Ränte- och aktiemarknaden är inte överrens

Räntemarknaden prisar nu in 24% sannolikhet för en FED höjning i maj, dvs ingen höjning, och att sänkningar påbörjas redan i sommar. Det handlar inte bara om fallande inflation här utan en klar koppling till att lågkonjunkturen verkligen sköljer över oss här och nu under våren och sen fortsätter året ut. Detta i sin tur handlar till viss del om bankkrisen, men även det faktum att ränteläget för 6 månader sedan nu börjar bita real ekonomiskt. En effekt som sedan håller i sig.

Aktiemarknaden har en helt annan uppfattning, då den handlas till PE18 på peak earnings. Aktiemarknaden tar fasta på vinstprognoserna som fortfarande ligger på höga nivåer, som i sin tur tar fasta på ledande indikatorer som ligger runt 50 och visar på en stabil ekonomi jämfört med förra året och därmed ihållande vinster.

Någon av dom har fel, och jag tycker inte det är någon rocket science att lista ut vilken. Det räcker att titta på nybyggnation, bilförsäljning och klädhandeln som i princip avstannat, så förstår man var det barkar.

I veckan har vi lite blandad data men inget avgörande.  Case Shiller, Consumer confidence, PMIs fr Kina, Prel Inflation fr Europa, Michigan, Core PCE, Chicago PMI.

Det är först nästa vecka som vi har viktig data från ISM och Jobbdata.

Jag väntar mig ett läge där räntorna fortsätter falla, uppbackat av lägre inflation och svag konjunktur data, vilket borde leda till en risk off situation. Men tajming är svårt.

Senaste uppgången i aktiemarknaden drivs av Big Tech… något vi var inne på förra året att det skulle ge en sista knuff åt index, när allt annat hade gått. Vi börjar närma oss den punkten nu. Samtidigt är fallande räntor väldigt gynnsamt för Growth, vilket förväntas fortsätta, men det känns till stor del diskat av marknaden.

Thedeen pressades i agenda igår, där han guidade för höjning om 25-50 i april. Höjning motiveras av inflationstrycket, men många kritiker menar att Svensk ekonomi inte pallar med dom här räntorna. Detta är själva poängen med höjningar, att ekonomin inte ska palla med det. Så det är lite konstigt resonemang. Thedeen måste också hantera kronan, vilket sannolikt tvingar honom till 50 punkter.

Jag penslar fortsatt efter 3600 i april i 1-2-3 rörelse. Men jag måste hålla med om att tvåan är ovanligt stark. Vilket handlar om fallande räntor och svag dollar. Senast jag trodde vi var i korrektionsläge var i december, vilket sen gav en oväntat stark januari. Problemet var då att Dollarn aldrig gav vika utan gick från 0,95 till 1,10…. För att inte göra om samma misstag vill jag INTE att dollarn bryter upp över 1,09-1,10. Då väntar snarare 4400 i april och vi får en ny Januari look alike. För mig får dollarn ganska snart fortsätta mot 1,055 i första hand, och 1,03 i andra hand. Gör den det kommer SPX inte kunna stänga ovan 4000 utan snarare bryta ner.

Ha en fin vecka…. nu rider vi ut det sista av vintern.

—————- tisdag

gäsp, vad sömnig börs!

Case Shiller, dvs bostadspriser i USA, visade på nedgång på 0,4% förra månaden, mot väntat -0,5 och fg 0,5. Det fortsätter ner i 5% årstakt. Jag tror, precis som i Sverige, att den verkliga marknaden är väsentligt lägre ner. Dvs transaktionerna är en tiondel mot normal, och det är för att säljarna som går med på att sälja gör det bara till ”den gamla” prisnivån, och köparna, är dom som sålt högt tidigare, har ett starkt lånelöfte alt stor andel Eget Kapital. Marknadspriserna fångar inte volymen köpare och säljare. Låt säga att säljarna börjar bli forcerade där ute om ett halvår. Dvs sådana som börjar få svårt att få ihop ekonomin när en blir av med jobbet och bundna lån förfallit. Samtidigt som köparna (som också är säljare) börjar bygga sin kalkyl på mindre EK eftersom de sålt i en sämre marknad. Då börjar det hända grejor. Kom ihåg, 95% av alla köpare är även säljare. 95% av alla säljare är också köpare.

CB Consumer Confidence kom in på 104,2 mot väntat 101,0 och fg 103,4. Bättre på alla sätt, och visar att Bankkrisen i USA har INTE gjort hushållen särskilt nervösa. Kom ihåg, CB siffran handlar väldigt mycket om arbetsmarknaden, dvs är du rädd att bli av med jobbet, är det lätt att få jobb, är du positiv eller negativ till din arbetssituation, och där svarar man inte särskilt negativt. På fredag kommer Michigan, som i större utsträckning handlar om shoppingplaner. Men under 2008, ni vet när vi hade Bear Sterns, Lehman osv, så sjönk den från dryga 100 ner mot 25 under våren 2009 när recessionen var som allra värst. Det startskottet har denna bankkrisen så här långt INTE utlöst.

Tis forts…

Jag har noterat att dollarn fortsätter att vara svag i veckan, vilket normalt sett är bra för börsen och Vix sjunker allt lägre, dvs marknaden blir mindre oroad för att skydda sig. Fortsätter denna utveckling så kommer vi till slut bryta över 4000… vilket för mig är fundamentalt ologiskt, men man måste vara lyhörd för signalerna…

———– onsdag

Lugnt idag också… Tittade lite tekniskt på SPX vs NDX. Ska SPX upp till 4400 så är det 10%. NDX nivåer ligger snarare 8% upp. Jag väntar mig inte NDX fortsätter sin outperformance på uppsidan utan rätt mycket är taget redan. På nedsidan ser det ännu sämre ut. Ska SPX till 3600 så är det 10%, medan NDX snarare har 15%. Så bättre R/R (risk reward) i SPX. Det man tänker på nedsidan är att räntorna måste börja stiga igen, för att marknaden ska välja SPX istället. Stark ISM/Jobb datan skulle alltså kunna få räntorna att stiga och därmed trigga en större rörelse på nedsidan, där Growth korrelerat som gått starkt på sistone borde få en smäll på fingrarna. Svagare data får sannolikt räntorna att fortsätta ligga lågt, men där den stora effekten redan är tagen varpå SPX och NDX går ungefär lika starkt. Riktigt svag data, ISM New Order under 40, borde också tas emot negativt av marknaden, trots att det driver räntorna lägre. Men det är å andra sidan inte särskilt troligt. Rätt mycket pekar på att Amerikanska ekonomin är fortsatt motståndskraftig. Det rimmar inte med marknadens syn på att FED börjar sänka redan i sommar.

Anyhow, det här med motståndskraftig ekonomi ska också ses i större perspektiv, där jag är fortsatt övertygad att vi rör oss mot recession under andra halvåret i år, och räntesänkningar mot slutet av året, i början av nästa år.

Lugnt på datafronten även imorgon, nästa skur på fredag, sen är ISM den stora på måndag, Jobb nästa fredag.

forts onsdag…

Börserna fortsätter upp för att VIX fortsätter att falla. Man är INTE Fear, man är Greed. Man är greed för att Dollarn och räntorna är svaga, vilket är en signal om minskad inflationsoro, UTAN konjunkturoro. Jag tror också att inflation successivt är ett allt mindre problem. Däremot delar jag inte marknadens syn på att det är frikopplat tillväxt. Och jag har BEVIS. I god tid inför varje recession så inverterar yieldkurvan. Dvs skillnaden mot ex 10-2yrs blir negativ. Precis som den har blivit även denna gång. Men detta är ofta 12-18 månader innan recession är ett faktum. Någon månad precis innan recessionen är ett faktum inträffar en så kallad BULL STEEPENING, där yieldkurvan drar rätt i taket. Precis som nu.

LOGIKEN ÄR FÖLJANDE: Yieldkurvan inventerar i god tid för att marknaden börjar köpa långa bonds långt innan recessionen är ett faktum. Långa bonds speglar det långsiktiga läget för inflation och tillväxt samt att det är där man bäst skyddar kapitalet. Detta driver ner räntorna på långa bonds. Korta bonds däremot är mer kopplade till nuvarande styrränta och inflationsläge som i regel är högt. Höga korträntor alltså. Därför blir 10-2 negativ. Väldigt logiskt. Men när recessionen lurar runt knuten så inser marknaden att centralbankerna inte längre har ett inflationsproblem, utan ett recessionsproblem, och då ligger de för högt i sin styrränta, och tvingas sänka den när recessionen slår till. Detta fångar korträntorna upp, som därmed faller innan FED sänker. Yieldkurvan fjädrar upp kraftigt!

Antingen har räntemarknaden rätt, och då väntar räntesänkningar under andra halvåret. Då frågar jag er… tror ni verkligen FED börjar göra kraftiga räntesänkningar om inte tillståndet i ekonomin börjar försämras kraftigt? Jag tror inte det…. och då frågar jag er, tror ni att årets vinst estimat kommer hålla i denna miljö? Det tror inte jag? och då frågar jag er, är SPX billig på PE18 idag? Det anser inte jag!!!!

Eller har räntemarknaden fel. Bankkrisen hanterades denna gång i god tid av likviditetsåtgärder. Data i nästa vecka kommer visa på en fortsatt stark ekonomi, inflationsdata om två veckor kommer visa på ihållande inflation osv… vilket innebär att FED fortfarande är på krigsstigen. Då har korträntorna fel kring att FED kommer sänka under andra halvåret, och kommer fjädra upp, och yieldkurvan på nytt vänder ner i sin gamla invertering. Som alltså flaggar för framtida recession, men inte just nu. Tror ni denna miljö kommer vara bra för SPX???? Absolut inte, då senaste tidens börsstyrka just har handlat om att vi går från en FED hökig miljö.

Båda de här miljöerna är förödande för börsen. Pest eller Kolera!

Hindrar det marknaden från att stiga 10% till SPX 4400 på två veckor? Nej, tyvärr. Men det är inget jag köper just nu.

——————- fredag

Från Europa kom det preliminär inflationsdata som visade att inflationen ex mat och energi låg på 1,2% MoM mot väntat 0,6 och fg 0,8. Alltså fortsatt väldigt högt inflationstryck i Europa så räkna med ECB kommer att höja med 50 nästa gång till 3,5%. SAMTIDIGT har energipriserna, olja och gas, kommit ner rejält vilket kommer slå genom om ett halvår eller så…

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 51,9 mot väntat 51,5 och fg 52,6…. helt okej alltså

NBS Non-Mfg kom in på 58,2 mot fg 56,3….. alltså festen efter Covid öppnandet pågår fortfarande

Veckans viktigaste, Core PCE kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,6. Årssiffran kom in på 4,6 YoY mot väntat 4,7 och fg 4,7. Denna lilla decimal gjorde marknaden glad. Efter som core CPI kom in på 0,5 så var det rimligt att anta 0,4 men nu kom den alltså in en snudd lägre. Allt som går att tolka som lägre inflationstryck uppfattas väldigt positivt av marknaden, och mycket riktigt var marknaden stark i fredags.

MEN, man ska komma ihåg att 0,3% i månaden, är 3,6% om året för core PCE, vilket är cirka 4% för core CPI och 4,5% på lönerna. Så detta är ingen bra siffra. Men marknaden ser inte det så utan vill se en trend, där den allteftersom blir lägre och lägre.

Chicago PMI kom in på 43,8 mot väntat 43,4 och fg 43,6… bättre men fortsatt mycket svag nivå. Historiskt har den varit en bra guide för ISM Mfg, men dessvärre inte senaste tiden. Både Chicago, Philly och Empire pekar på en klart lägre nivå för ISM än idag, men det är inget nytt, och hittills har det inte fått genomslag.

Slutligen Michigan som kom in på 62,0 mot Prel 63,2 och fg 63,4. Sämre men ingen katastrof. Det verkar inte som om bankkrisen har fått Amerikanerna att sitta hemma och oroa sig.

Min syn på marknaden: Vi bröt upp över 4,000 vilket är starkt. Detta bygger på att marknaden tror att FED inte kommer att höja i maj och inleda sänkningar under andra halvåret. Detta har fått räntor och dollar på fall vilket är bra för börsen. Dessutom kommer Sentimentet från en låg nivå sedan 3800 nivån för några veckor sen.

Marknaden är nu överköpt och vi kommer vända ner för att stämma av 4,000 uppifrån. Sen är det frågan. Rent tekniskt har vi en köpsignal på plats. Det är en sentimentsdriven börs där det finns mer på uppsidan. Läget är ännu inte stretchat. Så rent tradingmässigt säger jag att det ska fortsätta. Rent tekniskt ser det ut som om SPX ska göra ett sista 5e ben i oktober björnrallyt. Men som sagt, först ner och samla kraft. Vi har ett gap på 3979 också!

Men allt bygger på narrativet att FED har nåt vägs ände. Att de inte kommer att höja mer. Att de snart måste sänka och att inflationen är överspelad. Då spelar data roll. På måndag har vi ISM Mfg, på onsdag ISM non-Mfg, på fredag jobbdata och veckan därpå inflationsdata. Kommer datan in starkt så är det stor risk att narrativet ändras (igen) och då fjädrar korträntorna tillbaka. Då kraschar Nasdaq, och resten hänger på. Då kommer inte 4,000 att hålla utan det fortsätter ner. Så det är en risky trade att ligga lång nu.

Hur kommer datan in? Well… även om många lokala index pekar på nedsida för ISM, så har de inte skvallrat om nåt fritt fall denna månad. Typ samma som sist. Marknaden verkar ha tagit höjd för att bankkrisen påverkat hushåll och företag, om inte direkt så i varje fall indirekt. Men datan pekar INTE på detta. Så om jag måste välja så är jag rädd att datan kan bli rätt bra i nästa vecka. Vilket alltså inte är bra för börsen. Sen givet var räntorna låg på för ett halvår sedan så borde vi i princip vara i recession nu. Detta har inte infriats, vilket sannolikt handlar om mekanismen mellan räntor och faktiska räntekostnader inte riktigt följer historiska mönster.

Jag noterar att Dollarn visserligen är på en svag nivå… vilket är bra för börsen, men senaste dagarnas uppställ är INTE ackompanjerat av något större rörelse i dollarn. Tvärtom verkar det vara ett motstånd här kring 1,09-1,10 euro… och kommer datan in starkt som sagt, så räkna med uppställ i korträntorna stark dollar… alternativt svag data, och brott över 1,09-1,10…. och fortsatt stark börs.

Vi tar oss också in i April nästa vecka där Q1orna börjar komma in om någon vecka. Tittar man ISM mfl så är det inga superdåliga rapporter som väntar. Top line borde vara helt okej. Däremot är det nog lite si och så när det kommer till marginalerna. Finns risk för ett marginal tapp på aggregerad nivå. Men jag tror ändå inte rapporterna kommer vara någon katastrof, utan det är först i Q2orna som borde bli sämre.

Min tes har ju varit att börsen skulle handlas ner inför rädsla om svaga rapporter, typ 3600 alt 3300, nu under våren. Sen kommer Q1orna in bättre än väntat, varpå vi får ett nytt björnrally över sommaren, för att sen i Augusti få svaga Q2or, som sänker börsen ner mot oktober. Detta scenario är ju inte helt överspelat ännu, men styrkan i veckan gör det allt svårare. Vi får se….

Trevlig helg!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till Ränte- och aktiemarknaden är inte överrens

 1. Lars skriver:

  Börjar vara dags för 3:an i impulsfas 2. Skulle vara snyggt om 2:an går en liten bit till, för då blir det dessutom en i det närmaste perfekt HS också. Eftersom 1:an var lite kort, så brukar 3:an bli lite djupare, De skulle i sånt fall stämma perfekt med ditt 3600 🙂

  • GaStan skriver:

   Den var fin!!!

   Men jag är inte säker på att vi är inne i tvåan redan.

   Tror 1an tar oss till 3600
   Sen tvåan till 3800-3900
   Sen trean till 3300-3400
   sen fyran till 3900-4000
   Sen femman till 2800-3000

   • Lars skriver:

    Tack för dina nivåer!
    Ja, svårt att veta var det bär. Men marknaden börjar kännas allt mer svag, så de känns som ett längre ben ner är på g.
    PS min graf ser ju vettig ut om man kollar på mobilen.
    Ha de.

   • GaStan skriver:

    på mobilen ser det bra ut.

    Ja vi får se, 3600 i april är mitt utgångsläge vilket triggas redan när vi bryter 3900… men stängning ovan 4000 kan peka på 4400

 2. Lars-Erik skriver:

  Wow, nu blev de en sån där jättebild igen. Fattar inte hur man får till en lagom stor. Ber så hemskt mycket om ursäkt.

 3. Leif skriver:

  Förstår inte vad en riksbankschef har att göra i ett program som Agenda. När det var minusränta så blev inte Ingves pressad eller kritiserad i det programmet trots att vansinnet var uppenbart.

  • GaStan skriver:

   Jag tror Riksbanken känner sig skyldiga att kommunicera med sina medborgare varför man gör som man gör, när många hushåll gradvis ser sina räntekostnader öka med upp till 4X mot tidigare.

   • Leif skriver:

    Jag tycker det är ganska uppenbart varför men somliga kanske inte förstår.

    Som jag skrev var experimentet med negativ styrränta betydligt mer obegripligt men då var man inte intresserade från SVT.

   • GaStan skriver:

    Vi var precis som idag bundna till ECB, och med en stark krona kring 9eur så importerade vi deflation i en miljö där man störde sig på låg inflation, och då kände sig Ingves tvungen att lägga sig under ECB nollränta, för att driva på kronförsvagningen. Vilket han lyckades med kan man ju säga 🙂

    Idag är läget det omvända. Inflationen är för hög och kronan för svag, vilket tvingar Thedeen att ligga på högre styrränta än ECB, vilket svenska folket hatar då vi har stora och rörliga lån, där ekonomin tvärnitar. Detaljhandeln var ner c10% i februari, och det lär fortsätta i mars. Och detta är nominella termer. Eftersom allt blivit mycket dyrare så är volymerna ner kraftigt. Fråga kläd eller bilhandeln. Stendött! Till och med restaurangerna i Stockholms innerstad börjar känna av det nu!

 4. C skriver:

  Enligt info som finns så kör nästan alla CB ”dold QE” med full kraft igen. Hur ser du på den faktorn?

  • GaStan skriver:

   Jag har inte studerat det i detalj, men det är inte riktigt samma sak. QE handlar om att FED köper obligationer och säljarna får cash i utbyte. FEDs BTFP, Bank Term Funding Program, handlar om att garantera likviditeten i systemet. Det är INTE QE. Skulle däremot obligationer defaulta, och FED tvingas köpa dom som en del i likviditetsplaneringen så blir det QE.

   Syftet är inte heller samma sak. Dvs QE syftar till att trycka ner räntor och spreadar, och få innehavarna av cash att satsa dom på andra ställen, dvs ta risk, och smörja systemet. BTFP säkerställer bara likviditet i ett läge där olika parter misstror varandra.

   Skulle bankkrisen leda till en fullskalig recession, så väntar jag mig att man sänker räntorna och på sikt slopar QT, och inför ny QE.

   Vid senaste FED mötet var man tydlig att QT fortsätter som planerat.

 5. Martin skriver:

  Hej Jonas.
  Det påstås ju att mycket pengar finns på sidlinjen och väntar på en sättning i marknaden. Min fråga är vad som driver kurserna uppåt just nu? Är det bara sjunkande räntor och ”svag” dollar? Där anledningen verkar tolkas olika av ränte- och aktiemarknad eller är det nytt flöde in där man är rädd för att missa en kortsiktig uppgång?
  Allt annat lika så borde väl pengar utanför marknaden vara negativt för kurserna? Även om man tror på nuvarande vinstestimat så borde väl mycket vara inräknat i kurserna och uppsidan begränsad?
  Tack för en intressant blogg som jag följer med stort intresse.
  // Martin

  • GaStan skriver:

   Marknaden drivs av sentiment just nu, som har sin utgångspunkt i att FED ”pivot:ade” vid senaste mötet genom att man gick från att i princip höja vid varje möte resten av året, upp till 5,5-6,0, till att man sa att sista höjningen blir i maj till 5%.

   Det här med pengar vid sidlinjen stämmer, men fungerar inte som argument.

   Många institutioner har legat underviktade aktier sen hösten 21, av fundamentala skäl, och de går inte in i marknaden ”bara för att den är stark”. Dessutom har de ett alternativ numera, nämligen obligationer som faktiskt ger avkastning. Antingen genom att man håller dom till förfall, eller räntorna skulle falla kraftigt framöver. Så bara för att de inte äger aktier, så kommer de inte att köpa aktier.

   Nej jag tror flödesmässigt handlar det om två aktörer.

   Dels dom som handlar på sentiment, och inte fundamenta, där sentiementet var nedtryckt för några veckor sen på SPX 3810 och oddsen att tjäna pengar i det korta perspektivet var goda. De sitter ofta kvar så länge som sentimentet inte nåt topp nivåer, alternativt nån nyhet får sentimentet av vända ner, även om det inte är topp nivåer. Dvs korta pengar som känner styrka i marknaden och speckar i att den ska fortsätta.

   Sen har vi blankarna, som positionerat sig för nedgång, och sen kommer inte nedgången utan det börjar stiga, varpå de blir utstoppade och är tvingade att köpa tillbaka aktier vilket driver marknaden ytterligare högre. Många gånger när man i efterhand konstaterat att marknaden ”fintade” så handlar det om en rörelse som just tvingade fram blankarna att öppna eller stänga positioner…

   Generellt är jag försiktig med att tolka in flödesaspekten för mycket, då bakom varje köpt aktie finns en såld, och tvärtom. Så egentligen handlar det mer om pris än nåt annat. Ibland får man intrycket av att många tror ”det finns massor av pengar, alla köper”… man lika många säljer och får cash i utbyte.

 6. Fredrik skriver:

  Hej.
  Två frågor. Ser att tyska facket har svårt komma överens med arb.givare. Och då erbjuds ändå ~8% löneökning. Vet dock inte hur det är inom industrin för detta var väl offentlig verksamhet. Dock, om de får igenom 8-10% löneökning. Då lär de ju skjuta sig själv i foten med inflationen som du skrivit om = fortsatta räntehöjningar från ECB. Men om Sverige endast landar på 2-3% så får vi möjligen ner inflationen men vi lär ju ändå behöva höja räntan för att kronan inte ska falla ytterligare mot Euro?

  Och fråga två. Jobbar själv inom ett industriföretag och hört att vi i amerika har svårt hitta anställda till följd av Trumps reglerade invandring från sydamerika/mexico och därför går fabrikerna i vissdel inte på 100%. Vet ej om det faktiskt stämmer men om det är så borde det ju finnas lite mer krut i USA och kanske en förklaring till deras fortsatt låga arbetslöshet och att de håller produktionen uppe?

  • GaStan skriver:

   1, Det handlar om efterfrågan. Känner företagen har de har god efterfrågan så kommer skicka vidare de ökade lönekostnaderna mot priserna, vilket alltså sätter press på ECB i slutändan. MEN, vilket jag är inne på, så är vi inte långt från tider där efterfrågan generellt sett kommer att gå ner. Då kommer företagen inte att höja priserna, utan istället varsla om uppsägning. Ju större löneanspråken är, desto fler kommer att få gå.

   Men i sak har du rätt. I en normal konjunktur så innebär sveriges lägre löneanspråk en lägre inflation, och därmed mindre press på Riksbanken att höja relativt ECB. Men sen har vi kronan att försvara också…

   2, Tveksamt, sysselsättningen i usa ligger på c160miljoner. Det har aldrig varit fler sysselsatta i ameriakanska ekonomin. Det stämmer säkert det du säger, men tveksamt om det på aggregerad nivå gör skillnad.

 7. andersk skriver:

  Jag kan ge dig lite vatten på din kvarn i form av att på OMXS30-bolaget som jag jobbar på så hade man ”fulla orderböcker” för ett kvartal sedan. -23 skulle bli ett år med något mindre försäljning jämfört med -22, men det skulle man ta igen med ökad marginal istället.

  Detta kvartalet blev det plötsligt annorlunda. Vi ligger -21% på affärer i Q1 (dock Q1-22 var bästa någonsin, skall sägas), orderböckerna lät inte riktigt som att de var fulla längre samt att mantrat var att det skall sparas pengar. Reseförbud, besparingsprogram, produktbesparingsprojekt skall sjösättas osv.
  Det kanske bara är lite hicka, eller så är det början på något stort. Skall bli intressant och se hur kvartalsrapporten mottas.

  Men jag instämmer – tekniskt ser det ut som att vi ska ta 4400. Men det hade väl varit pricken över i:et med en liten blowoff precis innan rapportperioden drar igång? 🙂
  Trevlig helg!

 8. Omx spikrakt upp 3 dagar i rad. (Trots?) många sakkunniga är negativa. Varför? Är det bara björnar som stänger sina positioner? Tycker ovanligt många fredagar så går börsen upp nuförtiden. Men men kan va inbillning. .. .. väntar fortfarande på nedgång…..

  • Bourgis skriver:

   Ur slutet på Jonas senaste inlägg. Observera särskilt de två sista meningarna.

   ”Då har korträntorna fel kring att FED kommer sänka under andra halvåret, och kommer fjädra upp, och yieldkurvan på nytt vänder ner i sin gamla invertering. Som alltså flaggar för framtida recession, men inte just nu. Tror ni denna miljö kommer vara bra för SPX???? Absolut inte, då senaste tidens börsstyrka just har handlat om att vi går från en FED hökig miljö.

   Båda de här miljöerna är förödande för börsen. Pest eller Kolera!

   Hindrar det marknaden från att stiga 10% till SPX 4400 på två veckor? Nej, tyvärr. Men det är inget jag köper just nu.”

  • GaStan skriver:

   Kvartalsskifte spelar säkert in…

   Dollarn är svag, sentiementet ännu inte stretchat

   En oattraktiv börs kan alltid bli mer oattraktiv.

   Fundamentala pengar har legat utanför länge…. de driver inte pris längre.

   Tror det är US Retail, samt korta momentum pengar som drar…

 9. Max skriver:

  Kan man verkligen kalla det för björnrally när det pågått från okt-mars? Björnrallyn känns ju mer som de var 1-2 månader under 2022, men kanske inte finns någon sådan definition? 🙂

  Tror vi får ATH på Nasdaq under 2023.

  • GaStan skriver:

   Tidsaspekten är inget jag tar hänsyn till… vad spelar det för roll att vi haft en uppgång i 6 månader om vi handlas på 3300 i Oktober?

   Själva anledningen till att jag ändå tror på Bear Market, är av fundamentala skäl. Börsen är värderingsmässigt oattraktiv hur man än vrider och vänder på det!

   Titta gärna på 2008, då höll sig börsen stark ända till Maj, där just perioden Januari-Maj, är hyfsat stark säsongsmässigt, och sen blev det fritt fall från juni och framåt.

   Det som förvånade mig på den tiden, det var frustrationen från toppen hösten 2007 till juni 2008, hur starkt det var trots att 1, värderingen var så oattraktiv, och 2, hur det flödade med varningssignaler från såväl räntemarknaden som Bear Sterns, AIG och gud vet allt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.