Fokus på FED möte

Viktig vecka där FED väntas höja sista gången med 25 punkter till 5% på onsdag, och ECB väntas höja med 25 punkter till 3,25%. Stora grejen är att FED kommer att säga att man PAUSAR höjningarna, inte SLUTAR höja. Dvs om det visar sig att 5% ränta inte tvingar ner tillväxt och jobbskapande på ett sätt som får ner löner och strukturell inflation, så kommer man att återuppta höjningarna. Sänkningar är inte på ritbordet alls, men skulle ekonomin hamna i uppenbar recession, där arbetslösheten börjar dra kraftigt, då har man pulver att sänka. Helst vill Fed ligga kvar på 5% och se hur tillväxt och inflation gradvis anpassar sig. Men det blir inte alltid som man tänkt sig!

Tillväxten har bromsat in från förra året, liksom priser på mat, energi och varor. Dock är lönetrycket högt till följd av starkt jobbskapande och tajt arbetsmarknad. FED kommer flagga för att man är nöjda med 5% som med viss fördröjning får önskat genomslag. Men det är en osäker framtid. Å ena sidan kan man hävda att dagens räntor X skuldsättning kommer tvinga in USA i recession under andra halvåret, och det kan rent utav tvinga FED till sänkningar mot årets slut. Å andra sidan har amerikanska ekonomin visat sig vara motståndskraftig, delvis för att hushåll och företag har bundit sin skuldsättning till låga räntor, vilket skulle kunna innebära att tillväxten inte mattas av som tänkt och den lönedrivna inflationen biter sig kvar. Detta skulle kunna tvinga FED till att ta upp räntehöjningarna igen. Till någon typ av mellanmjölks alternativ där de ligger kvar på 5% under en längre tid då datan motiverar varken eller.

Börsuppgången sedan i oktober handlar om att FED gått från att höja med 75 punkter per möte till att sluta höja, vilket i grunden handlar om att marknaden diskonterar en värld med låg inflation. Detta är över nu, och nu väntar nästa era.

Mitt base case är recession, men övergången är oftast inte enkel. Man brukar säga att lågkonjunkturen kommer gradvis och sakta, för att sen slå till plötsligt. Så lär det även vara denna gång. När det väl är ett faktum så kommer man kunna peka på att systemet var i gungning med 3 kursade banker i USA samt en kraftig inverterad yieldkurva. För att inte tala om den negativa likviditeten.

Igår kom en del PMI data,

Från Kina kom NBS Mfg PMI in på 49,2 mot väntat 51,4 och fg 51,9. Svagt. Kinas utveckling är väldigt typisk post C-19 beteende. Det är tjänster som mår bra när man överkonsumerat varor under längre tid. Kinas tillverkningsmaskin står inte heller på egna ben, likt Japan och Tyskland, utan är beroende av konsumtionen i Usa och Europa.

Kina NBS Non-Mfg PMI kom in på 56,4 mot fg 58,2…. fortsatt hög, men momentum svalnat något. Också väldigt post C-19 beteeende.

US Final Mfg PMI kom in på 50,2 mot flash 50,4 och fg 49,2…. väldigt mycket soft landing i USA nu!

US Mfg ISM kom in på 47,1 mot väntat 46,8 och fg 46,3…. bättre än sist och väntat, men nivån är väldigt mycket soft landing. Tänk typ ”2% tillväxt, 150k nya jobb i månaden i snitt, bibehållna vinster” och det är ju fantastiskt om vi kan bibehålla vinsterna samtidigt som vi brottar ner inflationen, men dessvärre tror inte jag det är möjligt. Denna ekonomiska bild kommer upprätthålla lönerna och därför funkar det inte. Sen om 5% styrränta + QT räcker, eller det kommer att krävas nya höjningar efter sommaren vet jag inte säkert. Sannolikt räcker det!

dito Employment kom in på 50,2 mot fg 46,9…. man varken sparkar eller rekryterar… soft landing alltså

dito Prices kom in på 53,2 mot fg 49,2…. de som hoppas på breda prissänkningar inom Goods sektorn, som bidragare till CPI/PCE ska komma ner ytterligare får tänka om. Man höjer inte priser, men ekonomin är tillräckligt stark för att man ska behöva sänka. Vi behöver recession för att se breda sänkningar. Där är vi inte. Så vänta er inga storverk från CPI framöver.

dito New Orders kom in på 45,7 mot fg 44,3. Bättre, men ingen supernivå. Men denna siffra bekräftar soft landing också.

På det hela taget en siffra som visar på MOTSTÅNDSKRAFT i den amerikanska ekonomin. Ingen högkonja, men absolut inte på randen till recession heller.

Dollarn har varit lite småstark på sistone, och givet datan är jag inte förvånad. Vad FED säger om framtiden kommer vara MYCKET viktigt. Sen anser jag att det är efterfrågan inom service och tjänster som numera är det viktigaste, och den kommer senare i veckan!

Tyska Mfg PMI kom precis in på 44,5 mot flash 44,0 och fg 44,7… lite bättre men ingen kul nivå. Också motståndskraftigt ändå!

Europa Mfg PMI kom in på 45,8 mot flash 45,5 och fg 47,3…. typ samma analys.

Europa laggar USA, men den ekonomiska bilden är snarlik. Dock tror jag att både Riksbanken och ECB har en till höjning att göra senare i sommar innan man är klara.

Bortsett från FED, är jobbdatan på fredag oerhört viktig. Vi har även Service PMIs på onsdag.

Vad gäller rapportsäsongen så rasslar det till ordentligt denna vecka, med Apple i spetsen. Hittills har rapportsäsongen varit stark, och konsensus verkar gå från -8% YoY på vinsterna under Q1 mot -6% men säsongen är inte slut ännu. Vad jag tycker är intressant är hur dåliga rapporter hamras ner, inte så konstigt, medan starka rapporter tas emot ganska ljummet. Om det handlar om att värderingarna är höga, eller att marknaden inte tycker Q1 är representativt för kommande kvartal är svårt att säga…. börserna totalt sett har fortsatt sega sig uppåt.

4300ish hade varit en fin toppnivå…. för att därefter vända ner. Jag penslar efter 3800 redan i maj. Supportat av en VIX som drar från låga nivåer, Stark dollar och ett Sentiment som mean revertar från hög nivå! Men man ska inte vara greedy, det kan vända innan också!

Jag tycker inte att aktier generellt sett är attraktiva nu. Rapporterna har varit bra, men de är history och speglas av ett konjunkturellt starkt 2022, med stark orderingång, och stark lageruppbyggnad. Vinsterna 2024 kommer vara nåt annat, och börsen diskonterar framtiden!

Lite som att säga att du hade köpt i oktober 2022 om du visste att det 6 månader senare skulle finnas okej vinstestimat, hyggligt stark konjunktur, räntor som vänt ner, inflation som började peka åt andra hållet och centralbanker som intog en försiktigare hållning och en värdering på allt detta som inte avskräcker. Vill du göra en bra affär idag? Pensla då upp situationen mot slutet av året…. Och fråga dig själv om det är inprisat eller inte!

Ha en fin vecka!

————— onsdag

USAs BNP är på 22tn USD. Hushållens skulder ligger på 17tn. Statsskulden ligger på 32tn. Hushållens samlade löner ligger på 10tn. Visst, en hel del är bundet på lägre räntor…. men ändå, det blir nog bra det här! 🙂

Läste Mitelmans om kronan… som var bra! Läs den!

https://www.di.se/analys/kronan-en-standig-mardrom/

My take på kronan är rätt enkel: Sverige bedrev under en många år en expansiv penningpolitik mot ECB och FED för att göra kronan svagare, för att nå prisinflationsmålet. Detta står för 90% av den strukturella kronförsvagning, och vi lever nu i arvet av denna. Denna politik med låg prisinflation gav automatiskt hög asset inflation. Dvs folk och företag lånade pengar till låg ränta, vilket drev upp skulderna/priserna på fastigheter generellt. Nu är vi den omvända situationen där vi vill få ner prisinflationen och där hade en stark krona varit önskvärd. Rent tekniskt borde man erbjuda väsentligt högre ränta än man gör i Europa och locka till sig kapital. Men det funkar inte, för vad omvärlden fattar är att det går inte att höja räntan för mycket givet 1, storleken på skuld och 2, strukturen på skuld med rörliga räntor och korta bindningstider. Därför kan inte Riksbanken trovärdigt föra en politik där man kan stärka kronan. Detta gör att omvärlden inte köper kronan, och därför stärks den inte.

Riksbanken är bakbunden och kan inte göra nåt. Den kan bara hoppas på EN SAK, nämligen att det blir recession i USA, så FED sänker räntorna och ECB väntas följa efter. Om de håller i dagens styrränta något, så ökar räntespreaden, och givet att vi inte importerar för mycket recession från omvärlden, så kommer kronan sannolikt att stärkas. Trots att vi är ett litet öppet, exportberoende och konjunkturkänsligt land.

På en helt annat not…. https://www.di.se/live/lastbilsmarknaden-i-usa-foll-kraftigt-i-april/ . Vad ska man säga? Först Gradvis, sen plötsligt 🙂

JOLTS job openings kom in svagt igår, största tappet nu senaste månaderna och i linje med Covid, Great recession osv… men nivån är fortsatt hög, dvs det finns många jobannonser där ute, men de försvinner snabbt! Brukar vara en signal om sämre arbetsmarknad, men man ska inte dra på för stora växlar!

ADP Employment kom in på 296k mot väntat 148k och fg 145k……………. vääääääldigt stark siffra, sen har det visat sig på månadsbasis att ADP och NFP kan spreta isär ordentligt. Så man ska vara lite försiktig med att dra slutsatser. Men jag tror inte marknaden kommer att uppskatta om NFP kommer in dubbelt så bra som väntat, då det betyder att ”FED sista höjning på 5%” snart kan vara ett skrotat narrativ. Vi tar ett steg i taget!

Man kan resonera ur två perspektiv här. Ett perspektiv är att räntorna inte slår genom på skulderna, och därför kan folk konsumera som innan. Detta upprätthåller tillväxt. Det är ju bra. Men det innebär också att det fortsätter att skapas jobb och i en tajt arbetsmarknad så kommer lönetrycket att vara högt, och därmed inflationstrycket. Detta skulle kunna få FED & Co att höja ännu mer. Men det spelar som sagt ingen roll för att skulderna var ju som sagt bundna till låga räntor. Anyhow, låt säga att FED höjer till 10% (bara ett exempel). Det kanske inte spelar någon roll för skuldsatta. Men om man kan placera pengarna riskfritt till 10%. Vad ska en aktie yielda då för att det ska anses vara en okej placering?

En annan diskussion jag hade med en kollega rörde tappad real köpkraft. Dvs priserna har rusat mer än inkomsterna. Låt säga att företagen slutar höja priserna och inflationen till slut faller mot noll YoY%. Då är allt lugnt eller? Nej det är det inte. För även om företagen slutar höja priserna så har den negativa real löneutvecklingen gjort att folk inte har råd med lika mycket som innan. Detta gör att de ställer krav på sin arbetsgivare om högre lön, ÄVEN om priserna inte stiger längre. Arbetstagare vågar ställa krav på lön om 1, arbetsmarknaden är tajt, och 2, om de inte är rädda att bli av med jobbet. Därför kan man tänka sig att den höga löneinflationen håller i sig även om inflationen sjunker. Problemet är att ökar ett företagslönekostnader, så kommer de skicka den kostnadsökningen vidare ut mot kund. Således blir vi inte av med inflation bara för att maten inte blir dyrare. Detta betyder alltså att inflationssiffran i teknisk mening är sekundär. För att få bukt med inflationen strukturellt så måste vi trycka ner jobb och tillväxt mot noll. Helst negativ. Först då kan FED andas ut. Där är vi inte än…. särskilt inte om man ser till dagens ADP siffra.

US Service Final PMI kom in på 53,6 mot flash 53,7 och fg 52,6.. inline, pekar på en stark ISM

US Non-Mfg ISM kom in på 51,9 mot väntat 51,8 och fg 51,2… inline fortsatt rätt stark nivå. Inte slut på festen där ännu!

Dito Employment kom in på 50,8 mot fg 51,3… dom fortsätter anställa!

Dito Prices kom in på 59,6 mot fg 59,5…. inte lika högt inflationstryck som tidigare nivåer, men fortsatt väldigt högt vilket inte är så konstigt med tanke på nyanställningar och hög efterfrågan

Dito New orders (tolkas som bokningar) 56,1 mot fg 52,2… Oj, starkt. Vänta er inte att man slutar anställa och höja priser här inte.

Dito Business Aktivitet 52,0 mot fg 55,4……….. något mjukare.

En rätt inline siffra. Service näringen mår fortsatt bra. Vilket borde störa FED. Intressant att nivån på New Orders och Biz Activity typ byter plats. Vet inte exakt hur jag ska tolka det faktiskt.

Men på det hela taget en stark skörd data idag.

Får se hur duviga FED är nu med tanke på att de ska flagga för paus och allt… The floor is yours Jay!!! Tbc……………….

FED höjer med 25 till 5%. Helt väntat och noll reaktion…. snart pressträff

FED är hyfsat övertygade att de är klara på 5%…. MEN de gör också det helt jäkla kristall klart för marknaden att vänta er INGA räntesänkningar. Givet deras syn på konjunktur (mild recession) och inflation så kommer vi ligga kvar på 5% länge. Ni som hoppas på lägre räntor. Passar er jävligt noga för vad ni hoppas på… för de kommer inte förrän något går sönder.

Kontentan är följande: Powell ger marknaden TVÅ alternativ.

1, Softlanding/mild recession, dvs vinster kring 200-220usd…. fast med 5% styrränta under lång tid

eller

2, Klassisk Recession, dvs vinster kring 160-170 dollar… och kraftfulla räntesänkningar.

Inget annat alternativ finns där ute enligt honom. I verkligheten finns två alternativ till

3, Visst, det finns ett där 5% ränta inte alls biter, tillväxten börjar accelerera igen, och inflationen kommer tillbaka som tidigare i en 2.0 version och FED tvingas fortsätta att höja. Men detta är något Fed verkar sätta 0% sannolikhet till, även om de säger att de är databeroende och detta är en ”paus”.

4, det marknaden hoppas på, dvs bibehållna vinster OCH räntesänkningar senare i år. Detta alternativ förkastar FED också.

Så marknaden insåg ikväll att har man att välja mellan 1 och 2 och då är börsen inte särskilt attraktiv.

Powell är stentydlig, vill ni ha lägre räntor så måste vi ha en rejäl recession, annars får ni tugga i er 5% LÄNGE! Det finns inga andra alternativ!

Innerst inne är jag inne på Alt 2, men jag är osäker på tajmingen, och fram tills dess får vi leva med Alt 1. Det finns även en liten liten risk för Alt 3. Alt 4 har jag aldrig trott på.

För svensk del borde vi alla hoppas på en Amerikansk recession, snarare förr än senare. Det är enda sättet för räntorna att komma ner, och sannolikt även stärka kronan.

Anyhow, rent tekniskt är marknaden svag, men inga tydliga säljsignaler ännu. Jobben på fredag är viktigt, och core CPI i nästa vecka…. men givet säsongsmönstret är det stor risk för 3800 i maj. Men om det brallar till så ser jag även 3600 samt 3300. Dock utesluter jag inte en sista körare till 4300.

——————— torsdag

Från Europa och Tyskland kom Final Service PMIs in starkt, precis som Flash indikerat

Från Kina kom Caixin Mfg PMI in på 49,5 mot väntat 50,3 och fg 50,0. Precis som NBS indikerade tidigare i veckan är det Services i Kina som ångar på, inte Mfg, vilket är helt i linje med Post Covid beteende.

Challenger Layoffs, alltså uppsägningar, sjönk från 90k till 67k…. arbetsmarknaden mådde bra i april. Vänta er ingen jättesvag siffra imorgon…. och således, räntesänkningar i år, visst kan det bli så, men nu känns det långt bort. Vi får se var datan landar imorgon, men risken är att den blir stark, vilket borde leda till starka räntor och dollar.

ECB höjer räntan med 25 punkter till 3,25%. Helt väntat. Man guidar för en höjning till i sommar till 3,50%. Där tar det stop, och sen anammar de samma strategi som FED (läs ovan om FED). Mat och energipriserna har redan lugnat ner sig, och i detaljhandeln höjer man inte längre priserna till följd av svag efterfrågan. Även i Europa så mår konsumenten än så länge hyfsat bra och de flesta har ett jobb att gå till, och där pengarna spenderas på services, som restaurangbesök och resor, vilket man lär fortsätta att göra så länge som räntekostnaderna inte äter upp allt utrymme!

Eftersom ECB går mot 3,50 i sommar så lär även Riks höja i sommar till 3,75 vilket jag personligen tror är toppen. Givet att ekonomin successivt surnar till med högre räntebetalningar. Räkna med en bolåneränte topp kring 4,5-5% i Sverige. När det kommer till kronan så tror jag att de gärna hade sett att den var starkare, men samtidigt är de bakbundna att höja så mycket som krävs. Kronans nivå idag, svag som den är, gröper trots allt ur våra plånböcker, och gör att vi har råd att spendera mindre. Det deflatoriskt i sig. Även om en kraftig försvagning hade gett en mer direkt och teknisk inverkan.

——————- fredag

VIX har börjat röra sig på ett sätt som påminner om början på februari, där marknaden till slut satte sig c10%. MEN, då fick vi även dollar styrkan med oss, då den gick från 1,10eur till 1,05. Visserligen har dollarn senaste veckorna planat ut lite, men något tydlig signal har vi inte. Så det går inte att säga att vi är bound for a correction här och nu. Min bedömning är att SPX kan komma ner hela vägen till 3980 utan att vi kan avskriva chanserna till en ny toppkörning mot 4300. Jag upplever att sentimentet efter en månads sidledes börs är ganska neutralt, https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed , så där har vi inte mycket till hjälp. Kan gå åt båda hållen. För mig blir återigen dollarn är viktig faktor i sammanhanget. Börjar den stärkas ordentligt så kan vi börja avskriva toppchanserna. Annars inte.

Därför blir dagens jobb data och nästa veckas CPI viktig att hålla koll på ur ett dollarperspektiv.

Jag fick frågan varför jag ofta gör en stor sak inför en datapunkt, och sen när den väl kommer så är det rätt sällan som det blir någon större reaktion. Har jag konstant fel? Well, jag har inte varit tydlig i kommunikationen där. Ta FED mötet i veckan som exempel. FED mötet ÄR oavsett hur det kommer in viktigt för att man ska kunna måla upp makro bilden, och bygga makro scenarior. Men för börsen är det inte alltid så viktigt. Som med all makro data så finns det inbyggda förväntningar i valutor, räntor och börser. Kommer datan, eller vad FED säger, som väntat, så blir det oftast ingen större reaktion. Det är med andra ord avvikelser mot det förväntade som leder till reaktioner. Det är det oväntade som skapar rörelse. Ungefär samma sak med aktier. Kommer resultatet in som väntat blir det ingen större reaktion då det väntade redan ligger diskonterat i aktiepriset. Det är avvikelsen som skapar rörelse. Så FED mötet är superviktigt, liksom jobb och inflationsdata. Men för att skapa en rörelse som behövs en avvikelse mot det inprisade.

Kina Caixin Services PMI kom in på 56,4 mot fg 57,8. Bekräftar vad NBS siffran visade, nämligen att det är bra sprutt i Kinas service näring till följd av C19 reopening, men att momentum nu avtar.

NFP kom in på 253k mot väntat 180k och fg 165 (nedreviderad från 236k)… en väldigt stark siffra (inom soft landing narrativet) som inte kommer som någon jätteöverraskning givet datan i veckan… sen var nedrevideringen ganska rejäl. Så de tar nästan ut varandra. Men ändå stark skulle jag säga.

Timlönerna kom in på 0,5 MtM% mot väntat 0,3 och fg 0,3. WHAT THE FUCK. Detta är en jävla skräll. Lönerna har taktat kring 0,3% i månaden sen december, alltså i FEM månader att gett FED förtroende att det inte föreligger någon LÖNESPIRAL, vilket i sin tur gett dom förtroende att sänka höjningstakten från 75 ner till 0 och därmed säga att de är klara. 0,3 i månaden är 3,6% om året, vilket lirar med core PCE om 2,6%. Alltså helt okej givet att core PCE trendar nedåt. MEN 0,5% i månaden är alltså en nivå som är historiskt och i absoluta termer väldigt hög. Lirar med 6% lönetakt om året, och core PCE om 5%. Alltså om lönerna skulle fortsätta att växa med 0,5 i månaden, och företagen höjer priserna för att kompensera för löneökningen, så kommer core PCE INTE att trendan nedåt utan snarare ligga kvar runt 4-5%. Not good at all. Okej, en siffra gör ingen sommar, så man ska inte extrapolera för mycket här. Men bara så att alla förstår vad nivån innebär och konsekvenserna. Fortsätter lönerna att komma in så här, så kommer FED att tvingas tillbaka till att höja igen.

Sen ska man ju komma ihåg att räntan slår genom med sex månaders fördröjning. Så man kan härleda ungefär så här, lönetrycket i april är en funktion av styrkan i arbetsmarknaden i januari-mars. Styrkan i arbetsmarknaden är en funktion av konjunkturen under oktober-december, och den är i sin tur en funktion av räntorna under april-juni. Så lönerna är ju aldrig leading på nåt sätt. Så dagens styrränta på 5% borde slå genom i lönerna nästa vår. Leading och lagging dynamik värd att lägga på minnet alltså! Detta talar för att FED borde ha is i magen.

Datan idag, om man vill vara snäll, är att ni som tror på Räntesänkningar inom kort. GLÖM DET! Om man vill vara stygg, FED behöver börja fundera på att höja ytterligare, men det räcker med att avvakta till efter sommaren. Lönesiffran är en väldigt lagging komponent.

Sen är jag den förste att medge att när recessionen slår till… så är det oftast nåt som går sönder, och vips så blir en halv miljon amerikaner uppsagda under en enskild månad. Det är inte en från OM, utan NÄR.

Men dagens data är visar på en stark ekonomi och eventuellt vissa LÖNESPIRALS risker… vilket borde få räntorna att studsa och dollarn att stärkas… vi får se hur marknaden tacklar detta. Spontant borde 3900 ligga närmare än 4300…. men fan vet!

I nästa vecka kommer CPI….

Trevlig helg!!!!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

26 kommentarer till Fokus på FED möte

 1. P skriver:

  En spaning;
  När jag var liten (är född 83) så lagade/fixade/byggde man allting själv. Och det man inte kunde själv frågade man grannen om. Dessa kunskaper fördes vidare från min farfar till min pappa till mig. Men jag upplever att dagens unga i allt större utsträckning inte fixar någonting själva längre? Mer och mer lejas ut på diverse service firmor. Allt från att bygga altan till att laga cykeldäck. Eller köra ut mat istället för att hämta…

  Kan detta vara det nya? Att goods går ner vid recessesion men att service ligger kvar? För att ingen vet hur man gör saker, utan man MÅSTE ta in en firma som kan? Jag menar, om du inte kan någonting så måste du ta hjälp av någon. (obs detta är en lekmans spaning, och det kanske inte alls går att göra den här förenklingen?)

  • GaStan skriver:

   Din spaning är helt korrekt. Men den delen av funnits med i ekonomin ganska länge nu. Svenskarna var länge dåliga på att köpa in tjänster, men vi är bättre nu. USA ligger 20 år före oss på denna punkt.

   Att det spelar in i datan nu håller jag därför inte med om. Så har det alltså varit länge. Service och tjäsnteinnehållet i Amerikanska ekonomin är 75%+. Det är dessutom där alla jobb skapas.

   Att Services går starkt i USA, och på andra ställen handlar till stor del om post C19 beteende, där vi övershoppade varor och undershoppade tjänster.

   Men Tjänste sektorn har alltid laggat tillverkningssektorn med 1-2 kvartal så det är inget konstigt i sig.

   Sen tror jag, som du säger, att vi i högre utsträckning sätter guldkant på vårt liv genom tjänster än varor idag.

   Men oavsett kokar det ner till köpkraft. Vi har den lön vi har, sen får du dra av räntekostnader. Sen är det skitsamma som vi spenderar allt på restaurang eller robotgräsklippare. Om köpkraften minskar så minskar den… ur ett ekonomiskt aggregerat perspektiv spelar det inte så stor roll hur vi spenderar pengarna.

 2. mr.c skriver:

  Du ser inte skogen för alla träd. Den recession som så många väntar på prisades in förra året och är överspelad ur en investeringssynpunkt förutsatt att inget nytt problem dyker upp.

  • GaStan skriver:

   Inprisad? Om det blir recession så tappar normalt sett Earnings med c25%, och då ligger earnings på 165usd för SPX, och givet botten i oktober på 3500 så var det PE 21. Det är inte en klassisk recessionsbotten om du frågar mig.

   Vad vi prisade in förra året var en värld med normal inflation, och normal räntor…. men INTE recession.

   Om vi hamnar i recession närmaste 12-18 månaderna så är detta inte inprisad och något marknaden måste anpassa sig för. Om vi undviker recession, ja då är marknaden rätt på det. Men jag köper ändå inte börsen för den handlas nästan till PE20 på vinstestimat, och givet att FED inte kommer sänka räntan, så är det för dyrt!

 3. Oscar skriver:

  Hej Jonas,

  Tack för en grym blogg med många intressanta tankar.
  Har du funderat på att lägga till en likviditetsindikator som ytterligare ett verktyg i makroanalysen? Finansiell stress eller dylika mått verkar onekligen ha en stor inverkan på börsen.
  https://www.financialresearch.gov/financial-stress-index/ kan man följa ett mått som verkar korrelera rätt bra med börsen, men det är såklart laggande.
  Bara en tanke.

  • GaStan skriver:

   Tack för input, den faktorn är väldigt viktig, och jag följer den på annat håll. Men det är inget jag redovisar om på bloggen.

   Men precis som att du kan lägga likviditets kurvan över börskurvan, kan man även lägga kurvan över framtida vinster. Både korrelerar fint. Vilket såklart har sin förklaring i att om centralbanker stryper likviditeten så ger det avtryck på ekonomin, som innebär lägre försäljning bland företagen som ger lägre vinster. Så de hänger ihop!!!

   Vinsterna blev hyfsade under 2020. Låt säga att man finanspolitiskt i världen kört balanserade budgetar, samtidigt som man inte sänkt räntan, och inte kört en spänn i QE. Då hade vi fått en mycket svårare recession, och då hade inte vinsterna landat i närheten av vad dom gjorde.

 4. Daniel skriver:

  Jag klev in på börsen 2016 och de senaste åren har verkligen varit intressanta lärdomar för mig. De senaste veckorna har nog varit mer intressanta kontra tidigare då det känns mer och mer som vi är ute på väldigt tunn is, men börsen fortsätter iaf uppåt.

  Svenska Sinch kom med rapport nyligen som var bedrövlig och det var väl egentligen ingenting som sas i den positiva bemärkelse ang framtiden heller. Vad hände jo aktien tappade över 10% på rapportdagen för att sen vända upp och sluta dagen på +4-5%.. ^^

  Amerikanska big tech bolagen såsom AMZN, MSFT och GOOGL rapporterade över förväntan. AMZN startade ett rally i efterhanden på sin rapport dag på över 7% eller var det var för att sen falla pladask när någon på deras earnings call sa något i stil med att deras cloud business börjar se tecken på inbromsning.

  Termen AI är senaste buzz word grejen. Särskilt i amerikanska earnings call då det verkar finnas ett samband mellan hur många gånger CEO:n säger ordet AI i callet varpå aktien också stiger i efterhandeln.

  En del bolag och aktier börjar nu närma sig tidigare ATH. En del amerikanska tech aktier har gjort nästan 100% sen deras botten där vid årsskiftet. Detta i en räntemiljö som är otroligt långt ifrån den noll/minus ränte miljön som rådde när tidigare ATH sattes… Det är väldigt intressant då narrativet över i stort sett alla ekonomi relaterade medier var att nu blir det nytt år och det kommer bli ännu värre. Kan inte varit många som köpte då, men som säkert börjat köpa nu när aktien gått +50% och blivit mega bullish på köpet.

  Jag måste erkänna att det känns lite surt att missat tech rallyt som startade vid årsskiftet då jag faktiskt hade en plan på att gå in med en mindre summa pengar i några bolag som kommit ner ordentligt, men aldrig gjorde så.

  Samtidigt tänker jag tillbaka på något du skrev för något år sedan ang björn marknader och att de ofta kännetecknas av stora swing/rallyn åt båda hållen, en stark FOMO känsla och att börsen oftast lyckas lura in så sjukt mycket folk innan allt rasar.

  Nej jag får fortsätta med 2.60% ränta på sparkonto via de stora nätmäklarna som jag ändå tycker är helt okej eftersom pengarna fins tillgängligt snabbt om jag vill köpa något.

  • GaStan skriver:

   Jag tycker du sålde in det till dig själv rätt bra 🙂

  • Östergren skriver:

   Det är ärligt talat ett jävla tjat om AI just nu (som om det vore nåt nytt).
   Som trader kan jag konstatera att min omsättning är nere på mindre än 10% mot tidigare då robotarna tar det som är ”billigt” och lämnar kvar ett äppelskrutt till mig.
   Förstår ärligt talat inte de som tror att traders/analytiker/retail har med kurssättningen att göra (det är AI som sätter kurserna).

 5. Lukas skriver:

  När ska bostadspriserna vända ned? Jag har varit på en del visningar i Stockholms innerstad och det är fortfarande mycket folk på dessa, Ibland långa köer samt budgivningar. Är Stockholms bostadsmarknad frånkopplad makroekonimin och lever sitt egna liv?

  • GaStan skriver:

   PRiserna är ner 10-12% från toppen och antalet transaktioner är ner 70% från topparna. så marknaden har förändrats. Men jag håller med, den är oväntat svag, och förklaringen ligger i att kalkylräntorna inte justerats upp i linje med räntorna. DEtta gör att lånelöften är frikostiga. Sysselsättningen är också fortatt stark. SVerige mår trots allt hyfsat bra.
   MEN jag att närmaste året kommer bjuda på högre kalkylräntor OCH sämre konjunktur, och det borde pressa ner bostadspriserna 10-15% från dagens nivåer!

   • Max skriver:

    Kollade Hagastaden, april 2022 18 transaktioner och april 2023 16 transaktioner. Så ändå relativt jämnt, men kanske beror på vilket område man kollar? Kvmpris från 128k 2022 till 106k 2023.

    Lite som du varit inne på ang priser, så länge arbetslösheten är låg kommer nog priserna ligga kvar på nuvarande nivå. Skulle det kunna bli så att när ekonomin börjar gå riktigt dåligt och arbetslösheten stiger så tvingas Riksbanken sänka räntan och pga det hålls priserna uppe?

   • GaStan skriver:

    Datan jag läste om tittade på hela landet totalt sett.

    När det gäller räntorna kan man säga att Riksbankens räntesänkningar hjälper, fast med en fördröjning på minst ett halvår. Sen har priserna trots detta svårt för att resa sig kraftigt trots att man nollar räntan. Men det kommer så småningsom i takt med att även konjunkturen repar sig.

    Precis som nu, så har Riksbanken höjt till 3,5% och fallet går segt. Mycket pga av hygglig ekonomi, men det gnager sig in liksom.

    Sen får vi ser hur det blir med kalkylräntorna som styr lånelöften. Nu har man ju inte höjt dom mer än max 0,5% trots att räntorna gått upp med 3,5%… vilket i teorin betyder att sänker Riksbanken styrräntan till noll, så ger inte det någon stor reaktion på kalkylräntorna.

    Sen blir ju folk mer sugna på att byta upp sig eller köpa boende, om rörliga bolåneräntan ligger på 1,5% mot idag 4-4,5%… så det kommer få effekt. MEN, det är alltid storleken på lånen som sätter ribban för priserna.

 6. Gustaf skriver:

  3-månaders boränta är upp 0,5% hos flera banker, samtidigt sänks 1 -och 2-årsräntor lika mycket…

  • GaStan skriver:

   Tumregeln är att 3m rörliga räntor ligger c100 punkter över Riksbankens styrränta.

   För bunda räntor behöver man titta på 2 resp 5 bostadsoblis, och lägga på minst 100 punkter. Bostadsobligationerna ligger historisk c50 punkter över samma löptider på statsobligationer. Numera ligger de på 100 punkter.

   Statsobligationerna har också ett förhållande till styrräntan, men även räntor internationellt. Numera är yieldkurvan världen över inverterad sedan lång tid. Långa räntor handlas under korta. Det gör även svenska. En 5 årig statsobligation ligger idag på 2,4% trots att styrräntan ligger på 3,5%. Det gör att 5yrs bostadsoblis ligger på 3,4%. Det gör att ett 5årigt lån prutat och klart borde ligga på c4,4%.

   Dvs samma som 3m lånet, fast där tar man styrränta 3,5+ 100 punkter = 4,5%

   Så borde vara samma ränta, men det härleds olika.

   Sen finns det avvikelser från bank till bank, men det handlar om att de är beredda på att släppa marginal. Det i sin tur handlar om två saker. 1, lånekostnaderna har blivit dyra så folk ligger på och vill ha så låg ränta som möjligt. Får dom inte det är det enkelt att byta ett rörligt lån till en annan bank och då är det bättre för banken att tjäna lite än att inte tjäna nåt alls och 2, många banker tjänar grova pengar på inlånade pengar, där de kan placera pengarna över natten hos Riksbanken och få 3,5% ränta. De flesta med stora likvida medel förhandlar såklart sin ränta. Men det finns många som har ett par månadslöner på sitt konto och tycker knappt det är lönt att förhandla. Särskilt när man sätter det i relation till lånen som är stora. Grejen är att dom personerna är väääääldigt många, så aggregerat blir det mycket pengar i inlånade medel där bankerna tjänar fina pengar. Därmed blir räntenettot, intjäningen, bra totalt sett, och då kan de tumma lite på bolånemarginalerna.

   Den bästa affären, i teorin, hade varit om du amorterade ner lånet med pengarna du har på lönekontot, för då gör du en besparing med 4%+. Det är bra ränta :-). Men givet osäkra tider etc… så är det skönt med lite buffert på kontot. Så då skiter man i det. Utan fokus blir att betala så låg ränta på det rörliga bolånet som möjligt.

 7. Emil skriver:

  Tyska fabriksordrar kom in -11% jmf med -2.4% förväntat. EU-recession på gång, smygandes?

  • GaStan skriver:

   först gradvis, sen plötsligt!

   Än så länge har inte PMIs guidat för nåt fritt fall, tyska PMI kom ju in på 44,5. Det är ju en siffra som visar på svaghet, men inget fritt fall.

   Men mitt case är att vi rör oss mot recession.

 8. Martin skriver:

  Hej Jonas.
  Hur ska man tolka dagens rörelse? Stark jobbsiffra och 10 åringen lätt upp, dollarn håller sig på 1,10 mot euron. SPX upp – jag trodde först ned. Är det glädje över att recessionen inte är här ännu eller handlar det mer om en rekyl efter 2 dagars nedgång och stark rapport från ännu en techjätte? Siffran känns inte börsvänlig egentligen med tanke på ”higher for longer”. Får inte ihop matten riktigt? Tack för grym blogg.
  // Martin

  • GaStan skriver:

   Håller med… marknaden är kanske glad över stark data som ger confidence till vinstestimaten, samtidigt som FED sagt att man ”slutat” med räntesänkningar

   Annars tänker jag att det hela är en rätt teknisk trade, dvs ända sen SPX bröt upp över 4000 så vill marknaden sätta en ny topp innan vi går in i en större sättning…

   Rent generellt handlar ju nästa stora nedgång om nedreviderade vinster, och inte förhoppning om lägre räntor. Den boxen är redan avklarad.

   Eller är det bara så enkelt som du säger, dvs det har gått ner i veckan, och marknaden krävde en studs.

 9. Christer skriver:

  Hej Jonas,
  Du brukar ju säga att man skall känna pain, och det smärtar verkligen att vara bear …

  Om man handlar nu som uppenbarligen många gör, så måste man ju tänka indexen kommer stå högre senare i år, för annars väntar man väl ?

  Så kan indexen undvika en kraftig nedgång samtidigt som Fed får ner inflationen ? – vad skulle krävas för det, otroligt svårt att se det, om inte efterfrågan kommer ner så kommer ju ekonomin att fortsätta gå som nu som sämst … enda alternativet är om man tänker att inflationen trots allt är driven av transistory effects … vilket ju känns väldigt långsökt. Tex Jonas Thulin, EPB,har ju sin vy tex, där han ser att inflationen kommer krascha snabbt i höst … utan att han går in på några mekanismer bakom …

  Nästan på väg att ge upp cash positioneringen och ta position efter nästa korrektion …

  Galet svårt

  • GaStan skriver:

   Det finns även en massa korta pengar i marknaden, som inte bryr sig om långa utsikter, utan bara försöker fånga rörelsen här och nu, och tror dom att det kan stiga ytterligare, så laddar dom på! Men de är också snabba på att hoppa av om det vänder, och då finns det inga långa köpare där, och då rallar det oftast på snabbare och längre än man tänkt sig. Dock blir det hela en tajmingfråga, och därmed pain trade, då det inte går att säga NÄR, och det kan ta längre tid innan det händer, givet att det händer.

   Jag Thulin har helt rätt i att stora delar av inflationen kommer att krascha, vi ser redan tecken på hur frakt priser fallit, bottlenecks försvunnit, och mat och energi och en del råvaror toppat ur, och detta är till stor del kopplat till hela pandemin och allt som hänt efter den. Så de här kommer fortsätta att pressa ner inflationen strukturellt oavsett om vi har soft landing eller recession. Så långt kan FED vara nöjda och därmed kan vi känna oss trygga med räntorna.

   Problemet är om ekonomin tuffar på, arbetsmarknaden är stark, så har vi ett väldigt högt lönetryck. Lönerna utgör aggregerat den största kostnadsposten för företagen, och företagen agerar rationellt, genom att höja priserna ut mot kund för att kompensera för denna kostnad. Detta gör att denna del av inflationen biter sig kvar i en stark ekonomi, vilket FED inte gillar. Det betyder att de inte kan sänka, och vill det sig riktigt illa, så måste de återuppta höjningarna. En recession däremot innebär att efterfrågan avtar, arbetslösheten tar fart, och då dör även denna del av inflationen. Då kraschar inflationen på riktigt. Men då kommer inte vinstestimaten att hålla.

   Sen stirrar sig många blinda på just inflationssiffran. Dvs om mat, energi och annat är extremt negativ, samtidigt som lönerna bidrar, så kan nettot ändå blir okej inflation. Då tror många där ute att FED är nöjda. Alltså säg att inflationen landar på 1% för att mat och energi bidrar med -2% och löner med +4% (bara ett exempel). Är FED nöjda för att man ligger på målet? Nej de kommer vara bekymrade över lönernas +4% för de vet att inflationen kan komma tillbaka. Lönerna får man bara ner i en tajt arbetsmarknad, genom att ta dö på tillväxt och jobbskapande. Man är nästan tvingad att skapa recession. Helst en mild sådan, men med deras verktyg kan de inte finkallibrera utvecklingen.

   Apropå positionering finns det alternativ:

   1, Man kan ligga 98% cash och 2% i köpoptioner. Drar marknaden 20% härifrån så tjänar du fortfarande en del pengar, och samtidigt tar liten risk. Detta på bekostnad av att marknaden står stilla eller rör sig lite. Då loosar du. Men det kan det vara värt

   2, Dela upp portföljen i en lång del och en kort. Säg 50/50, där den långa utgår från fundamental faktorer som gör att du står utanför, medan den korta är mer trading orienterad, och försöker fånga ”rörelsen” samtidigt som man kör med Stoploss.

   3, Säg att du ligger fullinvesterad i aktier/fonder du tror på, men bygger in skydd via derivat, som kostar när marknaden är stark, men då går förhoppningsvis portföljen okej, samtidigt som skulle marknaden helt plötsligt tappa 20% på en månad, så ger derivaten grym utväxling, och skyddar stora delar av fallet.

   Inget av det här är någon holy grail. Men det är alternativ till att inte uppleva pain trade på samma sätt som att bara ligga helt utanför.

 10. Mikael skriver:

  Aldrig varit med att så många människor som blir upprörda över stigande aktiekurser…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.