Teknisk update

Sist jag kommenterade det tekniska läget var jag positiv, dvs Buy the dips. Nu är vi återigen inne i ett dip mode och man kan fråga sig, gäller strategin fortfarande? Ja, jag tror faktiskt det. Visserligen har maj och juni som vana att vara rätt svaga månader, utdelningar skiljs av etc. Därutöver har vi osäkerheten kring hur amerikanska och kinesisk data kommer utvecklas närmaste tiden, och dess effekter på räntorna. Ukraina krisen tror jag hittills har en underordnad roll. Bortsett från för Ryska marknaden vill säga.

Nej jag OMX kan falla så långt som 1300-1320, för att Buy the dip ska vara intakt. Mycket handlar om hur SPX utvecklas framöver. SPX kan falla en bit till medan Nasdaq är nere på känsliga stödnivåer. Detta leder oss in på vilken sektor man ska ha, är det value eller growth… men även är det EM eller DM. Det i sin tur handlar om vad som händer med tillväxtförväntningarna och räntorna. I USA är vi inne i rapportperiod, och revideringarna kommer vara viktiga. På dagsbasis spelar det roll för den enskilda aktien, för marknaden totalt sett är det svårt att dra några slutsatser i detta tidiga skede, utan det blir oftast tydligare i efterhand.

Nedan SPX

Namnlös1802

Nedan Nasdaq

Namnlös1803

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppsnappat

Man brukar säga att allt hänger på detaljerna…

Det här snappade jag upp från Morgan Stanleys råvaruteam.

Positive read across for EVRAZ and Severstal as well as for NLMK, albeit to a lesser extent. When we met Severstal’s CFO last week, he said that SVST’s US business hasn’t seen such strong demand in the US in years, especially at Columbus. No cancellations of orders from the US customers because of the Russian background of SVST as well as ongoing political tensions.

För er som inte är så bevandrade så är Severstal en av Rysslands största stålproducenter. Det som är anmärkningsvärt är;

1. Amerikanarna verkar inte ha problem att handla av ett helryskt företag. Vilket skulle kunna tolkas som om de hårda orden politiker mellan, just bara har varit hårda ord, inget annat. Dvs så här långt har västvärlden egentligen accepterat Putins agerande.

2. Att vi inte behöver vara så oroliga för den amerikanska tillväxten, utan det var bara dåligt väder som temporärt bromsat utvecklingen, och nu ser landet ut att komma väldigt väldigt starkt….

Lite kaffesumpsanalys såklart… men man vet aldrig!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Varför bryr sig ingen?

Det här är lite repetition, då jag belyst det många gånger, MEN

Nedan chart är säkert inte någon nyhet för någon, ändå verkar väldigt få bry sig!!!

Den beskriver Tillgångssidan på FEDs balansräkning, mestadels bestående av Treasuries, dvs Amerikanska statspapper av varierande löptid. Men även av MBS, dvs Mortgage backed seucirtues, dvs bostadsobligationer.

Namnlös1800

När QE programmet är klart i oktober så kommer den att uppgå till hissnande 4500 miljarder dollar. Ofattbart stort belopp. Eller ca 14000 dollar per Amerikan. Dvs ca 100,000kr per amerikan.

Är det någon som tror att FED är OK att det ser ut så här forever and ever? I så fall skulle jag gärna vilja höra en förklaring. Om det inte är ok med det, hur kommer det gå till att krympa det och vad får det för konsekvenser?

Men låt oss bena ut ett par viktiga saker först. En del av FEDs penningpolitik går ut på att köpa och sälja statspapper i syfte att påverka räntan som ett led sin övergripande penningpolitik. Av den här anledningen har FED alltid statspapper på balansräkningen. De matchas av en post på skuldsidan som heter Money in Circulation. Den posten uppgick till ca 1,000mdr innan krisen, och uppgår idag till ca 1,500. Detta är fullt normalt. Således har de ca 3.000mdr ”för mycket”. Historiskt har FED suttit på ca 10% av utestående statspapper, ibland mindre, ibland mer. Money in circulation stiger, av logiska skäl med tillväxten i ekonomin, så skulle man bara titta på den posten, i log skala, så skulle man se hur den har en ganska jämn och sansad utveckling. Det stämmer ganska väl med andra centralbankers balansräkningar, dvs att pengar i omlopp stiger i takt med att ekonomin växer, under förutsättning att det finns lite inflation i ekonomin, vilket går hand i hand med tillväxten. Det intressanta är inte just den posten, utan en annan post på skuldsidan, nämligen Bank Reserves. Den var NOLL innan krisen, och kommer alltså vara nästan 3.000mdr i oktober. Det är den här postens framtid som är intressant!!! Med tanke på att den är så stor kan den komma att påverka inte bara räntorna i USA, utan räntorna i hela världen, och därmed hela världskonjunkturen…. vilket kokar ner till frågor som, värdet på ditt pensionssparande, om du har ett jobb att gå till, värdet på sin bostad och räntan på ditt bolån. Hyfsat viktig med andra ord! :-)

Kommer man fortsätta att rulla över den månad efter månad? Varför gör man det i så fall? För att det skulle vara dåligt att dra sig ur eller för att det inte går utan konsekvenserna blir för stora, eller det irrelevant? Hur länge har man tänkt att rulla över den, och vad får dem att sluta? Om de slutar rulla över den, hur snabbt kommer de dra ner på den. Vad för faktorer tittar man på när man drar ner på Bank reserves. Vad skulle få dem att öka eller minska takten. Vad får allt det här för konsekvenser på räntemarknaden? Frågorna är hyfsat många, och mycket handlar om tajming och nyansskillnader.

FED vill inte göra ett stort nummer av det här. Om detta var ett potentiellt problem, tror ni verkligen de skulle säga något? Tror ni Yellen skulle säga ”Jag är bekymrad över storleken på vår balansräkning, och skulle hellre se en normalisering, vilket borde vara NOLL i Bank Reserves med motsvarande nedgång på tillgångssidan, primärt en reducering av statspapper och MBS. Men jag vet inte riktigt hur vi på ett bra sätt ska komma dit, och jag vet inte riktigt vad konsekvenserna blir för räntorna. Det är ganska nytt för oss att Bank Reserves är så stora som de är, så jag har inte riktigt facit på de realekonomiska konsekvenserna, direkta som indirekta. Men ett är säkert, något måste göras på sikt. Jag hoppas ekonomin blir så pass stark en dag att jag nästan i smyg kan ta mig ur den här positionen utan att nån bryr sig”…. Lite raljerande såklart, men ni fattar poängen!

Tänk er vad mycket Buzz det var förra året inför att man skulle dra ner på QE, som var 80mdr X
12=960mdr om året, fördelat på drygt hälften Treasuries och hälften MBS. Det var ju så viktigt att man inte ens vågade ta bort det på en gång, utan behöver nästan ett år på sig att skala ner det. Hur lång tid behöver man för att skala ner (dvs sluta rulla över papper som förfaller) 3,000mdr? Talen är inte riktigt jämförbara. QE handlar om att köpa nya bonds i andrahandsmarknaden. I framtiden handlar det om att inte rulla över gamla, utan i så fall låta Treasury betala de gamla genom att emmitera nya. Nya bonds som ska täcka gamla som förfaller. Nya som måste köpas av någon. Så mycket handlar om spridningen på när bondsen förfaller och beloppen. Hur stark konjunkturen är och hur privata marknaden mår är också avgörande vid de här tilltänkta tidpunkterna.

Om inte FED i framtiden hade tänkt att sitta på 3000mdr dollar mindre i MBS och statspapper, vem kommer göra det då? Eller ska staten amortera ner skulden? I så fall måste man köra budgetöverskott, är det rimligt efter att ekonomin anpassat sig efter 70 år av budgetunderskott, kan gå mot överskott? Tveksamt. 3000mdr = 17% av BNP. Men det är bara hälften som är statspapper, dvs 8,5% av BNP. Lite teoretiskt skulle man kunna säga att om USA körde ett budgetöverskott på 0,85% av BNP, så tar det 10 år att amortera ner. MBS är en story för sig och är mer kopplad till kreditinstituten och privatmarknaden. Personligen tror jag det är första pucken FED kommer att ta i. Dvs hur privata sektorn tar över det indirekta ägandet av amerikanska bostäder.

Det finns många frågor, och det kommer få stora konsekvenser. STORA.

Det finns även ett potentiellt problem till. Idag ligger statsskulden på ca 75% av BNP tror jag. Betalar man 2% i snitträntan på den så ger det en belastning på 1,5% på budgeten. Klart hanterbart. Men om FEDs agerande för att få ner BankReserves trycker upp räntorna, säg till 4%, då ökar belastningen till 3%. Har man fortfarande som ambition att köra en balanserad budget så måste man strama åt ytterligare, vilket är negativt. Att köra stora budgetunderskott är ju inte aktuellt. För då måste man sälja nya bonds, detta samtidigt som FED väljer att inte rulla över. Det blir troligtvis för mycket för privatmarknden att hantera, vilket riskerar att trycka upp räntorna (som ersättning för att ta stora kvantiteer) samtidigt som andra tillgångspriser sjunker (då treasury erbjuder en högre alternativ avkastning). En bantning av FEDs balansräkning borde alltså ske i samklang med att man kör en balanserad budget. Hastigheten på exiten borde vara helt avhängig hur räntorna beter sig, dvs så länge som Treasury kan emitera nya bonds till en ok ränta, så är det bra. Då kan FED strunta i att rulla över och ta emot pengarna. Men blir det press på ränta, då lär de fortsätta att rulla.

Detta är minst lika viktigt som utsikterna för Kina anser jag… dock inte ett lika närstående problem!

ps. Optimisterna säger, var inte orolig. FEDs tillgångar matchas ju av Bank Reserves på skuldsidan, och den här posten matchas i sin tur av Bank reserves på tillgångssidan hos bankerna, som i sin tur matchas av deposits och Eget kaptal på bankernas skuldsida. Allting finns där!!! Ok säger jag, det är korrekt.

Men var så vänlig att förklara konsekvenserna av att man justerar ner FEDs tillg och bankreserves med 3,000mdr. Dvs krymper BR med 3000 på varje sida. Vad får det för konsekvenser på Banksektorns Balansräkning? Ett är säkert, Bank reserves (på tillgångssidan hos bankerna) går till Noll, om de gör det hos FED. Men vad händer med resten? Minskas skuldsidan hos bankerna, eller ersätts Bank reserves på tillgångssidan av nåt annat? Lek gärna med tanken att MBS och Treasurier till ett värde av 3000mdr förfaller imorgon, och FED väljer att inte köpa några nya utan avstår från att rulla över, i syfte att ta emot pengarna, makulera dem, och därmed sänka BR med 3000 på varje sida. Treasury måste emittera 3000 nya för att kunna finansiera betalningen till FED. FED finns inte kvar som köpare i 2rahandsmarknaden. Ställ gärna upp ett flödesschema på detta och fundera över konsekvenserna.

Det är lätt att se riskerna faktiskt. Ända trösten är att löptiden på FEDs tillgångar har en god spridning över 10 år, där merparten förfaller mellan 5 och 10 år. Av FEDs 4500 mdr i tillgångar förfaller ca 1500 de närmaste 5 åren. Det är 300 om året, eller 25 i månaden. Detta inkluderar både MBS och Trs. Det kanske man kan låta förfalla utan att nån bryr sig?

Men kom ihåg, man har gått från att vara Nettoköpare (Nya bonds köp + Överrullningar av gamla – Befintliga som förfaller) av 80 i månaden, till att vara Netto säljare av 25mdr. Från +80 till -25mdr. Det närmaste 5 åren. Efter det ökar det till nettosälj av 50mdr.

Jag vet inte, INGEN kan veta, då detta är nytt. Men någon typ av konsekvens måste det väl leda till?

Eller behåller FED sin balansräkning som den är…. vi får väl se hur lyckat det är om 10 år när nästa stora kris slår till…. de brukar ju göra det med jämna mellanrum.

Eller lyckades de stå över rullningarna utan att marknaden bryr sig, och successivt börjar tillgångssidan krympa, och därmed Bank Reserves… och så sitter vi där om 8-10 år med en återställd Balansräkning. Allting frid och fröjd… 16 år efter allt började med Lehman!!!

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F46a1ce84-bf2a-11e3-a4af-00144feabdc0.html&ei=qatHU_zlGaHo4QS31oDgAg&usg=AFQjCNFaEtJCoYTGK-YvjF-mzThipDqiuA

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Tillväxtmarknader har studsat senaste veckorna

Många har kanske lagt märke till att deras tillväxtmarknadsfonder faktiskt gått lite bättre än sin svenska aktieexponering senaste månaden. Det är inget vi har varit vana vid den senaste tiden!

Kommer det att fortsätta? CreditSuisse har en ny rapport där de är Neutrala relativt sett… och de har en del poänger. På kortsikt, är risken stor att outperformance inte fortsätter med samma styrka. På längre sikt, finns det goda förutsättningar.

Namnlös1798

Namnlös1799

Ska man summera, så handlar det mycket om Kina. Det finns risker och issues med Kina som gör att man inte blint ska tro på EM/DM caset på kort sikt. På lite längre sikt borde vi klarhet kring Kina. Anledningen är att vi är inne i en övergångsfas i landet där tillväxten till stor del drevs av Exportintäkter, från DM —– Investeringar, privata och statliga —- ökad skuldsättning —— stigande fastighetspriser. Den här kedjan håller på att brytas ner, och de närmaste 5 åren kommer präglas av mer Konsumtion än Investeringar. Skulderna och fastighetspriser kan inte öka i samma takt. Export relativt Import lär bli sämre osv… innan vi vet konsekvenserna av den här övergången kanske man ska vara lite försiktig. Historiskt har marknader som gjort den här övergången inte gjort det smärtfritt. Å andra sidan tror jag vi ska vara försiktiga med att göra historiska jämförelser då de haltar på många punkter. Idag bidrar Investeringar med 45% till total ekonomin, och konsumtion 35%. De kommer byta plats de närmaste 5 åren.

http://www.businessinsider.com/the-most-important-charts-in-the-world-2014-4?op=1

En exponering på 25% EM av din totala aktieexponering tror inte jag är fel. Det viktiga är att du hittar en aktiv förvaltare. En förvaltare som väljer ut rätt bolag, i rätt marknader. Då kan EM exponeringen bli väldigt intressant!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

NFP Inline

NFP kom in på 192k mot 200k väntat… inline. Föregående siffra reviderades upp till 197k, från tidigare 175k. Starkt.

Timlönen steg med 2,1% YoY mot väntat 2,3 och fg 2,2%.

Hmmm, rätt bra siffra men räntorna, särskilt de korta dyker. Vad betyder detta? Antingen att man egentligen hade trott på en starkare siffra, och man nu inte är särskilt bekymrad över löneinflation – dvs vanlig inflation – dvs ändrad politik från FED…. och därmed köper man oblisar igen!

Aktiemarknaden har hittills tagit siffran med ro.

Vi får helt enkelt se hur USA beter sig ikväll… siffran lär i varje fall inte få FED att ändra på sig!

Så här skriver Penser:

Mellan februari och mars ökade sysselsättningen med 192.000 personer vilket var 8000 mindre än väntat. Å andra sidan reviderades de två föregående månaderna, januari + februari, upp med totalt 37.000 personer.

Hela ökningen kom inom den privata sektorn medan sysselsättningen var oförändrad inom den offentliga sektorn. Inom den privata tjänstesektorn ökade sysselsättningen med 167.000 personer, där det bör noteras att sysselsättningen åter börjat öka inom detaljhandeln efter minskningar två månader i rad i samband med det extremt kalla vädret. Byggsektorn fortsätter överraska på uppåtsidan och under mars skapades det 19.000 nya byggjobb.

Arbetslösheten, som bygger på en hushållsenkät, låg kvar på 6! ,7 procent mellan februari och mars. Enligt hushållsenkäten ökade sysselsättningen med 476.000 personer men eftersom utbudet av arbetskraft ökade med 503.000 personer ökade arbetslösheten med 27.000 personer. Som andel av arbetskraften låg dock arbetslösheten kvar på 6,7 procent.

Trevlig helg!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fair point

Deutsche Bank lyfter fram en poäng idag som jag länge pushar för, men kanske inte med den vinkeln.

Nämligen att konsensus bland många firmor är

1. Att USA ska växa med ca 3-3,5% i år, give and take
2. Räntorna kommer förbli låga

Detta går inte ihop. Vid ca 3% tillväxt skapas det ca 150-200k jobb i månaden. Det här sambandet stämmer klart inte punkt och pricka varje månad, men över tid finns det en logisk koppling mellan jobbskapande och tillväxt i ekonomin.

Jag har lyft fram detta tidigare

http://kortsikt.com/2010/12/06/us-bnp-3-2011e-min-150000-jobbmanad/

dvs den enkla kopplingen (något reviderad på sistone då historiskt har 150k näsan varit samma som 3%);

0k NFP i genomsnitt = 0% BNP tillväxt
50k= 0,75%
100k = 1,5%
150k = 2,25%
200k = 3%
250k = 3,75%
300k = 4,50%

som visat sig fungera rätt bra över tiden.

Om Ekonomerna får rätt så kommer det alltså ganska snart att börja produceras en hel del jobb. I samband med det finns det anledning att tro att löneinflationen kan komma upp ytterligare, och som ett brev på posten kommer högre räntor och räntehöjningssnack från FED. DB ser enkelt hur räntor, korta som långa, borde kunna stiga minst 100 punkter härifrån. Jag håller med!

Namnlös1797

Därför är det lustigt att se hur så många tror på 3%+ tillväxt, fast där räntorna ska ligga kvar. Jag tror inte på den ekvationen.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Alla som trodde Grekland skulle defaulta räcker upp en hand

Det blir en del händer tror jag… Vill inte hänga ut någon då det var näst intill konsensus att Grekland skulle defaulta och går ur eurosamarbetet. Se nedan kommentarer:

http://kortsikt.com/2011/09/08/full-koll-3/#comment-465

http://kortsikt.com/2011/09/23/eller-sag-vi-precis-en-klassisk-fint/#comment-482

Men så här i efterhand kan man torrt konstatera att hade man köpt den 10 åriga statsobligationen vid den här tidpunkten så hade man mer än 10-dubblat pengarna!

Namnlös1796

Än en gång så visar det sig att när blodet flyter på finansgatorna, så är det inte fel att vara motvallskärring!

Det får en nästan att tänka på Ryssland!!!

Synd att den här strategin inte är 100%ig :-)

Trevlig helg!!!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar