Allt fokus på US Inflation på onsdag

Den enskilt viktigaste makrodatan just nu är inflation, och eftersom det är USA som håller i taktpinnen så är det US inflation som är viktigast. FED tittar på måttet Core PCE, men den kommer först om två veckor. Core CPI däremot kommer först, och är därför mest intressant. Historiskt följde de här två varandra med c50 punkters skillnad. Så har du core CPI så kan man enkelt extrapolera core PCE utan att hamna alltför fel.

Core CPI har senaste två månaderna legat på 6,4% resp 6,5% och nu på onsdag väntas den bli 6,0% YoY. Man kommer alltså med mycket hög sannolik kunna konstatera att Amerikanska inflation toppade förra månaden. Detta är till stor del en ren baseffekt som kommer att tillta under året.

Det intressanta är månadsdatan, dvs hur mycket höjde företagen priserna jämfört med månaden innan. Det som var väldigt intressant med förra månaden är att den kom in på 0,3% MoM hämfört med fg månads 0,5%. Detta är lågt. Inte lågt i absoluta termer. Om företagen höjer med 0,3 varje månad i 12 månader så hamnar årsinflationen till slut på 3,6% vilket såklart är högt ur ett historiskt perspektiv. Men senaste året har vi varit vana vid höjningar på 0,5-0,6 per månad. Det är också därför vi har de årstaktstalen som vi haft på sistone. På onsdag väntar sig marknaden 0,4%. Det motsvarar c5% på årsbasis vilket är lägre än inflation upp mot 6%+ som vi har nu. Så vi disinflatioriska tendenser redan idag av två skäl, dels det baseffekts mässiga, och dels att månadshöjningarna nu är lägre än de varit och om det håller i sig innebär att inflationen om ett år är lägre än den idag.

Men ur ett FED perspektiv så skulle jag säga att 0,3% och uppåt fortfarande indikerar för HÖG inflation jämfört med målet. En månadsdata på 0,2% ger c2,5% på årsbasis om ett år, och tänker man att CPI ligger 50 punkter högre än PCE så hamnar den på 2%. Alltså på målet. En månadsdata på 0,2% innebär alltså att inflationstrycket INTE är för högt, och skulle därför tvinga FED att ändra sin kommunikation. Vilket sannolikt skulle få räntorna att falla kraftigt.

Jag är övertygad om att vi kommer nå data kring 0,2 senare i år, och därmed skiftar narrativet från problem med inflation till problem med tillväxt, och sannolikt en Risk off marknad med fallande räntor och stark dollar. Jag tror ju på 0,2 eller bättre redan i höst, och därför tror jag november/december höjningarna uteblir. Time will tell.

Men vi är inte där ännu.

På onsdag, om datan kommer in på 0,4 eller högre, så tror jag att marknaden blir rädd att FED är behind the curve, att 75-100 höjningar i sommar kan bli aktuellt, och då kan nog börserna falla vidare. Nya bottnar således. Det som talar för att inflationen fortfarande är hög är att priskomponenterna i PMI/ISM fortfarande ligger kvar på höga nivåer. Den dagen företagen slutar höja priserna (för att de märker att efterfrågan inte mäktar med det, och det börjar ligga varor kvar på hyllorna, eller halvfulla restauranger, och man börjar resonera att det är bättre att sälja EN vara med lite lägre marginal, än NOLL varor med god marginal) så kommer de i PMI enkäterna svara att de inte planerar att höja priserna och då borde ex US Mfg PMI Prices falla rätt snabbt ner mot 50 från idag 80+ och med någon månads fördröjning så kommer vi se det i inflationsdatan. Detta har ännu inte hänt, och pekar på fortsatt högt inflationstryck. Servicesektorn utgör en stor del av amerikanska ekonomin, och med ett högt lönetryck, som är den stora kostnadsposten i sektorn, så vill företagen kompensera för denna kostnadsökning med höjda priser. Men återigen… gapar stolarna tomma på restaurangerna så får det samma effekt som välfyllda hyllor med varor.

Kommer den in lägre än 0,4 så tror jag vi kan få samma reaktion som i onsdags efter FED mötet. Dollarn svagades och räntorna dök… och Growth bolag gick ur starkt. Sannolikt kommer Maj att då präglas av en ganska stark rörelse. Varför? jo för att 0,3% MoM innebär 3,6% på årsbasis 12 månader senare, eller c3% för core PCE… blott 100 punkter över 2%-målet. Då kommer det räcka med 50+50 punkters höjning i sommar, och kanske nåt mer i höst. Och detta är redan inprisat. Då ska inte räntorna högre än vad de är idag. Det skulle upplevas som en lättnad, och peka på att FED är rätt på bollen. Vi hade dessutom timlönerna i fredags som visade på mindre lönespridning från inflationen. Det verkar också som att priserna på begagnade bilar kommit tillbaka rejält, vilket har varit en stor förklaringsfaktor under hela uppgången.

Jag är inte positiv till börsen som ni vet. Utan jag tror vi är på väg in i en miljö med svag tillväxt, fallande räntor och stark dollar (risk off). Men även inom en bear market går det starkt från tid till annan. Som i onsdags när räntorna föll men dollarn svagade sig. Dollarn är nyckeln här och stark börs borde vara synonymt med en dollar som går mot 1,10-1,12 euro.

Nu är positioneringen tunn, sentimentet negativt, och det råder väldigt mycket konsensus kring den fundamentala bilden. De flesta fattar att inte ens PE18 är billigt för SPX när US10yrs ligger på 3%+ och det råder osäkerhet hur högt räntorna kan gå, samtidigt som vinstprognoserna för i år och nästa är klart bräckliga. Detta vet ALLA, och just därför kan det dra. Men det krävs en anledning, och inflationssiffran har potential att skapa den här situationen.

I veckan har vi även inflation från Sverige, PPI från USA samt Michigan. Vi har en hel del tal från FED ledamöter, som alla kommer vara hökiga. Men det är sekundärt, de är i slutändan slavar under inflationsdatan.

Ha en fin vecka… tbc

————————-

US Core CPI kom in på 0,6 mot väntat 0,4 och fg 0,3 MoM%. Sämre! Att den kom in så högt trots att begagnade bilar hade en väldigt svag utveckling i april är lite märkligt. Jag gissar att det handlar om rätt mycket prishöjningar i servicenäringen, som en effekt av att lönerna har klättrat så, och eftersom de utgör största kostnadskällan, så kompenserar företagen för den kostnaden genom att höja priserna. Nu vände timlönerna förvisso ner i april, men prishöjningar kommer med viss fördröjning så det bygger på tidigare löneuppgång.

0,6 höjning i månaden, 12 månader i rad, indikerar alltså en inflationstakt på över 7%. Så siffran visar INTE på deflatoriska tendenser. Tvärtom. Alltså kan siffran på nytt göra marknaden rädd att FED är för duviga med 50+50 punkters höjning i juni+juli och de kommer tvingas att brassa på med mer. Stigande räntor…. således svag börs.

Dollarn stärks på beskedet… men räntorna indikerar ner. Detta är Risk off regim. Dvs marknaden är rädd att ju fler och större höjningar som FED tvingas till, desto större sannolikhet för recession. Recessions rädsla ger Risk off. Risk off är dåligt för aktier.

På årsbasis kom den in på 6,2 mot väntat 6,0 och fg 6,5 YoY%. Sämre, men man kan slå fast att inflationen toppade ur i mars på råsbasis och nu är på väg ner. Men den kommer inte vara radikalt lägre om ett år om inte månadsdatan mjuknar… men det kommer den att göra.

När jag tittat närmare på detaljerna, så är Goods inflation faktiskt NEGATIV i april. Man sänkte priset på varor. Det är ju mitt tema som börjar värka. Service inflationen var särskilt hög, och inte minst inom Transportation… vilket tros vara drivmedelspriser som driver upp kostnaden för detta. Så kvaliten på den höga siffran är låg, och det är kanske därför marknaden tar det så bra. Men det hade ju varit bättre om den kom in på 0,2 istället för 0,6. Men det kommer!

Vi får se vad det här tar vägen… spontant skulle jag säga att det är negativt. Om jag tvingas till att tänka positivt så skulle en tolkning kunna vara att senaste veckans nedgång har varit ett sätt för marknaden och diska detta, dvs en sell on rumours, buy the fact situation. Eller att innehållet i siffran inte pekar på så inflatoriska effekter.

Sen såklart, mitt case är att tillväxten är på väg ned, lönerna har bromsat in, råvarupriserna kommer mean reverta, så att tids nog är inte inflation ett problem. Det saknas köpkraft för att möta dagens priser, och efterfrågan kommer att vika. Det är bara en tidsfråga innan inflationen på månadsdata börjar segna ner, och narrativet börjar ändras. Men vi är kanske inte där ännu….

SPX är nära sin Covid-mars20 Fib38 kring 3820, och NDX är nära sin Fib50 kring 11,800. Skulle inte förvåna mig om de ska stämmas av innan säljarna är klara och en större uppgång kan ta vid…

————————-

Torsdag

Jag noterar att US10yrs inte stiger längre, trots allt hökeri. Den var uppe i c3,2% för en vecka sen men tarvar kring 2,8%. Har den toppat ur, precis som med inflationen, och börjar sin resa mot c2%. Dels för att inflationen kommer röra sig nedåt, dels för att tillväxten rör sig nedåt, och som en funktion av att marknaden börjar gå från hökig regim (stark dollar – stigande ränta) där man är brydd över inflation och räntor men inte tillväxt, till en Risk off regim (stark dollar – fallande ränta) där man inte är så rädd för inflation men väldigt rädd för tillväxt. Tajming är svårt… men visst är det detta narrativ jag tror på framöver….

Jag noterar även att Nassen i princip betat av sin Fib50%…. viktig teknisk nivå för mig… och det är min övertygelse att vi står inför en studs anytime soon. Hur långt ska vi i en studs… inte så långt om dollarn är fortsatt stark kring 1,05…. väldigt långt om dollar svagas mot 1.10-1,12…. vi får ta ett steg i taget.

Från Sverige kom kärninflationen in på 0,9 Mom% mot väntat 0,8 och fg 1,0. Det är ett extremt inflationstryck vi ser i Sverige idag. Det kommer inte från löner direkt, utan det är den utbudsdrivna inflationen som härjar. Ungefär som i USA fast med ett halvårsfördröjning. Svensk inflation lär vara hög ett tag till innan den vänder ner av den anledningen. På årsbasis ligger den på 4,5% mot 4,5 väntat och fg 4,1. Som ni förstår har inte Ingves problem att höja räntan. Nuvarande 25 punkter kommer höjas både i sommar och september. Sen är det mer osäkert. Det betyder att styrräntan ska till 0,75-1,0%. Han gör såklart inte detta för att han tror han kan påverka råvaurpriser och den utbudsdrivna inflationen utan för att döda efterfrågan så att ekonomin får det jobbigt, vilket framför allt gör att priserna inte sprider sig in i lönebildningen. Avtalsmässiga löner står för ungefär hälften av alla löner. De ska förhandlas nästa år. Då kommer vi vara i mild recession, dels för att 1, omvärlden är det som slår mot vår export 2, för hushållens köpkraft försämrats tack vare stigande räntekostnader + utbudsdriven inflation 3, och inte minst confidence problematiken kring fallande bostadspriser. Ovanpå detta säger facken redan idag att de högaktar inflationsmålet om 2%. Så givet recession kommer man landa på 3% fackliga löner vilket resulterar i 2% kärninflation i långa loppet. Ingves höjer till 0,75-1,00 men tvingas troligtvis reversera hela höjningen under nästa år…. Dom här slutsatserna är väldigt ICKE konsensus idag!

US PPI, alltså inflationen i producentledet, kom in på PPI ex food/energy 0,4 MoM% mot väntat 0,6 och fg 1,2. Klart deflatoriska tendenser alltså… och det är ingen no brainer att Goodsinflation inom Core CPI kommer fortsätta ner, och med viss fördröjning även sprida sig till Service inflation givet att lönebildningen tar det lugnt. Vilket den gör om 1, tillväxten mattas 2, varuinflationen mattas. Så vi kommer se hur Core CPI kommer svalna. Men hur fort det går och när är svårare att sia om. För att FED ska sluta höja så är det min övertygelse att vi behöver core CPI på månadsbasis på 0,2 eller bättre under ett par månader. Senast i höst borde detta vara fallet, och därför är november höjningen i min bok fortsatt ur spel. Däremot ligger juni/juli/september fortsatt på bordet…

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Allt fokus på US Inflation på onsdag

 1. Bo arrhen skriver:

  Tror du verkligen inflationen toppat?
  Mina små bolag, det ena tillverkar industrikomponenter o det andra liftar till slutkunder, höjer råvarutillägg från 19 till 24,5% 1/5 resp. kundpriset med 1,5% 1/6.
  Jag tror inte råvarupriserna slagit igenom fullt ut än, sista höjningen från plåtleverantören kom 1/5, vilket med fördröjning slår igenom hos våra kunder typ 1/6 och till deras kunder typ 15/6-1/7.

  • GaStan skriver:

   När jag pratar inflation i allmänhet så är det Amerikansk inflation jag pratar om. När det kommer till Sverige, så försöker jag säga att det är svensk inflation.

   I USA började inflationen ta fart redan under april 2021, mycket pga av de stora budgetunderskotten där borta i kombination med flaskhalsar i supply ända vilket pressade upp råvarupriser som sedan spred sig i värdekedjorna ut till framförallt varor.

   I Sverige började samma inflation ta fart så sent som i år om man ser till CPIF ex energi, så jag förstår dig om du upplever inflationstryck just nu, och Eftersom Sverige laggar USA med styvt ett halvår så dröjer det ett halvår till innan den toppar i Sverige.

   Men du kommer säkert uppleveva som företagare att det förekommer inflation även efter detta, dock har derivatan vänt ner, så det är nog först om cirka ett år som du kommer att uppleva att inflationen inte är ett stort problem längre.

   Jag hoppas detta svara lite på din fråga…

 2. Bo arrhen skriver:

  Kan det vara så att det vänder NU, VIX
  https://markets.businessinsider.com/index/vix toppade för en stund sedan på 34,5 vs 36,5 7e mars ?
  Detta index ser ut att vara ”facit”, stämmer med ”alla” toppar o bottnar. Vore enkelt… om det är så! 🙂

 3. P bateman skriver:

  Om inte 10 årig ränta i USA börjar stiga igen snart borde de innebära att räntemarknaden tror på en recession , det talar för att den kommer vända upp inom kort igen är min gissning…känns lite tidigt för de nu. Tror vi ska mot minst 4 procent kanske högre innan de här inflationsspöket går till en riktig recession..

  • GaStan skriver:

   Givet att man tänker sig us10yrs går mot 4% så har sannolikt inte marknaden inte bottnat än.

   Visserligen, stiger räntan samtidigt som dollarn börjar försvagas så har du per definition en Risk On marknad som sannolikt ger en stark börs. Särskilt efter senaste tidens nedgång.

   MEN eftersom du tror på ”inflationsspöke” som anledning till räntan, så är det sannolikt parat med en fortsatt stark dollar… och då är det en Hök regim, där aktier visserligen kan gå bra om de är attraktivt värderade.

   Är dom det?

   på SPX 3,930 och 227 dollar i vinst estimat för i år, så handlas marknaden till PE 17X…. det är inte snordyrt, men det är inte billigt om vi är i slutet av en vinstcykel heller…

   Så kontentan är väl att det kan studsa under nån vecka, men trenden är fortsatt nedåt.

   Detta givet dina 4%.

   Själv är jag tveksam… tror marknaden försöker säga oss nåt när den handlas ner samtidigt som inflationsdatan är svag…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.