Nytt år Nya möjligheter

2020 är lagt till handlingarna.

Världsindex, MSCI World Net Total Return, var upp 2% i SEK. Stockholmsbörsen, OMXSPI, var upp 13%. Nasdaq var upp 29% i SEK. Man kan dra lite olika lärdomar av detta. Låg man i en generell global fond så var man flat. Låg man i Svenska aktier så var man något bättre, och låg man i Tillväxt gick det bäst. Det handlar i grunden om faktor allokering där de grundläggande faktorerna är Growth och Value, samt Cycklisk och Defensivt. Där man i sin tur kan kombinera de här Defensive Growth, Cyclical growth, Defensive Value samt Cyclical Value. Har man under 2020 legat rätt i valet av de här så har man alltså kunnat göra stor skillnad i avkastningen. Tillväxt har som sagt varit en vinnare.

En stor vattendelare är också hur man satt exponerad under februari/mars sättningen. Satt man utanför och sen köpte in sig gjorde det stor skillnad. Stod man utanför och sen INTE köpte in sig så gjorde inte det så stor skillnad jämfört med någon som varit fullinvesterad hela tiden då marknaden tog tillbaka hela Corona sättningen.

Privatinvesterare är kroniskt dåliga på att kritiskt utvärdera sig själva. I grunden handlar det om en överlevnadsinstinkt. Vi vill inte veta hur dåliga vi varit. Då är det jobbigt att fortsätta. Detta är egentligen irrationellt men det erkänner vi inte för oss själva.

Men om man ska vara krass: Om du vill tillhöra toppskiktet så borde du ha:

1, legat med hög likviditet in i kraschen, för att sen köpt på dig i mars och april

2, du borde legat i Growth faktor relaterade investeringar hela året

3, om du är growth investerare bör din portfölj justerat för allokering gått bättre än Nasdaqs 30% med minst 10%. Annars är din stock picking waste of time då du istället kunde köpt en Nasdaq ETF.

De som gjort detta har haft alla rätt och avkastning upp mot 60-70% eller högre. Är du där tillhör du toppskiktet i investerar kollektivet, annars inte. Punkt!

Sen riskjusterat blir en annan diskussion. Dvs någon som av risk skäl inte kan eller vill ligga högre än ex 50% i aktier, borde därför genererat 30-35% (hälften av 60-70%) avkastning enligt samma tänk. Dvs om du har haft 10% avkastning med 50% aktier så är du en dog. Göm dig inte bakom riskargumentet. Det går också att räkna på objektivt. Anlitar du en rådgivare så borde du kunna kräva en fullvärdig objektiv utvärdering. Om inte, då har du fel rådgivare.

Jag är rädd att många rådgivare kommer att säga att det gått bra då man slagit världsindex, men många gånger handlar det om att man har ett tungt Sverige bias i portföljen. Det räcker inte om du frågar mig.

Sen handlar det om mandat. En Sverige fond får bara investera i Svenska aktier så har de väsentligt över 12% så har de gjort ett bra jobb. Det är du som har tagit fel beslut att bara ligger i Svenska aktier, när det visat sig att Amerikanska teknik bolag hade varit smartare. Samtidigt har en amerikanska teknikfond som gått 30% gjort ett dåligt jobb, då underliggande marknad ligger precis där. En duktig förvaltare borde gjort bättre.

Så det gäller att hålla tungan rätt i mun, och jämföra äpplen och äpplen.

—————–

Kina Caixin Mfg PMI kom in på 53,0 mot väntat 54,8 och fg 54,9. Sämre än väntat, men jag ser det snarare som en stabilisering på hög nivå. Jag är inte orolig för Kina.

Europa Mfg PMI kom in 55,2 mot flash 55,5 och fg 53,8. Tyska motsvarigheten kom in på 58,3 mot flash 58,6 och fg 57,8. Helt okej.

US PMI kom in på 57,1 mot Flash 56,5 och fg 56,7….. väldigt starkt. Pekar mot en stark ISM imorgon!

Imorgon kommer US ISM. Senare i veckan har vi Service PMIs och på fredag jobbdata.

Första veckan på året brukar vara stark, men det är inte helt ovanligt med topp heller. Jag navigerar efter urtoppning och korrektion senare i Q1. Priset på Risk börjar bli högt nu. Ett annat sätt att säga det på är att Risk/reward är svag. Å andra sidan sidan tror jag på nya toppar i April/Maj så det gäller att vara med i svängningarna… och som vanligt gäller den gamla sanningen att de bästa sälj och köplägena känns aldrig bra!

Gott nytt år, NU KÖR VI!

—————–

Tisdag

USA öppnade starkt men vände ner. Jag hade kunnat ropa efter vargen men gör det inte. Det är tillräckligt många som gjort det i december, november, oktober osv… helt felaktigt.

Rent tekniskt borde NDX testa 12,800 idag. Bryter vi upp över den så är det nya toppar som gäller. Stängning under 12,650 är negativt. Motsvarande för SPX är test av 3,720/30. Stop 3,650. Jag navigerar fortfarande efter en topp uppbackad av VIX under 20, Dollarn mot 1,25 och klassisk överköpthet i RSI för de stora indexen. SPX handlas till PE 20,5 om man som jag tror på 180usd i vinst per indexenhet under 2021. Den multiplen har historiskt orkat högre vid toppar. Aktieriskpremien, dvs Earningsyield minus långräntan, ligger på drygt 4%. (1/20,5 – 0,95%). Det är attraktivt. Så länge som ”2021” narrativet lever så borde vi därför kunna nå högre. Börsen stiger aldrig för att den är billig, den stiger för att den är billig och för att det finns nåt som marknaden gillar. Börsen faller aldrig för att den är dyr. Den faller om den är dyr och det kommer något som stör den bilden. Ska läggas till att 180usd är klart över konsensus i marknaden. Tror man av nån anledning på 160usd så framstår marknaden som väldigt mycket mer fair value. Min poäng är att så länge som narrativet inte störs kan vi nå högre nivåer, men om det störs, så vänder hela trejden då det på en sekund blir helt irrationellt att köpa, och helt rationellt att sälja. Tvärtom mot idag.

Vi har även senatsval i Georgia…. det verkar vara jämnt mellan Dem och Rep. Antar att här finns krut att både fälla och hissa marknaden. Många är rädda för att Biden får genom skattehöjningar om Demokraterna vinner. Egentligen kan jag tycka att det hade varit bra med lite högre bolagsskatter och bättre skola och sjukvård till de sämst ställda. Men jag är ju svensk. Ur ett börsperspektiv är det annorlunda. Aktiepriset reflekterar framtida vinster, och om de blir lägre till följd av högre skatter, så är det negativt för börserna. Å andra sidan tänker ju inte Biden spara i ladorna. Demokraterna vill ju köra ännu större underskott än Republikanerna, så egentligen är det mer positivt för tillväxten. Högre tillväxt innebär högre försäljning för företagen (vilket brukar leda till högre vinst). Så det är gungor och karuseller. Hursomhelst, jag ser det som positivt att bara osäkerhetsfaktorn försvinner. Detsamma kan sägas med Trump. Marknaden vill nu ha en installerad President.

ISM Mfg kom precis in på 60,7 mot väntat 56,6 och fg 57,5.New order 67,9 mot fg 65,1. Hallelujah så starkt. Rådande restriktioner verkar ha haft noll negativ inverkan på den amerikanska tillverkningssektorn. Däremot verkar pent up demand från i våras, samt lageruppbyggnad skapat en otrolig optimism. Nu är detta ju inte helt nytt materia. Vi har dragit den här slutsatsen sedan länge. Ur ett C19 perspektiv är det därför viktigare med PMI över tjänstesektorn som kommer senare i veckan. Men rent generellt är jag inte särskilt orolig. De som är oroliga över vinsterna i Q4 och Q1 får inte vatten på sin kvarn genom detta. På det sättet är det börspositivt.

Nu riktas allt fokus på senator valet i Georgia. Tbc…

————-

onsdag

Kina Caixin Service PMI kom in på 56,3 mot fg 57,8… fortsatt starkt! Ingen fara på taket!

I Eftermiddag har vi US Service PMI.. tbc

Ser ut som om demokraterna kan ta hem senatsvalet i Georgia. Nasdaq är ner, pga uppstyckningsrisk bland de stora Tech bolagen. Tveksamt om effekten är uthållig. Historien visar att uppstyckning snarare kan vara värdehöjande. Å andra sidan är jag tveksam hur bra guide historien är då det skiljer sig på rätt många punkter.

SPX är också ner men mindre. Tidigare var den upp. Det är inte uthålligt att SPX och NDX går åt olika håll. Däremot kan de sjunka/stiga olika mycket såklart.

Att Biden får full kontroll skulle innebära två saker. Dels att han ex kan höja bolagsskatter enklare, vilket börsen inte skulle gillar då det innebär mindre vinst. Men givet reaktionen idag är det inte vad man verkar vara så orolig för. Den andra effekten är att Biden vill köra mer stimulus än Republikanerna, större budgetunderskott, vilket innebär högre tillväxt, högre försäljning för företagen och högre vinster. Dvs Börspositivt. Med Demokraterna på plats i senaten så blir det alltså lättare för Biden att höja skatter, men samtidigt öka utgifterna ännu mer. Svårt att säga exakt vad Netto effekten blir.

10-åringen drar till 1,02%. Att den skulle fortsätta att stiga och etablera sig över 1% är osannolikt så länge som FED inte ändrar på sin politik. Att räntan drar gynnar value över growth. dvs den rörelse vi redan ser i marknaden. Eftersom Europa och Stockholm består till stor del av ”anti-growth” så är det inte osannolikt att Stockholm får sig en knuff på kort sikt.

Förnybar energy och energi teknik gynnas naturligtvis av att Biden får full kontroll.

Men sista ordet i valet är inte sagt…. utan detta är vad marknaden prisar just nu som mest sannolikt.

Hursomhelst borde det bli viss relief över att valet är över. Osäkerheten försvinner. Det är börspositivt. För att tro på detta bör VIX hålla sig på mattan, helst sjunka, och dollarn försvagas. Det är klassiska Risk on parametrar som måste finnas med om vi ska nå högre höjder.

Fiskar fortfarande efter topp. Håller ögonen på SPX.

US Service PMI kom in på 54,8 mot flash 55,3 och fg 58,4. Svagare, till skillnad från Mfg som var stark. Det handlar förstås om restriktioner. Men som jag sagt tidigare, nivån är bra för att vara våg2 relaterade restriktioner.

Imorgon kommer ISM non-Mfg

Som ni vet fiskar jag efter urtoppning, och sen korrektion i storleksordningen 10%ish. Men i grunden är jag positiv. Lite repetition, men detta baseras på:

1, Sparkvoten i USA räknar med att den normaliseras från c14% till 7%, samtidigt som Consumer confidence repar sig mot pre Covid nivåer.

2, Hushåll och företags räntekostnader är mer än 30% lägre än pre corona i USA

3, I år har vi budgetunderskott med minst 4%, troligtvis mer. Expansiv finanspolitik

4, Unlimited QE, inga räntehöjningar, ger TINA on steroider

5, Räknar med att det kommer att skapas minst 5-6 miljoner jobb i USA i år. Minst!

Detta är några av de viktigaste punkterna för köpkraft och konsumtion, som leder till tillväxt, vinster och asset inflation. Självklart måste restriktionerna tyna bort…. det är ett pre condition som jag utgått från. Gör den inte det faller många av punkterna.

——-

Torsdag

ISM non-mfg kom in på 57,2 mot väntat 54,6 och fg 55,9. Alltså, im speachless. Allt stök kring C19 och det politiska, och vi får sådana här supersiffror. Hur bra kan det inte bli när orosbilden släpper. Alltså 2021 kommer bli ett glimmrande år. Börsmässigt är en annan sak. Jag säger inte att det kommer bli dåligt. Men stökigt helt klart. Vilket även 2020 var…. så det är bara att vänja sig.

Jobbdata inorrn!

Rent tekniskt gnetar vi oss vidare mot 3,900 +\- 50 målet. Tror vi måste ner och stämma av 3780 innan vi drar vidare. Stopp stängning 3,700.

—————–

Fredag

Jobbdatan från Usa kom precis in på -140k mot väntat 71k och fg +336 (reviderat från fg 245k). 210 tusen jobb sämre än väntat, fast där upprevideringssiffran var drygt 100k jobb bättre. Så netto 100k sämre. Rent strikt var detta en pissig siffra. Men givet restriktioner så är det kanske inte så konstigt. Om man jämför med i våras så är det peanuts. Jag tror att så länge som optimismen (sentimentet) håller i sig i marknaden så tror jag att man tar den här siffran med en axelryckning. Den säger inget om framtiden. Den säger bara att tack vare restriktionerna så skapades inga jobb i december. Det viktiga är att jobbskapartakten hoppar upp mot 500,000+ jobb i månaden under våren när restriktionerna väl börjar släppa.

Siffran skulle också kunna ge SPX anledning att gå ner mot 3,780 att samla kraft, för att sen attackera 3,900 +-50 området.

Trevlig helg!

 

 

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Nytt år Nya möjligheter

 1. Östergren skriver:

  Avanzianens snitt var 11.75% minus årets sista handelsdag 2020.
  Gissar på att Avanzianen legat tung i Sverige för att uppnå den relativt goda avkastningen ur ett globalt perspektiv.
  Sen gissar jag på att Avanzianens eventuella pension på kontot dragit ner avkastningen på totalen då avkastningen globalt var dryga 2% i SEK (vilket du nämner). Tacka US equity för dessa 2%.
  Som jag känner till det var Sverige världens näst bästa aktiemarknad ifjol (breda index-valutajusterat). Bara Danmark som bjöd på bättre avkastning.
  God fortsättning!

   • Östergren skriver:

    Senatsvalet.
    Enligt NBC är det fördel demokraterna vilket ger Nasdaq Futures minus 1.7% och Dow Jones svagt upp. Så klart alldeles för tidigt att dra någon slutsats av detta. Marknaden ser dock ut att inteckna demokraterna och att de kommer att gå hårdare åt big tech US.

   • GaStan skriver:

    Absolut,

    1, inte säkert att uppstyckningseffekten blir långvarig

    2, spx kan inte gå upp och ndx ner på lite sikt

  • Östergren skriver:

   Precis. Det kan ju faktiskt skapas mervärden av uppstyckning.
   Morgonen i US är dock otrolig. Russell futures upp 2.8% och Nasdaq futures ner 1.8%. US 10 year 1.03%.

  • risemountain skriver:

   Läste också den och blev fundersam på vad Gastan tycker.
   Min reflektion är att han inte nämner en utlösande faktor till det, men kanske kan vara vad som helst 🤷

  • GaStan skriver:

   Jo jag läste den tidigare,

   Spotant skulle jag säga att ”vem är jag är att ha synpunkter på Jeremy Grantham” som har så lång erfarenhet. Men luften är fri, som vi sa som barn. Eller?

   Jag håller med om föreg kommentar. Han ger ingen trigger, ingen anledning, ingen händelsekedja, inget scenario. Bara lyfter fram att ser en bubbel.

   Aktieriskpremien, dvs inversen av PE minus lång räntan, ligger på över 4% mot nära noll under år 2000 eller 2007. Baserat på 180dollar i vinst för SPX och en 10-åroing på c1%. Det är inte en bubbla. Det är skillnad mot föregående toppar.

   För att tycka att det är en bubbla så måste han tro på väsentligt lägre vinster, och eller , väsentligt högre räntor.

   För att tro på lägre vinster, så måste försäljningen bli riktigt dassig för bolagen, vilket är direkt kopplat till svag eller negativ tillväxt. Dvs recession ligger och lurar… inte den snabba V formade vi såg under 2020, utan en mer traditionell. Oftast är den kopplad till stigande räntor. Men det är en annan femma som jag beskriver mer nedan. Han förklarar inte hur den ska gå till. Det är synd. Jag säger inte heller att det inte kan hända. Jag ser inte scenariot bara….

   Den andra är räntorna. För att de ska dra så måste pris inflationen dra. Det kan den bara göra genom att 1, företagen höjer priserna, vilket inte är troligt av en mängd skäl. Eller 2, valutan försvagas, vilket oftast är kortsiktigt och mean reverting och inte strukturellt, då en valuta som försvagas gör det mot en annan som stärks eftersom man säljer X och tvingas köpa Y, och sen svänger pendeln. Det enda alternativet för ALLA valutor att försvagas är att alla säljs och sen köper man Bitcoin el Guld. Detta kommer bara hända i en depression och förtroende kris. Jag ser inte vad som ska trigga detta.

   Stigande räntor är såklart ett problem i en skuldsatt värld, då det ökar räntekostnaderna, slår mot konsumtion, som slår mot tillväxt, och vinster, som slår mot aktier. Aktierväderngenar ställs sedan mot räntan återigen, och är den högre, så är det negativt. Så kraftigt stigande räntor, skulle kunna slå hål på mycket, och i efterhand skulle man säkert prata om att vi är inne i en bubbla. Men han ger inget scenario för varför räntorna ska upp. Jag hör ofta, räntorna är så låga, snart drar de och det blir problem. 1, det är ingen förklaring 2, de har haft fel om och om igen. Att de har haft fel säger inget om att de inte kan ha rätt. Bara att det är rätt bra med en förklaring varför man tror som man tror.

   Han drar upp Buffets Börs/BNP. Jag har lyfta fram den tidigare. Det är samma sak som P/S talet. Då BNP korrelerar med Sales. Så blir det en P/S ratio. PS korrelerar med marginaler, och marginalerna är de högsta någonsin uppmätta. Åtminstone om man ser till 2021 prognosen. Bör de falla bara för att de är höga? De kan kan falla, men inte pga att de är höga utan av en anledning. Anledningen till att vinstmarginalerna är höga, är för att vinsterna senaste 12 åren vuxit snabbare än Sales. De ha gjort det för att 1, löneutvecklingen varit svag 2, räntekostnader har gått ner 3, skatt har gått ner 4, Avskrivningar har gått ner till följd av minskad CapEx och pga 5, Op leverage.

   Faller Sales, så faller marginaler och vinst…. men Sales faller bara om vi får negativ tillväxt… recession. Ge mig ett case för det tack

   Vinstmarginalerna kan falla om skatter höjs, lönerna dra, räntekostadner drar…. ge mig ett case för detta tack.

   Han tar upp Tesla. Det kanske är en bubbla. Men Tesla gör en Ebitda på drygt 6 mdr dollar i år (Ev/Ebitda 110X) men sannolikt en Ebitda 21 mdr dollar år 2025 (32X multipel). Vilken resa gör de andra biltillverkarna i år och under 2025? Vad ska nåt handlas under 2025 för att vara fair value idag? Jag är inte positivt till Teslas värdering… bara att hans jämförelse med sålda bilar idag per Mcap blir löjeväckande.

   Faktum är att jag träffar många som garvar åt att visulisera försäljning och vinster fem år ut. Jag förstår dem till viss del. Det går inte att prognostisera. Samtidigt springer de och köper ett oljebolag eller en retailkedja som tjänar pengar idag, och lämnar utdelning, men fattar inte att det är andra sidan av myntet. Nej det går inte att prognostisera vad Tesla ska tjäna om 5 år. Men lika lite vet du vad Exxon ska tjäna om 5 år. Risken är att den är lika dålig som Tesla är bra. Då kanske du har fått nån utdelning men aktien har gått i backen för ingen vill köpa den med tanke på hur det går för företaget och ur marknaden ser på dess framtid… OM ÅREN EFTER FEM ÅR.

   Han lyfter fram billiga Value aktier, så jag är rädd att han är inne på det spåret. Eller inte. Han kanske bara tror på stigande räntor, och då kommer han få rätt. Men då behöver han åtminstone för mig förklara varför de ska gå upp. I efterhand har vi alltid facit och en story….. innan vi har facit har vi inte det, men ge mig en scenario analys. Den har jag ännu inte sett. Så jag säger inte att han har fel. Han kan få rätt. Han har bara inte berättat varför han kommer få rätt.

   • risemountain skriver:

    Tack för ett uttömmande svar 🙏
    Mitt huvud fick en följdfundering som säkert är svår att svara på:
    Om han kommer få rätt, kommer man kunna se(tex genom att räntorna börjar stiga) att det är på väg att ske innan /samtidigt som det börjar gå utför? Eller har ”marknaden” redan sett det och börjat åka störtlopp?

   • GaStan skriver:

    Absolut, den faktorn, vad det nu skulle vara, som skulle driva på detta upptäcks av marknaden så börjar aktier falla långt innan. Sell on rumours buy the fact… dvs när vi sen ser problemet i vitögat så är det kanske rent utav köpläge.

    Ex, man skulle sålt sommaren 2007 när allt såg jättebra ut, man skulle köpt våren 2009 när allt såg katastrofalt ut, precis som man skulle köpt i mars/april i år när oron kring Covid såg som värst ut. Att vänta ut ett vaccin ex gjorde att man låg 8-9 månader sent.

  • P Bateman skriver:

   Mycket intressant. Trigger som jag kan se framför mig är stigande inflation och högre räntor…kan vara så att råvarupriserna drar iväg kraftigt tänker jag?

   Jag har gått in rätt tungt i oljebolag, tror jag skrivit det tidigare här…även om jag tycker oljan gått lite väl mycket nu så ligger jag kvar. Peak oil existerar och priset kommer tillslut landa på löjligt höga nivåer , det är jag övertygad om!

   Det tog tusentals år för oljan att växa fram under jorden och det lilla som finns kvar kommer de bli krig om, var så säkra.

   Jag tycker man kan konstatera att börsen är på höga nivåer behöver man pengarna snart ska man nog dra ner på risk nivån, de är väl alltid så att man inte vet men man kan kontrollera sin egen risk nivå. Det är väl det som är viktigast

   • GaStan skriver:

    Oljan driver inte räntan.

    Oljan driver upp inflation, men eftersom det är negativ inflationsbärare så squzzar oljekostnaderna ut annan konsumtion varpå tillväxten blir lidande, vilket i sin tur leder till negativt inflationstryck.

    Samma sak som om staten höjde momsen utan att spendera skatteintäkterna. Det leder till teknisk prisinflation, men är inte räntedrivande.

    Det är skillnad på inflation och inflation. Om Ingves bara hade viljat ha högre inflation så kunde han bett regeringen om momshöjning, och sen skicka tillbaka pengarna med sänkta inkomstskatter.

 2. Östergren skriver:

  US 10Y och 30Y på högsta nivån sen mars. Tror du verkligen 1 procent håller för 10Y? 1.115 nu. Trevlig helg!

  • GaStan skriver:

   Ja det tror jag… antingen genom att köp börjar köpa ner räntan eller att vi hamnar i en risk off miljö där marknaden trycker ner räntan själva!

 3. P Bateman skriver:

  Finner det väldigt märkligt hur olja, sp500 och dollar index kan gå upp en dag som denna när de skapats mindre jobb än 0 st i december?

  December är väl en viktig jobb månad med jul och allt?

  Visst att man tittar framåt men jag tycker det är bisarrt. Jag har börjat korta sp500 nu

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.