Wall street vs Main street

ok, jobben försvann, men kom tillbaks. Lönen har varit flat. Huspriserna kraschade, men kom tillbaks. Faktum är att Mr Smith har det give and take lika bra som för 8-9 år sedan. Top 10% har det väsentligt bättre… men till vilket pris?

Namnlös2027

Namnlös2028

Det känns som om vi är i en Buy on Dips marknad… och det är vi så länge som räntorna inte drar, och de gör det inte förrän datan stökar till det. Det kan den potentiellt göra 30 april då vi har ECI, eller i veckan därpå då vi har NFP.

Vi får se, så länge som datan inte infinner sig så minskar sannolikheten för räntehöjning
Namnlös2029

Under tiden ska man också hålla ett öga på dollarn… för skulle den gå under 1 eur/usd…. så kan det vara anledning nog för FED att inte höja!

Oljan är intressant, att den är så pass stark trots att dollarn inte är svagare… och trots att oljelager i USA är på rekordnivåer.

Verkar också som om vi kanske underskattar kraften i återhämtningen i Europa i år… Europa kan lätt växa med 2,5%. Det med påföljande vinsttillväxt tror jag inte marknaden har prisat in!

Under detta scenario så kan man undra hur Draghi väljer att agera… vad ska en Bund yielda då??? hmmm

Var på en dragning med CS. De tror att löneinflationen i USA är på ingång. De visade en massa leading charts. Jag påpekade att de pekat på löneinflation ett tag, men trots det har lite hänt. Han svarade, McDonalds och WallMart börjar höja nu… det gjorde dem inte innan. Det räcker för mig!

Det diskuteras även om det är en bubbla vi ser på räntemarknaden. En bubbla är fel ord för när en bubbla spricker så finns det inget kvar. Så länge som en obligation inte defaultar, dvs inte kan betala tillbaks vid förfall, så är det ingen bubbla, utan då får man insatta pengar. Förhoppningsvis är default risken liten. däremot är de högt värderade och avkastningen kommer bli måttlig.

Personligen ser jag det så här:

Tänk er en 5 årig placeringshorisont:

Om jag måste välja mellan

1, ligga cash idag och köpa aktier när börsen gått ner med 30% (från 100 till 70) oavsett tidpunkt och därefter vara med på resan tillbaks mot 100, dvs 50% avkastning + utdelning. (ca 10% årlig avkastning).

eller

2, köper en obligationsfond som yieldar 1% om året (hög kvalitet bestående av Treasuries och IG) eller en fond som yieldar 5% om året (bestående av HY).

så är alternativ 1 mer intressant än nummer 2.

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att ligga cash idag och invänta sättning i räntemarknaden och köpa då, för att få 3% (Trs, MBS och IG) eller 7% (HY)… men det är fortsatt sämre!

Sen kanske någon tar upp risk aspekten, men den är irrelevant för den långsiktige. På lång sikt är det bara intressant att maximera pengarna, och då betyder inte risk=svängningar, utan risk har snarare att göra med om man köpte till rätt pris eller ej. Men många räntesupporters menar ändå att det är fel att jämföra en företagsobligation med en aktie. De menar att obligationen ger kanske 5% hyfsat säkert om man sitter till förfall, medan aktiens avkastning är klart osäker. Jag hävdar att man underskattar riskerna med obligationer och överskattar eller missförstår dem med aktier. En portfölj med företagsobligationer kommer ge räntan minus defaults om du sitter till förfall (vilket i praktiken inte går med en fond). Hittills har vi inte haft några default. Det finns stor risk i framtiden när vi har ett högre ränteläge att 1, intresset för ftg oblisar inte är lika intressant då trygga oblisar ger bättre. 2. Då kommer kostnaden för att rulla över skulden öka, och vissa företag som inte har fria kassa flöden kommer straffas med väsentligt högre spreadar, vilket i sig gör läget ännu svårare. Det i sig kan leda till väsentligt fler defaults än vad vi kanske kan föreställa oss idag. Kom ihåg att en stat nästan alltid kan skaka fram pengar (även om det har ett pris) medan ett företag, likt ett hushåll, inte har det förbehållet. Riskerna med aktier är kända. Men risken är som sagt inte så mycket kopplad till själva svängningarna utan att förlora pengar. Det i sin tur är starkt kopplat till när du köpte, dvs till vilket pris. Att köpa när priset är relativt lågt enligt gängse normer, och vara långsiktig, har visat sig vara inte så pass risky som många tycks tro. Om obligationen ger 5%, och du får 3% utdelning på aktien, då är det 2% som ska kompenseras. Det är inte så svårt givet att du köper till rätt pris. Vilkoret för att den här risk jämförelsen ska fungera är att du är långsiktig. Jag säger inte att aktier är riskfritt, bara att riskerna missförstås, och kanske överskattas, medan de troligtvis underskattas för HY företagsobligationer. Vad beträffar säkra papper, som TRS, MBS och IG är risken annorlunda då default risken nästan är noll…. men tyvärr avkastar de inget…. IDAG!

Det stora problemet idag är den mentala aspekten som är kopplad till tajming. Dvs om någon köper en HY fond idag, så kan han få 7% i år, och 7% nästa år osv och du framstår som en looser. Sen sätter sig HY och aktiemarknaden och 1, du kommer inte köpa på absoluta botten, och 2 det lär inte stiga direkt till efter att du köpt. Detta gör att du återigen kommer känna dig som en looser. Men när ni summerar om 5 år, så är du ändå vinnaren. För sanningen är den mina vänner… det ska vara jobbigt att satsa på den vinnande strategin. Så har det alltid varit. Du måste vara i minoritet, annars kan du aldrig bli vinnare.

I dagens debatt, där det har funnits många obligationshatare som sagt att det är en bubbla, samtidigt som många ändå köpt företagsobligationer och har tjänat bra med pengar. Men handen på hjärtat, de senaste åren har inte varit en fråga om Företagsobligationer eller INTE, även om det många gånger verkar så.

Tittar man på utvecklingen av Sverigefonder i Morningstar så ser man att de som grupp avkastat:

1 år: 31%
3år: 84%
5 år: 94%
10 år: 222%

Samtidigt som kategorin Fonder som investerar i företagsobligationer avkastat

1 år: 2%
3 år: 19%
5 år: 31%
10 år: 45%

Sämre på alla punkter. Oblis fansen kommer säkert att börja prata om RISK, men sorry, på lång sikt är volla risken irrelevant. Totalavkastningen är det enda intressanta, och så här långt är alla ränteinvestare loosers. Visst, om aktiemarknaden halveras så ser siffrorna annorlunda ut. Men just det resonemanget sätter fingret på själva kärnan. När priset på aktier är attraktivt så ska du ha aktier. När priset är oattraktivt ska du inte ha dem. Det handlar inte om tajming, det handlar om att köpa billigt, och sälja dyrt, och vara långsiktig.

Faktum är att räntor som tillgångsslag nästan aldrig är intressant i sig. Räntor är bara intressant som alternativ till aktier, NÄR aktier ser oattraktiva ut!!!

Det ironiska just nu är att många tycker man ska hoppa av ”räntebubblan” genom att sälja sina obligationer. Om jag har rätt så kommer en måttlig ränteuppgång innebära att räntebärande papper går ner (de med kort löptid mindre än de med lång, och de med högre kreditvärdighet mindre än de med låg) men det är INGENTING mot vad AKTIER har potential att gå ner. Så visst, räntebärande papper är DYRA och OATTRAKTIVA, men vid en sättning lär de gå bättre än AKTIER.

Vad är konklusionen? Jo att pengarna har forsat in i obligationer de senaste åren. Det har varit fel, de borde gått in i aktier istället. Nu säger många att man ska sälja sina räntefonder. Det är också fel! Det är nu man ska undvika aktier i väntan på en sättning… och därmed är räntor mer intressant. Det är i så fall nu som man borde sälja aktier, och köpa räntor. Inte tvärtom. Det kan visserligen ta tid, men när vi summerar kommer vara det smartaste draget.

Sen ligger ju jag som många vet NEUTRAL till aktiemarknaden, en signal som genereras av att jag är negativ fundamentalt, men positiv tekniskt/taktiskt (även om jag inte lever som jag lär utan hoppade av på 1,595 den 3 februari… och har inte haft mage och kliva på igen även om jag är tekniskt positiv). Men givet att man är Neutral så kanske man ska ligga med 50% aktier, och 50% räntor, med beredskap att sälja sina aktier.

Sen vilken typ av räntor är en annan diskussion, inom kvalitet, dvs Trs, MBS och IG så är det helt onödigt att ta durationsrisk då kurvan typ är flat. Dvs du får inte mer för att du köper en 5 årig oblis jämfört med en 2 årig. Satsa på kort löptid. Dina innehav kommer klara sig bra vid en ränteuppgång, men du får ingen avkastning. Ingen uppsida, och nästan ingen nedsida.

Vågar du betta på att det inte kommer en höjning imorgon så får du fortfarande ok avkastning i absoluta termer inom HY, men eftersom den genomsnittliga löptiden är längre så tar du en risk när räntan drar. Dessutom är det troligt att spreadarna kommer vidgas som påverkar avkastningen negativt. Sen är risken stor att pga den dåliga likviditeten i den marknaden så kan det bli en short squezze när många ska ut. Slutligen är det troligt att vissa bolag kommer defaulta. Men håller du dem till förfall så spelar ingen av de här punkterna, utom default risken någon roll. MEN KOM IHÅG DET VIKTIGASTE. Undviker du aktier för att du tror på högre räntor, så är det inte företagsobligationer som är den trygga hamnen då de kommer gå dåligt också (bättre än aktier). Nej är det trygga hamnen du letar efter när räntorna stiger med 200 punkter, då är det korta löptider i kvalitet som är enda tänkbara. Men inse att det kan kosta i utebliven avkastning fram tills att du får rätt. Men det bryr du dig förmodligen inte om utan totalavkastningen beräknas på lång sikt och då spelar några ytterligare procents avkastning en mindre roll.

Så för att summera avkastningen på ditt räntesparande. Antingen kör du safe som ger noll nu men inte går ner sen. Eller tar du lite mer risk, och då kommer totalavkastningen bli uppgången fram till att räntorna börjar dra, minus det du förlorar mellan att räntorna drar och du hunnit sälja. Avkastningen i det senare fallet KAN KANSKE bli något högre, men det beror såklart om FED höjer inom 6 månader eller 18 månader och uppgången fram tills dess, samt till vilket pris du sen säljer på. Vi kommer inte ha facit förrän i efterhand, tyvärr! Tänker man ur ett risk reward perspektiv så känns det som om aktier kan falla mer än de kan stiga på ett års sikt. Detsamma gäller för HY. Samtidigt som trygga/korta papper ger 0% upp, och kanske noll ner. Ur det perspektivet, ja då kanske cash är det bästa då det är ingen som har ett till ett förhållandet. Men de flesta är ju absoluta i sitt mind set och då är noll procent trist. Det kokar ner till riskaversion, som kokar ner till NÄR räntorna drar och hur marknaderna gått fram tills dess… vilket ingen vet. Sorry! (marknaden kan ju sätta sig innan räntorna drar, men är det inte räntorna som är boven, typ oktober 2014 scenario, då är det sannolikt att marknaden repar sig ganska fort. Mitt viktigaste budskap är: HY är inte en klockren motpol till aktier. Risken är stor att HY går dåligt när Aktier går dåligt. Om aktier ser intressant ut, välj aktier! När aktier ser oattraktivt ut, välj inte HY som är ”nästan aktier” om ditt mål är att undvika en aktielik avkastning. Välj TRS. Långa eller korta, tja det beror på hur räntekurvan och inflationsutsikterna ser ut.

En aspekt med Obligationer. Resonemanget att man får en fast avkastning minus defaults om man sitter till förfall, stämmer bara om du köper en obligation direkt. Sitter du på en fond som investerar i obligationer så får du inte riktigt samma karaktär då det köps nya, säljs och förfaller oblisar hela tiden. Det gör att avkastningen inte blir garanterad på samma sätt. Å andra sidan så får du en bred diversifiering vilken troligtvis minimerar effekterna av defaults. Något du inte oftast inte klarar av på egen hand om du köper oblisar direkt. Detta innebär att en företagsobligationsfond kan gå ganska dåligt om vi får en ränteuppgång, då ränterisk samt spreadrisk slår genom, trots att du har som avsikt att sitta till förfall, vilket inte går då en fond inte har en specifik tidpunkt där allt förfaller. Så fråga dig själv… sitter du på ftg oblisar för att de bara går ner med 10% när aktier går ner med 30% när the shit hits the fan, samtidigt som korträntefonder går ner med 1%. Eller är det för att de kommer yielda bättre fram till the shit hits the fan…. frågan är inte om det i så fall är smartare att sitta på aktier i det du vill ta risk, och sen sitta på korta TRS i det du inte vill ta risk, då HY vare sig är hackat eller malet?

Ett tips, När du utvärderar dina eller andras prestationer, se till att perioden löper över både en period av boom och en period av bust…. annars är risken stor att din analys kommer bli felaktig!

Njut av våren!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.