Ställ in er på en kraftsamling

Jag tror SPX/NDX toppar ur här och nu…. nu väntar 2-4 veckors kraftsamling. Hade hoppats att OMX ville återta sina ATH nivåer men det verkar inte finnas ork för detta. Det kanske kommer med en fördröjning, who knows… men stora bilden är klar… dags för paus och kraftsamling, sen avslutande tomterally!

Jobbdatan, i USA skapades 531k jobb mot väntat 450k och fg 312 (uppreviderat fr 194). En super stark siffra. Dvs från förväntat 194+450/2=325k i månaden blev det 531+312/2=420k i månaden.

Tjänstesektorn mår bra, alla konsumenter lever livet. Delta är bakom oss.

Kan det skapas så här många jobb varje månad så har Powell rätt, dvs lagom till att tapering ebbar ut nästa sommar, så kommer vi ha en tajt arbetsmarknad – som till slut skapar löneinflation – och i sin tur kärninflation – som ger räntehöjningar – som ger högre marknadsräntor.

Det skulle vara lite komiskt för enligt mina beräkningar så trillar de pandemi relaterade faktorerna ur datan nästa sommar, dvs så att inflationen normaliseras, för att sen DIREKT ersättas av nya inflationsdrivande faktorer.

Men my guess är fortfarande att vi INTE kommer att lyckas skapa 500k+ jobb i genomsnitt varje månad fram till nästa sommar. 500k+ per månad kräver en ekonomi som växer med c5%+ . Jag tror inte USA växer med 5%+ nästa år. Inte utan expansiv finanspolitik. Köpkraften finns inte där. Visst, första halvåret kan bli bättre än det andra. Men jag ändå inte det räcker.

Kommer vi skapa 300k jobb per månad i genomsnitt, fram till nästa sommar, så ska vi vara nöjda tror jag. Implicit innebär det att första räntehöjningen dröjer till 2023…

Så för att vara övertydlig… Powell ser en möjlighet att det skapas 500k+ jobb i snitt per månad fram till nästa sommar. Då innebär det att Amerikanska når full sysselsättning nästa sommar, vilket gör att löner och senare priser kommer att lyfta på ett sätt som gör Core PCE, dvs inflation är för hög 6-12 månader senare, dvs under våren/sommaren 2023. Detta gör att han öppnar dörren för att agera med räntehöjningar redan under andra halvåret nästa år. Typ första höjning i september-22. Om jag har rätt så når vi inte full sysselsättning förrän årsskiftet 22/23 vilket gör att core PCE inte lyfter förrän andra halvåret 2023. Detta gör att FED inte behöver höja förrän April/Juni-23.

När man inte höjer så lär en 2-åring snitta på 0,5% medan en 10-åring lär snitta på högst 2%. Om FED ger sig kast med höjningar så kan en 2-åring lätt snitta 1,5% medan en 10-åring enkelt går till 3%. Det låter lite men ger stort genomslag.

Som nu…. om vi tänker konsensus vinsten på SPX för nästa år på 220usd och att fair value på en aktieriskpremie ligger på 3%. Så ger fair value på SPX när räntan idag är på 1,5% -> 3+1,5=4,5 ger PE 22 X 220 =4,840 indexnivå. Medan vid 3% ger den 3+3=6 ger PE 17 X 220 =3,740.

Skillnaden mellan fair value på 3,740 och 4,840 är nästan 29% högre om FED inte börjar höja. Medan om de börjar höja så sänkt fair value med 23%.

Det är detta som är det knepiga och lite tragikomiska. För blir jobbskapandet starkt, så innebär det inplicit att tillväxten är god, och det brukar för med sig stark börs. MEN det gör att också att vi går snabbare mot ett läge där FED vill höja vilket alltså radikalt sänker Fair value av marknaden. Blir jobbskapandet segare, så innebär det lägre tillväxt och börsoptimism, men också att FED avvaktar vilket upprätthållet ett högt fair value. Hänger ni med? Dessutom… om FED börjar höja så får detta en squezze out effekt på konsumtion och tillväxt, vilket sänker de framtida vinsterna. Så det är extra negativt. Vi vill alltså egentligen ha ett lagom starkt jobbskapande… men inte så svagt att det får marknaden att tvivla på tillväxt och företagens vinstgenereringsförmåga.

November kommer bli en Fib38/50…. typ SPX 4500-4550.

DOCK, siktar jag fortfarande på nya toppar i Mars/April 2022…. typ 5,200ish. Den sista 5:e rörelsen i Post Covid trenden och topp i hela rörelsen. Därefter väntar sämre börstider. Tänk räntehöjningar 2023, recession 2024. Marknaden bottnar alltid under själva recessionen, dvs under 2024. Vanligtvis toppar den ur 1,5-2 år innan. Dvs inte omöjligt under våren 2022. Sen blir det inte ett rakt streck ner…. men om jag får ”kaffefilters-spekulera” så tänker jag mig Topp våren 2022 kring 5,200. Därefter korrektion till SPX 3,700-4,000. Drivet av högre räntor, hög värdering, och negativa vinstrevideringar. Därefter studs mot SPX 4,500ish vilket paradoxalt nog kan inträffa när FED höjer för oftast mår ekonomin bra när de är innen i höjar cykel, och det snarare är oro för höjningar som skapade nedgången innan. Men sen en sista rörelse ner mot 3,100-3,500 drivet av recession och vinstfall, under våren 2024, som i grunden handlade om att FED kylde av ekonomin genom tapering/QT samt räntehöjningar.

Har förresten noterat fallande långräntor och stark dollar. Det är risk off i min bok och inte förenligt med stark börs.

Trevlig helg… tbc

Makroveckan är tunn, CPI från USA och Prel Michigan. Fortfarande en hel del Q3:or….

————

Räntemarknaden har tagit många på sängen på sistone… man väntade sig att FED skulle köra tapering, men ligga kvar med styrräntan, vilket allt annat lika ger stigande långräntor men ankrade korträntor. Yieldkurvan skulle fortsätta att stiga. MEN, icke sa nicke. Det blev tvärtom!

Powell sa ”vi väntar oss” att inflationen är övergående, från att ”inflationen är övergående. Dvs ett tecken på att han inte är lika bergsäker på att inflationen kommer ner nästa år. Har FED fel om att inflationen INTE är övergående, så innebär det att de tvingas höja redan nästa år. Detta skrämde korträntorna som tog ett hopp uppåt. Helt oväntat.

Långräntorna, som alltså skulle fortsätta upp, vände tvärt ner när marknaden började inse att reallönerna i dagens inflationsmiljö är negativa vilket i förlängningen ger minskad köpkraft, som alltså ger lägre förväntad tillväxt. Ovanpå detta vet räntemarknaden också om att centralbanker som höjer räntan inte bara framtvingar lägre tillväxt, utan många gånger är själva grogrunden till nästa recession. Om recesssion väntar runt dörren, då köper man långa oligationer. Det är sen gammalt. Långräntorna är känsliga för konjunkturutsikter, så de vände ner.

Så yieldkurvan 10-2 vände ner… korta steg, och långa sjönk, och många blev tagna på sängen. Många ligger korta långa obligationer (tror att långräntan ska upp) vilket är finansierat av långa positioner i korta obligationer (man tror korträntor ska ligga kvar på låg nivå).

Hur blir det nu då? Momentum verkar ofta på kort sikt, så det lär bli mer av samma. Men Zoomar man ut lite längre, så tror jag hela ideen kring ”FED är behind the curve” kommer få sig en törn. Det är bara extrapolerare som inte förstår dynamiken kring inflation som tänker fel i vanlig ordning. Därför bör korträntorna till slut komma tillbaka, medan långräntorna återhämtar sig. Men på kort sikt, så fortsätter det säkert. Det brukar det göra.

—————

Amerikansk inflation kom precis. Core CPI kom in på 4,6% mot väntat 4,3 och fg 4,0. Vi visste att den skulle vara hög, primärt pga baseffekt, men även hyror, beg bilar som lyft igen och allt annat som slår genom, dvs komponentbrist, fraktkostnader och indirekt höga energi, metal och materialpriser. Om bortser från baseffekter och temporära pandemi relaterade effekter så är min slutsats att verklig kärninflation taktar någonstans kring 2,5%. Inte alls lågt ur ett historiskt perspektiv, men inte så crazy som dagens siffra visar på. Om man studerar supply/demand dynamics, konsumtionsmönster och köpkraft, normaliserande finanspolitik osv… och sen tittar på metall, energi priser, begagnade bilar, hyror etc etc, och sen lägger till baseffektskomponenten så kommer man till följande slutsats:

Inflationsdatan kommer att vara hög fram till mars nästa år, och från och med april borde den börja droppa ordentligt. Första gången marknaden blir varse om detta är förmodligen onsdagen den 11 maj. Då kommer alla inse vad de inte inser idag. För de som fortfarande är lite skeptiska har jag en enkel fråga: Titta på Retail sales i USA i absoluta termer (man kan även titta på andra parametrar men den är bäst). Bakom varje retail dollar finns en köpkraftdollar. Hur är det möjligt att dagens nivåer ligger kvar närmaste året? Det är en ekvation som inte går ihop. Det är lite som att säga varje svensk som har 30,000kr i månaden i disponibel inkomst, men som haft 40,000kr i år tack vare stöd och bidrag, kommer fortsätta att konsumera 40,000kr även nästa år, TROTS att de bara har 30,000kr. Det är en ekvation som inte går ihop.

Anyhow, om de ska höja i September 22, så bör de flagga för detta SENAST vid mötet juni 22, och då bör arbetsmarknaden vara tajt fram tills dess. Så en höjning i september handlar om jobbskapande från IDAG fram till nästa sommar. Dit är det 8 månader, tajt arbetsmarknad har vi om 5,5miljoner jobb, dvs det måste skapas 687k jobb i snitt per månad. Ska det höjas i april-23, så måste de flagga för detta dec-22, alltså har man 14 månader jobb framför sig, alltså 392k. Så vet du hur många jobb, så vet du NÄR de höjer, och hur många jobb handlar generellt sätt om tillväxt…

Räntorna stiger, korta mer än långa, yieldkurvan faller, dollarn stärks. Det är marknaden sätt att säga att… vi är rädda för inflation, vi är rädda att FED har fel, att den inte är övergående, att FED tvingas höja redan nästa år, att FED är behind the curve, detta är en inflation som lyfter räntor vilket är negativt för tillväxt och konjunkturutsikter, stagflation light. Börserna svagar sig….

Om ett halvår kommer vi konstatera att marknaden hade fel… men här och nu och ett tag till så är det temat som gäller. Jag som vill se lite RSI normalisering efter Oktobers starka börs, får vatten på min kvarn. Som sagt tidigare… jag tror SPX är på väg mot 4,550 i första hand… 4,500 i andra hand. Det är ett köpläge inför vårens 5,200.

————

2/3 delar av rapporterna har kommit in… och sett till SPX så har FY2021 ökat från c200 till 205. Jag tror fortfarande på 210 för helåret. För Fy22 så ligger marknaden kvar på c220… trots upprevideringar av årets resultat. Jag tror den här prognosen håller i sig fram mot vårkanten… i samband med Q1:orna trillar in i april/maj så kommer man bli varse att den inte håller. Jag tror fortsatt på 200 dollar, med risk på nedsidan. Men än så länge lever marknaden med prognosen 220 dollar…..

Äntligen fredag! Noterar att OMX varit stark samtidigt som Spx/Ndx vänt ner. Det handlar naturligtvis om senaste tidens kronförsvagning. Tror den kan gå mot 10,10 som mest och OMX borde ta ut sin förra ATH. But that s it. Usa tror jag ska ner en bit till i nästa vecka…

Veckans sista datapunkt… Preliminära Michigan kom in på 66,8 mot väntat 72,4 och fg 71,7. Superkass, och det är både nulägesfaktorn och förväntansfaktorn som drar ner. Alltså ärligt talat…. är det bara jag i hela jävla världen som ser hur ex Retail Sales ligger så sjukt över trend, samtidigt som confidence dippar. Demand nästa år kommer vara okej, men inte i närheten av i år, och denna demand normalisering verkar inte folk förstå sig på. Om det är för att de inte klarar av att tänka på framtiden i andra termer än de som lirar med nuläget, jag vet inte. Men ni kommer bli varse!

Jag är från Skåne…. och i alla tider har det varit så att när priserna på en gröda rusar, så ska alla bönder odla den. Och lagom till skörd, ja då är ju inte priserna vad de varit. Ändå gör de om samma misstag år efter år….. Många i marknaden beter sig likadant.

Trevlig helg!

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

29 kommentarer till Ställ in er på en kraftsamling

 1. Green Orange skriver:

  Hej, var ligger 38/50 nivåerna? (har ritat lite här men får inte riktigt till det)

 2. B2 skriver:

  När tror du bostadsmarknaden peakar i Stockholms innerstad?

  • GaStan skriver:

   Tror inte vi ska högre än priserna idag. Sen att pricka ensklld månad är svårt!

   • B2 skriver:

    Tack absolut. Ja att pricka toppar/månader är svårt. Jag tror själv vi står och väger på toppen nu. En platå kanske, inför nedgången. Vi får se, jag hoppas kunna sälja till nästa sommar utan större tapp mot nu.

 3. Jeppe skriver:

  Hej. Tack för fina analyser. För ett par veckor sen så talade du om ev rekyl ner till 4400 (gap 4372). Är detta mål omreviderat till 38/50-fib kring 4500?

 4. Mulle skriver:

  Har du nån åsikt kring Elons utspel att låta twitter bestämma om han ska sälja 10% av sina Tesla-aktier (vilket det i nuläget ser ut som att han kommer att göra om han följer pollens resultat)?

  Tror du att en ev. försäljning kan påverka mer än Teslas aktie, dvs påverka S&P/NDAQ i stort?

  • GaStan skriver:

   Hmmm dåligt insatt där… ska kolla på det!

   • Mulle skriver:

    Omröstningen avslutad. Blir hur som helst spännande att se vad som händer imorgon. Uppenbarligen har hans bror sålt aktier för drygt $100M i fredags. Elons försäljning skulle innebära försäljning motsvarande ca $20B (till fredagens kurs)…..

    I övrigt, tack för en suverän blogg.

   • GaStan skriver:

    Haha han är kul den där Musk… jag skulle också plockat hem lite om jag var i hans sits…

   • GaStan skriver:

    Rik på pappret men fattig på cash.

    Kan bli så förbannad när jag ser tidningsartiklar talar om hur rika vissa har blivit, eller hur stora orättvisorna är, efter att en aktie gått upp mycket, eller börsen gått upp. Det är ju bara rikedom på pappret, och säljer nån så måste nån annan köpa och därför förändras egentligen inte rikedomen, och framförallt påverkar inte någon annan person.

    Vad som däremot är rikedom och orättvisa mer korrekt, är när en storägare, tänk Stefan Persson HM, vars aktie gått sidledes i 20 år!!! MEn där han som storägare, kunnat plocka ut nästan 100 miljarder KONTANT i utdelningar. Det är rikedom! De pengarna kunde gått till högre löner för de som syr kläder i sydostasien, till att minska klädernas carbon footprint, beskattats och gått till välfärd etc etc….

    Jag säger INTE att det vara så här. Jag är ingen kommunist. Stefan är värd de här pengarna, han har ärvt bolaget och förvaltat det på ett bra sätt. Han äger aktier, och har rätt att få avkastning på eget kapital. Tycker man annorlunda så företagar fientlig. Det är inte jag…

    MEN jag är så trött på diskussionen kring ”aktien har stigit, han är rik” ”nej nu är han fattig, för aktien gått ner” ” nej förresten, han sålde på toppen så nu är han rik (vilket implicit innebär att nån annan har köpt och nu är fattig”…. eller om när börsen går upp och vissa ”sägs vara rika, och andra är fattiga och det är orättvist”. Det är sån bullshit och inkompentens.

    Ur ett aggregerat samhällsperspektiv, så är det sådana som Persson som faktiskt är rika på riktigt. Även om aktien går sidledes. Sen, ja det är rättvist att han får pengarna… absolut, men det är på bekostnad av billiga kläder som bygger på ohållbara tillverkningsmetoder och låga produktionskostnader.

    Elon Musk är världens rikaste, men om aktien faller med 50% om ett halvår, så är han inte det. Vad är det för jävla rikedom.

    Om några år, när Tesla omsätter 100mdr dollar, gör en vinst på 10mdr och delar ut 5mdr…. då är Musk rik på riktigt. Dvs om han behåller aktierna han har idag så får han lika stor utdelning om några år, OAVSETT vad aktien står i…. rikedomen styrs alltså av hur bolaget går, inte vad aktien står i.

  • Östergren skriver:

   Sorry om artikeln fick blocktrycket att skena, det var inte meningen.
   Media är ju sanslöst töntiga i sin rubriksättning och även i sitt innehåll och formligen älskar att berätta storyn om nån CEO som ”förlorat” 1 miljard när aktien gått ner. Att stackarn bara har 9 miljarder kvar finner man inte ens i det finstilta.

   • GaStan skriver:

    hehe det är jag som ska be om ursäkt…

    Hur media formulerar sig gör mig skogstokig ibland.

    Det är som när media skriver att den genomsnittliga bostadsrättsinnehavraren i Stockholm har tjänat mer på sin bostad än vad lönen gett. Att många bostadsrättsinnehavare har tjänat så mycket på sin lägenhet att de inte hade behövt jobba. Jo tjena. Skjut mig!

 5. Vad tror du om en A B C nedgång under 2204 på OMX? … och därmed under MA200?
  Så länge S&P håller sig över MA200 bör vi ha bra risk – reward för ytterligare en ATH på OMX innan årsskiftet, …har jag lärt mig.
  Vad är din åsikt?
  Tack för analyserna, expertisen och all omtanke!
  Figge

 6. Jonas skriver:

  Förklara gärna så även jag förstår då jag tänker att den korta räntan styrs av CB och vad de gör med räntan. Långa räntan styrs av hur man tolkar framtida tillväxt och konjunktur. Alltså om det ser ljust ut så går långa räntan upp, man säljer den för att istället köpa aktier, men här säger du att man köper långränta när det stundar en recession, alltså när framtiden är nattsvart ? Lär mig gärna hur du tänker och varför det blir så.
  Tack för en fantastiskt bra blog !!

  • GaStan skriver:

   Du har nästan rätt. Spreaden mellan långräntor och korträntor har med konjunkturutsikter att göra. Inte så mycket långräntans absoluta nivå.

   Relationen mellan löptider, sk term structure, dvs skillnaderna mellan styrränta och 2åring, 2åring och 5åring, 5 åring och 10åring, går att förklara på två sätt.

   1, Tänk dig att centralbanken har styrränta 0%. Egentligen är det rätt ointressant. De har en inlånings- och utlåningsränta ”över natten”, där styrräntan brukar ligga mitt i mellan. Egentligen kan du se centralbanken som en EN dagarsobligation. Eftersom du skulle kunna investera i den varje dag i 2 år, så måste det finnas en koppling mellan styrräntan och obligationen. Det bör inte uppstå arbitrage. Man skulle egentligen kunna säga att det går att härleda till 10-åriga obligationen också, men vi tar det längre ner.

   2, Risk kompensation. Om en polare frågar dig om han får låna hundra spänn, så är det skillnad på om han säger att du får dem imorgin eller 10 år. 10 år känns osäkrare och du kräver kompensation.

   Det är därför räntekurvan vid ”normal” tillstånd ser ut så här: styrränta 0%, 2åring 0,5%, 5åring 1% och 10åring 1,5%.

   Men ofta varierar räntorna. Inte så mycket de korta, utan de förhåller sig väldigt tajt till Centralbankens inlåningsränta. Det är först när centralbanken börjar ge sken av att ändra styrräntan som de är snabba på att anpassa sig.

   Men de långa varierar betydligt mer, och där pratar man om spreadar, eller yieldkurvan som är skillnaden mellan 10 åring och 2 åring.

   När konjunkturen står i zenit så har marknaden under lång tid dumpat långa obligation och köpt risk. Man är trygg. Men centralbanken har inte börjat höja, för att inflationen har inte börjat röra på sig. Den har inte rört på sig för att lönerna inte kommit igång, och lönerna har inte kommit igång för att arbetsmarknaden har varit tajt, och den har inte varit tajt för att jobbskapandet har inte gjort den det. Så korta räntor har ”legat stilla” samtidigt som långa stigit väldigt mycket. Yieldkurvan har brantat, skillnaden mellan 10 – och 2 åring är hög.

   Men nu efter många års konjunkkturuppgång och jobbskapande, så är lönerna på gång, vilket leder till högre inflation och höjningar av styrräntan. Marknaden som förstår vad detta brukar leda till börjar istället sälja ner risk (som utvecklats bra) och köpa trygghet (långa obligationer som numera ger en okej real avkastning). korträntor stiger, långräntor faller, Yieldkurvan börjar inventera. Sen tar det fart.

   I botten på recessionen så har varenda jävel köpt trygghet och skiter i att de yieldar noll, för de vill inte äga risk, för där kan avkastningen bli negativ. Yieldkurvan bottnar också ur. För efter regn kommer solsken. Så fort de börjar vittra bättre tider igen, så dumpar man långräntor, och köper risk som gått svagt. Långräntorna stigeroch yieldkurvan lyfter för centralbanken ser ingen anledning att strama åt, och därför håller sig korträntorna på mattan.

   Nu ser det ju ljust ut, och därför har marknaden under lång tid sålt långa obligationer vars ränta stiger… men man blev lite orolig i förra veckan för stagflation, och då var man snabb på att köpa trygghet, och då sjönk långräntorna. Detta är dock övergående. Framtiden är inte nattsvart.

 7. Marie skriver:

  Hej, väldigt intressant inlägg! Men bör man gå ur börsen vid våren när sämre tider väntas? Eller är det svårt att tajma marknaden?

 8. David skriver:

  Tja, tror du OMX kommer ta ut ATH nästa vecka eller väntar du dig en rekyl? Trevlig helg!

  • GaStan skriver:

   stark krona gjorde tidigare att OMX tappade rel omvärlden, nu gör svag krona att vi kommer tillbaka. Jag tror att stora index har mer att ge på nedsidan i november, men håller sig kronan svag så kan vi nog ta ut ATH nivåerna….

   Men normalt sett så kan inte OMX gå i någon annan riktning än världen i övrigt under en längre tid, så det gäller att vara uppmärksam!

 9. JB skriver:

  Hörde Annika Winsth (Nordea) säga i någon podd att när vi väl har (riktig, varaktig) inflation och FED skrider till verket med sina första räntehöjningar kommer det inte vara helt enkelt för ECB att hänga på eftersom vissa länder (hon nämnde Italien) inte klarar en ränteuppgång på mer än någon procent, hur väl kommunicerad den än är.

  Hur ser du på den problematiken och vem kommer Ingves att rätta sig efter om européerna inte höjer i önskvärd takt, trots att svensk inflation och annan makrodata är bra nog – ECB eller FED?

  • GaStan skriver:

   Hon har rätt. Desto mer skuldsatt ett land är, både sett till hushållen och stat, desto snabbare slår högre räntor genom på konsumtion och tillväxt, och därmed jobbskapande, löner och slutligen inflation.

   För svensk del är vår statsskuld inga problem, men hushållens skulder är höga och kommer kicka in tidigt.

   Skillnaden mellan ECB och Riksbanken är inte så stor om man ser till aggregerad skuld då hushållens skulder är mycket större i Sverige än ex Italien.

   Den stora skillnaden mellan Usa och Europa är annars strukturella tillväxtmöjligheter och struktur på arbetsmarknaden…. Där ligger vi efter och kommer därför att vara betydligt duvigare än Fed allt annat lika. Europa är på många sätt mer likt Japan än Usa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.