Fokus på inflation

I veckan har vi US inflation data på tisdag. Man väntar sig att core CPI är upp 0,3% MoM, samma som fg månad. CPI väntas komma in 0,1 mot fg 0,0 MoM. Handlar såklart till stor del om energipriserna där.

När det kommer till CPI så har vi i den positiva vågskålen

1, timlönerna kommer ner

2, råvarupriser är svaga

3, PMI Mfg priskomponenten pekar på nedsida

4, stark dollar är deflatoriskt

5, begagnade bilar och energi priser driver inte på lika mycket längre

I den negativa vågskålen;

1, jobbskapandet är fortsatt starkt, vilket innebär att det finns en optimism ute i företagen som också ger dom självförtroende att höja priserna. Hade efterfrågan signifikant försvagats så upphör jobbskapandet. Där är vi inte ännu, och därför är det för tidigt att ropa hej kring inflationen

2, ISM Non-Mfg pris komponenten har INTE kommit ner. Dvs i service näringen, som förvisso brukar vara fördröjd, så ser vi inte ännu att inflationstrycket börjar försvinna. Detta trots att lönerna inte ökar lika snabbt

3, hyror, väger tungt i CPI och de lär vara fortsatt tryck där

UBS har ett big data lab som pekar på 0,2%. Det hade marknaden gillat. Cleveland Fed har en InflationNOW mätning som visar på 0,5%. Det hade skrämt skiten ur marknaden.

Men i princip så kan man säga att inflationstrycket i USA inte längre är nåt stort problem, och då måste man ju fråga sig varför FED ändå säger motsatsen, och är så hökiga? Svaret på den frågan har kopplingar till en annan fråga man ofta hör, nämligen ”kan USA tvinga ner inflationen samtidigt som man undviker hårdlandning?” Jag, och FED även om de inte säger det, hävdar att frågan är felställd. Istället borde frågan vara ”Krävs det en hårdlandning för att strukturellt få ner inflationen?”. Mitt, och FEDs, svar på den frågan är tvetydligt Ja. Det är stark efterfrågan som i grunden skapat dagens inflation (genom supplydriven inflation, som aldrig hade kunnat skapats om efterfrågan hade varit strukturellt svag) och därför är det svag efterfrågan som kan ta bort den.

Recession för mig är negativt jobbskapande i kombination med negativt BNP tillväxt YoY%. Oftast går de hand i hand. I den miljön överlever inte inflation. Dvs arbetstagare kan inte förhandla upp löner när folk blir varslade om uppsägning. Råvaror faller i pris när efterfrågan dyker under utbud. Företag höjer inte priserna när efterfrågan faller. De rear ut varor, ta två betala för en, kampanjer och prissänkningar. När FED känner sig övertygade om att vi är på väg dit, så kommer de sluta höja. De kommer börja sänka när vi är mitt i brinnande recession. Dvs när jobbsiffran, NFP, kommer ner mot NOLL så slutar de höja. När den är kraftigt negativ så sänker man räntan.

Den stora risken att nedgången inte blir av är att sentimentet inte är särskilt positivt, att många står utanför, att datan kommer in på ett sätt som gör dollarna svag. Men som sagt, jag penslar efter en dollar mot 0,96eur. Då spelar det inte så stor roll om räntorna stiger (hökig reaktion som är negativ för multiplar) eller om räntorna faller (risk off och rädsla för recession). I min bok är inflationen på väg ner även om det inte är en rak linje. Så länge som räntorna är höga så innebär det stigande realräntor, som nästan alltid är negativt för aktier. Senast räntan föll från 3,5 till 2,5 så föll alltså realräntan och gav ett rally åt aktier. FEDs pivot i juli (som sen visade sig inte vara en pivot) krönte det här. Nu har räntorna varit starka ett tag, och ligger alltså bakom denna nedgång, som jag tror fortsätter. Parallellt med detta borde 10-åringen kunna drivas tillbaka mot 2,3-2,5…. och detta kommer sen kunna skapa ännu ett bear market rally. Ett bear market rally som jag tänker mig går från 3,500 till 3,900.

På onsdag kommer infationsdata från Sverige. KPIF ex Energi väntas komma in 0,5% MoM mot fg 0,4.

Från USA kommer även PPI, Empire, Philly FED samt Retail sales.

På fredag är det OPEX.

SPX har i princip stämt av sitt 4100 område, även om vi kan få en sista körning upp måndag/tisdag. Men nästa steg är alltså 3650-3700 området. Alltså jag ser 10% nedsida härifrån i det korta perspektivet!

FED mötet den 21a lär bli en viktigt pivot.

Många bulls där ute hänger upp sitt case på att inflationen snart är ett minne blott, centralbankerna kommer mjukna och räntorna kommer trenda nedåt kommande 12 månader. Det ironiska är att de har rätt. Det tråkiga är att de kommer få fel runt börsen, som kommer att falla med negativa vinstrevideringar och hög värdering. Bullsen brukar kontra med att jag inte kan vara säker på recessions vinsterna. Då brukar jag svara… om jag har fel om vinsterna, så har ni fel om inflation och räntor!

Fortsatt trevlig helg!

———————

Måndag… marknaden är stark och rent tekniskt hade det varit snyggt med en topp här. Hur det tar sig beror på vad som händer med dollarn och räntorna, som såklart är kopplade till CPI siffran imorgon. Jag får frågan ”Om CPI kommer in svagt, kan uppgången fortsätta?”. Det är en högst relevant fråga. Jag tror visst det kan ge en sista push upp, men sen är det södra breddgrader som väntar. Anledningen handlar om att 1, varför CPI i så fall börjar komma in svagare, och det handlar om att efterfrågan viker där ute. Dels återspeglas det i lägre inköpspriser som såklart är en bra sak, men även lägre slutkundsefterfrågan, vilket egentligen är samma sak, men det är inte så bra…. och 2, värderingen av börsen på 4100 är inte attraktiv. Så kanske en sista push, men detta är inte ett läge att vara lång i. Tvärtom!!!!

och en sista tanke nöt… senast core pce kom in låg den på 0,1 MoM. Core cpi låg på 0,3. HAAALLLÅÅÅÅ, inflationstrycket har redan kommit ner. Visst, det kan vara en outlier, den kan komma tillbaka och det var bara en månad. MEN det intressanta är att marknaden såg detta men brydde sig inte. Det handlade i sin tur om stigande ränta och dollarstyrka. Vad handlar detta om? Jo Feds hökighet sedan augusti. Vad handlar den om? Ser de inte datan? Jovisst, men jag tror att så länge som tillväxten är stark är de rädda att inflationen kan komma tillbaka. De fortsätter att höka TROTS att inflationsdatan kommer ner, för de vill även se hur tillväxt och efterfrågan mattas… och marknaden följer Fed. Det skulle i så fall innebära att trots att cpi kommer in svagt imorgon så kan styrkan utebli…

———————–

Tisdag

Core CPI kom in 0,6% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3. På årsbasis, som är rätt Ointressant då det bara är en matematisk basfunktion och ett annat sätt att uttrycka 12 månaders datapunkter på, kom in på 6,3 mot väntat 6,1 och fg 5,9. CPI ink energi kom in +0,1 mot väntat -0,1 och fg 0,0. Klart högre inflationstryck i amerikanska ekonomin än väntat.

Förra månaden kom core CPI in på 0,3 och core PCE 0,1. Vi var nåt deflatoriskt på spåren, men dagens siffra omkullkastar detta. Varför? jo för att om företagen höjer priserna med 0,3 varje månad i 12 månader, så landar inflationen på typ 3,6 efter ett år. Inte så farligt långt från målet som ligger på 2% mätt som PCE och som brukar motsvaras av CPI på 2,5%. MEN, om de höjer med 0,6 så är det 7,2% på årsbasis och då är inflationen ett lika stort problem som tidigare.

Precis som att 0,3 var en datapunkt, som det visade sig vara dumt att glädjas över, så kan också 0,6 vara EN datapunkt som sen inte visar sig vara symbolisera pristrycket där ute. Time will tell. Nästa stora siffra är core PCE, som kommer om 14 dagar. Den kom in på 0,1 sist. Ska den också komma in högt? Svårt att säga.

Det som är intressant är att fundera över dagens siffra.

Vi VET att råvarupriser har börjat komma ner, och sätter mindre press på inköpspriserna för varutillverkarna där ute. Vi vet också att efterfrågan på varor generellt har dippat. Man ser detta på ex ISM New orders. Vi vet även att priserna där är på väg ner genom ISM Mfg Prices m.m.

Dagens inflationssiffror handlar INTE om den supplydrivna inflationen i goods sektorn. Den har toppat ur och trendar ner.

NEJ, dagens inflationssiffra handlar om den stora pjäsen i Amerikansk ekonomi. Tjänste- och service näringen.

1, Den delen av ekonomin mår tämligen bra. ISM Non-Mfg och ISM Non-Mfg Biz Activity visade för nån vecka sen stark data, som pekar på att det går bra. Efterfrågan är god. Om man som företag vill höja priserna så krävs det i grunden GOD efterfrågan från kunderna. Det som gjort mig förvirrad är att US PMI Services, systersiffran, varit så svag. Vi kan konstatera att den fångar miljön sämre än ISM. CHECK

2, Service näringen har inte flaggat för att de slutat höja priserna. Det visade ISM non-mfg Prices senast, då den fortfarande harvar på 70-nivåer, i motsats till ISM Mfg Prices som kommit ner mot 50.

3, Jobbskapandet är synnerligen gott. 500k+ jobb i juli, 300k+ i augusti. Det säger två saker, det skapas köpkraft, köpkraft som sen konsumeras på tjänster och 2, företag primärt i servicenäringen är tillräckligt positiva för att rekrytera folk.

4, Lönerna. Här finns två viktiga saker. Lönerna har höjts rejält vilket primärt drabbat företag i servicenäringen då det är deras största kostnad. Det är därför rimligt att de är benägna att höja priserna för att kompensera för denna kostnad. MEN, lönerna på månadsbasis, har vi de senaste mätningarna kommit ner, och håller dom i sig, så kommer löneinflationen ligga lågt om 12 månader. Detta talar för att inflationen i service näringen kommer att komma ner tids nog.

5, Jag har inte studerat CPI i detalj, men hyror väger tungt, och hyror är en av de mest laggande komponenterna. Dvs först sjunker räntorna, sen stiger bostadspriserna, sen stiger hyrorna. Det tar tid innan den vänder, även om vi haft stigande räntor länge nu.

Vad får detta för komplikationer?

1, FED kommer höja med 75bp vid mötet i nästa vecka. Från 2,25 till 3,00. I min bok, givet den privata och publika skuldsättningen så räcker det för att sätta krokben för den amerikanska ekonomin med 6 månaders fördröjning. Dvs primärt nästa år. Men jag har svårt att se att FED vågar gambla kring detta. Man höjer hellre för mycket än för lite.

2, Det innebär att september höjningen inte är den sista. Som jag trott väldigt länge. Risken för höjningar i November och December ökar med dagens siffra. Kanske 50 i november och 25 i december. Alltså till 3,75% styrränta. Detta faktum trycker upp räntorna idag, och ner aktiemultiplarna. Dollarn stärks.

3, Men FED liksom jag är data beroende. Jag tror ju på recession i Q4 så vi får väl se om det verkligen blir 50+25 till…. datan som framöver är superviktig är:

a, NFP Jobbskapande…. detta måstet ner till noll.

b, NFP timlöner… de måste fortsätta visa på att vi inte har någon spiral

c, ISM Non-Mfg Biz activity… den måste dippa (lite som ISM Mfg New Orders). Med andra ord…. amerikanerna måste sluta köpa tjänser, sluta gå på restaurang. Då slutar också företagen i den sektorn att höja priserna.

d, ISM Non-Mfg Prices, måste likt ISM Mfg Prices, dippa ner mot 50.

Detta kommer att komma! 100% säkert. Men tajmingen är svår, och dagens siffra pekar i en annan riktning.

Dagens siffra, innebär alltså höga räntor och stark dollar…. således en hökig regim, som givet dagens multiplar inte är gynnsamt. Jag tror US10yrs kan fortsätta mot 3,75%. Då kan ni ju fråga er vilken aktieriskpremie som är rimlig. Jag säger minst 3%. Då krävs en Earnings yield på 6,75%. Det motsvarar PE15. Sen kan ni fundera över vinsterna. PE15 på SPX idag på 4,000 är 267 dollar i vinst. Konsensus idag ligger på 225 dollar. En vinstnivå jag dessutom tycker är inflaterad och kommer se annorlunda ut om några månader…. ni kanske har noterat vinstvarningarna som börjat rulla in inför Q3orna. Ett kvartal som jag ändå är lite halvoptimistisk kring… i Q4 blir det värre. Jag ser ingen logik till att köpa idag…

Någon svara kanske… amen detta är sista sucken för inflation och räntor… om några månader ser det annorlunda ut. Absolut, jag håller med. Men varför är det så, och vad händer med vinsterna då? Ni kan inte både ha kakan och äta den!

Jag tar sikte på 3650-3700 i första hand… inget har ändrats där!

FED möte nästa Onsdag!

Tbc.

———————-

Onsdag

Svensk inflation kom precis. Kärninflationen KPIF ex energi kom in på 0,6 mot väntat 0,6 och fg 0,4. Den är hög men inline. Lirar med en inflationstakt på 6-7%. I årstakt kom den in på 6,8 mot väntat 6,9 och fg 6,6. Sverige är där USA var för ett halvårsedan. Men i Sverige är det inte löner som driver på alls. Utan det är mat och energipriser, samt höga importpriser. Här spelar även den svaga kronan in. Inflationen kommer att falla rejält nästa år, men i nuläget har inte Ingves något annat val än att höja nästa måndag med 75 punkter till 1,50%. Precis som i resten av världen måste vi skapa en recessionsläge som dödar efterfrågan, och med den priserna. Den rena KPI siffran, som är hyfsat ointressant är ännu högre, då den drivs upp av stigande räntekostnader och höga energipriser.

Eftersom inflationen i Sverige laggar ex USA, och för att kronan är så svag, så väntar jag mig en höjning även på nästa möte i november på 50 punkter, till 2%. Detta kommer innebära att svenska hushållens räntekostnader ökar med cirka 100 miljarder. Detta är ca 10% på bruttoinkomstnivå. Högre på netto. Historiskt har detta varit förenligt med foten på bromsen i Svensk ekonomi…. 100 miljarder slår inte till direkt, då hälften av lånen delvis är bundna… men c70mdr borde slå till inom kort. Egentligen från Q4 och framåt.

Jag märker att många missar det här med inflationens olika lägen. Om företagen slutar att höja priserna. Alltså inte sänker dom, utan bara slutar höja, så kommer KPI månad över månad bli 0%. Vad den blir år över år, handlar om värdet för ett år sedan. Om sen företagen inte höjer, men inte heller sänker, priserna på 12 månader, så kommer till slut årssiffran blir 0% YoY, och då kommer centralbanker världen över hävda att inflationen är död, och då kommer de att sänka räntorna i syfte att stimulera ekonomin så att företagen återigen börjar höja från månad till månad. Deflation har vi när YoY siffran är negativ, vilket kräver att företagen börjar sänka priserna från månad till månad. Problemet, som många inser, är att om företagen slutar höja priserna, utan bibehåller dom, så kommer centralbankerna down the road vara nöjda. Men problemet för hushållen är att priserna ligger kvar på en hög nivå, och lönen räcker fortfarande inte till. Det är fortfarande dyrt där ute, trots att inflationen gått mot noll. Visserligen är det bättre än att företagen fortsätter att höja, för det hade gjort det ännu sämre. MEN, point being, om ett år lär inflationen vara nere mot 1-2% och då är centralbankerna dyra, men vi tycker fortfarande det är jobbigt då priserna i vår värld ligger kvar på en hög nivå, och vi kommer fortsätta att känna att pengarna inte räcker till lika mycket som tidigare.

tbc

US core PPI kom precis in på 0,4% MoM mot väntat 0,3 och fg 0,3… sämre men fortsatt okej. PPI är ju producentpriser och de berör primärt goods inflation, då de är tajt sammankopplade med råvarupriser och import etc. Datan är inte skitbra, men den är helt okej. Min syn är oförändrad… inflationen som går att härleda tillbaks i varuledet och tillverkning är på väg ner. Det som håller uppe inflationen handlar om service sektorn, och det handlar om jobbskapande, löner och efterfrågan på service och tjänster. Det är den som måste få sig en ordentlig uppercut för att vi ska råda bot på inflationen totalt sett.

Imorgon kommer ytterligare data;

Empire FED Pmi kom in på -1,5 mot väntat -13,00 och fg -31,3… bättre än väntat. Siffran lirar med ISM Mfg kring 50… men det är att förra siffran pekade på fritt fall i New York ekonomin, men den studsar tillbaka denna månad. Har inte detaljerna… men värt att kolla vidare på!

Philly Fed kom in på -9,9 mot väntat 2,8 och fg 6,2… sämre än väntat och i linje med ISM Mfg kring 45-50. Den var riktigt svag för två månader sedan, men repade sig förra månaden, men nu faller tillbaks igen.

Philly 6m Biz kom in på -3,9 mot fg -10,6… bättre men fortsatt svag. New Orders var riktigt svag.

Philly Employment kom in på 12,1 mot fg 24,1…. sämre men nivån är inte alarmerande.

Philly prices kom in på 29,8 mot fg 43,6. Precis som med ISM Mfg PRices så normaliseras prissättningen i hela tillverkningssektorn.

Svårt att dra någon bestämd slutsats, men min magkänsla är att tillverkningssektorn bromsar in, men det är ännu inte fritt fall. Jobbskapandet är inte mycket att räkna med. Man har i princip slutat höja priserna. Man känner såklart inte samma tryck från råvarupriser, insatsvaror och andra inköp längre. Samtidigt som efterfrågan från kund också mattas.

Historiskt har alltid Goods market legat före Service market. Inom allt, dvs tillväxt, priser, jobb u name it. Så även denna gång. Att vi dessutom överkonsumerade varor under 20/21 gör att vi nu under 21/22 överkonsumerar tjänster förstärker detta.

Sammantaget är jag av den bestämda uppfattningen att Service inflation/activity kommer gå samma öde till mötes som Goods. Inget snack om saken. Men svårt att säga när och hur. Detta är jobbigt, för när spelar väldigt stor betydelse för hur FED agerar, och hur FED agerar kommer vara avgörande för hur börserna går….

US Retail Sales kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,0 och fg -0,4. Ex Autos kom den in på -0,3% mot väntat 0,1 och fg 0,0. I årstakt ligger den på 10%. Utan att gräva för mycket, kan man säga att detaljhandeln i USA säljer för 10% mer nu än samma period förra året. I dollar… i volym oförändrat med tanke på att priserna är högre. Ser man till månadstakten så ligger den kring nollan vilket betyder att årstakten ligger ner mot 0%. Dvs samma i dollar, men i volym mindre. Det är också därför som råvarupriser vänt ner och Mfg PMI index svajar. Efterfrågan i volym har vikt ner sig. Det som är intressant är att man i dollar shoppar på som vanligt. Dels handlar det om att amerikanska ekonomin har skapat gott om jobb, och de får ganska okej löneökningar, samt att de höga räntorna inte börjat bita ännu. I takt med att räntorna börjar bita + jobbskapandet faller, och vinterns elräkning dimper ner, så kommer även konsumtionen i dollar att falla. Givet att priserna ligger kvar på dagens nivåer, så kommer volym få sig en ännu större knäck än den fått hittills. Det är därför som jag tror att ISM mfg på sikt når 35-40 nivåer….. att dagens vinstnivåer hos företagen inte är beständiga nästa år…. att börserna ska ner en bra bit till…. det har bara börjat! Detta innebär också att hög inflation och räntor inte heller är ett problem om ett år… men vinstfallet kommer väga tyngre. För att inte tala om börsens värdering!!!!

Imorgon är det OPEX… man brukar tala om att marknaden i samband med detta handlas onaturligt högt, och faller veckan efter…. eller otaurligt lågt och studsar upp veckan efter. Men jag har aldrig riktigt fått kläm på när och hur detta gäller. Någon som vet?

Även Michigan kommer

Tbc….

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

33 kommentarer till Fokus på inflation

 1. Elton Musk skriver:

  Raket i röven på s&p i fredags..Köpte en hel del säljminis på 4050 nivån..
  Skall man behålla/ öka vid vidare upptick månd/tisd m.a.o?

 2. Christer Sjostrom skriver:

  Galet intressant läge, har väldigt svårt att förstå att inte värderingarna redan har gått ner – men blir intressanta veckor – dina uppdateringar är mycket uppskattade 👍

 3. Daniel Eliasson skriver:

  Hej

  Tack för en riktigt bra blogg, bästa jag läst.

  Jag har titta på en hel del olika bloggar på youtube samt även diverse intervjuer från de stora tv-bolagen ang. s&p’s utveckling den närmaste tiden. Alla tror på 1-2% upp mån-tisdag och efter det så skall det börja falla igen. Är det rimligt att så många har rätt? Jag tror vi får en short squeez upp mot 4200. Ligger bull nu men säljer av mån-tisdag för att stegvis börja köpa bear cert.

 4. Ricke skriver:

  Förlåt en okunnig men är inte kpi ett dåligt mått just nu. Visst – elpriserna drar upp inflationen men kommer ju att döda konsumtionen TOTALT. Behövs ju inga fler räntehöjningar för att dämpa efterfrågan. Enda orsaken är väl trovärdighet och valutan.

  • GaStan skriver:

   Elpriserna är delvis höga pga Ryssland, men inflationen är ganska utbredd, dvs de flesta varor och tjänster har ökat rejält i pris. I grunden handlar prissättning om en funktion av utbud och efterfrågan. Jag skulle egentligen säga ”mestadels efterfrågan” då man gärna talar om tajt utbud när efterfrågan är god, och stort utbud när efterfrågan är dålig. Genom att höja räntorna så sänker man efterfrågan och därmed priserna. Elpriserna, som du säger fungerar nästan som en räntehöjning då de sänker efterfrågan på annat.

   Men eftersom regeringar använder finanspolitik och skickar ut pengar till hushållen som kompensation för höga elräkningar så uteblir den här effekten, och därför fortsätter centralbankerna.

   Man kan tycka både si och så om detta… men regeringar ser elpriserna som en funktion av Putin, en extern faktor som de vill åtgärda. Ungefär som att pandemin ledde till bidrag för arbetslöshet el liknande

   Valutan är som du säger en viktig anlddning. Hade inte Riksbanken höjt som man gör så hade kronan varit ännu svagare och då hade vi allt annat lika importerat mer inflation.

   • Ricky skriver:

    Tack 🙂

   • Fredrik skriver:

    Tack för grym blogg. En fråga på ämnet ovan. Matvarupriser är en stor del av svenska inflationen. Är inte det en effekt av de höga energipriserna? Om politiker etc skulle få reducerade på el skulle väl dels inflation i energi sjunka men även på varor då dessa skulle bli billigare att produera = lägre inflation överlag? Eller är jag snett ute?
    Så länge energipriserna fortsätter upp kommer ju priserna på varor öka. Till den punkt när företag kursar och svenskar inte har råd till något längre vilket ger lägre utbud och högre priser?

   • GaStan skriver:

    Njae,

    Matpriser och energipriser har visst en koppling, inte minst genom fertilizers där naturgas är en viktig insatsprodukt.

    Men annars handlar matpriserna till stor del om spannmålspriserna, som tog raft i samband med kriget då Ukraina och Ryssland är en stor exportör…

    spannmålspriserna är fortsatt på hög nivå, men på väg ner… så där är jag inte så orolig.

    Energipriserna spiller även över på annat produktion, helt klart. Som exempelvis plast, cement och glas.

    Men de förklarar inte allt. Mycket handlade om stark efterfrågan på varor från Asien, där tillverkarna där i sin tur efterfrågade stål, koppar, trä osv… vilket gjorde att priserna pressades upp, och gjorde inköpspriserna höga. Nu börjar efterfrågan att svalna, och priserna på många av de här råvarorna är på väg ner. Får vi recession lär de fortsätta yttelrigare.

    Priset på Brent olja och Crude olja är på väg ner sen i somras,,, brent fr 125 t 95 och crude 120 t 90…. då det reflekerar sämre efterfrågan. Dom innehåller fortfarande en Ukraina premium på säkert 30-40 dollar… och den kommer ligga kvar… men blir det recession kommer de gå ner ytterligare.

    Det är egentligen bara gaspriserna som är höga då de är tagna som gisslan i samband med kriget.

    Energipriserna påverkar extremt mycket… men de är inte allt!

    Jag tror att JUST energipriserna kommer ligga kvar på en strukturellt hög nivå även framöver… men att de fungerar som en räntehöjning, dvs gröper ut köpkraft och tvingar in oss i recession nästa år.

    Så ur det perspektivet tror jag inflationen kommer falla kraftigt, samtidigt som energipriserna inte behöver göra det i samma utsträckning.

    Hoppas det var lite svar å din fråga.

 5. Kman skriver:

  Interesting times indeed.

 6. Elton Musk skriver:

  Japp..blev eld i röven i allt..t.o.m VIX..
  Svider med bear i portföljen..😬

 7. Stefan skriver:

  Tack för dina djuplodande resonemang och analyser. Det ser ju ganska dystert ut framöver, och Ray Dalios analys igår verkar gå ännu längre. Vad är din take på den?

  https://www.linkedin.com/pulse/starts-inflation-ray-dalio/?trackingId=bqsgUvBkRRSamv%2FrX1v%2FiQ%3D%3D

  • GaStan skriver:

   Tack, ska titta på den vid tillfälle..

   vad är hans take i förlängningen?

   • Stefan skriver:

    Han förklarar sin syn på ”processen” (starts with inflation, then to interest rates, then to other markets, and then to the economy) och gör sina ”guesstimate” på dessa. Hans slutsats är att marknaden inte förstått detta ännu och ser konsekvens för aktier mm:
    – about a 20 percent negative impact on equity prices (on average, though greater for longer duration assets and less for shorter duration ones) based on the present value discount effect and about a 10 percent negative impact from declining incomes.

   • GaStan skriver:

    Jag tror också att vinsterna ska ner med 25% från dagens nivåer nästa år…. börserna ska ner med 30%.

 8. Makro skriver:

  Vad tror du om sannolikheten att RB höjer mer än 75 punkter? Såg något om att sannolikheten för 90p prisats in mer och mer?

  Finns det egentligen någon anledning att köra enhet om 25p?

  • GaStan skriver:

   nej, jag tror de höjer med 75

   25 var egentligen FED som började med… det har blivit standardiserat liksom… vilket egentligen handlade om att man oftast höjde med 25 i taget. Nu har det blivit mer, och därför talar man om om dubbel el trippel höjning.

  • GaStan skriver:

   90 är bara en sammavägning av sannolikhgeten för 75 resp sannolikheten för 100. Marknaden tror idag på 100% säkerhet för 75 samtidigt som 33% tror att det kan bli hela 100. Detta drar upp snittet.

   Jag tror INTE man höjer med 100, utan 75… och sen flaggar för att det kommer behövas mer…. dvs man krattar för att höja under årets sista möte i november.

   I november kan det visserligen bli 100…. men jag tror på 50.

   Anledningen är att Ingves tidigare flaggat för att Sverige klarar 2% styrränta givet skuldsättningen, men också för att jag tror att datan borde sura till riktigt ordentligt här under hösten!

 9. andersk skriver:

  Tror du verkligen det brakar rakt ner härifrån?
  Jag har inte insikt i det, men senast jag kollade så låg det gott om Puts i marknaden och då brukar det ju sällan ske några stora rörelser på nedsidan. Eller var uppstudsen för att många puttar såldes av?
  Det är ju kvadruppelhäxning på fredag, så min take var att det är först i nästa vecka som braket kommer? …om nu Puttarna inte förnyas dvs.

  Håller med om värdering och att uppsidan är högst tveksam, är bara lite fundersam eftersom det ligger så mycket skydd i marknaden.

  • GaStan skriver:

   Oj, bra fråga. David Bagge kan sånt här… kolla med honom på Twitter. …

   Men jag håller med, det ligger nåt i ditt resonemang.

   Värdering spelar ingen roll om det ska braka denna vecka eller nästa… värdering bestämmer bara den långa trenden.

   • andersk skriver:

    Och som ett brev på posten så tog Bagge upp det i sin tuben-video denna veckan… Folk hade tydligen släppt sina puttar i förra botten, därav den kraftiga upprekylen.

    Ja, då får vi helt enkelt se hur fort vi ska ner då! (i korten tror jag på lite uppstuds iof, innan vi ska ner ”på riktigt”, men den som lever får se)
    Trevlig helg och tack för matiga och tänkvärda inlägg! Läser varje dag och stämmer ofta av info i gamla poster också. Stort tack!

   • GaStan skriver:

    Intressant, misstänkte att det var nåt sånt i görningen…

    jag penslar efter spx 3650/3700 nu… sen studs 3900… sen 3500… sen studs 3900… sen nästa stora resa mot 2800-3000 nästa år…

 10. Joakim skriver:

  Tack för en bra blogg! Vilka scenarion finns kring bostadspriserna tror du? Står utanför marknaden sedan i våras då jag sålde min lgh och bor just nu i hyresrätt. Skulle dock vilja komma in i marknaden igen inom 1-2 år men funderar på vad som tajmingmässigt skulle kunna vara bäst för att få mest kvm för pengarna. Siktar på lgh i Stockholm och har egentligen ingen brådska.

 11. Per skriver:

  Tror du qt spelar in på 10 åringen?

  • GaStan skriver:

   Inte så mycket som många tror.. qt innebär i motsats till qe att efterfrågan på bonds minskar. Lägre efterfrågan ger lägre pris, dvs högre ränta. Å andra sidan är budgetunderskotten mindre.. dvs minskat utbud som ger högre pris, lägre ränta… så dom effekterna tar till viss del ut varandra. feds styrränta och konjunktur utsikter är viktigare…

 12. Elton Musk skriver:

  Någon som har en tanke om hur guldpriset kan gå i denna turbulens?
  mvh L.O

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.