Dags att slå av autopiloten?

Henrik Mittelman skrev en artikel i onsdagens Di som nog många läste och tänkte, ”Ja så är det nog, vad håller Ingves på med egentigen?”

http://www.di.se/di/artiklar/2015/4/8/dags-att-sla-av-autopiloten/?share=7A230E95AB64D1DAD5BB4E7D6D8C478A

Men Mittelman som är en klok kille och brukar skriva bra grejor ha enligt mig fel på en rad punkter.

För det första undrar jag hur alla tänker som kritiserar Riksbanken. RB är inte felfri, de har gjort en massa misstag historiskt, men det är mer kopplat till att det är svårt att sia om framtiden, och penningpolitiken idag syftar till att påverka något i framtiden vars osäkerhet gör att det lätt kan bli fel. Men den diskussionen som pågår nu är inte riktigt på den nivån, utan den verkar mer handla om att Ingves & co överhuvudtaget inte förstår hantverket. Ursäkta, men det är inte en grupp snickare som sitter och beslutar om vår penningpolitik. Jag tror faktiskt att kunskapsnivån inom riksbanken är större än inom den gruppen som kritiserar dem. RB kanske gör policy misstag just nu, men ett råd till alla som sågar Ingves är att söka djupare förståelse varför de agerar som de gör.

Sen kan jag tycka att RB borde vara mycket tydligare med att förklara, på sandlådenivå, varför de gör som de gör. Men det finns kanske en anledning till det?

Men åter till ”artikeln” som av många säkert uppfattas som så klok…

”Ingves sticker huvudet i sanden och blundar för möjligheten att inflationsmålet är förlegat”

My take, det är absolut inget fel på inflationsmålet. En Riksbanks uppgift är att kyla av en ekonomi när den är för het, och stimulera den när den är för svag. Är ni kritiska till detta också? En het ekonomi kännetecknas INTE av att en aktie går upp eller fastighetspriser som går ner. Så kallad Asset inflation påverkas av betydligt fler faktorer än underliggande konjunktur. Blanda INTE ihop MAIN Street med WALL Street. En het ekonomi kännetecknas av hög tillväxt som utmynnar i ett starkt jobbskapande, som leder till fallande arbetslöshet och stigande löner. Stigande löner i kombination med ett högt resursutnyttjande leder till stigande prisnivåer. Inflation. Inflation i sig har inget egenvärde. Det är bara en mätsticka på nyss nämnda underliggande faktorer. Ifrågasätter ni verkligen RB roll att kyla av en ekonomi som är urstark och tenderar att slå över och leda till kraftig recession? Nej trodde inte det heller. Varför tittar man inte direkt på tillväxt och jobbskapande i så fall? Jo för att X tillväxt precis efter en svag konjunktur är sunt och inget som ska bromsas, medan precis samma tillväxt långt senare i en konjunkturuppgång absolut kan vara skadligt och anledning nog att kyla ner ekonomin. Om man sitter på RÄTT mätsticka så fångar den upp tempen och ger således rätt underlag till beslutsfattarna. Det är inget fel på inflationsmålet, men det är kanske mättekniken som ska ifrågasättas. Jag har länge hävdat att RB ska titta på kärninflation som är rensat för Räntor och Energi. Men det kanske inte är rätt heller. Det är frestande att titta på inkomstbasbeloppet som fångar lönerna. Men lönerna är inte direkt marknadsdrivna i Sverige vilket är en svaghet.

”Varför har vi minusräntan när Sverige mår bra? Nästan alla är starkt kritiska till det hela. Jag delar den vyn”

My take, Sverige mår bra? Dvs att Sverige skulle befinna sig i högkonjunktur. Antingen blandar han ihop Main street och Wall street faktorer, vilket är fel. Tillgångspriser kan gå bra i dålig konjunktur och tvärtom. Eller kanske tänker han på Sverige relativt övriga Europa? I absoluta termer är inte Sverige i någon högkonjunktur. Inte i någon recession med fallande sysselsättning heller. Men vi saknar idag 3%+ tillväxt, kraftigt jobbskapande, fallande och låg nivå på arbetslösheten, arbetstagarens marknad, löneinflation… dvs alla klassiska mått på stark konjunktur. Nej jag tror att många blandar ihop högkonjunktur med dagens räntefenomen. Dvs alla dem som räknade med 5% ränta på lånen betalar idag mindre än 1% vilket gör att de har pengar över i plånboken som de kan göra roliga saker för. Men mina vänner, en högkonjunktur påverkar ALLA hushåll och företag. Det här räntefenomenet påverkar den gruppen med stora lån, med hög kalkylränta. Det är inte ALLA. Skulle bolåneräntan gå från 1% till 4% så är det inte längre ”högkonjunktur”… och det är inte själva definitionen av konjunktur. Faktum är att vid en sann högkonjunktur, senast under 2007, så är konsumtionen hög TROTS att räntorna är HÖGA.

Varför minusränta? Det är inte för att Ingves vill att alla hushåll och företag springer och lånar pengar för att konsumera och investera om någon nu trodde det? Nej det är mycket riktigt för att försvaga kronan och därmed ge landets exportindustri en knuff samtidigt som importerade varor blir dyrare. Det är för att få upp inflation och tillväxt helt enkelt, och anledningen till att vi kör på MINUS är inte hans val, utan EN REN KONSEKVENS av vår största tradingpartners, Europas, penningpolitik. För att försvaga kronan, som är ett relativspel måste vi vara snäppet, värre än dem. Allt är relativt… inte absolut som vissa verkar tro.

”dessvärre har Riksbanken målat in sig i ett hörn där allt bara handlar om att återföra inflationstakten till 2%”

My take, hade det låtit bättre om de sagt, vi måste göra det vi gör för att Sverige ska kunna växa snabbare och kunna skapa fler jobb. För det är vad 2%+ ytterst innebär. Eller gör vi som Schweiz? Tror ni företagen där är så nöjda när valutan stärks kraftigt och de får svårt att sälja sina produkter, och därmed uteblir tillväxten och därmed jobbskapandet!!!

”för drygt ett år sedan talade Ingves om riskerna med lågräntepolitik, och hushållensskulder….RB bedriver en flexibel inflatinsmålspolitik och att centralbanker inte bara kan fokusera på inflationsutsikter. Hans utgångspunkt var fullt rimlig”

my take: Ingves hade rätt i att det kan finnas osund belåning bland hushållen. Men han hade fel som trodde att det var hans jobb. Detta misstag har han erkänt genom penningpolitiken styrts om mot att hantera inflation (förlåt tillväxt och jobbskapande). Penningpolitik är ett ytterst dåligt verktyg för att hantera skuldsättningen. Ska den dessutom hantera både inflation och skuldsättning… det är mission impossible. Tänk er att vi har extremt svagt jobbskapande och tillväxt. Detta gör att räntorna är låga. Räntorna gör att folk lånar mer och fastighetspriserna stiger, vilket gör att nya husägare behöver låna ännu mer. Det ena kräver Noll ränta, det andra 4% ränta? Ska Ingves köra ett snitt på 2%. Vad åstadkommer han då? Faktum är att penningpoltiken slår mot alla även företag, obelånade människor och människor med rätt nivå på lånen…. varför skjuta på dem i en svag konjunktur. De ska stimuleras. Ingves har en Hagelbössa. När han skjuter träffas alla. Finansinspektionen har verktygen för en älgstudsare med kikarsikte. Varför använder dem inte det? Varför kritiserar ni inte dem? Hypotetiskt, tänk om Fi reglerade bankerna så att de var tvungna att kalkylera med 4% bolåneränta när de gav ut lån. Samtidigt som Ingves kör nollränta. Då uppnår man ju målet med att göra det omöjligt att stora lån, samtidigt som Ingves kan stimulera.

”Finansinspektionen, till Ingves förtret, för ett år sedan fick det övergripande ansvaret att säkerställa makroekonomisk stabilitet” ”bort flög den flexibla inställningen”

Vadå förtret? Ingves är inte bekymrad över att han inte har uppgiften på sitt bord. Han är bekymrad över att Finansinspektionen gjort så lite. Den flexibla inställningen framställs återigen som nåt bra. Det är det inte!

”finansinspektionens verktyg är otillräckliga”

De har stora möjligheter att reglera bankerna. De kan dra in samtliga bankers tillstånd i eftermiddag om de vill…. vilka andra myndigheter har den makten över företag?

”Han och Riksbanken har nu abdikerat som väktare för den Svenka ekonomin”

Mittelman verkar tro att den Svenska ekonomin är Bolån, that´s it. Jag hävdar att Bolån är en del av Svenska ekonomin, och där RB nu kan fokusera på den stora helheten.

”när alla tillgångspriser rusat ytterligare, helt saknar intresse att diskutera att målet är kanske fel”

att tillgångspriser går upp är i regel bra. Inte bra för att det ger ökad cash flow. Jag menar du kan inte åka till Thailand bara för att huset ökat 100,000kr i värde. Men det gör att din balansräkning ser bra ut vilket stärker consumer confidence som brukar vara bra för tillväxt och ekonomin, i motsats till svagt confidence. Ni måste börja inse skillnaden och djupet mellan att kvadratmeter priserna gått upp med 25% senaste åren i Stockholms innerstad med att det är ganska knepigt att få ett jobb i stora delar av landet. Ni blandar ihop konjunktur med räntefenomenet. Säg att räntorna drar till 4% och priserna går ner 10%. Samtidigt som tillväxt och jobbskapande är gott. Vill ni stimulera då?

”över tid är det rimligt att nominell tillväxt och reporäntan är på samma nivå”

my take, varför då? Säg att Sverige växer med 3% realt och 2% inflation, dvs 5% nominellt. Ska vi ha en reporänta på 5% när inflationen är 2%? Om vi kör en reporänta på 5%, så lär korta statspapper ligga på ca 5,5-6%. Det innebär att ett svenskt statspapper kommer ge 6%-2%=4% real avkastning. Vad får detta för konsekvenser. Tja, alla borde vilja spara. hushåll och företag kommer vilja sluta investera och konsumera. Kronan kommer tokstärkas vilket gör att exporten avstannar, samtidigt som vi importerar deflation, som gör att skulderna stagnerar mot tillgångarna, eller till och med ökar. Vilket gör att tillväxten mattas av och jobbskapandet dör bort… vilket leder till ännu lägre tillväxt. Vilket bra idé.. NOT!

”för hur man än vänder och vrider på det så sker det stora förändringar i världsekonomin, med digitalisering, globalisering och prispress…. ”

Här har en poäng. världen har förändrats på ett sätt som gör att det blir svårare att nå full sysselsättning och kapacitetsutnyttjade. Men återigen… vi kanske tittar på fel mätsticka. Fortfarande är det RB roll att stimulera en för svag ekonomi som inte växer, och där folk har svårt att hitta arbete.

”vid låg konjunktur ska räntan vara lägre, och vid högkonja högre”

Men enligt honom är det en balans kring 2% inflation + 2% real tillväxt = 4% reporänta. Det betyder att vi normalläget har vi 2% realräntor, och kanske ner mot NOLL vid svag konjunktur, och högre än 2% vid högkonjunktur. JAg menar att vid balanserad inflation, ska vi ha NOLL i realränta, vid lågkonja ska det erbjudas negativa realräntor, annars stimulerar man inte. Hur negativa går inte på förhand att säga utan man behöver göra vad som krävs. Precis som vi en högkonjunktur kan positiva realräntor bli hur höga som helst, dvs upp till att det biter. Balanspunkten enligt mig är NOLL, inte 2% realt som han är inne på!

”om kartan inte överensstämmer med verkligheten är det bättre att ändra kartan”

Riksbankens uppgift är att förändra verkligheten. Frågan är om de har styrkan att göra det?

”för nu ska en redan svag krona…”

Kronan är svag mot dollarn? Fel, Dollarn är stark mot alla valutor i världen. Kronan är stark mot framförallt Euron.

”allt för att säkerställa att den där månadssiffran över prisökningar… ”

Men hallå… hade det varit bättre om Ingves sagt att de vill se högre tillväxt och bättre jobbskapande?

”samma dag som RB sänkte räntan fick jag ett sms från min teleoperatör. Nu ändras mitt abonenmang och för samma avgift får jag dubbel suftmängd”

Men hallå, om operatören hade kunnat ta mer betalt av dig, och tjäna mer. Tror du inte dem hade gjort det då? Nej anledningen stavas dels konkurrens, men även att Svensk ekonomi inte är så stark att det går att höja priserna. För gör man det säljer man mindre… och det kompenseras inte av bättre marginaler, alltså minskar vinsten. Vilket inte företagen vill. Hade det varit 2007, så hade samma samtal från operatören varit ”Hej, för vara 49kr mer i månaden kan du få dubbel surfmängd” Det är skillnaden mellan ljummen konjunktur och stark konjunktur.

”priserna sänks på 890 varor i min matbutik”

och varför gör dem det? För att ICA inte vill tjäna pengar? Njae. Dels för att konjunkturen ute i världen är svag, med väldigt låg inflation som resultat. Det gör att ICA kan förhandla till sig bättre priser, som de skickar vidare till kunden utan att göra avkall på vinsten. Men varför gör dem det överhuvudtaget? kan de inte behålla de lägre inköpspriserna som ren vinst? Njae, återigen är konkurrensen för tuff och konjan för svag i Sverige… så de behöver göra det för inte tappa marknadsandel och på sikt vinst.

”var sak har sin tid och inflationsmålet har fungerat väli 20 år. Nu är det dags att ta nästa steg… ”

Innan inflationsmålet fokuserade centralbanker på sysselsättningen, men det gav oftast en boom and bust konjunktur med tillhörande svängningar i valuta och räntor. Bättre att se till inflation, givet att mätstickan är den rätta. Eller nu tycker Henrik att man ska köra penningpolitik efter skuldsättning och asset priser? Lycka till alla ni som inte har jobb i en dålig konjunktur… för det kommer innebära att centralbanker kommer tokbromsa när du har det som sämst, och tvärtom!

Snarare kanske vi behöver en diskussion om mätstickan är rätt, och om 2% fortfarande är en bra nivå? 2% kom man fram till att det var en hygglig nivå när världen var mycket mer sluten och inte lika globaliserad. Där behövs en diskussion, och där har Mittelman en poäng.

”I Sverige vågar ingen offentligt påtala risken att kejsaren är naken”

Vad pratar du om… diskussionen om negativa räntor är rätt pågår ju överallt!!!!!

”BIS i en uppmärksammad artikel möjligheten att vi överskattar deflationshot, att det vi upplever nu är en godartad fas med låga prisökningar”

Visst, alla vet att -4% deflation är ett uttryck för något som är fel. Men som idag, kring nollan är det kanske inte så tokigt? Jag är faktiskt beredd att hålla med. Men problemet är inte avsaknaden av prisökningar, utan att tillväxten är svag, att jobbskapandet är klent, och att lönerna inte rört sig ur fläcken i stort sett. Tro mig, bästa av allt hade varit stark tillväxt, full sysselsättning och NOLL prisökning… rimligt? Jag är tveksam till det över tiden!

”japansk deflationsskräck som ingen varken ser eller upplever”

Hallå, vad tror du stora delar av Europa riskerar att dras in i, det finns stora likheter med Japan… och hur tror ni att lilla Sverige i norr kan ha en väsensskild ekonomi och politik än övriga Europa över tiden???? NAIVT och KORTSIKTIGT

”för alla oss som äger aktier, fastigheter och andra tillgångar är det goda tider”

Men hallå Mr Wall street, ever Heard about MAIN street. För dem som inte har en aktieportfölj, äger sin bostad och inte får jobb… tror inte de hade haft något emot en snäppet starkare konjunktur.

”tack för det Ingves”

Kanske du ska skriva om artikeln och rikta kritiken mot Maggan, det är hon som ska driva genom detta hos Finansen… då kanske tillgångspriserna rättar till sig på nedsidan och då kanske du bli mindre positiv till konjunkturen och börjar förstå varför Ingves vill skapa negativa realräntor och svagare krona mot euron….

Njut av solen!!!

ps. Jag skulle vilja skicka ut två enkäter, en till alla hushåll och en till alla företag.

hushålls enkäten skulle se ut så här:

1. Äger du din bostad
2, om Ja, har du stora lån på den?
3. Om JA, tycker du att det är goda tider, dåliga tider eller mittimellan?
4. Om du svara Nej på någon av ovanstående, tycker du det är goda tider, dåliga tider eller mittimellan?

Företagsenkäten:

1. Märker du av mycket stark efterfrågan, svag efterfrågan eller mittimellan?
2. givet efterfrågan, står du i begrepp av anställa, avskeda eller inget avdera?

Jag tror att svaren hade målat en bild av ett Sverige som vare sig är i hög- eller lågkonjunktur. Bortsett från den gruppen som har stora lån som förmodligen tycket att livet leker. Men de blandar ihop räntefenomenet med konjunkturbegreppet.

ds
ps2.

Såg att generaldirektören på Fi, Martin Andersson, ska sluta. Han har rykte om sig att vara hård i nyporna. Samtidigt har Finansen fått mer ansvar på bordet. Varför går han till en konsultfirma? Jag har en spekulativ konspitationsteori, nämligen att han har fattat vad som bör göras, men har inte fått mandatet av politikerna att göra det….. och har helt enkelt tröttnat, och vill framförallt inte var i the line of fire den dagen allt skiter sig och politikerna ger honom skulden. Tråkigt om det skulle vara så tycker jag ds.

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.