Nu är det spännande!

Chicago PMI kom precis in på 51,5 mot väntat 54,0 och fg 55,8…. det är riktigt dassigt. Frågan är om den indikerar hur ISM ska komma in imorgon… kanske. Kanske den få optimisterna att tveka.

Inte säkert att vi orkar stänga över 1,424 idag….. hursomhelst är det modiga köpare som är inne igår och idag med tanke på att dålig data imorgon och på fredag lätt kan stjälpa denna optimism!

Men är man snabbfotad så är man 🙂

ADP jobbsiffran var helt ok, och skulle kunna indikera att NFP kommer in inline. Men antal jobb är inte lika viktigt. Antingen är det en hyfsad siffra, dvs 150-250k jobb. Eller är det en dålig siffra, dvs under 100k. Sen spelar timlönerna såklart stor roll. De som följt mig ett tag borde veta det vid det här laget.

Hade en intressant diskussion med Ludde ang Trump och hans löften om att ta hem produktion till USA, främst från Mexico. Det blev mer ett nationalekonomiskt utsvävande än nåt annat… men nån kanske har glädje av det!!! Framförallt är jag ju stor supporter av globaliseringens effekter på västvärldens materialistiska välstånd, MEN att det finns en mörk baksida, som är kopplat just till Trump och den politiska polariseringen som pågår….

Så här tänker jag:

Grundregeln i nationalekonomi är att den som är bäst på nåt ska göra just det. Alla ska inte göra allt.

Dvs om Mexico kan göra en vara billigare och/eller bättre så är det effektivare om de gör det än att USA gör det. För bägge parter.

Samma resonemang går att applicera inom ett land. Dvs, det är bättre om du går till ditt jobb och gör det du är bra på, än att du stannar hemma och renoverar huset. Då är det bättre att en hantverkare gör det, och sen anlitar han dig när han behöver dina tjänster.

Lagen om komparativa fördelar.

Rätt logiskt eller hur? Så redan där är Trump ute på tunn is.

Alla länder vill exportera mer än de importerar. De vill ha ett handelsöverskott. Alla länder vill också att handelsöverskottet ökar, då det bidrar till BNP tillväxt. (I BNP ekvationen ligger ”export minus import” som sista del). Sverige, Tyskland, Kina och Japan är typiska handelsöverskott. DOCK har de inte alltid ökat och bidragit till tillväxt. Ökningen kan komma av att man ÖKAR exporten, dvs tillverkar varor och tjänster som omvärlden vill ha, alternativt minskar på importen, då man tillverkar mer inne i landet, som sedan säljs på den inhemska marknaden.

Har man ett överskott i handelsbalansen så har man i regel ett överskott i bytesbalansen.

Om man har ett underskott i bytesbalansen, dvs om man importerar för mycket och/eller exporterar för lite, så måste man finansiera detta underskott…. dvs man måste sälja sin egen valuta, och köpa en utländsk valuta, för att betala det landet som nettosålt varorna till en. De vill ju ha betalt i sin egen valuta!

Om har stora underskott i bytesbalansen så har man i regel en svag valuta (eftersom den hela tiden nettosäljs för att köpa utländska valutor). En svag valuta gör att man importerar inflation, då priserna stiger med den svaga valutan. Stiger inflationen så stiger räntorna. Har man höga räntor, så blir tillväxten i regel lägre. Tillväxten blir lägre för att färre vill låna, och fler vill spara, och de som har lån bränner mer på räntor än konsumtion och investeringar. Låg tillväxt innebär att färre jobb skapas, och det i sig leder till lägre tillväxt.

Däremot om man exporterar mycket eller importerar lite, så får man allt annat lika en rätt stark valuta efter ett tag (eftersom omvärlden är nettoköpare av din egen valuta), vilket gör att inflationen inte tar fart (först), varpå räntorna är låga. Om räntorna är låga blir den strukturella tillväxten högre. Har man hög tillväxt skapas jobb. Skapas det jobb leder det till ännu högre tillväxt. Men efter ett tag blir arbetsmarknaden så tajt att lönerna börjar röra sig uppåt. Folk börjar bli rika på framgången. Men denna övergång för med sig två effekter. 1. Rör sig lönerna uppåt för länge och för mycket, så blir konkurrenskraften lägre, dvs då är det inte lika intressant för omvärlden att köpa varorna. Exporten tar stryk. Kanske blir importerade varor mer intressanta. 2, Den andra effekten är att löneinflation leder till högre inflation vilket leder till högre räntor…. högre räntor leder till att färre tar lån och räntekostnaderna stiger. Tillväxten sjunker och färre jobb skapas.

Stigande räntor och fallande handelsbalans leder alltså till lägre tillväxt…

Kina uppgång, och sedan utplaning är ett exempel på detta. I många år har löneinflationen legat på 10%+ och handelsnettot ökar inte längre.

Japan ligger ytterligare några decennier före Kina….

Men då är det helt plötsligt ett annat land som kan konkurrera. Bangladesh etc.

Men i just fallet Mexico vs USA… så är det alltså helt naturligt att Mexico är tillverkare och exportör, medan USA är konsument och importör. Men det kommer inte vara för evigt. Men att gå in och störa den här balansen med ex höga importtullar har aldrig fungerat.

Det enda som kan förlänga detta fenomen är teknisk utveckling och utbildning. Dvs att Kina förbättrar sin produktivitet relativt oss så kan de dra ut på den här processen. och det gör dem. Men på andra plan gör dem inte det. HM tillverkar sina T-shirts i Bangladesh nu för tiden. Inte Kina. Kineserna gör det inte lika bra och billigt längre.

and so it goes.

”Sen är vissa branscher inte så löneintensiva…. dvs lönerna utgör inte så stor del av totalkostnaden. Där har Kina inte en komparativ fördel. Vissa länder har råvaror tillgängligt. Då kan de ha en komparativ fördel med detta, tänk Sverige och skog. USA har en teknisk komparativ fördel… därför är Google, Apple och Amazon amerikanska…. inte kinesiska”

Så det är rätt komplex materia.

Men att tvinga fram detta…. ex med att lägga shockhöga tullar på importerade varor, som säkert Trump vill, för att främja egen tillverkning har aldrig fungerat. Se på Kuba, Venezuela och Nordkorea… som vill vara oberoende omvärlden. Det blir ju inte så bra. Sen handlar de länderna om andra saker också såklart!

Frihandel är något som är bra. Det är grunden till de senaste 15 årens globalisering som lett till att

1, vi kan köpa bättre och billigare varor än någonsin. Vår materialistiska standard har ökat markant sett till samhället i stort.
2, att det globala produktions kapacitetstaket näst intill är obegränsat. …… vilket gör att inflationen är strukturellt låg idag. Den låga inflationen har inneburit att vi har låga räntor. Låga räntor har inneburit att vi har låga räntekostnader, varpå vi kan konsumera och investera pengarna på annat. Det i sig har bidragit till tillväxt och jobb.
3, de låga räntor har inneburit att fler företag och hushåll har kunnat ta lån. Lån som gått till konsumtion och investeringar, som bidragit till tillväxt och jobb.

4, Asset inflation, Tillgångsinflation. De låga räntorna har drivit upp priserna på de flesta tillgångar. Högre värden på dem har ökat våra förmögenheter, allt annat lika.

Låga räntor är inte bara globaliseringens förtjänst, det handlar även om digitalisering och låg strukturell tillväxt och avsaknad av löneinflation i väst. Men det är en stor bidragande faktor. De senaste 15 årens tillväxt, i relation till inflationstakten, är något UNIKT ur ett historiskt perspektiv…. och vi kan till stor del tacka globaliseringen för detta.

Det Trump vill göra är vare sig smart eller bra. Framförallt kommer det inte fungera över tid.

MEN, a big gigantic MEN

Jag har också hävdat att globaliseringen haft en baksida. En riktigt mörk baksida.

POLITISK POLARISERING i Europa och USA. Det handlar INTE om invandring och integration enligt mig. Det är bara SYNDABOCKEN!

Tidigare såg våra samhällen ut så här

5% underklass, fattiga
90% MEDELKLASS
5% överklass, rika

Grovt förenklat!!!

Med globaliseringen flyttades en massa jobb till kina, indien, mexico, bangladesh etc….

Det gjorde att bland de 90% medelklassen fanns vinnare och förlorare. Grovt kan man dela in förlorarna bland dem som blev av med jobbet eller inte längre var konkurrenskraftiga på hemmaplan. Alla andra var vinnare.

Sen har de riktigt rika blivit något fler, det vet vi bla genom Pikettys forskning. Har också en känsla av att fattiga och uteliggare är fler. Men problemet är inte de fattiga och rika.

Det är polariseringen av medelklassen!!!

Helt plötsligt ser samhällena ut så här

10% fattiga
40% Tidigare Medelklass, som har det VÄSENTLIGT sämre nu än då
40% Tidigare Medelklass, som har det VÄSENTLIGT bättre nu än då
10% rika

10% fattiga är inte så politiskt aktiva. Övre 50% är väldigt nöjda med tillvaron. Den övre 50% av befolkningen i väst har förmodligen aldrig haft det så bra. Men nedre 40% är PISSED OFF. Den gruppen fanns inte för 20 år sedan. De kan också köpa billiga Tshirts från Bangladesh idag… men det är inte Tshirten som makes the day. Problemet är att de antingen saknar eller har liten inkomst. Samtidigt har priset på hälsovård, skola och många andra grejor har blivit rejält mycket dyrare för att de framgångsrika top50% har drivit upp priserna. Nedre 40% har det tajt idag. De har fått det rejält sämre, och de kan titta på sina tidigare jämlikar, och se hur de fått det successivt bättre. De övre 50% fattar inte riktigt vad nedre40% menar. De lever i skilda världar. Övre 50% sitter därutöver på makten. De talar gärna om solidaritet. De nedre 40% lever ett sämre liv idag och mår dåligt. Men de har betalat skatt hela livet när de jobbade, liksom deras föräldrar, och de anser att samhället ÅTMINSTONE borde ta hand om sina egna, de som ändå betalat skatt varje år. De som köpt biljetten till trygghet. Trygghet när man blir sjuk och gammal. Trygghet att barnen går i en bra skola. De är inte rasister. De bara inser att kakan av välfärdstjänster är begränsad, och om man ger bort en massa gratisbiljetter, dvs till sådana som inte arbetat in skatt, så får de själva en sämre service. De har inte råd att köpa tjänsterna privat. Det är dessutom orättvist om andra får en biljett Gratis. De anser att samhället ska ta hand om de som har betalat skatt hela livet i första hand.

Detta i sig gör dem oroliga och Pissed off.

Vad som gör dem ännu argare är att de som propagerar för Gratis biljetter är de top50% som inte ens behöver en biljett. De har inkomster, försäkringar och förmögenhet att ta hand om sig själva. De behöver inte ens den statliga biljetten. De köper tjänsterna privat. Sist men inte minst. Droppen som får bägaren att rinna över. Top50% verkar inte ens fatta varför 40% är arga. Top50% verkar inte ens lyssna på dem.

Trump anhängare och liknande i övriga länder tillhör den nedre 40% skaran. Detta är polariseringen i ett nötskal. Det är vad som triggade Brexit. Något som ”etablissemanget” aldrig trodde skulle hända. Lika lite som man trodde att SD skulle få 20% i opinionsundersökningar. Lika lite som att man tror att Trump kan vinna. Om du tillhör de som tyckte Brexit var en överraskning, eller att Jimmy skulle få så många röster… då vet du att du tillhör Top50%. Vill du förstå vad som händer i världen så är det hög tid att lyfta blicken något!

Är det därför som vi ska ta hem jobben a la Trump? Är vinsterna redovisade ovan från globaliseringen mindre än kostnaden. Nej jag tror inte det. Om du jobbade för den amerikanska fabriken som sydde t-shirts, och blev arbetslös när den försvann. Hade det varit bättre om fabriken fanns kvar eller? Nope! Många av de varorna du köper har blivit billigare trots allt. Ser man till samhället i stort så är Kostnaden för din plåga mindre än vinsten för alla som får köpa billiga importerade t-shirts. Det är fortfarande en nettovinst för samhället att låta Bangladesh tillverka Tshirts.

MEN vi måste ändå lösa knuten med att du är missnöjd. Du måste känna att dina år av  betalad skatt, dvs den köpta biljetten är värd lika mycket som du har betalat in. Det är DITT fel att du inte var tillräckligt konkurrenskraftig och fick lämna jobbet. Men du har fortfarande rätt till ”trygghetsbiljetten”. Våra politiska ledare har fortfarande en skyldighet att lyssna på dig. Då funkar det inte när rödvinsvänstern talar om Solidaritet eller Moderaterna talar om Öppna dina hjärtan. Samtidigt utökar man inte välfärden. Då blir din biljett mindre värd. Vi kan inte lämna dem som förtjänat sin biljett i sticket. Vi måste ta hand om dem först. Vi måste vara lika solidariska mot dem.

Alternativt får top50% människorna pynta för solidariteten. Dvs de får Köpa riktiga biljetter, och sen får dem ge bort dem till vem dem vill. De borde ha råd då de dragit störst nytta av globaliseringen…. jag menar, hur kan man annars tro att man kan bo i ett hus som kostar 10mkr, som man har 6mkr lån på, fast där man betalar ynka (sett till kåken) 5,000kr i månaden för att bo i efter ränteavdrag. Din förtjänst är att du valde rätt utbildning, som gav dig rätt jobb! Men det är inte BARA din förtjänst att du tillhör top50%. Det är även globaliseringens!

Om top50% kunde pröjsa för mer välfärd, så kan de också dela ut gratisbiljetter och vara solidariska. Då hade det inte påverkat kvalitén på 40% biljett. Men de verkar mer vara intresserade av att betala mindre skatt, inte mer. Det rimmar dåligt med viljan att vara solidarisk.

Eller att förra regeringen var frikostig med jobbskatteavdragen vilket gynnade arbetstagare. Eller tog bort förmögenhetsskatt och fastighetsskatt, vilket gynnade dem rika. Samtidigt fick pensionärerna fick betydligt mindre. Sen när det kommer 200,000 flyktingar då är man solidarisk igen och öppnar sina plånböcker, förlåt hjärtan, igen. Varför kunde man inte öppna sina hjärtan för pensionärerna, men alla andra? Man är uppenbarligen inte solidarisk rakt igenom. Det gäller att tillhöra rätt grupp. Jag förstår att det är väldigt tillväxtfrämjande att låta en knegare ha en tusenlapp mer i plånboken, eller ge en invandrare 500 spänn rätt i näven. De springer ju och handlar upp pengarna direkt. Det skapar tillväxt och jobb. Pensionärerna har historiskt varit bättre på att spara än att konsumera…. MEN pensionärerna som jobbat hela livet och betalat höga skatter under Sossestyre och räknat med en hygglig pension, och litat på sin ”biljett” måste känna sig rätt osolidariskt behandlade! Nuvarande regering är knappast bättre.

Vi ska vara jävligt glada för globaliseringens effekter. Det är en framgångssaga som saknar motstycke historiskt. MEN, det har baksidor som är jävligt allvarliga och riskerar slita sönder våra samhällen. Jag tycker en början hade varit att rikta solidariteten mot 40% gruppen. Låt vinnarna av globaliseringen finansiera kalaset. Sen kan vi tala om att vara solidariska mot resten av världen.

 

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Nu är det spännande!

 1. Henrik skriver:

  Den här borde utgöra obligatorisk läsning för …. ja alla i samhället.. den här ger svar på så många frågor, ilska och frustration som tar sig uttryck i diverse facebook-inlägg, middagsdiskussioner mm men som ofta bygger på många missförstånd, saknar den här oförmågan att se helheten. Riktigt snyggt. Skicka in till DN Debatt osv.

 2. Lediga Ludde skriver:

  Borås hade på 1950-talet 60 000 sömmerskor. I dag är det väl en handfull. Facket krävde högre och högre löner. Då flyttade stormärket då, Algots, sin sömnad från Borås till Finland. Sedan när det blev för dyrt i Finland till Portugal o.s.v.

  HM har aldrig sytt själva. Idéer från Sverige har skickats till China, Thailand, Pakistan, Eritrea m.m. för sömnad. Kritik har alltid kommit att HM suger ut fattiga människor i Asien.

  Zara-koncernen i Spanien har gjort tvärtom. De har alltid behållit sömnaden i Barcelona. Om någon antställd ser någon ny fräck mode-detalj på någon på gatan. Då går hon direkt till designern på Zara-kontoret som ritar klädesplagget, som kanske börjas sys dagen därpå. Kan finnas i butikerna nästa vecka.

  HM får ju vänta några månader innan deras kläder blir uppsydda i Asien.

  Zara tror på sin idé. HM på sin. Båda ägarfamiljerna hör till världens absolut rikaste människor.

  • GaStan skriver:

   Zara har även fabriker i lågkostnadsländer. Den stora skillnaden är att Zara äger sina. Det gör inte HM.

   HM suger ut fattiga människor i Asien köper jag inte förrän en sekund. Fråga alla dem som jobbar i fabriker som syr upp kläder åt HM. De är oftast glada att ha ett jobb och lön, då alternativet är att inte ha ett jobb.

   Köpkraftsjusterat är heller inte lönen så dålig som svensk media vill påskina.

   HM gör dessutom ett bra jobb i att ställa krav på fabrikören att arbetsförhållandena ska vara ok. Det hade de inte behövt göra!

 3. Lediga Ludde skriver:

  Så här skriver Lars Bern, teknologie doktor och f.d. VD i börsnoterat företag på sin blogg Antropocene:

  Vi kan i västvärlden allt mer tala om en växande intressekonflikt mellan den rikaste 1-procenten och övriga 99-procenten av befolkningen. I USA har det gått så långt att snart slukas hela tillväxten av 1-procenten och övriga blir helt utan. I vissa regioner har det t.o.m. gått så långt att 1-procenten ökar sina tillgångar och inkomster mer än tillväxten, vilket innebär att 99-procenten blir fattigare.

  (Slut citat)

  • GaStan skriver:

   Sedan industrialismens födelse så har toppen av samhället kontrollerat en oproportionerligt stor del. Men detta ser jag faktiskt inte som ett stort problem, utan ganska matematiskt…mer om det en annan gång!

   Däremot är det ett problem när Medelklassen får det sämre, dvs de 80%en mellan fattigaste 10 och rikaste 10…. Eller när de splittras som nu, när nedre 40 har gått mot ett håll och övre 40 mot ett annat!

   • Lediga Ludde skriver:

    Medelklassen håller på att raderas ut.
    Vi får bara rika och fattiga! Ett samhälle kan inte fungera framgångsrikt och det inte finns en välbeställd medelklass med ett litet aktieinnehav, med pengar på banken, med en ägandes bostad (villa, bostadsrätt). o.s.v.
    Medelklassen är samhällets grundpelare. Ju större den är, desto mer framgång för samhället.
    Såväl de rika i samhället som de fattiga tjänar på en välbeställd medelklass.
    I det skenet skall man se att sedan krisen började 2007 har mer än halva förmögenheten för medelklassen försvunnit genom att medelklassen fått se sin aktieportfölj halverats.
    Nu är starka krafter i gång för att medelklassen skall förlora sina bostadsrätter också. Hushållen har för höga lån, enligt propagandan.

   • GaStan skriver:

    Jag håller med om det första stycket.

    Men inte om det sista.

    Jag förstår inte riktigt. Du vill ha en välmående medelklass med pengar på banken, och en aktieportfölj. Men du har samtidigt ingen emot att de har så mycket lån att de inte klarar en måttlig ränteuppgång?

    Du vet väl att någon som har 1 mkr på banken och en aktieportfölj på 1mkr, men samtidigt har lån på 2 mkr är samma sak som att någon går in på banken och ber om ett lån, varpå de säger ”ja, det går väl bra, vad ska du använda pengarna till?”. JAg ska ta 1mkr och sätta in på banken, och 1mkr köpa aktier för.

    I grunden är detta genuint korkat då bankräntan ALLTID kommer att vara lägre än räntan på lånet. Vad beträffar aktieportföljen kan det vara smart (om man bygger en diversifierad utdelningsportfölj där man vet 100% säkert att man är långsiktig), men de allra flesta skulle trots allt aldrig låna pengar för att köpa aktier, vilket är rätt sunt!

    Men din huvudpoäng att en stor och välmående medelklass är något som alltid har varit mumma för länder och är något eftersträvansvärt håller jag med om till punkt och pricka. Även när man tar in mjuka värden som kriminalitet, utanförskap, hälsa osv så är det bra!

    Men vi får akta oss så att vi inte hamnar i vänster spåret i den här diskussionen. Dvs vänstern vill stärka nedre 50% av befolkningen, på bekostnad av övre 50%. No matter what! Dvs även om det får komplikationer för tillväxt och ekonomin. Det är helt galet. De fattar inte att deras politik på sikt leder till att vi alla får det sämre. Även dem som de tänkte gynna blir lidande.

    Jag vill ha tillväxt och en välmående ekonomi. De rika får gärna bli rikare. Så länge som medelklassen blir fler och starkare, och de fattiga blir färre. Det är inte de rika som driver tillväxt, det gör medelklassen. Men det inte medelklassen som gör stora investeringar, det gör de rika. Och investeringar är något vi behöver göra för att ekonomin ska vara konkurrenskraftig och även växa imorgon!

    Dvs ett lands välmående definieras hur bra medelklassen har det och hur stor den är. Inte hur dåligt de rika har det.

    ps. Jag hade en rätt intressant diskussion med en vän. Han hävdade att vi delvis gjort nåt smart genom att ta in 180,000 flyktingar. Han resonerade så här. Primärt har vi tagit pengar ut biståndsbudgeten. Inte av annat. Bistånd är pengar som lämnar Sverige, och inte driver tillväxt. Eftersom pengarna istället satsas på hemma plan så har de drivit tillväxt. Å andra sidan får vi ökade kostnader för skola, vård och omsorg. Vilket normalt sett hade blivit kompenserat om samtliga 180,000 hade ett jobb och betalade skatt. Vilket de inte gör. Tyvärr. Samtidigt är 180,000 personer 2% av befolkningen, och om staten nu har 1,800mdr i årliga kostnader, så innebär det att kostnaderna ökar med 2%, om vi vill fortsätta att ge alla exakt samma välfärd. En ökning med 2%, är 36mdr om året. Dvs under antagande att INGEN av de här får nåt jobb. Men tar man även going forward 36mdr ur biståndsbudgeten (som är på ca 43mdr tror jag) så är nettoeffekten noll. Ja det är till och med bättre då biståndsbudgeten inte driver tillväxt i Sverige. Många skulle säkert vända sig mot det här, men om ser det krasst ekonomiskt så blir det så här. Bäst hade naturligtvis varit om 180,000 fick riktiga jobb. Då kan man anta att nettoeffekten är närmare noll. För att det ska skapas jobb behövs tillväxt. Sen har vi säkert problem med matchning också. Detta är något som måste lösas!

    Hörde även att arbetslösheten bland Svenskar utan invandrarbakgrund med eftergymnasial bakgrund ligger på 3%. För motsatsen ligger den på 25%. Jag undrar lite försiktigt…. varför är inte löneinflationen (dvs den nominella före skatt) högre om nästan alla har jobb. Det är för mig en gåta!!!!!!

 4. Henrik skriver:

  GaStan: Hörde Therese May nyligen som första politiker jag hört tala om detta öppet och erkänna problemen. Vidhåller att du borde kapa ner det i inlägget som handlar om det här specifika och göra ett nytt inlägg cc DN Debatt osv 🙂

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3696623/May-s-challenge-Middle-class-families-children-new-poor-says-IFS.html

  • GaStan skriver:

   hehe jag vet inte om Dn är så sugen. De stackars journalisterna är så piskade idag att producera artiklar att de hinner inte lägga någon större tid på reasearch…. vilket krävs i det här fallet! Undrar var tidningsbranschen kommer slut med tanke på den mångåriga trenden med fallande annons- och prenumerationsintäkter.

   Hursomhelst, den brittiska undersökningen är ju väldigt spot on.

   Jag tror 3 saker måste till

   1, länder med ett Below average skatte tryck måste komma upp till medel. Government Revenues/BNP i Sverige ligger på 47%… det är nummer 3 i världen. så det är väl att ta i. Men EU snitt på 37% är mer rimligt. Dit har både USA och UK en bit kvar. Pengarna man går in måste gå till bättre välfärd

   2, skattepengarna måste hämtas in från de övre 50%.

   Om vi INTE gör detta så kommer splittringen till slut slå hål på samhällena. De rika är så rädda för de höga skatterna, men de fattar inte att pengarna kommer konsumeras upp av staten, vilket gör att de hamnar i fickorna hos privata näringsidkare till slut.

   Detta är nåt väldigt få fattar.

   Under åren 2009-2014 körde USA budgetunderskott, dvs expansiv finanspolitik, med ca 6% om året. dvs totalt 37% av BNP.

   Vad som hände var att man spenderade 100usd, men tog bara in 94 i skatt.

   Innan Lehman så hämtade man in ca 100 usd från folket, men så kom lågkonjan, och då sjönk skatteintäkterna med konjan. Men istället för att sänka kostnaderna lät man de ligga kvar… och accepterade att intäkterna blev lägre. Mellanskillnaden lånades upp.

   Alternativet hade varit att balansera budgeten, dvs CUT COST i takt med att Revenues sjönk. Men det gjorde man inte!

   För man insåg två saker.

   1, om man skär ner spending så förvärrar man konjunkturen, och så blir det en negativ spiral

   2, om sjuksköterskan X, läraren Y osv får behålla jobbet, så är det positivt för dem och omgivningen.

   Men vad många inte tänker på är att sjuksyrran får inte bara mat på bordet för sin lön…. utan var handlar hon sin mat? Jo på WalMart. Vem gör vinst på det? Jo den rikaste 1%.

   Så statlig spending glädjer många ¨människor, dvs patienterna får inte en sämre vård, och sjuksyrran har mat på bordet istället för att vara arbetslös. Samtidigt blir de rika ännu rikare.

   OM Obama hade sagt. Nej vi ska föra en ansvarspolitik, budgeten ska vara i balans. Då hade arbetslösheten gått till 20%, sjukvård och skola hade varit sämre… och ägaren av Wall Mart väsentligt fattigare. De går hand i hand.

   Nu säger inte jag att UK och USA ska låna och köra budgetunderskott. Tvärtom. Det finns en utrymme. Statsskulderna är för stora.

   MEN, de måste förstå att idag hämtar USA in 27% av BNP i skatt, och sen spenderar ungefär lika mycket.

   Om man hämtar in 37% i skatt, och spenderar rubbet, så får de en bättre välfärd, samtidigt som de förmögna får tillbaka en stor del av pengarna som de beskattats för.

   Den svenska modellen har till viss del bevisat detta!

   Tack för länken…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.