0% mot väntat 0,2 och fg 1,3 MoM%. Det betyder att priserna totalt sett inte ökade i amerikanska ekonomin från juni till juli, och vi får gå tillbaka till oktober 2020 för att se något liknande. Detta handlar ju såklart om att råvarupriserna gått ner. Primärt drivmedel. På årsbasis kom siffran in på 8,5 mot väntat 8,7 och fg 9,1. Återigen så är det en månadssiffra. Om, teoretiskt, månadssiffran ligger kvar på 0,0 i 12 månader så har vi till slut 0,0% inflation i USA på årsbasis.

Räntemarknaden reagerar som väntat, och räntor faller. Dollarn försvagar till 1,035 euro. En nivå jag stakat ut tidigare som tekniskt viktig. Jag tror räntorna ska fortsätta ner. Dels pga lägre inflationsutsikter, dels pga recessionsoro, som ännu inte fått genomslag pga stark jobbrapport och starka kvartalsrapporter. Det är laggade grejor och säger inget om framtiden. Men marknaden har tagit fasta på detta.

Så om räntorna faller, och dollarn fortsätter att svagas, så är detta en signal om att man tror på en duvig FED, och det är positivt för börsen. Men det är också det börsen handlats på sedan mitten på juni. Om dollarn däremot skulle vända ner och börjar stärkas så är det en Risk Off signal, marknaden är orolig för konjunkturen och givet värderingar, så är det INTE bra för börsen. Dollarn är vattendelaren.

Eftersom jag är kritisk till konjunktur och vinster, så tror jag inte dollarn kommer fortsätta att vara svag. Den har motstånd här vid 1,035-1,04 och vänder den ner därifrån så väntar rekyl på börsen och sannolikt baisse. Bryter den upp och fortsätter mot ex 1,08 så kan börsen fortsätta att vara stark, och det är samma sak som att säga att vinsterna kommer fortsätta att vara höga, både i år och nästa. Hur det skulle vara möjligt med dagens räntor, som ännu inte fått genomslag i plånböckerna förstår inte jag.

Men jag är inte optimist här…. som ni kanske har förstått. Men tajming är svårt!

Imorgon har vi PPI och på fredag Svensk inflation…

———–

Vad ska driva kommande nedgång?

1, Att FEDs hökighet inte försvinner i brådrasket, det lär vi bli varse i september.

2, Att jobbskapandet kommer vända ner tvärt nu när marknaden är i full sysselsättning, och med den tillväxt och vinster. Börsen går före vinstrevideringar. Recession fear lurar på riktigt runt hörnet.

3, Att Dollarn börjar stärkas igen… som med fallande räntor är en del i Risk off

Vad ska driva uppgången vidare?

1, Att dollarn fortsätter att försvagas mot bakgrund av fallande amerikanska räntor

2, Att negativa vinstrevideringar dröjer, och att marknaden istället fortsätter att lita på vinstprognoserna

3, Att tillväxten ligger kvar på en hög nivå längre än många trott…

I eftermiddag kommer PPI… den borde vara bra eftersom CPI var det och den är ännu mer känslig för råvarupriser.

US Core PPI kom precis in på 0,2% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,4. Bra. Som CPI siffran igår så visar den på deflatoriska tendenser. Sen vän av ordning, igen, så var månadssiffran nere där redan i Feb22 och Sep21. Dock är förutsättningarna bättre nu. Företagen känner alltså av ett minskat tryck på kostnaderna, och det kommer såklart smitta på priserna ut mot kund i förlängningen. På årsbasis hamnade siffran på 7,6 mot väntat 7,6 och fg 8,4. Headline siffran kom in på -0,5% MoM (alltså MINUS) mot väntat +0,2 och fg 1,0. Handlar såklart om att fallande energipriser slår genom. Minus, dvs att priserna aggregerat sjönk har vi inte haft sen Covid våren 2020. Det är positivt. Men här handlar det om att priset på energi, och olja i synnerhet, är svagt.

Min syn är Ukraina krisen ger en premie på c40 dollar på oljan. Så går vi mot recession ska den ner mot 70-80 dollar per fat. Vilket är positivt för inflation är räntor. Men då har vi recession på halsen. Får vi inte recession, samtidigt som kriget finns kvar. Då är nedsidan rätt begränsad. Det är ju bra att vi slipper recession, men då kanske vi har en överdrivet positiv syn på var räntor och inflation ska ta vägen?

Känns som att FED höjer med 50 i september. Sista rycket. Visst finns det risk att de höjer med 25+25 i november/december. Dom gör det om konjunkturen är tillräckligt stark, om det skapas jobb och lönerna inte kommer ner. Om inflationen är sticky. Men eftersom jag är konjunktur pessimist, så tror jag vi slipper höjningar. Det är bra för räntor, som är bra för börsen. Men det kommer vara negativt för vinstrevideringarna som är negativt för börsen. Värdering av börsen blir vattendelaren för börsen. Ni vet var jag står. PE18X+ just nu….. just sayin´

Imorgon kommer Svensk inflation. Vi hörs!

—————

Äntligen Fredag!

Svensk inflation, CPIF ex Energi, kom in på 0,4% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,7. Trots att den är inline så borde det göra Riksbanken glad då företagen nu höjer priserna i mindre utsträckning än vad de gjort under året. Rätt trend med andra ord. Dock, en höjningstakt på 0,4 är ju nästan 5% i årstakt så det är fortfarande för högt. Därför höjer Riksbanken i September. Sannolikt med 75 punkter upp till 1,50%. Men mer blir det inte tror jag. Dels för att inflationen kommer att fortsätta att trenda ner, dels för att tillväxten kommer försvagas, och dels för att omvärlden säger till honom att han kan ta det lugnt. På årsbasis kom siffran in 6,6% YoY mot väntat 6,6 och fg 6,1.

Headline siffran, som alltså handlar om energi faktorn, kom in på 0,1% MoM mot väntat 0,3 och fg 1,4%. Klart förbättring vilket handlar om att energipriserna inte längre rusar.

Inflationscaset handlar alltså till stor del om energi, mat och råvarupriser håller sig på mattan. De måste inte falla. Vilket iofs är bra för inflationen, men det kommer i så fall vara ett resultat av tapp i demand som går att spåra till kommande recession. Nej, det viktiga nu är att de inte börjar rusa igen. Typ att oljan håller sig runt 100usd. Inte drar till 120+. Givet min syn på recession, så tror inte jag på det såklart. Däremot kan man inte utesluta att Xyz händer som får oljan att dra temporärt. Det hade sannolikt pajat dagens syn på att inflation inte längre är ett problem.

Händer inget oväntat, vilket det förvisso gärna gör, så kan man vänta sig att Sverige och Europa följer samma utveckling som USA, med en twist, med ett halvårs fördröjning. Vän av ordning säger då att Riksbanken även borde höja några gånger till efter att FED slutat. Men givet skuldkvoten i Sverige (lån/inkomst) så kommer det räcka med 1,5% styrränta då våra c5,000mdr i hushållens skulder (varav 4,000mdr i bolån, där 2,400mdr ligger på rörlig ränta) kommer sannolikt bli 100mdr kr dyrare i räntekostnader (c20,000kr/år per arbetande Svensk, det dubbla för ett vanligt hushåll), vilket räcker för att dra i handbromsen för Sverige AB.

I eftermiddag kommer Prel Michigan… inga underverk väntas där.

Jag penslar fortfarande efter att marknaden ska ner… men måste erkänna att uppgången i både tid och storlek överraskat. Särskilt efter FED mötet i juli, som blev en Pivot för marknaden. Hursomhelst, jag tänker att dollarn ska toppa ur och ner mot par-1,01eur och detta kommer vara förenligt med topp och nedgång. Helst mitten slutet september. Vi får se!

Import priserna i USA sjönk förra månaden med -1,4%. Klart lägre än väntat och negativa för första gången sedan Covid våren. Säg efter mig, Världen känner av lägre efterfrågan-råvarupriserna faller-tillverkare slutar höja priserna och till och med sänker för att sälja-inflationen faller i alla led. Check. Inflationen är död-räntorna faller-och alla är glada- welllll hur var det med efterfrågan och köpkraft…. vad är nästa steg? Ja ni fattar!

Michigan kom in på xx mot väntat 52,5 och fg 51,5. De är fortsatt sura som attans, men siffran är bättre än väntat. Det är sammansättningen som är intressant. Current Conditions kommer in rejält sämre än väntat. Men Expectations kommer inte klart bättre. Dock fortsatt svag nivå. Vad handlar detta om? Jo att för medelamerikanen idag så är det skitsura om nuläget för att trots att ekonomin uppvisar full sysselsättning så räcker inte lönen till när man tar hänsyn till prisökningar på allt, stigande räntekostnader och så vidare. Man har jobb, ekonomin går hyggligt, men man känner sig rejält fattig. Men det intressanta är att derivatan om framtiden vänt. Dvs man väntar sig fortsatt tufft framöver av samma skäl, men något mindre tuffare än månaden innan. Dvs man börjar känna av att priserna inte höjs på samma sätt längre, att FED lugnat sig något och att räntorna vänt ner. Att Biden & Co riktar åtgärder mot inflation. Det är fortsatt mörkt, men något mindre mörkt än tidigare.

Jag siktar fortfarande på 3,500 i första hand, och 2,800-3,000 i Q1 nästa år. Men allt detta bygger på ett recessionscase. Uteblir det så lär jag få fel.

Min grundtes kring recession, är att köpkraften=(Nya jobbXlöneökning)+(budgetunderskott)+(-räntekostnader) kommer att vara på dekis. Primärt genom stigande räntekostnader. Den köpkraften ska sedan möta ett utbud av varor och tjänster. Det hade varit på gränsen till okej om priserna på de här varit oförändrade senaste två åren. Men det är dom inte. Det är rejält dyrare. Så minskad köpkraft möter rejält dyrare varor och tjänster. Något måste ge vika, och i min värld blir det volym. Då Köpkraft = Pris X Volym på varor tjänster. Om den tidigare var 100 = 10 X 10 och sen idag är 90 = 12 X Volym…. då blir volym 7,5…. en nedgång på 25%. Ni fattar att sifforna i sig inte betyder nåt, bara för att illustrera. Men Volym tappet kommer tvinga in världen i recession. Det är min tes.

Nästa vecka har vi Empire, Philly, Retail sales, NAHB… inget livsavgörande.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 20 kommentarer

Nu blir det Baisse

Oj vilken vecka vi har haft!

Vi fick ett bear market rally i Juli som inte jag såg komma. Efter Juni sättning, och sen studs, så trodde jag juli skulle bjuda på baisse och resan mot 3,500 skulle fortsätta. Visst kunde den sena juni studsen få ytterligare ett ben in i juli, men ALDRIG så här.

Jag trodde på stark konj data, dålig inflationsdata, stark dollar och hökig FED i slutet på juni och som underlag för min baissiga syn in i juli. Fick rätt så rätt, men det struntade börsen i. Vad börsen gillade var att räntorna aldrig steg TROTS detta. Räntorna sjönk. Varför, jo för att råvarupriser och ledande indikatorer började sura. Räntemarknaden fattade vad detta innebär för inflation i förlängningen. Och sen krönte FED haussen i slutet med ett relativt duvigt budskap. Neutral styrränta är nu uppnådd, och de är inte längre på autopilot för att höja, utan 110% data beroende. Vilket i teorin skulle kunna innebära att man inte tänker höja mer om kommande data motiverar detta.

Haussen var också möjlig för att alla stod utanför marknaden, och hedgefonder låg tokkorta. De fick bråttom att stänga. Men detta var aldrig anledningen. Det gjorde det bara möjligt!

Euron har konsoliderat mot Dollarn under nästan två veckor.. nåt kommer hända! Visst kan det bli endagsavstämning mot 1,035-1,04… men sen väntar stark dollar igen. Inte pga stigande räntor och hökig FED….. utan för att Recessionsnarrativet nu börjar ta plats, och då håller inte Aktieriskpremien i marknaden.

Fortsätter dollarn mot 1,08 har vi nåt annat i görningen, och då kommer börserna sannolikt gå starkt. Men det skulle kräva att FED på nåt sätt totalt börjar duva sig, typ säga att det inte blir fler höjningar alls. SAMTIDIGT som ECB stärker upp sin hökighet ytterligare. Hur rimligt är det? De gnäller båda över energipriserna?

DXY däremot har försvagats, men kan vara inne i sin sista tredje våg. Snart förstärkning av dollarn igen är mitt tema…

OMX känns så klar… jag penslar efter 1,700 i September nu!

SPX 3,500. Först 3,920 väldigt snart. Bryts den bekräftas resten av resan.

NDX 10,000-11,000. Det senare om räntorna faller. Det första om räntorna är någorlunda starka.

Baisse i Augusti… botten i September… en månad innan lågpunktsmånaden Oktober, som tvärtom kan bjuda på studs upp!

US10yrs är rejält översåld (på räntan, överköpt på pris) och kan säkert studsa nåt men är nu på väg mot 2,3% i första hand. 1,8-2,0 i andra hand. Åtminstone så länge som inflationsnarrativet fortsätter att försvinna och recessionsnarrativet tar mer plats… sett till datan.

Dollarn var inte svag under juli och ändå gick marknaden starkt. För att räntorna sjönk. Har räntorna mer betydelse än dollarn nu? Tror inte det, men det är samspel, och det gäller att förstå varför. Dvs om räntorna faller vidare så tänker nån ”amen det gav bra börs i juli”. Men om de faller för att man tänker recession, och dollarn på allvar stärks vidare, då är det inte bra för börsen.

Jag ser gärna US10yrs på 2,50 om några veckor där dollarn handlas under par mot dollarn… det är min recept för baisse.

VIX är lika översåld som i april, kommer studsa tillbaka mot 27ish. Men sen är det frågan, blir det baisse så kommer den fortsätta upp. Men skulle det mot förmodan mer hausse så är inte 15 konstigt. Där var vi förra året.

Brent oljan har tryckts upp mot 110usd. Rätt överköpt. Den borde vara klar snart och dra sig mot 100usd igen. I ett recessionsnarrativ så är den på väg mot 75usd. Oavsett konflikt.

På måndag har vi PMI data från hela världen (börjar i Kina i helgen)

På onsdag kommer PMI från tjänstesektorn.

Som vanligt blir det intressant att se på underkomponenterna. Jag tänker på New Orders som guidar framtida konjunktur, och prices, som guidar inflationen.

Veckan avslutas med jobbdata från USA

Min gissning är att datan rent generellt fortsätter att i maklig takt döda inflationsnarrativet, och föda recessionsnarrativet.

Visserligen toppade US10yrs ur i juni, men Juli-22 kommer gå till historien när marknaden la inflationsnarrativet på sophögen. Där ute i verkligheten kommer det dröja ytterligare ett halvår innan det blir konsensus. Då kommer man börja prata om recession och dåliga tider. Något börsen i vanlig ordning redan diskonterat i ett halvår. När sen världen står i lågor och alla är livrädda. Då bottnar vi ur och då ska man köpa på riktigt.

Ha en fin vecka… tbc

————-

I SEB morgon brev läste jag att skillnaden mellan en SVENSK 10 och 2 åring nu är negativt, för första gången sedan Lehman kraschen 2008. Den spreaden följer inte jag, utan den amerikanska. Då guidade den rätt, dvs recession infann sig 6 månader senare, och det kommer den sannolikt även göra denna gång. Dock behöver inte börsen gå svagt i närtid bara för det. Även om jag tror börsen ska ner i Augusti… nuvarande styrka kan dock hålla i sig en vecka till. Jobbdatan på fredag är viktig. SEB poängterar också att SKEW index indikerar att SPX borde söka sig under 3,000. Vilket jag också tror är korrekt. Fast det dröjer till Q1 nästa år.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 49,0 mot väntat 50,4 och fg 50,2… Caixin Mfg PMI kom in på 50,4 mot väntat 51,5 och fg 51,7… sämre, pekar på ett försämrat läge men ingen krasch. En omvärld som lägger lite mindre beställningar och hur man hanterat pandemin tror jag påverkar. NBS Non-Mfg PMI kom in på 53,8 mot fg 54,7. Känner också av motvinden.

Tyska Mfg PMI kom in på 49,3 mot flash 49,2 och fg 52,0. Från EU kom den in på 49,8 mot flash 49,6 och fg 52,1. Samma analys som vid Flash, dvs lamporna börjar blinka rött.

USA kommer i em

US Mfg PMI kom in på 52,2 mot flash 52,3 och fg 52,7… rätt inline!!!!

US Mfg ISM kom in på 52,8 mot väntat 52,0 och fg 53,0… bättre än väntat men sämre än sist. Men the devil is in the details skulle jag säga…

ISM Prices kom in på 60,0 mot fg 78,5…. sådär ja!!! Som Philly visade för en veckan sen. Nu faller priskomponenten, och det lär i nästa steg synas i PPI, och därefter i CPI/PCE. Om detta stämmer så borde inflationen falla mot slutet av året och in i nästa, och medverka till att FED inte känner sig nödgade att höja i november.

ISM Employment kom in på 49,9 mot fg 47,3… viss uppryckning, men nivån är fortsatt dålig.

ISM New Orders kom in på 48,0 mot fg 49,2… den här är viktig och tillsammans med Inventories som STEG så guidar detta nu för en rejäl försvagning av headline siffran framöver. Att siffran kom in lite bättre än väntat idag är INGET jag hänger i granen. Tvärtom!

Vad betyder detta? Jo inflationsnarrativet kan fortsätta att dö med tanke på ISM Prices, och delvis New Orders…

Men att inflationsnarrativet dör är inte längre en nyhet. Jag skulle säga så här, grundläget i marknaden är att den är glad över inflaitonsnarrativet och vill handla upp börsen, och detta läge manifesteras genom svag dollar. Men det kan närsomhelst övergå till recessionsoro, som förvisso innebär fallande räntor, men STARK dollar. ISM New Order/Inventories är för mig samma sak som recession under q4 och nästa år, men det bryr sig inte marknaden om. Dollarn är svag och börsen är stark!

Jag tror att dollarn är svag (börsen är stark) upp till 1,035-1,040 Euro…. sen blir det inte mer!

PMI för tjänstesektorn nästa…

———–

Onsdag, PMIs från tjänstesektorn i Europa kom in hyfsat starkt måste jag säga. Inbromsningen tar tid, men det handlar också om att räntekostnaderna inte slagit genom fullt ut, och energinotan slår ordentligt först till vintern. Det kommer!

Från US kom service PMI in på 47,3 mot flash 47,0 och fg 52,7… svag som flash

ISM non-mfg kom in på 56,7 mot väntat 53,5 och fg 55,3… oväntat starkt!!! och diffar rejält mot PMI ovan….

ISM employment kom in 49,1 mot fg 47,4… bättre än sist men inget drag direkt. På fredag kommer jobbdata!

ISM Prices kom in på 72,3 mot fg 80,1…. likt ISM Mfg Prices så börjar även trycket komma ner i tjänstesektorn. Det är positivt.

Det som håller uppe siffran är andra parameterar, dvs new orders och biz activitiy. Men varför säger ISM att den blivit så bra, när PMI Services inte gör det. Blir inte riktigt klok på detta.

Både SPX och NDX ser ut som om de kan ha gått klart, samtidigt kan jobbdatan ge en sista push åt dollarn mot 1,035+ och VIX dippar ner under 20, vilket i sig kan ge börsen en sista push. Men annars är det min syn att vi står inför några veckors svag börs. Jobbdatan kan också trigga igång hela rörelsen.

Jobbdata imorgon fredag.

Idag kommer jobbdata från USA

NFP kom in på 528k jobb mot väntat 250k och fg 398 (uppreviderat från 372k). En superstark siffra som visar att någon inbromsning i amerikanska ekonomin har inte skett. Egentligen har ju inte PMI siffror visat det heller, även om de har planat ut. Det är ju snarare New order och de framåtblickande som pekar nedåt längre fram, men inte nu. Men jag den här siffran överraskar. FED, som numera är fully databeroende, kommer inför mötet i September, inte vara särskilt duvig. Logiken är att så länge som ekonomin är stark och det skapas jobb, så kommer företagen känna att de har pricing power mot kund och vågar höja priserna, och därför kommer inte inflationen ner. Därför känner FED att deras jobb är att fortsätta att höja hushållens räntekostnader fram till att företagen känner av vikande efterfrågan och deras prishöjningar upphör. I bästa fall skulle jag säga att FED höjer med 50 i september. Det kan även bli 75 igen. Men min syn är fortsatt att det ska surna till under hösten och november inte bjuder på några höjningar. Men vi får se. Ett steg i taget. Dagens siffra kan vara det sista vi ser av den här högkonjan också! Amerikanska arbetsmarknaden är tveklöst i full sysselsättning.

Timlönerna kom in på 0,5% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,4 (uppreviderat från 0,3). Därmed lirar lönetrycket kring 5% i årstakt, och numera i samkland med ECI som kom häromdagens. Lönetrycket är hårt, men inflationen är fortfarande högre, så en klassisk spiral har vi inte. Dock har vi mer lönesprial i USA än någon annanstans. FED är data beroende, räkna med en hökig FED.

10-åringen drar rakt upp på datan, och dollarn stärks kraftigt. En riktigt HÖKIG reaktion, bort från den smått duviga situation som pågått i några veckor. Jag räknar med att marknaden inte kommer gilla detta.

Jag har inte ändrat mig i sak. 10-åringen toppade ur i juni på 3,5%. Råvaror kommer fortsätta ner, och PMI new orders visar på sämre tider. Inflationsnarrativet är yesterdays news…. men givet senaste tidens börsutveckling, som bygger på ”minskad oro för FED och inflation” så är dagens data ett hack i kurvan.

Än så länge har SPX inte visat på nån större rörelse, men jag tänker att dagens data ändå kommer innebära att vi ska ner mot 3,900-3,950 i nästa vecka!

Nästa veckas kioskvältare är US CPI på onsdag…

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 26 kommentarer

FED på onsdag

Allt fokus på FED. Marknaden väntar sig 75 punkter, och så kan det mycket väl bli. Men om man tittar på datan som kommit in, och tänker sig att FED är ”data dependent” så är inte 100 punkter orimligt. Den data som visar på inbromsning är framförallt sentiementsdata, och inte hård data, och historiskt har FED inte fokuserat så mycket på den. Man har höjt i en stege så här långt, 25/50/75 och nästa steg skulle då vara 100, men många FED ledamöter har sagt att det inte är nödvändigt med så aggressiv höjning, och man ska komma ihåg att räntehöjningar biter först med fördröjning på 6-12 månader. Så man ska inte blanda ihop data idag med räntehöjningar idag. På onsdag kväll vet vi.

US10yrs är återigen nere vid ett stöd kring 2,70 och bryts detta fortsätter resan söderut. Det är fullt möjligtom FED ger en mindre hökig bild på onsdag, och skulle sannolikt försvaga dollarn mot 1,035-1,04Eur. Detta är sannolikt positivt för börsen. Ser jag SPX så finns det alltid chanser att ta ut 4,100 men längre än så tror jag inte på. Så länge som 3,850-3,900 håller så finns där en positiv underton. Bryts denna väntar sannolikt 3,500ish, som alltjämnt är target.

Kvartalsrapporterna rullar på. Case Shiller, CB Consumer konfidens, Chicago PMI, Prel Michigan, Core PCE samt ECI Emloyment Cost Index. De två sista är alltid intressanta. Även om det är historiska data.

Hur går marknaden beroende på vad FED gör? Svårt att svara på, blir ju sjukt spekulativt, men jag tänker så här att marknaden ändå blir lite glad vid 75punkter och handlar upp den de sista procenten, för att sen toppa ur och gå tillbaka in i sin trend. Vid 100 punkter tror jag marknaden kanske blir besviken och slår på den direkt.

—————-

Rapportperioden har bara precis börjat, men rapporter jag läst så verkar det som om Top Line Sales verkar slå förväntningarna, vilket verkar handla om att de inte säljer mer i volym, utan analytikerna verkar ha underskattat förmågan att höja priserna ut mot kund. Så långt verkar ju allt frid och fröjd. Men icke, på vinstnivå har man inte lyckats slå förväntningarna så här långt. Så Sales är bättre än väntat, men vinst är tvärtom. Alltså kraftig marginal press alltså, vilket alltså handlar om att företagen höjer priserna mot kund, men lyckas inte höja dom tillräckligt mycket för att kompensera för kostnadsökningarna. Detta kan ju inte komma som en överraskning för någon.

Som jag sagt tidigare, jag tror inte Q2orna generellt kommer leda till någon jätte nedrevidering av Fy22 Earnings. Det kommer komma först med Q3orna (i oktober) och särskilt med Q4orna (i januari). MEN, innevarande år brukar vara ganska ointressant i samband med Q3orna utan då börjar man på allvar handla marknaden baserat på FY23…. och det kommer sannolikt inte se så vackert ut.

———–

CB Consumer Confidence kom in på 95,7 mot väntat 97,2 och fg 98,7. Svagt, och i linje med pandemin. Michigan som fångar shoppingplaner, så fokuserar CB mer på jobbsituationen. Återigen tror jag det handlar om att lönerna inte hänger med i prisutveckling, och det faktum att det kanske inte är lika enkelt att hitta jobb längre. Samtidigt är värden kring 90 i nivå med 2015 så det är ingen kris ännu. Under 2008 hade vi värden runt 40…. men det är sannolikt dit vi ska nästa år.

Case Shiller, Amerikanska huspriser, steg med 1,3% MoM i maj, mot väntat 1,5 och fg 1,7. Sjukt, ny rekordnivå….. well, ni har sett NAHB index, så vi vet vad som kommer att hända.

——————-

Torsdag

FED höjde med 75 punkter, lika mycket som i juni, från 1,50% till 2,25%. Samma styrränta som vid senaste räntehöjarcykeln. Man anser sig nu ligga på en Neutral styrränta, dvs en nivå som vare sig främjar eller bromsar inflation. Man är inte heller tydlig i sin guidning över framtida höjningar utan det får datan utvisa. Mötet kan sägas vara en milstolpe. Framöver är en annan femma. För FED har det varit viktigt att snabbt komma upp till denna ränta. Nu är det mer osäkert, vilket marknaden tolkade som relativt duvigt. Dvs framtida höjningar kan både blir mindre i storlek, och färre, dvs helt utebli. FED anser fortfarande att inflationen är ett stort problem, och tillväxt och arbetsmarknad som robust, men att de snabba höjningarna upp till 2,25% kommer ge önskad effekt down the road. Vilket dom såklart har rätt i. Räntor slår genom med en fördröjning. Många i marknaden tror på 50 punkters höjning i september, och sen 25 vardera i november och december. Jag tror också att det kan bli 50 i september, lite beroende på datan, men att november och december sannolikt uteblir. Men man får vara ödmjuk, datan bestämmer.

Med tanke på hur ledande indikatorer börjat komma in svagt, fallande råvarupriser etc, trög löneinflation etc… så borde vi gå mot duvigare tider. Är detta positivt? Jovisst gillar marknaden när alternativ avkastningen, dvs US10yrs, ligger på 2,7% istället för 3,5% och kan fortsätta ner. Jag tror dessutom att den är på väg ner mot 2%ish. Problemet är vinsterna…. inte här och nu, men på sikt.

SPX på 4,023 och Earnings på 228usd ger PE 17,6… earnings yield 1/17,6=5,7%. Vid en ränta på 2,7 är det 3% i aktieriskpremie… vid en framtida ränta på 2% är det 3,7%. Inte too juicy. Sen har vi ju vinsterna nästa år… men det är än så länge inte ett problem

Jag köper inte den här marknaden. Jag tror att den här rörelsen som pågått sen mid-june är på väg mot sitt slut. Vi har max 2-3% kvar på uppsidan. Bryts 3,910 så har den sannolikt börjat. Dollarn har än så länge inte uppvisat den svaghet som krävs för att jag ska tro på att denna uppgång är nåt annat och mer uthållig. Visst kan dollarn göra ett sista ryck mot 1,035-1,04, och det i sig ger en sista knuff upp. Men i stort sjunger vi på sista versen. VIX är nere på nivåer där det brukar vara smart att kliva av. Augusti borde bli trist.

Jag är baissad, att magkänslan ger en positiv känsla när man tittar in på marknaderna brukar vara en sälj signal i sig.

Imorgon kommer det data… vi hörs

—–

Äntligen fredag,

Lönerna i Sverige visade på 2,7% YoY i maj. https://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

Inte mycket till lönetryck där, särskilt med tanke på att arbetsmarknaden får ses som rätt tajt. Handlar mycket om hur lönerörelsen går, och det ser lovande ut där de flesta facken anser att man ska hålla sig till inflationsmålet. Industrifacket brukar också se till konjunkturutsikterna i Europa, som ni förstår inte ser så bra ut. Om ett år har Sverige noll procent problem med inflation. Ingves kanske höjer med 75 nästa gång i september till 1,50% men lär sänka nästa år.

US Core PCE kom in 0,6% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,3… högt, som CPI, och som FED har addresserat, men som dom tror att de kommer få bukt med över tid tack vare sina höjningar. 0,6% i månaden motsvarar alltså en årspristakt kring 7-8%. Högt alltså. FED säger ju också att de är data beroende, och så länge som den här siffran fortsätter så här, så kommer de fortsätta att höja. Men vi vet ju också att råvarupriserna vänt ner, att Philly FED prices vänt ner rejält, och det bara är en tidsfråga innan PPI gör det. Både CPI och PCE gör det också om dom gör det, med viss fördröjning.

På årsbasis kom den in på 4.8% mot väntat 4,7 och fg 4,7… ändå hyfsat inline.

Chicago PMI kom in på 52,1 mot väntat 55,0 och fg 56,0… stark indikator som visar att nästa ISM inte kommer att bli bra. Det barkar mot recession, och det är inte underligt att råvaror faller. Inflation är inte längre ett problem.

Michigan index kom in på 51,5 mot fg 51,1… fortsatt super deppigt. Konsumenterna är inte shoppingsugna, för pengarna räcker inte till.

ECI kom in på 1.3% i Q2 över Q1 mot väntat 1,2 och fg 1,4. Sämre än väntat men ingen stor sak. På årsbasis, dvs lönebildning i Q2 i år jmf förra året ligger på 5,1%. Förra kvartalet låg den på 4,5% i årstakt. Så det är högre. Samtidigt ökade inte lönerna lika snabbt under Q2 som under Q1. Så det är ris och ros. Men lönetakten är hög, helt klart. Dubbelt så högt som ex Sverige. Så mer löneglidning där är här… men den ligger samtidigt under prisökningstakten så även där får konsumenterna det realt sämre. Jag är inte super orolig. Arbetstagarnas pricing power vid lönediskussioner är snart ett minne blott. Men visst kommer det bli en rejäl höjning i september. Jag räknar med 50 punkter.

Nästa vecka blir det ISM och jobbdata mm.

Trevlig helg!!!!

——————–

Publicerat i Uncategorized | 20 kommentarer

Lugn vecka med fokus på rapporter

På makrofronten är det rätt lugnt i veckan. NAHB index från USA, Philly FED på torsdag, Flash PMIs på fredag samt ECB möte på onsdag där man kommer att höja med 25 punkter. Hox Valueguard från Sverige.

Rent generellt tror jag rapporterna kommer vara bra. Företagen har haft hyfsad pricing power under kvartalet. Räntekostnaderna hos kunderna har inte hunnit börja svida ännu. Inventory cykeln var rätt okej under kvartalet. MEN, det finns risk i hur de guidar andra halvåret. Man behöver inte vara Einstein för att inse att det ser rätt mörkt ut om man tittar en bit bort. Q3 blir sämre, Q4 kan bli katastrof. Ser man till FY22 Earnings för SPX har de hållit upp fint, men granskar man detaljerna så är det Energy och Commodity bolagens vinster som håller en fin revideringstakt senaste månaderna, samtidigt som övriga är ner, så den där total siffran är ett mynt med två sidor. Jag säger så här: Jag tror negativa revideringar i bolag generellt kommer fortsätta, och sen när recessionen slår till så faller priserna på energi och råvaror, och då kollapsar vinsterna även i de här bolagen, och då faller den totala Earnings siffran ihop som ett korthus.

Empire FED förra veckan var rätt stark, lirar typ med ISM 55, men på frågan om hur New York företagen ser på konjan 6 månader ut är de tvär negativa. Typ 100% säkra på recession. Lite som ISM Mfg New Order signalerar, och som kanske Industrimetaller och Kopparn så sakteliga börjar ta in. Kanske också därför som US10yrs obligationen inte är uppe och nosar på 3,5% trots senaste tidens data. Inflations- och konjunkturutsikter lockar in köparna i bonden, vilket håller ner räntan. FED är inte klara ännu, 75-100 i juli, och ett snäpp lägre i september. Detta kommer hålla uppe korträntorna. För Sverige och Ingves perspektiv så tampas vi också med internationell inflationstryck, och svag krona är lök på laxen. (redan dyra importerade varor blir ännu dyrare om kronan är svag). Så räkna med 50-75 punkter i september från Riksbanken.

Men börserna har hållit sig rätt starka. Det hade sett annorlunda ut om datan drivit upp US10yrs mot 3,5% samtidigt som dollarn varit så här stark. Då hade det varit baisse. Nu har vi haft svag ränta, stark dollar. Vilket förvisso är Risk Off, men som marknaden bortsett från. Man har helt enkelt varit glad för låg ränta, vilket handlar mer om att inflationsförväntningarna kommit ner (ISM New order -> Industrimetaller) än om recessionsoro.

Jag tror så här, håller sig räntan på mattan, och dollarn börjar rekylera mot 1,04Eur då är chansen stor att SPX bryter upp och testar sitt motstånd kring 3,900 och sannolikt bryter det för att fortsätta upp mot 4,000-4,050. (gap 4,017). MEN, mer blir det inte, jag tror fortfarande att vi ska ner mot 3,500. Och risken är att denna rörelse upp också helt uteblir. Så rätt klen risk/reward alltså!

Många FED ledamöter är ute och guidar lite olika i sin syn på räntehöjningar. Jag tror det är viktigt att bena upp argumenten.

Det som talar för 100bp höjning nästa onsdag är:

1, datan som visar hög tillväxt och hög inflation

2, att FED gärna vill vara framtunga i sina höjningar, inte linjärt.

3, då det är bättre att höja för mycket nu och senare sänka än att inflationen börjar bita tag i lönerna och blir ett långsiktigt problem….spiral stickyness

4, Höjer man med 100 så landar man på 2,5%. Senaste cykeln så höll ekonomin för 2,25% även om man fick sänka senare till 1,5%. 2,5% lär inte ge radikalt annat utfall. (men denna går att vända på, se punkt 2 nedan)

Det som talar emot höga höjningar är

1, räntehöjningar slår genom i ekonomin med 6-12m fördröjning. Så oavsett hur mycket man höjer nu så påverkar man inte inflation i närtid. Different put, hade du velat få bukt med inflationssiffran för två veckor sen, då hade du behövt höja för ETT år sedan. Du måste tro på fortsatt hög inflation om 6-12 månader om du höjer kraftigt idag. Det finns ingen koppling mellan räntehöjningar idag och inflation idag. Media har låg förståelse för detta när de skriver om inflation vilket rör ihop det för många.

2, Vid senaste räntehöjarcykeln så höjde man från 0 till 2,25 vilket var lite mycket så man fick sänka till 1,50%. Givet underliggande skulder och inkomster (skuldkvot) i ekonomin så var det senare mer lagom. Eftersom mängden Skulder och inkomster i ekonomin inte har förändrats extremt mycket sedan dess kan man anta att 1,50% är rätt lagom nivå även idag, och givet att vi idag ligger på 1,50% kommer det att visa sig vara rätt bra för inflationen och ekonomin bara man väntar ut den i ett år. Så att höja kraftigt härifrån innebär bara att det ger en FÖR kraftig inbromsning om ett år, som man sen får backa tillbaka ifrån. Folk blir arbetslösa i onödan nästa år med andra ord. Men det är svårt att för centralbanker att chansa.

Jag tror på 100 nästa onsdag, som minst 75, och sen 75 alt 50 i september. Det beror på datan! Ingen höjning i nov eller dec. Alltså från dagens 1,50 till 2,75-3,25%. Hårdhandskar, och sannolikt för mycket men man vågar inte chansa. Efterfrågan måste dödas för att företagen ska sälja mindre i volym, och då efterfråga mindre råvaror, som sjunker i pris. Men även för att Arbetstagare, oavsett hur tajt arbetsmarknaden är, har svårt att ställa krav på högre löner hos arbetsgivarna om ekonomin bromsar in och företagen börjar gå dåligt. Då går man ofta från att ”hota med att byta jobb om inte bättre lön” till ”man är glad om man får behålla sitt jobb”.

Sen tror jag man börjar sänka redan nästan sommar och ligger sannolikt på noll redan innan årets slut!

Ska man vara helt krass så handlar det om felaktig politik. Dvs hade man börjat höja redan för ett år sen (samt dra bort QE och inte kört budgetunderskott, dvs expansiv finanspolitik) så hade vi inte haft samma situation som idag. Nu gör man ett policymisstag igen, då man höjer för mycket, vilket skapar recession nästa år, och som leder till sänkningar. Men det är lätt med facit i hand, och det handlar om att man hamnade fel i gungan redan från början.

Hade man höjt 4ggr a 25 förra året, och 3ggr 25 i år, dvs upp till 1,75%… så hade det räckt, och vi hade inte haft problemen som vi har idag. Men det är lätt för mig att säga nu!!!! Jag var en av många som ansåg att inflationen var övergående, då den dels var en DEMAND push av engångskaraktär (budgetunderskott) och dels kom främst från SUPPLY sidan (råvaror och energi) och inte löner, och borde därför rullat tillbaka. Men Demand överraskade, Inventory rebuild blev starkare än jag trodde och Krigets inverkan på mat och energi…. #lättmedfacit

Ha en fin vecka

NAHB kom in på 55 mot väntat 65 och fg 67…. EN SÅN JÄVLA PUNGSPARK, nu slår räntorna genom även i fastighetsmarknaden… den har varit onaturligt sticky måste jag säga, så det kom ju inte oväntat men inte den här Ketchup effekten hade jag aldrig väntat mig. NAHB guidar ner priser med 6-12 månaders fördröjning. Så räkna med väsentligt lägre bostadspriser i USA nästa år.

Från EU kom det inflationsdata, som jag normalt inte följer så noga. Men intressant är att headline kom in 0,8% MoM (8,6 YoY) med CPI ex mat, energi, alkohol och tobak kom in på 0,2% MoM (3,7 YoY). Man ska passa sig för att rensa en hit och en dit, men det är tydligt att i Europa handlar inflationen nästan uteslutande om stigande råvarupriser på energi, mat och andra råvaror, och inte om löner och så mycket annat. Dvs Europa är verkligen 100% en supplydriven grej, och rädslan för att det skulle bli en spiral och inflationen biter sig kvar på höga nivåer länge, är förhållandevis lite. Lite dåligt konja, råvaropriser faller tillbaka (redan börjat) och vips så kommer inte Europa ha ett problem med inflation längre. ECB kommer dock höja med 25 på torsdag.

En diskussion som det pratas rätt lite om är de långsiktiga effekterna av inflationen. Dvs även om inflationen trillar ner till typ noll nästa år så kommer inte från det faktum att priserna justerats upp relativt köpkraften. Enkelt uttryckt. I nästan 20 år växte typ lönerna med c2,5%/år. 100kr i lön blev 164kr. Samtidigt steg priserna med cirka 1,5% i snitt, så Varan som kostade 100kr steg till 135kr. Vi blev realt rikare och kunde handla mer saker. Samtidigt sjönk räntekostnaderna som andel av inkomsterna, skatten likaså samtidigt som kvaliteten på varan i många fall steg. Vi fick det bättre. Men senaste tvår åren så steg priset på varan med 20% från 135kr till 162kr, samtidigt som lönerna bara steg med 5% till 172kr. Så vi har blivit realt fattigare. Man kan säga att den reala köpkraftsökningen vi haft under 20 år, i princip har ätits upp under senaste 2 åren. Kommande 20 åren kan vi göra samma sak som innan, dvs lönerna ökar med 2,5 och inflationen 1,5, och så är vi tillbaka i samma situation som för två år sedan. Men vi kommer inte från att det köpkraftstappet som hänt går inte att ta tillbaka. Alltså vi kan inte hålla 10% löneökningar, för då kommer vi sannolikt hamna på 15% inflation. Alltså måste vi ha låg lönebildning, men vi kommer inte ha strukturell deflation på varor och tjänster, för då krymper vinsterna för företag, de börjar varsla folk, tillväxten vänder ner, och vi är i lågkonja. Så det går liksom inte att lösa. Den enda lösningen är om lågkonjunkturen blir så svår, att råvarupriserna faller så mycket, att företagen i princip sänker priserna till samma nivå som gällde innan. På lite sikt skulle det återställa köpkraften. Dock är företag väldigt obenägna att sänka priser, vilket är kopplat till att de strukturellt under lång tid inte kan sänka kostnaderna. Primärt löner. Löner stiger, och blir lönekostnader ett problem, så sänker man genom att säga upp folk, och då hamnar vi i regel i recession. När löner normalt sett stiger, så anpassar företagen priserna på sina varor och tjänster för att möta kostnadsökningen och bibehålla vinsterna, och där har vi klassisk Demand driven inflation. Jag har inte facit, men det ska bli intressant att se var priserna tar vägen.

———–

Fått frågan ang var vi är tekniskt. Jag tycker det har varit aningens svårt att urskilja, men jag skulle säga att 1ABC är klar, med otydlig 1B. Sen tvåan är också avklarad, och att vi är inne i nån form av sista trea. Jag inser att den inte varit så svag som jag tidigare tänkt mig utan snarare konsoliderande på många håll. Den kan ha ett sista ben på nedsidan. Alternativt bryter vi upp och då är den klar, och då är vi inne i nån typ av bear market rally, som förvisso inte behöver ta oss längre än till SPX 4,000ish för att den ändå ska varit en 10% rörelse sen 3,650 i mitten på juni. Därefter är det ny nedgång, sannerligen med ny botten där jag fiskar efter 3,500. Så för att summera:

1, 3,900 nivån håller och vi inom kort vänder ner, i första hand mot 3,650-3700 men sen ny botten.

2, 3,900 bryts och vi går upp mot 4,000ish+, för att sen vända ner mot 3,500.

Min gissning är att FED nästa onsdag kan ha ett finger med i spelet.

Next up… Philly och ECB möte på Torsdag, Flash PMIs på fredag.

————

Onsdag

Hox Valueguard kom precis med data över svenska bostadspriser, som visade på en nedgång med 3,8% i riket, och 4,5% för bostadsrätter i Sthlm. Låter som en kraftig nedgång, och visst det är det sett till en enskild månad men priserna ligger fortfarande på September 2021 års nivåer så de är fortsatt höga i absoluta termer och kommer att komma ner.

Bostadsobligationen 5yrs ligger på 3,1%. Kommit ner en bit sen toppen 3,8%. Faktum är att den har varit nere på 2,7% för nån vecka sen. Det svänger snabbt där.

Scenariot spelar ut rätt väl. Priserna faller och kommer fortsätta att göra det. Räntorna kommer tids nog att toppa ur om de inte redan gjort det. Kommer sannolikt ligga kvar på en relativt hög nivå fram till att FED börjar svänga på kappan, och varpå internationella räntor kommer att reagera, och sen kommer vi i Svedala med eftersläpning.

Jag tror ju att Riksbanken höjer med 75 i september, till 1,5% och sen får det vara bra. Jag tänker mig att en 5yrs statsoblis i denna miljö kan stabiliseras kring 2% och en bostadsoblis till slut kring 2,5%. Jag tror inte på spreadar mellan dom på 150 punkter är här för att stanna utan kommer normaliseras på det historiska snittet 50bp. Så räkna med en bostadsoblis på 2,5-3% under andra halvåret.

Detta pekar såklart på att priserna ska ner ytterligare. I första hand till Pre Covid nivåer… sen får vi se. Vi pratar alltså 20% till….

Ni noterar säkert att marknaderna bröt upp ur sin konsolidering. Jag säger så här, Dollarn är svag för att räntorna håller sig på mattan. Räntorna håller sig på mattan för att det finns ett köptryck efter obligationer. Det finns ett köptryck eftersom man inte är lika oroad över inflation som tidigare. Man är inte oroad över inflation eftersom priserna på olja, metaller och andra råvaror sjunker. Vissa är även oroade över recession, de köper också obligationer.

Jag tror inte uppgången är här för att stanna. Jag tror dollarn kommer bottna i första hand kring 1,035-1,04. För att den ska fortsätta krävs nåt nytt, nåt nytt från FED. Jag tror inte FED kommer att överraska marknaden nästa onsdag. De är oroade över styrkan i ekonomin och nivån på inflation. Vid senaste räntehöjarcykeln landade man på 2,25%. Nu ligger man på 1,50%… det finns utrymme! I den miljön tror jag inte dollarn fortsätter att försvagas, och gör den inte det, så tror inte jag börserna klättrar vidare. Jag räknar med topp här kring SPX 4,000 vilket såklart kan sträcka sig mot 4,100.

Kanske är det så enkelt att det fortsätter upp fram till FED, och sen är det bye bye?

If Anything… Sell the Rip.

———————

Torsdag..

ECB slog till med en dubbelhöjning på 50 punkter från noll till 0,5%. Det var mer än väntat och man hade kunnat tänka sig att räntorna skulle lyfta på beskedet och därmed stärka Euron. Men räntorna sjönk såväl i Europa som USA, och det blev inga stora rörelser på valutamarknaden. Tidigare i juni var den Europeiska 2-åringen uppe i 1,3% och 10-åringen på 1,9%. På bara några veckor har de tappat 90 punkter till 0,4% samt 1,0%. Marknaden är inte rädd för inflation i Europa. Den är tar höjd för recession. Nästa möte är den 9 september.

Philly Fed kom in på -12,3 mot väntat 0 och fg -3,3. En riktigt svag siffra som indikerar ISM strax under 50. Den här gången var det bredd på det negativa, då 6m Biz oulook var extremt svag, Employment faktorn likaså. Men med intressant tycker jag är hur Prices paid komponenten nu för andra månaden i rad faller kraftigt. Fallande priser på råvaror i allmänhet gör att företagen inte känner prishöjarpressen i lika stor omfattning, samtidigt som efterfrågan från kunderna mattas.

Q3 kommer att vara en inbromsning, både såväl tillväxt och till viss del inflation, men det är framförallt i Q4 som risken nu är väldigt stor att USA rullar över i recession, och inflationsnarrativet tvärdör. Alla mekanismer pekar på detta.

Tyska Mfg Flash PMI kom in på 49,2 mot väntat 50,6 och fg 52,0… svagt

Europeiska motsvarigheten kom in på 49,6 mot väntat 51,0 och fg 52,1… också svagt

Service indexen var också svaga.

Krigets inverkan på mat och energi priser skapar recession i Europa… så är det.

Från USA kom Mfg Flash PMI in på 52,3 mot väntat 52,0 och fg 52,7… inbromsningen är där, men det går långsamt. Lirar inte riktigt med Empire och Philly!

Service Flash PMI kom in på 47,0 mot väntat 52,6 och fg 52,7…. riktigt svagt, och jag tror det handlar om att när amerikanerna betalat räntan på sitt bolån, mat och energi räkningar, så finns det helt enkelt inte så mycket kvar längre till annat… typ service och tjänster. Men det är i huvudsak där jobben skapas, och känner de här branscherna av inbromsningen så kommer de sluta rekrytera, och skapas det inga jobb så bromsar köpkraften in… och bromsar den in, ja då är det recession nästa. Inflation är inget framtida problem.

Publicerat i Uncategorized | 12 kommentarer

US CPI på onsdag

På onsdag kommer alltså inflationsdata från USA för juni.

CPI väntas öka 1,1% MoM mot fg 1,0

Core CPI, som är den mest intressanta, väntas bli 0,6% MoM mot fg 0,6%.

Det är alltså inga stora förbättringar som väntas. Det lär det inte bli. Tittar man på ex ISM Mfg Prices, eller ISM non-Mfg Prices så ligger de fortfarande extremt högt.

Ekonomin mår dessutom bra, det visade inte minst jobbdatan i förra veckan. Så länge som ekonomin mår bra så kommer företagen har stake att höja priserna. Det är när konsumenterna sviker som de börjar vackla i sina beställningar och kvarnhjulen kan börja snurra åt andra hållet. Där har vi ISM Mfg New Orders som vikt ner, men det tar tid innan det slår genom i alla led. Ni som följer industrimetaller och Co ser att de också vänt ner och kan ha toppat ur. oljan är ingen bra leader utan våldigt mycket en här och nu indikator.. jag räknar med att den håller sig kring 105 dollar +\- 10 en tid framöver.

Hade jobbdatan kommit in på säg 0-100k jobb så kan man tänka sig att FED hade varit nöjda i sitt jobb att döda efterfrågan, men givet siffran i fredags, så är det nog sannolikt att de höjer med 75 punkter, från 1,50 till 2,25%, i juli. Har svårt att se att inflationssiffran ska komma in så lågt att de bara höjer med 50. 0 eller 100 punkter är uteslutet.

I september tänker jag 25 punkter lägre än vad de höjer med i juli, så 50 om de nu höjer med 75, men det är också för att jag väntar mig att datan börjar komma in en riktning som gör det möjligt. Jag penslar fortfarande efter icke höjning i november och december, mot bakgrund av att USA då befinner sig i recessionsliknande tillstånd. Exemplifierat av typ NOLL nya jobb i månadsdatan, och/eller 0,2% MoM eller lägre inflation data…

vad gäller konjunktur och vinstrevidringar tänker jag mig att q2orna nu blir rätt okej och INTE leder till några nedrevideringar, utan det är först i oktober med q3orna som detta blir aktuellt. något som sen accelerar för varje kvartal.

Vi har även svensk inflationsdata på torsdag. US PPI på torsdag är också intressant! På fredag har vi Empire FED, Retail sales samt Prel Michigan.

Jag noterar att Dollarn nu handlas på par mot Euron. Mäktigt! Rent tekniskt hade det inte varit konstigt med en studs i dollar från ett överköpt läge. Normalt är detta synonymt med stark börs. Annars räknar med fortsatt stark dollar… åtminstone fram till inflationsnarrativet dör.

Optimismen i marknaden har på sistone drivits av fallande räntor. Visserligen har det varit fallande räntor-stark dollar, som per definition är Risk Off, som normalt är dåligt för aktier. Men det har inte stämt, och anledningen är att börserna i år har handlats ner pga inflationsnarrativet, stigande räntor – stark dollar… och när räntorna nu föll tillbaks, visserligen på recessionsoro i datan, så gillade marknaden detta. Även om det var en Risk off situation. Det hade varit MYCKET bättre med fallande räntor och SVAG dollar… för det är Risk On. Det bästa för aktier. Så jag är lite förvånad över styrkan. Men US10yrs ligger inte på 2,75 längre, stödet höll, utan 3,05…. och nu är det upp till inflationsdatan!

Jag utesluter inget,, både NDX och SPX har gap ett snäpp högre. Så visst kan det lyfta nån procent till, men jag ritar fortfarande efter en sista körare nedåt till SPX 3,500…. tänk 10% ner. Men detta drivs INTE av oro för recession, för det gillade ju marknaden nyligen. Utan FED oro…

Sen är tanken att vi ska få lite varmluft längre fram när inflationsnarrativet dör. Då ska US10yrs bryta ner genom 2,75% och dollarn svagas…. och VISST är jag medveten om att vi aldrig kommer få uppleva 3,500, utan nästa rörelse har redan börjat. Time will tell.

Ha en fin vecka!

—————

Det är ju ett speciellt läge vi har nu. Dollarn har varit stark, men ändå har börserna orkat stå emot. Får vi en studs i dollarn, innebär det fortsatt styrka på börserna, eller är det tvärtom marknad. Sen ovanpå detta har vi dagens inflationsdata. Förväntningarna ligger högt. Kommer den svagt så borde dollarn försvagas. Annars inte….

SPX på 3,800 och Vinst på 230 i år ger PE 16,5X. Inte superlågt om man tänker a, 10-åring på 3% b, att vinsten 230 kanske inte håller när Q3/4 börjar rulla in svagare och c, recession nästa år. Därför känner jag mig trygg med target 3,500. Men vägen dit…

I SEB morgonbrev skriver Robert Bergqvist om Inflationsdebatten ute i världen, där man försöker hitta syndabockar. Men han radar vackert upp skälen till dagens situation

a, Överexpansiv finanspolitik under 20/21 gav en Demand push

b, Covid störde produktionskedjor på olika sätt, och gjorde att det blev tajt givet Demand pushen.

Det var de här två som kickade igång inflationstrenden vi upplever idag… sen kom

c, Putin, vilket blev en Supply Pull, där oljan skuttade upp från 70-80usd fatet, till 100+, samt Food inflation vi ser idag.

d, för långsam exit av penningpolitiken… dvs om man dragit tillbaka QE och nollräntor redan förra året, så hade vi sannolikt inte varit i samma sits idag. (eftersom ökade räntekostnader trycker undan konsumtion -> tillväxt -> jobbskapande -> köpkraft

Att det skulle vara giriga företag som passar på att höja priserna är bullshit. De har som uppgift att bibehålla avkastingen på eget kapital, dvs vinster. Gör dom inte det utan motsatsen, dvs går med förlust, så innebär det till slut att 1, de måste säga upp folk till skillnad från att anställa 2, och avstå investeringar som ger framtida försäljning och konkurrenskraft. Om alla företag skulle gå med förlust så blir även skatteintäkterna, dels från skatt på vinst, men även skatt på arbete lägre, och således skulle staten få krympa sin budget för att anpassa den till lägre intäkter (Bulken av statens inkomster är Moms, Skatt på arbete, dvs inkomstskatt och arbgiv avgifter) och därmed skulle vi också få mindre resurser till välfärden.

Vissa menar att företagen tar smällen för inflation då PPI (inflation i producent ledet) ät dubbelt så hög som CPI (inflation i konsumentledet). Men det är skulle jag säga är bullshit.

EX. Ett företag som säljer en vara för 100kr köper in den för 50kr, och gör 50 i vinst. Om inköpspriset stiger med 20% från 50 till 60 så måste företaget höja den från 100 till 110 för att fortsätta göra 50 i vinst. Således 10% i konsument ledet. Att PPI är dubbelt så hög som KPI är alltså fullt normalt.

Inflationen kommer i eftermiddag… och min magkänsla säger att dollarn varit stark, förväntningarna på dålig siffra ligger högt… och att vi kanske kan överraska positivt på nåt sätt, vilket ger börsen en knuff uppåt. Men att denna uppgång blir hyfsat kortvarig och att det snart vänder ner igen. Ta nu detta med en rejäl skopa salt, för detta är mer en killgissning…

och där kom inflationen

cpi kom in på 1,3% MoM mot väntat 1,1 och fg 1,0.

i årstakt 9,1% mot väntat 8,8 och fg 8,6

core cpi kom in på 0,7% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6.

En på alla sätt svin inflatorisk siffra, som tillsammans med den starka jobbsiffran lär skrämma skiten ur Fed.

För några veckor sen tänkte jag att Fed mötet i juli kunde bli 50-75 punkter, lite beroende på datan. efter jobbdatan trodde jag 75.

Nu tror jag man enkelt kommer höja med 100 från 1,5 till 2,5%

Stigande räntor – stark dollar

3,500 nästa!!!!

Vid senaste räntehöjarcykeln gick man från 0 till 2,25%. Då blev det lite för mycket och man tvingades sänka till 1,50%. Om man höjer med 100 i juli till 2,50 så är man där. Men man lär höja även i september. Hur mycket beror på datan. Fortsätter datan som idag så kan det bli 100 till. Börjar den fixa till sig kan det bli 25… och allt därimellan. Det innebär styrränta efter september på 2,75-3,50. Den innebär tre saker… 1, att november höjningen uteblir 2, att sannolikheten för recession är extremt hög nästa år då räntor slår genom med 12m fördröjning och 3, risken är hög att korträntor som US2yrs går mot 3,25-4,0%. Om Us10yrs hänger med är svårt att säga… om räntemarknaden tror på recession så kommer den att stå stilla och därmed invertera yieldkurvan…

———————-

Torsdag

Från Sverige kom inflationen, KPIF ex energi, in på 0,7% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,9. Klart högre än väntat men lägre än sist. På årsbasis kom den in på 6,1% mot väntat 5,8 och fg 5,4.

Tittar man på KPIF alt KPI så visar dom också en klart inflatorisk miljö.

Sverige har inflation av samma anledning som resten av världen.

Riksbanken kommer att höja med 50 alt 75 punkter vid nästa möte den 19e september. Från dagens 0,75% till 1,25 alt 1,50%.

Detta innebär att räntan på rörliga bolån borde ligga på c2,5% till 3,0%… de kommer pressas uppåt från dagens nivåer.

Tittar man svenska statsobligationer så studsar de upp en hel del, men kronan stärks inte jättemycket. Jag tänker att Europa utstår samma typ av inflationstryck och räntespreadarna rör sig inte jättemycket, och därför gör inte kronan det heller.

En 5årig statsobligation ligger på 1,7% och en 5årig bostadsoblis borde därför ligga på cirka 2,2% i ett normaltillstånd. Det bundna 5 års lånet borde därför ligga på c3,5-3,7%.

Givet dagens räntor ska bostadspriserna NER, men just dagens inflationssiffra lär inte få något särskilt avtryck.

Givet att vi har 60% rörliga lån, och 40% bundna så borde en viktad bolåneränta ligga kring 3%. På en bolåneskuld på 4,000mdr är det 120mdr. Att jämföra med 50mdr när den var som lägst. 70mdr känns i plånböckerna. Sen kommer inte allt på en gång då bundna lån förfaller vid olika tidpunkter. Sen har vi svenskarna 1,000mdr till i lån, främst billån, som borde kosta c4%, dvs 40mdr till så totalt 120+40=160mdr. Givet bruttoinkomster på c2,000mdr är det 8% i räntekostnader. Det kommer att kännas, dock inte tillräckligt mycket för att tvinga in oss i djup recession. Å andra sidan kommer vi importera recession från omvärlden, och prisnedgången på tillgångar, aktier och fastigheter, slår mot confidence, så det ser inte kul ut nästa år. Köpkraften är dessutom försämrad med tanke på att jobbskapande och löner inte hänger med i våra kostnader, som räntor, energi och mat. Men det har vi vetat länge nu!

När jag har räknat baklänges hamnar Sverige i ränteskapad recession vid 2% styrränta och högre. Givet att hösten surnar till i världen, så blir det ingen höjning i november och framåt. Därmed skulle vi klara just den gränsen. Men vi får ta en månad i taget….

I eftermiddag kommer PPI från USA… tbc

—————-

Äntligen fredag

Marknaden kan knappast sägas vara stark, den är ner senaste veckan, men med tanke på att dollarn stärkts till par mot euron, datan varit stark, och en 75bp höjning i juli upplevs som light och 100bp är i farozonen, så är marknaden knappast så svag som många säkert väntat sig givet nyhetsflödet.

Jag tror så här, brentoljan handlas under 100usd, koppar och industrimetaller är svaga, och alla förstår att när detta får verka genom värdekedjorna så är detta en deflatorisk kraft. Dollarn är stark, men räntorna 2yrs och 10yrs harvar på kring 3%, istället för att återta och passera gamla highs på 3,5%. Kanske är det snart tid för den kraftigt överköpta dollarn att studsa tillbaks mot 1,04eur. Två av FED ledamöterna var dessutom ute igår och sa att 100 punkter är för mycket. 75 räcker. Varför har inte de blivit fullt så upprörda av senaste tidens data? Att det finns många i marknaden som tror på recession och inte vill äga aktier, utan istället köpa en us10yrs på 3% för att göra pengar på när FED sen sänker räntan och inflation inte är ett problem, är såklart ett skäl till varför räntorna inte stiger på långa papper. Det innebär också att yieldkurvan kan fortsätta att invertera. I sig en recessions signal.

Vad FED ledamöterna säger är inte att de vet att inflation kommer vara ett minor problem om 6-12 månader. För det kan de inte veta säkert. Även om de faktiskt tror det. Precis som jag. Vad de säger är att räntehöjningar, och sänkningar, tar c12 månader innan de får full effekt i ekonomin. Så även om man höjer med 10% nästa gång, så är nästa månads inflationssiffra dålig. Dvs effekten kommer nästa år, och har man piskat upp sig själv att höja för mycket så tvingas man till större sänkningar längre fram.

Sist FED var i en räntehöjarcykel så höjde man från 0 till 2,25%. Det blev för mycket, även om de aldrig erkände det rakt ut. Därför tvingades dom att sänka till 1,50%. Idag ligger vi på 1,50% styrränta och man lär höja 75-100 i juli, samt 25-75 i september. Vi pratar minst 2,5% ränta efter september. Kanske även 3,25%. Believe me, det kommer att räcka. Man kommer INTE behöva höja i november eller december, och man kommer sannolikt att behöva sänka nästa år. I ett första steg för att hantera inbromsning, i ett andra steg ner till noll för att på sikt hjälpa ekonomin ur recession.

Jag penslar fortfarande efter 3,500. Trots studsande dollar, trots att räntorna inte stiger, trots svagt olje och kopparpris. Anledningen är att långa pengar knappast köper marknaden här, den är för dyr. Vid 3,500 är den också rätt dyr, men om 10yrs tvingas ner från 3% till 2% så kommer det visa sig att marknaden var köpvärd i ett bear market rally från 3,500 till 4,000+. Så för att vara övertydlig, 3,500 är min targetnivå för den utgör Fib50%. Den är egentligen inte köpvärd, mer än att aktier då handlas till PE 15X på innevarande års vinst. Förvisso starkt inflaterad, då 2H22 sannolikt leder till nedrevidering, och 2023 ser mörkt ut. Men ändå. Men framförallt för att jag tänker mig att US10yrs kommer tvingas ner mot c2%. Detta räcker inte för att ta oss ur Bear market, men det räcker för Bear Market Rally. Skillnaden är att när räntan faller mot 2% och dollarn är stark så är det risk OFF och då är vi i Bear market, men ibland faller räntan och dollarn är svag, och då är vi i Bear market rally.

Det enda som kan få 3,500 att vara en långsiktig botten, är om vi inte går in i recession nästa år. Men gör vi inte det, så kommer inflationen fortsätta att vara ett problem, och då väntar fortsatta räntehöjningar. Det går liksom inte att ta oss ur detta. Stark konja – bibehållna vinster – fortsatt inflation – fortsatt räntehöjningar ELLER svag konja – fallande vinster – ingen inflation – inga räntehöjningar och senare räntesänkningar.

Får vi recession och vinstfall nästa år, så är det sannolikt inte long term BUY förrän under 3,000 men dit når vi inte förrän under q1 nästa år… och innan dess kommer vi med mycket hög sannolikhet få ett bearmarket rally.

US PPI ex food/energy kom in på 0,4% MoM mot väntat 0,5 och fg 0,6. Not too bad. Stora PPI kom förvisso in på 1,1 mot väntat 0,8 och fg 0,9… så man kan säga att mat och energi priserna drar, och sipprar ner till CPI med fördröjning, men rensar man för dom så ser det faktiskt lite lovande ut. Lägg till oljan, koppar och industrimetaller, och något kan vara på gång. Det borde vara på gång givet ISM New Orders svaghet etc….

För att tro att CPI/PCE ska leta sig ner mot FEDs inflationsmål, så MÅSTE PPI månadsdata ner till 0,2 och hålla sig där. När den väl gör det kommer Prices komponenten inom ISM/PMI också falla från dagens 80+ nivåer till 50ish. Då dör inflationsnarrativet i marknaden. Då är det över.

I eftermiddag har vi Empire, US Retail samt Michigan….. tbc

Empire FED kom in på 11,1 mot väntat -2,0 och fg -1,2… starkt. Visst, det är bara en siffra, och det kan vara hack i kurvan. Men den är stark. I nästa vecka kommer Phille och Flash PMIs. Empire indikerar ändå en ISM kring 55. Det är starkt.

Retail sales kom in på 1% MoM mot väntat 0,8 och fg -0,1. Starkt! Även ex autos/gas var stark. US Retail taktar på 8% i årstakt, vilket är en nominell siffra, så i real termer, dvs volym sålda, så är det kring nollan, men det är fortsatt starkt. Jag förstår de FED ledamöterna som säger att 75 punkter räcker eftersom höjningarna slår genom med 6-12 månaders försening, men jag förstår Powell och de andra som säger att det är bättre att höja för mycket nu, och sen tvingas sänka senare, än att höjt för lite och konstatera att man inte får bukt med inflationen, eftersom man inte lyckats dämpa tillväxt/demand tillräckligt mycket. Jag tror på 100 punkters höjning i juli, till 2,5% och sen kanske 75 till i september. Det beror på hur datan kommer in…. surnar datan till kan det såklart bli mindre.

Amerikanska ekonomin, datamässigt, är för stark. I den miljön kan företagen fortsätta att höja priserna, och så länge som det är så får vi inte bukt med inflationen. Vi måste döda tillväxt/demand, för att priserna längre bak i värdekedjorna ska börja falla, och när de väl gjort det kan vi få lägre priser i konsumentledet längre fram.

Michigan kom in på 51,1 mot väntat 49,9 och fg 50,0… bättre men felräknings-decimaler. Siffran indikerar fortsatt att konsumenterna är skitsura. Vilket är intressant med tanke på dagens retail siffra. Dagens retailsiffra visar att konsumenterna köper give and take lika mycket i volym som innan. Men att allt blivit dyrare, så de måste spendera mer för att få samma som tidigare. Köpkraften, nya jobb + löneökningar, möter inte upp detta… så snart måste de spendera sina pengar, och få mindre i volym. Tänk typ att du köper och gör allt som du brukar… men du inser att semsterresan till sommaren får tillbringas hemma istället för på Kreta, och utlandsresan i till Kanarieöarna ställs in… och robotgräsklipparen kan vänta. Lite så….

Räntorna faller…. och dollarn är lite svag… dvs Duvig reaktion på marknaderna idag, och SPX och NDX blir glada och handlas upp… visst, det är klart att vi kan rulla vidare mot 3,950-4,050… men jag köper inte detta… TARGET 3,500 intakt!

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | 20 kommentarer