Kan 10-åringen dra till 3% utan inflation?

Min tes har länge varit att vi inte är i närheten av ett underliggande strukturellt inflationstryck i USA, och ännu mindre i resten av världen. Tidigast vi kan se ett verkligt inflationsstryck är under 2023. Detta gör det möjligt för FED att ligga kvar på nollränta. Med inflationstryck menar jag inte den som orsakas av bottlenecks, fx och råvarupriser. Den är inte räntedrivande.

Givet Fed´s policy i kombination med svag inflation så har jag haft svårt att se hur långräntorna ska fortsätta att stiga. Men jag ändrar mig nu. Jag tror mycket väl att US10yrs kan fortsätta upp mot 3%.

Jag råder alla till att ta en titt på Nordeas senaste utskick. När det kommer till likviditetsaspekterna av centranbankspolitiken och dess inverkan på räntor, fx och börs… så är det bland de bästa.

https://corporate.nordea.com/article/63674/fx-weekly-enough-usd-liquidity-to-keep-us-running-on-fumes

Där ser man tydligt att om konjunkturutsikterna och riskaaptiteten är god så har marknaden tryckt upp 10-åringen mot 3% (2,5% spread mot 2-åringen) tidigare. Marknadens Risk On gör att man säljer långa bonds, och köper risk. De korta räntorna följer FED, så de ligger i princip kvar.

Så därför är my take att 10-åringen kommer fortsätta upp mot 3%. Sen om det händer i år, eller 2023 kan jag inte svara på.

Är detta ett problem för börsen. Så länge som vinst utsikterna accelerar så brukar det inte vara det. Annat än hack i kurvan på 10-20%…. vilka kommer efter en tids uppgång, nån fnurra på konjunkturtråden, och då får långräntan genomslag.

Detta gör att yieldkurvan även denna gång borde röra sig upp mot 2,5% (10-2). Därefter är det FEDs tur att höja från 0 till mellan 1-2% vilket trycker ner yieldkurvan mot 1,5% vilket är marknadens sätt att säga att det är fara och färde med konjunkturen. Därefter faller långräntorna från 3 till 1,5 och yieldkurvan går mot 0 villket är samma som recession. Sen sänker FED till noll samtidigt som 10-åringen sjunker fast mindre, varpå yieldkurvan stiger, och det är samma sak som att säga att man ser ljuset i tunneln. Allt detta är på väldigt lång sikt.

Närmaste året borde 10 åringen fortsätta upp, och börsen med den. Tänk 2009, det var förra året. Detta året kan vara 2010 eller 2011. Både åren hade vi rekyl i stigande trend. 2011 blev lite fetare pga Fukushima. Men ändå. Båda rekylerna skulle man köpa i. Båda rekylerna skulle man satsa på framtida tillväxt bolag. Detta trots stigande räntor.

Som jag sagt tidigare… i år kan det vara jämnt skägg mellan värde och tillväxt, lite beorende på hur snabb ränteuppgången blir. Men jag tror vinnarna på lång sikt hittas inom selektiv growth picking.

På kort sikt tror jag dock 1,45/1,50% på 10 åringen borde hålla och det är dags att ge tillbaka lite av uppgången, vilket är förenligt med risk off och rekyl.

Samtidigt skriver Nordea om Yellen är på väg att frigöra stora delar av sin enorma cash posse på 1,700 mdr usd i stimulus som hon har på bankkontot. Enligt Nordea ger detta en likviditetspush som borde vara förenligt med svag dollar och hög riskaptit. Då vill jag inte sitta på bonds, utan snarare aktier…. Marknaden gillar att toppa ur i april…. så kan det nog bli även i år.

Så det blir ju lite snurrigt…. nu är det oroligt pga stigande räntor och inflation, men sen kan det bli hausse med stigande räntor och inflation.

Rent tradingmässigt är det ju inte fel om vi kommer ner och laddar om inför kommande uppgång…. några svaga händer måste ju luras att inte följa med!!!!

Buy the dip!  Tjatigt och simplistiskt men…..

Tyska IFO kom precis in på 92,4 mot väntat 90,5 och fg 90,3.. starkt!

I veckan har vi från USA Consumer confidence från Michigan och CB, core PCE, case shiller samt Chicago PMI. På söndag har vi PMIs från Kina.

Ha en fin vecka.


Onsdag

CB Consumer Confidence kom igår in på 91,3 mot väntat 90,0 och fg 88,9. Bättre än fg och väntat men fortfarande kvar på våren 2020 nivåer. Anledningen är såklart C19 restriktioner och det faktum att c9 miljoner amerikaner hade ett jobb att gå till för ett år sedan men inte har det idag. Detta innebär förhöjd sparkvot. Å andra sidan verkar detta inte vara ett problem mot bakgrund av all stimulus, vilket nu senast Q4 rapporterna visade. Det känns som den förhöjda sparkvoten endast drabbat restauranger och pubar, samtidigt som all stimulus hamnat hos varusektorn…. lite överdrivet, men ni fattar vad jag menar. Det är liksom två parallella stories här… en starka rapporter, stark ISM Mfg, massor med stimulanser, låga räntekostnader… och en med svagt konsumentförtroende, C19 restriktioner och stängda restauranger och hög sparkvot.

Case Shiller kom, åerigen, in starkt på  10,1% YoY mot väntat 9,9 och fg 9,2.I absoluta termer nytt rekord. Den går som Valueguard Hox ungefär. Det är inte så konstigt. Samma drivkrafter bakom. Statspapper i USA, särskilt långa, har börjat stiga. Så även i Sverige. Men svenska bostadsobligationer har inte rört sig. Inte Amerikanska heller. Jag tittar framförallt på den Amerikanska 30-åriga bostadsobligationen. 30yrs MBS. Den har gått från 2,8 till 3,0. Det är peanuts. Okej, vi vet att de kommer inte att sjunka. Alltså vet vi att bostadspriserna saknar uppsida. Både här och hemma. Men finns det nedsida? Ja dels beror det på hur statslåneräntorna kommer att fortsätta att utvecklas. Och dels handlar det om vilken inverkan de får på bostadsoblisarna. Går US10yrs till 2,5-3% så kommer MBS30yrs garanterat att lyfta… och med den ska priserna ner. Samma resonemang gäller i Sverige. Så frågan är 10-åringen ska till 3%…. på sikt tror jag det. Men fram tills dess och att det får bäring på bostadsoblisarna så behöver vi inte vara oroliga för bostadspriserna. De kommer fortsätta att ligga kvar på dagens nivåer….

Liten observation på samma tema. Senast 10 åringen drog var från 1,3% sommaren 2016 till 3,2% oktober 2018. En uppgång på 1,9%. MBS30yrs gick från 3,6% september 2016 till 5,2% november 2018. En uppgång på 1,6%. Slutsats. Stiger statsräntor, så stiger bostadsoblisar med en viss fördröjning. Bostadsoblisen stiger mindre än Statspapper. Å andra sidan sjunker den mindre än Statspapper när de faller.

Betyder det nåt för bostadspriserna? I USA steg de med 10% under samma period? Då undrar man, funkar inte sambandet? Jo det gör det, men det är inte lika tajt som i Sverige, då lånelöftena inte ser riktigt likadana ut och för att Amerikanarna har en annan typ av lån, dvs med längre ränta 10-30 år, fast som är rörlig. Ovanpå detta har räntorna i USA länge motiverat högre priser, så att räntorna steg hade inte samma effekt. Det har i sin tur att göra med att deras priser kraschade under Lehman, vilket inte våra gjorde på samma sätt.

Så Sverige är känsligare, dvs bostadspriser mot bostadsoblis mot statspepper. Å andra sidan har våra statspapper inte rört sig lika mycket vilket är en funktion av att ECB har legat stilla och att löneinflationen är ett icke fenomen. ECB har legat stilla för att Europa står typ stilla, och gjort så i 13 år. Svensk löneinflation förklaras av att Industrin sätter märket, taktpinnen, och den är 100% exponerad mot globaliseringen och digitaliseringens krafter… så det håller nere lönerna totalt sett.

——————–

Fredag

Efter viss rekyl upp idag så stängde marknaderna svagt. Den här korrigeringen känns inte klar. Hittills har den skett under stigande räntor, så growth har fått på pälsen relativt value. I min bok skulle jag vilja ha ner SPX mot 3600-3700… dvs 3-5% härifrån. I Nasdaq ser jag snäppet mindre nedsida, så det skulle egentligen rimma med att räntorna kommer ner en bit härifrån. Gärna under en stark dollar. Så mer klassisk Risk off… och inte så mycket ”growth relativt value” som det varit hittills. Tidsmässigt tänker jag mig de närmaste två veckorna.

Sett lite längre ut så är jag fortsatt positiv. Det har toppat ur i april förr om man säger så. Jag har en förkärlek för att köpa Growth billigt. Ni vet den där filosofin med att företag som växer är de framtida vinnarna. Väldigt sällan tvärtom. Men ska 10-åringen klättra vidare mot 2% och senare kanske även 3% så är det inte självklart att Growth som faktor är vinnaren. Nej i så fall lär det bli en rejäl come back för Value. Dels för att Value är historiskt lågt värderat och Growth tvärtom, men framförallt för att framtida vinster blir rejält mycket mindre värda när de diskonteras till en lägre ränta.

Ta två företag, Företag X gör en vinst på 10kr varje år i 10 år. Sammanlagt 100kr. Företag Y gör en vinst på 1kr år 1 och sen ökar vinsten med 2kr varje år i 10 år. Dvs 1kr, 3kr, 5kr, 7kr, 9 kr osv. De närmaste 10 åren accumulerar det företaget också 100kr i vinst.

Säg att alternativ räntan är en Amerikansk 10 åringen. För ett tag sedan stod den i 0,5%. Nu står den typ i 1,5%. Så jag väljer att diskontera varje framtida vinst med räntan upphöjt till antal år. Dvs år 10 blir 10kr / 1+ränta^år.

Bolags Y vinster närmaste 10 åren är värda 97,3 vid 0,5% ränta. Men 92,2 vid 1,5% ränta. En nedgång på 5,2%

Bolag X vinster är värda 96,50kr vid 0,5% ränta. Men 89,96kr vid 1,5%. En nedgång på 6,8%.

Tillväxtbolagets värde är alltså känsligare för högre räntor allt annat lika.

Sen har jag ju en fallenhet över Growth då jag tror att marknaden vill äga bolag som är på rätt sida av disruptiva krafter. Dvs marknaden vill egentligen äga Tesla om de har en marknadsandel på 10% av alla sålda bilar om 10 år framför ett bolag som kanske tjänar pengar idag, men som kanske inte finns kvar om 10 år. Så traden Value vs Growth har egentligen bara räntan som enda konkurrensfördel. Det gör egentligen Growth mer intressant. Det gäller bara att köpa growth till rätt värdering.

Det har kommit en del data.

US core PCE (Fed favomått över inflation) kom in på 1,5% mot väntat 1,4 och fg 1,4. Händer inte mycket där. Svag dollar, stigande råvarupriser och komponentbrist har gett en push i producentledet. Det vet vi. Men ännu inte har vi inte sett så mycket. Jag tror den siffran kan komma upp nån tiondel men inte så mycket som många befarar. Reptilhjärnan tänker då.. aj då, företagen kan inte skjuta vidare kostnadsuppgången på varor till slutkund. Det är marginal press!! Aj då, vinsterna kommer komma in sämre. Jag är faktiskt inte så säker, utan tror att tillväxten kan bli synnerligen stark i år, och då kommer företagen lyckas att få ut VOLYM så trots marginalpressen, så kommer de nog kunna leverara hyfsade vinster i absoluta termer. Man säljer mer helt enkelt, då är det okej med lite sämre marginal.

Men då kanske nån annan tänker… men om Core PCE inte utgör nåt hot. Ska räntorna verkligen fortsätta upp? De är väl inflationsdrivna? Nej, jag tror primärt de stigande räntorna reflekterar bättre tider och en miljö där man säljer trygghet, dvs amerikanska obligationer, och i mindre utsträckning den råvarurelaterade inflationen, och verkligen inte någon strukturell lönedrivande inflation. För den saknas helt.

Konsumentförtroende i form av Michigan index kom in på 76,8 mot prel 76,5 och fg 76,2. Det är en fortsatt ganska depressed nivå. 9 miljoner arbetslösa amerikaner (som hade jobb pre Corona) och c19 restriktioner är det som håller nere humöret.

Chicago PMI, en historiskt god indikator för ISM, kom in på 59,5 mot väntat 61,1 och fg 63,8. Sämre men på en fortsatt hög nivå. Väl i linje med ISM norr om 55… nästan 60. Men det är inte själva poängen… poängen är om marknaden börjar tro på att vi sett toppen i den ledande makro datan, och i så fall hur långt ska den ner och varför.

I nästa vecka har vi PMIs från hela världen samt jobbdata. Viktigt alltså. Är det denna data som kommer göra att vi bottnar ur i denna lilla korrigering och inleder resan mot nya toppar i vår….. eller är det nåt annat. Spännande tider, som vanligt.

Trevlig helg!

 

Om GaStan

Ga Stan bloggar här under rubriken "Kortsikt's blogg". GaStan är en medelålders gift man bosatt i Stockholm och verksam i finansbranschen.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till Kan 10-åringen dra till 3% utan inflation?

 1. erik skriver:

  Tack för bra inlägg! Vad är din vy på boräntorna 1-3 år framåt? Fått väldigt bra deals på binda, bättre än rörligt, men och andra sidan har det inte lönat sig historiskt. Dock finns det en väldigt bra möjlighet att ha bundet, om räntorna sticker, vid eventuell flytt till större bostad.

  • GaStan skriver:

   Ja du… på 3 års sikt hinner Fed börja höja till c1,5 och då borde korträntor och långräntor stiga. Detta får inverkan på svenska räntor, och därmed även bolåneräntorna… så ja jag tror de kommer att stiga.

 2. John skriver:

  Låter fortsatt som fastighetsaktier är sektorn att undvika även framgent då.

 3. Christer Sjöström skriver:

  Känns som det borde komma någon korrektion, men samtidigt så utan några större negativa nyheter känns det som köpare går in så snart det droppar lite, vad är din take tror du fortfarande på 5-10% ner innan vidare uppgångar ?

  • GaStan skriver:

   Jag tror ju på topp i april… och veckorna springer iväg, men 5-7% rekyl hade varit välkommet… men som du säger… för mycket köpare där ute som gillar de långsiktiga förutsättningarna

   • Östergren skriver:

    Vilken marknad är det ni avser? S&P500? OMXSPI?
    Det är ju väldigt stora rörelser inom dessa index som jämnar ut sig då det är breda index.
    Tittar man på Nasdaq och Dow Jones så var diskrepansen igår 2.55% till DJ fördel.
    Största extremen igår var silveraktier som drog mer än 10% medan green tech-bolag som Enphase och Plug Power tappade mer än 10%. Kryptomarknaden ska vi inte ens tala om vad gäller stora rörelser. Så i princip kan man buy the dip varje dag om man känner för det.

   • GaStan skriver:

    Jag pratar alltid SPX om jag inte säger nåt annat

  • Östergren skriver:

   S&P500 är ner 5 dar på raken och futures pekar nedåt. Det är den längsta nedgången på 1 år (ganska exakt ett år sen C19-oron startade). Lilla julafton för de som trånar efter buy the dip.

 4. En Annan Fredde skriver:

  Idag känns det inte lika jobbigt att stå utanför men det hade varit lite kul att ligga på korta sidan. Måste dock erkänna att jag blivit fintad inför dagens rörelse.

  Har en fråga till bloggägare och läsare. Räntan och problemen kring denna har ju varit känt länge. Flera veckor har jag sett det på tapeten. Börsen har ändå visat styrka, det som gett den där känslan som kortsikt så träffsäkert belyste med frågan varför det känns som börsen försöker lura mig.

  Så nu till min fråga, varför just idag? Är det så enkelt att det beror på sektorrotation och opstionslösen i fredags?

  • En Annan Fredde skriver:

   Kanske ska förtydliga med att min fråga gäller Stockholmsbörsen.

  • Östergren skriver:

   Sektorrotationen sker varje dag i en omfattning jag aldrig varit med om förut. Boliden fortsätter upp medan tech åker på stryk. Sthlm är relativt tech-tungt därav nedgången idag.

  • GaStan skriver:

   Bra fråga… jag är alltid för tidig på bollen och förvånad när det sen långt senare börjar ta form, då det varit känt så länge. Jag misstänker att det har att göra med flöden och trögare att vända än man tror och det faktum att olika intressenter i marknaden jobbar med olika horisont

 5. P Bateman skriver:

  Funderar lite på dina resonemang…

  Du skriver att börsen ska upp och så vidare om man tittar närmaste åren. Det säger väl alla egentligen…annat vore konstigt

  Men är det inte så alltid att man tänker att den ska upp?

  Skulle vara intressant att få en inblick i hur det såg ut eller hur du resonerande precis innan kraschen starta 2007-08 eller nu senast med Corona? Var det lika positiv då och är de omöjligt att se en svart svan innan den kommer?

  • GaStan skriver:

   Njae, jag tittar på en kombination av faktorer.. dels fundamentala som ex värdering (aktieriskpremie), sentiment, positionering samt macro och ränteutsikter. Det handlar om en samlad bild där jag tycker värdering är viktigast. Ser de svaga ut försöker jag hitta en tekniskt signal som visar på trendskifte. Och tvärtom om jag ligger utanför.

   Både under år 2000, 2007 samt 2020 så hade vi en lång tids uppgång vilket gjort att värderingen var stretchad, liksom sentiment, positionering, osv.

   Men man ska vara helt ärlig. Det är omöjligt att tajma marknaderna. Men man kan i den ”stora” gungan ligga någorlunda rätt. Det händer också väldigt ofta att det ser dåligt ut och nedgången uteblir. Det finns ingen holy grail här…

   Jag tror man måste ta in att det är smärtsamt att gå emot marknaden, då man rent statistiskt inte kan träffa topp/botten samma sekund som man tar en position så är det bara att inse att man hamnar snett. Men då ska man istället se det i termer av risk… dvs det är skillnad om marknaden stiger mot bakgrund av låg el hög risk. Om den stiger under hög risk så behöver man inte gräma sig att man stod utanför för man sitter på vetskapen att risken att förlora stora pengar var stor, även om det inte händer hör och nu. Vilket kan jämföras med om man sitter med upp under låg risk.

   När det kommer till svarta svanar så är själva grejen att de inte går att förutspå. Gör dem det är det inte en svart svan. Men ironiskt nog var inte marknaden särskilt attraktiv i januari 2020. Det gjorde nedgången djup. Hade corona slagit till på botten 2009 så hade inte nedgången blivit lika omfattande. Så även om svarta svanar inte går att förutspå så går det ändå att positionera sig hyggligt.

   Men kom ihåg, jag pratar inte market tajming, jag pratar om priset på risk. Risken att förlora pengar på i jakten att tjäna dem.

   • P Bateman skriver:

    Okej tack, tror jag förstår hur du menar och det är lite så jag försöker tänka också. Risker kontra potentiell avkastning

    Nu jobbar jag med tre olika grundval om jag gör i min långa portfölj.
    Kör 50/50 Aktier/Räntor när jag upplever att risken är hög.
    75/25 Aktier/Räntor när risken är OK.
    Sen 100 % aktier när risken är lägre. Har ett system som jag följer och ombalanserar när jag får signal.

 6. PlutonB skriver:

  Tog en mindre kort position i Nasdaq100 och Tesla strax efter årsskiftet på tanken om stigande räntors negativa effekt på growth. Ingen succé så här långt och börjar bränna lite i portföljen. Tycker ju att en lite mer ordentlig dip borde komma, men var ska man dra gränsen tidsmässigt? Tror som du att huvudriktningen annars är uppåt fram till slutet av sommaren iaf, men med volatilitet.

  Kanske inte berör utvecklingen på kort sikt, men ang framtiden på längre sikt delar jag denna artikelns analys (kräver registrering som är gratis): https://seekingalpha.com/article/4407906-treasury-yield-stress-point

  Hade varit intressant att få din synvinkel på artikelns slutsatser om du orkar läsa den. 🙂

  • GaStan skriver:

   April maj är klassiska topmånader.. kan även vara så detta gång, därför börjar utrymmet på rekyl bli litet. Min conviction för rekyl har minskat helt klart. Men om den kommer här i början av mars så borde den bli max 5-7%. Tyvärr får man kanske säga.

   Jag har ändrat mig ang ränta som du förstår… dels tror jag långräntan kan gå enda till 3% mot tidigare 1-1,5%. och dels tror jag inte det är negativt för börsen.

   Det finns många skäl bakom. Det har hänt tidigare, se 2009 ex. Lite samma situatuion. Börsen drivs av en positivt syn på framtiden där man säljer långa obligationer vars ränta stiger…. samtidigt som FED håller nere kort räntor och kör fullt med QE: Det är inte förrän vi är uppe på 2,5-3% som det börjar bli ett problem då den här optimismen just ska ställas mot 3% (diskonteringsfaktorn) samt att marknaden börjar ifrågasätta ”optimismen” med tanke på att räntekostnaderna nu får en ganska så rejäl utträngande effekt på konsumtion och tillväxt.

   SÅ STIGANDE RÄNTOR LEDER TILL PROBLEM, men börstrenden lär vara positivt korrelerade med räntorna fram till att de här höga.

   När man sen vill hoppa av aktier till stor del pga höga räntor, då faller aktier samtidigt som räntorna, då marknaden säljer aktier och tar likviden och köper obligationer (vars ränta faller).

   Sen i den här stigande trenden kommer vi alltid ha intratrend korrektioner, precis som under 09/10/11 osv… men de är köplägen.

   Så om jag fick bestämma så ska SPX till 3,600/3,700 först…. och sen till 4,500…. men du vet det här med tajming. Puuuh

 7. Bödd skriver:

  Tack för bra inlägg!

  Det är en sak som jag inte riktigt förstår och de är att båda börsen och guld går ner när räntan går upp? Ska inte guld vara en hedge mot inflation? Och att räntan stiger är la ett tecken på att man förväntar sig inflation?

  Trevlig helg!

  • GaStan skriver:

   Guldet korrelerar negativt med realräntan, dvs stiger realräntan så sjunker guldet. Realräntan är ränta minus inflation. Så stiger inflationen så måste räntan stå stilla, för att realräntan ska sjunka och guldet gå upp. Som du kanske har märkt så har räntorna varit stigande sedan i höstas, samtidigt som inflationen varit ganska flat. Alltså har realräntan stigit, och således har guld gått ner.

   Jag tror att inflationen kan röra sig upp mot 2%, men framförallt kan långräntorna fortsätta upp mot bakgrund av en allt starkare konjunktur och Risk on där man alltså säljer obligationer och köper aktier. Realräntan har alltså potential att fortsätta att stiga… vilket är negativt för guld.

   Räntorna stiger för att man förväntar sig en bättre konjunktur, och högre inflation, som går hand i hand.

   För börsen är det allt annat lika negativt med HÖGA räntor 1, då höga räntekostnader gör att tillväxten blir lägre och 2, framtida vinster blir mindre värda när de diskonteras till en Hög ränta. MEN, och detta är viktigt. STIGANDE räntor är inte negativt om de bygger på att konjunktur och tillväxt väntas ta fart. Det är först längre fram NÄR räntan är HÖG och utsikterna förändras, som det blir problem.

   Jämför gärna när 10 åringen steg från 2 till 4% under 2008-2010 eller från 1,5% till 3,0% under 2012-2014….. Börsen hade inga problem att stiga samtidigt då man diskonterade bättre tider.

 8. Fredde skriver:

  Är det dags att binda räntan?

  “The past relationship between the Manufacturing PMI and the overall economy indicates that the Manufacturing PMI for January (60.8 percent) corresponds to a 5-percent increase in real gross domestic product (GDP) on an annualized basis,”

  “Things are now out of control. Everything is a mess, and we are seeing wide-scale shortages.”

  https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/pmi/february/

  • GaStan skriver:

   Jag tror att den amerikanska 10-åringen på sikt kan röra sig mot 3%, men jag tror också det dröjer lång tid innan FED ändrar sin politik. 9 miljoner amerikaner måste först komma i arbete innan vi får ett strukturellt inflationstryck. Det betyder att korträntorna fortsätter att vara låga i USA. Vad det innebär för räntorna i EU, och sedermera i Sverige är svårt att säga. Men det är klart, den 5-åriga svenska bostadsoblisen styr de långa bostadslåns räntorna, och den korrelerar med de 5 åriga statsobligationen…. så har vi ett allmänt ränteläge som stiger, så borde det tvinga upp bostadsoblisen. Å andra sidan borde de korta räntorna ligga kvar på låg nivå, vilket gör att de korta 3månaders räntorna, rörliga bolån, fortsätter att vara låga. Kontentan är att vill du ha ett bundet lån så är det nog smart att binda nu. Dock behöver inte detta betyda att det blir en bättre affär än att ligga kvar på rörligt.

 9. P Bateman skriver:

  När du kortar marknaden hur gör du då?

  Är det något verktyg som privatsparare kan använda?

  Jag använder sådana här bear x1 produkter. Det som är bra med dem är att man kan fylla på och sänka gavet. Nackdelen är väl att det är svårt att förstå hur det funkar …står att det är 0,5 i avgift men sen blir de säkert mer när kontrakt rullas över antar jag?

  Har säkert ställt frågan tidigare men blir inte klok på vad som är bäst som småsparare om man vill gå kort mot index

 10. Christer skriver:

  Jag handlar bara nästan lång, och har funderat precis som du hur man bäst skyddar sig mot marknads risk… och har även ställt samma fråga som du. Det jag tycker med problemet med XACT är att de är ganska kapital krävande. Det jag gör är att köpa sälj optioner typ 100 punkter under under index, gärna med förfall om ett par månader (kostar lite tidsvärde men ger också lite uthållighet) – kostar typ 1% av portföljvärdet, ock skyddar vid större nedgångarnagr. Men inte mot smärre variationer – har du bättre idéer Jonas ?

  • GaStan skriver:

   har dålig koll på Xact….

   De flesta privatpersoner ska hålla sig borta från derivat. De kräver att man köper vid rätt pris som är mer kopplat till implicit volatilitet, än underliggande prisnivå. Det gäller också att man stänger kontrakten när man som bäst vill behålla dem. Vilken kräver rätt mycket psyke.

   Så mitt råd till de flesta där ute är att öka upp kassan. Men jag förstår om det är trassligt om man har en portfölj med small cap aktier man långsiktigt tror på.

   Ett alternativ kan då vara att ha 70% i enskilda aktier, och 30% i nån ETF man gillar… sen när man tror att det finns risk för sättning, då dumpar man ETFen. Det är både enkelt och smidigt.

 11. Peppe skriver:

  knepigare här ifrån, update på POV pls

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.