ISM Mfg – New Order

Jag förstår om alla svenskar fokuserar på Riksbankens möte på torsdag. Det gör jag med. Men jag tycker ändå att ISM Mfg och dess underkomponent New Orders är veckan viktigaste datapunkt. Antar att jag inte behöver förklara varför vid det här laget. Riksbanken kommer höja med 50bp till 0,75% och flagga för att man är resolut mot inflation, som alla centralbanker idag. Man kommer även höja i september om någon nu undrar. Antingen med 25 om det ser bra ut, 50 om det ser ut som idag. I november tror inte jag man gör nåt.

Men varför är då New Orders viktigare än Riksbanksmötet? De flesta tänker nog att ISMs framtid är viktigare för börserna globalt, än vad lilla Svedalas centralbank hittar på. Det är sant. Men det finns en annan koppling. New Orders är viktig för vad Riksbanken kommer göra i framtiden. Dvs om den dagen New Order dippar ner under 40, den dagen innebär även att ISM siffran totalt kommer bryta ihop med några månaders fördröjning. När ISM backar kommer även BNP tillväxten i USA göra det. När BNP börjar hacka ordentligt i USA så kommer även företagen hamna i en situation där de får det svårt att höja priserna. De kommer inte vara nödgade att göra det heller för att råvarupriserna har också sannolikt vänt ner. När detta händer kommer FED att börja mjukna och med viss fördröjning kommer även Riksbanken att mjukna. Så New Orders siffran i veckan, och framöver, är alltså helt avgörande för hur Riksbanken kommer att agera vid kommande räntemöte. Inte på torsdag då, men till viss del i september och inte minst i november. Ligger New Order kvar på 50+ i november så lär Riksbanken höja även då. Har den trillat ner mot 40 eller mer, då är det osannolikt. Ni vet var jag står! Så även om det känns abstrakt så är alltså New Order helt avgörande för utvecklingen av svenska bostadspriser och hushållens räntekostnader, och i förlängningen den svenska konjunkturen. Sjukt men sant!

Michigan index kom i fredags i USA på 50,0 mot fg 50,2. Sämsta någonsin typ. Men intressant nog var det Current conditions som föll och Expectations som steg. I USA har konsumenten länge svarat att ”läget just nu är väl okej, men framtiden ser nattsvart ut, för att mina pengar räcker inte till trots att jag jobbar som en gris”. Men nu verkar ”botten vara nådd” när det kommer till framtiden, medan det som tidigare var dåliga framtidsutsikter nu börjar bli en del av nuläget och verkligheten. Jag är inte positivt, landet går mot recession, jag bara säger att derivatan börjar plana ut.

Powell pratade också i förra veckan.. hökigt såklart, vad annars, där han inte utesluter 100 höjning i juli, men då krävs nåt extra, men 75 om datan är fortsatt hyfsat inflatorisk, och 50 skulle uppfattas som en lättnad. Han lyfte fram svag löneökning som en deflatorisk kraft, särskilt givet tajthet i arbetsmarknaden, men det handlar om att framtidsutsikter, tillväxt inte är tillräckligt bra plus marginalpress. Lönespiral a la 70-tal har inte på långa vägar infunnit sig. Ni som jämför med 70-tal.. ni har inte gjort hemläxan.. världen skiljer sig på fundamentala sätt.. skuldsättning, globaliserade värdekedjor, energis andel av disponibelinkomst, tjänsteinnehåll som del av arbetskraft och av konusimtionskorgen, fackföreningarnas styrka… och typ 10 faktorer till gör att jämförelsen haltar. ni tror ni är pålästa för att ni vet vad som hände då och varför.. ni är opålästa för att ni är okunniga om hur världen skiljer sig idag. Ni tror på Stagflation som ett permanent tillstånd, ni har fel!!!

I veckan har vi alltså ISM/PMIs från hela världen, men även Core PCE, Case Shiller huspriser, CB Consumer Confidence….. och Riksbanksmöte såklart! Tbc…

Jag noterar att SPX gjort klart sin 1-A rörelse, från 4,178 till 3,636. Ett fall på 13% på rätt kort tid. Nu är vi inne i 1-B som skulle kunna vara avslutad med tanke på fredagens rörelse där vi både stängde gap och nådde upp till Fub50%. Vi har fortfararande ett gap på 4,017 och 3,802 så det kan gå lite hursomhelst. Men vi bör ha beredskap för att 1-C rörelsen kan ta oss till 3,500-3,600. Om inte den gör det så kan sista 3:an göra det.

Jag tror det finns många likvida där ute, både av lång och kort karaktär, som hoppas kunna köpa billigt i Juli, typ 3,500ish…. och göra pengar på detta under andra halvåret. Kanske ingen Buy and Hold investering, för att väntar vinst recession nästa år ska vi lägre ner längre fram. Men åtminstone en rätt fin trade där man köper 1, utbombade papper med hyfsad risk/reward 2, i ett läge där man kapitaliserar på traden att inflation och räntor är yesterdays news… men man kan inte vänta till att detta hänt utan som vanligt måste man positionera sig innan när just problemet med inflation känns allt annat än bakom oss.

Enkelt uttryckt, Var likvid, men våga ta en liten del av kapitalet och sätt i utbombad Tech när SPX står i 3,500 ish och sälj senare i höst när SPX står i 4,200ish… och eftersom SPX gått 20% så kanske du gjort 30%++ på din placering.

Njut av sommaren!

————–

Då var det måndag!

Hur ska man tänka kring börsen framöver? Det finns egentligen bara två drivkrafter just nu som spelar roll, och de går att kombinera på 6 olika sätt

A: Inflations narrativet, ja det vet ni vad det är, det är det som håller uppe räntorna, och som pajat TINA (the is no alternative) och därmed sabbat multiplarna på börsen. Det kan finnas kvar som ett högst verkligt hot, eller försvinna.

B: Tillväxtnarrativet, eller recessionsnarrativet. Det har inte fått fäste, för skulle man på riktigt tro på det så skulle vi börja se kraftiga nedrevideringar av vinsterna.

Så hur kan man tänka 1-4:

1, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxtnarrativet får fäste… puuh den är inte bra alls för börsen

2, Inflationsnarrativet lever kvar, och tillväxt får INTE fäste… som nu alltså, sannolikt inte bra för börs

3, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får fäste, sannolikt inte bra för börsen då den följer med nedrevideringarna ner.

4, Inflationsnarrativet försvinner, och tillväxtnarrativet får INTE fäste, sannolikt väldigt bra för börsen när man ser hur räntorna vänder ner, samtidigt som vinsterna upprätthålls.

Man kan ju också tänka sig en variant, där vi nu är i tvåan, mellanlandar i 4 an, för att sen rulla över i 3an….. eller lever vi bara kvar i tvåan som nu….. eller går vi rakt in i ettan och allt går åt helvete… ja ni fattar. Den som prickar rätt här har goda chanser att positionera sig rätt.

Imorgon kommer Case Shiller och CB Consumer Confidence.

——————-

Tisdag,

Rent tekniskt har vi nu avklarat 1-A nedgången och tagit oss in i 1-B rekylen. Är den avklarad nu? Svårt att säga, SPX borde komma ner mot 3,800-3,840. Håller den nivån kan vi få en rörelse till på uppsidan och då är inte 1-B klar. Men bryts denna nivå, så kan vi sannolikt konstatera att 1-B är klar, och att 1-C står på tur. Jag siktar på 3,500-3,600 för 1-C innan det är dags för rekyl upp igen i 2:an. 1-C väntar jag mig i juli, men tajming är svårt.

Jag konstaterar att ekonomiska datan varit rätt svag på sistone, dollarn är hyggligt svag, vix trendar ner, och att allt detta gillar börsen. Meeen att oljan börjar återigen röra sig uppåt, att räntorna inte riktigt orkar trycka sig ner under 3%… och detta är inte lika bra för börsen. Vänder dollarn, så kommer det snart ser surt ut igen. Dvs så länge som dollarn är svag, så kan det finnas mer potential i 1-B men så fort dollarn vänder så väntar 1-C.

Case Shiller kom precis in på 1,8% MoM mot väntat 2,0 och fg 2,2… priserna ökade alltså mot månaden innan. Nytt rekord alltså! Det som börjat hända i Sverige har alltså inte hänt i USA, detta trots att räntorna började stiga där först. Det är märkligt. Men som jag sagt tidigare… det kommer!

CB Consumer Confidence kom in på 98,7 mot väntat 100,4 och fg 106,4… svagt! Michigan som mer mäter konsumtionsmönster har varit svagt länge, men CB har hållit tillbaka då det mer fångar konsumenternas syn på jobb och arbetssituation, men det börjar alltså även där vika ner sig, vilket är väntat. Dels är dom väl sura för att arbetsmarknaden inte är lika stark längre, och dels för att de inte får den lön som man vill ha givet kostnadsläget. Detta är en del av nästa års recessionscase. No Doubt.

Datan idag är inte direkt börsdrivande, där vi egentligen bara gör en andhämtning efter senaste tidens styrka. Stark dollar och olja är anledning och 3800-3840 är stöd och vi har nåt 3847 so far…. imorgon onsdag inget, sen har vi Core PCE på torsdag… Feds favo mått över inflation….hur den kommer in och var dollarn/oljan tar vägen avgör om vi studsar upp igen. Det brukar förvisso hålla sig hyfsat vid kvartalsslut. Tbc….

————————

Torsdag

Sista dagen på månaden, på kvartalet, och på första halvåret. Inget vackert halvår… MSCI WORLD i SEK ner drygt 10% i år. Egentligen bara råvaror och energi som funkat.

Köparna dök inte upp kring SPX 3,800-3,840 utan det föll vidare. Inte omöjligt med studs mot 3,850, men det är ett svaghetstecken och därför är det inte osannolikt att vi lämnat 1-B bakom oss, och att vi nu ligger i 1-C vilket i så fall kan ta oss mot 3,500-3,600 området i juli…

Svensk lönestatistik från Mi.se kom idag in för April, som visade på 2,5% YoY och för hela perioden Januari-April som ligger på 2,1% YoY…. vi har ingen löneglidning i Sverige som ni förstår och det är mycket tack vare de avtalsenliga lönerna. Inflationen i Sverige är helt supplydriven, till stor del importerad. Så är det även ute i Europa och på de flesta ställen i världen. Det är egentligen bara i USA där vi sett visst tryck på lönerna. Ett tryck som på sistone avtagit enligt FED. Att lönerna inte krokar fast i den supplydrivna inflationen är egentligen väldigt positivt, och innebär att den utbudsdrivna inflationen till slut kommer falla tillbaka av det enkla skälet att köpkraften inte räcker till…. motsatsen, där vi får en lönespiral slutar alltid i tråkigheter, för det enda som händer är att företagen kommer höja priserna för att kompensera för att stigande lönekostnader.

Riksbanken höjde med 50 punkter till 0,75%. Helt väntat. Kronan i princip oförändrad. Men räntorna faller något och lär nog fortsätta göra det… så någon större kronförstärkning kanske man inte ska räkna med. Riksbanken kör samma retorik som alla andra centralbanker. De kommer fortsätta att höja till efterfrågan sjunker så pass mycket att utbudssidan går från TAJT, till OTAJT, och när det händer så försvinner den Supplydrivna inflationen. Så här är det… så länge som köpkraften (nya jobb + löneökningar) ökar långsammare än Supplysidan (volym X pris) så kommer detta problemet att rätta till sig själv till slut. MEN, centralbankerna snabbar på det genom att dra undan köpkraft genom att öka räntekostnaderna för alla belånade. Framöver så lär Ingves höja även i september, med antingen 25 eller 50 punkter. I november räknar jag inte med några höjningar. Att Riksbanken penslar upp en räntebana har inget med verkligheten att göra, utan för att de måste ge en policy signal. Man kan liksom i praktiken säga att ”vi höjer nog sista gången i september, för att sen avvakta under en lång tid, och sen sannolikt sänka nästa år när vi är i recession”. Även om de faktiskt tror på detta. Dagens styrränta på 0,75% innebär att rörliga 3 månaders bolån ungefär ska ligga på 2,0-2,25%. Höjer man med 25-50 i september kommer de stiga till 2,25-2,75%. Bundna lån ligger avsevärt högre pga hög spread på bostadsoblisen. Svenskarna har 4,000mdr i bolån, där cirka 2,400 är rörigt. De har blivit ca 1% dyrare, dvs en kostnadsökning på 24mdr och lär öka till 36mdr. Det är 2% av våra inkomster. Det är inget som tvingar in oss i recession. Värre är det för bundna lån som läggs om. Men de kommer med en stor spridning, allt från nu till typ 3 år framåt. Men min konklusion är att Svensk konjunktur känner av räntehöjningarna helt klart. Särskilt mot slutet av året och in i nästa år…. men det är inte räntehöjningarna ensamt som tvingar in oss i recession, utan det är en coctail av olika faktorer.

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 50,2 mot väntat 50,5 och fg 49,5…. post-restriction recovery har inte slagit riktigt. Å andra sidan blev den inte så djup när det var nedstängt! Non-Mfg kom in starkt på 54,7 mot fg 47,8… vilket är naturligt när man häver restriktioner.

Chicago PMI i eftermiddag brukar vara en god indikator inför morgondagens ISM. Den väntas bli 58,0 mot fg 60,3 (nivåerna med ISM är dock inte samma)

Vi har även Core PCE som är FEDs favomått över inflation….. dock har vi fått CPI för två veckor sen så det brukar inte vara nån kioskvältare.

Vi hörs….

Chicago kom precis in på 56,0 mot väntat 58,0… lirar med ISM ner mot 50-52…. ISM som kommer imorgon väntas bli 54,9 så klar nedsides risk….

Core PCE kom in 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,3… i årstakt låg den på 4,7 mot väntat 4,8 och fg 4,9…. i årstakt har vi alltså toppat ur och trendar nedåt. För sakta om man frågar Powell såklart men ändå. 0,3% i månadstakt lirar med 3,6% i årstakt, och översatt till CPI så landar man på +0,5 dv 4,1%. Så visst är prishöjarläget bland företag fortfarande högt. Jag har inte väntat mig annat.

Pränta in följande: FÖRST faller New Orders, dvs efterfrågan. Sen Faller Priskomponenterna i ISM/PMI som alltså är ENKÄTundersökningar och inte hårddata, sen faller PPI (priserna i produktionsledet) och SIST faller konsumentpriserna, dvs CPI och PCE… och eftersom CPI publiceras två veckor före PCE så är det där vi kommer se det första. Så Core PCE är ju den viktigaste siffran, då det är den FED kalibrerar sin politik efter. MEN den kommer sist i händelsekedjan.

Dollarn har varit stark… men tangerar nu samma 1,04 eur område som tidigare i juni och maj… så det är inte omöjligt med en studs mot typ 1,05… och detta skulle kunna ge SPX en studs upp mot 3,800-3,850… men sen är det nog dags att falla vidare ner mot 3,500-3,600 igen.

Imorgon fredag har vi PMI och ISM… tbc

Fredag…

China Caixin Mfg PMI kom in på 51,7 mot väntat 50,1 och fg 48,1… helt okej, bättre än den officiella siffran häromdagen…………

Tyska Mfg PMI kom in på 52,0 mot flash 52,0 och fg 54,8… inline med flash

EU Mfg PMI kom in på 52,1 mot flash 52,0 och fg 54,6… inline med flash

Ganska anmärkningsvärt att den europeiska konjan håller uppe så bra, men det kommer. Räntekostnader och prishöjningar, matchas inte av köpkraften (nya jobb och löneökningar)

US Mfg PMI kom in på 52,7 mot flash 52,4 och fg 57,0… nåt bättre men fortsatt under ISM

ISM Mfg PMI kom in på 53,0 mot väntat 54,9 och fg 56,1… klart sämre, precis som Chicago pekade på… men det är fortsatt ingen ekonomi i inbromsning, utan snarare utplaning, men det kommer bli värre. Trust me! Marknaden reagerar enligt devisen, dålig data är bra, då man tänker att inflationens stickyness avtar med svagare ekonomi, vilket till slut kommer göra FED mindre hökig. Dock ändrar detta inget inför räntemötet i juli. De kommer höja med 75 alt 50 punkter. Lite beroende på hur jobbdata och CPI kommer in…..

ISM Prices kom in på 78,5 mot fg 82,2… okej, den har toppat ur nu… men det är fortsatt högt tryck där ute. Vänta er inga stora överraskningar den 13 juni när CPI kommer!

ISM Employment kom in på 47,3 mot fg 49,6… amen typ som sist. Jobbdatan kommer komma in starkt nästa vecka… dock inte säkert att den når förväntningarna.

och slutligen, den viktigaste, ISM New Order kom in på 49,2 mot fg 55,1. Såja!!!! Äntligen under 50. Mitt case spelar ut! Jag tillhör ju dom som tror att den ska ner under 40 innan året är slut.

Datan är tillväxt fientlig idag. Får se hur marknaden tar det. Blir man glad för att inflationsnarrativet inte känns lika jobbigt, eller blir man ledsen över att risken för att recession nu ökar. Eller blir man lite både och… och vad blir nettoeffekten av det?

SPX har nu motstånd kring 3,800-3,850…. och visst skulle 1-B kunna ha ett ben till på uppsidan… men jag fäster större vikt vid att vi är på väg mot 3,500-3,600.

I nästa vecka har vi PMIs från tjänstesektorn, men viktigast av allt jobbdata på fredag.

Man är ju sugen på att utropa att vi sett toppen i US10yrs och nu är det en resa ner mot 2% som ligger i korten… men jag har kallat på toppen där två gånger tidigare… både blev fel. Jag säger så här… vi kan ha sett toppen, helt klart. Men CPI siffran och senare FED möte i juli kan snabbt ändra på detta… och trycka upp den mot 3,5 och även 4% igen. Absolut… men jag vågar mig inte på en gissning igen!

Trevlig helg!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till ISM Mfg – New Order

 1. Fredrik L skriver:

  Intressanta scenarion, oddsen för att vi hamnar i 4 och marknaden sticker?

  • GaStan skriver:

   Inte omöjligt… det är lite det jag penslat för om man köper på 3,500 och rider 20% till 4,200….

   Ex under 2008 hade vi ju rätt feta uppställ trots att recessionen lurade runt hörnet

 2. P bateman skriver:

  Hur tänker du angående brics samarbetet?

  Är det något som kommer påverka oss?

  • GaStan skriver:

   Jag tänker att deras makt ändå är förhållandevis begränsad ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutkunds efterfrågan av den miljarden konsumenter i västvärlden är ändå navet i ekonomin. Många av länderna är viktiga råvaru suppliers, som Brasilien, Ryssland, Sydafrika… och Kina är extremt intresserad av alla länder som kan trygga deras aptit på råvaror. Men jag skulle säga att gör Väst gemensam sak mot ekonomisk utfrysning så skickar vi de här länderna till stenåldern…. å andra sidan blir vårt materiella lidande extremt också.

   Jag skulle säga att det tar en generation till för dom, särskilt Kina+Indien att bli en ekonomisk stormakt.

   • P BATEMAN skriver:

    Okej tack.

    Lyssnade lite på Ray Dalio och uppfattade det som att de vi ser nu är Kina som utmanar Usa som världsmakt. Därav alla leverans problem och nu ser vi stigande inflation. Mindre produktion=stigande inflation?

    Det är ju ingen inflation direkt av att de går ”bra” i ekonomin som vi ser nu. Arbetslösheten är stor fortsatt i väst världen…

    Asien, Afrika och Sydamerika är stort också. Frågan är hur beroende de är av att sälja till oss om de dumpar dollarn i end game och ersätter med egen reserv valuta. Har jag rätt i mina tankar innebär det att vi bara sett början på inflationen.

   • GaStan skriver:

    Absolut att Kina utmanar USA som stormakt,

    Men de har inte dollarn, de har inte Amerikanska statspapper som anses vara världens säkraste, stor ekonomi köpkraftsjusterat, men inte i nominella termer, och inte om man rensar bort handel,…

    Leveransproblemen beror på 1, demand push under 20/21 som skapade flaskhalsar 2, inventory rebuild och 3, C19 restrictions…

    Arbetslösheten är INTE hög i västvärlden, samlade sysselsättningsgraden är tvärtom rekordhög.

    Jag tror fortsatt på att vi nästa år befinner oss i recession, kanske även en djup sådan, arbetslösheten stiger, företagens vinster sjunker, de slutar höja priserna och inflationen dör, räntorna sjunker och dollarn är stark.

 3. P Bateman skriver:

  Den var bland annat den videon som jag kollade på. Ja, dollarn är reservvaluta, frågan är hur länge till. Men det har varit många som trott att de ska bli ändring på det men haft fel. Jag vet inte, spekulerar bara i att leverans problemen är orsakade med flit och inte beror enbart på en dödlig sjukdom dvs covid-19…

  Nu har de skyllt på covid-19 pga leverans problemen, men jag undrar om det inte ligger mer bakom. Som sagt endast spekulationer och inget som vi kan diskutera efter som ingen vet med säkerhet

  • GaStan skriver:

   Visst råder det ett tech krig mellan framförallt Kina och Usa… där Kina vill ha mer av kakan. Men jag skulle säga att det tar minst 10 år innan det får något genomslag som kan rubba de ekonomiska balanserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.