FED höjer med 50bp till 0,75% på onsdag

Fullt fokus på FED mötet på onsdag, där de kommer att höja med 50 till 0,75% och flagga för ytterligare höjningar samt introducera QT med 95mdr i månaden fördelat på 60mdr i statspapper och 35 i bostadspapper. Detta är inga nyheter på nåt sätt utan väl diskat i marknaden. Kanske hålls börserna nere fram till FED, och sen blir det relief efteråt. Nästa vecka är det CPI som sannolikt bekräftar att vi passerat peak inflation. Jag tycker det är hög tid att vi börjar lämna inflationsnarrativet, och tar oss mot inbromsningsnarrativet. Amazon kvartalsrapport i förra veckan + Q1 BNP visade på sämre drag i amerikansk ekonomi. Nu kommer det! Jag utesluter inte att US10yrs kan gå högre, men den har faktiskt planat ur här kring 3% senaste veckorna. Förbyts narrativen så är det min syn att den vänder ner. GROWTH relaterade sektorer har chans att studsa med tanke på hur svagt de gått på sistone.

FED har möte sen i juni, juli, september, november och december. Det är svårt med tajming men om mitt case spelar ut med svagare tillväxt och låga månadshöjning sett till CPI/PCE så upphör de att höja redan i november. Det betyder att de höjer 3 gånger till efter onsdag. Minimalt höjer man med 25, maximalt med 50. Det skulle i så fall innebära att styrräntan kan gå till 1,50-2,25% i år. Detta motiverar en 2-åring på 2-2,75%. Korträntorna borde därför gått färdigt redan nu…

My take är att US10yrs kommer pressas ner mot 2% redan under andra halvåret, medan korträntorna ligger kvar. Detta inverterar yieldkurvan och varnar för recession om 1-1,5 år. När FED sen börjar prata om att man inte ser problem med inflation, och höjt färdigt, då kommer även korträntorna att falla.

Rent tekniskt vet jag inte om vi sett botten, men bryter SPX 4,300 väntar test av 4,400/4,500 i maj. I sommar riktar jag fortfarande in mig på 3,800.

Nu på morgonen kom Tyska Mfg PMI in på 54,6 mot flash 54,1 och fg 56,9. Samma från Europa kom in på 55,5 mot flash 55,3 och fg 56,6. Stabilt med tanke på Ukraina, men knappast uthålligt.

Senare i eftermiddag har vi ISM/PMI fr USA

US Mfg PMI kom in på 59,2 mot flash 59,7 och fg 58,8… tror den laggar ISM faktiskt!

US Mfg ISM kom in på 55,4 mot väntat 57,6 och fg 57,1… sämre men ingen superdålig siffra… ännu!

ISM Employment kom in på 50,9 mot fg 56,3.. kraftig nedgång, och den som påverkade huvudsiffran mest. Tror det är en kombo mellan fallande efterfrågan, och det faktum att det är svårt att hitta folk idag.

ISM Prices kom in på 84,6 mot fg 87,1… sämre men fortsatt hög nivå. Har svårt att se CPI månadsdata trilla ner mot 0,0-0,2 när den är så hög. Men det räcker att den kommer in som sist, dvs 0,3 för att inflationsnarrativet ska börja bli naggat i kanten, för nu är det årsbasis siffran som börjar ställa till det.

ISM New Orders kom in på 53,5 mot fg 53,8… inte samma kraft på nedgång som sist, och jag väntar mig ingen spikrak linje ner… men det är bara en tidsfråga innan den är under 50. Inventories steg något så ration mellan dom studsade lite, men pekar fortsatt på en fallande huvudsiffra.

På onsdag, förutom FED möte, har vi även Service PMIs och avslutningsvis på fredag har vi Jobbdata.

Dollarn är superstark, och i kombination med fallande räntor i framtiden, så skapar det en Risk off situation som driver aktier nedåt. Men vi kan även ha en temporär situation där dollarn kort försvagas med fallande räntor, och då är det marknaden som säger att vi ser framtida duvighet från FED, men inte nödvändigtvis så svag tillväxt…. detta skulle i så fall gynna Growth.

Ha en fin vecka

Tbc….

———

FED höjer med 50 punkter… inline, på snudden till duvigt, då många var rädda för 75bp

QT med 47,5mdr fördelat på 17,5 Bostad/30 stat i 3månader sen 95 fördelat på 60stat/35bostad… på snudden duvigt då man trodde på 95 direkt. 95mdr verkar vara ett tak, som alltså kan understigas. Detta i sin tur beror på hur mycket som förfaller. FED har alltså inte som avsikt att direkt sälja i marknaden, utan som tidigare väljer man att inte rulla över bonds som förfaller. Det gör volymen QT beror på hur mycket som förfaller varje månad. För statspapper spelar detta inte så stor roll, men för bostadspapper verkar det spela roll. QT gör alltså att privata sektorn nu får gå in som finansiär. Det ska inte vara några problem då likvida positionen är extremt stor. Dvs tidigare satt privata sektorn på bonds, som FEDs QE program skiftade över till cash. Nu blir det cash till bonds genom QT. Sist man gav sig på QT så fick det en stor effekt på aktiemarknaden då marknadens alltså dräneras på cash.

På det hela taget som väntat, på snudden lite duvigt. Särskilt när de säger att 75bp höjning inte finns på ritbordet. Det är samma sak som att säga att man är oroad för inflation, men inte SÅ oroad.

Jag tror man höjer med 50 i juni, 50 juli och 25sep… men bettar på uteblivna höjningar i november och december. Styrräntan ska till 2%. FED flaggar för 50 i juni/juli…. men vår syn går isär för September, November och December… för att inte tala om 2023. Time will tell!

Mitt case bygger på fallande inflation och tillväxt…. något FED, även om de trodde på det, inte kan kommunicera till marknaden i nuläget.

Får jag rätt så borde us2yrs gå mot 2,5% och jag tror us10yrs 2%. inverterad yieldkurva och recession nästa år….

FED är också bunden att säga att deras höjningar INTE leder till recession…. well, vad ska de säga!

Vi får se vad de säger under press konferens… men blir det en sell the fact duvig reaktion på räntorna så borde aktier studsa upp, särskilt growth……

tbc

——————-

Torsdag

PMIs för den kinesiska tjänstesektorn kapsejsar. 36,2 mot fg 42,0…. så går det när man stänger ner!

ISM non-mfg kom in på 57,1 mot väntat 58,5 och fg 58,3… sämre men ingen ko på isen. Prices 84,6 mot fg 83,8…. ingen lättnad där inte. Vilket handlar om höga löner, vilket handlar om lönespirals effekter, vilket handlar om höga priser på varor, som handlar om höga råvaru- och energipriser längre bak i värdekedjorna…. och ni vet alla varför… dvs tidigare Demand push och krig. Men vi vet alla hur FED kommer döda demand så det handlar i samklang med Supply, och även döda lönespirals kopplingen, så tids nog faller råvaru- och energipriser, som sen sprider sig i värdekedjan, som sen gör att den utbudsdrivna inflationen avtar, lönerna lättar, och vips är läget annorlunda… Nästa narrativ kommer att vara svag tillväxt, bort från stigande inflation. Jag vet att jag tjatar…. men så är det!

US Non-Mfg Employment försvagades ytterligare 49,5 fr 54,0…. nu har vi alltså svaga employment i både mfg och service… det handlar om att arbetsmarknaden är tajt, svårt att hitta folk. Men det innebär att jobbsiffrorna kommer att börja kommer in sämre om några månader. Sämre för köpkraften. Det innebär också att lönetrycket kommer att avta, men det kräver också sämre tillväxt och fallande CPI… och då menar jag inte fallande priser, utan att höjningarna avtar. Men det kommer.

US Service PMI kom in på 55,6 mot flash 54,7 och fg 58,0. Bättre än flash, men sämre än sist. Påminner om ISM. Tjänstenäringen har också toppat ur.

Kontentan är att Mfg kommer tids nog falla under 50. Non-mfg sannolikt ett snäpp högre. Priskomponenten och tids nog Employment faktorn kommer vara drivande i nedgången. Mfg leder Non-Mfg… New order/Inventories leder huvudsiffran.

Next up… jobben imorgon fredag.

————–

Äntligen fredag!

Det skapades 428k jobb i USA i april mot väntat 390k och fg 431k (uppreviderat fr 428k)… en stark siffra där många nog hoppats på under 300k för att få bekräftelse på att ekonomin inte är så stark längre utan har påbörjat sin resa mot svalare breddgrader. Jobbskapande kring 400k i månaden är i årstakt c5miljoner, som alltså är en sysselsättningsökning på c3% vilket brukar lira med c4% BNP tillväxt. Så det är en stark siffra. Styrkan i rapporten kan alltså skapa oro för att FED är behind the curve och för duvig och kan tvingas till betydligt större höjningar i sommar, alltså från 50bp höjning i juni och juli till 75-100bp per månad. Vi pratar alltså om en styrräntan från dagens 0,75 till 1,75% vid 50+50 höjning alternativt 2,75% vid en 100+100. I det förstnämnda fallet så är 3% för en 10-åring rimlig. Alltså där vi är idag. I det senare fallet så är vi uppe på 4%…. och då är dagens nivåer inte toppnivåer längre. Då förstår ni kanske varför marknaden är orolig!

MEN, Timlönerna kom in på 0,3% MoM mot väntat 0,4 och fg 0,4 (uppreviderat från 0,3). Löner som växer med 0,3 i månaden ger en årstakt på 3,5%… växer de med 0,4 så landar du på 5%. Rätt stor skillnad. Det förstnämnda pekar faktiskt på att lönerna kan ha toppat, att lönespiralen inte är lika stor längre då lönetakten på 0,3 vida understiger inflationstakten. Detta är väldigt viktigt för FED. De vill inte ha lönespiraler då det är samma sak som att säga att inflationsförväntningarna rör sig uppåt. Över målet. Nu för tiden handlar mycket om stark efterfrågan, tajt utbud och utbudsdriven inflation… Men en lönetakt på 3,5% har historiskt utmynnat i kärninflation på c2-2,5%. Så timlönerna pekar på väldigt lite lönespiral faktiskt. Något USA faktiskt har haft tendenser av…. till skillnad från Europa.

Så för att sammanfatta så ger jobbskapandet hökarna vatten på sin kvarn, dvs ekonomin är stark, inflationen kommer inte försvinna så länge som DEMAND klarar av de höga priserna, och det är FEDs jobb att skyndsamt döda DEMAND så det understiger Supply och därmed dödar den utbudsdrivna inflationen. Genom att höja räntorna så höjer man räntekostnaderna för alla skuldsatta och uppnår detta mål tämligen enkelt. MEN lönebildningen ger duvorna vatten på sin. Dvs vi ser inga tecken på lönespiral och därför är FEDs plan fullt tillräcklig.

Alltså blandad kompott. Så här långt verkar det som om räntorna vänder ner och initiala börsreaktionen var positiv. Men nu verkar det bli svalt igen.

Nyckeln för mig blir nästa veckas inflationssiffra. Kommer Core CPI in på 0,3 MoM eller bättre (det låg på 0,3 sist) så indikerar det en inflationstakt på 3,5% i årstakt. Det betyder att Core PCE ligger på c3%. Det är 1, lägre än den inflation vi sett senaste året, och det är 2, inte så långt från målet på 2%. Kommer siffran in på 0,3 eller lägre så innebär det att hökarna där ute har fel, och FED inte kommer behöva känna sig pressade att höja med 75-100 punkter i sommar…. kommer den in över 0,3… alltså typ 0,5-0,6 där den var tidigare när det var som värst… ja då har hökarna rätt i att FED agerar för sent och för klent, och kommer tvingas att agera tuffare redan i sommar, vilket kommer att pressa upp räntorna… och det lär inte börsen gilla.

Som sagt, jag är ju inflations optimist och tillväxt pessimist i grunden… så jag anser att det bara är en tidsfråga innan vi får se de låga månadssiffrorna… men om det blir på onsdag eller inte låter jag vara osagt. Givet hur nerkörd marknaden är så räkna med rejält uppställ på låg siffra… medan en hög siffra snarare kan elda på nedgången.

Rent tekniskt är SPX 4,300 nu en viktig vattendelare. Så länge som inte den bryts så finns det egentligen inga stödnivåer.

Jag vill ju också tro rent tekniskt att April nedgången går mot sitt slut och att vi vill se en rörelse upp. Där är jag rätt säker på faktiskt… men var botten är, det är svårare säga. Finns visst stöd kring 4030-4060 och sen 3960. Men det är egentligen först vid 3,800 som är på riktigt. Men den nivån hade jag inte tänkt att vi ska ta ut redan.

Önskar er alla en fin helg!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till FED höjer med 50bp till 0,75% på onsdag

 1. Freeeddyyy skriver:

  Om du ser fed hamna på 1.5-2.25 vart tror du då vår kära Ingves hamnar? Det intressanta är ju att boräntorna har dragit iväg redan 2-3 åring låg på 2.2-2.7 senast jag kollade med banken. Medan rörlig var fortfarandeca 1.30-1.5% Har dom redan prisat in dessa räntehöjningar?

  • GaStan skriver:

   han höjer även i sommar samt september upp till 0,75% totalt.

   Man kan gå baklänges… 5yrs bostadsoblis på 2,25 då bör 5yrs stat ligga på 1,75% och då bör styrränta ligga på c0,75-1%….. så JA höjningarna är i stort inprisade…

   Men sen kan marknaden få för sig att Ingves kommer gå längre än 0,75… och driva bostadsoblisen ännu högre… för att sen inse att han INTE kommer höja så långt, och handla ner den igen.

 2. Filip D skriver:

  Om man kollar bostadsobligationen är 2Y just nu uppe på 2.5% och 5Y på 2.8% vilket givet att bankerna vill tjäna 100-150p implicerar bundna bolåneräntor på 3.5 – 4.5% (~2% kvar till kalkylräntorna kring 6%). 1) Vad tror du om BO? Ska den falla tillbaka lite? 2) Detta borde snart få genomslag på folks lånelöften och därmed priserna?

  • GaStan skriver:

   2,8% borde implicit innebära en styrränta på 1,3… och så långt tror jag inte Ingves kommer hinna höja till. Så jag tror oblisarna ska komma ner lite under andra halvåret. Typ mot 2%

   Ja nu justeras bolåneräntorna upp i snabb takt, och med justeras nya lånelöften ner. Så priserna borde gå ner rätt mycket under andra halvåret

   • Filip skriver:

    Men det är väl främst bankernas kalkylräntor (om ~6%) som styr lånelöftena, inte den faktiska räntan? Därmed om bankerna tror att dagens BOs kommer komma ned lite så är det ju ingen idé att justera ned lånelöften särskilt mycket just nu utan mer rida ut stormen?

   • GaStan skriver:

    Tyvärr är det räntan,

    Hur skulle annars bostadspriserna kunna svänga så mycket? Om inte lånelöftena svänger?

   • B2 skriver:

    Bostadspriserna gick dock upp i April. Men snart så… kanske

   • GaStan skriver:

    Var har du läst det? Valueguard sa inte det sist

   • Filip skriver:

    1) Priserna svänger väl inte jättemycket utan har väl stigit hyfsat stabilt senaste åren.
    2) Vissa tidpunkter (ex april 2020) har det dippat men då är min hypotes att det ofta varit sentiment/hushållens inställning/oro som ledde till prisnedgången, inte att lånelöftena blev 10% mindre temporärt. Jag menar tex att andelen hushåll som belånar sig maximalt måste variera över tid och delvis bero på hushållens förväntningar.

   • GaStan skriver:

    Jag menade just det, dvs om kalkylräntan legat fast på 6% hela tiden så hade inte priserna kunnat öka, eftersom lånwlöftena knappt rört sig. Istället fick vi en kraftfull räntenedgång som drev ner kalkylräntan, som alltså inte är fast, som sen resulterade i generösare lånelöften och därmed stigande priser.

   • Filip skriver:

    Du menar att kalkylräntan som bankerna använder trycktes upp under april 2020 (givet tex sämre konjunkturutsikter)? Tror du inte att folks inställning ändå måste påverka marknaden och prisutvecklingen? T.e.x. att prisutveckligen lär ändras om 30% maxar sina lånelöften eller om 70% gör det…?

    Det måste väl ändå finnas någon mellanväg med kalkylränta och folks förväntningar? Jag var på en hel del visningar i början på covid och då tror jag snarare det var att folk inte vågade lägga bud än att de inte hade lånelöften

   • GaStan skriver:

    jag menar att kalkylräntan inte är något som är fastspikat av bankerna, utan den skiftar med räntorna, och därför skiftar även storleken på lånelöften. Det bevisas också genom att prisbilden har nästintill perfekt korrelation med räntorna, om man justerar för fördröjning på cirka 6-9 månader. Där det senare också är logiskt då det finns en skillnad mellan tiden du får lånelöfte, när du köper bostaden, och när affären går igenom. Du får inte heller glömma bort att vi har en marginal prissättning på bostäder. Dvs om det är 10 budgivare, och 9 av dom är oroliga för framtiden, så vinner nummer 10 som maxat sitt lånelöfte och lägger just det budet. 90% av köparna i marknaden är också säljare, så de som sålt behöver en ny bostad, och lägger man inte bra bud så vinner man inte, och då tickar klockan. Min erfaranhet i sthlm är att det stora flertalet frågar runt hos bankerna var de får högsta lånelöftet, och så kör dom på det. Priserna är så höga så man vill få ut så bra boende som möjligt. Många är också oflexibla, dvs de bor i en liten lägenhet och vips har de två små barn och behöver byta upp sig. Alternativet att bo kvar på 50 kvadratmeter finns inte i praktiken. Man är inte heller egentligen orolig för de höga räntekostnaderna. Dvs innan betalde man 1,25% i ränta, och nu landar det på 2,25%. Det innebär inte att man inte kan betala och tvingas flytta, utan det innebär i praktiken att man får snål in på semester och restaurangbesök.

   • Filip skriver:

    Ja, det är väl sant, förstår vad du menar. Priserna sätts ju på marginalen och det är en del stress…

    Men då en annan fråga, om det är 6-9m fördröjning på priserna då borde vi teoretiskt sett få maximalt genomslag på priserna i nov-jan ungefär. Men givet kartan och din outlook just nu kommer detta ändras i Q3/Q4 med ev recession 2023 vilket hade nollat räntorna. Tror du 1) att nollning av räntorna hade stärkt priserna, dvs bankerna rider ut stormen eller 2) att recessionen (en del får sparken) hade sänkt priserna ytterligare?

   • GaStan skriver:

    precis, det är därför jag tror priser och obligationen konvergerar och möts på mitten… dvs prisnedgången påbörjas typ NU och fortsätter året ut, men blir inte lika kraftfull som dagens 5 åriga bostadsoblis indikerar utan priserna faller kanske halvägs, och sen andra halvan är egentligen bostadsoblisen som möter upp priserna, genom att räntan på den faller i linje med övriga räntor i världen, när vi rullar över i en klassisk risk off marknad där man köper obligationer och trycker ner räntorna.

    Jag antar att du sett min graf mellan priser och ränta… senast https://kortsikt.com/2022/04/19/inte-risk-on-annu/

 3. P bateman skriver:

  Hur ser risken ut i Kina nu?

  Ryssland är ju helt off vågar man satsa en slant i Kina eller kommer de gå samma öde till mötes?

  • GaStan skriver:

   Stökigt, skulle nog avvakta lite till… långaiktigt troligtvis bra

   • P Bateman skriver:

    Mmm känns ostabilt nu…trist men så är det

    I kristider som dessa visar sig usa säkrast som vanligt för oss i väst, jag håller kvar mina nok och börjar gå in på sp500 på 3800 ner till 3000 nivån vilket är troligt innan året är slut

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.