Jag gillar inte rekylen

Urtoppning, sedan större rekyl på minst 10% är något jag letat efter sedan slutet av juli. Då toppade OMX ur kring 1800 och föll till ca1700. Nasdaq ryckte på axlarna. I förra veckan tappade Nasdaq 10% från topp till tå och OMX gjorde en axelryckning. Men det finns fortfarande en stor differens. Ska OMX ner till 1700 så pratar vi ca4%. Ska Nasdaq ner till motsvarande nivå i juli pratar vi ytterligare 10%. Skillnaden är markant och handlar om att Nasdaq representerar Growth faktorn, och OMX Cykliskt och Value.

Vi ser alltså en rekyl i Growth, pga den faktorn har gått starkt och var klart överköpt och överälskad, både absolut och relativt, och värderingen hade sprungit på ett sätt som till slut krävde lite verklighetsförankring. Men är detta en bra grund för en rekyl? Låt mig säga så här. När du gör en sås eller en gryta så lägger du grunden med en riktigt bra och välgjord fond. Det är fonden som skiljer kockarna från amatörerna. Hög värdering och stark kursutveckling är en riktigt bra fond för en korrektion. Men du serverar aldrig bara fond. Det behövs en trigger, en anledning till korrektionen. Den saknas idag enligt mig. Då finns det egentligen bara två alternativ. Antingen får marknaden ingen anledning och då kommer den här rekylen att vara överspelad inom kort. Det blev inget annat än lite vinsthemtagningar. Eller finns det en bakomliggande oro som ännu inte fått fäste medialt, men som gör att korrektionen kommer att fortsätta, och till slut när den oron blir officiell då är det också självklart varför börsen korrigerat. Jag vet dessvärre inte vad det blir.

Men ser man rent tekniskt så brukar rekyler röra sig i nån typ av ABC där vi nu sett ett A, och nu väntar en studs dvs B, och sen ett avslutande C. Översätter man detta till Nasdaq/OMX så tänker jag att B inte ska nå högre än 12,000 eller sätta en ny high i OMX utan vända ner tidigare. Fortsätter det högre än så har vi sett botten. Efter B väntar C och då är det klart frågan om botten i fredag håller eller ej. Jag hade ju gärna sett hur OMX testar 1700 igen, men vi kanske inte kommer längre än 1735. Vi får ser hur det spelas ut. Risken är även stor att detta inte är nåt annat än lite breath taking och snart når nasdaq ny ATH igen.

———

ISM non-mfg kom in på 56,9 mot väntat 57,0 och fg 58,1. US Service PMI kom in på 55,0 mot flash 54,8 och fg 50,9. Säga vad man vill men nivån är stark givet hur 1, staterna befinner sig i restriktioner och 2, hur deppiga konsumenterna verkar vara enligt confidence datan. Det är starkt! Hade någon frågat mig för en månad sen var jag trodde den skulle vara så hade jag sagt lätt under 50. Så fel av mig. Visst, stark börs och bostadspriser, samt låga räntekostnader är ett stort stöd. Det vet vi, men det är inget nytt.

Jobbsiffran kom in på 1,371´ jobb mot väntat 1,400 och fg 1,734. Inline. Men även här gäller ovan analys. Att det skapas jobb, eller rättare sagt inte försvinner några när så många delstater ligger under restriktioner är starkt.

Jag tänker… hur många jobb skapas när alla restriktioner är borta nån gång nästa år?

Under Q2 krympte ekonomin med c9% och vinsterna med 35%. Många räknar med att Q3 ska blir hälften av detta, typ minus 5% och 20%. För att Q4 sen ska bli -2,5% och -10%. Givet att jobbskapandet och ISM/PMI datan så tror jag detta är för negativt. Q3 kan mycket väl blir -2,5/-10% och Q4 kommer då att justeras mot 0%/0% av bara farten.

Detta ger två effekter… 1, positiva vinstrevideringar och 2, att Q3 rapporterna inte blir så dassiga relativt förväntningarna.

Fortfarande är jag klart besviken över Covid19 smittspridning och dödsfall i USA. För hög nivå och det går för långsamt. Jag räknar med fortsatta restriktioner… men av nån märklig anledning går ju ekonomin rätt bra. Särskilt jämfört med tidigare när de stängde ner.

Nu på morgonen kom det handelsdata från Kina, exporten kom in på +9,5% YoY mot väntat 7,1 och fg 7,2. Importen kom in på -2,1% mot väntat +0,1 och fg -1,4%. Stabilt liksom.

Väldigt lugn vecka på datafronten. Inflation från USA och Sverige. ECB-möte där de flesta undrar ”kommer ni också att införa ett medelvärde på inflationen”?

OMX gäller ju 1700 till 1815 intervallet, med ögonen på hur Nasdaq/Faang går, rent trading mässigt.

Jag håller med alla som säger att cykliskt har potential om konjunkturen blir så bra nästa år som många hoppas på. Jag håller med alla som tycker det finns potential i Value givet att värderingsspreaden blivit för stor. Detta talar för att OMX ska kunna nå 1920 när den här rekylen är klar och Nasdaq börjar stiga igen. MEN jag tror trots detta att Growth är vinnar faktorn över tid, och de andra faktorerna mer gör en catch up lite då och då. Growth comparativa fördelar, nämligen 1, gynnas mest av låga räntor 2, oftast har disruptiva affärsmodeller som tar försäljning från andra och 3, kan växa trots svag konjunktur, gör att Growth traden långsiktigt är här för att stanna.

Men här och nu får OMX gärna testa 1700 igen…. men det är low conviction för kvaliten på korrektionen är än så länge ganska låg…

Tbc

—————

Den här uppgången vi sett sedan mars har överraskat många och slagit de flesta förväntningarna. Många tillskriver FED och deras agerande, unlimited QE och nollränta, som den största anledningen. Jag håller med om att FED är en viktig del i detta. Men jag anser att den överdrivs och det saknas en djupare debatt kring vad de åstadkommit egentligen. Idag låter det mer som ”FED trycker pengar, och trycker upp värdet på finansiella tillgångar. Punkt”

Låt mig att börja med att ställa frågan…. idag handlas SPX till PE 24 baserat på 2020 års vinst. (räknar med 140dollar vinst per andel mot tidigare 130). Tror ni att SPX hade handlats till PE 48 om vinstprognosen varit hälften så hög? Dvs hade börsen varit på samma nivå oavsett förväntad vinst, just för att FED tvingat ut pengarna i aktier och drivit på multipel expansion no matter what. Det tror inte jag. Jag tror marknaden hade anpassat sig till vinsterna.

Vid de förra topparna under år 2000 och 2007 så låg aktieriskpremien på nästan 0%. definierat som inversen av fwd PE minus långräntan. Vid dagens långränta på 0,7%, som FED har skapat, så hade man kunnat tänka sig en vinstmultipel på PE 100, då inversen av 1/100= 1% minus 0,7% ger typ 0. Då hade vi kunnat tala om att FED slagit sönder marknadskrafterna med sitt agerande genom att göra alternativ avkastningen till noll och tvinga marknaden till att acceptera 1% earnings yield för aktier. Nu har vi istället en ERP på 1/24= 4,2% earnings yield minus 0,7% = 3,5%. Hade du kunnat resa tillbaka i tiden och fråga en investerare om ERP på 3,5% är ett kännetecken av en manipulerad marknad så hade vederbörande inte förstått vad du pratar om…. Sett till de senaste 70 åren är 3,5% inte dåligt.

I första hand har börserna, enligt mig, gått starkt för att vinsterna i år ”bara” är ner 15-20% och att de nästa år ser rätt hyggliga ut.

FED har inte tvingat in pengar i aktiemarknaden. FED har gjort att ”ingen” sitter på räntebärande tillgångar, utan cash. Ingen vill egentligen heller sitta på räntebärande tillgångar då de ger så dålig avkastning, dels realt (skillnaden mellan inflation och nominell ränta), dels riskjusterat (spredar mellan långa och korta papper, spreadar mellan säkra papper och mer osäkra papper).

Vad FED har gjort är att tvinga marknaden till att välja mellan cash och aktier. Om/När aktiemarknaden ser attraktiv ut, dvs man tror på vinstnivåerna, då väljer många aktier, varpå börserna stiger. Skulle marknaden börjar misstro aktier, dvs misstro vinsterna, då kommer alla springa hem till cash. Då faller börserna. Därmed faller argumentet att det är FED, som no matter what håller uppe börserna. Det är vinsterna som håller uppe börserna i första hand, multipelexpansion och alternativ avkastning i andra hand. Dvs om man ger FED cred för stark börs, kommer man ge dem discredit för dålig börs i så fall. Det handlar om vinsterna, men debatten idag får många att tro att det är flöden och FEDs agerande som tvingar upp börserna no matter what.

MEN, FED har spelat stor roll. Men underliggande vinster och dess utveckling är helt avgörande. Ur det perspektivet har Trumps finanspolitik, dvs budgetunderskott, varit så mycket viktigare. Det är nämligen budgetunderskott som har parerat för privata sektorns nedgång. Hade Trump kört en balanserad budget, då hade inte vinsterna varit där dem är, och då hade börserna inte repat sig som de gjort.

Sen är jag den förste att erkänna  att FED spelar in även här som storköpare av amerikanska statspapper. Precis som under åren 2008-2013 så körde Obama budgetunderskott av storleksordningen c35% av BNP totalt sett (c6% underskott per år i snitt). Det hade varit svårt att genomföra, till rätt pris/ränta, och utan att göra en squezze out på övriga finansiella tillgångar, om inte FED varit där med QE som innebär att man är köpare av statspapper. Så är det även denna gång.

Men faktum kvarstår… hade FED varit ensam anledning till denna uppgång, då borde INTE vinsterna legat så högt, och multiplarna hade varit extremt mycket högre. Tänk halva vinsten, dubbla multipeln. Då hade vi kunnat tala om FED effekten. Nu är FEDs agerande viktigt, men bara en av flera skäl till varför börsen står där den står. Trumps fin politiska stimulanser om totalt 15-20% av BNP, är nästan en viktigare faktor. Den i kombination med FEDs agerande.

—————-

Torsdag..

ECB möte idag… tror inte på några kaniner ur några hattar! Jag skulle vilja fråga Lagarde vad hon tycker om FEDs nya inflationsmål beräkning, och om Europa skulle kunna ta på samma.

Den här rekylen är ju så konstig. Vi pratar ingen allmän risk off utan en korrektion som bara berör Tillväxtaktier, oftast Mcap tunga sådana, som gått starkt. Tittar man på Europa och övriga index så uppvisar de relativ styrka, men i absoluta termer harvar på inom sin konsolidering som i princip varit intakt sedan slutet av juli. Vissa ännu längre bak.

Nej rekylen handlar om USA, dvs SPX, Nasdaq och Faang bolagen. Jag tror fortfarande man måste förstå USA om man ska förstå OMX, dvs om OMX ska testa ATH 1920 som kräver det att vi sett botten i USA, och om OMX ska ner till 1700 så kräver det fortsatt rekyl i USA.

Rent tekniskt ser jag på USA på tre sätt.

1, Vi  har sett botten, och ska egentligen bara upp och sätta en ny high nu. Nasdaq har gjort den här typen av rörelser sedan mars. Tekniskt tycker jag knappt man kan tala om rekyl, utan det handlar egentligen bara om att de som ägt FAANG och gjort en vinst tar hem vinsten, samtidigt som de som missat uppgången och vill in köper deras aktier. Det hela är över på nån vecka.

2, Det som händer nu är större än föregående. Vi är inne i en ABC där vi precis avslutat A och är inne i B. B är ofta halva A rörelsen men kan vara klart mindre och större för den delen. Poängen är att vi inte tar ut föregående high utan sätter en lägre topp som tar oss in i C. C kan sätta en ny botten, vilket är svagt och oftast innebär att det tar tid att ta sig ur rekylfasen, eller en högre botten än A, och då sätter man oftast nya toppar igen. Men efter ABC är avklarad så ska vi fortsätta upp och sätta nya toppar.

3, ABC enligt föregående är bara Första rörelsen, sen kommer en återhämtning, låt oss kalla den för Fas 2, för att sen göra en sista trea men ny botten. Det här är klassisk korrekti0nsfas som oftast tar flera månader.

Det finns såklart även en fundamental förankring, alt 1 kräver ju att alla de riskfaktorerna där ute, alltså inte bara ”tveksamma Faang värderingar i kombination med kraftig uppgång” supportat av ”Soft banks optioner och Retail flöden”, bara är brus som marknaden bortser från. Medan alternativ 3 kommer kräva att en eller flera riskfaktorer hamnar i fokus under hösten.

—-

Gällande Covid i USA har datan varit lite rörig pga helgdag osv men smittspridningen rör sig nedåt i långsamt tempo, och det ser ut som om den ligger på ca 35,000 om dagen med ca 1,050 dödsfall. När man drog tillbaka restriktionerna tidigare i somras låg den på ca 25,000 med ca 750 dödsfall. Jag har sagt det tidigare, jag tror vi måste ner mot 10,000/300 per dag för att man ska våga sig på att dra tillbaka restriktioner. Å andra sidan verkar inte PMIs, vare sig Mfg eller Tjänstesektorn, tagit någon större skada. Där har jag haft fel och måste erkänna att jag inte riktigt förstår sambandet. Jag säger inte att PMIs ska gå till 35 som under våren… men hur kan den ligga kvar långt över 50?

————-

Svensk kärninflation, CPIF ex energi, kom in på 1,4% YoY mot väntat 1,6 och fg 1,5. Inte så mycket att tjafsa om… den lär ju ligga där närmaste året. Riksbanken behöver inte bry sig. Vi är ett litet land beorende av vår omvärld, där vår omvärld präglas av återhämtningen av Pandemin. Det som kan göras för att hjälpa tillväxt är expansiv finanspolitik, och de kör vi redan. Ingves tror jag kommer att ligga på nollränta i år och nästa. Det är egentligen bara om euron kommer ner mot 9kr som han tvingas agera. Kronan är ganska rättvist värderad nu… inflationssiffran gör ingen skillnad. Lönerörelsen är väl typ död… så det finns liksom ingen faktor som lurar runt hörnet. Gäsp liksom!

————–

Veckan avslutades med inflation från USA, core CPI kom in på 1,7% YoY mot väntat 1,6 och fg 1,6. Stabilt liksom. Core PCE brukar ligga en bit lägre. FED har ju ett nytt mål, och det är inte förrän vi harvat på kring 2,5% som medelvärdet bör etablera sig mot 2% vilket leder till 2% genomsnitts inflation. Dit upp är det en bra bit som vi tidigast kan nå under 2022 och som kräver låg arbetslöshet, stark tillväxt och stigande löner, och eventuellt en betydligt svagare dollar. Detta innebär att FED inte kommer röra räntan under kommande två åren, utan tidigast 2023 som det ser ut nu. Detta innebär i sin tur att 10-åringen som högst borde kunna nå 1%, även under ganska positiva konjunkturscenarior. Detta i sin tur sätter ett golv för PE-talet på amerikanska börsen. Jag skulle säga att lägre än PE 17-18 är inte troligt. Sen kan man ju fråga sig vad vinsten för SPX kommer att landa på. Under nästa år siktar jag på 180usd vilket innebär att den maximala nedsidan ligger på 10%. Tror man på lägre vinst, så blir såklart nedsidan större. Uppsidan är naturligtvis betydande. Risk/reward har alltså blivit väldigt intressant givet att konjunktur och vinster tar fart nästa år.

Ha en fin helg

 

 

 

 

 

 

 

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

37 kommentarer till Jag gillar inte rekylen

 1. Johan skriver:

  Hmm, vet inte om jag missuppfattade. Du gillar inte rekylen för ditt lite större rekylscenario?

  • GaStan skriver:

   sorry om jag är flummig…

   men ja, rekylens fundamenta passar än så länge inte in i mitt större scenario…. jag skulle gärna sett att den handlar om nåt mer… typ oro för svag konjunktur eller nåt annat.

   Därför är jag rädd att jag kommer få fel och att den blåser över relativt snabbt.

 2. David skriver:

  Jag är också väldigt förvånad över det väldigt plötsliga tappet för tillväxtaktier över hela brädan. Massvis med företag inom ny teknik och energi sjunk också 5-15% två dagar i sträck, helt utan anledning som jag kunde se det. Kan det ha något att göra med Softbanks agerande, där de tripplat handeln i optioner de senaste veckorna/månaderna? Enligt NYT ligger de på +4 miljarder USD i de transaktionerna innan öppningstid idag.

  https://static.nytimes.com/email-content/DK_37587_ccpa-opt-in.html?campaign_id=4&emc=edit_dk_20200908&instance_id=21994&nl=dealbook&regi_id=79556268&segment_id=37587

  • GaStan skriver:

   Sektor var överköpt med lätt euforisk värdering.. men givet att det inte ligger nån annan större faktor bakom ser jag det som vinsthemtagningar..

   Softbank faktorn kan ha triggat detta… ingen biggy i min värld

  • P bateman skriver:

   Våg 2 av corona kanske man tar höjd för?

   Äntligen lite plus på mina bear possar i sp500 och nasdaq 100, håller lite till.. tror sp500 ska ner mot minst cirka 3050

   • GaStan skriver:

    Oj, jag tror på max 3,200… om vi ens når dit. Kvaliten på rekylen är urdålig då den saknar bredd…

   • P bateman skriver:

    Jo tittar också mot 3250 nivån, men de brukar alltid bli mer än man tror åt båda hållen 😉

    Är väl nyhetsdrivet nu hur kraftig rekylen ska bli…

    Ur mitt perspektiv är de dock mer risk för nersida än upp närmaste veckorna..TINA är alltid läskig att tänka på dock när man ligger i bear

   • P Bateman skriver:

    Idag börjar nedgången mot 3080, ta en bira luta sig tillbaka och relaxa…

   • GaStan skriver:

    hehe, ja så länge som SPX inte bryter upp över 3400-3500 så är det kanske inte omöjligt. Skulle dock gärna se fler faktorer än höga FAANG värderingar och vinsthemtagningar för att motivera denna nedgång…

  • GaStan skriver:

   Jag kan inte läsa den… vad är det som kommer att få företagen att höja priserna så kraftigt (vilket är vad inflation handlar om)?

   • Fredde skriver:

    MMT dvs både expansiv penning- och finanspolitik

   • GaStan skriver:

    Verkar ju inte bättre… men MMT riskerar att leda till japanisering på lång sikt.. men det behöver vi inte bry oss om nu!

   • Fredde skriver:

    Utveckla gärna. Känns som att det finns två läger med några som tror att MMT leder till inflation och några som inte alls tror det

   • GaStan skriver:

    De som tror på inflation brukar härleda detta till att späder man ut värdet på en vara tillräckligt mycket sjunker priset. Dvs ju mer pengar som finns desto lägre blir värdet.

    När man säger till dem att vi saknar inflation så pekar de på asset inflation. Men jag menar att värdeinflation inte är en funktion av tryckta pengar utan låg prisinflation. Låga prisinflation leder till låga räntor, som leder till höga skulder, som leder till höga tillgångspriser. De menar att det kommer att komma en krash i tillgångsvärden som ger en skuldkris, men borde då räntorna stiga och därigenom prisinflationen? Nej vare sig räntor eller
    Prisinflation lär stiga. Däremot kan ränte spreadarna göra det.

    Men enligt mig handlar det inte om tryckta pengar i första hand utan hur en recession slår mot löner, företagens resultat och skatteintäkter. Allt det som finansierar räntekostnaderna.

    Tryckta pengar eller höga skulder knäcker inte en ekonomi… svaga inkomster och/eller stigande räntekostnader gör, särskilt när skulderna är för stora. De har fel angreppssätt.

    Japan har 270% statskuld… varför har inte skulden brutit sönder dem. Sverige har haft höga hushållsskulder länge. Vi har inte gått sönder. Det finns fler ex. Anledningen till att länderna krashar är pga låga räntekostnader, vilket är en funktion av låg prisinflation. Höga tillgångspriser är en funktion av låg prisinflation.

    De fokuserar på skulderna, och missar globaliseringen, digitaliseringen mfl faktorers effekter.

    Men höga skulder gör att man har svårt att klara en väldigt liten uppgång i prisinflation. Det gör att ett land med den här strukturen inte kan växa för mycket eller för länge för då kickar bromsarna in. Så rent gnerellt skulle jag säga att MMT inte leder till systemkollaps utan strukturellt svag tillväxt.

    VIssa tror även att hög tillg inflation leder till hög prisinflation, då förmögenhetsuppbyggnaden ersätter den tidigare löneglidningen. Men en såld aktie,obligation eller fastighet måste finansieras av köparen. Så netto skapas inte
    Mer pengar som når ekonomin. Även om de gjorde det så funkar det inte som löner. När löner stiger, så höjer företagen priserna för att kompensera för högre kostnader. Inflation. Om någon säljer sina aktier för att shoppa så får inte företagen det problemet.

 3. Karl skriver:

  Lika matnyttigt som alltid, tack för att du uppdaterar så ofta 🙂

  PMIs är starka för att varenda jänkare fått mycket gratispengar att spendera varje vecka? Dom som inte gör det spekulerar på börsen med sina? På totalen lite one off effekt?

  Tolkar det som att du fortfarande är rätt bearish. Nyfiken på vad som skulle få dig att ändra din fundamentala vy?

  • GaStan skriver:

   Ja, rent tekniskt är usa i rekyl, och övriga världen i konsolidering… och eftersom det är USA som styr så är det teknisk rekyl fas.

   Jag var fundamentalt negativ på kort sikt, men positiv på lång sikt innan. Nu börjar jag bli tveksam på kort sikt, mitt korta bear case spelar inte riktigt ut ännu. Skulle vi därför få tekniska köpsignaler i USA, så är jag inne på att bli positiv på kort sikt igen… positiv på lång sikt 12-18m har jag varit hela tiden, varför jag verkligen såg en rekyl som ett köpläge..

   Det är inte bara jänkare som får gratis pengar. USA kör nästan 20% budgetunderskott, medan Sverige kanske ligger på 6-7% av BNP. Att folk får ut nästan hela sin lön men inte jobbar så mycket i Sverige, och det är ofinansierat, är samma ”gratispengar” som i USA

 4. Freddan skriver:

  Vad tittar du på för tekniska köpsignaler i USA?

  • GaStan skriver:

   Just nu ser jag motstånd runt 3400-3500. Så länge som det håller är risken för lägre bottnar stor. Bryts den nivån är rekylen troligtvis över. Vad gäller nya bottnar siktar jag på 3200-3250.

   Bryter USA upp så lär OMX kunna utmana sin ATH 1920. Bryter USA ner, så borde vi kunna nå 1700-1735. Europa har blivit lite av en koma trade.

 5. Johan skriver:

  På tal om USA som ledande. Hur väger du in en sentimentsindikator som AAII?

  Man förstår ju varför det knappt varit någon rekyl att tala om sedan marsbotten när man ser hur många som varit bearish hela vägen upp..

  48,5% bears på senaste resultatet från i Torsdags(snitt 30,5%). Bulls 23,7(snitt 38%)

  Har gått igenom data från 2012 och det är rätt otroligt hur extremvärden 48-50% bears är träffsäkert.

  Mätvärden 48% och uppåt
  2020- Flera, första(!) värdet över 48 dock 12 mars.
  2019- 1 mätvärde, 8 augusti
  2018- 3 mätvärden andra halvan av december
  2017- 1 mätvärde som dock var 46,5%
  2016- 1slutet av januari, 1 mitten av februari.
  2015- Inget
  2014- inget
  2013- 2 värden i april

  Samtliga tillfällen inträffar i princip exakt innan ny rusch uppåt.. Väldigt svårt att se att vi inte kommer bryta uppåt! Ska till en riktig svart svan för att det inte ska vara köpläge redan här?….

 6. Johan skriver:

  F&G är helt okej men backtrackar man AAII datan så har jag svårt att inte hålla den klart högst av dessa indikatorer.

  Du kan få historisk data ända till 87 i excel via deras hemsida, finns även graf i den filen. https://www.aaii.com/latest/article/13061-aaii-sentiment-survey-five-week-low-for-optimism
  Bara registrera mailen så får man tillgång till all data, minns ej exakt, var ett tag sedan.

  Annars, https://ycharts.com/indicators/reports/aaii_sentiment_survey

  Annars är det kanske enklast att ta del av det Bagge uppdaterade i juli, liknande fast skiljelinje på ”enbart” 42% bears istället för de 48% som jag backtrackade. Där har han redan tryckt ut dessa punkter, https://twitter.com/Ten_Bagger/status/1304425183109840896?s=20

  Rätt galet tajmingverktyg ändå.

  • GaStan skriver:

   Jo men jag håller i stort med. Det är ju en klassiskt contrarian indikator.. när alla är positiva så har alla köpt, och då ska det ner… och tvärtom. Den borde därför lira rätt väl med positions indikatorerna. De visar nu att alla är inte fullsmetade med aktier, så det stämmer ju rätt väl.

   Det jag kan tycka med denna är att den är lite väl svängig… men men, jag är långsiktigt positiv… men har letat efter 10% korren som en reaktion på mars uppgången. Sådana har vi ju haft historislt även när AAII inte visar på sälj, dvs när alla är positiva.

   • Johan skriver:

    Nej det är ju inte så. Screenar från 2006, kollar enbart på AAII bears på 48%(nu 48,5). Går du lång då på första noteringen så har du kommit in väldigt bra samtliga tillfällen förutom 3 tillfällen sen 06..

    1. 12 Mars 2020 då hade du långat 2741, botten sattes dock veckan efter..
    2. Juni 2011 (dröjde dock lång tid innan man var minus 10%), nästan 6 månader under vattnet totalt.
    3. Finanskrisen.

    Hade man långat 13 december 2018 notering på 48% hade man varit 7% snett på botten veckoclose 2v senare.

    En otrolig R/R historiskt att ligga positionerad lång på readouts på dessa nivåer. Blir knappast sämre R/R om man även själv är bullish fundamentalt på lång sikt.

   • GaStan skriver:

    Instämmer verkligen!!

    Hur ser Bull sidan ut under samma period?

   • GaStan skriver:

    Erik Hansen är ju ofta inne på det att det är rätt lätt att hitta en edge på när man ska köpa, men rätt svårt att hitta en edge på när man ska sälja. Stämmer också om jag ser till mina senaste 15 år som förvaltare. Problemet är att det räcker inte med att veta var man ska köpa, man måste ha pengar att köpa för, vilket man bara har om man sålt eller avstått från att köpa tidigare.

    Ex här och nu är att jag drog ner risken i slutet av juli… vilket gör att jag har krut att öka exponering med när man blir bullish. Problemet är att man stått utanför en potentiell uppgång under tiden man stått utanför.

  • David skriver:

   Det här landar lite fel i tråden, men jag kör ändå.

   Ni kommer in på det svåra med att hitta säljsignaler. Jag har försökt att hitta vad som sägs om dem och allt jag hittar är antingen 100% teknisk analys eller något som funkar slumpmässigt bra. Själv har jag knåpat ihop en formel utifrån vad de som står bakom ”Onsdagsfonden” har skrivit ihop om att hitta köp & sälj-signaler. Det har fungerar bra för mig, kanske för att jag bara köper bolag jag har satt mig in i och förstår. Det är många sektorer jag inte förstår och de håller jag mig borta från.

   I korthet är det enkelt och bygger på ATR och högsta kurs sedan köp. Jag sätter upp en stop-loss utifrån en formel om ”Högsta Kurs – (ATR * (2,25 [- 0,10 per varje 5% kursen gått upp sedan köp])). Dvs när det kommer en nedåtrekyl som gör att kursen hamnar under min stop-loss så säljer jag. Ju mer den gått upp, desto mindre tolerans har jag för en nedgång. Nedsidan från ingångsköpkurs är alltid fixerad och ligger runt -5 till -10% beroende på ATR. Jag följer upp på stängningskurser och aldrig under dagshandel. Tror jag fortfarande på aktien fundamentalt, så hoppar jag på igen när nästa köpsignal kommer. Då är utrymmet på uppsidan större och den kan fortsätta växa. Har fungerat förvånansvärt bra för mig.

   Har ni några andra inspel på hur man kan få rimliga säljsignaler?

   • GaStan skriver:

    Så sant, det är lättare att hitta köplägen.

    Förstår att det blir bra om aktien lyfter efter du köpt den, men händer det inte ofta att du tvingas ur den kort efter köp?

    När det kommer till aktier är jag rent fundamental i grunden, dvs bildar mig en uppfattning om dess långsiktiga potential utan target pris, samt sätter ett target pris baserat på ganska kortsiktiga metrics. Sen uppdaterar jag den här analysen regelbundet och säljer delar vid target, men inte hela givet att jag tror på den långsiktigt. Säljer helt gör jag bara om den långa storien fallerar eller jag hittar nåt annat som är mer attraktivt. När det kommer till de exakta köp och sälj punkterna så tillämpar jag teknisk analys, men beslutet vad jag ska göra är redan taget fundamentalt.

    När det kommer till om jag är haussad eller baissad så gör jag en mer övergripande analys, där jag tittar på värdering, sentiment, positionering, macro, teknisk analys osv, och sen justerar jag hela nettoexponeringen på portföljen med hjälp av derivat, och ibland med att öka likviditeten.

    Anledningen till detta är att jag ofast inte är säljsugen i enskilda aktier, eller köpsugen för den delen, exakt samtidigt som jag är bull el bear sett till hela marknaden, så jag delar upp de här två.

    Ska väl lätta till att jag är en klassisk growth investerare och letar bolag med en lång tillväxt story i botten…. så enkelt uttryckt vill jag ha en portfölj med en massa spännande growth bolag, inköpta till hyfsad värdering, fast där jag trimmar ner dem när värderingen känns strectchad, och där den totala aktieexpoeringen styrs av min syn på marknaden generellt.

   • David skriver:

    Jag kollade upp min statistik och på något magiskt vis har jag lyckats i 75% av köpen senaste året. De mest misslyckade fallen var känslobaserade köp där jag inte följde min strategi utan gick på känslor. Under det här året har jag köpt & sålt i 28 bolag, flera bolag har jag haft positioner i uppåt 10 gånger under perioden. När börsen stormade som mest var jag huvudsakligen på sidlinjen och iakttog vad som skedde, både i nedgång och uppgång.

    Din ”About”-sida har jag läst igenom ett antal gånger och försöker lära mig av det du skriver där. Det stämmer väl överens med din kommentar nu. Jag är bara en glad amatör och försöker göra det du skriver, till det bästa av min förmåga. I grunden har jag en kortlista över nordiska bolag som jag kan och som passerat fundamentala och tekniska kvalitétskrav. Det lindrar risken att misslyckas när jag väl gör köpen hoppas jag. Det är också en metod som funkar på mig, för att minska känslomässigt agerande.

   • GaStan skriver:

    Det gläder mig att höra att det gått så bra och att du har haft användning av mina ideer kring sparande.

    Du ska veta att det inte är så lätt att lyckas. Rent matematiskt måste nämligen hälften av alla aktiva investerare misslyckas med att skapa riskjusterat mervärde över tid, då någons köp/övervikt alltid är någon annans sälj/undervikt. Passiva investerare hamnar rent matematiskt på genomsnittet.

    Tittar man på aktiva fondförvaltare så misslyckas 70% över tid. Att det inte landar på 50-50 handlar om transaktionsavgifter, att man handlar i spread och inte alltid kan ligga 100% fullinvesterad samt möta flöden. Amerikanska undersökningar visar att upp mot 80% av retail investerare misslyckas över tid. Av de 20% som lyckas så är det knappt en tredjedel som lyckas med bred marginal… då snackar vi alltså c7%.

    Sen ska man komma ihåg att i en bull market, typ 1995-2000, 2003-2007, 2009-idag så stiger 80% av aktierna. I en bear market så sjunker oftast 80% av aktierna. Så en slumpmässigt köp har alltså större chanser att bli bra i en bull market än i en bear market. ETF och indexfonder har på senare år drivit på det här ytterligare. Så om man ska vara riktigt ”true to yourself” så bör man utvärdera sin värdeutveckling våren 2003 eller våren 2009. Sedan dess har vi inte riktigt haft nån äkta bear market, recession och uthållig vinstkollaps. Men det kommer såklart någon dag. Jag vet många vänner och bekanta som tyckte dem var skickliga placerare under 90-talet, men när man frågade dem våren 2003 så var det inte lika kul längre. Lite samma sak 2009, fast då i mindre utsträckning. Vi får ser hur det blir nästa gång. Utan att ha något underlag så upplever jag att svenska retail investerare som ganska pålästa, skickliga och införstådda med riskbegreppet. De som skjuter från höften eller saknar gediget intresse hamnar oftast hos rådgivare och i fonder. I USA och Asien däremot finns det gott om retail investerare som vill göra snabba klipp, utan erfarenhet. Jag upplever att Sverige har inte haft den typen av speckare sedan glada 00-talet. Sen är detta ju en grov generalisering… undantag finns alltid!

 7. Johan skriver:

  Rättelse till kommentaren(ser inte ut att ha publicerats än), ingen skiljelinje på 42 AAII bears utan den syns på axeln… Var lite snabb med att tolka det chartet, markeringarna stämmer dock ganska exakt med det jag skrev ut ovan.

 8. Johan skriver:

  Ja så är det, sälja bara för att det är en väldigt hög % bulls är ingen bra strategi. Jag har inte gjort någon exakt screen där dock, delvis pga att edgen är betydligt mycket sämre och svårare att hitta tydliga samband. Behövs många indikatorer för att kunna få någon större edge i säljbeslut.

  AAII bears noteringar på nivåer 48% och uppåt har dock ENSAMT varit en träffsäker köpsignal.

  Som sagt svårt att säga när man ska sälja men om 48% nivån är ett bra tillfälle att köpa så är det inget bra läge att sälja, 18/25 juni och 30 Juli hade vi tex 48% bears.

  Så egentligen när man har denna sentimentsindikator i ryggen(48% nivån) + fundamentalt positiv på lång sikt så känns det som dålig r/r att försöka tajma några % nedsida. Men som du skriver är du dock redo för köp på breakout.

  Får följa upp om några veckor 🙂

  • GaStan skriver:

   jo men jag håller med.

   Min rekyl övertygelse har ju fått sig en törn senaste två veckorna. primärt för rekylen hittills bara gäller vinsthemtagningar i vissa growth papper, och inte en bredbaserad risk off rekyl där marknaden slår på allt. Men framförallt för att macro INTE har packat ihop till följd av restriktioner, där marknaden skiter i Trumps Kina jargong, Biden risken, att Q3 kanske inte blir så dåliga som befarat, att marknaden ändå verkar diska vaccin trots osäkerheten osv osv…. och inte minst för att sentimentet och positionering i den här mars uppgången inte verkar ha nått eufori nivåer….

   • Johan skriver:

    Ja så är det, smått otroligt ändå.. Sedan är min högst personliga åsikt att det blivit mycket svårare att försöka tajma rekyler i återhämtningar när det väl vänt efter större nedgångar.
    Tänker då primärt på den här rörelsen men även rörelsen från januari 2019. Alla momentum/flödesstrategier samt passiva pengar har nog ändrat spelplanen på senare år.

    Passar även på att tacka för allt du delger oss med här på bloggen, har läst varje inlägg sedan 2014 och väntar ständigt på uppdateringar 🙂

   • GaStan skriver:

    Tusen tack för att du läser!

    Nej, med facit i hand så ska man ju alltid rida en bullmarket… å andra sidan är det lätt att säga med just facit i hand. Jag är min vana trogen, dvs om jag har en stark uppgång i ryggen parat med excess valuation, samt att jag ser några andra faktorer, typ semtiment eller nåt annat, som stretchade då har jag ändå inget emot att ta ner risken, givet att risk/reward ser svag ut. Visst, i en bull market kan man ju skita i det, men samtidigt har jag inte facit över framtiden, och då har jag inga problem att agera på det sättet. Hittills har det spelat ut väl… då jag framförallt har tjänat en slant på sättningen, samtidigt som jag kan ta den slanten att peta in i bolagen som jag tror på. Oftast då till något lägre kurser. Den typen av ränta-på-ränta effekt gör att det blir rätt bra över tid. Men visst, så länge som det är bull market hade man ju även kunnat sitta kvar…. det är ju ändå där huvuddelen av avkastning skapats, i kombination med att väljer rätt bolag/aktie.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.