Svensk Inflation och börsen

Börsen är pigg och är uppe och sniffar på motståndet kring 1,585. Bryts det väntar 1,600-1,610. För att vi överhuvudtaget ska bryta och fortsätta uppåt mot gamla toppar, jag tänker främst på 1,660 och 1,720, så kan inte kronan harva under 8kr mot dollarn. Den får inte vara så stark. Stark krona – svag börs. Så länge som kronan inte etablerar sig över 8 kr så är risken för återtest av 1,516 och stödområdet kring 1,500 samt 1,450 klart överhängande. Däremot om kronan är på väg mot 8,50kr då har vi troligtvis sett botten. Någon gång kommer vi få en reaktion på rörelsen från 9,10kr i april i år, och jag tror 8,50kr är ett bra target. Frågan är om det är dags nu?

Vi har september FED möte nästa onsdag, den 20e. Marknaden tror inte på någon höjning, och marknaden brukar ha rätt. Men skulle man mot förmodan höja så skulle räntorna hoppa till och stärka dollarn… dvs försvaga kronan, vilket skulle kunna vara ett startskott för börsen. Men det är inte så troligt. Tvärtom är det mer troligt att de ger en duvig bild mot bakgrund av inflationen och att Stormarna kommer ge ett hack i kurvan för tillväxten under Q3. Men att de troligtvis introducerar QExit, eller QT (Quantitative Tightning) som det också kallas för.

Kronförstärkningen på sistone är dels ett resultat av en mer duvig FED, som alltså handlar om klen Core PCE och klen lönebildning. Men även ett starkt Sverige som ser ut att klara sig utan fullt så expansiv penningpolitik. Nej, vi kan inte balansera penningpolitiken genom att snabbt höja till neutrala realräntor, dvs upp till 1,5-2,0% då detta skulle tvinga oss in i fastighetskrasch och recession. Men vi kan skrota QE och vi kan höja med 50 punkter upp till par mot ECB. Frågan är om kronan prisar in detta på 8kr mot Euron, eller vi har mer att ge? I min värld ska en 2-årig statsobligation ligga kring 0% och 10-åringen kring 1,0% om styrräntan är -0,5% och Riksbanken INTE tillämpar QE som dopemedel. Idag ligger de på -0,72% och +0,52% så visst finns det att ta av om man Riksbanken avslutar QE och lämnar marknaden för statspapper som nettoköpare. Alltså kan kronan, allt annat lika, stärkas ännu mer. Lägg på räntehöjningar och den kan stärkas ytterligare. Därför måste jag säga att risken är rätt stor att Riksbanken inte kan inta en mer hökig hållning. ECB är i samma sits. Men det finns en stor BUT, och det är om FED ändrar sig.

Eftersom den amerikanska inflationen hålls nere av låga löner, telefonitjänster, läkemedelspriser, stark dollar och tidigare svaga energipriser…. och alla effekter utom lönerna lär falla ur statistiken så är chanserna goda att inflationen börja stiga igen borta i USA. Det kan få FED tillbaka i höjar spåret. Åtminstone upp till 1,5%. Det är två höjningar till. Också QT ovanpå det. I det läget blir det lättare för både Ingves och Draghi att agera hökigt utan att euron och kronan blir alltför starka.

Åter till börsen. Vill du har bra börs så vill du att kronan går till 8,50. Tror du på nya bottnar så måste du sikta på 7,50kr. Frågan är vad som väntar..

Rent tekniskt så ser kronan ut att ha stärkts klart, då vi testat våren 2016 stödet, samt Fib50% av hela uppgången från 2014. Det skulle betyda att kronan nu är på väg mot 8,50kr och börsen står inför rally. Alternativt bryts den här nivån och då väntar typ 6,50kr vilket känns helt otänkbart då det skulle kräva en rätt hökig riksbank och en rätt duvig FED. Samtidigt typ. Så det är svårt att säga. Det lutar åt rally, men som sagt, jag vill se att vi bryter motstånden och att kronan etablerar sig över 8kr på riktigt. Annars är risken stor att vi får se nya bottnar som säsongsmässigt är så klassiskt i september/oktober.

Det kom inflationsdata från Sverige idag, som de flesta säkert har sett.

CPIF kom in på 2,3% YoY mot väntat 2,2% och fg 2,4%. Fortfarande är det dyra paketresor som spökar. Något som på sikt borde falla ur statistiken.

CPIF ex energi steg med 2,0% mot väntat 2,0 och fg 2,1%.

Rensar man för effekterna av resor, men även en tidigare svag krona, som numera är stark, så borde inflationen leta sig ner mot 1,7%ish längre fram. Det rimmar också med rådande lönetakt.

Detta sammantaget lockar såklart Ingves att gå mot en mer balanserad penningpolitik. Men han kan inte gör det om kronan stärks med 20% och räntekostnaderna dubblas för svenska hushåll. Då kommer anledningen till att han stramar att slå om till att bli en anledning att stimulera längre fram. Det är nog ingen som tycker det är optimalt.

Men åtminstone borde han kunna höja två gånger och ligga par mot ECB samt avsluta QE. Sen får vi se!!! Vår tillväxt är så otroligt kopplad till tre saker:

1, Kronan, som alltså påverkar vår handelsbalans, och därmed tillväxt och jobbskapande och slutligen löner och köpkraft.

samt

2, Räntan som påverkar hushållens räntekostnader och därmed konsumtionen. En procentenhet dyrare räntekostnader lyfter bort ca 40 miljarder för hushållen i potentiell konsumtion och sparande)

samt

3, Räntan igen, genom att den påverkar fastighetspriserna då lånelöftena krymper med en högre ränta, vilket egentligen är kopplat till att kalkylräntan stiger när ränteläget stiger. Fastighetspriserna har en stor indirekt effekt på svensk tillväxt genom fastighetsbolag, byggbolag, mäklare, byggvaruhus, arkitekter, fastighetsrelaterade konsulter och advokater och dess spridningseffekter på övriga sektorer.

och allt detta är helt beroende på vad Riksbanken gör. Riksbanken är dessutom inte självständig utan måste förhålla sig till ECB, som i sin tur måste förhålla sig till FED. Därför måste Ingves och Draghi sagt till Yellen i Jackson Hole att du kan för satan inte sluta med räntehöjningarna nu, när vi börjar funderar på att dra oss tillbaks. Då kommer våra valutor stärkas och sabba alltihop! Varpå Yellen säkert svarade… jag vet, men vi måste ändå förhålla oss till inflationen och lönerna tar liksom inte fart. Dessutom ska vi ju inleda med QT, där vi har räknat fram att 500mdr i QT är samma sak som en höjning med 0,25 punkter. Så vi måste ta det lite lugnt. Ni har väl dessutom ingen brådska egentligen. Det finns ju inga som helst överhettningstendenser i era ekonomier, mätt som inflation och löneutveckling? Nej jag vet såklart inte vad de sa till varandra… men det är rätt kul att spekulera. De flesta bedömare ute på stan tycks vara bombsäkra på att första räntehöjningen kommer nästa år. Jag vill bara säga två saker. 1, Det är inte första gången man tror på räntehöjningar och 2, det är betydligt mer komplicerat än att bara säga att ”Sverige går bra – dags att höja”. Därmed inte sagt att man gör det. Det är till och med troligt. Särskilt om FED blir lite hökig snart igen, och ECB flaggar för nedtrappning av sina QE köp i oktober, förslagtvis från 60 till 40 mdr med start i januari nästa år.

 

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Svensk Inflation och börsen

 1. tommyl skriver:

  Det hade varit spännande om du får rätt och att vi får ett rally, och går in i den femte vågen innan kommande recession. Men samtidigt så ska enligt mig, dollarn ner ytterligare rent tekniskt , och Trump gillar som bekant en svag dollar, vilket han också har uttryckt med all önskvärd tydlighet. Läste att lönehöjningarna gick ner i september men upp i augusti i USA om jag minns rätt, kan man dra några slutsatser av månadsstatistik i detta?

  • GaStan skriver:

   Ja bryter dollar ner under 7,90 så är det i princip no mans land till 6,50….

   Jag ser bara inte fundamentalt hur det ska gå till!!

   Lönehöjningarna är klart mediokra hur man än vrider på det… nån tiondels skillnad om man jämför månader mellan. The big picture är densamma… lönerna kommer inte tvinga upp inflationen mot 2% eller över som det ser ut idag

   • Patrick Bateman skriver:

    Som jag ser de har vi en joker…om oljan sticker pga krig eller liknande lär inflationen sticka uppåt?

    Ingen här som skriver har en aning om vad oljan står i om ett halvår. Står den i 100 dollar fatet igen så kommer vi få vår inflation …

   • GaStan skriver:

    Oljan är ofta en joker.

    Men kom ihåg att alla centralbanker tittar på inflation ex energi. Dvs Kärninflation. Ett stigande oljepris, givet att det inte efterfrågedrivet, gör ju folk fattigare. Därför är det en dålig anledning att strama åt penningpolitiken…

    Dock vet vi att oljan har en spill over effect även kärninflationen. Så visst spelar den in.

    Men problemet är långt större.

    Ingen vet vad oljan står i om 6 månader. Även om vi visste det, så måste vi även veta VARFÖR den gör det. Dvs handlar det om utbud el efterfrågan. Vet du inte det kan du inte fatta rätt beslut heller.

    Tekniskt ser den stark ut i alla fall.

    Best guess brukar vara dagens pris +/- 5 dollar. Det brukar ringa 90% av rörelsen.

 2. Jacob skriver:

  Hej! Tack för intressant läsning! Skulle du kunna förklara relationen mellan stark krona svag börs? Varför?

  Mvh Jacob

  • GaStan skriver:

   Tack själv!

   Låt mig först slå fast att det inte alltid är så enkelt att om kronan är stark så är börsen svag. Dvs som om det vore ett samband som man alltid kunna hålla fast vid. Det hade varit enkelt. Men så är det inte.

   Men just nu är det min bedömning att sambandet fungerar. Det finns två skäl till varför börsen går dåligt när kronan är stark. Det första skälet är aktuellt just nu:

   1, En tillgång vilken som helst bör inte ändra värdering bara för att en valuta förändras. Givet att allt annat är intakt. Bästa exemplet brukar vara priset på olja. Dvs om ett fat olja kostar 50 dollar och dollarn stor i 8 kronor så är det 400kr för ett fat olja. Låt säga att dollarn försvagas med 10% till 7,27kr (8/1,10). Är det rimligt att du ska få köpa ett fat olja för 7,27 X 50 dollar= 364kr om inget annat har förändrats? Nej det är det ju inte. Oljan borde stiga i pris till 55dollar per fat, så 55*7,72=400kr gäller. Över tid har vi därför sett en väldigt tajt negativ korrelation mellan dollarn och oljepriset. Anledningen till att det inte alltid fungerar är att andra faktorer påverkar oljepriset samtidigt. På samma sätt gäller detta även börsen. Bara för att kronan stärks, finns det ingen anledning att ett svenskt börsbolag ska värderas högre. Så därför, allt annat lika, handlas kursen ner. Det omvända gäller såklart också…

   Anledningen till att detta inte alltid fungerar handlar precis som med oljan att den bakomliggande förklaringen för förändringar i växelkurser, handlar om nåt annat, som påverkar börsbolag fundamentalt. Så även om kronan stärks, och bolaget borde värderas ner, så kanske vinstförväntningarna revideras upp vilket stärker aktien.

   2, Den andra förklaringen, som egentligen är viktigare, men som inte riktigt gäller just nu, är det faktum att bolag som är nettoexporterande gynnas av en svag valuta, då deras kunder 1, vill köpa mer när produkten blir billigare i kundens egen valuta och 2, det exporterande bolaget får betalt i en valuta som stiger i värde. De här två punkterna leder alltså till upprevideringar av vinsten vilket är positivt. Notera att jag skriver nettoexporterande (då många bolag även importerar saker där effekten blir den motsatta). Eftersom Stockholmsbörsen Mcap mässigt domineras av stora nettoexporterande bolag så får detta oftast en stor effekt, dvs där en stark krona är missgynnsamt för börsutvecklingen.

   Är detta någorlunda svar på din fråga?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.